Pest Megyi Hírlap, 1976. március (20. évfolyam, 52-77. szám)

1976-03-13 / 62. szám

1976. MÁRCIUS 13., SZOMBAT Elmaradnak a megyebajnoki labdarúgó-mérkőzések Újabb mezei futóverseny Kézi'abdatorna Budakalászon - Súlyemelő-seregszemle Az atlétáknál már múlt va­sárnap elkezdődött a maratonii program, ugyanis hétről hétre különböző mezei futóversenye­ket rendeznek Dunakeszin. A megyei bajnokság után most vasárnap a területi viadal kö­vetkezik, amelyen Pest, Nóg- rád és Heves megye atlétái vesznek részt. A férfiaknál 9, a nőknél 7 kategóriában vetél­kednek a resztvevők. Gazdag program lesz a kézi­labdázóknál is. A Budakalászi Textiles akárcsak tavaly, most 'is megrendezi tornáját a Felszabadulási Kupáért. Ezen a szentendrei járás úttörő- csapatai vetélkednek, a lá­nyoknál két csoportban 4—4 együttes, a fiúknál az egyik csoportban 4, a másikban 5 csapat szerepel. A ma délutáni nyitányt március 27-én úiabb forduló követi Március 27-én a további selejtezőkkel folyta­tódik a torna, amely az április 4-i döntőkkel zárul. Újpalotán befejezéshez közeledik a te­remtorna. Balassagyarmaton a Palóc Kupáért kiírt viadalon a férfiaknál p vasárnapi finá­lén tisztázódik a végső elsőség sorsa. A súlyemelők megyei sereg­szemle-viadalát a gödöllői Agrártudományi Egyetem tor­natermében tartják. Ezzel az eseménnyel újabb szereplési lehetőséget adnak a megyénk­ben egyre terebélyesedő sport­ág versenyzőinek A labdarúgó NB U-ben és Közbeszólt a legutóbbi napok téliesre fordult Idő­járása. Jó néhány pályát hó borít, s bár napközben olvad, a játékterek nem alkalmasak a mérkőzések lebonyolítására. A Pest megyei Labdarúgó Szövet­ség döntése szerint elma­rad a vasárnapi felnőtt-, ifjúsági és serdülő megye­bajnoki forduló, hiszen ir­reális körülmények várnák a csapatokat. A találkozók új időpontjáról később ha­tároz a szövetség. NB Ill-ban az idei harmadik forduló következik. Az NB li­es Kossuth KFSE esélyesként fogadja a Szállítók csapatát, az NB Ill-ban két együttesünk otthon, a másik kettő idegen­ben szerepel. Szombat KÉZILABDA. Pest megyei csa­patok mérkőzései az újpalotai te­remtornán. 16.36: Szerb Antal Gimnázium— Cs. Autó (női ifi), 17.08: Gödi TK—K. Sörgyár (NB női), 17.48: Cs. Autó—Fóti Gyer­mekváros (női vegyes), 19: Cs. Autó—Vegyszer (női ifi), 20.20: Ü. Cérna—Pécel, 21: Váci Kötött— Autótaxi (férfi vegyes).' A Budakalászi Textiles járási úttörötornája a Felszabadulási Kupáért (Budakalász, 13). Vasárnap ATLÉTIKA. Területi mezei futó­bajnokság (Dunakeszi, lóverseny­tér, 11). BIRKÓZÁS. Pest megye felnőtt­bajnoksága (Szigetszentmiklós. gyártelepi iskola, 11). KÉZILABDA. Pest megyei csa­A KPVDSZ asztalitenisz-versenyén Taroltak az abonyiak A KPVDSZ Pest megyei bi­zottsága Abonyban asztali­tenisz-versenyt rendezett, 21 női és 54 férfiversenyző ve­télkedett. A viadalt Zsemlye János, az Abonyi ÁFÉSZ el­nöke nyitotta meg. A helyiek, az Abonyi ÁFÉSZ sportolói valamennyi >TEFU A VOLÁN 1. SZ. VÁLLALAT 12. sz. üzemegysége KERES FELVÉTELRE GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE alacsony nyomású kazánhoz FŰTŐI VIZSGÁVAL RENDELKEZŐ DOLGOZÓKAT, VALAMINT RAKODÓKAT, VÁCI MUNKAHELYRE RAKODÓKAT. Jelentkezni lehet a munkahelyeken: Gödöllő, Dózsa György u. 65 Vác, Deákvári fasor 2. elsőséget elhódították. így női egyéniben Zana Ilona, páros­ban Zana Ilona és Pataki Margit végzett az élen, s ugyancsak első lett a helyi csapat a Galgavidéke ÁFÉSZ és a Ceglédi Élelmiszer Kis­kereskedelmi Vállalat előtt. Férfi egyéniben Kókai László, párosban Kókai László, Korbély Csaba, ve­gyespárosban Korbély Csaba és Pataki Margit szerezte meg az aranyérmet. Férfi csapatversenyben Abony, Zsámbék, Vác sorrend szüle­tett, az ÁFÉSZ-együttesek küzdelmében. Kiváló rendezésben zajlot­tak a küzdelmek, amelyért dicséret illeti az Abonyi ÁFÉSZ szakszervezeti bizott­ságát. A szakszervezet és a helyiek által felajánlott tisz­teletdíjakat Lippai József, a KPVDSZ Pest megyei bizott­ságának titkára adta át. patok mérkőzései az újpalotai te­remtornán. 8.50: Gamma—Erdő­kertes (férfi vegyes), 10.04: Gam­ma—Budakalász (férfi ifi), 10.36: Ü. Dózsa—IM Vasas Iklad, 12.00: Cs. Autó—IM Vasas, 13.22: Cs. Autó—Solymár (NB férfi), 15.14: Ikarus—Túra (férfi vegyes), 15.54: Ercsi—Gyömrő (NB férfi), 19.40: EMG—Fót (férfi ifi). 20.12: Fót— BEAC (NB férfi). Osztályozó mérkőzés. 10.30: Soly­már— Domony. Előtte 9.30-kor az ificsapatok mérkőznek (Hungária krt, 9—11). KOSÁRLABDA. NB II férfi. Ke­leti csoport: OSC—Hernádi Tsz SK (Kun Béla tér, 10.40). Nyugati csoport: Cs. Autó—PEAC (Bikszá- di út, 10.40). LABDARÚGÁS. NB II. Kossuth KFSE—FÖSPED Szállítók (Szent­endre, 14.30). NB III. Északnyugati csoport: Váci Híradás—Sabaria SE (14 30. Borsos), Zalaegerszegi Dózsa—Du­nakeszi VSE (14.30. Grubits). Dél­nyugati csoport: Perbáli Tsz SK— Dunaújvárosi Építők (14.30, Eőry). Délkeleti csoport: Hódmezővásár­hely— ÉGSZÖV MEDOSZ (14.30. Pató). SAKK. OB n. BKV Előre—IM Vasas Iklad (VIII., Knopp Imre u. 2. szám 9) ’ SÚLYEMELÉS. Megyei sereg­szemle valamennyi korcsoport ré­szére (Gödöllői Agrártudománvi Egvetem tornaterme, mérlegelés 8.30-tól, versenykezdés 10 óra). Szombati labdarúgás NB I A labdarúgó NB I mai for­dulójában három mérkőzésre a fővárosban, ötre pedig vidéken kerül sor. Érdekesnek ígérke­zik az MTK-VM—Bp. Honvéd, valamint a Diósgyőr—Ü. Dózsa találkozó. Részletes műsor. (Kezdési időpontok 14.30). Ferencváros —SZEOL, MTK-VM—Bp. Honvéd, Vasas—Salgótarján, Diósgyőr—Ü. Dózsa, Rába E TO—Csepel, Videoton—Ka­posvár, Tatabánya—ZTE, Ha­ladás—Békéscsaba. Innen-onnan A szkopljei nemzetközi sakkver­seny 10. fordulójábáIT~az élen álló versenyzők játszmái függőben maradtak. A szovjet világbajnok Karpov a jugoszláv Matanovics- csal, a holland Timman a jugo­szláv Nicevskivel, az amerikai Tarjan az NDK-beli Uhlmannal nem fejezte be játszmáját. Ador­ján András legyőzte a jugoszláv Jancevet és felzárkózott az 5. helyre. Az élcsoport állása: Kar­pov 7,5 (1), Timman, Tarjan 6,5— 6,5 (1—1), Uhlman 6 (2), Adorján 6 pont. Pénteken délelőtt megkezdődött Pécsett a nemzetközi Pannónia Kupa egyéni vívóverseny. Tizen­hét magyar egyesület képviseleté­ben mintegy 150 versenyző, vala­mint Lvov és Finnország vívói álltak rajthoz. A benevezett ver­senyzők között szerepel Kolczonay olimpiai kerettag is. A viadalt a pécsi Orvostudományi Egyetem aulájában rendezik meg, az ün­nepélyes eredményhirdetés va­sárnap lesz. Tanfolyamok A Pest megyei Üszószövetség úszómesteri tanfolyama március 15—19. között lesz a fővárosban. Ezen azoknak is részt kell ven­niük, akik tíz évvel korábban ki­állított, s az új szabályozás sze­rint érvényét vesztett igazolással rendelkeznek. A Váci Városi-Járási Sportfel­ügyelőség április lo-től labdarúgó- iátékvezetői tanfolyamot rendez. A részvevők személyesen vagy írásban jelentkezhetnek a sport- felügvelőségen (Vác, Április 4. tér 26.). Torna és dolgozatírás A Pest megyei Testne- velési és Sporthivatal Királyréten rendezte az egyesületi elnökhelyettesek tanfolyamát. Mivel ezután az elnökhelyettesek felada­ta a tömegsport szervezése és irányítása, természetesen a téma is ehhez kapcsoló­dott. Turóczi Béla, a PTSH elnökhelyettese el­mondta, hogy az országban az első ilyen jellegű okta­tás kitűnően sikerült. Amit elméletben hallottak a részvevők, azt a gya­korlatban hasznosították. Igen sok szó esett pél­dául a természetjárásról, a tömegsport egyik leghasz­nosabb formájáról. A két hét alatt négy kirándulást tettek a környező festői vi­dékre. A rádióban mindenna­pos a reggeli torna, s 9.23- kor nemcsak a hangszóró útmutatásait vették figye­lembe a részvevők, hanem öt előtornász is volt, aki bemutatta a gyakorlatokat. A tornát bemelegítő futás vezette be, majd ugyan­csak ez jelentette a leveze­tést, 150 méteres sétával megtoldva. Különböző sportversenyek tarkították a programot. Nemcsak gyakorlatban, hanem elméletben is „fe­leltek” a királyréti turis­taház lakói. A tanfolyam egyik legsikeresebb foglal­kozása a szellemi vetélke­dő volt, szobánként 5 ta­gú csapatokkal Sportági, sportszervezeti és olimpiai kérdésekre kellett választ adniuk. Egy-egy csapatnak hat kérdés jutott. A gödöl­lői Dán László vezette ve­gyes csapat bizonyult a legjobbnak a budaiak előtt. TAolgozatírást is tartot- tak, amelyen az itt tanultakból vizsgáztak az elnökhelyettesek. A már említett Dán László kitű­nő osztályzatot kapott írás­belijére két társával együtt. Királyrét tehát jó előtanulmányt, felkészü­lést jelentett a tömegsport szervezéséhez, a versenyek lebonyolításához. R. L. Rendkívüli forduló Elmarad a me­gyei labdarúgó­bajnokság vasár­napi fordulója, s ez befolyásolja a megyei sportrejt- vény pályázat un­kát. Most is sokan küldték be szel­vényüket, s hogy tippel égük ne le­gyen „hiábavaló”, a szelvényen sze­replő 3 NB-s mér­kőzést értékeljük majd. A három- találatosok között 10—10 darab totó- Ezt se hittük volna, hogy a megyei to- szelvényt sorso- tón három találattal is lehet nyerni! lunik ki. Zsoldos Sándor rajza MAJOR ISTVÁN: „Magasabbra, mint tavaly” Major István, a magasugrás országos csúcstartója az olim­piai felkészülés érdekében ki­hagyta a fedettpályás verseny- idényt. — A nyári játékok elég ko­rán vannak, így számomra megszakítás nélküli téli-tava­szi munka látszott a legcélsze­rűbbnek — nyilatkozta. — A tavalyi évem nem jól sikerült, csak 220 centiméterig jutot­tam, idén sokkal jobbat kell ugranom, mint 1975-ben, mert az olimpia évében többen ug­ranak majd 220 centinél ma­gasabbat — annak ellenére, hogy az európai élmezőny jó­részt kicserélődött. Ezek szerint könnyebb lesz Montrealban jobban szerepelni, mint Münchenben? — Erről szó sincs. Az 1972. évi győztes és világcsúcstartó amerikai Stones mellett szá­mon kell tartani két nagyot fejlődött honfitársát, Kotineket és Woodsot, akik ráadásul csaknem hazai környezetben versenyeznek. Egyébként biztos, hogy az olimpia varázsa sok eltemetett versenyzőt fog újjáéleszteni. Majort is? — A jelek szerint igen. Az erősítőmunka és a speciális gyakorlatok jól mennek. Ver­senyezni majd május közepén kezdek. Számomra a montreali kiküldetési feltétel a 218 cen­timéter. Ügy érzem, ez meg is lesz, mert könnyen jövök formába, ha jól sikerült az ala­pozásom. Az idén pedig sem­mi sem zavart eddig. Csak már a vizsgákon is túl len­nék ... Mi az olimpián kívül a má­sik vizsga? — Most fejezem be a szak­edzői tanulmányaimat a Test- nevelési Főiskolán. Halasztani nem akarok, inkább minél előbb végezni, hogy aztán sem­mi másra ne kelljen koncent­rálnom ... APROHJRDETESEK A monori Járási Mű­velődési Ház szakmai­módszertani előadói munkakör betöltésére főiskolai végzettség­gel vagy legalább érettségivel rendelke­ző férfi munkaerőt keres. Jelentkezni személyesen lehet a Művelődési Házban. Monor. Bocskai u. 1., munkanapokon 11—19 óráig. _________ Az EI VRT Gábor Áron öntöde és Gépgyára felvételre keres minő­sített hegesztőket ki­emelt beruházásra, külföldi szerelési mun­kára. Jelentkezés sze­mélyesen az üzemgaz­dasági osztályon: Bp Vili.. Asztalos Sándor u 9-11.___________________ Az EIVRT Gabor Aron öntöde és Gépgyár felvételre keres szak­képzett -szerkezeti, lakatosokat. * esz­tergályosokat. akku­mulátortöltőket, gáz­kezelőket öntödei szak- é9 betanított munkásokat. anyag- mozgatókat Jelentke­zés személyesen az üzemgazdasági osz­tályon: Bp. VIII., Asz­talos Sándor u. j —11. MHKUnX Mélyfúrási szök­és segéd­munkásokat változó munkahelyre felveszünk. Személyes jelentkezést kérjük a szükséges iratokkal. szombat kivételével. Vízkutató Üv. Cegléd. Rákóczi út 72. Vízmű vállalat szál­lító-rakodó munká­sokat alkalmaz Je­lentkezés: Budaörs. Komáromi u. 16. Műszaki ellenőri állás betöltésére felső- vagy középfokú építőipari végzettséggel rendelkező személyt keresünk. „Lehet nő is PMH 40” jeligére a kiadóba. Az Egyetértés Mg. Tsz. Perbáli Autószer­vize keres azonnali felvételre két fő autó­fényező, 1 fő Diesel adagolót. Jelentkezés a Pelbáli Autószerviz- bem_______________ Ne hézgépkezelői vizs­gával rendelkező „rák- torost alkalmazunk. — Bérezés az érvényben levő szabályok sze­rint. Jelentkezni le­het: Kossuth Mg. Tsz. 2760 Nagykáta.__________ Gy akorlattal rendelke­ző jogtanácsost kere­sünk azonnali felvé­telre. Jelentkezés ön­életrajzzal a Gyü­mölcs és Főzelékkon­zervgyár személyzeti osztályán, Dunakeszi, Vasút u. 11 Műszaki végzettségű, gyakorlott műszaki kooperátort keresünk felvételre, budapesti munkahelyre. A je­lentkezéseket írásban Ipari Műszergyár. sze­mélyzeti osztály, Aszód Pf. 2., szemé­lyesen, Budapest V., Mérleg u. 10. kérjük. A szentendrei MAR­KA üdítőital-üzem felvesz női, férfi dol­gozókat. lakatosokat, villanyszerelőket, ka­zánfűtőket, portáso­kat (nyugdíjast is). Jelentkezés: Szent­endre- Pannóniatelep. Rózsa út 8. ________ A PKN. megyei élel­miszer és Vegyiáru Nagykereskedelmi Vállalat (FŰSZERT) váci fiókja. Vác. De­recske dűlő 4. felvé­telre keres tehergép­járműre gépkocsive­zetőket kocsikísérő­ket. traktorvezetőt, raktárt munkásokat takarítót. Jelentkezés a fenti címen szombat kivételével naponta 7 és 16 óra között A Pest megyei Fém­ipari és Kéziszerszám­gyártó Vállalat fel­vételt hirdet dabasi üzemegységébe férfi esztergályos szakmun­kára. valamint be­tanítunk férfiakat esztergályos munka­körbe Jelentkezés- dabasi üzemegység. Dabas. József Attila u. 79. ADAS­V VETEL Verőcén 180 négyszög­öl, panorámás, lejtős­telek, kjs faházzal és víkendház építési en­gedéllyel. 50 ezerért sürgősen eladó. Vác, Palmiro Togliatti u. 42. Révész. Lakás Vác-Deákváron, másfél szobás, azon­nal beköltözhetően el­adó. Érdeklődés 8—16 óráig a főtéri vakolt­ban, este telefonon: 10—102. ___________ 200 n égyszögöl kerített gyümölcsös eladó. Ér­deklődni: Vác, Mária u. 22. Eladó Pilis, Rózsa hegy 8. sz. alatt, nya­ralónak is alkalmas szoba, konyhás ház, 560 négyszögöles szőlő és kert. Érdeklődni: Pilis. Haleszi u. 7. 800 négyszögöles szán­tó zártkert sürgősen eladó. Érdeklődni le­het bármikor: Kovács Albert. Alpári u. 13. sz. Nagykőrös.__________ Wa rtburg de Luxe személygépkocsi (IV írsz., most vizsgázott) keveset futott, sürgő­sen eladó. Megtekint­hető: Sass József. Dömsöd, Kunszent- miklósj út 22. sz. Dabas és Vidéke ÁFÉSZ megvételre kí­nálja 80 cm-es kútgyű- rű és betonkád. 25 és 30 cm-es híd áteresz gyártó komplett be­rendezéseit, vibrátor­ral felszerelve, meg­egyezés szerinti áron. Cím: 2372 Dabas II.. Biksza Miklós út 440. Ügyintéző: Magyarfi Béla. Telefon: 108. VEGYES Gyűjtő 1940. előtt ki­adott pénzérmét. 190' előtt kiadott papír pénzt vesz. — kolta László, 2311 Sziget* szentmiklós Pf Gépjárműmotorok to* tengelygörgőzése. csapágyazás, henger­fúrás. dugattyúkészi- tés garanciával. Gép­műhely. Bpest XIV CJivMék tér 15 __________ Vi dékieknek is azon­nal beköltözhető XV kerületi szoba, kony­ha, WC, spájzos. fő­bérletemet átadom. — 857—245 vagy „Szabad rendelkezésű PMH 83 479” jeligére a ki­adóba.______________________ Sz oba, konyhás la­kást elcserélnénk vi­dékre is. üzlethelj ségnek is megfelel ugyancsak szoba konyhás félkomtorto« lakásért. Szabó Jó­zsef. Bp. IX., Hente* u. 17. AZ ÚT OTTHONBA ÚJ BÚTORT A GÖDÖLLŐI SZÖVETKEZETI BÚTORÁRUHÁZBÓL! 1 V­Nagy választékban kínálunk: kárpitozott garnitúrákat, lakószobákat, variálható egyedi darabokat, gyermekbútorokat; konyhabútorokat és lakástextíliákat L

Next

/
Oldalképek
Tartalom