Pest Megyi Hírlap, 1978. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-11 / 60. szám

»tcin ‘W ___ x/ ttnap 1978. MÁRCIUS 11., SZOMBAT A forduló mérkőzése: MTK-VM—Ú. Dózsa A labdarúgó NB I mai 26. fordulójának kiemelkedő mér­kőzése az MTK-VM—Ű. Dózsa összecsapás. A Hungária úti mérkőzés győztese sokat érő két pontot szerez, hiszen a Bp. Honvéd Dunaújvárosban ját­szik, a Vasas pedig Fáy utcai otthonában fogadja a Szombat- helyi Haladást, amely az „ide­gen pálya” előnyét élvezi. Szé­kesfehérvárott helyi rangadó­ra kerül sor, a tavasszal kitű­nően szereplő Diósgyőr pedig a Kiesőjelölt Kaposvárhoz lá­togat. A párosítás: Vasas—Haladás, MTK-VM—Ü. Dózsa, FTC— Rába ETO, Dunaújváros—Bp. Honvéd, MÁV Előre—Video­ton, Pécsi MSC—SZEOL AK, Kaposvár—Diósgyőr, Tatabá­nya—Zalaegerszeg, Békéscsaba —Csepel (14.30). Rendhagyó gyeplabdarajt Idénynyitók Pest megyében Mind jobban tavaszodik, an­nál gazdagabb lesz a hét­végeken a sportműsor. A leg­különbözőbb sportágakban kezdődik meg a szezon, s ahogy bővül a sportprogram, a szur­kolóknak is nagyobb a válasz­tási lehetőségük. A hazai gyeplabda-verseny- program évek óta a Terem Kupával kezdődik. Idén meg­szakad a hagyomány, hiszen „Pest megye bajnoka" Jól vizsgáltak az ökölvívók Percekig tartó taps köszön­tötte Papp László háromszoros olimpiai bajnokunkat a „Pest megye bajnoka” címért folyó ötfordulós verseny idénynyitó­ján. A szigetszentmiklósi álta­lános iskola tornatermében le­bonyolított versenyt a Csepel Autó ökölvívó szakosztály ren. dezte — kitűnően. A küzdel­mekben — mintegy 600 szur­koló előtt — öt megyei csapat 42 versenyzője vett részt. A megnyitót Tóháti László a Pest megyei ökölvívó Szövet­ség főtitkára tartotta, majd három korosztályban 11 pár lépett a szorító kötelei közé, hogy összemérje erejét. Veze- tőbírák voltak: Sárkány, Szász és Boros, pontoztak: Pusztai, Muhari, Istenes, valamint a szabad vezetőbíró. A győzte­sek: Serdülő I. korcsoport: Boros (Váci HSE), Dienes (Monori SE). Serdülő II.: Magyar II. (Óbu­da SK), a Kajli (Monor)—Tö­rök (Csepel Autó) összecsapás döntetlenül végződött. Ifjúságiak: Oláh (Csepel Au­tó), Molnár (Váci HSE), Ri- móczky (Ceglédi DSK), Nagy T. (Óbuda SK), Tóth S. (Óbu­da SK). Felnőttek: Szabó (Óbuda SK), a Bíró (Váci HSE)—Palkó (Óbuda SK) találkozó döntet­len eredményt hozott. A mérkőzések kettő kivételé­vel három menetesek voltak és ez azt bizonyítja, hogy a ver­senyzők felkészültsége, „állóké­pessége jó, az edzők tehát kitű­nő munkát végeztek. A színvo­nalas mérkőzéseken jól szóra­kozott a szép számú közönség, s a verseny kitűnő propagan­dája volt az ökölvívásnak. ★ Az ÉVIG edzőtermében megrendezett Rózsa József ökölvívó-emlékverseny ifjúsá­gi döntőiben is érdekeltek vol­tak a Pest megyei ökölvívók. Légsúlyban Csuti (Csepel Autó) a döntőbe jutott, de kéz­sérülése miatt nem állhatott ki a mérkőzésre, így második he­lyet szérzétt., Pehelysúlyban Gertner az Óbuda SK verseny­zője harmadik lett, míg a Pest megyeiek legnagyobb sikerét a félnehézsúlyú verseny hozta: Tóth Menyhért (Ceglédi DSK) győzelmet szerzett, s ugyaneb­ben a súlycsoportban harma­dik lett Magyar, aki szintén a ceglédi diákegyesület edzőjé­nek, Hegedűs Ferencnek a ta­nítványa. Boros Miklós PEST MEGYE FILMSZÍNHÁZAINAK MŰSORÁN: KA LVÁRIA A világhírű rendező, Larisza Sepityko új alkotása, az 1977. évi Nyugat-Berlini Filmfesztivál nagydíjának nyertes filmje. „A kegyetlenség önmagában sohasem érdekelt. De elkerülhetetlen a kemény kifejezési mód, ha azt megkívánja a tartalom.” JATSZA: Dunakeszi, Vörös Csillag Főt Nagymaros Verőce Vecsés Törökbálint Budaörs (Sepityko) március 13—15. március 16—17. március 18—19. március 20—21. március 23—24. március 25—26. március 27—29. az idénynyitó a szombaton kez­dődő kispályás bajnokság lesz. A versenyen hat csapat in­dul, s köztük természetesen ott van a Gödöllői SC együt­tese is. A GSC szombaton a Budai Pedagógussal és az Építők SC-vel, vasárnap pedig a Volánbusszal, a Kőbányai Sörgyárral és a XVI. kér. Ta­nács csapatával játszik. A kis­pályás találkozók játékideje kétszer húsz perc, s a mérkő­zéseket Budapesten, az Olim­piai Csarnok melletti bitu­menes pályán rendezik meg. Két sportág idei első ko­moly versenyére is Pest me­gyében kerül sor a hét végén. Szombaton tartják az össze­tett futamú kerékpáros he­gyi bajnokság első forduló­ját. A versenyezők Pomáz- tól 7,5 kilométerre (Csobán- ka felé) rajtolnak. Vasárnap a Spartacus Kupa versennyel kezdődik a tájfutó idény. Valamennyi számot Pilis- szentivánnál rendezik, s a rajthely a Kopár-csárdánál lesz. Üjabb fordulót rendeznek a Pest megyei I. osztályú sakk­csapatbajnokságban. A vasár­napi harmadik fordulóból ki­emelkedik az IM lkiad—Szent­endre találkozó, amelyen két, eddig kitűnően szerepelt csapat találkozik. Az NB Il-es labdarúgó-baj­nokságban végre mindkét Pest megyei együttes hazai pályán játszik. Papírforma szerint a Kossuth KFSE és a Váci Hír­adás is győzelemre számít­hat, dö sajnos, a , múltban mindkét csapat okozott már kellemetlen meglepetést... Re­méljük, erre most nem kerül sor, s a szentendreiek a BKV Előre, a váciak pedig a Szol­noki MTE legyőzésével szerez­nek örömet híveiknek. Az NB III. középcsoport­jában a Dunakeszi VSE Enyingre látogat, az ÉGSZÖV MEDOSZ pedig a Ganz-MÁ- VAG otthonában szeretne pontot rabolni. A Ceglédi VSE Pestre, az Auras-hoz utazik, míg pályáján a Bem J. SE a Vasas Ikarust fogadja. Jó mérkőzésre van kilátás Per­bálon, ahol a Pénzügyőr csa­pata szerepel. Szombat AUTÓSPORT: 8. Centrum— Bükk Kupa, az országos túra- és milye-bajnokság, i. futama, Rajt: Miskolc, Centrum Aruház, 12 és 18. BIRKÓZÁS: a 17—18 évesek szabadfogású kiválasztó verse­nye, Sportcsarnok, 16. Országos szabadfogású serdülöverseny, Szombathely, Rohonczy úti csar­nok, 16. Országos kötöttfogású serdülöverseny, Kőbányai út 45., 16. GYEPLABDA. Kispályás fel­nőttbajnokság, az Olimpiai Csar­nok melletti bitumenes pályán, 11.30-tól. (Gödöllői SC—Budai Pe­dagógus, GSC—Építők SC.) KERÉKPÁR. Összetett futamú hegyi bajnokság, I. forduló: Rajt: Pomáz után 7,5 kilométerre Cso- bánka felé, 14. KOSÁRLABDA. NB n. férfiak: Gödöllői EAC—Volán, Maglódi út, 15. Nők: TSE—Nagykőrösi Pedagó­gus, Törökszentmiklós, Felszaba­dulási u., 16. Vasárnap ASZTALITENISZ. NB I. Nők: Dunai Kőolaj—Kaposvári Vasas, Százhalombatta, 10.30. Férfiak: Perbál—Mosonmagyaró­vár, Zsámbéki Főiskola, 0.30. ATLÉTIKA: Az FTC Szabad­kay Ferenc-vándordíj as mezei fu­tóversenye. Népligeti nagykör, 10. BIRKÓZÁS: Az ifjúsági I—II. korcsoport kötöttfogású serdülő­versenye, Szombathely, Rohon­czy úti csarnok, 9. Országos kö­töttfogású serdülőverseny, Kő­bányai u. 45, 9. GYEPLABDA: Kispályás felnőtt­bajnokság az Olimpiai Csarnok melletti bitumenes pályán, 8.45- től. (GSC—Volánbusz, GSC—XVI. kér. Tanács, GSC—Kőbányai Sör­gyár.) KOSÁRLABDA. NB II. Férfiak: VM-KÖZERT—Nagykőrösi Peda­gógus, Kismartoni út, 10.30. LABDARÚGÁS. NB II.: Kossuth KFSE—BKV Előre, Hévízi út, III. kér. TTVE-pálya, 14.30. Váci Hír­adás-Szolnoki MTE, Vác, 14.30. NB III. Középcsoport: Enyingi MEDOSZ—Dunakeszi VSE, Enying, Kulcsár; Ganz-MAVAG—EGSZOV MEDOSZ, Kőbányai (it, Tóth, B.; Auras SE—Céglédi VSÉ, Cinkota, Sómkút u„ Kurmai; Honvéd Bem J. SE—Vasas Ikarus, Cegléd, CVSE- pálya, Jaczina; Perbált Tsz SK— Pénzügyőr SE, Perbál, Tátrai (14.30). Megyei bajnokság: Vácszentlász- ló—Pilis, Kistarcsa—Dömsöd, Du­nai Kőolaj—Ceglédbercel, Süly­sáp—Törökbálint, Gödöllő—Iklad, Budaörs—-Nagykőrös, Albertirsa— Göd, Szigethalom—Érd. SAKK. Megyei I. osztályú csa­patbajnokság, HL forduló: Gyál— Nagykáta, Nagykőrös—Gyömrő, Érd—Dunaharaszti, Perbál—Dabas, Iklad—Szentendre, Szob—Váci DCM. TÁJFUTÁS. Spartacus Kupa idénynyitó verseny, Pillsszentiván: Rajt: A hosszú távú számokban 9. a többi számban 10 órakor a Kopár-csárdánál. Cél: Ördög­torony. Megközelíthető a pilisszent- iváni Iskolától kiszalagozott úton. Tollaslabda Következik: vidék Hiúsági bajnoksága A veresegyházi általános is­kola adott otthont a Pest me­gyei ifjúsági tollaslabda-baj. nokságnak. A megye öt egye­sületében húsz fiú és tizenhét lány mérte össze tudását. A kieséses rendszerben lebonyo­lított verseny este 6 óráig tar­tott és igen színvonalas küz­delmet hozott. Meglepetésre a 14 éves Guba Klára az elődön­tőben legyőzte a tavalyi baj­nokot, így két dánszentmiklósi lány játszotta a döntő mérkő­zést. A fiúk mezőnyében ki­emelkedő teljesítményt nyúj­tott Csáki Sándor, aki Nagy­kőrösön tanul, s nincs tollas­labdában edzési lehetősége. Eredmények: Lányok: 1. Bakos Mária (Dánszentmiklósi SK), 2. Guba Klára (Dánszentmiklósi SK), 3. Bathó Mária (Karatetétleni SE), 4. Gyenizse Emese (Veres- egyházi KSK). Fiúk: 1. Nagy Ervin (Kara­tetétleni SE), 2. Csáki Sándor (Karatetétleni SE), 3. Guba István (Dánszentmiklósi SK), 4. Sasvári Péter (Váci Mezőgaz­dasági Szakközépiskola.) Az első négy helyen végzett játékosok képviselik a Pest megyét az április 9-én Debre­cenben sorra kerülő vidék if­júsági bajnokságon. Kvasz János Góllövőlista A labdarúgó-bajnokság 23. for­dulójában Sólyom tovább növel­te előnyét és az NB III. közép- csoportjában átvette a vezetést. A megyei csatárok 26 gólt lőttek, s az élmezőny tömör. NB n. 13 gólos: Geiger, 7: Fürtös (Kos­suth KFSE), 5: Pálinkás, 4: Ba­logh, Tóth (Váci Híradás). NB ÜL 14 gólos: Sólyom (Dunakeszi Vasutas), 11: Babai (Perbái), 8: Horváth (ÉGSZÖV), Bocskai (Perbál), 6: Radics (Bem SE), 5: Pásztor (ÉGSZÖV), Kovács n., Kovács III. (Perbál), Darányi, Halmi (Cegléd). Megyei bajnokság 10 gólos: Kurucz (Gödi TK), 9: Barta (Törökbálint), 8: Kiss L. (Iklad), Szurgent (Dömsöd), 7: Sándor (Kistarcsa), Gajdos (Pi­lis). — Sólymost — Középiskolás asztalitenisz-bajnokság Ceglédi sikerek Cegléden rendezték meg a megyei középiskolás egyéni asztalitenisz-bajnokságot, amely igen nagy érdeklődés mellett zajlott le. A férfi egyesben például 64 volt az indulók száma. Valamennyi versenyszám ceglédi sikert ho­zott. A Kereskedelmi Szak­munkásképző két aranyérmet is nyert. Legszínvonalasabb a fiúk küzdelme volt, Gyura, Mala és Kottlár révén, akik az országos szövetség kiemelési ranglistáján is szerepelnek. Eredmények: Női egyéni: 1. Zana Ilona (ceglédi Kereskedelmi Szak­munkásképző), 2. Smelek (Nagykáta), 3. Szekeres (Pécel) és Gáspár (ceglédi Kereskedel­mi Szakmunkásképző). Női páros: 1. Zana Ilona— Bencsik Júlia (Cegléd), 2. Sze­keres—Farkas (Pécel), 3. Sme­lek—Tauber (Nagykáta) és RV- már—Sebők (váci gimnázium.). Férfi egyéni: 1. Gyura Ist­ván (Cegléd 203. sz. Szakmun­kásképző), 2. Kottlár (Cegléd), 3. Mala (Cegléd) és Kiss (Ceg­léd). Férfi páros: 1. Kottlár György—Mala József, 2. Gyu­ra—Kiss, 3. Jankó—Bíró (Me­zőgazdasági Szakközépisk.) és Papp—Bíró (203. sz. Szakmun­kásképző). Ungureán László A Bugyi Községi Ta­nács V. B. Építőipari Költségvetési üzeme üzemvezetőt keres. Feltétel: építőipari főiskola vagy tech­nikum és ötéves ve­zetői gyakorlat. Je­lentkezés személye­sen vagy Írásban a Bugyi Községi Tanács elnökénéL______________ Beruházási gyakorlat­tal rendelkező építész- mérnököt keres azon­nali belépéssel, ki­emelt kategóriájú me­zőgazdasági termelő­szövetkezet. Budapest­től 40 km-re. Dabas, Fehérakác Mezőgaz­dasági Termelőszö­vetkezet. Jelentkezés a személyzeti osztá­lyom ____________■ Le galább 5 éves me­zőgazdasági nagyüze­mi gyakorlattal ren­delkező mezőgazda- sági gépészmérnököt keres azonnali belé­péssel. kiemelt kate­góriájú mezőgazda­sági termelőszövetke­zet, Budapesttől 40 km-re, Dabas. Fehér-- akác Mezőgazdasági Termelőszövetkezet. Jelentkezés: a sze- mélyzeti osztályon. A monori művelődési ház pályázatot hirdet gazdasági ügyintézői munkakör betöltésé­re. pályázati feltéte­lek : közgazdasági technikumi érettségi vagy érettségi és KALASZ képesítés és legalább hároméves gyakorlat. Fizetés a 4/1977. KM-MÜM. szá­mú utasítás szerint. Jelentkezés a művelő­dési ház igazgatójá­nál Monor, Bocskai u. 1. TeL: 178. ________ A Szentendrei Szol­gáltató és Ipari Szö­vetkezet (2000 Szent­endre, Pannónia u. 10. sz.) szakmai gya­korlattal rendelkező 2 fő tv-szerelő, 2 fő rádiőszerelő, 2 fő ház­tartási kisgép-javitó- szerelő szakmunká­sokat azonnali belé­péssel felvesz. Gépko­csival rendelkezők előnyben. Jelentkezni lehet a megadott el­men, minden nap 8— 12 óráig. A Pest megyei Tanács Építőipari Vállalat dunakeszi munkahelyére éjjeliőri állás betöltésére FELVÉTELT HIRDET. Bérezés a kollektív szerződés szerint. Jelentkezni lehet a helyszínen az építésvezetőnél. Cím: Dunakeszi—Alag. Felszabadulás útja. A Cegléd és Vidéke ÁFÉSZ gyakorlattal rendelkező vezető- szakácsot keres felvé­telre az EVIG-ben működő üzemi kony­hájára. Jelentkezni: Cegléd, Alkotmány u. 9. sz. alatt az ÁFÉSZ vendéglátóipari osz­tályvezetőjénél lehet, ahol a jelentkezés feltételei megtudha­tók. A Cegléd és Vidéke ÁFÉSZ könyvelési munkában gyakorlat­tal rendelkező dolgo­zókat keres felvételre, lehetőleg azonnali be­lépéssel. Érdeklődni és jelentkezni: Ceg­léd, Alkotmány u. 9. sz. alatt lehet az ÁFÉSZ főkönyvelő- Jénél. Eladó másfélszobás, szövetkezeti lakás: Vác, Erdős B. u. 10. I. em. 7. ______________ El adó másfél szobás, gázfűtéses szövetkezeti lakás. Vác, Erdős B. u. 10. III. em. 15. Ér­deklődés naponta 16 óra után._____________ El adó lakóház szőlős­kerttel, beköltözhető­en. Villany, víz bent van. Gödöllő, Nap ut­ca 10.__________________ 420 négyszögöl zárt kert eladó. Érdeklőd­ni: Nagykőrös, IfjÚ­Ság U; 1$. i — -----­Ma glódnyaraión álló­im ás mellett kétszin­tes félkész családi ház, 239 négyszögöl tel­ken eladó. „OTP előtt PmH. 13 724” jeligére a kiadóba.___________ Ol csón eladó Kerepe­sen ötszobás családi ház. Érdeklődni le­het: Fazekas Mihály- né, 2144 Kistarcsa, Dózsa György út 33. Telefon: 319—914. IV—Zsiguli, 5 éves, 40 ezer kilométerrel el­adó. Tóth László, Valkó, Arany János u. 11._____________' Du nakeszi Fenyves­ben, nagyállomáshoz 5 percre. Sport út 7. játszóparknál eladó két szoba összkom­fortos plusz egy szo­ba, konyha, spejz, külön bejárattal, pin­ce, szőlőskerttel, vil­lanyfűtéssel, teljesen adómentesen, beköl­tözhet^ ________________ El adó Gödöllő, Blaha- fürdőn 400 négyszögöl víkendtelek. Lakó­ház is építhető, meg­osztható. Faház, víz, villany van. Kertész László. 1162 Jávorfal­va u. 1. ______________ Kb . 180—200 négy­szögöles gyümölcsös­telek Kamaraerdőben, ugyanott 17 fm ko­vácsoltvas kerítés el­adó. Érdeklődni: 261— 159-es telefonszámon, de. 7—8-ig, du. 18— 20 óra között. Szilák. Eladó Gödöllő, János u. I. em. kétszobás, loggiás öröklakás be­költözhető. Érdeklőd­ni: Kamarás Lajosné, Mogyoród, Dózsa u. 22. sz. ________________ Ve ritas 600-as kötőgép eladó. Veresegyház, Szent Imre u. 11.___ Ké t és félszobás kom­fortos családi ház el­adó. Isaszeg, Hajnal u. 1. Érdeklődni a helyszínen. _________ Gö döllőn 385 négy­szögöles telek eladó. Isaszegi út 32._______ 40 0 négyszögöl szőlő eladó. kút, kamra van. Érdeklődni: Mo­nor. Csokonai u. 27. Gödöllőn kétszobás családi ház. 150 négy­szögöles telekkel azon­nali beköltözéssel el­adó. Érdeklődni lehet: Honvéd u. 2 __________ Ke rítésdrótot rende­lésre készítek Tóth j kisiparos. 1162 Buda­pest XVI.. Hermina út Naposcsibe; húsra, tojásra izlandi vörös, hampshire. kenderma­gos, húsra nagytestű húshibridek megren­delhetők szállítással is, állatorvosilag el­lenőrzött állományból. Díjtalan szaktanács- adás. Pál baromfite­nyésztési szakmérnök. 1221 Budafok, Magdol­na u. 30. Telefon: 464— 756. Naposkacsa ápri­listól. Fehér terméskő ol­csón eladó. Cegléd, Pesti út 122. Üj cím: Szabó József lakatos, vízvezetéksze­relő és olajkályha „szerviz”, javítás. 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60/a. Te­lefon: 306. (A Földhi- vatalnál).______________ Nyolc általános isko­lát végzett vagy vég­ző fiatalokat felve­szünk 1978/79-es tan­évre víz-gázvezeték- szerelő, fűtésszerelő és lakatos szakmun­kástanulónak. A ta- hülők tanműhelyben, szakoktató Irányítá­sával sajátíthatják el szakmájukat. Az el­méleti oktatást szak­munkásképző intézet­bén szaktanárok vég­zik. Juttatások: ösz­töndíj. ill. társadalmi ösztöndíj. Vidékiek­nek teljes ellátás, munkaruha- és uta­zási bérlet. Jelent­kezni lehet munkana­pokon (szombat kivé­telével) 7—15.30-tg. Le­vélre részletes tájé­koztatást küldünk. Cím: Első Bádogos és Szerelő ISZ. Bp. Vili.. Rigó u 6—8. és Bp. VII.. Hernád u. 45. személyzeti és munkaügyi vezetőnél. Budapesti kétszobás tanácsi lakásért Szent­endrén lakásmegol­dást keresek, meg­egyezéssel. Érdeklőd­ni: Szentendre. Tele­fon: 9390. Szabó. Mindennemű építő- és tüzelőanyag, fűtőolaj házhoz szállítva is kapható. Bp. Rákos- csaba. Péceli út 75. Autójavító műhely nyílt az M7-es úton, az érdi lejárónál. — Szivák Sándor autó­szerelő mester a la­kosság szolgálatában. Érd Iparos u. 74/8. Szombat du. és va­sárnap egész nap ügyelet. • Vidéki kisiparos keres telefonnal rendelkező ceglédi lakost megren­delések felvétele cél­jából. Választ „Be- tonfalfúró 98 667” jel­igére kérem a Hírlap­kiadó Vállalat kiren­deltségére Cegléd, Te­leki utca 30. __________ Mo zaiklap változatos szép színes mintákkal kapható. Somogyiné, Budapest Pestlőrinc, Vörös Hadsereg u. 163. Telefon: 280—042. Pályaválasztók, figye­lem! Nyomdaipari szakmunkástanulók képzését vállaljuk. Általános iskolai vagy középiskolai végzett­séggel. A tanulmányi ösztöndíjon kívül tár­sadalmi ösztöndíjat is adunk. Jelentkezés ÉTK Nyomdaüzem, Rónaszéki Endre ter­melésirányító. Bp. XIV.. Francia u. 45. Tel.: 634—485. 636— 226. Levélre is rész­letes tájékoztatást adurk. 77. sz. HIRDESSEN A PEST MEGYEI HÍRLAPBAN!

Next

/
Oldalképek
Tartalom