Pest Megyei Hírlap, 1982. október (26. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-31 / 256. szám

1982. OKTOBER 31. Sakk 1028. sz. feladvány. Mató Hara'.ovlcs Schach Echo 1979. ■ srn M Matt 2 lépésben. Betűjelzésben. Világos: Kh5, Vei, Ed8, Bgf), Fg4, Hg7. gy: d3, f6, g2, h3 (10). Sötét: Kf4, Vd4, Ba5, Ba6, Fc7, Hb5, He7, gy: a7, c3, h4 (10). Feladványmegfejtési versenyünk létrarendszerű. A megfejtők közé bármikor be lehet lépni. Az októ­ber havi feladványok megfejtéseit egyszerre, 1982. november1 10-ig kérjük Hoschek László (2000 Szent­endre, Dózsa György út 77., I. 10.) címére küldeni. A feladványmegfejtési verseny állása 1982. III. negyedév végén (1012—1022): Sallay B. (Bp. XIII.) 251, Hutya J. (Penc) 217, Bata L. (Fonyód) 202, Tóth J. (Bp. XIX.) 199, Szöghy J. (Bp. II.) 185, Tre- pák S. (Abony) 180, Sturm Gy. (Bp. XIII.) 158, Telek B. (Csemö) 128, Dobos S. (Cegléd) 128, Szegi A. (Bp. IX.) 119, Molnár P. (Gal- gagyörk) 96, Zagyva I. (Csemö) 90, Csabai P. (Szarvas) 70. Mirkó F. (Vác) 50, Gergely Á. (Aszód) 40, Miskei J. (Kösd) 28, Benkó S. (Bp. VIII.) 20, Galacz J. (Üllő) 8, Ifj. Galcsik L. (Üllő) 50, Tokaji L. (Cegléd) 8. 1982. III. negyedévi nyertesek: Sallay Béla (Budapest, Szent Ist­ván krt. 4., 1137), Hutya József (2614 Peinc, Mikszáth u. 22.), Bata Lőrinc (8640 Fonyód, Fürdő u. 6.). A könyvutalványokat postán küldjük el. Luzernben, a női és férfi sakkolimpián szombaton nem sokkal a 14 órai hivatalos kezdés előtt sorsoltak csak, s ennek eredményeként a fér­fiaknál Magyarország—Török­ország, a nőknél pedig Afa- gyarország—Olaszország talál­kozóra került sor. A magya­rok a tervezett összeállításban kezdtek, tehát a férfiaknál Ribli, Sax, Pintér és Grószpé- ter, a nőknél pedig Petronics- né Verőd, Ivánka és Cson- kics játszott. Az első fordulót lapzártánk után fejezték be. 0 A Tirgovlstében zajló X. ju­nior cselgáncs EB-n a plusz 95 ki­logrammos súlycsoportban indult Tolnai és a 95 kg-ban rajtolt Ka­lász is bronzérmet szerzett. A 86 kilós kategóriában Fekete kiesett. ■ A DÉLÉP SC automata csar­nokában szombaton került sor a Magyarország—NDK férfi tekevá­logatott mérkőzésre, melyet, a pa­pírformának megfelelően, a ma­gyarok nyertek meg 5345:5249 arányban, a magyar együttesben helyett kapott a ceglédi Tomyosi Lajos is, aki 860 fát ért el. A kennkirály Szigetszentmiklóson A víz az én szerelmem ” ^ Wichmann Tamás sok- $ szoros kenuvilágbajnokot ^ látták vendégül a sziget- ^ szentmiklósi Üj Tükör ^ Klubban, ahol a népszerű ^ sportolóval Molnár Károly ^ újságíró készített elő inter- ^ jút. A beszélgetés fő témá- ^ ja az volt, vajon van-e, S volt-e Wichmann Tani ás - 5 nak példaképe, olyan spor- $ toló, akinek a pályafutását $ utánozta, követte ifjabb ^korában? A közönségből is ^ tettek fel kérdéseket. So- ^ kákát érdekelt, hogyan él ^ az élsportoló, amikor nem ^ edz, mi a kenuzáson kívül | a kedvenc időtöltése, mivel $ foglalkozik, ha nem száll S vízre. — Nem hiszek abban, hogy példaképre van szükség an- naz, hogy valaki jó eredmé­nyeket, Kimagasló érdemeket szerezzen — mondta Wich­mann Tamás. — Nem példa­képekre, inkább jó és rossz példákra van szükség, hogy mindenki eldönthesse, melyik úton érdemes haladnia. A ne­gatívum is példa. Tudom, hogy útvesztő például a túl­zott erőltetés, vagy a futóed­zések nagy és erőltetett száma. Ez éppen annyira káros, mint­ha egy gyereket agyonnevel­nek. Az életben pontosan ugyanúgy hátrányba kerül a „túlnevelt”, mint a neveletlen gyerek. A túledzés éppen any- nyira káros, mint a gyakorlá­sok elhanyagolása. Szerencse is kell — Mentalitásban, viselke­désben számos példát ismerek. Szívesen léptem Szöllösi Imre, Parti János nyomdokaiba. Amikor kezdtem, társaimmal együtt, hozzájuk, az akkori legjobbakhoz akartunk hason­lítani. Nem szeretem a „példa­kép” szót, mert az valami olyasmit jelent számomra, hogy valamit egy az egyben utánozok. Én nem szeretném, ha valaki engem akarna utá­nozni. Én is csak egy példa szeretnék lenni a majdani ke­nusoknak, hogy olyan akarás­sal, állandó tanulással és a vi­lágra való nyitottsággal is le­het valaki nagyon jó egy-két számban, mint Wichmann Ta­más. — ön szerint mi a legfonto­sabb, mit kell feltételenül megtanulnia annak, aki él­sportoló akar lenni? — A tanuláshoz először is meg kell szerezni azt a kon­centrálóképességet, amely el­engedhetetlen a kellő techni­kai, fizikai, állóképesség meg­tanulásához, ezek után szük­ség van a versenyzői készség fejlesztésére, amely már a tak­tikai felkészüléshez kell. Vi­gyázni kell arra, hogy a ver­senyző megőrizze egészségét és a jó idegállapotát, és ez még mindig nem minden. A versenyzéshez, a jó eredmény eléréséhez nagyon nagy sze­rencse is kell. — Elkeseríti, ha nem első helyezést ér el? — Azt hiszem, ez természe­tes is. A moszkvai olimpián történteket például — tudom —, soha nem fogom kihever­ni. Annak ellenére, hogy azóta két világbajnokságot is meg­nyertem, tavaly Nottingham- ban és az idén Belgrádban. Azt is meg kell említenem, hogy nem értek egyet azzal az itthon elharapódzó nézet­tel, hogy aki második helyre kerül, az vesztes. Ügy vé­lem, hogy egy világversenyen a dobogós helyeket, de még a további helyezéseket is meg kell nyerni. Korai finis — Voltaképpen mi okozta a moszkvai esetet? Hogyan lát­ja két év távlatából, miért tette le a lapátot kétszáz mé­terrel a cél előtt? — Mindenáron lépést akar­tam tartani a szovjet ellenfe­lemmel, aki tőlem teljesen távol eső taktikát választott és nagyon erősen kezdett. A saját szokásomhoz képest túl korán kezdtem á finist, 800 méternél láttam, hogy utolérnek a töb biek, és akkor a kettős — fi zikai és lelki — nyomásra egy tudati és fizikai holtpontra jutottam, a pillanatnyi telje­sítőképességem határára. Azóta is nagyon bosszant, hogy nem bírtam tovább azt a tempót. — Indul-e a Los Angeles-i olimpián? — Jövőre még részt veszek a világbajnokságon, az olim­piára nem vállalkozom. De mint turista — elmegyek Los Angelesbe. Főzni hívják — Mit csinál, ha nem ül a kenuban? — A Szabadság Szállodában dolgozom, nevelem a két fia­mat, járok velük focizni Gyakran találkozom a közön­séggel, hívnak főzni — mert a szakmámat, a szakácskodást bizony nagyon szeretem, de a víz az én nagy szerelmem. Kép és szöveg: Pálffy Judit Mödlingi vívó EB Világbajnoki mezőny Jól kezdődött a magyarok számára a mödlingi vívó Eu- rópa-bajnokság. Az első napon a női tőrözök küzdelmében Stefane k második, Tordasi ne­gyedik, Kovács nyolcadik lett. Szombaton 39 párbajtőröző lépett pástra. Horváth Kor­nél, a fegyvernem magyar kapitánya meg. is jegyezte a rajtnál: „csaknem világbajno­ki a gárda, a direkttábiára nem lesz könnyű feliratkozni.” A magyar mester nem is téve­dett, mert a második forduló után olyan kitűnőségek, mint Sportszerű cselekedet Az izzósok segítettek „Köszönet a Váci Izzónak" — irta levelében Tamás Jó­zsef, a Gödöllői SC serdülő labdarúgócsapatának az ed­zője. Történt ugyanis, hogy a legutóbbi bajnoki forduló­ban csak az izzósok segítségé­vel tudtak pályára lépni. Hogy miért? „Délelőtt 9 órára írták ki az Erdőkertes elleni mérkő­zésünket. Mivel a menetrend szerinti busszal nem érkeztünk volna meg időben, a hét kö­Pest megyei totó w A lapunkból kivá­gott szelvényt borí­tékba vagy levelező­lapra ragasztva no­vember 6-ig, szom­bat délig kell szer­kesztőségünkbe be­küldeni: Pest me­gyei Hírlap. Bp. Pl. 311, Irányltőszám: 1446, Az eredménye­ket november 9-én, kedden, a nyertese’: névsorát november 11-én. csütörtökön közöljük. A szelvény 1—3. helyén területi, a 4—10. helyen me­gyei 1. osztályú lab­darúgó-mérkőzés szerepel. 1 Érd—ÉGSZÖV 2 Mezőfalva—KKFSE 3 Oroszlány—Ráckeve 4 CVSE—D. Kőolaj 5 VOSE—Göd f> V ecsés—Szentendre 7 Sülysáp—Dunavarsány 8 T.-báltnt—SZTK POTMf RK0ZÉ8EK 9 Főt—T.-szentmárton j 1(1 Kartal—Iklad FELADÓ u zepén megígérték, hogy ka­punk koosit. Ami végül nem érkezett meg — a mai napig sem tudom, hogy miért nem. Nem volt mit tenni, vártunk. Fél kilenckor futott be a Váci Izzó kézilabdázóit szál­lító busz a GSC-pályára. Mi­kor megtudták az izzósok, hogy nem tudunk eljutni Er­dőkertesre, azonnal felaján­lották, ' hogy elvisznek min­ket. A találkozót egyébként 6-0-ra megnyertük. Mégegy- szer, játékosaim nevében is köszönöm a segítséget.” Mit lehet mindehhez hoz­záfűzni? Sportszerű tett volt. Persze — hogy így oldódott meg az utazás — még nem menti azokat, akik megígérték, hogy reggel 8 órára ott lesz a busz. a svájci Ciger és honfitársa, a háromszoros ifjúsági világ­bajnok Poffet, valamint a Vi­lág Kupa-verseny győztes nyu­gatnémet Fischer mehettek át­öltözködni. Szerencsére a magyarok — Pap, Kolczonay és Takács — elég biztosan jutottak a har­madik fordulóba, bár mozgá suk elég merev volt, nem olyan könnyedén vívtak, mint más alkalmakkor. Az újabb talál­kozóik viszont már csaknem mind nehezebbek voltak; Ta­kács két vereséggel kezdett, Papot 5:l-re legyőzte Pusch, Kolczonay neve mellett viszont az eredményjelző táblán két asszó után két győzelem áll. Kolczonay a továbbiakban is jól vívott, a 4 közé került. A döntőre lapzártánk után ke­rült sor. Vasárnap az Európa-bajnok- ság harmadik napján a férfi tőrözők léppek színre, a neve­zési listán 29-en szerepelnek« A résztvevők között található két magyar, Papp András, az idei bajnok és Komatits József. Labdarúgó NB I Tizedik forduló A labdarúgó NB l-ben szombaton a 10. fordulóra ke­rült sor. HONVÉD—CSEPEL Ü. DÓZSA—T.-BÄNYA PMSC—FTC VIDEOTON—VASAS ZTE—MTK-VM RÁBA—NYÍREGYHÁZA DMVSC—B.-CSABA HALADAS—DVTK 3- 3 2-1 4- 2 0-0 1-2 2-1 2-1 3-2 Százhalombattai lövészsikcrck Országos csúcsjavilás MINDEN HÉTEN TO TO—LOTTO , Az MHSZ Ikarus Lövész­klub idényzáró versenyén a Százhalombattai Olaj Lövész­klub serdülő leánycsapata a légpuska versenyszámban si­keres kísérletet tett az orszá­gos csúcs megdöntésére. Az idény legszínvonalasabb ser­dülőviadalán először az Új­pesti Dózsa csapata 1049 kör­rel beállította az országos csúcsot, s ezt követően javí­tottak az országos csúcson o százhalombattai . lányok. Pá­vai Zsuzsanna (359), Pécsöli Ildikó (348), Rozbora Kriszti­na (346) körrel vette ki részét az 1053 pontos országos csúcs­ból. Az idényzárón még két ki­emelkedő teljesítményt produ­káltak a százhalombattai fia­talok. Bakó Károly egyéni csúccsal, 361 körrel nyerte a serdülő fiúk versenyét, a még csak 12 éves Fischer Zsófia egyetlen nap alatt kétszer is teljesítette az aranyjelvényes szint eléréséhez szükséges köröket, ö lett a százhalom- battaiak tizedik aranyjelvé­nyes versenyzője. A kerepestarcsai kór­ház dolgozókat keres felvételre az alábbi munkakörökbe: gyors-gépírót, anyag- beszerzőt, víz-gázsze­relőt, felvonószerelőt, fűtésszerelőt, klíma- szerelőt, villanysze­relőt, szakácsot, cuk­rászt, hentest, étel- szállítót, mosogatót, konyhalányt, betaní­tott munkást, takarí­tónőt, szállítómunkást. Jelentkezni lehet a munkaügyi osztály- vezetőnél. Budapest­ről a kórház kék busszal és a gödöllői HÉV-vel elérhető. Szövetkezetünk gép­lakatos és karbantartó villanyszerelő szak­munkásokat felvesz. Jelentkezni lehet: Ve­resegyház, Sport u. 2. Mekofém ISZ. ________ A Gyógyáruértékesí­tő Vállalat gödöllői telepe felvesz női rak­tári dolgozókat, férfi fizikai raktári dolgo­zókat, valamint víz­vezeték-szerelőt, tar­goncaszerelőt. kőmű­vest. szobafestő és mázolót, hőközpont- kezelőt, (lehet nyug­díjas is). Jelentkezés: Gödöllő,, Táncsics Mi­hály u. 80. Munkaügy. Telefon: 610/193. Kemencén — hétvégi háznak is alkalmas — családi ház, 200 négy­szögöl telekkel eladó. Érdeklődés napköz­ben: Vác, 12-473 tele­fonon. _______________ Ké t és fél szobás csa­ládi ház, 460 négy­szögöles telekkel el­adó. Túra, Magdolna út 3. Aszódon csere is érdekel.___________ Tö rzskönyvezett, 10 hetes német juhász- kölykök eladók. Cím: Szabó István, Kóka, Kossuth Lajos u. 67. 2243.__________________ El adó Tápiöszőlős központjában 1050 négyszögöl építési te­rület. 70 köbméter só­derral. Érdeklődni le­het: Szabó Györgynél, Tápiószőlős. Annus tanya 30. szám. 5 hónapos óriás Snau- zer (szuka) eladó. — Celgéd, Pesti út 128. Katatics. Zárt kert Nagykőrö­sön, Bokros legelején, épület, villany, öntö­ző gazdasági felsze­reléssel eladó. Érdek­lődni: Nagykőrös, Kecskeméti u. 6. Irodai írógépek fel­újítva, magánszemé­lyeknek, garanciával, állandóan kaphatók. 374-078, délelőtt. Egyedülálló Juhászt keresek, teljes ellá­tással. „Józanság” Jel» igére a Gödöllői Hír­laphoz, Gödöllő, Sza­badság u. 2. Fali széfek készítése diszkrécióval. Buda» pest: 462-616. Különleges csempék, fürdőszoba-berende­zések, építő- és festő- anyagok házhoz szál­lítással kaphatók. — Várhidi Róbertné, XVII., Péceli út 75. 481-440. Értesítem a vásárló- közönséget, hogy Nagykőrös, Deák té­ren megnyitom Böbe divatáru üzletemet, 1982. nov. 2-án. Bő választékkal várjuk kedves vevőinket. Nyugdíjas cukrászt keresek állandó mun­kára. Címet: „Ceglédi munkahely 124 828'* jeligére kérem a Hír­lapkiadó Váll. kirend. Cegléd, Teleki utca 30. szám. •• ütvén darab bármilyen Márka­kupakért egy Márka sorsjegyet ad a Márka Kupak Központ (Budapest VI., Hegedű u. 9.) Nyitva: hétfőn és pénteken 13 és 17, szerdán 10 és 18 óra között. Szerencsés esetben egy-egy sorsjeggyel négyszer nyerhet. Sorsolások !'4932.>-december- 31-én, 1983. április 25-én és július 29-én. Fősorsolás: 1933. szeptember 19-én, Főnyeremény: egy Dacia személygépkocsi, valamint további 1111 nyeremény és ajándékcsomag. Ez utóbbiakat a következő vállalatok adják: Budapesti Rádiótechnikai Gyár Cooptourist Délker Fővárosi Nagycirkusz Luxus Áruház Malév Sportfogadási és Lottó Igazgatóság Vas- és Edénybolt Vállalat Tüzép, valamint a borgazdasági vállalatok. Dunakeszin, Gödön és Vácott a gázcsereSelep-vezető helyettesítésére, időszakonként, meghatározott időre munkatársakat keresünk. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. A szakképesítés megszerzésére lehetőséget teremtünk. Érdeklődni lehet a személyzeti csoportunknál! Budapest V., Deák Ferenc u. 23. II. em., telefon: 173-525. Kabátcsere csak hölgyeknek, csak a Szivárványnál! Régi, megunt átmeneti vagy télikabátját november 13-ig 300 forintért átvesszük, ha bőséges választékunkból újat vásárol! A Szivárvány áruházak vevőszolgálata: 66-44-66.

Next

/
Oldalképek
Tartalom