Pest Megyei Hírlap, 1983. május (27. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-14 / 113. szám

Post tncfßijci Si ér tap SPORT 1983. MÁJUS 14., SZOMBAT UjaM» bú Malibúban A mezőny végén Nem talál magára a vízi­labda-válogatott a Los Ange­les melletti Malibúban sorra kerülő Világ Kupa sorozaton. A csapat az ötödik fordulóban a spanyolokkal játszott és má­sodik vereségét szenvedte el. A mindvégig szoros találko­zón a spanyolok tíz másod­perccel a befejezés előtt Car­mona góljával harcolták ki a győzelmet. Érdekesség, hogy a spanyolok eddigi négy pontju­kat a tavalyi világbajnok Szovjetunió és az ezüstérmes Magyarország ellen érték el. Eredmények: Spanyolország •—Magyarország 9-8, NSZK— Olaszország 9-8, Egyesült Ál­lamok—Hollandia 7-6, Szovjet­unió—Kuba 13-9. Az állás: 1. NSZK 9 pont, 2. Szovjetunió 7, 3. Olaszor­szág 6, 4. Egyesült Államok 5, 5. Spanyolország 4, 6. Ma­gyarország 3, 7. Hollandia 3, 8. Kuba 3. Élen a csapat Ismét győzelem A szerkesztőségek közötti labdarúgó-bajnokság pénteki fordulójának eredménye: Pest megyei Hírlap—Esti Hírlap 9-2 (3-1). Ezzel az eredmény­nyel csapatunk változatlanul vezeti a csoportot Nehezen lendültünk bele, de fordulás után már csak a gól­arány volt kérdéses. Góllö- vőínk: Hart (4), Funk (3) és Somogy vári (2). Vác a tömegsportversenyek központja Fiatal kézilabdázók Aszódon A hét végén sok érdekes sportesemény közül válogat­hatnak a szurkolók. Ma 9 órá­tól kerül sor Vácott a forra­dalmi ifjúsági napok sport- versenyeinek megyei döntőjére. Lesz kispályás foci, kézilabda, sakk, lövészet. A központ: a Váci Izzó stadionja, kezdés: 9 óra. Másnap szintén izgalmas ta­lálkozókra kerül sor a Duna- parti városban. A PTSH, a Szakszervezetek Pest megyei Tanácsa, a Pedagógusok Szak- szervezete Pest megyei és Vác városi Bizottsága vasárnap Vácott rendezi meg a munka­helyi olimpia keretében a XIX. Pest megyei pedagógus­sporttalálkozó tavaszi fordu­lóját. A résztvevők kézi, röp­labdában, kispályás labdarú­gásban mérik össze az erejü­ket. A küzdelmeket a városi iskolák sportlétesítményeiben bonyolítják le. Gyülekezés: Radnóti úti iskola, 8.30 óra. Rangos esemény színhelye ma 10 órától a Gödöllői Agrár- tudományi Egyetem sportpá­lyája. Ott rendezik meg az országos egyetemi és főiskolai atlétikai bajnokságot. A prog­ramban tízpróba, gátfutás, tá­vol-, magasugrás és súlylökés szerepel. Másnap 8.45 órakor folytatódik a viadal a döntők­kel. 13 órakor lesz a díjkiosz­tás. Csongrád, Heves, Pest és Szolnok megye legjobb 15—16 éves csapata vetélkedik mától hétfőig kézilabdában Aszódon, a Petőfi Sándor Gimnázium­ban. Szűkebb pátriánkat, mind a leányoknál, mind a fiúknál a Fóti Gyermekváros képviseli. A rendező aszódiak csapata a megyében második lett, így nem indulhatnak, pedig na­gyon szerettek volna. SZOMBAT ASZTALITENISZ. Serdfllfl és újonc kupa (Szigetmonostor, Álta­lános Iskola, 9.30.) ATLÉTIKA. Országos egyetemi és főiskolai bajnokság (Gödöllő, Ag­rártudományi Egyetem pályája, 10.) KÉZILABDA. NB II. Férfiak. Ke­leti csoport. Debreceni Medicor— Dunakeszi VSE (Debrecen, 16.30) Középcsoport. Alföldi Olajbányász Lahdaformájú műsorfüzet Tartalékosak a görögök Pénteken reggel'a tervezett­nél fél órával korábban érke­zett meg a Ferihegyi repülő­térre a görög labdarúgó-válo­gatott, amely azonnal a Hotel Stadionba hajtatott, s a regge­lit követően tagjai elfoglalták a szállodai szobáikat. — A vasárnapi mérkőzés részvevői hasonló cipőben jár­nak, hiszen a magyar és a görög válogatott is veszített mái pontokat az eddigi EB- találkozókon. — mondta Leo­nidas Theodorakakis, a Görög Labdarúgó Szövetség elnöksé­gi tagja — ha csak az angolok elleni eredményt vennénk ala­pul, úgy ez nekünk kedvezne, hiszen a Wembley-ben a mi döntetlenünkkel szemben Mé­szöly Kálmán csapatának ve­resége áll. Görögország vi­szont a dánokkal szemben ma­radt alul. Ez bizony hidegzu­hany volt. A történtek után otthon a szurkolók már le­tettek arról, hogy együttesünk csoportgyőztes legyen, ami vi­szont nem jelenti, a hátralévő valamennyi összecsapásunkon ne ktizdenénk teljes erőbedo­bással. Sajnos, Hrisztos Ar- kontidisz szövetségi kapitány­nak a Londonban szerepelt gárda négy tagját nélkülöznie kell, Kuisz, Gunarisz és Ko- ruliasz sérült, Kszantopulosz pedig két sárga lapja miatt kényszerül pihenőre. Ha eh­hez még hozzávesszük a hó­napok óta kitűnő formában játszó, ám magatartásbeli problémák miatt mégsem számításba vehető Mavroszt is, akkor mindjárt érthető, ha azt mondom: az együttes a távollevőkkel minimum 20 százalékkal erősebb lehetne, \ jdekezésben pedig feltétlenül jobb. — Mindenképpen tisztes helytállást várunk. A döntet­lennel már nagyon elégedet­tek lennénk, de nem mon­dunk le a győzelem eléréséről sem. Ha pedig a magyaroknak sikerül a két pont megszer­zése, csak azzal vigasztalhat­juk magunkat, hogy a vissza­vágón mindenképpen megpró­bálunk győzni. A magyar utánpótlás válo­gatott, amely szombaton este 19.30-kor a székesfehérvári Vi­deoton pályán EB-selejtező keretében fogadja a görögök hasonló korú csapatát, Duna- varsányban készül az össze­csapásra. Mezey György szak­vezető tájékoztatása szerint a játékosok jó hangulatban, ön­bizalommal várják a szomba­ti mérkőzést. — Európa egyik kitűnő csa­pata ellen lépünk pályára, hi­szen a görögök legyőzték az Európa-baj nők angolokat és csak balszerencsés körülmé­nyek között kaptak ki a visz- szavágón — mondta Mezey. — Rendkívül képzett labdarú­gók, így semmiképpen sem lesz nekünk „sétamérkőzés”. Nagyon nagy szükségünk len­ne a két pontra és ebben so­kat segíthet a székesfehérvári közönség is biztatásával. Bár egy-két kulcsjátékosunk ta­nulmányai miatt csak az utolsó napokban tudott be­kapcsolódni a felkészülésbe, mindenképpen győzelmet vá­rok a csapattól. összeállítás: Disztl P. — Turbék, Disztl L„ Horváth R., Szabó A. — Csongrádi, Gere, Détári — Kiprich, Boda, Teo- doru II. Újszerű kivitelű műsorfüze­tet jelentetett meg a vasárna­pi válogatott mérkőzésre az MLSZ Sajtóbizottsága. A ke­rek, labda formájú kiadványt Nagy Béla állította össze, tar­talma igen gazdag. Ismerteti az eddigi magyar—görög ta­lálkozók eredményeit, azok góljait, a csapatok összeállítá­sát, és sok érdekességet. Fel­eleveníti a mindenkori leg­eredményesebb magyar játé­kosoknak a válogatottban el­ért első és utolsó góljának a történetét. A műsorfüzet 9.50 forintos áron kerül forgalomba, vásá­rolható a Népstadion jegyiro­dájában, majd a mérkőzésen a a mozgóárusoknál. Minden számhoz MLSZ-ajándélcjegyet adnak át, amely az év végéig bármelyik bajnoki labdarúgó mérkőzésre érvényes. —Ceglédi KÖZGÉP (Szolnok, 15.30), Nők. Keleti-csoport. Budaörs—Hú­sos SE (Budaörs, 10.30), DeDreceni Medicor—Váci Forte (Debrecen, 15), ivozepcsoport. Szegedi Textil—Cse­pel Autó (Szeged, 16). Megyei I. osztály. Férfiak. Váci Izzó—Csepel Autó , (17), Nagyma­ros—Tököl (17.30), Uyömro—IM. Vasas (17). Nők. Aranykalász— Dány (17), Cegléd—Dómsód (15), Fót—Dunakeszi (17), Tóalmás—God (17), Érd—Budaörs II. (11), U. osz­tály. Férfiak. Hemád—Ferihegy SE (17), Nagykörös—Veresegyház (16). Nők. Gödöllö—Erdőkertes (17), Ve­rőcemaros—PEMÜ (17), A mérkőzé­sek az elölállók otthonában kerül­nek sorra, a felnőtt találkozók előtt az ifjúságiak is összemérik erejü­ket. Országos területi fiú és leány baj­nokság (Aszód, Petőfi Sándor Gim­názium 14.30) KOSÁRLABDA. NB n. Középcso­port. Nők. Dunai Kőolaj—Szegedi Tanárképző (Százhalombatta, Ság- várt sétány, 12.30), Nagykőrösi Pe­dagógus—Székesfehérvári USE (Nagykőrös, Petőfi Általános Isko­la 14.30). LABDARÚGÁS. Mátra-csoport. Recsk—Váci Izzó (Recsk, 16.30). Megyei I. osztály. Ceglédi VSE— Pilisvörösvár (Temesvári), VOSE— Iklad (Lázár). Megyei II. osztály. B-csoport. Diósd—Budaörs (Oláh). Az ifjúsági előmérkőzések 14.30, a felnőtt ta­lálkozók 16.30 órakor kezdődnek. RÖPLABDA. NB II. Férfiak.. Kö­zépcsoport. E. Medicor—Kossuth KFSE (Esztergom, Sziget, 10), MAFC—Gödöllői SE (Kinizsi u., 10.30) . Nők. Középcsoport. Lehel SC—Dunavarsányi Petőfi (Jászbe­rény, 10.30), Dabasi SE—Táti Tsz SK (Dabas, Lenin tér, 14.) SPORT AKROBATIKA. V. Nem­zetközi magyar bajnokság (Zala­egerszeg, Városi Sportcsarnok, 16). TENISZ. Megyei II—III. osztályú férfi felnőtt és ifjúsági fiú verseny (Budakalász, 8). ÜSZAS. Megyei csapatbajnokság III. forduló (Abony, Strandfürdő, 10.30) . VÍZILABDA. OB II/A. MAFC— Ceglédi VSE (Komjádi-uszoda 13.15). VASÁRNAP ASZTALITENISZ. Megyei felnőtt férfi és ifjúsági fiú csapatbajnok­ság. Göd—Zsámbék, Szentendre— Nagytarcsa, Vecsés n.—Farmos. Nagykőrös IL—Orbottyán, Gödöllő —Vác III. Veresegyház—Cegléd II. Pestvidéki Gépgyár—Szentendrei VM (A mérkőzések az elölállók ott­honában 0.30 órakor kezdődnek.) ATLÉTIKA. Országos egyetemi és főiskolai bajnokság (Gödöllő, Ag­rártudományi Egyetem pályája, 8.45.) KÉZILABDA. NB I/B. Férfiak. Szilasmenti Tsz SK—Dunaújvárosi Kohász (Csömör, 17), PEMÜ— TFSE (Solymár, 17). Nők: VOSE— KÉV Metró (Körcsarnok, 11.15). Megyei I. osztály. Férfiak. VeNí- cemaros—Abony (10), Gödöllő—Pi­lisvörösvár (10), II. osztály. Fér­fiak. Albertirsa—Domony (11). Nők. Nagymaros—Pilisszentiván (10), Tá- pióvölgye—Vecsés (11). A mérkfl- zések az elölállók otthonában ke­rülnek sorra, a felnőtt találkozók előtt az ifjúságiak is összemérik erejüket. Országos területi fiú és leány baj­nokság (Aszód, Petőfi Sándor Gim­názium, 9.) LABDARÚGÁS. EB-selejtező. Ma­gyarország—Görögország (Népsta­dion. 20). Területi bajnokság Duna-csoport. ÉGSZÖV—Dunaújvárosi Kohász (Kiskunlacháza, 17.30), Érdi VSE— BVSC (Érd, 16.30), Dunakeszi VSE— Vasas Ikarus (Dunakeszi 11), Aranykalász Tsz SK—Kossuth KFSE (Ráckeve 17.30), Tisza-cso- port: Hajdúszoboszló—H. Bem SE (Hajdúszoboszló, 17), Körös-cso­port: Lajosmizse—Dömsöd (Lajos- mizse 16.30). Megyei I. osztály. Fót—Dunai Kőolaj (Angyal), Dabas—Sziget- szentmiklós (Bokor), TörökBálint— Dunavarsány (Szabó K.), Sülysáp— Göd (Horváth J.), Kartal—Szent­endre (Debre), Vecsés—Tápiószent- márton (Márk). Megyei n. osztály. A-csoport. Nagykőrös—Albertirsa (Olajos), Gödöllő—Hemád (Tóth T.), Aszód— Üllő (Tóth G.), Vácszentlászló— Pilis (Sőmen), Bugyi—Dány (Kapi­tány), Bag—Naaykáta (Hévízgyörk, Kiss T.l, Üjhartyán—Tipiószele (Födi), B.-esoport. Szokolya—Szi­gethalom (Pakony), Dunakeszi SE —Verőcemaros, (Iker), Veresegy­ház—Sóskút (Lovász), az ifimérkő­zés 13 órakor, a felnőtt találkozó 15 órakor kezdődik. Halásztelek- Esze Tamás SE (dr. Varga), Duna- haraszti—Váeduka (Halász), Diósd— Budaörs (Oláh). Az lfiúsági mérkő­zések 14.30, a felnőtt találkozók 16.30 órakor kezdődnek az elölállók otthonában. SPORT AKROBATIKA. V. Nem­zetközi magyar bajnokság (Zala­egerszeg Városi Sportcsarnok, 10). TENISZ: Megyei II—III. osztályú férfi felnőtt és ifjúsági fiú verseny (Budakalász, 8.) Eredménycsokor Nem kerültek döntőbe HÁROMTUSA: A Budapest Kupa negyedik fordulóját a GEAC rendezte. Az ifjúsági fiúk versenyében Pásti (GEAC) a 3. helyen végzett. KÉZILABDA: A férfi NB II. Keleti csoportjában a Du­nakeszi VSE 24:16-ra verte a Vasas HTG-t. A Középcsoport­ban: Ceglédi Közgép—Taurus 28:21, a női Keleti csoportban Váci Forte—Debreceni Kini­zsi 22-14, Szeghalmi KSK— Budaörs 23-21, a Középcso­portban Csepel Autó—János­halmi Spartacus 14-23. A női NB 1/B-ben a VOSE Miskol­con lépett pályára és a Bor­sodi Bányásztól 21-19-re ki­kapott. KOSÁRLABDA. A női NB II Középcsoportjában szereplő százhalombattai Dunai Kőolaj a Székesfehérvári USE-től ide­genben 62-58-ra kapott ki, a D. Kőolaj férfiak, akik szintén a Középcsoport tagjai. Székes­fehérvárott az Alba Regia el­len 99-71 arányú vereséget szenvedtek. LABDARÚGÁS; Nem sike­rült döntőbe jutnia a Gödöl-' lői Agrártudományi Egyetem csapatának az országos egye­temi és főiskolai bajnokságon. A Testnevelési Főiskola gár­dája 3-0-ra verte a gödöllői diákokat. RÖPLABDA: A férfi NB II. Középcsoportban: Balaton Hajózási SK—Kossuth KFSE 3-1, Gödöllői SE—Romhányi Kerámia 2-3, a Déli csoport­ban: Aranykalász Tsz SK— U. PEAC 3-1. A női Középcso­portban: TFSE—Dabas 3-0, Dunavarsány—Bp. Tanárképző 3-2. Gye|»Iabdaíorna Öten Gödöllőről A magyar junior gyeplabda­válogatott május 14—15-én Murska Sobotan nemzetközi tornán vesz részt. A küzdel­mekben a magyarokon kívül az olasz, a svéd és a jugoszláv csapat lép pályára. A pénte­ken kiutazók között Bakonyi Sándor, Dóka Csaba, Gecse Ró­bert, Hegedűs Ernő és Hege­dűs László képviseli a Gödöl­lői SC színeit. Beválogatásuk jelzi, hogy jó úton halad a gö­döllői gyeplabda-utánpótlás. Járási foci Sok volt a sérülés Folytatódtak a küzdelmek a járási labdarúgó bajnokságok­ban. Dabasi járás: Dabas KIOSZ—Tatárszent- györgy 2-3, Dabas II.—Gyál 5-1, Alsónémedi—Inárcs 2-4, Pusztavacs—Felsőpakony 3-2, Táborfalva—Öcsa 1-3, Ör­kény—Kakucs 2-1, a Hernád II. szabadnapos volt. Az élmezőny állása: 1. Ka­kucs 38, 2. Örkény 35, 3. Da­bas KIOSZ 27 pont. A rangadó jó játékot és Ör­kényi győzelmet hozott. A gólokat Biros (2), illetve Zsí­ros szerezte. A bajnokság tel­jesen nyílt, a két élen álló csa­pat nagy harcot vív az első helyért. Gödöllői járás: Galgahéviz—Domony 2-2, Isaszeg—GEAO 0-8 (a hazaiak kapuvédője megsérült), Val- kó—Túra 1-1, Erdőkertes—Pé- cel 3-2 (szintén a portás szen­vedett sérülést), Hévizgyörk— Zsámbok 2-1, Kerepestarcsa— | Mogyoród 4-0 (ezen a meccsen a játékvezető sérült meg, Tó­thot a kerepestarcsaiak játé­kosát egy labda találta el, rosz- szul lett, az edzője térítette magához), HMSE—G a Igámé ­csa 9-0. Az élmezőny állása: 1. Pécel 36, 2. GEAC 35, 3. Kerepes­tarcsa 35 pont. Nagykátai járás: Pánd—H. Zrínyi SE 0-5, Tá- piógyörgye—Tápiószöllős 5-1, Tápióság—Sülysáp II. 6-0, Farmos—Újszilvás 0-1, Kóka— Tápióbicske 1-2, Tóalmás— Tápiószecső 1-4, Az élmezőny állása: 1. Tá­piószecső, 32, 2. Tápiósáp 31, 3. H. Zrínyi SE 27 pont Ráckevei járás: Szigetbecse—Délegyháza 2-2, Kiskunlacháza—Dömsöd 0-3, Dunavarsány—Ráckeve II. 2-0. Az élmezőny állása: 1. Du­navarsány 33, 2. Tököl 31, 3. Szigetbecse 29 pont. A megyei II. osztályba ke­rülésért; 1. Tököl 14. 2. Duna­varsány 8, 3. Délegyháza 4 pont APRÓHIRDETÉSEK A RÁVISZ Szövetke­zet felvételre keres vezetői gyakorlattal rendelkező híradás- technikai szakembert szervizvezetői munka­kör betöltésére, to­vábbá villanyszerelő­ket, lakatosokat és dukkozókat. Jelent­kezni lehet személye­sen: Bp. IX., Ráday u. 33/a. szám alatt vagy telefonon: 180- 561, 180-601 hívószá­mom A Gépipari Elektro­mos Karbantartó Vál­lalat gyakorlattal ren­delkező gyors-gépíró­kat keres. Jelentkez­ni lehet: Budapest VII., Dohány u. 98. I. ,em. 111. ez. alatti szo­bában. _______________ Az onnali belépéssel felveszünk gyakorlott lakástextil-eladót és 8 fő segédmunkást. Je­lentkezés a Lottó Aru­ház munkaügyi osz­tályán, naponta 9—16 óráig: VII., Rákóczi Út 36, ________________ A Népművészeti Házi- ipari Szövetkezete szakképzett szabász munkatársat keres érdi telephelyére. — Részletes felvilágosí­tást: Érd, Bajcsy-Zs. u. 79., vagy a 45-535 telefonszámon, Mol- náraé Mészáros Zsu­zsa ad. _______________ Ar kalkuiáior mező- gazdasági üzemmér­nök, tsz-ek kiegészítő tevékenysége területén állást keres. „Tovább­képzés 143 867” Jeligére Bp., Felszabadulás téri hirdetőbe.___________ A F ővárosi János Kórház-Rendelőinté­zet gazdálkodási osz­tálya felvesz szak- tanfolyammal és leg­alább kétéves szak­mai gyakorlattal ren­delkező gépkocslelő- adőt. hivatásos gép­járművezetőt enge­déllyel rendelkező gépkocsivezetőt, szál­lító-rakodó munká­sokat. valamint 1—2— 3 műszakra mosodai szak- és betanított munkásokat. Szükség esetén munkásszál­lást biztosítunk. Je­lentkezés személye­sen vagy a 158-675 te­lefonon. Budapesttől 30 km-re, Sülysáp-Szőlőstelep, 198 négyszögöl zárt kert eladó. Családi ház építésére is alkalmas. Szőlő vá.-tól 8 perc gyalog. Érdeklődni lehet telefonon 19 órá- tól: 347-966, 300 négyszögöl szőlő Csokonai utca végé­ben eladó. Villany, fúrott kút van. Érdek­lődni lehet: Ordast Imre, Monor, Csoko­nai utca 40. Eladó 1 szoba össz­komfortos lakás, kp. .4- OTP. Érdeklődni 17 óra után, hétvégén egész nap: Gödöllő, Stromfeld sétány 13. fszt. 4,_______________ Eladó Cegléd III., Kossuth Ferenc utca 36. I. lh. III. em. 9. kétszobás, 55 nra, gázfűtéses, pincehe­lyiséges, szövetkezeti lakás. kedvezményes áron. Fizetési ked­vezmény lehetséges. Érdeklődni naponta 15—19 óráig, vagy le­vélben: Kovács Sán- dornál a fenti elmen. Eladó két család ré­szére Is alkalmas ház, 217 n.-öl portán, sok melléképülettel. Vá­roshoz közeli tanyát beszámítok. Cegléd X. kér., Kender utca 6. szám. ________________ El adó ZG Trabant combi, Jó állapotban. Cegléd X.. Tömörké­nyi utca 30/A._______ Bu dapesttől 1.5 km- re, a 64-ves busz vona­lán eladó új. 2 szoba összkomfortos örök­lakás, (54 nm). 10 000 Ft/nm. 4- magas OTP. Érdeklődni: Solymár. Tertyánsky ö. 47/a. Hálós. Tel,: 387-602, Gödöllőn, a Nagy Sándor köz, (volt Sza­badság tér) 2. alatt háromszobás, kom­fortos. gázkonvekto- ros fűtésű. téglából épült társasházban levő, déli fekvésű, jó kilátású, első emeleti öröklakás, beköltözhe­tően eladó. Érdeklődni lehet 17 óra után: Gerle utca 2. (Blahá- né felé. a Rigó fe’a- tozó mellett), dr. Bu- csynál. _______________ Gö döllő, Mosolygó körúti lakótelepen. 62 négyzetméteres, kom­fortos lakás 270 ezer készpénz és 250 ezer bankköesön lgénybe­I vételével megvásá­rolható. Dr. Dombi Péter, Gödöllő, Dózsa György u. 20. Eladő sürgősen, áron alul, nagy családi ház. Nagykőrös, Rákóczi 29, sz, ________________ El adó Gödöllő belterü­letén 150 nm alapterü­letű, 3 szobás össz­komfortos családi ház. 422 n.-öl telekkel, pin­cével. Gödöllő, Erkel Ferenc u, 14. __________ Tormásban eladó gáz­fűtéses, összkomfor­tos, 2 szobás családi ház. Nagykörös Hl., Absolon Sarolta u. 6. szám. _________________ Né gy régi széket ven­nék, „Tonett” jeligére, a Monorl Hírlap szer­kesztőségébe.________ UK-s Zsiguli combi eladó. Érdeklődni le­het 18 óra után: Ve­csés, Nyárfa u. 12. Kun. __________________ Sk oda S—100-as, most vizsgázott eladó. Nagy­kőrös, Eszperantó u. 4. sz.__________________ Nagykőrös V. kér.. Zöldfa u. 5. sz. kertes ház eladó. Érdeklődni: Fatay u. 4., vagy Pe­tőfl u, 45,____________ Te lek alappal, építő­anyaggal eladó Nagy­kőrös, Bárány u. 7/b. fsztL__________ El adó 1 db Gaz 69-es gépkocsi, javított tar­talékmotorral együtt. Nagykőrös, Kölcsey 30 (b. sz.______________ Ta nya eladó a Csípvár dűlőben, 900 négyszög­öl területtel. Érdek­lődni lehet: Nagykő­rös, Bállá Gergely u. 44. vagy Bocskai u. 3, sz. ________________ Na gykőrös, Maros ut­ca 26. sz. 627 nm te­lek eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Bethlen város 34. sz. Boros Zoltán, hétköznap 17- töl 19-ig, valamint szombat. vasárnap egész nap.___________ Gö döllő, Marika telepi buszmegállónál 1327 négyszögöl telek el­adó. Érdeklődni: Gö­döllő, Városmajor ut­ca 15. szám alatt, Bot­lik Sándornál. _______ Sü rgősen eladó Lada TH gépkocsi, 3 éves műszakival, 1 db sá­toros utánfutóval, 1 db Csepel varrógép, elektromos. Cegléd, Belső budai út 7. Csemő belterületén két szoba, konyha, fürdőszoba, spájz, 400 n.-öl területtel és egy 400 n.-öles építési te­lekkel együtt vagy külön, sürgősén eladó. Csemő ív., Béke utca 12. Verebes László. Eladó 800 n.-öl terület, tanyával, szőlő, gyü­mölcsös, gazdálko­dásra kitűnő, egy Pannóniás motoros­kapa és 1200 n.-öl szántó, bevetve kuko- ricávaL Érdeklődni: Cegléd XH. kér., Ka­pás dűlő 181. öcsai Ferenc._______________ El adó felújított RS— 09-es traktor. Érdek­lődni lehet: Utasi Kálmán, Csemő, On- csa dűlő 3. szám. Eladó összkomfortos családi ház, Csemő, Oncsa dűlő 3. szám, 520 n.-öl termő gyü­mölcsössel. Érdeklőd­ni a helyszínen: Utasi Kálmánnál. Eladó Csemő, Táncsics M. utca 19. szám alatt levő 420 n.-öl telek. Házalappal, termő gyümölcsös. — Fi­zetési kedvezmény­nyel. — Érdeklődni: Utasi Tibor, Csemő, Fenyvesi lsk, ________ Sz okolya-Börzsönyll- geten 213 négyszög- öles telek, közművesí­tett részen, eladó. Ér­deklődés: Szokolya, Fő út 88.____________ Ké tszobás családi ház. beköltözhetően eladó. Érdeklődni lehet: Vác, Fényes Adolf utca 10, Eladó egyemeletes, színvonalas, új, csa­ládi ház, 100 nm ala­pon, 4 szoba össz­komfortos, garázzsal, melléképülettel, 430 n.- öl telekkel. Irányár: 1 800 000 Ft. Csere le- he'séges, kétszobás, budapesti, zöldöveze- tű lakásra. Rákoskert XVII., Pásztorfalva 50. Gödöllő belterületén nagy családi ház el­adó. Lumniczer Sán­dor u, 4 _______ Cs aládi ház eladó Budapesttől 27 km-re. Üllő, Mikszáth K. út 4. sz.________________ Na gykőrös központ­ban 2 szobás össz­komfortos + pince, szövetkezeti lakás sür­gősen eladó. Lőrinc- pan 1. ni em. 10. Nagykörös. Kecske­méti u. 7/b. III. em. 9„ lakás eladó, 2 szo­ba összkomfort. Ér- deklődni: 18 mán. Dévai ut 16. számú ház eladó. Érdeklőd­ni délelőtt: a Szilágyi úti bölcsődében, dél­után 14-től: Nagykő­rös, Kádár Kata u. 2. szám. ______ of enető-hegyen 600 négyszögöl zárt ken eladó. —Érdeklődni: Nagykőrös, Kecske­méti 50. Eladó i szobás össz­komfortos, kertes öröklakás, tehermen­tesen. Nagykőrös, Tormás, Ifjúság u. 14. fszt. 14,_______________ Tanya eladó fürdő­szobával, víz, villany van. Nagykőrös. Bán- tősl Bánom dűlő 14. Érdeklődni: délután 16 után.______________ _ Ta nya eladó Kőcsert úton, 2 fúrott kút, 8 fázis. — Érdeklődni: Dobos József, Nagy- kőrös. Szolnoki u. 44. Eladó Nagykőrös IV., Tinódi u 1. alatti ház. Érdeklődni: IH.. Nap- kelet u. 7. 15 óra után. Trauant 601-es ZH 58—30 rendszámú gép­kocsi eladó. Érdek­lődni: Monor, Mőrici Zsigmond u. 46. Dunaharaszím 270 n.- öles építési telek el­adó 1 Érdeklődni le­het: Dunaharaszti, Arany János u, 9. 150 négyszögöl gyü­mölcsöstelek eladó. Vác, Zsellér dűlő 6. szám alatt. Érdeklőd­ni lehet: Vác, Deák­vári főút 29. 4/3. 2600. Muszka Elek. ________ Le ányfalun, öz utca 12 alatt önálló luxusüdü­lő, fűthető, három­szobás, garázsos, pa­norámás, nagy kertes, eladó. Tel.: 26-23 362, vagy 164-780, 327-769. Vihar 500—30 P. csó­nakmotor, nem önin- dítós, vámkezelt, őri- ginált, eladó. Tóth Pál, Dunaföldvár, Kos- suth L. út 12, 7020, 3 szobás, fürdőszobás, kertes családi ház el­adó Nagykőrös, Tas u. 8. alatt. Érdeklőd­ni lehet: Tas u. 6. sz. alatt._________________ Ál lattartásra. gazdál­kodásra, nagy kerttel ház eladó Nagykőrös. Szolnoki u. 94. Érdek­lődni : Tormás, Ta­vasz u. 12.___________ Gá zfűtéses, másfél szobás, kertes lakás eladő. Nagykörös, Tavasz u. 12, Tormás. Leányfalun, a 26-os km-kőnél, hegyoldali, panorámás, 2 szintes. 2 fürdőszobás nyaraló eladó. Irányár: 80t) ezer Ft. Telefon este hatig: 689-947. Tóth Sándor, Pusztaszeri u, 55,_________________ Gö döllőn 2 szoba összkomfortos családi ház. 850 000 forintért, fizetési kedvezmény- nyel eladő. Érdeklőd- nl lehet: Sió utca 13. Beköltözhetően eladó Cegléd, Kálmán utca 3. számú I szoba, konvhás. előszobái, fürdőszobás kis ház, 100 négyszögöl telek­kel, műhely. ipari áram van. Érdeklődni lehet egész nap: e helyszínen ___________ AM P. 2. típusú centri- rozó — eladő. Tóth László autószerelő, Szada, Dózsa György út 77._______________ Bö rzsönyligeten 334 n.-öl. panorámás, be­kerített telek eladő. Tel.: 251-102. Dunakeszin 2 szobás, gázfűtéses öröklakás, kerttel és garázzsal eladó. Érdeklődni le­het telefonon. 18 óra után: 893-988 vagy helyszínen szombaton­ként 10—13 óráig. — Cím: Mészáros, Fillér u. 43._________________ Sürgősen eladó 1 da­rab gumisütő gép — Érdeklődni lehet: Ver- seg, Dózsa György ű 1 89. 2174. Óriás krirantáa soft féle újdonság, válasz bélyegért árjegyzékei küld Tőkés kertészet, Cqíq'StaHán Bélyeggyújteményt, régi képeslapot állan­dóan vásárol Schiller bélyegszaküzlet: VI.r Bajcsy-Zsilinszky úi 29. 128-145 ____________ El adó 1 db 100 gram­mos fröecsgép, 1 db nagy szállítószalag. 1 db 350 1 betonkeverő gép. Ugyanott 87 nm, kor­szerű, központi fűtésű műhely kiadó. Szent- endre. György út 8. Üjpesti, összkomfor­tos, 67 nm-es, tanácsi lakásomat elcserél­ném Gödöllőre,, kom­fortos kis iakásra és készpénzre. — Érdek­lődni lehet: Magyar István, Gödöllő, Já­nos u 32.__________ Vá c központjában, o Chazár A. u. 21. sz. alatt 70 n.-öl telken levő 1 szoba, komfor­tos családi ház. azon­nal beköltözhetően eladó. Megtekinthető: május 22-én 10—14 óráig________________ Mé hészet eladó’, 'an.ac előtt. 18 fekvő, 32 ra­kodó kaptárban. (50x35 keretméretben). Mér­leg, 2 pergető, 72 kan­na és mézestartályok. Isaszeg, Somogyi Béla u. 122. Levélre nem válaszolok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom