Pest Megyi Hírlap, 1976. október (20. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-27 / 254. szám

6 %Md(W 1976. OKTOBER 27., SZERDA Ajándék, hét góllal Az ÉGSZÖV MEDOSZ lab­darúgói évről-évre felköszön- tik a szakosztály elnökét, Bá­nyai Zoltánt születésnapja al­kalmából. Így volt ez most is. A vasárnapi találkozó előtt, ötvenötödik születésnapján kö­szöntötték a szakosztály elnö­két. Az is hagyomány, hogy a gratuláció győzelemmel pá­rosul. Ez sem maradt el. A kiskunlacházi labdarúgók re­kordgyőzelemmel, 7:0 arány­ban diadalmaskodtak a nagy- 6Zénási együttes felett Horváth Ferenc, aki a me­zőny legjobbja volt, három góllal vette ki részét a siker­ből. A másodikat megelőzően, mindenki beadást várt, ő azonban egy védőt is kicselez­ve, a hálóba küldte a labdát a meglepett vendégek mellett. A perbáli NB III-as gárda idegenbeli mérkőzésein csu­pán három döntetlent ért el. A 12. fordulóban megtört á jég, a Pest megyei csapat tnindkét pontot elhozta Barcsról. Második góljuknál a vonalon túljutott labdát, a hazai já­tékos már csak beljebb segí­tette. Hasonló körülmények között esett a Dunakeszi Vas­utas—Répcelak találkozón a hazaiak vezető gólja. A 9. percben Sólyom 15 méterről kapura emelte a labdát, ame­lyet a vendégkapus nem tu­dott menteni, sőt kezével sa­ját hálójába segítette. A megyei bajnokságban a 10. fordulót játszották, s a csapatok ezzel túljutottak az őszi idény kétharmadán. A Dunai Kőolajt idegenben le­győző Kistarcsa újabb bravúrt ért el, 2:0 arányban verte az éllovas sülysápi gárdát. Ez volt a sülysápiak első veresé­ge, s most már csupán jobb gólkülönbséggel vezetnek a kistarcsaiak előtt. Igen tömör az élboly. A két 15 pontos mögött, egy ponttal lemaradva következik a Dunai Kőolaj és Gödöllő, az 5. helyen pedig a 13 pontos Pilis áll. Az őszi idény legnagyobb Portisch dicsérete Portísch továbbjutása sen­kit sem lepett meg — álla­pítja meg Lev Polugajevszkij szovjet nemzetközi nagymes­ter a Varesebea (lejátszott sakkvilágbajnoki hármas ver­seny résztvevőinek játékát elemző cikkében, amelyet a Pravda keddi száma közölt. Portisch -*■ akt a szovjet nagymesterek mellett jelenleg a legeredményesebb sakkozó — rendkívüli munkabírása, széles körű elméleti ismeretei, ragyogó helyzetfelismerő ké­pessége, s a kedvező helyze­tek módszeres kihasználása emeli a világ legjobb sakkozói közé — írja Polugajevszki. — A veresei mérkőzéssorozat azt is megmutatta, hogy úrrá tud lenni játékának egyetlen gyenge pontján, a pszicholó­giai állóképesség gyakori hiá­nyán. Petroszjantól elszenve­dett veresége után tőle szo­katlan bátor stílusban vette fel a harcot Tallal, s fekete bá­bokkal is a szicíliai védelem legkockázatosabb változatát alkalmazta. Polugajevszkij Petroszján győzelmét törvényszerűnek és meggyőzőnek tartja, figyelem­be véve az örmény nagymes­ter virtuóz technikáját, s azt a képességet, hogy ellenfeleit a legváratlanabb lépésekkel .télre tudja vezetni. arányú győzelme most született, a Nagykőrösi Kinizsi 9:0 arányban fektette kétvállra az isaszegieket. Tudósítónk Pécsi Sándor megemlítette, hogy a vendégcsapat vezetői a játé- vezetőt okolták a vereségért. Indokolatlanul, hiszen Hor­váth J. nagyon tárgyilagosan bíráskodott. Egyébként a já­tékvezetői ítéletek, egy-két gólos győzelemnél befolyásol­hatják az eredmény alakulá­sát, de szó sem lehet ilyenről, amikor kilencszer zörög a háló. Az isaszegi gárda egyéb­ként nem most szenvedett elő­ször nagyarányú vereséget, te­hát máshol van a hiba. Feltűnő, az utolsó előtti he­lyezett Monor csatárainak gyengélkedése, ugyanis az ed­digi tíz meccsen csupán öt­ször vették be a hálót. Tizen­öt gólt kaptak, hat együttes ennél többet könyvelhet el! Ebben bizonyára közrejátszik Dományi a monori kapus, aki jó néhány mérkőzésen bizo­nyult csapata, s egyben a me­zőny legjobbjának. Így volt ez most is Albertirsa ellenében. Egyébként az első félidőben a monori László. S. két­szer is nagy helyzetben hibázott. Előbb a léc mellé lőtt, majd egyedül vezette fel a labdát, már csak a kapussal állt szemben, de pont a kapus ke­zébe lőtt. A 10. fordulóban, nem szü­letett vendéggyőzelem, csupán két döntetlent harcoltak ki az ellenfelek, így Albertirsa Mo- noron, s nagy meglepetésre a Gödöllői SC Pilisen. R. L. Gyeplabda és röplabda a Népligetben A női röplabda NB II-ben a Népligetben lejátszott mérkő­zésem a Dunavarsányi TSZSK 3:1 (10,9—8,11) arányban nyert a Bp. Építők ellen. A Pest megyei gárda nem tisz­telte a bajnokság második helyén álló fővárosi csapatot. A varsányiak az első két Először és negyedszer Támadnak a budaiak. Jelenet a Budai járási hivatal—Monori járási hivatal mérkőzésről, amelyet a budaiak 3:l-re nyertek. Reitter László felvétele Most először rendezték a Közalkalmazottak Szakszerve­zetének Pest megyei kispályás labdarúgó-döntőjét. Ellőcsatá­rozások vezették be a viadalt, s a Dunakeszi Vasütas sport­telepén nyolc együttes vetél­kedett. Vdvardi János, a szak- szervezeti sportbizottság tagja nyitotta meg a tornát. A tömegsport népszerűsítő-' sének egyik fontos módszere a példamutatás. Párt- és taná­csi vezetők is ott voltak a részvevők sorában. A rácke­vei járási pártbizottság együt­tesében Jónás Zoltán járási első titkár is játszott, a budai járási hivatal csapatában pe­dig dr. Köllner Ferenc, a hi­vatal elnöke. Két négyes csoportban ve­télkedtek a részvevők, majd a csoportok azonos helyezettjei játszottak a végső sorrend el­döntéséért. A végeredmény: 1. Pest megyei Rendőrkapi­tányság, 2. Dunai Vegyesipari Vállalat, Tököl, 3. Nagykátai járási hivatal. A küzdelmek végeztével; Körösi Tibor, a szakszervezet kultúr- és sport­osztályának vezetője adta át a díj átkát. •k Az SZMT sportbizottsága immár negyedszer rendezte a szocialista brigádok kispályás labdarúgótornáját, valamint sakkv^rsenyét A váci viada­lon tíz labdarúgócsapat in­dult: 1. Budakalászi Szolgál­tató (Petőfi brigád), 2. Abo- nyi Mechanikai Művek (Mün- nich Ferenc brigád), 3. Váci Taurus (Kandó Kálmán bri­gád). Az öt sakkcsapat ver­senyén ÉGSZÖV, Váci Izzó, Váci Híradás sorrend szüle­tett. Valamennyi csapat elhozta magával a brigádnaplót, amelybe Sipos Ferenc, a sportbizottság vezetője, az SZMT nevében írta be az el­ismerő sorokat, • gratulált a részvételhez, az eredményes szerepléshez. játszmában szinte' tetszés sze­rint szerezték ponija'kat, ki­használva a hazaiak hibáit, akik a vártnál kisebb ellen­állást tanúsítottak. Ezután a vendégcsapat kissé kiengedett, s ekkor szépítettek az Épí­tők. A negyedik játszmában ismét a Pest megyei csapat jeleskedett, amely végered­ményben 70 perc alatt nyerte meg a mérkőzést, a kissé el­bizakodott Építők ellen. Ugyancshk a Népligetben játszott a Gödöllői SC két NB l-es gyeplabda csapata. Bp. Építők—Gödöllői SC 4:1 (2 1). A Pest megyeiek becsületgól­ját Prutek János szerezte, s kívüle egyénileg Bankó és Mészáros tűnt ki. A másik gö­döllői együttes Hegyi dr. gól­jával l:0-ra nyert az Építő SÉ ellen. Jó: Varga, Ficzere, Hegyi dr. IRRAMGADÓK Országos ifjúsági labdarúgó-baj­nokság. VII. csoport. Két mérkő­zésen Pest megyeiek találkoztak egymással. A két megyei rang­adón az Érdi MEDOSZ, illetve az ÉGSZÖV MEDOSZ nyert. A lac- házi fiatalok, akárcsak a felnőt­tek, nagy arányban diadalmas­kodtak. Érdi MEDOSZ—Pilisi KSK 2:1 (1:0), Vasas Láng—Váci Híradás 0:3 (0:1), ÉGSZÖV ME­DOSZ—Dunakeszi Vasutas 7:1 (2:1). Fehérvári csoport: Perbál— Dorog 1:0 (1:0). Megyei ifjúsági bajnokság. Fóti SE—Kistarcsa 1:0, Monor—Dunai Kőolaj 3:0, Nagykőrös—Gödöllő 2:0, Törökbálint—Maglód 5:1. Megyei serdülőbajnokság. Du­nai Kőolaj—Vácszentl ászló 2:0, Pilis—Gödöllő 1:1, Fót—Budaörs 1:1, Monor—Albertirsa 2:2, Török­bálint—Szigethalom 4:0, Nagykő­rös—Isaszeg 6:0. NB Il-es tartalékbajnokság. Du­nakeszi VSE—Bp. Spartacus 3:1 (3:0), Törekvés—Kossuth KFSE 4:5 (2:3). Fehérvári ' tartalékcso­port: perbál II.—Dorog Hl. 2:2 U:l). Totótippjeink 1. Ganz-MAVAG—Budafok 2 x 2. Oroszlány—Volán 1 3. Várpalota—DVSC 2 x 4. Nagykanizsa—Szekszárdi D. 1 x 5. KKFSE—Szolnoki MTE 1 6. CVSE—Gyula 1 x 7. T.-szentmiklós—ÉGSZÖV 2 x 8. Síküveggyár—B.-gyarinat 1 9. Ikarus—Kazincbarcika 1 x 10. Napoii—Milan x 1 11. Fiorentina—Torino 1 x 12. Perugia—Genoa x 2 13. Sampdoria—Lazio 2 x Pótmérkőzések 14. Pescara—Modena 1 x 15. Palermo—Catania x 1 16. Sambenedcttese—Varese 1 x A Vasas és az Ü. Dózsa Pest megyében Érdekes találkozó Budapesten vendégszerepeit a hét végén a szovjet vízi­labda-válogatott, létrejön te­hát a találkozó a müncheni és montreali olimpia aranyérme­se között. Az érdekesnek ígér­kező eseményt megelőzően a TASZSZ közli kommentátorá­nak, Vlagyimir Rezsmadzsan- nak, a neves nemzetközi já­tékvezetőnek az írását — Montreali kudarcunk csak kisiklás volt, s azt hi­szem, senki sem hiheti, hogy a müncheni aranyérmes szov­jet válogatott elfelejtett vízi­labdázni — írja többek között. — Figyelemmel kísértem a közelmúlt hetekben lejátszott bajnoki mérkőzéseket, s állí­tom, igen színvonalasak vol­tak. A csapatok jól játszottak, vízilabdázóink gyorsak, gól­erősek, úgy, hogy mindenki elégedett lehet. Tatai osztályozó Tatán, a kézilabda NB II-be jutásért kiírt osztályozó során a női megyebajnok Váci PENOMAH ma és csütörtökön játszik. Csoportjukban négy együttes szerepel. A férfi me­gyebajnok IM Vasas Iklad pénteken és szombaton pró­bálja kiharcolni az előrelé­pést csoportjából. Megyei tizenegy A megyei labdarúgó baj­nokság 10. fordulójában hár­man érdemelték ki a mezőny legjobbja címet: Dományi, Va- nó és Kovács György. A for­duló válogatottja tudósítóink jelentése alapján a következő: Dományi (Monor) — Vanó (Iklad), Kovács Gy. (Kistar­csa), Gohér (Iklad), Haffner (Dunai Kőolaj), Fekete (Szi­gethalom), Hermann (Török­bálint), Rapai I. (Kistarcsa), Horváth (Nagykőrös), Arany (Törökbálint), Mohácsi (Nagy­körös). Ma folytatják a labdarúgó MNK-küzdelmeket. Harminc mérkőzést játszanak az együt­tesek. Az NB I-es csapatok műsorában két Pest megyei gárda szerepel. A Vasas Mo­gyoródra, az Ü. Dózsa Kartal- ra rándul. A két község szur­kolótábora bizonyára örömmel várja a két patinás csapatot még akkor is, ha már előre tudják, hogy az eredmény nem lehet kétséges. Az NB Il-es Kossuth KFSE Oroszlányban lép pályára az MNK-ért. Ma játsszák le a labdarúgó NB I. 11-ik fordulójából elma­radt MTK-VM—Kaposvár ta­lálkozót. (Kezdési idők 13.30). APRÓHIRDETÉSEK ÁLLÁS ifiK mi Mélyfúrási szak. és segéd­munkásokat változó munkahelyre felveszünk. Személyes jelentkezést kérünk a szükséges iratokkal, szombat kivételével: yízkutató Üv. Cegléd, Rákóczi út 72. A RAVILL Kereskedel­mi Vállalat Budaörsi Raktárházába felvétel­re keres targoncave-r zetőt, targoncaszerelőt, eladási ügyintézőt, se­gédmunkást és takarí­tónőt. Budapest IX., Üllői út 47—49. II. em. Munkaügyi osztály. Telefon: 140—278, na­ponta 1/4 8-tól 16 órá­ig, szombat kivételé­vel. ADÁS­VÉTEL öregség miatt szer­számok, faipari szalag- fűrész, kombinált gya­lu 200-as eladó. Lovas János volt kisiparos, Gödöllő, Szabadság u 26. sz. Tanya 2004 négyszögöl földdel eladó. Iskola, bolt tíz percre. Meg­közelíthető vonattal a tápiószentmártoni megállóból. Talpas Gá­bor, Göbölyös járás 14. Lakás a Csurgó dű­lő végén. Eladó Vecsésen fél ház 180 négyszögöl te­lekrésszel, szoba, konyha, kamra, beköl­tözhetően. 17 órától. 660—398. „Jó vétel PMH. 108 092” jeligére a kiadóba. Termő gyümölcsös el­adó. Poór Ferencné, Gomba, Jókai utca 23. Skoda 1000 MB eladó. Cím: Pilis, Pándi út 37. Megtekinthető 17 óra után. _____________ Ba latonfüreden és Har­kányban épülő társas­üdülőből lakrészek elő­jegyezhetek a buda­pesti 49. Ügyvédi Mun­kaközösségnél Bpest XII.. Alkotás 11. 369— 338. Kérjen tájékozta­tót!____________________ Ak ácfaoszlopok, vas­vályúk, fűrészporos és fehér samottos kályha eladók. Nagykőrös, En­csi 33. sz.______________ El adó Vecsés, Berzse­nyi utca 9. számú két­szobás családi ház, 200 négyszögölés telekkel. Érdeklődni Klapka ut­ca 21. VEGYES Konyhabútor 400 elő­leggel 12 havi részlet­re. Népszínház u. 24. HIRDESSEN A PEST MEGYEI HÍRLAPBAN! HIRDESSEN A PEST MEGYEI HÍRLAPBAN! iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiii Kedvezményes áron ajánljuk MINI-MAX GÉPLAPAT — Garmadában, ömlesztve tárolt szemes termények felszedésére, rakodására, szellőztető átforgatására. Teljesítmény: 15-20 t/ó. MINI-MAX GÉPLAPÁTHOZ KOCSIRAKÓ ADAPTER BALLISZTIK GABONARÖPITÖ, RAKODÓ, ZSÁKOLÓ GÉP — Gabonafélék és egyéb szemes termények garmadából bármilyen típusú pótkocsiba történő rakodására. Teljesítmény: 30 t/ó. RÖP-RAK—60, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GABONAFELSZEDÖ RAKODÓGÉP — Szemes termények garmadából való felszedésére, rakodására, szellőztető átforgatására, szállító járművek gyors megrakására. Teljesítmény: 60 t/ó. PROPITOX, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SZEMESTAKARMÁNY-TARTÓSÍTÓ GÉP — 20—35% nedvességtartalmú szemes termények propionsavas tartósítására. Teljesítmény 30 t/ó. GUMOTOX VETÖGUMÓCSÁVÁZÓ GÉP — Különféle gumós termények felületének vegyszerrel történő bevonására, csávázására. Teljesítmény: 20 t/ó. ZEA-6 L SOROS KUKORICACSÖTÖRÖ ADAPTER — A 6 soros adapter SZK-4. SZK-4 M, SZK-5 és E—512 arató-cséplőgépekre alkalmazható. Teljesítmény: 11,3-22,5 ha/10 óra. BNL-BNC SZÁLLÍTÓCSIGÁK További felvilágosítást ad: a MEZŐGÉPTRÖSZT Kereskedelmi Főosztálya H—2040 Budaörs, Szabadság út 117. Telefon: 852-312. Telex: 22-4281.

Next

/
Oldalképek
Tartalom