Új Dunántúli Napló, 1990. július (1. évfolyam, 88-118. szám)

1990-07-25 / 112. szám

Pécs és városkörnyék szavazókörzeteinek terület I. számú egyéni országgyűlési választókerület 001.szavazókor Balázsmalom, Csizmazia Gyula u., Gagarin tér, Hadik András u.. Haladás u., Harangvirág u., Hármashegy u., Hird-újtelep, Hirdi út, Homokbánya, József Attila tér, Juhász Gyula tér, Ke­rékhegy, Kenderfonó u., Kosártanya, Kosztolányi Dezső u., Köveshegy u., Kültelek, Latinca Sándor u., Pázsit u., Pór Bertalan u., Schmidt-malom, Sportpálya, Szabadföld u., Sziklavár u., Szövőgyár u., Tátika u., Tömör­kény István u., Túra u., Vasas állomás környéke, Vöröshegy u., Zámor u., Zengő u. Szavazó helyiség: Pécs-Hird, Ügyfélszolgálati Iroda, Zengő u. 47. 002. szavazókor A-u., Berkenyés u., Bethlen Gábor u., B-u., C-u., D-u., Hajadon u., Legény u. Sz.h.: Pécs-Vasas Bányatelepi Munkásklub, D-u. 2. 003.szavazókor Bencze József u., Búzaberki-dűlő, Csarnok-köz, Fenyő u., Iskola-köz, M- u., Nevelő u., Parcsin u., Petőfi ak­na, R-u., S-u. Sz.h.: Ált. Isk., Bencze József u. 13/1. 004.szavazókor Bózsa István u., Gabona u., Gubér- köz, Kis-köz, Határ u. páros oldal, Kút u., Liget u., Orosz Gyula u. 33-tól végig, 32-től végig, Puskás Tivadar u., So­moska u., Szövetkezet u. Sz.h.: Pécs-Vasas Műv. Terem, Szövetkezet u. 13. 005.szavazókor Búzakalász u., Csap u., Csósi u., Er­dőalja u., Határ u. páratlan oldal. Ipa­ros u., Kulcsos Csárda, Máladó u., Orosz Gyula u. 1 -tői 31-ig és 2-től 30- ig, Sas u., Somogy Külterület. Sz.h.: Pécs-Somogy, Ügyfélszol­gálati Iroda, Búzakalász u. 3. 006. szavazókor Kőbánya u., Pajtás u., Pernecker Ist­ván u., Pfaff-malom, Rücker-akna, Somogy Bányatelep, Somogy u., Szemere Bertalan u., Széna u. Sz.h.: Pécs-Somogy, Kodály Zol­tán Műv. Ház, Bányatelep 3. 007.szavazókor Baltika u., Bánomi út, Gorkij u., Hősök tere, Margit u., Munkásőr u., Népfront u., Tárna u., Tolbuchin út 85-től végig és 122-től végig, Tűzoltó u. Sz.h.: Munkásklub, Tolbuchin út 195. 008.szavazókor Borbála u. 2-től 52-ig és 1-től 43-ig, Fejlődés u., Füst u., György-akna, Györgytelep, István-akna, Katona Jó­zsef u. 1 -tői 35-ig és 2-től 30-ig, Kis- győriskola, Lantos völgy, Óvoda u., Török István u., Vöröscsillag u., Vö­rösmarty u. Sz.h.: Pécsszabolcsi Ált. Isk., Tö­rök István u. 13. _____009.szavazókor Arany Já nos u., Árpád u., Árpád tető, Barátság u., Bánya u.. Borbála u. 54- től végig és 47-től végig, Csapó János u., Csille-köz, Csokonai u., Görgey Artúr u., Határőr u., Honvéd-köz, Hun u., Jószerencse u., József háza, Kato­na József u. 37-től végig és 32-től vé­gig, Lehel u„ Perényi u., Vöröshadse­reg u., Wesselényi u. Sz.h.: Öregek Napközi Otthona, Barátság u. 18. _____010.szavazókor_____ Áp rilis 4. u., Bajtárs u., Bányászvérta­núk útja, Béke-akna, Botond u., Bródy Sándor u., Csertető, Dobó Katalin u., Dobogó-dűlő, Egyenlőség u.. Eszpe­rantó u., Irinyi János u.. Kinizsi u., Klapka u„ Krúdy Gyula u., Sudár Ist­ván u., Szabolcsi Alsóhegy, Szabolcsi Középhegy, Szabolcsi Felsőhegy, Szabolcsi Szőlőhegy, Szabad­ságharc u., Szüret u., Thököly u., Vá­jár-köz, Zsigmond telep. Sz.h.: Gyermekorvosi Rendelő, Thököly u. 2. 011. szavazókor Arasz u., Barázda u., Bogádi út, Deák Ferenc u., Eperfás u., Homokvölgy u., Kakukk u., Karancs u., Koksz u. Pa­noráma u., Pécs-Felső MÁV-állomás, Pécsújhegyi MÁV-őrház. Sz.h.: Üjhegyi Ált. Isk., Koksz u. 18. _____012. szavazókor_____ Boglár ka u., Bor u., Cinege-dűlő, Da- nitz-puszta, Fátyol u., Feketerigó u., Hamvas u., Mókus u., Nagykozári út, Palahegy u., Présház u., Rezgő u.. Róka u., Sövény u., Szirom u„ Szöcs­ke u., Zsák u. Sz.h.: Üjhegyi Ált. Isk., Koksz u. 18. 013. szavazókor Auróra u., Csók István u., Ibolya u., Kedves u., Szabó István u., Tolbuchin út 60-tól 120-ig és 71 -tői 83-ig. Sz.h.: Fehérhegyi Ált. Isk., En­gels út 154. _____014. szavazókor_____ Eng els út 221-től végig és 152-től vé­gig, Kirov u., Május 1. u., November 7. u. Sz.h.: Fehérhegyi Ált. Isk., En­gels út 154. _____015. szavazókor_____ Fran kel Leó u. Sz.h.: Ált. Isk., Frankel Leó u. 33. _____016.szavazókor_____ Fe itig Imre u., Keller János u., Ötéves terv u., Teleky Blanka u., Tolbuchin út 65., 67., 69. számú házak, Sztahanov u., Zalka Máté u. Sz.h.: Fehérhegyi Ált Isk., Engels út 154. — _____017.szavazókor_____ Ap affy u., Bocskay u., Gábor Áron u., Komjáth Aladár u., Kőrös u. Sz.h.: Mecseki Szénbányák igaz­gatósága, Komjáth Aladár u. 5. _____018. szavazókor_____ Do bó István u. 79-től végig és 60-tól végig, Február 24. u., Kormoskősor, Vajda János u. Sz.h.: Mecseki Szénbányák Igaz­gatósága, Komjáth Aladár u. 5. _____019. szavazókor_____ Ko rvin Ottó u., Szeptember 6. tér. Sz.h.: József Attila Műv. Ház, Kor­vin Ottó u. 20. _____020.szavazókor_____ And rássy út, Fekete Gyémánt tér, Kis­hegyi-dűlő, Kölcsey Ferenc u., Major­dűlő, Tolbuchin út 32-től 58-ig. Sz.h.: Meszesi Ált. Isk., Tolbuchin út 58. 021. szavazókor Hegedűs Mihály u., Pécsváradi út, Testvériség u., Tolbuchin út 1-től 63-ig és 2-től 30-ig, Turini u. Sz.h.: Meszesi Ált. isk., Tolbuchin út 58. 022. szavazókor Aknász u., Balassi Bálint u., Búzavi­rág u., Dobó István u. 2-től 58-ig és 1-től 77-ig, Homok-tető, Kocsis István u., Nemzetőr u., Szondi György u. Sz.h.: Kodály Zoltán Gimn., Dobó István u. 35. 023. szavazókor Blaha Lujza u., Csöpp u., Derűs u., Diósi út, Diós-dűlő, Dózsa György u., Engel János József u., Eperu., Gyön­gyösi István u„ Hétvezér u., Meszes­dűlő, Névtelen u., Rigóderalja u., Pi­roska u., Dr. Szántó László u. Sz.h.: Katonai Kollégium, Puskin tér 17. 024. szavazókor Fürst Sándor u., Gyár u., Hengerma­lom, Magtár u., Puskin tér. Sz.h.: Sziebert Róbert Ált. Isk., Fürst Sándor u. 40. _____025. szavazókor_____ Alk otás u., Álmos u., Buzsáki Imre u., Csaba u., Előd u., Géza u., Gyula u., Huba u., Remény u., Ságvári Endre u., Táltos u. Sz.h.: Sziebert Róbert Ált. Isk., Fürst Sándor u. 40. 026. szavazókor Basamalom út, Basamalom-dűlő, Bulgáru., Cinka Panna u., Dankó Pis­ta u., Ditz-malom, Edison u., Eozin u., Felszabadulás útja, Fúrj u., Gerle u., Gomba u., Hőerőmű barakkok, Kisba- lokány-dűlő, Nagyhidi-dűlő, Nagyhídi út, Nárcisz u., Pécsbányarendező MÁV Pályaudvar, Rigó u., Téglaház u. Sz.h.: DDGÁZ Kultúrház, Felsza­badulás útja 107. 073.szavazókor Bacsó Béla u., Dohány u.. Fűzfa u., Gyöngy u., Jogász u., Kilián György u., Külvárosi Pályaudvar, Légszesz­gyár u., Marharétalja-dűlő, Nagybalo- kány-dülő, 48-as tér, Pipacs u., Sport u., Vasvári Pál u. Sz.h.: Kalamár József Kollégium, Jogász u. 3. 074. szavazókor Batthyány u., Czinderi u., Diófa u., Hal tér. Liszt Ferenc u., Nyírfa u., Piactér, Rákóczi út 25-től 67-ig és 28-tól végig, Rózsa Ferenc u., Somogyi Béla u., Tüskésréti út, Vágóhíd u., Zsinkó Ist­ván u. Sz.h.: Kalamár József Kollégium, Jogász u. 3. 075. szavazókor Erzsébet u., Felsővámház u. páratlan oldal 1-től végig, Katalin u., Könyökű., Márton u., Orsolya u., Rudas László u. 2-től 26-ig. Sz.h.: Ált. Isk., Felsővámház u. 22. _____076.szavazókor_____ Alsó balokány u., Farkas István u., Felsőbalokány u., Felsővámház u. páros oldal 2-től végig, Halász u„ Ha- nargöntő u., Lánc u., Major u., Univer­sitas u., Zsolnay Vilmos u. Sz.h.: Ált. Isk., Felsővámház u. 22. _____077. szavazókor_____ Délibáb u., Hajnal u., Kalapács u., Kert u., Kiss Ernő u. 59-től végig és 60-tól végig, Pósa Lajos u. 1-től 39-ig és 2-től 58-ig, Sarló u., Sellő u., Szi­várvány u., Torda u., Tündér u. 1-től végig és 2-től 40-ig, Újvilág u. 27-től végig és 38-tól végig, Vadász u. 24-től 30-ig és 41-től 73-ig. Sz.h.: DOZSÓ Műv. Ház, Felső­vámház u. 72. 078. szavazókor Avar u., Baranyavár u., Bokor u., Da­gály u., Kiskőszeg u., Mészkemence u„ Pélmonostor u., Vadász u. 32-től végig és 75-től végig. Sz.h.: DOZSÓ Műv. Ház, Felső­vámház u. 72. 079.szavazókor Dugonics u., Hold u., Kiss Ernő u. 1- től 57-ig és 2-től 58-ig, Sándor u., Ru­das László u. 1 -tői végig és 28-tól vé­gig, Újvilág u. 1 -tői 25-ig és 2-től 36-ig, Vöröskereszt u. Sz.h.: Idősek Klubja, Vöröskereszt u. 20. 080.szavazókor Béla u., Csillag u., Endre u.t Rippl Ró­nai u., Tündér u. 42-től végig, Vadász u. 1 -tői 39-ig és 2-től 22-ig. Sz.h.: Óvoda, Vadász u. 8/A. 081.szavazókor Bártfa u., Engels út 1-től 109-ig és 2- től 118-ig, Kispiricsizma-dűlő l-ll, Pó­sa Lajos u. 41-től végig és 60-tól vé­gig, Sorház u. Sz.h.: Ált. Isk., Bártfa u. 5. 082. szavazókor Bányász u., Besenyő u., Jász u., Kun u., Marx út 1-től végig és 2-től 122-ig, Szamárkút, Székely u., Tőrök u. Sz.h.: Ált. Isk., Bártfa u. 5. 083.szavazókor Alsógyükési út, Bittner Alajos u., Bor­bálatelep, Dömörkapu, Dömörkapui út, Előre u., Engels út 120-tól 150-ig és 111-től 219-ig, Felsőgyükési út I Vl-ig, Kanyar u., Középgyükési út, Muskotály u., Nagymeszes-dűlő, Ri- góder út, Szeder u., Vadvirág u., Ve­terán u. Sz.h.: Orvosi Rendelő, Bittner Alajos u. 80. _____084.szavazókör_____ Alig várom-dűlő, András-akna, András u., Andrásbányavölgyi út, Czerék- völgy, Csákány u., Debreczeni Márton u., Erdőalja, Fehérkúti Túristaház, Flórián u., Gesztenyés u., Geszte­nyés-dűlő, Gödör u., Istenáldásvölgyi út, Káposztásvölgyi út, Károly u., Ká­roly tér, Kénes út, Kereszt kunyhó, Kórház u., Kórház tér, Kozári Vadász­ház, Körmöcz u., Lámpástető, Lám­pásvölgyi út. Nagybányaréti völgy, Rákos Lajos u., Selmecz u., Sétatér u., Széchenyi-akna, Zöldelő u. Sz.h.: Pécsbányatelepi Ált. Isk., Gesztenyés u. 17. _____085.szavazókor_____ Ány os Pál u., Bárány út, Bárány tető, Beloiannisz út, Cserfa u., Demokrácia út, Fenyves-sor, Kantavári Erdész­ház, Kardos úti menedékház, Károlyi Mihály út, Kis József u., Miléva u., Mi­sina tető, Puskin u., Szaniszló út. Sz.h.: SZOT Üdülő Könyvtár, Pécs-Mecsek. 086.szavazókor Hunyadi út 68-tól 90-ig, 67-től 95-ig, Kálvária-dűlő, Magaslati út, Mikszáth Kálmán u. 14-től végig, 11-től végig, Somfa u., Surányi Miklós út, Székely Bertalan u. 32-től végig, 21-től végig, Tüdőszanatórium. Sz.h.: Középiskolai Diákotthon, Hunyadi út 72. _____087.szavazókor______ Ad y Endre u., Alsóhavi út, Ágoston- köz, Domb u., Felsőhavi-dűlő, Felső­havi u., Gyopár u., Havi-dűlő, Havi­hegy u., Hegyalja u. 1-től 17-ig, 2-től 26-ig, Irma u., Losonc u., Magyar u., Mező Imre út, Tátra u., Zerge u., Zsig­mond u. Sz.h.: Körzeti Orvosi Rendelő, Ady Endre u. 81. _____088. szavazókor_____ Bé ri Balogh Ádám u., Egyetem u., Felsőmalom u., Harangöntő u., Irányi Dániel tér, Koller u., Kossuth Lajos u. 50-től végig és 53-tól végig, Lenke u., Dr. Majorossy Imre u. 2-től 20-ig, 1-től 17-ig, Nagy Lajos u., Rákóczi út 69-től végig. Sz.h.: Ált. Isk., Egyetem u. 2. _____089. szavazókor_____ Ág oston tér, Ágota u., Cserző-köz, Do­monkos u., Ferenc u., Gáspár u., Dr. Majorossy Imre u. 19-től végig, 22-től végig, Szikla u., Tettye u., Tettye tér, Vince u., Zidina környék. Sz.h.: HUNOR Kesztyűgyár, Dr. Majorossy Imre u. 36. 090. szavazókor Barátúr u., Boldizsár u., Bosnyák u., Böck János u., Dimitrov u., Hegyalja u. 19-től végig, 28-tól végig, Majthényi Ferenc u., Menyhért u., Törekvés u. Sz.h.: HUNOR Kesztyűgyár, Dr. Majorossy Imre u. 36. _____091.szavazókor_____ Gergely u ., Ignác u., Ilona u., István u., Március 21 tér, Nap u., Nyúl u., Ótemető u., Péter u. Sz.h.: Közösségi Helyiség, Már­cius 21 tér 11-12. 092. szavazókor Antal u., Derkovits u., Hatház u., Kál­mán u., Mandula u., Mihály u., Szőlő u., Tettye-dűlő, Tinódi u., Vak Bottyán u., Virág u., Zöldfa u. Sz.h.: HUNOR Kesztyűgyár, Dr. Majorossy Imre u. 36. 093. szavazókor Anna u., Bástya u., Flórián tér, József u., Kis Flórián u.. Megye u., Zetkin Klára u. Sz.h.: .PLASTEX Pécs, Déryné u. 35. _____094. szavazókor_____ Déryné u., János u., Kulich Gyula u., Megye-köz, Meredek u., Nagy Flórián u. Sz.h.: Népművészeti Szövetke­zet, Déryné u. 17-19. _____095.szavazókor_____ Bo ltív-köz, Gábor u., Kazinczy Ferenc u., Kossuth Lajos u. 1-től 51-ig, 2-től 48-ig, Lyceum u., Perczel Mór u. 1-től végig páratlan oldal, Széchenyi tér, Színház tér, Tanácsház-köz. Sz.h.: Bőrdíszműipari Szövetke­zet, Munkácsy Mihály u. 10. _____096.szavazókor_____ Be rcsényi u., Fürdő u., Goldmark Ká­roly u., Kisfaludy u., Kossuth tér, Mun­kácsy Mihály u., Perczel Mór u. páros oldal végig, Széchenyi-köz, Tímár u., Toldi Miklós u. Sz.h.: Horvát-Szerb Kollégium, Für­dő u. 1. 098. szavazókor Dischka Győző u., Jókai Mór u. 1-től 25-ig, 2-től 22-ig, Mátyás király u., Sallai u., Dr. Várady Antal u., Zrínyi Miklós u. Sz.h.: Ált. Isk., Mátyás király u. 15. _____099.szavazókor_____ Be m u., Citrom u., Dóm tér, Eötvös u., Esze Tamás u., Geisler Eta u., Hunyadi János út 1 -tői 11 -ig, 2-től 12-ig, Janus Pannonius u., Jókai tér, Káptalan u., Leonardo da Vinci u., Szent István tér, Székesfehérvár u., Teréz u. Sz.h.: Leőwey Klára Gimn., Szent István tér 8-10. 100.szavazókor Aradi vértanúk útja, György u., Ju­hász Gyula u., Mecsek u., Miklós u., Nyíl u., Nyíl-köz, Székely Bertalan u. 1-től 19-ig, 2-től 30-ig, Vilmos u. Sz.h.: Dolgozók Ált. Isk., Székely Bertalan u. 19. 101.szavazókor Antónia u., Babits Mihály u., Besse­nyei u„ Gebauer Ernő u., Hunyadi Já­nos út 13-tól 65-ig, 14-től 66-ig, Ka­posvári u., Mikszáth Kálmán u. 1-től 9-ig, 2-től 12-ig. Sz.h.: Dolgozók Ált. Isk., Székely Bertalan u. 19. ______151. szavazókor_____ Üsz ögi kiserdő, Üszögpuszta, Üszögi víztároló. Sz.h.: Pécsi Állami Gazdaság, Üszögpuszta. Városkörnyéki községek: Berkesd és társközségei: Eilend, Pereked, Szilágy. Kozármisleny és társközségei: Bírján, Lothárd, Pécsurdvard, Sze­mély. Nagykozár és társközségei: Bo- gád, Magyarsarlós, Romonya. II. számú egyéni országgyűlési választókerület _____097.szavazókor_____ Csébi testvérek útja, Ipar u., Jókai Mór u. 27-től végig, 24-től végig, Mó­ricz Zsigmond tér. Sz.h.: Ált. Isk., Jókai Mór u. 49. 102. szavazókor Kodály Zoltán u. Sz.h.: Középiskolai Kollégium, Kodály Zoltán u. 20/A. 103. szavazókor Bartók Béla u. 27-től végig, 22-től vé­gig, Csortos Gyula u. 1-től 3-ig, Dam­janich u., Kacsóh Pongrác u., Radnics u., Szegfű u., Zsolt u. Sz.h.: Oktatási Igazgatóság, Damjanich u. 30. ______104.szavazókor Dr. Doktor Sándor u., Nagy Jenő u. 1-től 31-ig, 2-től 16-ig. Sz.h.: Óvoda, Nagy Jenő u. 38. 105. szavazókor Alajos u., Alkotmány u. 1-től 65-ig, 2- től 44-ig, Attila u., Bartók Béla u. 1-től 25-ig, 2-től 20-ig, Báthori u., Kóczián Sándor u., Landler Jenő u., Sánc u., Tábor u„ Tábor-köz. Sz.h.: 1. sz. Gyakorló Ált. Isk., Al­kotmány u. 38. 106. szavazókor Erreth Lajos u., Garay u., Hargita u., Jászai Mari u., Petőfi u. 29-től 59-ig, 44-től 68-ig, Rákóczi út 1-től 23-ig, 2- től 26-ig, Rét u. 1-től 21-ig. Sz.h.: Ált. Isk., Petőfi Sándor u. 72. 107. szavazókor Hőgyes Endre u., József Attila u., Szendrey Júlia u. Sz.h.: Ált. Isk., Petőfi Sándor u. 72. 108. szavazókor Bajnok u., Dárda u., Eperjes u., Dr. Heim Pál u., Igló u., Köztársaság tér, Lőcse u., Marosvásárhely u., Nagy­szeben u., Petőfi Sándor u. 61-től vé­gig, 70-től végig, Rét u. 23-tól végig, 4. és 10. számú házak, Szabó József u., Temesvár u. Sz.h.: Ált. Isk., Köztársaság tér 1. 109. szavazókor Kolozsvár u., Mártírok útja 1-től 17-ig, 2-től 40-ig, Semmelweis u. Sz.h.: Ált. Isk., Köztársaság tér 1. ______110. szavazókor_____ Kandó Kálmán u., Mártírok útja 19-től végig, 42-től végig, Szilágyi Dezső u., Tompa Mihály u. Sz.h.: ÉPFU Étterem, Megyeri út 26. ______111.szavazókor_____ Alk ony u., Atléta u., Bolygó u., Csend u., Est u., Ifjúmunkás u., Kassa u., Megyeri út 1-től 57-ig, 2-től 46-ig, Nagyvárad u., Pályamesteri szakasz, Szív u., Tulipán u., Ungvár u., Űrhajós u.. Vas Gereben u. Sz.h.: ÉPFU Étterem, Megyeri út 26. ______112. szavazókor_____ Athinay u., Kun Béla tér, Madách Imre u. Sz.h.: Óvoda, Mezőszél u. 2. 113. szavazókor Huszár u., Lovarda u., Mezőszél u., Móré Fülöp u., Szigeti út 1-től 35-ig. Sz.h.: Dr. Hal József AIL Isk., Mezoszéi u.3. 114. szavazókor Dr. Hal József u„ Szigeti út 2-től 12-ig. Sz.h.: Dr. Hal József ÁIL Isk., Mezőszél ú.3. 115. szavazókor Alkotmány u. 67-től végig, 46-tól vé­gig, Nagy Jenő u. 18-tól végig, Őz u., Petőfi Sándor u. 1-től 27-ig, 2-től 10­ig­Sz.h.: 2. számú Gyakorló ÁH Isk., Őz u. 2. 116. szavazókor Kisrókus u., Rókus u., Steinmetz ka­pitány tér, Zója u. Sz.h.: 2. számú Gyakorló Ált. Isk., Őz u. 2. 117. szavazókor Barackvirág u., Bálics u., Bálicsi út 1 - tői 27-ig, 2-től 20-ig, Bornemissza Gergely u., Boszorkány út, Kisgyűd u., Édesanyák útja, Nyár u., Rodostó u., Rókusalja u., Tavasz u., Xavér u. Sz.h.: Műszaki Főiskola, Boszor­kány út 2. 118. szavazókor Fejér Lipót u., Hermann Ottó u., Juri- sics Miklós u. Sz.h.: Ált. Isk., Jurisics Miklós u. 17. ______119.szavazókor Aszt alos János út, Bolgár Elek u., Bu­dai Dezső u., Csortos Gyula u. 5-től végig, 2-től végig, Görbe-dűlő, Hattyú u., Lombos-köz, Mandulás-köz, Mo­gyorós-köz, Révész Béla u., Török József u.. Törpe u. Sz.h.: Ált. Isk., Jurisics Miklós u. 17. ______120.szavazókor Ba rackos út, Bálics-tető dűlő, Bálicsi út 29-től végig, 22-től végig, Bálics- dűlő, Berki György u., Erdész u., Kisszkókó-dűlő, Köves-köz, Kőbá­nya-dűlő, Kutas-köz, Meredek-köz, Nagyszkókói út, Nagyszkókó-köz, Sziklás-dűlő, Szkókótető-dűlő, Szkó- kótető-köz, Tölgyfa-köz, Török-köz. Sz.h.: Ált. Isk., Jurisics Miklós u. 17. ______121. szavazókor______ Arany hegyi-dűlő, Árok-dűlő, Bodzás- köz, Cseresnyés-köz, Cserfa-köz, Epres-köz, Erdész-köz, Fábián Béla út, Fábián Béla-köz, Füge-dűlő, Kar­valy-dűlő, Kisdaindoli út, Kisdaindol- dűlő, Kisdaindol-köz, Kisdaindol-tető, Kisdaindol-hegyhát dűlő, Kisdaindol- hegyhát köz, Kökényes-köz, Körtés- köz, Középdaindoli út, Középdaindol- köz, Középdaindoli-hegyhát u., Meggyes-köz, Nagydaindoli u., Nagydaindol-tető dűlő, Nagydaindol- köz dűlő, Nagydaindol-hegyhát dűlő, Szamóca-dűlő, Szilfa-köz, Szilvás­köz, Szurdok-köz. Sz.h.: Általános Műv. Közp., Fá­bián Béla u. 7. ______122.szavazókor______ Bo kály-dűlő, Bagoly dűlő, Cinke-dű­lő, Csóka-dűlő, Csurgó-tető dűlő, Csurgó- dűlő, Csurgó-köz, Donátus- köz, Donátusi út, Fácán-dűlő, Fecs­ke-dűlő, Fogoly-dűlő, Gólya-dűlő, Harkály-dűlő, Jakabhegyi út 45-től végig, 50-től végig, Kotyogó-dűlő, Lepke-dűlő, Ökörszem-dűlő, Park u., Páva-dűlő, Pinty-dűlő, Seregély-dű­lő, Sólyom-dűlő, Veréb-dűlő, Vércse­dűlő, Völgyi-dűlő, Vörösbegy-dűlő. Sz.h.: Általános Műv. Közp., Fá­bián Béla u. 7. ______123. szavazókor______ Csor onika-dűlő l-ll., Főiskola u., Hon­véd u., Jakabhegyi út 1 -tői 43-ig, 2-től 48-ig, Oldal-dűlő, Pacsirta u., Szur­dok-dűlő, Varjú-dűlő, Váci Mihály u., Veres Péter u., Víztároló-dűlő. Sz.h.: JPTE Tanárképző Kar, Ifjú­ság útja 6. 124. szavaz-iir Alsómakár-dűlő, Alsómakár u., Budai Nagy Antal u., Fekete u., Felsőma- kár-dűlő, Holló dűlő, Ifjúság útja, Kö- zépmakár-dűlő, Makártető, Makár te­tő-dűlő. Sz.h.: JPTE Tanárképző Kar, Ifjú­ság útja 6. ______125.szavazókor______ Bat sányi u., Egres u., Fogaras u., Gyümölcs u., Hársfa u., Homok u., Kürt u., Málna u., Meggyfa "u., Mikes Kelemen u., Tiborc u. Sz.h.: Ált. Isk., Tiborc u. 1. ______126.szavazókor______ Endre sz György u. Sz.h.: SZMT-könyvtár, Athinay u. 44. ______127.szavazókor______ Erk el Ferenc u., Faludi Ferenc u., Lá­zár Vilmos u., Lotz Károly u., Lúgos u., Madarász Viktor u., Szántó Ko­vács János u., Szigeti út 37-től 87-ig, 14-től 54-ig, Tüzér u. Sz.h.: PIK 3. számú Házkezelő- ség, Tüzér u. 8. _____128.szavazókor______ Po llack Mihály u., Szigeti út 89-től vé­gig, 56-tól végig. Sz.h.: Nemzetiségi Gimn., Szige­ti út 97. ______129.szavazókor______ Acsá dy Ignác u., Szamuely Tibor u., Tarr Imre u. Sz.h.: Nemzetiségi Gimn., Szigeti út 97.

Next

/
Oldalképek
Tartalom