2. oldal, 423 találat (0,179 másodperc)

Találatok

101. 1975-08-14 / 190. szám
[...] Gépgyá­rat a Csepel Autógyárat az Ikarust a BKV nál pedig for­galom [...] tanulmányozták a hidraulikus sebességváltóval felszerelt Ikarus 260 as autó­buszt Négyszáz léghűtő [...] A szövetkezet évi termelési ér­téke 180 millió forint Ebben az indigó [...] József nádor tér L Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
102. 1982-04-17 / 89. szám
[...] 7 47 32 33 3 Ikarus 8 13 7 6 29 [...] IX Soroksári u 14 Mar­tikán Ikarus Érd Mátyásföld 14 3 C [...] Bp XIX Gábor Andor u 180 sz irodában Szaktechnikusi kép­zettséggel rendelkező [...]
103. 1976-10-28 / 255. szám
[...] gépkocsi a Szovjetunióból 6 000 Ikarus autóbusz exportra Hol fidültek a [...] ha­zánkba a Szovjetunióból és 6211 Ikarus autóbuszt szállí­tunk szovjet megrendelésre annak [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
104. 1974-05-26 / 121. szám
[...] Cserébe teher és személyautók 5400 Ikarus a Szovjetuniónak Gyártóberendezéseket kap az [...] szállítási szer­ződést mely szerint az Ika­rus Karosszéria és Jármű­gyár jövőre 5400 [...] elején pedig nem keve­sebbért mint 180 dollárért adták Hiba lenne erről [...]
105. 1972-09-17 / 220. szám
[...] és Vinh térségében Amerikai vadászbombázók 180 légitámadást intéztek a felszabadított dél [...] telefonbeszél­getést folytatott Frangié liba­Futómű az Ikarusnak nőni elnökkel és a sziriai [...] forintért szállít mellső futóművet az Ikarus korszerű autóbuszaiba Gábor Viktor felvétele [...]
106. 1962-07-20 / 168. szám
[...] hozza a 9 értékből álló Ikarustól az űrrakétáig elnevezésű bé­lyegsorozatot Az [...] A 30 filléres bélyegen az Ikarus a 40 filléresen vitor­lázógép a [...] az idén ugyanezen idő alatt 180 000 volt a látogatók száma [...] a közköltsé­re növekszik Megjelent az Ikarustól az űrrakétáig elnevezésű bélyegsorozat Ősszel [...]
107. 1967-12-02 / 285. szám
[...] NB ni Északközép csoport Martfű Ikarus Gödöllői Vasas Bp Pos­tás ÉRDÉRT [...] a Eladó tizenkétzár nyelves pénzesláda 180 x 220 cm vasajtó 180 x 270 cm vaskapu Budapest [...]
108. 1985-09-26 / 226. szám
[...] 972 303 H 79 985 180 I 80 680 538 I [...] tegnap lóversenyt rendeztek az MHSZ Ikarus gyári lőte rén A versenyben [...] csak egy pontot szerzett Dömsöd Ikarus 1 1 0 0 Dömsöd [...]
109. 1977-08-27 / 201. szám
[...] 16 11 1 4 239 180 23 5 Budakalász 17 11 [...] Galgahévíz 16 3 1 12 180 249 7 13 Gödöllő 17 [...] két­hetenkénti szabad szombat biztosításá­val az Ikarus alvázak hegesztésénél foglal­koztatjuk munkavál­lalóinkat Távolabb­ról [...]
110. 1982-08-01 / 179. szám
[...] és monori járásban mintegy 140 180 milliméterre tehető a hirtelen lezúduló [...] kenyérnekvaló Szigethalmi alvázzal készült Az Ikarus Karosszéria cs Járműgyár mátyásföldi gyárá­ban [...]
111. 1966-09-30 / 231. szám
[...] 16 9 2 5 218 180 29 4 Göd ITSK 17 [...] játék nélkül került a Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár felvesz lakatos [...] dasági Osztályon Érettségizett fiatalok Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár felvesz gimnáziumot [...]
112. 1987-02-07 / 32. szám
[...] A gmk a kazetta árát 180 forint­ban állapította meg i npunmp [...] pe­dig szereztünk egy igazi nagy Ikarus autóbuszt Így még többször tudunk [...]
113. 1979-06-21 / 143. szám
[...] sógbeliekert Az Orionban megkezdték az Ikarus autóbuszok erősítő be­rendezéseinek gyártását A [...] munka és lakóhe­lyük között Mintegy 180 ez­ren a fővárosba a többiek [...] farmerhatású de vi­lágos színű négyzetméteren­ként 180 200 grammos szö­vetek Ezek könnyen [...]
114. 1977-07-12 / 162. szám
[...] arról tárgyaltaik koreai üzletkötők az Ikarus Karosszéria és Járműgyár vezetőivel hogy [...] má­sodik felében 23 trolibuszt azaz Ikarus 280 as jármű­vet gyártanak Mátyásföl­dön [...] v József nádor tér Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
115. 1993-10-07 / 234. szám
[...] győ­zelmet arattak otthonukban Nagykőrösi KK Ikarus KC 70 60 32 24 [...] Értékesítő Kft címére Gödöllő Pf 180 2100 150 ezer dollár összdíjazású [...]
116. 1983-11-15 / 269. szám
[...] 150 ezer mázsa termés helyett 180 ezer mázsa bornakvalót fel­vásárolt Tulajdonképpen [...] Hull a szikraeső rövidesen újabb Ikarus al­A Vázak 3 HailWliaSba IS [...]
117. 1967-12-15 / 296. szám
[...] középiskolában A váci gépipari technikum 180 első osztályosának 10 15 százaléka [...] összesen 400 mo­torszerelő 300 villanyszerelő 180 fiú 20 leány mechani­kai műszerész [...] Dunakeszi Járműjavító 150 járműszerkezeti lakatos Ikarus 100 fő A megyében működő [...]
118. 1964-03-29 / 75. szám
[...] 18 20 óra kö zött 180 187 V ennék a Csepel [...] 0 NB IQ Északi csoport Ikarus Váci Vasa 1 0 0 [...] részében nagy nyo­más nehezedett az Ikarus kapujá­ra de hiába a váci [...]
119. 1976-04-27 / 99. szám
[...] Gépgyár fia­taljai Ezen a reggelen 180 an jelentek meg a munkahelyü­kön [...] épí­tésére ajánlják fel Alkatrészek az Ikarusnak A gödöllői Építőipari Szö­vetkezet tizenegy [...] gépek és az öntőberendezé­sek mellett Ikarus alkatré­szeket készítettek és munkál­tak meg [...]
120. 1960-04-30 / 101. szám
[...] a régiek fenntartására 1960 ban 180 millió forintot költünk Az idén [...] illetve a meglevők fenntartá­sára kormányzatunk 180 mil­lió forintot költ ebből az [...] 80 pedagógus a ceglédi járásból Ikarus busz szal utaztak Nyugat Magyar [...]
121. 1992-08-29 / 204. szám
[...] férfi 30 35 éves körülbelül 180 centiméter magas átlagos testalkatú Haja [...] Bizonytalanná vált hogy az átalakított Ikarus busz szal világkörüli útra indult [...]
122. 1978-10-07 / 237. szám
[...] II Középes Vá­ci Híradás Vasas Ikarus Vác 14 Honvéd Bem SE [...] Ruszev érte el versenyen kívüli 180 kilós lö­késével És bizonyos fokig [...]
123. 1982-02-27 / 49. szám
[...] Aranykalász Esz­tergom 14 Martikán Dömsöd Ikarus 14 Radies Érd ÉGSZÖV MEDOSZ [...] Ház szoba konyha előszoba éléskamra 180 négyszögöl telek­kel eladó Érdeklődés vasárnaponként [...] kiadóba Házasság céljából megismerkednék 175 180 cm magas 33 38 éves [...]
124. 1964-05-19 / 116. szám
[...] 16 tonna Az őri ásókat 180 lóerős motorral és szervokor­mánnyal látják [...] liter folyadékot szállít­hat A legújabb IKARUS A Csepel óriáscsalád első példánya [...] bemutatkozik a Csepel Autógyárban született 180 lóerős nyersolaj motor Az NDK [...]
125. 1984-07-08 / 159. szám
[...] Ebből a közkedvelt gyü­mölcsből tavaly 180 vagonnal kötöttek le idén 200 [...] már hetedik éve készülnek az Ikarus buszok nélkülözhetetlen kapaszkodóinak szines műanyag [...]
126. 1970-01-23 / 19. szám
[...] létszámingado­zását némileg követve éven­te 165 180 ezer között válta­kozik így az [...] járműprogram keretében jelentősen meggyorsítják az Ikarus gyári munkálatokat 1972 december 31 [...] korosztály 1935 ig mintegy 140 180 ezer fővel kb 35 40 [...]
127. 1961-03-18 / 66. szám
[...] volt elég Megtörtént például az Ikarus gyárban hogy új le­pedőket vettek [...] 50 a nyári szezonban 160 180 munkást foglalkoztató üzem a Kertimag [...] megy a szezonra amikor 150 180 főre emel­kedik a munkáslétszám a [...]
128. 1973-11-18 / 270. szám
[...] án és 27 én az Ikarus művelődési köz­pontban rendezi meg a [...] 424 a 10 000 forintosokra 180 autó jut A Budapesten váltott [...] József nádor tér l Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
129. 1980-09-06 / 209. szám
[...] között megállapodás született hogy Magyarország­ról Ikarus autóbuszokat szál­lítunk Az 1977 ben [...] omottmintás karon 90 cm széles 180 helyett 108 Ft 51 helyett [...]
130. 1962-02-18 / 41. szám
[...] lesatési In­tézet kidolgozta egy hathen­geres 180 lóerős továbbá egy négyhengeres 120 [...] s így 1963 tól a 180 ló­erős motorokból 250 da­rabot gyárt [...] 4700 at gyár­tunk így az Ikarus dolgo­zói a hosszúlejáratú szerző désben [...]
131. 1968-01-16 / 12. szám
[...] A Pestvidéki Gépgyár s az Ika­rus székesfehérvári gyáregy­sége után végül is [...] 514 5 142 734 5 180 273 5 245 861 5 [...] 509 7 161 757 7 180 412 7 231 304 127 [...] 3 303 517 3 342 180 3 346 435 A nyertes [...]
132. 1977-09-11 / 214. szám
[...] közlekedése A sárgára festett szép Ika­rus 266 os típusú Volán autó­buszok [...] régen még modernnek tekintett far­motoros Ikarusokat Ezerötven járat A régesrég elavult [...] az üzletet a közel­múltban bővítették 180 ról 240 négyzetméteresre Nyitva tar­tási [...]
133. 1981-05-30 / 125. szám
[...] Csömör 8 3 2 3 180 181 8 8 HÓDIKÖT 8 [...] órakor A műsor PENOM AH Ikarus BVSC Dunakeszi VSE D Konzerv [...] Tel 367 Eg y pár 180 cm ma­gas maeyar ló eladó [...]
134. 1979-01-20 / 16. szám
[...] tett ki melyből 14 millió 180 ezer forint értékű volt az [...] vidé­ken dolgozók asztalára Ta­valy egy Ikarus autóbusz be­állításával kényelmesebbé tet­ték a [...]
135. 1994-03-03 / 52. szám
[...] a Malév reklámosztálya dol­gozóinak az Ikarus Móri Gyáregysége dolgozóinak a Salgótarjáni [...] 240 forintért a lecsókolbászt pedig 180 forin­tért mérik A félliteres barack [...]
136. 1976-06-13 / 139. szám
[...] az Ipari Műszergyár­ba Mátyásföldre az Ikarusba a Gábor Áron Öntöde és [...] ezer forintot Ehhez az IMI 180 ez­ret a nagyközségi tanács több [...] éppen negyed százada dolgozik az Ikarus gyárban Makó Dezső a Sör­ipari [...]
137. 1985-06-20 / 143. szám
[...] elhatározásra jutott a Taurus ez Ikarus a Csepel Autógyár Néhány helyen [...] múlt év első öt hó­napjában 180 millió dolláros aktívuma volt az [...]
138. 1964-06-23 / 145. szám
[...] Kút villany van Beköltöz­hető Ara 180 ezer forint Gyömrő szoba konyha [...] szezont Északi csoport Kartali MEDOSZ Ikarus 1 1 1 0 Kartal [...] 24 11 23 2 r Ikarus 15 9 4 2 29 [...]
139. 1973-12-31 / 305. szám
[...] mozdonyá­nak parancsnoka Szűcs Pál Naponta 180 kilométert vezet havonta 18 napot [...] Vezseny állomásról elindul az első Ikarus 66 os A menetrend mellett [...] helyén majdan autóút szélesedik Az Ikarusokkal csökken a baleset veszély a [...]
140. 1962-05-08 / 105. szám
[...] és Kemény labdáját hárí­ 4 Ikarus 24 12 7 5 43 [...] 3 Kazár Dinamó 0 0 Ikarus Nagybátony 4 3 Eladó ingatlanok [...] n öl telek­kel Beköltözhető Ára 180 000 Ft 2 szoba konyha [...]
141. 1989-12-29 / 306. szám
[...] beszállítással Az üléseket például az Ikarus a sebességmérőket pedig az MMG [...] 40 repülőgéppel 120 harckocsival körülbelül 180 páncélozott járművel és több mint [...]
142. 1978-03-11 / 60. szám
[...] Bem J SE a Vasas Ikarust fogadja Jó mérkőzésre van kilátás [...] Honvéd Bem J SE Vasas Ikarus Cegléd CVSE pálya Jaczina Perbált [...] 1162 Jávorfal­va u 1 Kb 180 200 négy­szögöles gyümölcsös­telek Kamaraerdőben ugyanott [...]
143. 1971-07-21 / 170. szám
[...] Budakalász 11 10 1 227 180 20 2 Tatab Volán 11 [...] Bp Volán 11 4 7 180 215 8 10 Telefongyár 11 [...] 5 KISTEXT Kossuth KFSE 6 Ikarus Postás 7 MAFC KELTEX 8 [...]
144. 1991-05-27 / 122. szám
[...] A karfiolt 80 a pa­radicsomot 180 200 a las­kagombát 140 forintért [...] A következő eredménye­ket érték el Ikarus SE Székesfehérvár a végső győztes [...]
145. 1988-05-10 / 110. szám
[...] a Petőfi tor nacsarnokban Székesfehérvá­ri Ikarus II Nk Kgy Kini­zsi 45 [...] darabja 5 18 a paradicsom 180 200 a korai üvegházi uborka [...]
146. 1978-10-24 / 251. szám
[...] öntéssel foglalkozik Legnagyobb megrendelője az Ikarus gyár melynek 180 féle az utastér belső kiképzésé­hez [...]
147. 1991-05-24 / 120. szám
[...] tavalyi 168 ezer hektár helyett 180 ezer hektárt Ezenfelül mintegy 18 [...] as alvázcsaládjuk egyik tagjával készült Ika­rus 396 luxus távolsági autóbusz BNV [...]
148. 1982-10-31 / 256. szám
[...] 185 Tre pák S Abony 180 Sturm Gy Bp XIII 158 [...] TO TO LOTTO Az MHSZ Ikarus Lövész­klub idényzáró versenyén a Százhalombattai [...]
149. 1963-06-04 / 128. szám
[...] 4 45 25 33 6 Ikarus 25 14 5 6 47 [...] Baglyasalja Chinoin 1 1 Autótaxi Ikarus 4 2 Délkeleti csoport Mezőhegyesi [...] el­adó Egy darab 85 x 180 as Mahagónia íróasztal magánosnak esetleg [...]
150. 1970-04-24 / 95. szám
[...] Autó 3 0 Felsó göd Ikarus 2 0 Telefongyár Főt 3 [...] métert s volt egy férfi 180 centis magasugro eredmény is Az [...] 4 Magas Molnár László Ceg­léd 180 távol Molnár 667 súly Magyar [...]
151. 1981-01-10 / 8. szám
[...] a székesfe­hérvári autóbuszgyártó fel­legvára az Ikarus Túl sok pénzük nem jutott [...] profil­szalagból például a tavalyinál többet 180 ezer négyzetmé­tert illetve 1420 tonnát [...]
152. 1972-05-03 / 102. szám
[...] is be­mutatják hogyan készülnek az Ikarus padlóvázak és szervokormányok Nődolgozókért a [...] Warszawa dugattyúkért A Szovjetunióba szállított Ikarusokhoz egyre több padlóalvázat alkatrészt ad [...] Csepel Autó kormányaival működik a 180 566 os típus Az idén [...]
153. 1964-09-29 / 228. szám
[...] atléta közül Fiataki Váci Va­sas 180 centiméterrel hatodik lett A győztes [...] I Jó Gyikó Oláh 1 Ikarus 22 14 5 3 45 [...] Sashalom Gyöngyös 1 0 Hajó­gyár Ikarus 0 2 BEAC Tűzoltó Boroshordó [...]
154. 1959-08-18 / 193. szám
[...] Tápiósüly Tápiószele kö­zelében fekvő csaknem 180 holdas akácerdő fiatalabb fáiról a [...] Hozzájárultunk Budapest köz­lekedésének megjavításához az Ikarus részére gyártott autóbusz motorokkal Modrovits [...]
155. 1979-11-04 / 259. szám
[...] rezőüzeme jó kapcsolatban áll az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyárral A világhírű [...] terítenek a boltokba tájékoztatott ebből 180 mázsányi a népszerű zselés szaloncukor [...]
156. 1981-01-07 / 5. szám
[...] a Kartal az Eger az Ikarus s a Köteles SE lesz [...] függően havonta az I évesek 180 tól 250 Ft ig a [...]
157. 1964-09-08 / 210. szám
[...] em 212 Munkaügyi o Távbeszélő 180 079 Eladó szoba konyha előszobás [...] eddigi legjobb magyar eredményt 1 Ikarus 19 11 5 3 34 [...] Ha­jógyár 3 0 Tűzoltó Dózsa Ikarus 1 Délkeleti csoport Törökszentmiklós Nagykőrösi [...]
158. 1985-08-09 / 186. szám
[...] és vasárnap délután I minit Ikarus szov­jet film Este Piszkos mun­ka [...] jó állapotban levő kis hordó 180 200 L Érdeklődni le­het mindennap [...]
159. 1979-12-18 / 295. szám
[...] Művek az Egyesült Izzó az Ikarus a Magyar Ha­jó és Darugyár [...] ing volt Ez utóbbiakat 160 180 forintért árusítottuk Aranyvasárnapi forgalmuk elérte [...]
160. 1988-05-11 / 111. szám
[...] impregnált textilcsikokból összeállított zsinór segítségé­vel 180 fokig bármely irány­ba elfordítható függönyrend­szer [...] a 12 nődol­gozó Termékeik az Ikarus bu­szaiban a Szovjetuniótól az Egyesült [...]
161. 1980-08-03 / 181. szám
[...] 615 fonott kalács 450 briós 180 túróstáska Ész­reveszik hogy nézem Péter [...] magát örül ha Öszvértroli Az Ikarus Ganz 280 T 6 új [...]
162. 1962-09-04 / 206. szám
[...] egyébként Ro­mánia válogatottja lett 1 Ikarus 3 2 Nagybátony 4 3 [...] Chinoin Kisterenye 0 0 Statisztika Ikarus 0 3 Petőfibá nya Tehertaxi [...] zárt veranda és melléképületekből álló 180 öles jó ál­lapotban levő családi [...]
163. 1964-05-18 / 115. szám
[...] 1 16 S 16 2 Ikarus 10 6 3 1 16 [...] Hajógyár Salgótarjáni Kohász 3 2 Ikarus Statisztika 4 2 Rákoscsa­bái TK [...] kétszobás csa­ládiház beköltözhetően eladó Ugyanott 180 n öl telek külgn is [...]
164. 1983-12-31 / 307. szám
[...] százalékkal túl­teljesítették mely több mint 180 millió forintnyi növeke­dést jelent ugyanakkor [...] egész évi munka biztosítá­sára Az Ikarus Karosszéria és Járműgyárral van kooperációs [...]
165. 1979-04-30 / 100. szám
[...] mun­ka tette lehetővé hogy az IKARUS kivívja mai hírne­vét s ma [...] ígére­tes A jelen tervidőszakban már 180 ezer Lada gépkocsit kapunk a [...]
166. 1983-07-31 / 180. szám
[...] CEGLÉD VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA XXVII ÉVFOLYAM 180 SZÁM 1983 JÚLIUS 31 VASÁRNAP [...] a szolgálati lakásuk át­alakított farmotoros Ikarus autóbusz mellett disznókat nevelnek A [...]
167. 1979-03-28 / 73. szám
[...] Előre Kecskemét x 1 2 Ikarus Szegedi D x 2 3 [...] NDK és a Lengyelország elleni 180 perc alatt kell megtalálnia csapatát [...]
168. 1985-10-02 / 231. szám
[...] vállalat közreműködésével 7600 különböző típusú Ikarus autóbuszt 300 Tajga típusú építkezéseknél [...] A négyszázhúsz hek­táros területről hektáronként 180 mázsát várnak Barcza Zsolt felvétele [...]
169. 1983-03-23 / 69. szám
[...] melyek a jövőben ki­zárják a 180 méter feletti ug­rások lehetőségét Milo [...] hogy az emberi szerve­zet a 180 méteres ugrást ké­pes biztonságosan eltűrni [...] 7 29 24 22 8 Ikarus 21 7 6 8 33 [...]
170. 1989-09-15 / 218. szám
[...] szakközépiskola Az ország legkisebb középisko­lájában 180 leendő egészségügyi szakembert képeznek e [...] Az egyik legrégebbi alkalmazó az Ikarus amely több kísérlet után az [...]
171. 1973-12-23 / 300. szám
[...] magán­közléseket nem veszik figyelembe DÉRYNÉ 180 EVVEL EZELŐTT 1793 december 23 [...] Skoda gyártól au­tóbuszokat mert az Ikarus gyár a megrendelés időpont­jában még [...] József aádor tér L Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
172. 1982-10-31 / 256. szám
[...] Tüntetések m NSIK kan összesen 180 ezer ember tüntetett szombaton délután [...] berendezé­sek a Bulgáriában is népsze­rű Ikarus autóbuszok a Ma­gyarországon széles körben [...]
173. 1962-09-25 / 224. szám
[...] 3 15 6 U 3 Ikarus 6 5 1 11 3 [...] 2 Dinamó Cliinoin 1 1 Ikarus Hajógyár 2 0 Tehertaxi Statiszti­ka [...] ékh ely isé gekből álló 180 öles jókarban levő ház be­költözhetően [...]
174. 1982-02-09 / 33. szám
[...] mint 1980 ban A tervezett 180 ezer sertés helyett csupán 159 [...] mint az őket köve­tő V Ikarus Tervszerűen foly­tatták a fiatalok csapatba [...]
175. 1979-03-17 / 64. szám
[...] Váci Híradás 15 Makó Vasas Ika­rus Bem SE Mátyásföld 15 Horváth [...] Beköltözhető szoba konyha kamrás lakás 180 négyszögöl portá­val eladó Cegléd Hajnal [...]
176. 1982-08-11 / 187. szám
[...] Postás SE Bekő József Vasas IKARUS Mende Iváncsics György Gyömrő Vecsés [...] tarlót Föld várszki József Rába 180 assal tárcsázza miközben a folyékony [...]
177. 1978-12-07 / 288. szám
[...] paradicsom ter­mesztésére is a vetésterületet 180 hektárra növelik Szabad­földi uborkát 15 [...] Az NB Ill ban Vasas Ika­rus Bp Nk Kinizsi 9 7 [...]
178. 1973-03-06 / 54. szám
[...] év első felében 400 darab 180 as típusú autóbuszt szál­lít az NDK ba az Ikarus A Csepel Autógyárban már megkezd­ték [...]
179. 1989-06-13 / 137. szám
[...] bánénál személyesen vagy a 336 180 as tele fonszámon Mesterplast Leányvál­lalat [...] 211 01 típusú 38 személyes Ikarus busz Nagykőrösi Épí­tőipari kisszövetkezet Nagykőrös [...]
180. 1957-12-05 / 186. szám
[...] a termelési társulások létreho­zásában Jelenleg 180 termelési tár sulás működik a [...] emelkedőt is jól bírja Az IKARUS Gyár és a Cse­pel Autógyár [...]
181. 1988-08-04 / 185. szám
[...] kenye­rüket e falak között Évente 180 190 millió forintos árbe­vételt érnek [...] ta­lálunk mint a BKV az Ika­rus a Vidámpark Külön kell szólni [...]
182. 1981-04-01 / 77. szám
[...] és Gépgyár Vörös Csillag Gépgyárában 180 lóerős Ráha mo torokat szerelnek [...] magyar járműipar töb­bek között 750 Ikarus autó­buszt 100 bútorszállító teher­gépkocsit valamint [...]
183. 1987-12-02 / 284. szám
[...] a termék esetünkben például az Ika­rus autóbuszok amely sok bedolgozó munkájának [...] és az erőgépek indításához használatos 180 amper órás áramfor­rásokig évente mintegy [...]
184. 1981-04-19 / 92. szám
[...] paradicsom ára igen borsos volt 180 250 forint A ter­melőszövetkezetek standjai [...] Elektronikai Vállalat December 4 Drót­művek Ikarus Karosszéria és Járműgyár Gépipari Elektro­mos [...]
185. 1981-08-29 / 202. szám
[...] több kedvezmény illeti meg Így 180 ezer forint A szolnoki rádió [...] pontvadászat Az első fordu­lóban az Ikarus látogat a KÖZGÉP otthonába a [...]
186. 1977-12-23 / 301. szám
[...] el bekapcsolódva a járműprogramba az IKA­RUS hátsóhidak gyártását A jó választást [...] gyáregységének idei ter­melési értéke várhatóan 180 millió forint lesz A gyár­egységben [...]
187. 1981-01-05 / 3. szám
[...] terv leg­fontosabb helyi feladatait Az Ikarus autóbuszok mi­nőségének további javítását a [...] 200 munkaóra szükséges Ennek értéke 180 200 ezer forint Ugyanakkor egy [...]
188. 1983-05-14 / 113. szám
[...] 16 30 Dunakeszi VSE Vasas Ikarus Dunakeszi 11 Aranykalász Tsz SK [...] a szám alatt vagy telefonon 180 561 180 601 hívószá­mom A Gépipari Elektro­mos [...]
189. 1977-07-19 / 168. szám
[...] 140 autóbuszt rendelt Kuwait az Ikarustól A Mo gürt Külkereskedelmi Vál­lalat és az Ikarus a nemzet­közi versenytárgyaláson szá­mos neves [...] József nádor tér t Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
190. 1983-07-10 / 162. szám
[...] 40 90 19 13 Vasas Ikarus 32 Ő 3 21 43 [...] Cegléd Teleki utca 30 szám 180 cm magas 38 éves elvált [...]
191. 1977-10-25 / 251. szám
[...] s már indul az egyik 180 ton­nás présgép felé Nyolc óra [...] ismeretes az utolsó állomás az Ikarus gyár Sziráki Ferenc a szerelde [...]
192. 1963-05-28 / 122. szám
[...] 3 Baglvasalja 4 Tehertaxi 5 Ikarus 6 Kisterenye 7 Váci Vasas [...] vapálf alva 6 1 Kisterenye Ikarus 2 1 Tehertaxi A ufótaxi [...] Zimmer Egy darab 85 x 180 as mahagóni íróasztal magánosnak esetleg [...]
193. 1972-08-27 / 202. szám
[...] hírt adtunk arról hogy az Ika­rus és a Csepel Autógyár Bu­dapest [...] soron kívül elkészít 53 darab 180 as típusú csuklós autóbuszt A [...]
194. 1977-01-05 / 3. szám
[...] gépek és én Mátyásföldön az Ikarus a telefonalkatrészek gyártá művelődési házban [...] típusú me­zőgazdasági erőgépeket a Rába 180 asokat Elkészült a győri Rába [...] József nádor tér 1 TeL 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
195. 1959-07-29 / 176. szám
[...] Molnár a kapus már az Ikarus színei­ben rúgja a labdát Jó [...] há­romszobás 190 n öl teletekéi 180 000 Ft két szoba konyhás [...] össz­komfortos 718 n öl gyümölcsössel 180 000 Ft 1 szobás 400 [...]
196. 1958-02-01 / 27. szám
[...] Szentendrei Honvéd Bihari út 11 Ikarus Kistaresa Kistarcsa 14 30 ÖKÖLVÍVÁS [...] u 16 Eladunk 1 darab 180 cm szer 40 cm méretű [...]
197. 1986-09-08 / 211. szám
[...] nagyüzemekben jelenleg is hasznosított mint­egy 180 hektár üvegházi to­vábbá a 2500 [...] fejlesztési elképzelé­sének megvalósulásához Pél­dául az Ikarus az Ecseren gyártott műanyag székekkel [...]
198. 1967-12-14 / 295. szám
[...] 100 n öl telekkel Ara 180 000 Ft Ráckeve 2 szoba [...] Berla is eltávozik valószínű­leg az Ikarus játékosa lesz A távozók névsorában [...]
199. 1985-09-25 / 225. szám
[...] ecserí lakatosüzemében évente 300 csuklós Ikarus busz padlórészét javítják Az így [...] A lap ára 8 oldal 180 Ft 10 oldal 2 20 [...]
200. 1974-09-18 / 218. szám
[...] nagyobb né­pesedés következtében ha­vonta 150 180 gyermek szü­letik a kórházban Növelik [...] az NB II ben Vasas Ikarus Bem SE 6 2 3521 [...]