Pest Megyei Hirlap, 1959. július (3. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-29 / 176. szám

1959. JÚLIUS 29. SZERDA Rajt előtti „nagyüzem" Ifjú Kastély Sándor vezet az ejtőernyős-bajnokságon Mint a zsongó méhkas, olyan volt hétfőn este a lab­darúgó-szövetség helyisége. Az intézők, csapatvezetők a vasárnapi barátságos mér­kőzések eredményeit tárgyal- gatták, az első forduló műso­ráról beszélgettek. S akinek nem jutott volna sorsolás, az is megtudta a bajnoki nyi­tány mérkőzéseit, Gárdonyi Géza, a labdarúgó-szövetség alelnöke olvasta fel a műsort. Felhívta a figyelmet arra, hogy vasárnapra díszítsék fel a pályáikat, virágcsere ve­zesse be a találkozókat, ün­nepi külsőségek között kez­dődjön az 1959/60. évi me­gyebajnokság. Egyben elmondta, hogy az UEFA-szabályok értelmében az ifjúsági mérkőzések idő­tartama 2x40 perc, s ezek sze­rint vezetik majd le a megyei ifi-meccseket is. Most pedig nézzük meg, mi újság a csapatoknál. Álta­lában legtöbb együttes nem töltötte tétlenül az utolsó szabad vasárnapot, edzőmér­kőzéssel készült a rajtra. Gödöllő, Kistarcsa, SZTK — A Gödöllői Vasas szom­baton vívott előkészületi mér­kőzést — mondotta Nagy László, a csapat fővárosi kép­viselője. — 4:l-re legyőzték a Tűzoltó Dózsát. Az első 30 percben mutatott jó játékot a Vasas. Nagy László elmondta még, hogy át akarták igazolni a túrái Mackót, de a játékos ne­ve nem szerepel az átigazol­tak listáján. A csapat autó­buszon utazik vasárnap Ceg­lédre. A szurkolók bíznak az új edzőben, s a labdarúgók lelkesedésében. A Szigetszentmiklósi TK 5:0-ra verte vasárnap a Má­jus 1 Ruhagyár együttesét, s győzött a Kistarcsa is: 4:3 arányban fektették kétvállra a Kőbányai Dózsát. Ennek el­lenére nem teljesen elége­dettek a tarcsaiak házatáján. — Három játékosunk eltá­vozott — panaszkodott Kiss József, az új edző. — Pecse- nyiczky II, Rapai és Molnár, a kapus, már az Ikarus színei­ben rúgja a labdát. Jó köze­pes helyezést várok a tár­csáinktól. Károm döntetlen A Fótj SE, Dunakeszi és Ve- csés egyaránt döntetlenül játszott vasárnap. A Duna Cipő már 2:0-ra vezetett a fótiak ellen, a szünet után feljavult hazai csapat egyen­lített, s akár a győzelmet is PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a meavei tanács lapja F«szerkesztő: Szántó Miklós Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc Szerkesztősé? és kiadóhivatal: Budapest. Vili.. Blaha Luiza tér 3. Telefon: 343—100. 142—220. Előállítja: Szikra Lapnyomda. Budapest Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj 1 hónapra 11 forint megszerezhette volna. A ta­lálkozó után mindkét fél vezetői gratuláltak Császár­nak, jó bíráskodásáért. Érdekesség, hogy mind­három döntetlenül végzett csapat felkészülését új edző irányítja. A fótiakét Barbacsi Imre, a Dunakeszi Kinizsiét pedig Csikós Gyula, a Fradi sokszoros válogatott kapusa. A Kinizsi az előkészületek során a Testvériség, s az FTC vegyes ellen játszott, hétköz. ben pedig a Váci Petőfi el­len lép pályára. B. Nagy László nem telje­sen „új ember’’ Vecsésen, hisz 1952—57 között játékos-edző­ként működött a sportkörnél. Most szerzett edzői minősí­tést, kitűnően végezte a tan­folyamot, s hároméves szer­ződést kötött a VMTK-val. Gólok — védelmi hibából A gyötnrőr csapat egy hétig a Balaton mellett üdült. Va­sárnap otthon a rákoskeresz­túriakat fogadták. l:l-es félidő után 4:l-re nyert a vendégcsapat A gólok vé­delmi hibából estek, két gól­ban Csatloch, a kapus, a má­sik két gólban pedig a kö­zéphátvéd a ludas. Szigetújfalu az NB III-as Ercsi otthonába látogatott el, s tartalékos csapatuk több gó­los vereséget szenvedett. Az együttes új edzője Papp Jó­zsef lett. A játékosállomány változatlan, ősszel három labdarúgójuk leszerel, s ak­kor majd ők is beszállnak, 0:1, 1:2, 1:3 Manor a HM Petőfit fo­gadta, s 1:0 arányban alul- •maradtak a fővárosiakkal szemben. A Váci Vasutas labdarúgói is a Balatonnál üdültek né­hány napot. 26-án az ifi és az egy, a Váci Petőfi vegyes ellen játszott, s mindkét ta­lálkozót a Petőfi nyerte 2:1 arányban. A Vasutas-gárda változatlan, három ifivel: Nagy, Liebhardt és Heincz, frissítik fel a felnőtt-csapatot. — A Szentendrei Honvéd hadseregbajnokit vívott va­sárnap — mondotta Urbán Tibor intéző. — Bár a közép­döntőben 3:1 arányban alul­maradtunk, jó formát muta­tott a csapat. Hétközben újabb hadseregbajnoki mér­kőzést játszik a Honvéd. Ma a Nagykőrösi Kinizsi ellen A három újonc — Érdi Traktor, Kartal, Péteri — az osztályozó mérkőzések fá­radalmait pihente ki vasár­nap, de nem játszott a Ceg­lédi Építők sem. — A megyei honvédelmi nap miatt nem játszottunk jú­lius 26-án — mondotta Kun­sági Kálmán intéző. — Múlt héten Pilisen vendégszerepel­tünk, s 3:1 arányban kika­pott az Építők. Ma a Nagy­kőrösi Kinizsit fogadjuk, jövő szerdán pedig Kecskeméten a KTE ellen vívunk edzőmérkő­zést. Péceli óhaj „Újonc” a megyebajnokság­ban az NB III-ból kiesett Pé­celi MÁV is. amelyik a holt- idényt a Nyári Totó Kupában való szerepléssel töltötte el. — Szinte teljesen új csa­pattal rajtolunk. 11 játékos elment, illetve hagyta abba a játékot, köztük én is — be­szélte Sári Géza, a jeles kö­zéphátvéd, a péceli ifi ed­zője. — A régiek közül csu­pán Hagy Gyula, Dobos és Városi marad csatasorban, az együttes a bajnokságot nyert ificsapatra épül. Óhajunk: bennmaradni a megyebajnok­ságban. Nagyon szerény óhaj ez egy volt NB III-as csapattól, de hírek szerint a tizenhatos mezőny csaknem valameny- nyi részvevője beérné ezzel. reitter—fekete Budapest szabadonrepülő gumimotoros modellező baj­nokságára vasárnap délután fél 4 órai kezdettel kerül sor a dunakeszi—alagi repülőtéren. A vetélkedések során 25-en repítik gépeiket. Eseménydús lesz a magyar atlé­tikai műsor az elkövetkező napok­ban itthon és külföldön egyaránt. Augusztus 1-én és 2-án Becsben a WAF nemzetközi versenyt rendez a VII. VIT sporteseményei kereté­ben. amelyen magyar férfi és női atléták is rajthoz állnak. A 12 versenyző kijelölése szerdán törté­nik meg. A legnagyobb érdeklődés a jövő héten kedden és szerdán Helsinkiben sorrakerülő Finnor­szág—Magyarország nemzetek kö­zötti válogatott férfi versenyt elő­zi meg. TOTÓ-TANÁCSADÓ — 1. Ferencváros-Szegcdi EAC. A papírforma a Fradi győzelmét ígéri az NB I újonca, a SZEAC ellen. Tipp: l. 2. Diósgyőr—Vasas. A hazai pá­lya előnyét kiegyenlíti a budapesti piros-kékek nagyobb tudása. Tipp: x. 2, 1. 3. Pécsi Dózsa—Csepel. Tavaly igen jól szerepelt idegenben a Cse­pel, s a bajnokcsapat valószínűleg most is mindkét pontot elhozza. Tipp: 2, x. 4. Tatabánya—Újpesti Dózsa. A hazai pálya előnye a Bányász mel­lett szól, de a szeszélyesen szerep­lő Dózsa meglepetést is okozhat. Tipp: 1, 2. 5. Dorog—Salgótarján. Doirogi győzelem várható. Tipp: 1. 6. Váci Petőfi—Komló. Nyílt mérkőzés. Tipp: x, 1, 2. 7. Pápa—Lánggyár. Az NB III- ból felkerült, otthon kiválóan sze­replő Pápa sikeres rajtot vehet az NB n-ben. Tipp: 1* 8. Sztálinváros—Budai Spartacus. A Nyári Kupában igen jól szere­pelt Spartacus könnyen győzhet. Tipp: 2 1. 9. Budafok—Székesfehérvár. Biz­tosnak látszik Budafok győzelme. Tipp: 1. 10. UTTE-Pénzügyőrök. Mind­három eredmény lehetséges. Tipp: 1x2. ’ll.’ Szegedi VSE—Miskolci VSC. Esélyesebb az NB I-ből kiesett Miskolc, de figyelembe keli ven­ni, hogy az SZVSE az elmúlt baj­noki idényben nem kapott ki ott­hon. Tipp: 2, 1. 12. Ózd—Borsodi Bányász. Esé­lyesebb a hazai együttes. Tipp: 1, x. POTMJERKÖZESEK 13. Debrecen—Jászberény (1). 14. Mosonmagyaróvár—EVTK (1, x). 15. Zalaegerszeg-Pécsi VSK (1). 16. Szállítók—Kaposvári MTE (1). A budaörsi repülőtéren 18 magyar, valamint 1—1 cseh­szlovák és bolgár ejtőernyős részvételével folynak az 1959. évi férfi és női ejtőernyős baj­nokság küzdelmei. Az első két napon az 1000 m-es késleltetett célugrásban, valamint a 2000 m-es stílusugrásban nagy harc volt a versenyzők között, akik szoros eredményeket értek el. A felnőtt csapatokéval azonos az ifjúságiak sorsolása azzal az elté­réssel, hogy a Szentendrei Hon­védnek nincs ifjúsági együttese, helyettük a Ceglédi Vasutas ifi játszik. Zárójelben az ifjúsági, il­letve felnőtt mérkőzések ke2dési időpontját'tüntetjük fel. Augusztus 2. (15, 17). Fóti SE— Péteri KSK, Gyömrői SE_Vecsési MTK. Péceli MÁV—Szigetszent- miklósi TK. Ceglédi Epítőlc-Gö- döllői Vasas Szigetújfalu—Váci Vasutas SE, Kartali Kinizsi-Szent­endrei Honvéd, Érdi Traktor-Du­nakeszi Kinizsi, Kistarcsa! SC— Monori KSK. Augusztus 9 (15, 17). Péteri—Kis­tarcsa, Dunakeszi K.—Főt, Szent­endrei H.—Érd, Váci VSE—Kar­tal, Gödöllő—Szigetújfalu. SZTK- Ceglédi Építők, Vecsés—Pécel, Manor—Gyömrő. Augusztus 16 (14.30, 16.30). Fót­Szentendrei H„ Péteri-Dunakeszi K. Pécsi—Monor. Ceglédi Építők —Vecsés, Szigetújfalu—SZTK, Kar­tal—Gödöllő, Érd—Váci VSE, Kis- taircsa—Gyömrő. Augusztus 23 (14.30, 16,30). Duna­keszi K. _Kistarcsa, Szentendrei H .—Péteri, Vád VSE—Főt, Gödöllő —Érd. SZTK—Kartal, Vecsés—Szi- getújfalu, Monor—Ceglédi Építők, Gyömrő—Pécel. Augusztus 30 (14,30, 16,30). Főt— Gödöllő, Péteri—Váci VSE, Duna­keszi K.—Szentendrei H., Ceglédi Építők—Gyömrő Szigetújfalu—Mo- nor, Kartal—Vecsés, |£rd—SZTK, KistaTcsa—Pécel. Szeptember 6 (14.30, 16.30). Szent­endrei H.—Kistarcsa, Vád ; VSÉ- Dunakeszi K. Gödöllő—Péteri, SZTK—Főt, Vecsés—Érd, Monor- Kartal, Gyömrő—Szigetújfalu, Pé­cel—Ceglédi Építők. Szeptember 13 (14.30, 16.30). Fót- Vecsés Péteri—SZTK, Dunakeszi K__Gödöllő, Szentendrei H.—Váci A teljesítmények közül ki­emelkedik Binder Lajosnak, az MHS KI. kerületi repülő­klubja tagjának az 1000 m-es késleltetett célugrásban elért 2,47 m-es átlageredménye, amely új országos csúcs, és jobb a hitelesített világcsúcs­nál. CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK ÁLLAS Azonnal felveszünk férfi segédmunkáso­kat (18 éven felülié két). Gomba. Kossuth Tsz építkezésre. Cegléd. Rákó-'zi úti bérház, Táborfalva fenyves. Nyársapát, borpince, Nagykőrös bérház-épltkezésen vagy Kecskemét. Rá- «óczi-város 24. É. M.. Bács megyei Ál­lami Építőipari Vál­lalat. Ceglédi Füszért kiren­deltség egy szakkép­zett kereskedősegédet és egy kereskedelem­ben jártas segédmun­kást azonnali belépés­re felvesz. Jelentkezni ■ehet: Cegléd. Kossuth Ferenc utca 3. Megbízható, 50 év körüli magános as&- szony éves gyakor­lattal házvezetőnő­nek ajánlkozik. Cím: a Ceglédi Nyomdá­ban. INGATLAN Vennék beköltözhető 2 szobás házat Cegléd belvárosában. Ajánla- okat „80—90” jeligére » ceglédi hirdetőbe ké- -ek. Teleki u. 30. Azonnal beköltözhető fél ház eladó Remete utca 1 ezám. Eladó 155 n-öl porta Hold utcában. Érdek­lődni lehet Liliom utca 6. ezám. ÁLLAS Felveszünk: Műszerészeket, szerszám- készítőket, . gépla­katosokat és vegy­ipari szakmunká­sokat az Egyesült Izzó váci telepére (Honvéd utca). Azonnal felveszünk férfi segédmunkáso­kat (28 éven felülieket) Gomba Kossuth Tsz- építkezésre, Cegléd, Rákóczi úti bérház, Táborfalva fenyves, Nyársapát borpince. Nagykőrös bérház építkezésen, vagy Kecskemét, Rákóczi- város, 24. ÉM. Bács megyei Állami Építő­ipari Vállalat. A Dunabogdányi Földanűvesszövetke- aet vegyesboltjába egy boltvezetőt ke­res. lehetőleg család­taggal. jutalékra, azonnali belépésre. — Feltételeket az al­kalmazás végett meg lehet tudni a Duna- bogdányi Földműves- szövetkezet, Duna- bogdánv Sztálin út 101. Közp. Iroda Pest megyei Építőipa­ri Vállalat építőipari tanulókat felvesz. Je­lentkezni lehet a vál­lalat központjában. Vác Elhurcoltak tere 4 s?2 valamint az építésvezetőségein­ken Monor: Ady Endre a. 59 Duna- haraszti: építésveze­tőség. Aszód: Kos­suth Lajos u _ 59. Szentendre: Vörös­hadseres u. 15. Jer ientk*7hetnek mind­azok a fiatalok, akik at általános Iskola 8 osztályát sikeresen elvégezték Jelentke­zési határidő: július 30 INGATLAN Eladó ingatlanok a monori járásban: Vecsésen: két szoba, konyhás, 150 n.-öl te­lekkel 85 000 Ft, há­romszobás 190 n.-öl teletekéi 180 000 Ft, két szoba, konyhás 75 000 forint. Nyáregyházán 4 szo­bás 450 n.-öl telekkel 150 000 Ft. Gyomron három szo­ba, összkomfortos 600 n.-öl «vümölcsösben 220 000 Ft, három szo­ba összkomfortos 400 n.-öl telekkel 75 000 Ft. háromszobás 164 n.-öl telekkel 80 000 Ft. Monoron 2 szobás. 250 i -ni »’’Űrvirt'lc'SÖSben 140 000 Ft, két szoba, konyhás 45 000 Ft. szo­ba, konyhás 300 n.-öl telekkel 80 000 Ft. Monori-erdőn telek 2000 forinttól nagy vá­lasztékban. Felvilágosítást ad a Pjst megyei Ingatlan- közvetítő Vállalat ki- rendeltsége, Monor, Petőfi u. 10. Budai járásban eladó ingatlanok. Érd: 2 szobás, össz­komfortos, 718 n.-öl gyümölcsössel 180 000 Ft, 1 szobás, 400 n.-öl telekkel 55 000 Ft, 3 szoba összkomfortos 1300 n.-öl gyümölcsös­ben 160 Ö00 Ft, 1 szo­ba, konyhás 1600 n.-öl gyümölcsössel 120 000 Ft, 2 szoba, konyhás 460 n.-öl telekkel 100 ezer Ft. 1 szoba, kony­hás, 400 n.-öl gyümöl­csösben 35 000 Ft, 1 szoba, konyhás 630 n.- öl gyümölcsössel 85 -000 Ft, 1000 n.-öl gyümöl­csös, egy helyiségből álló hétvégi házzal 90 000 Ft, 3 szoba, konyhás 300 n.-öl gyü­mölcsössel 120 000 Ft. 3 szoba, összkomfortos 127 n.-öl telekkel, víz­vezeték. ipari áram 200 000 Ft. Telkek nagy válasz­tékban n.-ölenként 5 forinttól. Diósd: 800 n.-öl üres telek n.-ölenként 15 Ft, 1200 n.-öl üres te­lek n.-ölenként 12 Ft. Budaörs: 3 szoba, konyhás. 300 n.-öl te­lekkel, 1 szoba, kony­ha beköltözhető. 80 ezer forint, 2 szoba, konyhás. 100 n.-öl te­lekkel, azonnal beköl­tözhető 80 000 Ft, 4 szoba, konyhás 287 n.- öl telekkel 150 000 Ft. Torbágy: 2 szoba, konyhás. 200 n.-öl gyümölcsösben 46 000 forint. Tárnok: 2 szoba, für­dőszobás 360 n.-öí gyü­mölcsössel 120 000 Ft. 2 szoba, összkomfort 437 n.-öl gyümölcsössel 220 000 Ft. 150 n.-öl ke- rítetlen gyümölcsös 15 ezer forint. Felvilágosítást ad a Pest megyei Ingatlan­közvetítő Vállalat kl- randnit«:ége. Érd, Diós- di út 34. Ela^ó hétvégi házak Pest megyében: Mogyoródon: 1 szoba verandáq. favíkendhá? 390 n -öl gvümölcsöc és szőlő 35 000 Ft. Ke­repesen fs hétvégi há? 1 szoba. 300 n.-öl. be­kerített gvümölcsöc 30 000 Ft Érden, fa- víkendház. 200 n.-ö’ gyümölcsös 25 000 Ft 1 szoba, terasz. 150 n.-öl gvümölesö? 25 000 Ft. Érdligeten. favf- ken«*h*z. i qzobás. 210 n.-öT bekerített gvü- möl^sfic in ooo Ft Érd. ház. 594 n -öl b°kertfaH gyümölcsös 18 000 Ft. Klsalagon favíkend- ház, szoba, konyhás, 600 n.-öl bekerített gyümölcsös 45 000 Ft. Gyálligeten, 1 szobás hétvégi ház 255 n.-öl gyümölcsös 30 000 Ft. Szentistvántelepen, betonból épült szoba, konyhás víkendház, 200 n.-öl bekerített gyümölcsösben 40 000 forint. Dunaharasztin faví­kendház 260 n.-öl gyü­mölcsössel 25 000 Ft. Dunafűreden víkend­ház 150 n.-öl gyümöl­csösben, vízparton 8000 forint. Felvilágo­sítást ad a Pest me­gyei Ingatlanközvetítő Vállalat, Bpest, V., Kálmán u. 13. Ráckevei járásban eladó beköltözhető házak: Dunaharaszíi: 4 szoba, két előszoba, sze­mélyzeti, fürdőszoba, vízvezeték, 446 n.-öl telek, 42 termő gyü­mölcsfa, azonnal be­költözhető ház, köz­vetlen HÉV-állomás- nál 250 000 Ft. Három­szobás, 250 n.-öl te­lekkel 150 000 Ft, két­szobás 170 n.-öl telek­kel 140 000 Ft, négy­szobás 287 n.-öl telek­kel 220 000 Ft, egyszo­bás 110 n.-öl telekkel 65 000 Ft, egyszobás 1233 n.-öl telekkel, sző­lő és gyümölcsös 110 ezer forint, 328 n.-öl üres házhely 7500 Ft, 230 n.-öl üres házhely 6200 Ft. £399 n.-öl, ölenként 35 Ft, 300 n.- öl, 12 termő gyümölcs­fával, ölenként 60 Ft. Tökölön 222 n.-öl te­lek ölenként 20 Ft, 200 n.-öl üres házhely 4000 Ft. Szigethalom: 210 n.-öl üres telek 3000 Ft. 600 n.röl bekerített gyü­mölcsös ölenként 35 Ft. Egy szoba, kony­hás ház, 216 n.-öl te­lekkel azonnal beköl­tözhető 55 000 Ft. Szigetszentmiklóson ? szobás ház, 300 n.-Öl telekkel, beköltözhető. 60 000 Ft, háromszobás ház 376 n.-öl telekkel nem beköltözhető, 60 ezer forint. Felvilágosítást ad a Pest megyei Ingatlan­közvetítő Vállalat ki- rendeltsége. Dunaha* raszti, Dózsa György u. l. \ Pest megyei Ingat­lanközvetítő Vállalat \TqefT/káfa községben ^ajcsy-Zsilinszky u °*\ sznm alatt kir»r> deltséget állított fel \ cég g * — -♦*. V*5 -íárÉJc tétére illetékes. Félfo­gadás naponta 8_l? őréig. Eladási meg­bízások (elvétele, vala­mint a vevő flgvfelek kiszolgálása dijtaian. AZ 1959/60. ÉVI LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG ŐSZI IDÉNYÉNEK SORSOLÁSA Megyei I. osztály Lengyel asztaliteniszezők Pest megyében A Pest megyei asztalitenisz- válcgatott májusi varsói láto­gatásának viszonzásaképpen a Polónia Warsawa és a Skra Warsawa asztaliteniszezői augusztus 6-án érkeznek Buda­pestre. A megyei szövetségben most folynak az előkészületek a lengyel sportolók fogadására és igyekeznek olyan műsort összeállítani, hogy a vendégek szép emlékekkel térjenek visz- sza hazájukba. Előreláthatólag első ízben Tú­rán állnak asztalhoz, ahol elő­ször a helyi asztaliteniszezők bemutató-mérkőzést vívnak a Skra csapatának tagjaival és ezután kerül sor a Pest megye —Polónia válogatott találkozó­ra. Papp László bemutatója Győrött Érdekes sporteseményre ke­rül sor szombaton este Győ­rött, az ETO kézilabda pályá­ján. 19.30 órai kezdettel bo­nyolítják le a Győri ETO—Va­sas barátságos ökölvívó-mér­kőzést, amelynek keretében Papp László háromszoros olimpiai bajnok — Magyaror­szágon először — tízmenetes bemutatót tart, váltott ellen­felekkel. Ellenfelei: Szabó L. és Budai (Győr), Gasztola (Sopron), Sipőcz vagy Kovács A. (U. Dózsa). Nyíri István (Ceglédi Bányász) nyerte az országos II. osztályú egyéni tekebajnokságot. Negyven induló vetélkedett a Beloiannisz- pályán. Nyíri 882 fát dobott. Az I. osztályúak küzdelmét a Vágóhíd utcában bonyolították le 28 résztvevővel. 1. Révész Jenő (Újpesti Dózsa) 913. A versenyen igen jó eredmények születtek. A sopoti nemzetközi versenyen szép sikert elért magyar íjászok komoly erőpróba előtt állnak: a válogatottak augusztus 6—9-e kö­zött részt vesznek a Stockholmban somkerülő 1959. évi férfi és női világbajnokságon« VSE, Szigetújfalu—Pécel, Kartal— Gyömrő, Érd—Monor, Kistarcsa— Ceglédi Építők. Szeptember 20 (14, 16). Váci VSE »-Kistarcsa, Gödöllő—Szentendrei H.. SZTK—Dunakeszi K.. Vecsés— Péteri, Manor—Fót, Gyömrő-Érd, Pécel—Kartal, Ceglédi Építőik— Szigetújfalu. Október 4 (13, 15). Fát—Gyömrő, Péteri—Monor. Dunakeszi K.—Ve- csés, Szentendrei H.—SZTK, Váci VSE—Gödöllő, Kartal—Ceglédi Épí­tők, Érd.—Pécel, Kistarcsa—Sziget- újfalu. Október 18 (12.30, 14.30). Gödöllő —Kistarcsa, SZTK—Váci VSE, Ve­csés _Szentendrei H.. Monor—Du­n akeszi K., Gyömrő—Péteri, pécel —Fót, Ceglédi Építők—(Érd, Sziget­új falu—Kartal. November 1 (12. 14). Fót—Ceglédi Építőik, Péteri—Pécel, Dunakeszi K.—Gyömrő, Szentendrei H.—Mo­nor. Váci VSE—Vecsés, Gödöllő— SZTK. Érd—Szigetújfalu, Kistarcsa —Kartal. November 8 (12, 14). SZTK—Kis­tarcsa, Vecsés-Gödöldő, Monor— Váci VSE. Gyömrő—Szentendrei H., Pécel—Dunakeszi K., Ceglédi Építők—Péteri. Szigetújfalu—Főt* Kartal—Érd. November 15 (11.30, 13.30). Fót— Kartal, Péteri—Szigetúj falu, Dli- nakeszi K.—Ceglédi Építők Szent­endrei H.—Pécel, Váci VSE—Gyöm­rő. Gödöllő Monor, SZTK—Ve­csés, Kistarcsa—Érd. November 22 (11.30, 13.30). Monor -SZTK, Gyömrő—Gödöllő, Pécel— Váci VSE. Ceglédi Építők_Szent­e ndrei H., Szigetújfalu—Dunakeszi K.. Kárial—Péteri, ferd—Fót, Kis­tarcsa Vecsés. November 29 (11.30, 13.30). Fót— Kistarcsa, Péteri—Érd, Dunakeszi K.—Kartal, Szentendrei H.—Sziget­újfalu. Váci VSE—Ceglédi Éoííők, Gödöllő—Pécel, SZTK—Gyömrő, Vecsés—Monor. A lengyel asztaliteniszezők egy csoportja látogatást tesz a Csepel Autógyárban, s a gyár- látogatás után, az üzem dolgo­zóival bemutatót játszanak; Nagykőrösön kerül sor az újabb válogatott mérkőzésre. A vasárnapot a Balaton mellett töltik el a lengyel vendégek, ahol Veszprém megyei asztali­teniszezőkkel találkoznak. Vá­rosnézés, sétahajózás a Dunán, egészíti ki még a külföldi spor­tolók programját. A szövetség vezetői remélik, hogy a var­sóiak vendégszereplése to­vábbmélyíti a magyar és len­gyel asztaliteniszezők közötti barátságot. F. I. Labdarúgó- játékvezető tanfolyam indul A Pest megyei Labdarúgó JT augusztusban játékvezetői tanfolyamot indít. A JT fel­hívja azokat a sporttársakat, a nem működő labdarúgókat, akik a játékvezetés iránt hi­vatást éreznek, hogy minél előbb jelentkezzenek a tanfo­lyamra, mely a játékvezető állomány felfrissítését, kibő­vítését szolgálja. Jelentkezési határidő au­gusztus 17. Jelentkezni írás­van, vagy hétfői és a szerdai napokon személyesen lehet, délután 17 órától a budai járási TST helyiségében (Bp. XI. Karinthy Frigyes út 3., földszint) Pusztaszeri Ferenc­nél. PEST MEGYEI LABDARÚGÓ JT A hétvégi sportműsor egyik ki­emelkedő eseménye lesz a város­ligeti nagykörben vasárnap dél­előtt sorrakerülő nemzetközi mo­torkerékpáros gyorsasági verseny, az 1939. évi Grand Prix. A fél 19 órakor kezdődő motoros sereg­szemlén a magyarokkal együtt U ország mintegy száz versenyzője vesz részt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom