Pest Megyei Hirlap, 1958. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-01 / 27. szám

rm Adriai) »58. FEBRUAR 1. SZOMBAT Országos vidéki asztalitenisz-bajnokság Gödöllőn A kézilabdázók utolsó fordulója, barátságos labdarúgó-mérkőzések Teke válogatottunk szereplése Tavaly a gödöllőiek, igen jól rendezték meg az országos vi­déki asztalitenisz-bajnokságot, s a MOATSZ most ismét őket bízta meg ezzel a feladattal. A küzdelmekben, hírek sze­rint mind a 19 megye képvi­selői asztalhoz állanak, s szín­vonalas, érdekes versenyek várhatok. Az egyesekben álta­lában a megyei bajnokságok első négy helyezettje vesz részt, néhány megyéből ennél több versenyző indulását en­gedélyezték. Megyénket kilenc férfi és nyolc női asztaliteniszező kép­viseli a viadalon. Férfiak: Tóth, Juhász dr., Harmos, Pálfi, Kiss, Markó, ifj. és idő­sebb Sidó, valamint a meghí­vott Szopós. Nők: Plachy, Pá­pai, Csőke, Bene, Gémes Gab­riella és Ágnes, Győrfi, Gi- vtesi. Tavaly meglepetésre Pálfi megszerezte a vidék bajnoka címet, most ez nem várható tőle. A szivacsos ütővel ját­szó Juhász dr.-nak viszont ko­moly esélye van a jó szerep­lésre. Jósolni természetesen nehéz, hiszen nem ismerjük pontosan a más megyéből in­dulók képességeit. A női ver­senyzők sorából hiányoznak a jelentős tudást képviselő ceg­lédiek, akiket az alszövetség igen helyesen nem nevezett, mert nem vettek részt a me­gyei bajnokságon. A férfi és női egyes első 16 helyezettje jut az országos bajnokságra. A versenyt 10 asztalon bo­nyolítják le a Gödöllői Ganz kultúrtermében és előcsarno­kában. A részvevők Budapes­ten szállnak meg. étkezteté­sük a Ganz ebédlőjében lesz. A Vasas minden előkészületet megtett a verseny zökkenő- mentes lebonyolítására, s re­méljük jó rendezéssel öregbí­tik majd megyénk hírét, Bajnoki címért vetélkednek Bzombat-vasámap az ország legjobb ifjúsági kötöttfogású HÉTVÉGI MŰSOR birkózói is. A viadalon Pest megyeiek is indulnak, a dél­területi bajnokságon elért he­lyezésük alapján. Dunakeszi- röl Homyák, Viski, Fodor és Nagy lép szőnyegre. * Vasárnap bonyolítják le a kézilabda terembajnokság utolsó fordulóját. Ezután már csak elmaradt mérkőzések ke­rülnek sorra, A Tüzér utcában játszó csapataink közül a Vá­ci Szövő férfi kézilabdázói, esélyesként veszik fel a küz­delmet az FTC ellen A Váci Forte—Testvériség és a Váci Szövő—Kinizsi Konzerv női mérkőzésen nyílt küzdelem várható. A Péceli úti torna­csarnokban két mérkőzésen ismét Pest megyei csapatok találkoznak egymással. A ta­lálkozó esélyesei a Ceglédi Építők, illetve a Váci Hajó. • Labdarúgó csapataink leg­többje vasárnap már a pályán folytatja előkészületeit. Ál­talában az első és második csapatok vetélkednek egymás­sal, de néhány együttesünk más sportkörben ellenfelet fo­A IX. fordulót bonyolítják le mk délután a megyei egyé­ni sakkbajnokságon. A páro­sítás a következő: Magyar— Dobos, Hámori—Jakab, Dö- mény—Langmár, Rendek— Mariok, Janisch—Peller, Hö- römpő—Szivén. A sakk-csapatbajnokságban két mérkőzést játszanak va­sárnap, • Bár csak február 16-án ala­kul meg hivatalosan a megyei teke alszövetség, az ideiglenes szövetség vasárnap válogatott mérkőzést rendez. A Ceglédi Építők tekézöire épülő megyei válogatott a magyar váloga­tott ellen lép pályára. Az or­szágos válogatott keret másik hat tagja Baranya megyével mérkőzik. RÉSZLETES MŰSOR: SZOMBAT ASZTALITENISZ. Országos vi­déki bajnokság (Gödöllői Ganz (kultúrterem, 15—21 óráig). BIRKÓZÁS. Országos ifjúsági kötöttfogású-bajnokság (Sportcsar­nok edzőterme, 17). Sakk. Megyei egyéni bajnokság (Bp„ XL. Karinthy Frigyes út 2, 14.30). VASÁRNAP ASZTALITENISZ. Országos vi­déki bajnokság (Gödöllői Ganz kultúrterem, 9.30—19 óráig). BIRKÓZÁS. Országos ifjúsági kötöttfogású-bajnokság (Sportcsar­nok edzőterme, 10), KÉZILABDA. Terembajnoks&g. Tüzér utcai sportcsarnok. 14.40: Váci Forte—Testvériség (Bp., női IL osztály), 15.34: Kinizsi Kon­zerv—Vá<-i Szövő (Bp., női n. osz­tály), 10.50: FTC—Váci Szövő (NB I férfi C csoport). Péceli úti torna­csarnok. 10:06: Ceglédi Építők— Május 1 Ruhagyár (Bp., női IL osz­tály), 11.22: Ceglédi Építők—Duma- itoeszi Magyarság (Bp.. férfi n. osz­tály), 12.20: Erdészeti Traktor— Csömör (férfi ifjúsági). 14.04: Nől- rutsa—Csömör (Bp.. férfi IL osz­tály), 15.40: váci Hajó—Budakalász (Bp., férfi H. osztály), KÖSSÜNK DOHÁNY­TERME LÉS! SZERZŐDÉST AI 1958. ÉVRE Magas beváltási árat, minőségi pré­miumot és többtermelési jutalmat kapnak a termelők. Ezenkívül ingyenes cigaretta juttatás­ban és jutalomban, valamint kamat­mentes művelési előlegben részesül­nek Részletes felvilágosítást a községi dohánytermelési felelős, ad LABDARÚGÁS. Barátságos mér­kőzések. Váci Petőfi—Váci Vasutas (Vác, 15), Törekvés—Szentendrei Honvéd (Bihari út, 11), Ikarus— Kistaresa (Kistarcsa, 14.30). ÖKÖLVÍVÁS. Barátságos mérkő­zés. Nagykőrösi Kinizsi—Előre (Nagykőrös. 13). SAKK. Megyei csapatbajnokság: Szentendre—Gödöllői Agráregye­tem, Fóti SE—Vác: Vörös Meteor (■mindkét mérkőzés 9 órakor kez­dődik, XI., Karinthy Frigyes út 3.). TEKE. Pest megye—Magyar vá­logatott (Vágóhíd utcai tekecsar- nok. 8). TÉLI SPARTAKIAD. Községi versenyek Zsámbékom, Feregen, Kiskunlacházán. Vasárnap, & férfiak mülesikló versenyével megkezdődnek az al­pesi sivilágbajnokság küzdelmei. A világbajnoki versenyre 24 ot- szág nevezett. A Pest megyei atléták 1957. évi ranglistája FÉRFI ÜGYESSÉGI SZAMOK Pénteki számunkban közöltük a Pest megyei atléták férfi futószá­mokban elért múlt évi eredmé­nyeit. Most a férfi ügyességi szá­mok ranglistáját közöljük. TAVOLUGRAS 616 Szebeni (G. MEDOSZ) 615 Osváth (Ceglédi VSE) 399 Konecsni (Gyömrő), Sulyok! (CVSE) 594 Pajor (G. MEDOSZ) 593 Hídvégi (G. MEDOSZ) 588 öfíemberger (Szentendre) 583 Békési (CVSE) 574 Horváth (Szentendre) 569 Czadró (Alsógödi Petőfi), Holényi (G. MEDOSZ) x Átlag: 90S (ötös), 593 (tizes), 57*7 (huszas) MAGASUGRÁS 175 Erdei (Nagykőrösi K.) 170 Faragó (Gödöllői Agrár- egyetem SC), Holényi 165 Molnár (ASC) 160 Tóth B. (ASC), Tóth Gy. (G. MEDOSZ) 137 Köles (G. MEDOSZ) 135 Bélteki (ASC), Cseszek (Nagy­kőrösi K.), Horváth (Szent­endre), Kovács (CVSE), Papp (G. MEDOSZ), Szebeni (G. MEDOSZ), Tancsafalvi (Alsó- gödi Petőfi), Vincze (Gödöllői MEDOSZ) Átlag: 166 (ötös). 162 (tizes) HÁRMASUGRÁS 12,94 öfíentoerger 12,42 Konecsni 12,24 Cseszek, Hosszú (Tárnok) 12,17 Szebeni 12.11 Horváth 12,08 Sándor (Dunakeszi M ) 11,99 Técs (ASC) 11,76 Debreceni (Dunakeszi M ) 11,67 Köles Átlag: ifi,40 (ötös), 12,1« (tízes) SÜLYLÖKÉS a,82 Debreceni 12.28 Kovács (ASC) 11,64 Pintér (G. MEDOSZ) 11.30 Horváth 10,79 Nagy (Váci SE) 10.39 Acs (ASC) 10.49 Tóth B. 10.28 Losonczl (CVSE) 9.96 Horváth J. (G. MEDOSZ) 9,92 Teliér (G. MEDOSZ) Átlag: 11,77 (ötös), 11,M «tízes) SÜLYLÖKÉS SERDÜLŐ (KISSÜLY) 14,48 Kovács (CVSE) 14,14 Jeszenezki (Alsőgödí Petőfi) 13.40 Mészáros (G. MEDOSZ) 18,85 Raipavi (G. MEDOSZ) 12.12 Csenteri (G. MEDOSZ) Átlag: 13,39 (ötös), 11,84 (tízes) TEFIJ FUVARVÁLLALÁS Értesítjük a fuvaroztató feleket, hogy a 10. sz. AKÖ V. 2-6 tonnás gépkocsik, kai állami és maganszállítast vállal Gépkocsi rendelhető: Jászberény; Kossuth Lajos utca 18-12. Telefon: SÍ. vagy 104. Nagykáta, Kossuth Lajos utca S. Telefon: 21, DISZKOSZVETÉS 37,— Debreceni 36,67 Kovács 33,38 Józsa (Nagykőrös) 32.18 Osváth 32,14 Teller 29,10 Horváth L (G. MEDOSZ) 28.45 Gulyás (Nagykőrös) 28,20 Szakály (ASC) 28.18 Kamhal (G. MEDOSZ) 28,13 Walter (Váci SE) Átlag: 34,2« (ötös), 31,34 (tizes) DISZKOSZVETÉS (SERDÜLŐ) 42,17 Mészáros 46.45 Tóth (CVSE) 39.46 Cseniteri 38,96 Kovács 38,70 Baranyai (G. MEDOSZ) Átlag: 39,95 (ötös), 38,15 (tizes) GERELYVETÉS 53.19 Walter 47,73 Nagy 46.81 Józsa 44.72 Telién 43,34 öffenberger 42,40 Dávid (ASC) 42,12 Horváth J; 41,48 Kovács 39,10 Sándor 38.85 Kiszel (G. MEDOSZ) Átlag: 47,16 (ötös), 43,97 (tízes), 38,59 (huszas) GERELYVETÉS (SERDÜLŐ) «,»5 Járos (Alsógödi P.) 44.96 Csenteri 43,20 Kiszel 37,70 Ruzsinszki (CVSE) 31,90 Suihajda (Vác) Atäag: 40,56 (ötös) KALAPÁCSVETÉS 45,25 Tóth (G. MEDOSZ) 44.24 Bonyár (ASC) 44.13 Hídvégi (Dunakeszi M.) 39.17 Gulyás 37,81 Kamhal 31.17 Papp (G. MEDOSZ) 29,— Debreceni 25.13 Szebeni 24,84 Hídvégi (G. MEDOSZ) 19.25 Mészáros (G. MEDOSZ) Átlag: 42,12 (ötös), 33,90 (tizes) RÚDUGRÁS 310 Hidvégi (G. MEDOSZ) 270 Kiszel 235 Köles, Tóth (G. MEDOSZ) 230 Szebeni Átlag: 296 (ötös) Szente áll az élen a megyei sakkbajnokságban Ismét változott a sorrend a megyei egyéni sakkbajnokság fa­csoportjában. A vm. fordulóban Szente legyőzte Hámorit, majd a függő napon l:0-ra diadalmaskodott Magyar felett, s ezzel 6‘/a ponttal áll a táblázat élén. Meglepetésnek számit még Peller győzelme Rendek ellen. A Szíván—Janisch találkozón, Szíván jobb állásban lépéscsere miatt vesztett A VIII. forduló eredményei: Ifi. Dobos—Hőrömpö 0:1, Szíván— Janisch 0:1. Peller—Rendek 1:0 Mariok—Dömény 0:1. Szente—Hámori 1.-0. Jakab—Magyar 0:1. A függőnapon a következő eredmények születtek: Jakab—Dobos %-%i Magyar—Szente 0:1. Dömény—Peller 0:1. A bajnokság állása: Szente 6'/,. Janisch. Hörömpő 6. Langmár, Rendek, Szíván ,4</r Peller (egy függő) Mariok 3. Magyar. Jakab 27* Dömény, ifj. Dobos 2, Hámori (egy függő) 0 pont A moBsflcvai rádió közlése szerint a Szovjetunió is részt vesz a Phila­delphiában megrendezésre kerülő 1958. évi vívó világbajnokságon. A szovjet vivők ezenkívül Indulnak a brüsszeli vüágfciúiiitás és a lipcsei vásár bemutatóin Is. 1058 jelentős nemzetköd sport­eseményeiből februárra Igen sok jut. Az év második hónapjában ugyanis hat különböző világbaj­nokságot bonyolítanak le, s két olyan VB-t kezdenek meg, ame­lyik csak márciusban fejeződik be. Februárra húzódik el a bratiszlavai műkorcsolyázó EB két száma, s ezenkívül még egy Európa-ba.jnoki vetélkedés lesz a 28 nap alatt. Állami gazdaságok, termelőszövetkezetek és magánosok részére tőzeges komposzttrá- gyát bármilyen meny- nyiségben Öcsán, Fel- sőgödön. Isaszegen és Cegléden működő tő­zegtelepeinkről bizto­sítani tudunk. A dú­sított tőzeg mázsán­ként! ára 4,10 forint. Pest megyei Tőzegki­termelő Vállalat, Bu­dapest. VHL, Baross u. 36. Könyvjóváírással át­adunk 1 darab 5 ton­nás sínen mozgó por­táldarut, Pest megyei Kőbánya- és Útépítő Vállalat, Budapest. V.. Királyi Pál utca 11. Telefon: 187—017! Elsőrendű égetett me­szét bármilyen meny- nyiségben vásárolhat­nak állami vállalatok, szövetkezetek és ma­gánosok a Pest me­gyei Építőipari Vál- lalattóL Budapest. V.. Szt. István körút 1. sz. Telefon: 115—480. Építtetők! Mozailklap, gyönyörű fehér, szí­nes, mintás, kapható. Tarlósy, Bpest, XI., Abel Jenő u. 17/b. Zetor és Hoffer üzem­képes állapotban le­vő vontatótraktorokat pótkocsival együtt könyvjóváírással át­veszünk. Pest megyei Malomipari Vállalat, Budapest, IX,, Sorok­sári u. 16. Eladunk 1 darab 180 cm-szer 40 cm méretű kvarchomokból ké­szült köszörűt. Pest­megyei Kőbánya- és Útépítő Vállalat. Bu­dapest. V.j Királyi Pál utca 11. Telefon: 187—017. Kyúltenyésztöki Meg­indult a házlnyúlbői felvásárlás. Minden mennyiségben. )ó áron átveszi a Nyúltenyész- tők Bőr- és Mellék- termékeket Beszerzi és Értékesítő Szövet­kezete. Budapest. V kér.. Petőfi Sándor u 14. sz. Tel.: 188—794. Agysodrony, csőbú­tor, összecsukható vaságy, vaskerítés ké­szítés, javítás, Buda­pest, VHL, Barcsay a. IL Bartucz, Állami vállalatok, szövet­kezetek, magánosok KIUTALÁS NÉLKÜL VÁSÁROLHATNAK HASZONVASAT (lemezeket, gömb-, lapos-, hatszögű, és más idom­vasakat, huzalokat, Z, U gerendákat, különböző mé­retű csöveket. stb.J a PEST-BÁCS-NÓGRÁD- MEGYE1 MÉH VÁLLA­LAT haszonvastelepén, (Budapest. XIII., Visegrádi utca 86.) Telefon: 200—112. A Budaoesten július 53—28 kö­zött sorrakeriilö 1938. évi kötött­fogású birkózó világbajnokság szervező bizottsága értesítette az érdekelt országok birkózó szövet­ségeit, hogy a világbajnokság elő­zetes nevezési határideje február 2«. PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei bizottsága es a megyei tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság» Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest. Vm.: Blaha Lujza tér ft Telefon: 343-100. 142-220. Szikra Lapnyomda, Felelős vezető: Kulcsár Mihály. cJc/teikcfck. a mm­San ÖTEZER FORINTOS REJTVÉNYVERSENY 16 szám. A ma elrejtett mondat sa'oeege: Olvasható névi Lakcím:.

Next

/
Oldalképek
Tartalom