Pest Megyei Hírlap, 1983. március (27. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-23 / 69. szám

• • f ... /.* 1 *’ n . ^ W mvfßyei • ;• .a. . Hírlap . . "■■ 1983. MÁRCIUS 23. Totótippek L Ascoli—Napoli 2. Avellino—Sampdoria 3. Cagliari—Verona 4. Catanzaro—Pisa 5. Fiorentina—Roma 4. Genoa—mternaz. 7. Torino—Juventus 8. Atalanta—Cremonese 9. Catania—Cavese 10. Foggia—Palermo 11. Lecco—Monza 12. Pistoiese—Bologna 13. Reggiana—Perugia 14. Arezzo—Campobasso 15. Udinese—Cesena 14. Como—Sambenedettese X 2 1 2 1 X X X 2 1 X 1 1 Itekordközönseg az ünnep előtti ünnepen Foton nemcsak foci van Örökrangadó volt vasárnap Foton. Nem akárkit vár­tak, a szomszédvár Gödöt, az örök riválist. Ami azonban a rivalizásnál is több, pályaavatóra készülnek. Hetven esztendő Gyönyörű környezetet vará­zsoltak a házigazdák. Remek talaj, jó lelátó és hálás szur­kolósereg várta a labdarúgó­kat. Kétezernyolcszáz néző! Nem egy fővárosi első osztályú klub megirigyelhetné. Még csak a labdarúgó játéktér kész, de nem várat már sokat magára a futókör sem. Eddig nem volt ilyen Foton, az isko­lák sem tarthatták tornaórái­kat salakon. Ezen is segít a hamarosan elkészülő atlétikai pálya. Mint Gránicz Ferenc, a Fóti Tsz SK elnöke újságolta, áp­rilis 30-án tartják az ünnepé­Megelőzte Plocot, Nykänent Az elmúlt hét végén a csehszlovákiai Harrachov mellett levő sáncon bonyolí­tották le a 7. sírepülő világ- bajnokságot, amelynek során emlékezetesen nagyot bu­kott a kanadaiak idén feltűnt 22 esztendős ugrócsodája, Horst Bulau. A harrachovi VB után a Nemzetközi Sí Szövet­ség (FIS) sáncbizottsága rend­kívüli ülést tartott, megvizs­gálta a sírepülő versenyek biztonsági körülményeit. Olyan intézkedéseket vezet­nek be, melyek a jövőben ki­zárják a 180 méter feletti ug­rások lehetőségét. Milo Belonozik, a harracho­vi sánc tervezője elmondta, hogy már régóta fontolgatták az új rendelkezések meghoza­talát, és erre most ta­lán kicsit megkésve kerítet­tek sort... A sírepülőverse­nyek különösen balesetveszé­lyesek. Ennek okát abban kell keresni, hogy az európai nagysáncokon az ugráshoz lendületet adó sánc dőlésszöge olykor meghaladja a bizton­ságos 38 fokot. Ä jövőben va­lamennyi európai sáncót (ilyenek Harrachov mellett Oberstdorf ban, Planicán, Vi- kersundban és Mitterndorfban találhatók) felülvizsgálnak. Már most bizonyos, hogy az oberstdorfi sáncot — nem is kismértékben — át kell építe­ni. A sáncbizottság az utóbbi hetekben komputerek segítsé­gét is igénybe véve kiszámí­totta, hogy az emberi szerve­zet a 180 méteres ugrást ké­pes biztonságosan eltűrni. E felett a talajfogás szinte el­viselhetetlen fizikai fájdalom­mal jár a sebesség és gyorsu­lás miatt. Végleges döntés az is, hogy valamennyi sírepülő sáncon az ugróasztal vége és a sípálya (itt landolnak a ver­senyzők) legalsó pontja kö­zötti legnagyobb távolság 127 méter lehet. A komputer ki­számította, hogy ha ennek megfelelő valamennyi síugró­sánc, akkor képtelenség 114 km/óránál nagyobb sebesség­gel elhagyni az asztalt, a bal­eset lehetősége szinte a nullá­val egyenlő. A versenyt Klaus Ostwald (NDK) nyerte, a csehszlovák Ploc és a nagy esélyes finn Nykánen előtt. Győzelme után így nyilatkozott: — Milyen érzéssel állt a sánc szélére? — Csak egy esélyem volt: mindent vagy semmit. — Hogyan kell erről a sánc­ról ugorni? — Nem szabad egyedül az erőre gondolni, a repülés köz­beni harmónia fontosabb. Az eső nem zavart, csak a szél. — Meddig lehet még ugor­ni? ' — A legjobb esetben 184, vagy 185 méteres ugrás lehet­séges. Harrachovban egyébként Ploc repült a legmesszebbre, a 181 méter világcsúcsot jelent! — bg — Műanyag és bitumenes pályák Solymár új szakosztályai A Solymári PEMÜ SE közgyű­lésén az egyesület új ügyveze­tő elnöke, Behovics Antal is­mertette az eltelt két esztendő eredményeit és az egyesület előtt álló feladatokat. A részletes beszámolóból megtudtuk, hogy az NB 1/B-s férfi kézilabdázó és a termé­szetjáró-szakosztály mellett új­jáalakult a labdarúgócsapat és a női kézilabdacsapat. Ezzel négyre bővült a PEMÜ SE szakosztályainak száma. Az igazolt sportolók létszáma is megkétszereződött: ma már 263-an versenyeznek a PEMÜ színeiben. Munkájuk alapján elismerés illeti a férfi kézilabdázókat a bajnokságban megszerzett 5. helyezésükért. Ugyancsak kiér­demelte a dicséretet a termé­szetjáró-szakosztály hagyomá­nyosan színvonalas és tartal­mas programjaiért. A gondok között az első he­lyen említették az utánpótlás hátrányos helyzetét, amely kü­lönösen a labdarúgókat érinti. Az általános iskolások aktivi­zálásáért ezért a jövőben job­ban együttműködnek majd a pedagógusokkal, még a látsza­tát is elkerülendő annak, hogy a solymári srácok nem szeret­nek focizni. Kiemelt feladatuknak tart­ják a tömegsport fejlesztését is, szeretnék elérni, hogy töb­ben vegyék igénybe az új sportlétesítményeket Solymár és környéke lakói, dolgozói kö­zül. Üj létesítményekkel gyara­podik az egyesület. Hamaro­san befejezik a sporttelep par­kosítását, elkészül két mű­anyag borítású teniszpálya, és a bitumenes kézilabdapálya. Egy salakos labdarúgó edzőpá­lya kialakítását is tervezik. Turóczi Béla, a PTSH elnö­ke a megyei sportvezetés to­vábbi támogatásáról biztosítot­ta az egyesületet. Benkő László, a PEMÜ SE elnöke a vezetőség és a tagság nevében megköszönte a búcsú­zó Egervári Jánosnak a kézi­labdázóknál végzett eredmé­nyes munkáját, majd átadta az év legeredményesebb spor­tolójának, Král Károly kézi­labdázónak a címért járó díjat. M. Sz. lyes pályaátadást. Akkor ün­nepük a sportkör hetvenéves jubileumát is. Aznap a Főt— Dunavarsány bajnoki találkozó előjátékaként Fót öreg fiúk— Magyar válogatott öreg fiúk meccset rendeznek. Olyan ne­ves játékosokra számítanak, mint Budai II., Grosics, Várhi- di, Egervári, Barna és még so- sorolhatnánk. Bizonyára újabb csúcsot hoz az a nap a fóti nézőszámban. Lilák és pirosak Visszatérve a vasárnapi mérkőzésre, már a 11. perc­ben vezetést szerzett a Göd. Kovalik tizenegyesével szem­ben tehetetlen volt Zaj, a ha­zai portás, öt perccel később Misnyóczky szabadrúgásból egyenlített, s újabb két perc múlva Tóth bevágta Kökény visszagurítását, s máris a ha­zai csapat vezetett, 2-1. Ez a félidő eredménye is. A 48. percben a lilában ját­szó fótiak balszélsője, Becsei óriási helyzetben lövés helyett visszagurított, s ugrott a hely­zet. Az 54. percben Kökényt felvágták, a jó felépítésű já­tékos maga állt a szabadrúgás­hoz és kegyetlenül a jobb al­só sarokba bombázta, 3-1. Min­denki azt hitte, így marad, ki­véve a gödi gárdát. Ök láttak esélyt a fordításrá. A piros me­zesek Zámbó vezérletével egy­más után vezették támadásai­kat, ám ezúttal Fortuna nem volt velük. A 80. percben Var- nyaczkynak még sikerült. A leshatárról kilépett, s a kifutó kapus fölött elegánsan belső vei a hálóba emelt, 3-2. A 83. percben lesről lőttek a hálóba, természetesen érvénytelen. Négy perccel a vége előtt egy kipattanó labdára hárman is rávetik magukat, de közelről fölé megy a pettyes. Nehe­zebb volt, mint belőni! És ke­vésbé hasznos! Marad a 3-2. így látták ök Néhány villámvélemény a találkozóról. Menczel Inán, a hazaiak edzője: — Jó játék- vezetés mellett, jó időben, jó pályán a jobbik csapat győ­zött. Várhidi Pál, a gödiek edzője: — Jó mérkőzésen, sorsdöntő játékvezetői hibák áldozatai vagyunk. Ádám Mihály játékvezető: — Azt vitatta a gödi edző, hogy még a sorfalat igazgat­tam, amikor a hazaiak ellőt­ték a labdát, s így esett az egyenlítő gól. Nos, nem így volt. A szabadrúgáshoz készü­lődő játékost utasítottam, hogy várja meg jelzésemet. Felállí­tottam a sorfalat, elléptem, s intettem, hogy lehet lőni. Bi­zonyára ezt a mozdulatot nem látta az edző. — Budai II. László: — Vég­re nemcsak küzdött, hanem rangadóhoz méltóan játszott a fóti tizenegy. Megérdemelten nyertünk. Gádor Lajos, a járási labda­rúgó-szövetség elnökségi tag­ja: — Döntetlen színezetű meccsen megérdemelt a Fót egygólos győzelme. Gránicz Ferenc: — Nagy küzdelem volt, örülök a siker­nek, de azt is írja meg, hogy Foton nemcsak foci van. Nem­rég kaptam hírt, hogy Pátyon a kerékpáros idénynyitón Var­ga Ignác, az FTC—Fót gyer­mekcsoportos versenyzője több mint száz induló között az ötö­dik helyet szerezte meg. Az ünepélyes pályaavatóra még egy jó hónapot várni kell, ám ezúttal a fóti focisták jó előre biztosították az ünnepi hangulatot. A hazaiak a har­madik, a vendégek a második helyen várták a találkozót, s három pont volt közöttük. Ez a különbség most egy pont. Roóz Péter Öt gól büntetőből Mi lesz a hajrában9 fiúk? A területi labdarúgó-küzdel­mekben csatasorban álló Pest megyei gárdák közül a Bem J. SE szerezte a forduló — kel­lemetlen — meglepetését. Igaz, messzire kellett utazniuk, de a hajdú csapat a tabellán is tá­vol helyezkedik a kezdőrúgásig listavezető ceglédiektől. A szü­netet követően egyenlített — Lengyel góljával — a Bem J. SE, de utána érthetetlen mó­don kiengedett, s ez megbosz- szulta magát. Ez az első tavaszi idegenbeli vereségük. Bravúrnak tekintettük a dömsödiek orosházi döntetle­nét. Kilábaltak a legveszélye­sebb régióból, azonban a 7. he­lyen előttük álló Kecskeméti TE előnye velük szemben öt pont, annyi, amennyi a Döm- södöt a 12-ik Nagyszénástól el­választja. A Váci Izzó pontvesztése el­lenére még harmadik. Tőlük talán csak a tabellavezető H. Papp J. SE várja izgatottabban a hét végi összecsapást a má­sodik helyen álló Lehel SC el­len. Vajon lehűtik-e a váciak reményeit Jászberényben? A Duna-csoportban szerep­lő öt Pest megyei gárda egyi­ke sem tekinthető a 21. forduló után bajnokesélyesnek. Az él­lovas Dunaújváros éppen a legjobb Kossuth KFSE ellen győzve ugrott meg a pontot vezető Budafok elől. A Duna­keszi VSE lehet a legelégedet­lenebb, bár szerencséjére elég sokan tartózkodnak a veszélyes zónában. Furcsa kettősség jellemzi a megyei első osztályú bajnoksá­got. Egyfelől az élboly igyek­szik elszakadni az üldöző me­zőnytől, ugyanakkor az első négyes — első hatos? — sor­rendje is változott. A Dunai Kőolaj, a Kartal és a VOSE már csak reménykedhet? Kemény kilencven percek vésődtek a krónikákba. Az SZTK—Szentendre meccsen két, a Dabas—VOSE, a Tápió- szentmárton—Pilisvörösvár és a Sülysáp—Törökbálint talál­kozón egy gól született a ti­zenhatosán belül elkövetett, büntetőt eredményező szabály­talanságból. Mi iesz a hajrá­ban? A legjobb játékvezetői hár­mas a Dunavarsány—Iklad mérkőzésen dirigáló bírótrió: Gál, Tóth T., Földi. Az ifjúsági mérkőzések ered­ményei: Fót—Göd 1-2, Duna­varsány—Iklad 7-0, Sziget- szentmiklós—Szentendre 5-0, Tápiószentmárton—Pilisvörös­vár 1-1, Dunai Kőolaj—Vecsés 1-1, Cegléd—Kartal 2-0, Da­bas—Soroksár 1-0, Törökbálint —Sülysáp 2-3. Az ifibajnokság élmezőnye: 1. Cegléd 29, 2. Göd 26, 3. SZTK 26, 4. D. Kőolaj 25, 5. Pilisvö­rösvár 25 pont. — balázs — A DUNA-CSOPORT ÁLLÁSA: 1. Dunaújváros 21 14 4 3 51-11 32 2 Budafok 21 10 9 2 43-24 29 3. BVSC 21 12 4 5 38-28 28 4. Esztergom 21 10 6 5 35-26 26 5. KKFSE 21 8 9 4 37-26 25 6. Bábolna 21 10 4 7 29-28 24 7. Ráckeve 21 8 6 7 29-24 22 8. Ikarus 21 7 6 8 33-27 20 9. BKV Előre 21 6 8 7 27-24 20 10. Érd 21 8 4 9 25-30 20 11. Oroszlány 21 4 11 6 22-26 19 12. EGSZÖV 21 8 3 10 25-33 19 13. m. K. TTVE 21 7 5 9 24-37 19 14. Bp Építők 21 6 6 9 16-22 18 15. Dunakeszi 21 6 5 10 25-33 17 16. Rákóczi SE 21 5 7 9 22-38 17 17. Pénzügyőr 21 4 8 9 14-24 16 18. Mezőfalva 21 2 3 16 15-51 7 Megyei diadal Mezei futás Dunakeszin a lóversenypá­lyán találkoztak Heves, Nóg- rád és Pest megye legjobb me­zei futói. A kellemes időben kétszáznyolcvanan mérték össze gyorsaságukat. Szűkebb pátriánk képviselői közül a Ceglédi VSE és a GEAC spor­tolói jeleskedtek. Az országos mezei futó döntő április 9-én, Alagon lesz. EREDMÉNYEK Nők Serdülő (1970 — 2200 m) 1. Pál (CVSE), 2. Schmil (VOSE), 3. Pflum (VOSE). Csapat- 1. VOSE „A”, 2. CVSE, 3. VOSE „B". (1909 — 2200) 1. Német (CVSE). 2. Kiss (CVSE). Csapat: 1. CVSE. Serdülő „A” (3000 m) 1. Mess, 2. Zsikla (CVSE). 3. Egert (VOSE). Ifjúsági (3500 m) 1. Kiss (Váci Izzó), 2. Buda (GEAC). Felnőtt (4000 m) 1. Czin- kota (GEAC), 2. Gaál, 3. Vöö (CVSE) Csapat: 1. GEAC. Férfiak Serdülő (1970 — 4500 m) 1. Pin­tér (GEAC). Csapat: 1. GEAC, 2. CVSE, 3. VOSE. (1909 — 4500 m) 1. Magvar, 2. Czink (GEAC). 3. Cseh. Csapat: 1. GEAC, 2. VOSE. 3 CVSE. Serdülő „A” (8000 m) Csapat: 1. GEAC. Ifjúsági (7000 m) 2. Petrovics (Váci Lőwy). Felnőtt (9000 m) 3. Szabó (GEAC). Csapat: 2. GEAC, 3. Kossuth KFSE. S. L. APRÓHIRDETÉSEK AlsógÖdÖn 100 négy­zetméter lakóterületei, kétszintes összkom­fortos, kertes, iker- építésű családi ház, 2-es főútvonal mellett eladó. Érdeklődni le­het: Alsógöd, Gólya italboltban. ___________ 2 db heréit, 175 cm magas, könnyű sod­rott, bekocsizott csi­kók eladók. Szentpé- teri Sándor, Nagykő­rös X. kér., Zöldmező 5. sz. _________________ Ki adó javításra szoru­ló 50-es MTZ trakto­rok. — Ifj. Fazekas, Nyársapát.___________ 220 V-os 200 literes betonkeverő, körfű­rész, 100 kg teherbí­rású daru építkezés­hez eladó. Nagykő- rös. Zsemeri utca 44. 2275 négyzetméteres telek, gyümölcsfákkal és félig kész eltolt- szintes családi házzal eladó. Vasad, Kossuth L. u. 37. Gosztola Fe­renciig_______________ El adó 300 négyszög- öles hobbitelek a Pál- fája felé. Érdeklődni lehet: —Nagykőrös, Kórház u. 7, sz. Eladó 2 szoba össz­komfortos lakás Nagykőrös, Rákóczi u. 1. JL em. 2. Érdek- lődni: 17 óra után. Jó állapotban levő UTB traktor felújított motorral, pótkocsival eladó. Érdeklődni le­het: Nagykőrös III., Zápor u. 5.__________ Gö döllő központjában eladó 1 -I- fél szobás, OTP-öröklakás, kp. + OTP-átvállalással. — Érdeklődni: hétköz­nap napközben: Pé- cel, 52-es telefonon. 17 órától: Gödöllő, Szabadság tér 12—13. VII. 56.______________ Ba latonmária-fürdőn 210 négyszögöles te­lek, lakóháznak is al­kalmas üdülőépülettel, közel a vízparthoz sürgősen eladó. Dr. Heltai István, Gödöllő, Simon István u. 28. Gödöllőn eladó 2 és 1/2 szobás családi ház, 270 nm-es telekkel. Mindenféle csere is érdekel. Érdeklődni lehet: Gödöllő, Kandó Kálmán u. 21. 17 óra után. ■ ■ ATM'TT'rn--s--"Vt! Ér den, nagy telken 3 szobás, régi ház eladó. (Víz, villany van). — Tel.: 866-262._________ Gö döllő, Lázár Vilmos u. 50. sz. alatt, napos hegyoldalon. vegyes­övezetben 360 n.-öl te­lek eladó. Érdeklődni: hétvégén a helyszí­niem_________________ _ Tő sfürdőn 160 n.-öl telken galériás nya­raló garázzsal, igé­nyesnek eladó. To­vábbá: 50 km-re Bp.- től 1000 n.-öl beépít­hető gyümölcsös, nagy melléképülettel, fa­luközpontban, Herná- don eladó. Dormány. Hernád, Fő u. 134. 2376. Tel.: 129. ________ MT Z 50-es traktor, ki­fogástalan állapotban eladó. Bugyi. Marx Károly út 4. sz. Négyszemélyes, kifo­gástalan állapotban levő műanyag motor­csónaktest, beépített Wartburg ezres mo­torral (új), Z-meghaj- tással, három darab tartalék meghajtócsi­gával, 1985. augusztusig érvényes hajólevéllel, csónakszállító után­futóval, előnyös áron. eladó. Levélcím: dr. Steinmetz István, Vác, Petrásovits utca 12., földszint 1. __________ El adó másfél szobás, komfortos családiház­rész, 55 n.-öl telek­rész, áprilisi lebonyo­lítással. XVI., Rákosi út 11/a. Tel. este 18— 20 között: 638-420. Eladó Budapesttől 19 km-re, az M7-es autó­pálya mellett 380 n.- öl zárt szőlőskert és gyümölcsös, körbe­kerítve, rajta felépí­tett forfa garázs, pin­ce és borászati fel­szereléssel. irányár: 220 000 Ft. Telefon: 215-503. du. 17-től. Szentendrén szoba, konyha, 270 n.-öles kertes ház eladó. Vas­vári Pál u. 44. sz. Ér­deklődni lehet: szom­bat, vasárnap 9—12 óráig. Felső-göd legszebb ré­szén, 159 n.-öles tel­ken, télen-nyáron lakható, komfortosít- ható, (víz, villany), 30 nm kőház eladó. Ér­deklődni lehet: 699- 310 telefonon. Több szintes építke­zéshez 500 kp-os ki­fogástalan gyorsteherl. olcsón eladó. Szer­viz biztosított. Építési­anyagok eladók. 831- 984. Monori Forrás dűlő­ben 600 n.-öl szőlő, őűí) n.-öl szántó eladó. Fényesné. Monor, Ka- zinczy u. 7. 2200. Erden 2 szobás, kom­fortos családi ház be­költözhetően eladó. Érdeklődni: Szivák Béláné, Bp. X., Liget U. 40. Tel.: 572-014. II-ik emeleti, 54 nm- es lakás eladó. Ér­deklődni munkanapo­kon. Cegléd, telefon: 10- 266/4 mellék. ________ La kóépület, zöldség, gyümölcs, vegyes élel­miszerbolttal -j- ter­ménylerakatnak al­kalmas helyiséggel eladó. Érdeklődni le­het: Cegléd, Orgona utca 2. _______________ El adó Cegléden, Bat­thyány utca 40 /a. szám alatti ház. — Ér­deklődni: szombati napokon. ____________ Ce glédi állomáshoz 3 percre 2 szoba össz­komfortos ház eladó. Istálló és gazdasági mellékhelyiségek van­nak. Cím: Cegléd III. kerület, Szabadság utca 12. szám.______ 98 7 négyszögöl telek, megosztva is eladó Monori-erdőn. Érdek­lődni lehet: Monor, Jókai u. 71._________ El adó a Téglaházi dűlőben 500 négy­szögöl szőlő + pince, teljes felszereléssel. — Érdeklődni lehet: Csanádi, Monor, Ki­lián u. 12._____________ IE Wartburg combi sürgősen eladó. Ér­deklődni: Nagykőrös, Szolnoki út 10. sz. Nagykőrös II. kér., Csipvári utca 12. szá­mú ház eladó. Érdek- lődni délután 2 után. Monoron, a Forrás­hegyi dűlőben 260 négyszögöl szőlő el­adó. Cím: Baross G. u. 10._________________ 8U 0 négyszögöl kor­don művelésű szőlő, 8x10 négyzetméteres épülettel, felszerelé­sekkel együtt eladó. Pilis, Gyón! u. 28. Eladó — rokkantnak — háromkerekű Sim­son sztár motoroskocsi, üzemképes, kedvez­ményes benzinnel. — Érdeklődni lehet 8-tól 11- ig és 14-től 19-ig: Felsőgöd, Ady Endre utca 26.______________ Vá c-Deákváron, Thälmann téren, pa­vilonsoron üzlethelyi­ség eladó. Érdeklőd­ni: a kenyérbőltbam Dunakeszin, központ* ban 2 szobás, komfor­tos családi ház, pince 4- garázs, 175 négy­szögöl termő gyümöl­csössel, tehermente­sen eladó. Levélér­deklődés „őszi beköl­tözés” jeligére hirde­tőirodába Vác, Jókai utca 9,________________ Garazsírozott PN írsz. 1600-as Lada, kifogás­talan állapotban el­adó. Érdeklődés mun­kaidőben: Vác. 10-496, este: 10-262 telefonon. Moszkvics 412-es, le­járt műszakival, ol­csón eladó. Érdek­lődés 16 órától: Vác, 13-285 telefonszámon. Eladó: egyéves, szu­ka drótszőrű foxi. Ér­deklődni lehet este 18 óra után: Vác, Árpád utca 5. ______________ El adó: Váctól 3 kilo­méterre 800 négyszög­öl málnástelek, építési lehetőséggel. Gazdál­kodásra, állattartásra alkalmas, (120 négy­zetméteres sertésólak­kal) Villany, víz van! Érdeklődés este 6 óra után: Vác, Árpád ut­ca 5._________________ Vi segrád-Üjhegyen 200 négyszögöles te­lek. (belterület, Duna­kanyar, panoráma), eladó. Telefon: Vác, 10-963.________________ Vá cott, a Papvölgy­ben 3 darab 200 négy­szögöles szőlő-gyü­mölcsös eladó. Érdek­lődni lehet: Haulik István. Vác, Bottyán utca 58.. (délután 5 után). Eladó: PO Zsiguli combi. Érdeklődés te­lefonon: Vác, 10-4^4. Deákvári, 55 négyze,- méteres, kétszobás öröklakás. 8200 Ft/nm -f- 30 ezer OTP-vel el­adó. Érdeklődés min­dennap 17 óra után: Vác, Népek barátsá­gának útja 41. I. 2., vagy 8-tól 16-ig: 11­227-es telefonná mon. Eladó Lrdligeien ltí6 n.-öl telek, kis házzal, garázzsal. Víz. villany van. Érdeklődni: Száz­halombatta, Vörös csil­lng u 21. ____________ El adó tieloianniszon 222 n.-öl telek, alap­pal. vízóra bekötve. Bp.-töl 40 km-re 60 000 Ft-ért. Érdeklődni Sa- lánki Sándor. Gyömrő, Vndviráft 11 16 S7 Sürgősen eladó 612 né»7yszögöl hobbitelek az öregszőlőben épülő strand közelében. Ér­deklődni lehet: Gór Nagy Ferencnél, Ceg­léd, Pesti út, 12-es km-nél. Eladó Törteién, Czakó dűlő 4. szám alatt 30 db birka. Értekezni lehel bármikor ______ Tr abant 601-es CG-s frsz, új motorral, friss műszakival eladó. — Nagykáta, Költői Anna utca 7. szám. Kele­men. _____________ U— 28-as traktor el­adó. Monor* Somogyi B. u. 66______________ Kerekdomb, Búzavi­rág u. 3. üdülő eladó. Érdeklődni: Nagykő­rös, Borkóstoló, Su­sánné._____________ Ké tszobás családi hág műút mellett eladó. Katókné Gáspár Éva, Kartal, Mártírok útja 31. Érdeklődni: 18 óra után. 52 éves, 170 cm ma­gas, szőke, független, elvált asszony vagyok, szeretnék megismer­kedni hasonló korú, hű és megbízható, tőkével és autóval rendelkező, jó üzleti szellemű üzlet- és élet­társsal, szerződéses vendéglátóüzletembe. Bemutatkozó válasz­levelet „Sürgős 127 088” jeligére kérem a Hírlapkiadó Váll. kirend. Cegléd, Teleki utca 30. szám. ________ Be dolgozót keresek textilragasztásra. 416­599.___________________ Vá llalatok, tsz-ek, fi­gyelem! Cegléden vagy környékén dol­gozó munkatársuk ré­szére felajánlom ceg­lédi, városközpontban levő 2 szobás össz­komfortos, szövetke­zeti lakásomat. Cse­rébe hasonlót vagy tanácsi lakást, esetieg családi házat kérek az agglomerációs öve­zetben. „Nyári költö­zés PmH 12 432” jel­igére a kiadóba. Világoslila kardvirág­hagyma többféle mé­retben. Dávid Ferenc, Gödöllő, Dózsa György út 68. 2100. ___________ Sc hneider 2x sztereó rádió, 2x20 W és Dual 12 224 lemezjátszó el- adó. 330-849. Barokk 3 ajtós szek­rény, kitűnő állapot­ban, olcsón eladó. 330-849. _______________ Bu dapesttől 30 km-re levő városban, jól. bevezetett' fényképész műtermemet ífelszeré* léssel bérbe adnám. Ajánlatokat „83 szep­tember 138 182” jel­igére Felszabadulás téri hirdetőbe. Elcserélném Szekszár- don levő 2 szoba össz­komfortos. tanácsi la­kásomat 2 vagy 2 és fél szobás hasonlóra. Minden megoldás ér­dekel. Jordákl Lajos, Szekszárd, Arany J. u. 12.__________________ Gyöngyvirág, nolland, nagy virágú 6 Ft tö­venként. Szállítás 100 Ft felett utánvéttel. Csillag kertészet, Pá- pa. Pf.: 205. 8501. C-kategóriáju hivatá­sos jogosítvánnyal, gyakorlattal rendel­kező gépkocsivezetőt, előnyös bérezéssel. IFA teherautóra fel­veszek. Fót, Pf.: 21, 2120. _____________ Ve gyesgep, motor, ke­rékpár, Babetta és kilométeróra javítá­sát vállalom. Békefi Gyula műszerész, Mo- nor, Lenin u. 62. Építőanyag-kereske­désembe kereskedel­mi végzettségű fiatal­embert árumozgató és árukiadó munkára felveszek. Vác—verő­cemarosiak jelentke­zését várom. Fizetés megállapodás alapján. Hivatásos C-kategó- riájú jogosítvánnyal rendelkezők előny­ben. Levélcím: Fót, Pf.: 21. 2152. Redönykészítés min­den ablakra, rövid ha­táridő. díjtalan felmé­rés. Tel.: 637-530 Le­vélcím: Budapest. Thököly út 117/a. 1145. Solvmárv György Naposcsibe, előnevelt csirke a legjobb faj­tákból kapható vagy előjegyezhető. Péterfí tenyészkeltető. Pest­lőrinc. Kossuth Lajos U 92 1181 491-042. Házasság köz vetítés, társkeresés az egész ország területéről SZIMPATA GM. Szé­kesfehérvár, Postafiók 90. 0002. Kérje tájékoz­tntönkaf ? _________ Kö ltöztetést, fuvaro­zást vállalok 1 ton­nás teherautóval, bár­mely Időpontban Te­lef >n • 3*5-315.______ Tó ootajta paprika- palánta március 20. utáni kiültetésre eladó. CsemÓ. Szűcs dűlő 1. ti léc Auantio seguaeget flfé- resek sertés- és szölő- munkákhoz. 4300 Ft -f* ellátás. Lehet házas­pár is. — Tóth Imre. Nagykőrös, Gát u. 3. Osiwald a sírepülő bajnok Csökkentik a dőlésszöget

Next

/
Oldalképek
Tartalom