160 találat (0,257 másodperc)

Találatok

1. 1945-11-06 / 246. szám
[...] érkeztek Sátonyi Jó­zsef Visnye Márton Sándor Siklós Csokonya Mihály Gyöngyösmellék Ke­serű [...] Visnye Krce János Egerág Széles Sán­dor Peterd Lengvári József Pécs November [...] Pécs Szigeti út 116 Somogyi Szaniszló ht törm Pécs Szabó Kálmán [...] a felelős ROBERTS Csőcselék fegyverben SÁNDOR Engels mint filozófus SZTÁLIN Leninlzmus [...]
2. 1945-12-22 / 284. szám
[...] 2 ünnepi beszéd Tartja Kühn Szaniszló cisz gimn ig tanügyi főtanácsos [...] Csúsner Margit és Túry Nagy Sándor képkiállítást a Baranya vármegyei Múzeumban [...] 4 rész ben írta Sík Sándor 19 10 Jóiékony ság vagy [...]
3. 1946-08-04 / 174. szám
[...] Avar Gyula orvos Ba nak Sándor honvédőrmester egy­mással versengve dolgoznak mer [...] ifjabb Raskó Józsefiéi Kollár Ferenccel Szaniszló Simon­nal már leveleznek is rokonaik [...]
4. 1947-04-17 / 86. szám
[...] Andor dr Lovász Pál Kühn Szaniszló Ko szits Ákos dr Makucz [...] reggel folytatta Orsó Mátyás Nemes Sándor és Schenk István hábo rus [...] polgáriruhás egyént A népbiróság Nemes Sándort és Schenk Ist­vánt bűnösnek mondotta [...]
5. 1948-01-27 / 21. szám
[...] A lengyel küldöttség nevében Skrzorzewskj Szaníszló kultuszmi­niszter mondott köszönetét a fo­gadtatásért [...] 25 éve eséplögéptulojdonosok cs Isokonya Sándor napszámos mo­hácsszigeti lakosok ellen akik [...]
6. 1948-05-06 / 103. szám
[...] házat adnak át rendeltetésének Kovács Sándor ügyvezető igazgató elmondja hogy a [...] Pcllérdi József Hergerl Ot­tó Spiuzina Szaniszló Mecseksza bolcs jegyző Schneider Juno [...] Ot tó Sánta Mária Spruzina Szaniszló Józan Sándor póiiag Rónai Lász­ló Benkő István [...] Andorné elöljárósági rendes fag Löwy Sán­dor póttag Böhm Andorné Sokszorositóiparosok szakosztálya [...]
7. 1948-05-19 / 112. szám
[...] 7 órakor a dr Doktor Sándor kultúrházban A népi demokrácia külpolitikája [...] a VIU osztályosok ballagásán Kühn Szaniszló igazgató beszélt az i k [...] hglyicsoport Deák József és Kiss Sándor kira­katrendezőket s Orbán Lajost a [...] fogházában Bán Károly és Szabó Sándor foglyok cellájuk vasrácsát elfűrészelték majd [...]
8. 1949-11-13 / 264. szám
[...] Szűz Mária gyógyszer­ár Dole or Sándor u 1 T 25 79 [...] Men ha gyógy­szertáj Doki or Sándor u 47 T 13 53 [...] NÉV­NAPOK Róm lkat Diétákus ptroil Szaniszlö IDŐJÁRÁS Múzsákéit időnkén élénhebb északnyugati [...] mm er Erzsébet és Keseirü Sándor házasságot kötöi ek Minden külön [...]
9. 1950-01-26 / 22. szám
[...] politikai és szakmai képzettségüket Utána Szaniszló János a nád­udvaréi Petőfi szövetkezeti [...] eredményeképpen megduplázódott a tejhozara Bolgár Sándor elvtárs az clekt terme lőcsoporöíól [...]
10. 1950-10-01 / 229. szám
[...] ellenében Kérdezzétek csak meg Bosnyák Szaniszlót meg Sitivics Györgyöt Stanics még [...] szociál­demokrata portréja így fest Skóza Sándor a neve Ismerős név nemcsak [...] spekulálók száma Ezt persze Skóza Sándor nem éri meg Skóza Sándor egyébként nemcsak most hanem már [...] a Bőrgyár volt ve­zérigazgatójának Róth Sándornak volt egyik talpnyalója kiszolgálója Takács [...]
11. 1951-11-13 / 264. szám
[...] 17 Telefon 18 53 NÉVNAP Szaniszló IDÖJÁRÁSJELENTÉSs Várható időjárás kedd estig [...] Adler gyártmányú női varrógép Doktor Sándor u 52 943 BÜTORÁTALAKTTAS javítás [...] kisasztal fehér cseréi kályha Doktor Sándor u 32 916 MÉLY gyerekkocsi [...] PÁLINKÁS GYÖRGY Felelő kiadó SZIKRA SÁNDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal Pécs Perezed [...]
12. 1953-11-01 / 257. szám
[...] A ciszterciek pécsi gimnáziumában Kühn Szaniszló ig mondott lázító beszédet A [...] garázdálkodott Pé­csett is amely Asztalos Sándor pócspetrei plébánost fűtötte aki fellázította [...]
13. 1953-11-11 / 264. szám
[...] Jancsó 2 w 3 Nagy Szaniszló 10 44 5 Ke sK [...] Nagy Bp Haladás 30 4 Szaniszló Bp KÉZILABDA Vasárnap került sor [...] 94 12 sz gvógyszertár Doktor Sándor utca 47 Telefon 13 53 [...] 0 f A Dak tor Sándor kultúrotthonban tov utca 18 ma [...]
14. 1953-11-13 / 266. szám
[...] 94 12 sz gyógyszertár Doktor Sándor utca 47 Telefon 13 53 NÉVNAP Szaniszló IDÖJÄRÄS JELENTÉS Várható időjárás péntek [...] fehér gyermek sport­kocsi olcsón eladó Sándor u 25 617 100 KÖBCENTIS [...] órakor Zenei est A Doktor Sándor kultúrotthonbnn Mól tov utca 18 [...]
15. 1954-11-13 / 270. szám
[...] a következők kap­ták dr Faludi Sándor Mohács város közegészségügyi orvosa Horváth [...] 94 12 sz gvógyszertár Doktor Sándor utca 47 sz Telefon 13 53 NÉVNAP Szaniszló IDŐJÁRÁS JELENTÉS Várható időjárás szombat [...]
16. 1957-08-04 / 182. szám
[...] Bala­tonon A többórás hajóúton Járóka Sándor és zenekara szórakoztatta a vendégeket [...] Törők magyar 800 pont 10 Szaniszló magyar 768 pont 14 Nagy [...]
17. 1958-10-31 / 257. szám
[...] Károly Schrer Postás és Fodor Sándor Kinizsi játékosok egy egy baj­noki [...] József szentlőrinci látékosok 4 4 Szaniszló Sándor a fzentlőrinciek másik labdarúgó­ja 2 [...]
18. 1959-05-26 / 121. szám
[...] Jónás 2 Nyers Horváth és Szaniszló ön A táblázatot a Kinizsi [...] Réder Fláding Szabó Edző Csordás Sándor Szünet utáni kiemelkedő jó játé­kával [...]
19. 1959-06-19 / 142. szám
[...] Főiskola 1959 Hajdú István Előd Szaniszlő Urán SC 1959 Du­nai Ferenc [...] Samu János Sámson Mihály Sza­bó Sándor Tóth Dezső Mohácsi VSK 1959 Gálák Sándor Gersi Károly Kun József Nagy [...]
20. 1959-09-30 / 229. szám
[...] történt Az elhunyt ne­ve Mosonyi Szaniszló Nagy televízió vásár az Állami [...] lakásomat ha­sonló pécsiért Érdek­lődni Pécs Sándor u 3 236 Egy vagy [...]
21. 1960-01-04 / 2. szám
[...] án a KP VE Petőfi Sándor Művelődési Ottti ban József u [...] Hermann tánctanár vezetésével KPVDSZ Petőfi Sándor Művi dési Otthonban József u [...] mérkőzé­sek A versenyt a Doktor Sándor Művelődési Házban rendezték on­nét azonban [...] 0 II csoport 1 Előd Szaniszló 7 2 Szilárd Miklós 6 [...]
22. 1960-01-20 / 16. szám
[...] bizonyítvánnyal a mozdonyvezetői tanfolyamot Dóra Sándor kifogástalanul végzi mun­KÖSZÖNET NYILVÄNITÄS Ezúton [...] Scheffer Albert Szilárd Miklós dr Sándor György Stranzniczkl Károly Danyi Pál [...] László Sánta István Palatínus József Sándor László Előd Szaniszló Szöllöst Károly Mühiili István Szöílösi [...] hízott sertés beszámítható Megte­kinthető Fürjt Sándor út 7 m Horváth 13308 [...]
23. 1960-05-26 / 123. szám
[...] Gy Góllövők Rákosi 4 Dunai Sándor Pál 3 3 Göröcs és [...] Dalnoki Bundzsák Ko­tász Kovács III Sándor Gö­röcs Dunai Albert Orosz Du­nai [...] a góllövés Szünet után a Sándor Dunai Orosz Rákosi Pál összetételű [...] Hajdú István Szilárd Miklós Előd Szaniszló Urán Dönt a gyalog­A Hl [...]
24. 1960-07-02-01 / 155. szám
[...] jett ágyak szekré vldékre Tóth Sándor nyék eladók Felső Pécs Tompa [...] szöveget Is Doktor Szigetvári Cipőgyár Sándor u 35 Telefon 54 22 [...] Schneider Péter Pánczél Ilona Palotás Sándor Haraszti Imre Sarkantyú Judit Perneeker [...] és Molnár Éva ápolónő Előd Szaniszló geológus technikus és Kelemen Margit [...]
25. 1960-07-27-01 / 176. szám
[...] Péter Holtai Jenő és László Sándor Kongresszusi küldött Fehér­vári Béla és [...] István Edzők Gramek István Geile Sándor és Söptei Róbert Kongresszusi küldött [...] Szentmihályi és Mészöly Csapatvezető Barcs Sándor Edzők Baráti Lajos és Vo [...] és Németh A negyedik helyre Szaniszló és Szabó esélyes Csapatvezető Ungur [...]
26. 1961-07-01 / 153. szám
[...] olcsón eladók Vásár­kor nyitva Doktor Sándor u 57 Bútor­üzlet A 478 [...] Daindol 30 Schmidt Születtek Orsós Sándor Már ez Györgyi Ig nácz [...] Koch Ró­bert Kalányos Irma Illyés Sán­dor Varga Gyöngyi Rigó Gyön­gyi Nagy [...] éves Magics Éva 1 napos Szaniszló Zoltán 2 hetes Cslbor György [...]
27. 1963-06-02 / 127. szám
[...] van a kőedények mögött Gerő Sándor rajza Ezreket pusztított el a [...] Nyári Gergely Hajnal Attila Polics Szaniszló Zólyomi Tibor Szuhanyik Csilla Keszler [...] és Kovács Margit ápoló­nő Dominó Sándor nyomdász és Pozsonyi Erzsébet nyomdai [...] Könyök Orsolya Katalin Erzsébet és Sándor ut­cákban Június 7 én pénteken [...]
28. 1963-11-24 / 275. szám
[...] vállalkozik kü­lönböző szerelési munkákra Orcsics Sándor Pécs Aradi vértanúk útja 52 [...] szorította az egyenruha Szalai András Szaniszló István Ezek igen mondják egyszerre [...] A könyvet becsukom és el­megyek Szaniszlóék lakására Somágtetőn laknak nagyon szép szövetkezeti lakásban Másfél szobás Szaniszló nincs odahaza csak a felesége [...]
29. 1964-11-13 / 266. szám
[...] szabad­polc kölcsönzése is sondnt HÍREK Szaniszló napja A Nap kél 6 [...] egyetem négy vég­zős hallgatójának Élő Sán­dornak Szakállas Csabának Jankó Gézának és [...]
30. 1964-11-15 / 268. szám
[...] PÉCS tér 1 szám DOKTOR SÁNDOR U 14 Zongora körpáncélos fekete [...] darab diófarönk olcsón eladó Bőveb­bet Sándor u 22 sz Üzlet Mecseken a Szent Ist­ván úton Szaniszló út felett két 353 és [...]
31. 1964-11-17 / 269. szám
[...] gólyává az egyik elsőéves Molnár Szaniszló Vizsga a Városi Művelődési Házban [...] ankétot rendeznek Pécs város Doktor Sándor Művelődé Házában Déryné u 18 [...] klubestet tartanak Pécs város Doktor Sándor Műve­lődési Háza Ifjúsági Klubja he­lyiségében [...]
32. 1965-03-20 / 67. szám
[...] Emil és Becker Éva Kundár Szaniszló és Nein hardt Mária Gász [...] Antal és Szabó Éva Skóza Sándor és An­gyal Anna Kozma István [...] Béla és Pau lovics Éva Sándor Imre és Má­tyás Éva MEGHALTAK [...] Köz­ponti Bizottságának titkára és Rónai Sándor a Politikai Bi­zottság tagjai Kisházi [...]
33. 1965-11-13 / 268. szám
[...] akpcsola tok fejlődésének HÍREK NOVEMBER Szaniszló napja A Nap kél 6 [...] Boncz Ferenc Keller Györgyné Arnold Sándor Északi falnál Nikkel Lajos Sa­lamon [...]
34. 1965-12-25 / 304. szám
[...] 25 P Géza 26 Sz Sándor 27 V ÁKOS 28 H [...] 17 V RUDOLF 18 P Sándor Ede 18 H Ilma 19 [...] 12 Sz Jónás 13 V SZANISZLÓ 14 H Klementina 15 K [...]
35. 1966-12-20 / 299. szám
[...] epeit Simon Má­ria és Előd Szaniszló tréfás székely népballadát adott elő [...] Zoltán Ligeti Tamás és Schönauer Sándor illetve Mi náry Olga és [...]
36. 1967-08-25 / 200. szám
[...] tagú szerkesztő bizottságot alakí­tottak Decsi Sándor tanár Schmidt József tsz elnök [...] sz telepén Pécs Fürst J Sándor u 48 sz alatt 91060 [...] a rokonokat hogy MAR KOVICS SZANISZLÖ 72 éves korában váratlanul elhunyt [...]
37. 1967-08-26 / 201. szám
[...] delné sz Foki Mária Markovics Szaniszló Kramer Henrikné sz Schuster Anna [...] I sz telepén Pécs Fürst Sándor u 48 sz alatt 91060 [...]
38. 1967-09-03 / 208. szám
[...] szü letett Az apa Dvorák Szaniszló született 1886 ban ma 81 [...] Csehszlo vákia bányáiban dolgozott Dvorák Szaniszlónak él há rom fia Dvorák [...] Zenetanfolyamokra beiratá­sok Pécs város Doktor Sándor Művelődési Házában Janus Pan nonius [...]
39. 1967-10-19 / 247. szám
[...] Kisparaszt Szövetség főtitkár helyettesét Nagy Sándor a baranyai MÉSZÖV elnöke látja [...] az egyedül élő dós Bogadics Szaniszlónak í mindennapos házimunka el­végzésében Az [...]
40. 1968-08-18 / 194. szám
[...] és Náve Ma­ria Luísa Tapaszd Sándor és Mozsgai Mária Beck Mátyás [...] Dezső és Klemm Erzsé­bet Molnár Szaniszlő és Xováts Eszter Csongor Győző [...] Pálné sz Bereciky Teréz Géczi Sándor Háromszéki Vilmosné sz König Erzsébet [...]
41. 1969-03-07 / 55. szám
[...] Béla szerepelt akit sorrendben Előd Szaniszló Lantos István és Zsol­nai Gyula [...] Kerülőút Rick Nóra és Gácsi Sándor dokumentum játéka 24 00 Hírek [...]
42. 1969-04-15 / 84. szám
[...] MGM Debrecen Kisváltó súly 1 Szaniszló MGM Deorécén edzője Kálmáczi Antal [...] Váradi György 21 20 Petőfi Sándor Tigris és hiéna Történelmi dráma [...]
43. 1970-01-21 / 17. szám
[...] délután fél hatkor a Doktor Sándor Művelődési Házban Horváth Ilona és [...] és oklevelet kapott A Dok­tor Sándor Művelődési Ház országos hírű Bóbita [...] és kedves rokonunk n VORZSAK SZANISZLÖ nyug­díjas főaknász életének 85 évé­ben [...]
44. 1970-01-27 / 22. szám
[...] tárgyalásokat folytat az idei exportról Sándor József a Beremendi Cementgyár igaz­gatója [...] mindazoknak akik szeretett ha­lottunk DVORZSAK SZANISZLO temetésén részt vettek koszo­rúk virágok [...]
45. 1970-01-30 / 25. szám
[...] Magyar Kép­tárban A kiállítást Láncz Sándor művészettörténész nyitja meg ŰJ könyvtár [...] száma terjedelmes cikket közöl Sára Sándor Feldobott kő című filmjéről s [...] látogató tekintette meg a Doktor Sán­dor Művelődési Központ Iparművészeti Stúdiójának kiállítását [...] sz Kill Ma ria Dvorák Szaniszló Aradi Mártonné sz Gilich Margit [...]
46. 1970-05-03 / 102. szám
[...] án este hét órakor Zsigmond Sándor 35 éves ka tádfai lakos [...] sebességgel motoro­zott Szászváron keresztül Sár­közi Sándor 20 éves váraljai és masa Kója Sándor 18 éves szász­vári lakos Az [...] Utasai közül UJ Ferencné valamint Szaniszló Józsefné súlyos sérüléseket szen­vedtek Ezerötszáz [...]
47. 1973-01-20 / 16. szám
[...] Ércb 10 pont 2 Előd Szaniszlo Pécsi Ércb 9 5 3 [...] közöttük van két ma­gyar Holczreiter Sándor és Földi Imre Holczreiter a [...] ESTÉLYI RUHA KIÁLLÍTÁS Megtekinthető DOKTOR SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FEBRUAR 3 TÓL [...] Hangjáték 21 06 Déki Lakatos Sándor népi ze­nekara játszik 21 21 [...]
48. 1973-04-02 / 82. szám
[...] harmadik győzelmét aratta Győztesek dr Sándor Szilárd Mufics Karso Jávor Döntetlent [...] 8 22 2 Dr Kovács Sándor Tanár­képző 37 é 8 25 [...] 62 év Fiú tör 1 Sándor István Salgótarján 8 gy 2 [...] Mária Szombath 4 gy 6 Szaniszló Góbi Sal­gótarján 3 qy Ili [...]
49. 1974-06-08 / 155. szám
[...] szőlőszemek voltak láthatók 1696 januárjában Szaniszló Zsigmond Torda vá­ros Jegyzője észlelte [...] a nyári hónapok­ban történik Támadás Sándor r hadnagy a Baranya megyei [...]
50. 1975-09-30 / 268. szám
[...] a 40 es Dr Molnár Sándor felnőtt körzet egésze és a [...] József zongoramű­vész és N Szabó Sándor színművész A Mecseki Szénbá­nyák igazgatója [...] or­szágos hírnevet szerzett óvodájának Uherko­vics Szaniszló harmadik és Németh László máso­dik [...] eszten­dőn keresztül biztosították Vége Szerényi Sándort a párt és a munkásmoz­galom [...]
51. 1976-10-06 / 276. szám
[...] Gyu­la Pólai József és Előd Szaniszló a MÉV amatőr barlangkutatók csoportjá­nak [...] Thöllman szocialista brigádja és De­meter Sándor a Kulturális Kapcsolatok Intézetének helyettes [...]
52. 1976-12-14 / 345. szám
[...] Sádor né Farkas Irén Jakabovics Szaniszló Benkő Jenő Légrádi István Krizsics [...] szobás OTP öröklakás eladó Szőcs Sándor Boly Eötvös tér 6 I [...] eladót Jelentkezés az üzletvezetőnél Fürst Sándor u 6 sz 2859 A [...]
53. 1977-02-02 / 32. szám
[...] testvér és kedves rokon SPRUZSINA SZANISZLÓ január 30 án elhunyt Temetése [...] hogy drága jó férjemet LADÁNYI SÁNDORT utolsó útjára elkísérték koszorúkkal virágokkal [...] kerület Te­rületi Igazgatóságára Pécs Doktor Sándor út 6 sz küldeni 226 [...]
54. 1977-02-08 / 38. szám
[...] Cím Pécs I kerület Bródy Sándor u 19 Állattartásra kertészke­désre alkalmas [...] akik felejthetetlen drá­ga halottunk SPRUZSINA SZANISZLÓ temetésén részt vettek koszorúk vi­rágok [...]
55. 1977-02-27 / 57. szám
[...] Péter Huszár László N Szabó Sándor Pásztor Erzsi csit példaképe előfutára [...] élve­zetet okozott Galambos György Lecsinszky Szaniszlója és Vencel királya is valamint [...] alakítása Bugris láv N Szabó Sándor Fülöp Mihály Kovács Dénes György [...] régi szüreteket a céhe­ket iskolákat Sándor László Klivényi Ja­kab életével és [...]
56. 1977-11-05 / 305. szám
[...] minden természet­kedvelő csatlakozhat Útvonal Tettye Szaniszló út Mi léva út Ilona [...] bronz emlék­plakettet kapták dr Dalmadi Sán­dor a járási atlétikai szövetség titkára Krajczár Sándor a járási labdarúgó szövetség titkára [...]
57. 1979-06-25 / 172. szám
[...] de lelkes patrónus dr Príszter Szaniszló is a buda­pesti botanikus kert [...] Spinozum A virágbarát akit Sásdi Sán­dor A hídon kezdődött című kisregényében [...]
58. 1979-09-29 / 267. szám
[...] boldogságot kívánok Ezt követően Gáspár Sándor tábornoki kinevezéseket és ki­tüntetéseket adott [...] rendőr vezérőrnagyokat altábornagy gyá Kamuti Sándor Komáromi István dr Lapos Mihály [...] Visnyik László alezredes nek Naparovszki Szaniszló őrnagynok Torma László rend őr őrnagynak Kulik Mátyás századosnak Bálint Sándor mnukásőrnek Királyházi Tibor munkásőrnek Sándor András munkásőrnek Szőnyi János munkásőrnek [...]
59. 1980-02-12 / 42. szám
[...] tüntette ki A kitüntetést Jakab Sándor a SZOT főtitkárhe­lyettese adta át [...] kerület Dobi István úton Fülöp Sándor 21 éves fel­szolgáló budapesti lakos [...] gépko­csivezető könnyű sérülést szen­vedett Fülöp Sándort a rend­őrség őrizetbe vette jogosítvá­nyát [...] Zám Margit 27 éves ad­minisztrátor Szaniszló Erzsébet 21 éves adminisztrátor és Sza­niszló Magdolna 20 éves ad­minisztrátor demecseri [...]
60. 1980-07-23 / 201. szám
[...] KKI általános elnökhelyettesét valamint De­meter Sándort és Nádor Györgyöt a KKI [...] tér 1 és a Pe­tőfi Sándor Petőfi Sán­dor u 45 fiókkönyvtár Fokozatos tölmelegedés [...] háborúnak vége 22 03 Balassa Sándor művei­ből PÉCSI KÖRZETI STÚDIÓ 17 [...] József és Dörmő Ilona Lukács Szaniszló és Szöllősi Katalin Bíró Gyula [...]
61. 1981-06-04 / 151. szám
[...] Czigány György Papp Lajos Erdélyi Sándor Benke László Simon Ottó Grain [...] mind a Silladrit Mindkettő Tímár Sándor ko­reográfiája Fél éve dolgozik együtt [...] szekere Molnár István Oskóné Sajti Sándor immáron klasszikusnak számító műveit láttuk [...] a pécsi Délszláv Iskola Lukács Szaniszló által vezetett táncegyüttesének Mo mácsko [...]
62. 1981-10-15 / 283. szám
[...] Rauch János mérnök Dr Mács Szaniszló és Bokor Emil dr emlékét [...] Károly Virág Ferenc dr Doktor Sán­dor dr Hajdú Gyula A régi [...]
63. 1981-11-06 / 305. szám
[...] Vizsgál dr Pszicho comb Romhányi Sándor és Szabó János mérnökkel és [...] Dráva menti Afész Sellye Hő­be Szaniszló áruforgalmi előadó Villány és Vidéke [...]
64. 1983-05-13 / 131. szám
[...] akik felejthetetlen drá­ga halottunk TÓTH SÁNDOR temetésén megjelenésükkel virágok koszorúk küldésével [...] akik felejthetetlen halottunk TISZA PÁLNÉ Szaniszló Erzsébet temetésén részt vettek koszorúkkal [...]
65. 1983-05-25 / 143. szám
[...] 1200 négyszögöl te­rülettel Érdeklődni Ró­zsa Sándornál Pécstől 20 km re családi [...] tudatjuk hogy szere­tett bátyánk KUNDAR SZANISZLÓ április 15 én váratlanul elhunyt [...]
66. 1983-09-28 / 268. szám
[...] és a könyvtárt továbbá Kígyós Sándor műtermét Látogatásé nak befejező állomása [...] ötös Wagner operarészletek Sólyom Nagy Sándor Berzsenyi Dániel versei Bessenyei Ferenc [...] nyási aknaüzemében A vágatban tartózkodó Szaniszló Károly 33 éves vájár istenmezejei [...]
67. 1984-06-27 / 175. szám
[...] vetítették amely­nek főbb szerepeit Lukács Sán­dor Darvas Iván Lontay Margit és [...] kettőst Farkas Valéria és Lukács Szaniszló elő­adásában Szerelmes tánc címmel Megnyíltak [...]
68. 1984-08-23 / 231. szám
[...] PETŐFI RÁDIÓ 8 05 Burka Sándor klarinétozik 8 20 Tíz perc [...] férjem drága Laci pa­Pank MATAKOVICS SZANISZLÓ pécsi lakos életének 79 évében [...]
69. 1984-09-12 / 251. szám
[...] gyűjte­ményből eladók Pécs Dr Doktor Sándor u 8 Zsigorics Építkezők figyelem [...] kérem erre a címre Hoffercsik Sándor Pécs I Május 1 u [...] szomszédoknak akik felejthetetlen halottunk MATAKOVICS SZANISZLÓ temetésén megjelentek koszorúk és virágok [...]
70. 1985-05-26 / 142. szám
[...] ezt Gábor Klára és Lukács Szaniszló kapta mind­ketten pécsiek Szepesi L [...] volt break bemuta tó Czizmadia Sándor énekes a Bütykös együttes is [...]
71. 1985-06-26 / 173. szám
[...] fel a pécsi fesztiválon Kormos Sándor a Művelő­dési Minisztérium főosztályve­zetője mondott [...] a gépészeti résznek közműfolyosóval Kormos Sándor az Elnöki Ta­nács megbízásából itt [...] Erzsébet 9 Gödrei Márton Pápai Sándor 10 Rabb Győzőné 11 Nagy Sándor Biró Péter 12 Keszler Istvánná [...] Ferenc 1 Szabóné Kiss Márta Szaniszló Andrásné 2 Decsi Lászlóné Varjú [...]
72. 1985-09-13 / 252. szám
[...] án ér­kezett Sopronba Miután Thurzó Szaniszló az év tava­A Cézár ház [...] közül talán a Lie­tzen Mayer Sándor képe a leghíresebb aki azt [...] Farkas Péter Nagy Roland Berger Sándor Maros Zoltán Kaiser Petra Magyar [...] Lajos és Kovács Aranka Zákonyi Sándor és Martini Zsuzsanna Olga Pintér [...]
73. 1986-03-10 / 68. szám
[...] az 1843 as szabadság­harcban Kollár Szaniszló előadása március 10 én 19 [...] úimecsekaljai lakóterületi klubjában Körösi Csorna Sándor u Pege Aladár és együttese [...] halt meg Budapesten Czizma dia Sándor szociáldemok­rata vezető költő és újság­író [...]
74. 1986-08-28 / 236. szám
[...] mend Kossuth u 173 Banyó Sándor B alatonmárián Rákóczi u 150 [...] arambolos 1200 as La­da eladó Szaniszló András Boly Park u 13 [...] fordulatú villanymotor Harkány Körösi Cs Sándor u 37 Kovács Lajos 6 [...] meg hajlású utánfutó­val Pécs Bródy Sán­dor u 5 E ladó új [...]
75. 1986-12-21 / 350. szám
[...] meg Hangverseny Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központ­ban holnap este 7 [...] Egri Terem­ben Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központ kiállí­tótermében december 31 [...] évfolyam Miskolczi Nor­bert és Uherkovich Szaniszló megosztva Harmadik helye­zett Szűcs Gábor [...]
76. 1987-04-16 / 105. szám
[...] tanulói egyéni versenyben pedig Török Sándor Széche­nyi Gimnázium nyerte az el­ső Uherkovics Szaniszló Leő wey Gimnázium a második [...] Koppenhágában tartandó XXVIII kongresszusán Gáspár Sándornak az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának [...] az MSZMP főtitkára köszöntötte Gáspár Sándort A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Gáspár Sándort 70 születésnapja al­kalmából a Magyar [...]
77. 1988-03-16 / 75. szám
[...] Technika Házában Az elő­adók KraDpai Sándor Domán Ist­ván dr Kukái Tibor [...] Általános Iskola Legügyesebb apuka Császár Sándor Fehérhegyi Általá­nos Iskola Legügyesebb test [...] Pécsett a PAB székházban Priszter Szaniszló például ismertette törökországi botanikai kutatá­sait [...] Magyar Olimpioi Bizottság el­nöke Csányi Sándort a Mo gyar Kereskedelmi Kamara [...]
78. 1988-03-29 / 88. szám
[...] dr Lá rencz László Priszter Szaniszló megemlékezett a Diószegi Fazekas féle [...] Krapp Szilvia Tucai Tamás Verbulecz Sán­dor Almásy Lászlóné valamint Benkő Antal [...] Do­bó István utcának o Fürst Sándor és a Kocsis István ut­ca [...]
79. 1989-04-11 / 99. szám
[...] 11 i névnapjuk alkalmából LEÓ SZANISZLÓ KEDD nevű kedves olvasóinkat A [...] koncertezik Tagjai Papp Gábor Nagy Sándor Bényi Tibor Szerdán ugyanebben az [...]
80. 1989-11-22 / 323. szám
[...] utca Köveshegy utca Kültelek Latinka Sándor ut­ca Pázsit utca Pór Bertalan [...] Bá­nyászvértanúk útja Botond utca Bródy Sándor utca Csertető Do­bó Katalin utca [...] Iskola Puskin tér 1 Fürst Sándor utca Gyár utca Hengermalom Puskin [...] S 1 tető Puskin utca Szaniszló út 086 SZAVAZÓKOR Szavazóhelyiség Középi [...]
81. 1990-02-07 / 37. szám
[...] barátok és isme­rősök részvételét ORSÓS SÁNDOR temetésén A gyászoló család Köszönet [...] minden­kinek akik szeretett halottunk NAGY SÁNDOR búcsúztatásán részt vettek ko­szorúk virágok [...] ismerősöknek volt munkatársai­nak akik SOMOGYI SZANISZLÓT utolsó útjára elkísérték Külön kö­szönet [...] képesí­téssel rendelkező dolgozót Jelent­kezés Hajdú Sándor osztályvezető­nél Pécs Szalai út 15 [...]
82. 1990-04-11 / 9. szám
[...] Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LEÓ SZANISZLÓ nevű kedves olvasóinkat A Nap [...] Unger Pálmával és N Szabó Sándorral beszélget Labancz Borbá­la a Pécsi [...] fuvola művész Demjén Ferenc Homonyik Sándor A szabadság vándora című kon­certje [...] Komfort Kisszövetkezet át­költöztette a Doktor Sándor u 33 sz alá ahol [...]
83. 1990-04-20 / 17. szám
[...] pécsi osz­tálya egykori igazgatójuk Khün Szaniszló emlékére Ezt követően a Nagy [...] 11 SZONDI IBOLYA és NAGY SÁNDOR szeretettel értesitjük kedves ismerő­seinket hogy [...]
84. 1990-04-25 / 22. szám
[...] től 21 óráig Könyvtárvezető Kollár Szaniszló tanár Fotó Proksza László Új [...] 26 368 Ludas László u Sándor u Dugo­nics u által határolt [...]
85. 1990-07-25 / 112. szám
[...] u Köveshegy u Kültelek Latinca Sándor u Pázsit u Pór Bertalan [...] Béke akna Botond u Bródy Sándor u Csertető Dobó Katalin u [...] tér 17 024 szavazókor Fürst Sándor u Gyár u Hengerma­lom Magtár [...] u Mi­sina tető Puskin u Szaniszló út Sz h SZOT Üdülő [...]
86. 1990-08-25 / 142. szám
[...] Köveshegy u Kültelek Latin ca Sándor u Pázsit u Pór Bertalan [...] Béke akna Botond u Bródy Sán­dor u Csertető Dobó Katalin u [...] 18 24 szavazókor F ürst Sándor u Gyáru Hengermalom Magtár u [...] u Misina tető Pus­kin u Szaniszló út Szh SZOT Üdülő Könyvtár [...]
87. 1990-09-26 / 174. szám
[...] Köveshegy u Kültelek Latin ca Sándor u Pázsit u Pór Bertalan [...] Béke akna Botond u Bródy Sán­dor u Csertető Dobó Katalin u [...] 18 24 szavazókor Fü rst Sándor u Gyár u Hengermalom Magtár [...] Milévau Misina tető Pus­kin u Szaníszló út Szh SZOT Üdülő Könyvtár [...]
88. 1991-09-17 / 255. szám
[...] napirend előtti fel­szólaló Szűcs M Sándor MDF a szabolcsi almater­mesztők gondjait [...] beha­toló jugoszláv katonai repülő­gépet A Szaniszló Ferenc Rózsa László és Hegyi [...]
89. 1991-11-12 / 310. szám
[...] meg az elsőbbséget Megemlékezés Kühn Sza­niszlóról November 13 án 18 órakor Pécsett a Belvárosi templomban Kühn Szaniszló cisztercita gimnáziumi igazga­tó 1935 1948 [...] a gimnázium volt igazga­tójáról Kühn Szaniszlóról el­hunyt tanáraikról iskolatár­saikról és a [...] címmel előadást tart dr Nagy Sándor a MSZOSZ elnöke ma 14 [...]
90. 1991-12-20 / 348. szám
[...] Az én mozim Fri derikusz Sándor műsora 22 00 híradó 22 [...] ismerték és szerették hogy ELŐD SZANISZLÓ 53 éves korában súlyos betegségben [...]
91. 1992-04-11 / 101. szám
[...] MDF Pécsi Szervezete Körösi Csorna Sándorra emlékezett halála 150 évfordulója al­kalmából [...] Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LEÓ SZANISZLÓ nevű kedves olvasóinkat A Nap [...]
92. 1992-06-18 / 167. szám
[...] A TIT idegennyelvi tábora Jáki Szaniszló előadása A világ egyik leghíresebb [...] Templeton díjas ben­cés tudós Jáki Szaniszló tartott előadást tegnap a Pécsi [...] tudománybölcselet és tudo­mánytörténet témákban Jáki Szaniszló mint fizikus és teoló­gus meglátta [...] láthatók lesznek Giovannini Kornél Lévai Sándor Orosz Klaudia Remsey Istán munkái [...]
93. 1992-06-26 / 175. szám
[...] részletet majd interjút közlünk Jáki Szaniszlóval az amerikai Seton Hall ból [...] óráig Diák disco vezeti Majdik Sándor Faludi György a Seneca ban [...]
94. 1992-10-12 / 282. szám
[...] 03 02 hdf Szántó Mihály Sándor Szántó János Sándor 1909 1921 Rimóc Nógrád m [...] honvéd 1946 12 16 hdf Szaniszló István 1902 Jásztelek Szolnok m [...] 1945 12 10 hdf Szanka Sándor 1917 honvéd hdf Szánkó Sándor 1900 honvéd 1943 03 13 [...]
95. 1992-11-16 / 316. szám
[...] 1943 09 23 hdf Szcelusz Sándor 1910 1945 02 15 hdf [...] 1945 04 05 hdf Szüdorük Sándor 1908 honvéd 1945 04 10 [...] 1946 12 03 hdf Szőnyi Sándor 1913 Tordas Fejér m tizedes [...] 1945 05 09 hdf Stefán Szaniszló 1913 honvéd 1943 03 17 [...]
96. 1992-12-13 / 343. szám
[...] este 6 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központ­ban mutatja be Paisiello [...] Városi Szervezete és a Hevesi Sándor Művelődési Központ rendzésé­ben Csillagászati szabadegye­temet [...] Holdat címmel Előadó Bérezi László Szaniszló az ELTE munkatársa O Sarkantyú [...] Szövetség országos elnöke dr Sárközi Sándor 15 órakor évzáró teadélutánt tart [...]
97. 1993-01-12 / 11. szám
[...] a szerkesztőségbe Filákovity István Kollár Szaniszló Réger Antal Szende Béla Gráf [...] a Hunnia Stúdió vezetője Simó Sándor ragaszkodott ah hoz hogy én [...]
98. 1993-03-17 / 74. szám
[...] 1943 02 25 hdf Cudargel Sándor 1910 Pápakovácsi szakaszv 1945 08 17 hdf Cue Sándor 1914 Hajdúnánás Hajdú m 1945 [...] 1945 02 17 hdf Conento Sándor 1907 Tiszaroff Szolnok m honvéd [...] 01 hdf Cseke Józsel 1906 Szaniszló Szatmár m honvéd 1945 04 [...]
99. 1993-04-10 / 98. szám
[...] Pécsett járt neves zeneszerző Szokolai Sándor mindennapjaink kriti­kájaként jegyezte meg Nem [...] játszó Kalic Zorica továbbá Lukács Szaniszló is akik egy egy színt [...]
100. 1993-04-11 / 99. szám
[...] Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából Leó Szaniszló nevű kedves olvasóinkat A Nap [...] 17 én Nagykanizsán a He­vesi Sándor Művelődési Ház ban A vetélkedőn [...]

 

  • 1
  • 2