Pest Megyi Hírlap, 1971. augusztus (15. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-31 / 204. szám

1971. AUGUSZTUS 31. KEDD "“K-Jüriap 7 apróhirdetések! w/////////////////////////>///y/////////^//w///iy///////^ Fóti teíephelyünkre ♦elveszünk betanított munkára női dolgozókat, továbbá {elveszünk segédmunkásokat, valamim Átképezünk férfi szakmunkásokat vagy értelmiségi dolgozókat papírfeldolgozói vagy nyomdaipari szakmunkára. JELENTKEZÉS: személyesen vagy Írásban: Papirfeldolgozók Ktsz. Budapest VEI., Doll any u. 57. Felveszünk szerkezeti és épület- lakatosokat, villany­hegesztőt, férfi betanított és segéd­munkásokat, karbantartó munkára vízvezeték­szerelőt és kőművest, valamint tehergépkocsi- vezetőt, kezdő könyvelőt, statisztikust és gyors-gépírót. Egy műszak, egészséges munka­körülmény. Fizetés: ' kollektív szerződés JzeFint. „fémmunkás” Vállalat Ferencváros! Gyár Budapest IX., Timót u. 4/a. Azonnali hatállyal felveszünk munkavédelmi előadói munkakörbe képesítéssel rendelkező személyt. Jelentkezés: írásban vagy személyesen Monori Építőipari Szövetkezet, Monor, Vörös Hadsereg útja 21. Csőszerelőipari Vállalat 5. sz. Szerelőipari Üzeme felvesz: t VALTOZO MUNKAHELYI ALKALMAZÁSBAN Cegléd és Gyula területén levő munkahelyekre kazánszerelőket, csőszerelőket és hegeszteni tudó lakatosokat, továbbá ezek mellé betanított munkásokat és segéd­munkásokat. JELENTKEZÉS: Csőszerelőipari Vállalat Budapest Garay u. 52. sz. Főszerelés- vezetőség. VII., 10. s: Szakképzett kereske­delmi előadót alkal­mazunk. lehet kezdő is. írásbeli ajánlko- zást „Váci telepre” jeligére kérünk a váci hirdetőirodába. A Közép Magyaror­szági Pincegazdaság Nyársapáti pincésze­te, a szüret időtar­tamára. adminisztrá­torokat, átvevőket vesz fel. Jelentkezés szombat kivételével 8—15 óráig. (Nyugdí­jasok is jelentkezhet­nek). Beton- és Vasbeton- ipari Művek szent­endrei gyára (Szent­endre, Dózsa György út 20.), olaj kazánte­lepére azonnali be­lépéssel felvesz olaj­lefejtő állomás keze­lőket. vizsgázott ka­zánkezelőt, valamint vízlágyító kezelőt. Beton- és Vasbeton­ipari Művek váci ön­elszámoló telepe (Vác, Kisrét dűlő I.) fel­vesz: .,D” vizsgával rendelkező gépkocsi- vezetőt, homlokra­kodógépre nehézgép­kezelőt, kazánfűtőt, vizsgázott 5 t-ás tar­goncára vezetőt, vas­beton- és beton elem- gyártó szakmunká­sokat és betanított munkára férfi és, női munkaerőt. ____________ Há romszobás köz­művesített ház, két szoba, mellékhelyi­ségekkel beköltözhe­tő. Érdeklődéseket „Sürgős 134893” jel­igére ceglédi hirdető­be. Pf. 8ö kérem. Budapesti kirendelt­ségünkre egy szer mélygépkocsivezetőt keresünk felvételre. Fizetés megegyezés szerint. A jelentkezé­seket Ipari Műszer­gyár, Aszód, Pf. 2. felvételi iroda részére kérjük küldeni.______ Ce gléden, Jókai utca 14. sz. alatti 122 n.-öl telek eladó. Ér­deklődni : Dobozi Má­ria u. 19. Műszakvezetői be­osztásban, zöldség­félék szárításában jártas, lehetőleg technikus képesítésű szakembert keresünk felvételre. Pest m. Zöldség- és Gyüm. feldolg. Vállalat nagy- kátai gyáregysége. Nagykerekű Wart­burg 1000-es eladó. Megtekinthető: hét­főtől péntekig du. 3-' tói: Vác, Horváth Mi­hály u. 4. Török­Tipizálás miatt üzemképes állapotban 1 db Ikarus 30 . autóbusz, 5 db Csepel D 420 billenős tehergépkocsi, 1 db PS bálázó ELADÓ vagy ZIL típusú gépkocsikat beszámítunk. Béke Mg. Nógrád. Telefon: Nógrád Tsz. 8. A MÁV Gépjavító Üzem felvételre keres gyakorlattal v rendel­kező önálló tervező- szerkesztő és norma* technológus! mun­kakörbe gépészmér­nököket, valamint műszaki rajzolókat. Azonnali belépéssel felvesz továbbá esz­tergályos, lakatos, he­gesztő, tetőfedő, fé­nyező — mázoló szak­munkásokat, vala­mint gépmunkáso­kat és segédmunkáso­kat. Cím: Bp., XIV., Tahy út 97-f* 101. Be­járat: Tatai út és Fáy út sarokról. 16. évet betöltött lá­nyokat szövőn2k fel­vesz a Pamuttextil- művek Jacquard Szö­vőgyára. A betanulási idő 12 hét: ezen idő alatt havi 1050,— Ft bruttó fizetést és na­pi 1,— Ft-ért ebédet biztosítunk. Lakást minimális térítés mel­lett leányotthoriszerű elhelyezésben adunk. Jelentkezés: írásban a PTM. Jacquard Szö­vőgyár munkaerőgaz­dálkodási, osztályán, Budapest XIII. kér. Szekszárdi u. 19—25. Éles sarok és Harmat utcai lakótelep köze­lében Budapesti Mű­bútorasztalosok Ktsz X., Maláta u. 31. szö­vetkezeti tagnak azon­nali belépésre felvesz: asztalost, gépmunká­sokat, férfi és női anyagmozgatókat, anyagtéri munkáso­kat, magasnyomású kazánhoz fűtőket, gép­lakatosokat, gépírni tudó adminisztráto­rokat. valamint nyug­díjas portásokat, éj­jeliőröket és nyugdí­jas udvari munkáso­kat. Gépírót felveszünk a gödöllői Mezőgazdasá­gi Mérnök c. üzemi- lapunkhoz. Jelentke­zés : a szerkesztőség­ben. Gödöllő. Agrár- tudományi Egyetem. Az EGYT Gyógyszer- vegyészeti Gyár gyógyszer- gyártáshoz, gyógyszer- csomagoláshoz, karbantartáshoz vegyipari szak-, betanított és segéd­munkásokat keres felvételre. Jelentkezés: a 835 — 372 sz. telefonon, ill, személyesen vagy levélben; Budapest X. kér. ^ Keresztúri út 30. —38. számon a felvételi irodán. X. kér. Gém tx. telepen, a telepvezetőnél, IX. kér. Hőgyes Endre utca 4. sz. a telepvezetőnél, X. kér. Hölgy u. 14. sz. a telepvezetőnél. A gyár munkás- szállással nem rendelkezik, ezenkívül minden kedvezményt biztosít. Megközelíthető: a Metró Örs vezér téri s végállomásától a 67-es autóbusszal. Figyelem! A Volán I. sz. Vállalat kiképez gépkocsi­vezetőket? A gépjármű vezetői tanfolyam c az Autó- ^ közlekedési Tanintézet rendezésében Indul. A tanfolyamra jelentkezhet \ minden 21. élet- $ évét betöltött budapesti vagy Budapest környéki fér« és női lakos. A költségeket a vállalat téríti. A tanfolyam Ideje alatt segédvezetői bért biztosít. Jelentkezés: munkanapokon 8—12 óra között. ^ Budapest V._ kér. ^ Tüköry u. 3. Oktatási osztály. Tel.: 123 — 205. Kitűnő állapotban ie-s vő Trabant 601-es $ sürgősen Rákóczi Jó állapotban Wartburg fizetési Vác, Telefon délelőtt. 40/248 § _____ § Né met juhászkölykök is eladók. Cegléd Széche- § nyi út 87. Vizsnyai § Zoltánné. s s beköltözhetően $ Eladó K. 3011-es ZE- TOR igen jó állapot- ban kisiparilag készí- s tett fűrészgéppel vagy s anélkül. Megtekinthe- S tő mindennap 20 § óráig. Békési János fit* Albertirsa, 18. Iskola út s 350-es JAWA motor- kerékpár eladó. Cég- § léd Felház utca v 46. s szám,__________________ ^ Há lószobabútor eladó. ^ Nagykőrös. Árpád u. s i.o c 18. Tigriscsíkos boxer- s kölykök! A BENGALI § boxerkennelben. Ki- § tűnő vérvonai. A te- nyészetemből szárma-s zó 1971-ben 5xHPJ§ Bengáli Adolf Stukker s alomtestvérei 2 kan, s 1 szuka és a Stukker § anyja eladó. Db 1500 ^ István, Albertirsa, Hő-fc Ft. 6 hetesek. Kántors sök útja 8. MÁV áll. S mellett. ________ ^ Po beda személygépko-^ esi jó állapotban el- S adó. Szentendre, Kol- S tói Anna út 3. S----------------------------J Kitűnő állapotban vő BRG magnetofon fizetési ' adó. Nagykőrös, Fény 4 —6-ig. Leválasztott 260 n.-öl kerttel ei- ^ adó. Nagykőrös Török Ignác u. 1. s "■ e Gorella szamócapalán-^ GYORSLISTA az 1971. augusztus 30-án megtar­tott lottó-jutalomsorsolásróL, amelyen a 33. heti lottószelvé­nyeik vettek részt. A gyorslistában az alábbi rövidíté­seket használtuk: ut — vásárlási utal­vány, fg — fényképezőgép, hg — háztartási gép, htg — hűtőgép, kmv — ki mit választ?, ltex — lakás­textil, ofut — OEPTÉRT-utalvány, ruh — ruházati dbkie'k, máru — méteráru, tv — televízió, lábút — bútor és lakberendezési tárgyak, lemj — lemezjátszó, rlemj — rádió lemezjátszóval, tr — táskarádió, r — rádió, ó — óra, mosg — mosógép, külut — külföldi társasutazás, éut — éléskamra utalv. vg — varrógép, mag — magnó. 0 045 537 ut, 0 026 395 éut, 0 075 065 mosg, ü 673 411 tv, 0 097 163 külut, 0 0Ö7 804 ruh, 0 103 104 kex, 0 105 719 Ut, 0 100 512 Ut, 0 110 73i2 tr, 0 115 m lábút, 0 115 832 ut, 0 115 931 éut, 0 126 194 éut, 0 128 214 Ut, 0 134 136 hg, 0 142 665 éut, 0 148 734 külut, 0 143 653 ruh, 0 158 515 tr, 0 163 700 küLut, 0 168 430 máru, 0 183 992 éut, 0 187 457 hJtg, 0 213 011 ut, 0 222 406 ut, 0 257 003 éut, 0 237 805 Ofut, 0 294 440 hg, 0 319 384 Ut, 0 340 255 ofut, 0 346 061 tv, 0 347 026 máru, 0 347 043 rlemj, o 349 995 ruh, 0 352 190 r, 0 359 169 run, 0 374 929 mosg, 0 380 696 ltex, 0 334 219 éut, 0 384 245 hg, 0 334 279 hg, 0 386 950 máru, 0 302 134 r, 0 397 337 . ruh, 0 409 480 kmv, 0 412' 102 külut, 0 414151 r, 0 418 430 htg, 0 432 463 but, o 440 8bT Moszkvics 412 tip. személygépkocsira utalvány, 0 451 084 ruh, 0 455 787 lábút, 0 456 993 htg, 0 468 558 lemj, 0 477 119 ut, 0 483 415 htg, 0 487 823 éut, 0 490 277 Ut, 0 502 130 máru, 0 506 931 ut, 0 602 379 mosg, 0 617 845 Ut, 0 627 573 r, 0 634 973 ofut, 0 661 854 hg, 0 661 899 ut, 0 668 008 kmv, 0 679 853 külut, 0 744 205 Ut, 0 766 080 éut, 0 733 476 éut, 0 788 558 mosg, 0 798 534 ltex, 0 805 646 lemj, 0 805 794 rlemj. 0 809 948 ut, 0 815 490 rlemj, 0 830 625 hg, 0 838 801 rlemj, 0 825 576 htg, 0 860 635 hg, 0 907 341 rlemj, 0 917 177 htg, 0 944 876 külut, 0 962 740 Ut, 0 966 260 ruh, 0 956 654 mag, 0 965 007 tv, 0 980 398 r, 0 984 909 máru, 0 987 089 hg. 1 008 34« hg, 1 008 584 ruh, 1 011 084 mosg, 1 014 987 tr, 1 021 200 ut, 1 029 608 éut, 1059 969 htg, 1 062 975 mosg, 1 079 93i ruh, 1 084 076 ruh, 1 083 990 tv, 1 08Ö 468 lemj, 1 005 352 ltex, 1 208 938 lemj, 1209 324 htg, 1 215 085 ut, 1 234 003 máru, 1 246 249 ó, 1 250 989 ltex, 1 260.416 éut, 1 267 719 máru, 1 267 827 htg, 1 271 755 tr, : 1278 402 Ut* 1 279 163 mosg, 1 286 673 ut/ 1 29Ő 5&5 hg, 1301 281 ltex, 1 308 634 r, 1321'4’5Í éut, 1 388 065 éut, 1 339 912 ltex, 1 342 681 éut, 1 346 288 éut, 1 349 487 tv, 1 350 947 éut, 1 361 628 éut, 1365 763 kmv, 1 376 729 htg, 1 382 506 lábait, 1 384 161 ofut, 1 412 406 hg, 1414 137 ltex, 1 414 504 ltex, 1 430 420 r, 1 432 760 Ut, 1 436 798 Ofut, 1 437 548 éut, 1 473 398 éut, 1 485 578 tr, 1 491 732 htg, 1 493 485 htg, 1 494 193 ruh, 1 494 694 kmv, 1 495 586 lábút, 1 496 770 afut, 1 500 124 rlemj, 1 508 110 máru, 1 510 979 mag, 1 510 991 mo'ped, 1 5U 862 kmv, 1 512 955 külut, 1 527 437 Ofut, 1 529 019 Vg, 1 529 108 ltex, 1 539 545 ut, 1 539 750 külut, 1 540 347 Ut, 1 552 743 ruh, 1 556 114 ruh, 1 5®9 385 htg, 1 589 483 tv, 1 503 304 kmv, 1 594 019 tv. 1 597 070 ruh, 1 608 065 htg, 1 609 267 máru, 1 630 068 Ut, 1 640 649 Ut. 2 OOl 170 ofut, 2 910 450 ofut, 2 020 683 Ut, 2 024 060 mag, 2 043 180. éut, j 2 099 374 Ut, 2 103 817 Vg, 2 112 207 lemj, ' 2 113 042 éut, 2 116 366 vg, 2 U6 584 htg, 2 117 885 tr, 2 125 664 lftex, 2 130 509 htg, 2 132 042 htg, 2 132 043 htg, 2 137 976 ut, 2 158 379 tv, 2 166 035 tv, 2 170 735 éut, 2 172 765 tv, 2 184 063 éut, 2 190 202 Ut, 2 190 677 Ofut, 2 226 893 ut, 2 238 377 hg, 2 239 394 éut, 2 254 654 éut, 2 284 500 éut, 2 204 506 lábút, 2 296 328 ofut, 2 301 588 rlemj, 2 314 545 hg, 2 316 500 éut, 2 319 0i54 mosg, 2 3G5 901 mag, 2 327 972 ut, 2 334 585 kmv, 2 345 233 ltex, 2 347 021 lemj, 2 3513 »08 Ut, 2 357 495 ltex, 2 376 041 lábút, 2 390 540 ltex, 2 418 254 máru, 2 459 1(81 ut, 2 485 015 éut, 2 490 360 máru, 2497 950 ut, 2 503 993 rlemj, 2 616 006 htg, 2 618 821 hg, 2 622 410 tr, 2 624 019 afut, 2 626 173 htg, 2 627 002 éut, 2 629 192 ofut, 2 638 463 Ut, 2 640 846 Ut, 2 654 530 rlernj, 2 661 127 htg, 2 663 665 lábút, 2 670 046 ofut, 2 687 698 ó, 2 690 343 but, 2 694 703' hg. 2 695 107 htg, 2 701 227 mag, 2 704 188 mag, 2 711 874 éut, 2 750 1 21 lábút, 2 765 391 ltex, 2 765 751 tr, 2 772 387 tv, 2 822 985 htg, 2 827 918 hg, 2 830 071 ó. 2 043 408 ut, 2 053 285 kmv, 2 853 539 ruh, 2 853 742 Ut, 2 866 505 htg, 2 874 699 Ut, 2 888 504 tv, 2 089 808 ruh, 2 915 075 r, 2 915 955 Zsiguli személygépkocsira utalvány, 2 930 039 tr, 2 939 030 mosg, 2 04 9 208 ut, 2 949 917 ruh, 2 950 202 vg. 2 957 409 ltex, 2 980 499 máru, 2 982 545 Ut, 2 984 579 lábút, 2 901 934 r. 3 007 849 éut, 3 020 028 hg, 3 039 033 ruh, 3 072 393 ó, 3 088 116 hg, 3 100 278 ut, 3 239 043 hg, 3 246 464 mag. 3 262 527 máru, 3 269 777 ofut, 3 287 505 kmv, 3 304 771 Ut 3 314 422 ofut. 3 324 818 máru. 3 332 775 ofut, 3 335 258 r, 3 341 627 rlemj, 3 345 236 tv. 3 317 084 ut, 3 348 526 afut, 3 374 761 máru. 3 377 069 htg, 3 382 237 éut, 3 397 457 kmv. 3 309 944 lábút. 3 401 234 éut, 2 401 351 Ofut, 3 408 669 mag, 3 424 462 Ut, 2 351 021 kmv, mag, 2 373 562 2 387 150 htg, éut, 2 452 813 2 469 154 éut, éut, 2 497.003 3 424 675 lábút, 3 428 876 htg, 3 430 820 r, 3 4313 881 htg, 3 436 164 máru, 3 446 454 ÓUt, 3 454 255 ofut, 3 454 973 tv, 3 468 820 máru, 3 465 762 ruh, 3 470 951 fg, 3 471 073 éut, 3 504 031 máru, 3 509 183 máru, 3 511 889 éut, 3 512 075 ltex, 3 513 755 éut, 3 527 449 hg, 3 532 960 tr, 3 537 334 külut, 3 546 772 mosg, 3 546 853 htg, 3 56 1 627 tv, 3 563 781 kmv, 3 555 269 htg, 3 564 151 éut, 3 572 107 mag, 3 576 52<s Ut, 3 580 494 éut, 3 582 784 külut, 3 583 804 htg, 3 506 054 éut, 3 597 470 máru, 3 609 473 mag, 3 600 602 éut, 3 618 218 tr, 3 622 00-1 éut, 3 634 002 ltex, 3 635 500 htg, 3 639 712 ltex, 3 640105 máru, 3 641 184 éut, 3 642 049 hg. 3 649 901 ltex, 3 650 593 máru, 3 662 316 éut, 3 672 092 ofut, 3 673 098 rlemj, 3 687 065 ruh, 3 690 618 htg, 3 695 294 éut, 3 695 785 ruh, 3 696 186 vg, 3 699 107 Ut, 3 708 606 Ofut, 3 822 706 htg, 3 839 203 htg, 3 846 386 hg, 3 858 343 máru, 3 861 675 éut, 3 887 686 Ofut, 3 890 024 ruh, 3 900 847 ltex, 3 918 252 hg, 3 930 428 tv, 3 935 610 ó, 3 938 390 éut, 3 069 373 ó, 3 978 150 ruh. 4 024 581 mosg, 4 032 926 éut, 4 042 444 kmv, 4 048 129 ruh, 4 051 757 htg, 4 052 017 tv, 4 063 879 máru, 4 071 329 ofut, 4 072 052 máru, 4 080 578 ut, 4 088 913 ut, 4 091 551 ruh, 4 101 660 éut, 4 106 359 r, 4 117 978 ofut, 4 118 853 htg, 4 129 334 lábút. 4 133 136 mag, 4 148 489 ltex, 4 154 535 vg, 4 160 704 éut, 4 180 653 mosg, 4 193 009 éut, 4 193 524 Ut, 4 204 404 ut, 4 212 146 Ofut, 4 227 121 külut, 4 229 173 ltex, 4 235 319 külut, 4 260 772 ltex, 4 261 896 éut, 4 270 859 külut, 4 281 562 éut, 4 285 153 hg, 4 292 082 hg, 4 295 060 éut, 4 295 479 ltex, 4 295 886 tr, 4 321 702 ltex, 4 324 591 ut, 4 328 078 éut, 4 331 228 htg, 4 331 467 máru, 4 343 304 éut, 4 343 772 vg, 4 344 234 ruh, 4 366 056 éut, 4 369 040 rlemj, 4 369 352 hg, 4 371 887 ó, 4 375 897 fg, 4 523 623 mosg, 4 524 974 rlemj, 4 529 G58 éut, 4 537 814 éut, 4 544 564 rlemj, 4 544 640 máru, 4 545 349 ut, 4 545 454 éut, 4 557 271 hg, 4 574 954 mosg, 4 594 024 tv, 4 607 855 rlemj, 4 616 429 tv, 4 627 053 ruh, 4 644 135 rlemj, 4 647 525 ut, 4 648 408 mosg, 4 651 447 ofut, 4 660 540 éut, 4 682 233 külut, 4 683 257 hg, 4 684 472 ltex, 4 704 327 ut, 4 710 694 htg, 4 713 826 htg, 4 719 753 ut, 4 723 276 éut, 4 723 655 tr, 4 734 419 ut, 4 735 684 hg, 4 735 753 éut, 4 746 204 hg. , 4 750 223 ó. 4 750 238 lemj , 4 750 635 ut , 4 755 911 fg, 4 767 383 éut, 4 775 154 Ofut, 4 775 652 rlemj, 4 780 514 tr, 4 790 852 éut, 4 793 759 mag, 4 801 533 máru, 4 804 463 ofut, 4 805 670 külut, 4 806 774 ruh, 4 809 896 htg, 4 809 972 éut, 4 814 738 ut, 4 836 298 éut, 4 839 017 máru, 4 852 869 htg, 4 857 601 éut, 4 862 379 ruh, 4 868 335 ut, 4 «72 017 htg, * 873 772..#ftft, 4 875 610 éut, 4 876 446 éut. * 925 6Ö4 mosg, 4 926 052 rlemj, 4 936'7Ö9 éut, 4 959 509 bűt, 4 969 250 $ut, 4 971 463 Budapest. Xí., Bartók Béla út 48. sz. alatt felépülő társasházban a VH. em. 65. sz. alatti kettőszobás, étkezőfülkés, erkélyes öröklakás, 4 974 487 ut, 4 980 164 moped, 4 982 599 mag, 4 995 300 éut. 5 002 030 éut, 5 007 660 éut, 5 018 479 éut, 5 044 331 mkp, 5 045 904 éut, 5 057 086 máru, 5 063 628 hg, 5 074 306 htg, 5 085 700 Ofut, 5 086 102 tv, 5 088 198 ut, 5 089 439 htg, 5 092 628 htg, 5 094 520 mag, 5 095 435 r, 5 100 977 ofut, 5 102 537 máru, 5 105 191 ofut, 5 108 001 máru, 5 112 913 ó, 5 118 799 Ut, 5 121 218 ó, 5 121 376 ut, 5 123 498 lábút, 5 126 686 mag, 5 136 540 ofut, 5 147 331 htg, 5 147 927 ut, 5 151 225 máru, 5 156 638 tv, 5 169 548 ut, 5 171 368 ruh, 5 173 514 éut, 5 178 396 külut, 5 178 708 r, 5 181 313 ltex, 5 181 681 éut, 5 182 292 külut, 5 183 859 tv, 5 185 893 éut, 5 198 851 labUt, 5 202 139 tr, 5 203 354 ltéx, 5 204 083 tr, 5 212 279 ó, 5 212 641 külut, 5 215 718 ofut, 5 216 069 máru, 5 216 630 máru, 5 229 705 tr, 5 230 620 ut, 5 235 491 mag, 5 23 6 980 máru, 5 237 319 ruh, 5 245 260 lábút, 5 263 762 ltex, 5 275 593 éut, 5 288 055 ltex, 5 294 472 htg, 5 296 392 éut, 5 327 822 ruh, 5 330 643 rlemj, 5 347 068 ruh, 5 352 490 ut, 5 362 821 htg, 5 366 705 mosg, 5 368 971 ut, 5 387 892 hg, 5 390 098 ltex, 5 399 721 ltex, 5 403 541 ltex, 5 406 552 r, 5 411 436 külut, 5 416 225 mosg, 5 436 158 htg, 5 500 827 hg, 5 502 682 lábút, 5 502 717 éut, 5 503 937 máru, 5 517 371 ó, 5 522 927 ofut, 5 523 850 Ut, 5 528 486 rlemj, 5 539 580 ut, 5 541 203 ut, 5 542 193 éut, 5 545 692 htg, 5 568 917 Ut, 5 575 699 tv, 5 584 329 htg, 5 585 449 hg, 5 594 963 r, 5 598 517 htg, 5 609 000 éut, 5 609 810 éut, 5 610 186 tr, 5 610 304 külut, 5 617 549 hg, 5 620 805 ruh, 5 623 844 éut, 5 639 126 éut, 5 640 650 htg, 5 653 668 ut, 5 660 908 éut, 5 662 278 ut, 5 668 794 külut, 5 678 910 kmv, 5 687 992 mag, 5 689 604 Ut, 5 695 229 ofut, 5 708 603 ut, 5 742 205 ruh, 5 748 887 ut, 5 754 001 lábút, 5 763 493 Ut, 5 770 195 éut, 5 774 818 hg, 5 782 920 r, 5 783 010 htg, 5 806 655 ut, 5 811 461 r, 5 813 972 htg, 5 821 692 éut. 5 825 534 tr, 5 829 003 ltex, 5 835 973 lábút, 5 838 744 ltex, 5 866 065 ut, 5 866 071 rlem, 5 871 956 mag, 5 808 621 ofut, 5 918 719 mag, 5 930 211 éut, 5 943 094 kmv, 5 945 125 Ut, 5 979 210 ltex, 5 985 709 htg, 5 992 301 kmv. 6 004 405 mosg, 6 010 756 máru, 6 013 271 hg, 6 013 272 lábút, 6 016 076 ofut, 6 016 258 htg, 6 039 216 ruh, 6 045 142 ofut, 6 053 187 ruh, 6 054 377 hg, 6 078 299 éut, 6 083 211 ut, 6 102 937 ruh, 6 105 937 tv, 6 120 686 ltex, 6 132 039 éut, 6 137 578 tv. 6 148 688 but, 6 166 526 külut, 6 166 541 ltex, 6 169 816 f, 6 170 526 hg, 6 180 430 kmv, 6 181 535 r, 6 190 246 lábút, 6 211 329 Ut, 6 211 997 Ofut, 6 226 746 máru, 6 230 754 htg, 6 231 720 ltex, 6 238 840 but, 6 238 848 fg, 6 244 597 ruh, 6 251 200 ltex. 6 255 930 mag 6 285 157 kmv, 6 287 663 éut, 6 291 811 htg, 6 308 764 éut. 6 322 874 lemj, 6 328 707 ruh, 6 342 289 ruh. 6 353 635 máru, 6 372 275 éut, 6 372 744 but, 6 374 443 ruh, 6 375 172 Ut, 6 375 528 tr, 6 385 663 ut, 6 391 629 kmv, 6 420 041 tv, 6 424 621 kmv, 6 447 037 eut, 6 461 051 hg, 6 485 144 htg, 6 503 278 hg, 6 509 504 htg, 6 514 404 tv, 6 518 164 htg, 6 524 321 Ofut, 6 526 091 r, 6 534 115 tv, 6 546 622 máru, 6 548 271 but, 6 580 232 hg, 6 668 039 Ut, 6 669 485 mosg, 6 670 284 fg, 6 672 929 Ut, 6 683 254 éut, 6 683 836 éut, 6 689 812 mosg, 6 711 062 éut, 6 732 188 r, 6 735 998 lábút, 6 742 098 éut, 6 767 247 fg, 6 769 913 kmv, 6 772 300 ltex, 6 778 406 máru, 6 781 440 ut, 6 798 754 tr, 6 824 095 ltex, 6 826 164 ltex, 6 830 900 éut, 6 835 487 rlemj, 6 844 468 máru, 6 854 113 ut, 6 866 716 máru, 6 883 721 éut, 6 884 519 éut, 6 886 338 ofut, 6 896 337 hg, 6 901 471 hg, 6 908 754 éut, 6 919 309 hg, 6 926 192 ltex, 6 934 414 lábút, 6 934 724 ut, 6 943 766 éut, 6 943 805 ut, 6 944 018 máru, 6 950 588 éut, 6 963 405 éut, 6 975 700 ltex, 6 977 965 r, 6 982 834 ruh, 6 992 863 éut, 6 993 777 máru, 6 996 200 htg. 7 011 233 éut, 7 012 595 mosg, 7 046 681 mag, 7 070 356 Budapest, XI., Bartók Béla út 48. sz. alatt felépülő társas­házban a VII. em. 52 sz. alatti egy­szobás, étkezőfülkés öröklakás, 7 071 797 T, 7 075 063 éut, 7 083 084 but, 7 038 538 Ut, 7 092 946 htg, 7 092 947 htg, 7 002 048 htg, 7 H0 888 éut, 7 142 481 ó, 7 1 53 001 rlemj, 7 173 360 ruh, 7 178 283 mag, 7 178 622 éut, 7 184 336 külut, 7 186 537 htg, 7 187 960 ut, 7 107 48U óxut, 7 198 663 rlemj, 7 201 5ßl éut, 7 216 152 ruh, 7 220 562 rlemj, 7 227 543 éut, 7 249 035 külut, 7 250 640 Ut, 7 286 647 labUt, 7 200 061 afut, 7 302 347 Ut, 7 315 419 ut, 7 319 475 Ut, 7 321 738 kmv, 7 322 123 Ó. 7 323 640 éut, 7 330 604 külut, 7 535 298 tr, 7 354 125 fg, 7 354 219 tr, 7 376 663 ut, 7 378 316 ofut, 7 387 942 ruh, 7 400 225 vg, 7 411 242 mag, 7 432 156 ó, 7 433 143 htg, 1 440 874 máru, 7 474 349 ltex, 7 458 809 Ut, 7 460 612 éut, 7 474 756 htg, 7 479 834 éut, 7 480 477 ofut, 7 402 002 tv, 7 502 555 ut, 7 516 012 Ut, 7 517 409 ofut. 7 527 873 lemj, 7 531 331 hg, 7 533 543 htg, 7 566 206 tr, 7 570 928 ruh, 7 588 777 tr, 7 598 030 ut, 7 608 273 tv, 7 610 626 éut, 7 624 050 éut, 7 628 402 máru, 7 632 6 04 ofuit, 7 701 098 tv, 7 708 086 éut, 7 709 381 htg, 7 736 967 éut, 7 751 447 tv, 7 752 953 ruh, 7 761 673 htg, 7 764 668 tv, 7 765 749 máru, 7 773 577 ruh, 7 781 122 éut, 7 797 309 mag, 7 708 809 htg, 7 820 604 tv, 7 824 225 Vg, 7 838 044 r, 7 838 656 ut, 7 846 366 ltex, 7 847 607 tr, 7 858 318 éut, 7 870 612 éut, 7 876 992 Ut, 7 882 873 ó, 7 805 238 mag, 7 806 033 éut, 7 899 435 éut, 7 905 598 but, 7 905 727 mag, 7 906 044 ruh, 7 916 176 hg, 7 916 724 ng, 7 917 647 rlemj, 7 927 236 but, 7 942 144 éut, 7 945 467 htg, 7 946 279 máru, 7 964 907 ut, 7 965 002 fg. 8Ö04 510 tv, 8 011 052 ut, 8 016 430 htg, 8 040 958 éut, 8 047 537 rlemj, 8 056 027 lemj, 8 064 086 kmv, 8 066 343 ruh, 8 071 865 éut, 8 073 45Ű éut, 8 076 050 éut, 8 094 &86 kmv, 8 123 232 éut, 8 123 291 ltex, 8 128 622 ó, 8 153 103 mosg, 8 160 542 Ut, 8 165 231 ltex, 8 174 776 htg, 8 176 993 Ut, 8 180 832 éut, 8 101 223 kmv, 8 191 530 máru, 8 1 92 964 ruh, 8 193 688 ut, 8 196 894 mag, 8 209 502 htg, 8 213 400 ofut, 8 216 473 ruh, 8 217 745 hg, 8 217 838 máru, 8 220 150 htg, 8 231 484 tr, 8 237 459 ut, Ut, 8 253 000 kmv, 8 253 218 8 269 496 htg, 8 291 364 ltex, r, 8 304 798 ut, 8 312 839 ÓUt, ltex, 8 322 386 htg, 8 325 401 r, tr, 8 340 248 Vg, 8 343 739 fg, kmv, 8 386 219 htg, 8 411 761 tv, 8 412 716 r, 8 416 245 rlemj, 8 421 681 htg 8 245 106 máru, 8 293 902 8 314 540 8 333 641 8 375 711 ltex, 8 412 415 ruh, 8 420 047 8 430 439 máru, 8 455 918 máira, 8 472 713 ruh, 8 476 592 ut, 8 480 246 ut, 8 4<Vi 110 éut, 8 505 823 hg, 8 525 034 Ofut, 8 526 258 afut, 8 527 516 hg, 8 535 610 külut, 8 541 406 mára, 8 555 389 tv, 8 567 087 máru, 8 572 612 mosg, 8 576 2U htg, 8 595 950 lábút, 8 596 710 lábút, 8 508 186 hg, 8 603 058 ruh, 8 623 820 éut, 8 656 808 ó, 8 661 500 ofut, 8 663 865 éut, 8 674 016 lábút, 8 688 880 tr, 8 697 000 mosg, 8 728 272 mag, 8 729 380 ofut, 8 736 988 éut, 8 759 709 tv, 8 769 447 hg, 8 770 631 ruh, 8 784 283 rlemj. 8 790 474 lábút, 8 797 701 éut, 8 813 789 lábút, 8 814 400 Ut, 8 821 311 hg, 8 821 796 külut, 8 821 955 ruh, 8 866 695 tv, 8 871 176 ut, 8 871 360 mag, 8 088 700 kmv, 8 893 020 8 808 866 kmv, 8 904 146 éut, htg, 8 908 612 htg, 8 936 264 8 945 805 Ut, 8 964 578 mára, éut, 8 96Ö 342 Ofut, 3 970 983 8 973 073 éut, 8 900 891 ut, mosg, 8 933 750 htg, 8 998 488 r. 9 003 418 ltex, 9 008 920 9 Oil4 050 ltex. mosg, 8 906 528 mosg, 8 968 216 mosg, 8 989 562 9 000 430 ruh, hg, 9 010 387 htg, 9 014 285 Ut, 9 019 805 Ofut, 9 025 101 ó, 9 055 779 Ut, 9 061 386 9 073 812 hg, 9 077 160 htg, 9 103 691 külut, 9 112 882 ltex, 9 117 081 lábút, 9 020 479 9 046 582 mosg, ltex, 9 068 191 ó, külut, 9 081 948 9 112 618 kmv, rlemj, 9 119 788 but, 9 131 267 Ut, 9 142 972 Ut, 9 153 230 ut, 9 158 518 hg, 9 1 68 569 hg, 9 169 919 mára, 9 169 950 ltex, 9 184 160 ofut, 9 203 440 ltex, 9 204 000 Ofut, 9 206 009 hg, 9 208 192 tr. 9 218 557 máru, 9 219 877 éut, 9 222 011 ut, 9 229 365 éut, 9 240 975 r, 9 248 642 ofut, 9 259 165 ruh, 9 250 865 hg, 9 265 850 ofut, 9 271 257 ltex, 9 285 103 tv, 9 289 506 külut, 9 305 469 r, 9 309 870 htg. A nyertes szelvényeket 1971. szep­tember 20-ig kell a Totó-Lottó kiren­deltségek, az OTP-fiókok vagy a posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság lebonyolítási osztályához (Bp. V., Münnich F. u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. I ta eladó. Nagykőrös, 55 Rákóczi u. 16 Dániel. Fiilöp J: S S/SSSSSS/SSS/S/SSSSJSSSSJ//-/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ/SSSSSSSS/SSSSS/SSS//S/y/SSSSSSSSS/SfSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSS/SSSSS/S//SS/S/SSSSS/SSSSSS/SSSS/SSS/S/SSSSSS/SSSSSSS///WSSS/SYSff>±

Next

/
Oldalképek
Tartalom