Dunántúli Napló, 1960. július (17. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-02-01 / 155. szám

6 NAPLÓ I960. JÚLIUS 2. Vidéki háztartásomba megbízható, jólelkü, gyermekszerető, ma­gányos nőt keresek. Jelentkezés: Béri Ba­log utca 3. ajtó 15. — Három órától. 822 Eladó 1,1 LE 380/220 V. 3 fáz./50 per. 1400 for­dulat, golyóscsapágyas alig használt villany motor 1300 Ft. Ajánla­tokat: ,.Ganz motort jeligére Boltív közi Hirdetőbe. 157799 Hálószobabútor, félhá­ló, kombináltszekrény, ágyak, asztalok, szé­kek, ágybetétek, vas­----- - ágy, szabó próbatükör, Fe stők után és egyéb részletre eladó. Kis­takaritást vállalok. — kereszt u. 15. 697 GAZVEZETÉKSZERELO sza kmára ipari tanulókat lelveszünk. Pécsi Gázszol­gáltató Vállalat Pécs, Lég- szeszgyár u. 1L (Pécsiek előnyben). 157777 Budai Nagy Antal u. 14 sz. megyeri kitérő- Modern nél. konyhaszek- ^1517« fény, hálóberendezés--------- ágybetét, sezlon, toa­Kádársegédet felveszek jett, ágyak, szekré- vldékre. Tóth Sándor, nyék eladók. Felső- Pécs, Tompa Mihály u. vámház u. 2. Uzlet­44 sz. Azonnali belépésre ke­resünk szakképzettség­gel és gyakorlattal ren delkező személyt fő­könyvelő munkakörbe. Vegyes KTSZ Vasas II. 220 SZ. 157758 helyiség. 682 Eladó 2 db páros ágy, 2 db. éjjeliszekrény és 1 db szekrény. Balázs, Külvárosi pu, 720 Három tagú orvoscsa­lád a kerti munkához is értő, megbízható mindenest keres azon- nalra. Cím: Körzet or­vos Szentlászló, Bara­nya megye. 1S1724 Törzskönyvezett puli kölykök eladók. Ko­vács, Irányi D. tér 6. 747 Hálószobabútorok, fél­háló, kombináltszek­rény, rekamiék, vitrin ágyak eladók. Nagy Lajos u. 11. Fémipari megállóval szemben. 746 Kirándulók, turisták, figyelem! Teljesen újjáalakítva, s kor­szerűsítve megnyílt SIKONDAN a közkedvelt VADÄSZTANYA- KIS VENDÉGLŐ olcsó áron kitűnő magyaros ételek! — Csoportok részére étkeztetés telefon előren­deléssel. Mindennap zene és tánc a k c r t h c l y i t> é g (b e n. 157716 Nagyfkozári lakosú 18—35 éves FÉRFIKALAUZT felvesz a 26. sz. Autóközle­kedési Vállalat Pécs, Siklósi út 6. 3. Szabadkézből eladó ház Magyarbólyban, Kossuth u. 10. sz. azon nal beköltözhető, nagy kerttel, gazdasági épü­letekkel. Érdeklődni: Molnár, Pécs, Rákóczi út 35. 15155« Azonnal beköltözhető családi ház eladó Meg tekinthető szombat dél után, vasárnap egész nap Fűzfa u. 1. sz. (Légszeszgyár u. alatt). 223 Hirdetmény. MATUSZ LAJOS koszorúkéiszítő üzletét áthelyezte Megye utca 3. szám ala 545 Szőlő utca 14. sz. egy­szoba, konyhás, mel­lékhelyiséges, félház­rész, azonnali beköltö­zéssel eladó. 157767 Beköltözhető kétszobás házat, vagy házrészt keresek megvételre 40 esetleg 50 ezer forint kp., a többi megegye­zés szerint, részletre, vagy életjáradékra a belváros bármely ré­szén. Cím: Lőrlncz László, Pécs, Rákóczi út 57. 157781 Beköltözhetően eladó 3 szobás családi ház. Pécs, Basaimalom út 17. 157782 Hol mivciitfliftl alcazvuHkí ? A PÉCSI RADIO 1960. július 2-1, szombati műsora a 223,8 m középbullámon: éléskamrás lakásomat notbanSeladó ^solnlfv dcscrílIlém hasoslóért Ingatlan udpianmt pótban emaó. Zsolnay a belvárosban. Ugyan- v- u- 748 itt egy szoba is. Sallai Üstház. üsttel, fürdő- u. 21. sz. 791 kád, vlllanyrezsó eladó ----------------------------------­250-es kiakerekű Jáwa Nyár utca 3/2 sz. Szoba-konyhás lakáso­Háromszobás, összkom fortos, kertes családi ház a belvárosban, la­káscserével, beköltöz­hetően eladó. Zsinkó U. 11. _____ 735 Cs aládi ház, beköltöz­Bicsérdi útelágazásnál a második kis ház, 800 négyszögöl kerti­föld, 5 termő gyü­mölcsfa, 2 sor lugas­szőlő, kút. beköltözhe­tően, 16 000-ért eladó, esetleg valamennyi részletre is fizethető. Állomás, autóbuszi eladó. Engels u. 8. sz. 157709 761 mat elcserélném na­_________________íróasztalok, írógépasz­í UJ piros Pannónia, keveset használt Berva eladók, Kossuth L. u. _______________________ 43 sz. J57715 állvány és egyéb búto- Elcserélném 4 szoba + néf^szögöí «dt Beköltözhető családi hetően eladó, 700 n-öl kocsma, vegyesbolt 5 ÍSTkereiSsztal íóte- ségtórltéssel. vitéz u. tai, kerékasztal, fote- (Hullámfürdőnél). lók, karszék, könyv- szekrény, éléskamra 157771 ház 2 szoba, konyhás, mellékhelyis egekkel, kúttal, ipari áram, 200 n-ölön gyümölcsössel, autóbuszmegállónál, ugyanott külön is 500 550 gyümölcsös, részben szőlővel betelepítve. Pécs, Ürög 25. Mayer. 736 perc. Érdeklődni: szomszédban. 157733 Családi ház, 2 szoba, alkovos, összkomfort, Moszkvics 405-es újsze- £* SÄÄ JK22^S5!-2!5": ?Älg°L?z^ kút- S’CeMó.^a­vasz u. 15. rü állapotban eladó. — “Sr?" lortos lakásomat egy tál. részletre Is eladó. Pécs, HL Ürögi út 29. Báránynál. 1131 tér 1. héttő + személyzeti Pécs. Őrös as. 718 kettő + személyzeti Pécs, Ürög és egy egyszoba; össz­Ta­739 “Sí? %I6ZT£ 5Ä ÍSraa^SE Eladó Hegyalja utca S225- “S»* 'ÄÄT htí I^ ^mú .lakóház, hető egész nap. Kis- kereszt u. 15. 694 asztalok, ágysodrony, ágybetétek újszerű ál­detőbe kénem. 250-es Jáwa motorai- uootbmTevvszem^ves katrészek eladók. VI- tóp tb | egyszemélyes 157726 magam házam , ., , , Eltartatnám téz utca 40. (Hujlám- r?va‘”é iftl életjáradékra, SS£Si “°mben) 758 äs« &2Ä2Ü& T nagyobb kerttel, rész­ben beköltözhető. Ér­deklődni a helyszínen. 157704 157702 Egy gyümölcsös ház­hely eladó a Fekete úttól 3 pere. Érdek­lődni: Sörház u. 16. Wagner,__________ 743 El adó Máriagyűdön gazdasági épület 4 szó ba, 3 konyha és mel­léképületek, 3 kát. hold földterület, fele szőlő, lakható prés­ház, nagy pince, egy családnak biztos meg­élhetés. lakás átvehe­tő. Dobszay József, Máriagyűd. 157736 generálozva eladó. — házhoz elegendő, el- AJsó-Makár u 1 Pécs, Buzásl A, U: 16. adó- Cserkút, Alkot- (VOK Alsó-Mátkáig n.)^ 781 mány u. 20, ________780 2 szobás családi ház beköltözhetően eladó. Cím: Hegyalja utca 122. 157710 Ház gazdálkodásra al­kalmas kerttel, gyü­mölcsfákkal, kétszo- konyha, kamra Érdek­Szigeti út 31: sz. ház, megosztott, különálló, szép Ms ház, szoba,­17.00: Szerb—horvát nyelvű műsor: Baranyai sokac-táncok. A héten történt..: — Hírek, tudósítások. Rezgő-kóló. Elfelejtett népszokások. Szentiván-éjszakai dal. Felsőszen .mártom népművészek és Barabán Pál tamburazenekara régi népdalokat adnak elő. Kóló. 17.30: Német nyelvű műsor: Szív küldi szívnek szívesen. Hírek. A hengerkezelő. Korona vendéglős. — Népdal, Az aratásból. Vidám zene- és énekszámok. 18.00: Tánczene. 1. Poljakin: Ka­nári madár. (Csehszlovák Rádió Tarantella. (M. Operazenekar, vez.: Pogány László). 19.55: Jegyzetek. 1. Első az ember. 2. A Verseny utcai por- és sár­tengerről. 20.00: Műsorzárás. színház: Nemzeti Színház: Traviata. (Bartók-berlet. este 7 órakor). Kamaraszniliáz: Nincs előadás. MOZI: Park: Hely a tetőn (fél 5. három­negyed 7 és 9 órakor, szélesvász­nú). Kossuth: Különös hajótöröttek (fél 5. fél 1 es fél 9 órakor). Petőfi: A kór tfél 5. fél 7 és fél 9 órakor). Park-Kertmozi: Különös hajótö­röttek (9 órakor). Kossuth Híradó Mozi: Magyar tánczenekara), 2. Kerekes: Vala- híradó, A mozi története, Valóság mi azt súgja bent. (Vámosi Já­nos), 3. Oégel: Sajnos, szeretem. (Hollós Ilona), 4. Denza: Funi­culi, funicula. (Allan nővérek), 5. Hajdú: Csalt a szépre emléke­zem. (Melis György), 6. Balassa: Táncdalegyveleg. (Balassa P. Tamás), 7. Gade: Tango Glamour (Ricardo Santos zk.), 8. Bágya: Találkozás és búcsúzás. (Vámosi János). 18.30: Az exporttervek félévi telje­sítéséről. — Riportműsor. 18.40: Szív küldi szívnek szívesen: 19.10: Dél-dunántúli híradó. 19.30: Zenés hétvége. 1. Polgár: Nyári zivatar. (M. R. Szimf. zk.), 2. Pestalozza: Ciribiribin. (Bel- mont-kórus), 3.. Nádas: Aggle­gény — samba. (Horváth Tiva­dar). 4. Édes, édes — néger spiri­tuálé. (Mély Folyam Fiai Együt­tes), 5. Bágya: Hajrr\Ssi Péter (M. R. Szimf. zk.), 6. Rosas: Évfor­duló — keringő. (Putnoky Gá­bor), 7. Schamburg: A boy. (Psota Irén), 8. Pogány—Bágya: és álom. 12-es világhíradó. Munka után (Előadások 11 órától folyta­tólagosan 3 óráig). Fekete Gyémánt (Gyárváros): Merénylet (5 és 7 órakor). Építők kultúrotthona: Fényes esküvő (5 és 7 órakor). Jószerencsét (Pécsszabolcs): Mennyei pokol (6 és 8 órakor). Csak 18 éven felülieknek! Május 1. (Vasas II.): Hulot úr nyaral (7 órakor). Kossuth (Mohács): Két emelet boldogság (6 és 8 órakor). Zrínyi (Szigetvár): Égrenyfló ablak (fél J órakor). Táncsics (Siklós): Aranyvonat (fél 9 órakor). Rákóczi (Mecsekalja): A tenger törvénye (6 és 8 órakor). TÁNCISKOLA július 12-én kezdődik a KISZ és Szakszervezetek Művelődési Házá­ban (Kossuth Lajos u. 13.) Tanít Balog. 157766 bás, konyhás lakás be költözhetően eladó. Budai részen, Dugo­nics (Csokonai) u. 41. 759 lődni: ott. Szombat, vasárnap ott leszek. _____________ 157787 15 7780 125-ös Csepel, lemez- Redőnytokos, kétszár- Elcserélném belvárosi villás, 2400 Ft-ért el- nyas, új TUZÉP-ablak 2 szoba, összkomfor­adó. Tiborc utca 53 sz. eladó. Jakabhegyi u. tos lakásomat. 2 szoba Mesztegnyel, Dózsánál. 1 sz. Tel. 38-03. 789 + személyzeti szobás, 157775 ------------------------------------ ül. hallos összkomfor­El adók Biedermeier sub tosra, nagyon magas Magaslati és Székely Bertalan út sarkán lé- Kismélyvölgy 17. szá- vő 120 négyszögöl ház- mij h ó z. 800 n-öl szőlő- hely (építési tilalom vei _ felszereléssel el­alól mentes) eladó. Érdeklődni: Jó­Víz, gáz, villany, csa- zseí Attila u. 43. sz. torna van. Érdeklődni: 7^. Telefon: 40-34. Hunyadi út 18. kertes, családi ház eladó, a vételár 3/8 része kész­pénzben, többi életjá­radékban fizethető, megegyezés szerint. 157791 157711 Sásdon, a Kolozsvár u. ShanUZBMmélvaéDkí lótok szekrények, asz- költséget térítek. Tel.: Háromszobás összkom 13- «• ház eladó­£ÄlS~SÄ IfouÄwcriüt 47. ^ __________— f0rt0S magányOS-háza­ve zmémyel^ is. Uj-Me- ’ 825 Két vagy háromszoba, szes, Keller János u. —------------------------------- összkomfortos lakásért 8 sz. I. em. 157774 Eladók konyhaszekré- hosszú lejáratú köl­760 mat teljes beköltözés­sel elcserélném kiseb- bért, esetleg házré­szért, vagy öröklaká­sért ,Részlet” jeligére Beköltözhető családi ház eladó. Felső-Havi u. 40. sz. 762 Szőlő, gyümölcsös, azonnal beköltözhető lakással, Igényesnek eladó, gazdálkodásra Is alkalmas. Érdeklőd- ni: Móré Fülöp u. 21. 157792 feánáti József, a szent­nyek, szekrények asz- csont adnék, esetleg ^ talok, ágyak, sodro- költségtérítést. Ajánla- BoUív 'közT"hirdetőbe nyok, ágybetétek, éj- tot: „Tágas” jeligére jeliszekrények, toalett- Boltív közi hirdetőbe tükrök, fürüőkád. Kol- kérek: 157789 tál, Rákóczi út 48. sz. ----------------------------------­Vá sárkor nyitva. 826 Kettőszobás lakásért--------- ---------- —_— _ _ _ . , . építkezés befejez ésé­lő rinci gépállomás dől- Pellérden Damjanich hez kölcsönt adok. gozója Szentlőrlnc és utca 24 kovácsszer- Ajánlatokat: „Kettő- Nagypeterd között ]ú- szám eladó. 157761 szobás” jeligére a Bolt nius 30-án 5—6 óra kö- Snnrtzsáknlc strand- & közi hirdetőbe, zött elvesztette összes 157790 Eladó Makár tetőn 1600 n-öl szőlő-gyümölcsös- sel, beköltözhető épü- 157713 lettel, vagy megosztva Cserdihegyen Is. Ugyanott 125 cm<- es Danuvia motor el­adó. Érdeklődni: Rő- kusalja 9. 766 Eladó 300 négyszögöl szőlő, 430 négyszögöl szántó, lakható épülettel. Bő­vebbet: Jäger íSzent- lőrinc. 226 Sásdon, Mária út 13. számú félház, szabad­kézből eladó. Érdek­lődni: ugyanott. 157794 Tanácstagok fogadóórái I. KERÜLET: Sportzsákok, strand- , . .. . „„ _. táska, anyagújdonsá­igazo ványát és 730 Ft k 6rkezt^kö Rende- pénzosszeget. — Kéri a .............. Ké tszobás, kertes, csa­ládi ház eladó, egy­szobás lakáscserével azonnal beköltözhető. Kaposvári utca 11. szá mű ház eladó. Érdek­lődni : ugyanott. 151749 becsületes megtalálót, hogy jutalom ellené­ben adja le a szentlő­rinci gépállomáson. 227 ^Zit^~ gondteLi há5ö?egdiég^ Hegyalja u. 30. sz. ház beköltözhetően eladó. ÉrdeMődni: Gergely Érdeklődni: Pécs, Me­András. Istekútnál. gyen út 12. I. em. 4. ____716 ______ 768 Rá kóczi út 40/1-ben Gyümölcsös, 250 n-öl, Gyárvároson kétszo­KlsioarosnáL 7 15776'* b'.riositana szoba-kony házhelynek is. olcsón bás lakás, mellékhelyi Kisiparosnál: Egy családi ház lakás­cserével, egy ház be­költözhetően, sürgősein eladó. Cím: Árvay Gyuláné, Felsőbalo- kány utca 73. Délután 5 óra után mindennap. 151744 157762 Tüzifafűréuelés, Ta­más Kálmán, Telefon­szám: 39-91: 730 has lakásért gyermek- eja(j6. Érdeklődni: es- ségekkel. 200 négyszög télén házaspár, némi kp. vám Ajánlatokat: „Gondtalan öregség” jeligére Boltív közi hirdetőbe. 157793 te, Hunyadi u. 6. alag- öl kerttel. Táltos u. sor. 696 30. szám alatt eladó. 774 Eladó városhoz közel; _______ 40 0 négyszögöl szőlő, Három család részére gyümölcsös, házhely- beköltözhető ház, a Egy kis családi ház a budai részen eladó. Ajánlatokat: „Jó vé­tel” jeligére, Hirdető, Boltív köz. 157759 °yors‘ ,48 ®édírfAt’ Elcserélném tatabánya újvárosi, modern, ut­könywitelt), helyes­írást, számtant tanítok Homok utca 3. 728 cal, 1 szoba; konyhás; félkomfortos lakáso­mat, hasonló pécsire, vagy Pécs környéMre. Érdeklődni: Takácsné, Kétszobás lakás elle­nében szoba-konyhát adok. „Vasárnap” jeli­gére. Hirdető, Boltív köz. 157765 nek is alkalmas. Ér­deklődni: Rókusalja 1. 721 Leitóiroda, gépírás másolás, diktálás, Ide- . . ,__. gé n szöveget Is. Doktor Szigetvári Cipőgyár.^ Sándor u. 35. Telefon: ____________________ 54-22. 745 Elcserélném 2 szoba belvárosi garzonom, v: nüását ’valíal^a1 szak- 1 Bzoba' konyhás, für- r*lÄ?4t dőszobás, belvárosi la­Elcserélném kecske­méti, egyszoba, kony­ha, mellékhelyiséges, főbérlett lakásomat ha sonló pécsiért. Tele­fon: 51-21. 151750 Eladó 2x2 szoba hallos összkomfortos lakás­ból álló családi ház (öröklakásonként kü­lön is) mindkét lakás beköltözhetően. Érdek lődni: Zója u. 4 volt Mohácsi út 47. A nyugati városrészen 486 n-öl gyümölcsös házhely és egy ebédlő bútor eladó. 785 Eladó ház, kétszoba, konyha, előszobás, éléskamrás; beköltöz­hető. Pécs. daindoli busszal, Lajkő-megál- lónál 67. sz. 157757 Pius u.). Családi ház 1X0 000 fo­rintért eladó, szoba, konyha beköltözhető. Vasárnap délelőtt, Szi- (volt lágy! Dezső u. 19. Közép-Daindol 52. sz. gyümölcsös, 967 négy­szögöl eladó. özv. Feli Gyuláné. 151736 724 792 • __• UUÖfilfUaO, ÜCIVtUUÖl Let” ta nár. Pécs, Káptalan k^som 2 vagy 3 szo­utca 3 sz.___________757 összkomfortos bel­Idősebb személynek városira, magas költ­nyugodt, szép öregsé- séget térítek. „Mo- get biztosítanék, kinek dem” jeligére Boltív Középmeszesl, három­szobás lakásom elcse­rélném kétszobásért szigeti részen. Nlagy István, Uj meszes, Kor­vin utca 9. 157764 Könnyen befejezhető családi ház. beköltöz­hetően eladó. Kertvá­ros, Gyulai Pál utca 1. 734 Mártírok útja 36. sz. ház olcsón, sürgősen eladó. Bővebbet: Me­zőszél n. 54; Várszegi­nél; 157756 Beköltözhető 3 szobás ház eladó. Mandula u. 26. 787 Azonnal beköltözhető 2 szoba, konyhából ál­ló ház eladó. Pécs, Antal n. 7; 783 háza, vagy szőlője van közi hirdetőbe. Címeket: „Szeretette vágyom” jeligére Hír-. úető, Boltív köz. 151731 Nyugati városrészen 5x3x2 m helyiség ga­rázsnak, raktárnak M- adó. Batsányi u. 14. 157701 Egy Eszterházy kocsi újszerű állapotban, ju­Szoba-konyhás lakást keresek kölcsönért, vagy költségtérítéssel. „Bizalom” jeligére a Boltív köri hirdetőbe. 157706 Kisméretű, kettőszo- 157800 bás lakásomat elcserél ném hasonló nagymé­retűre, vagy három- szobásra. költségtérí­téssel. Krausz. Land­ler (Klimó) utca 20. 157760 Anyakönyvi hírek Születtek: tanyosan eladó. Érdek Usszeköltözők: Kórház lődni: Irányi D. tér 8. téri nagyon szép, négy házmesternél. szobás, első emeleti, 157795 Összkomfortos lakast adok egy 2 szobás és Elcserélném 2 szoba, konyha, gázos lakáso­mat, nagy udvarral, gyermekesnek előnyös 2 szoba összkomforto­sért. Ady Endre utca 22. Kaponyi. 157735 Villamos fúrógépet 220 egyszobás összkomfor- voltosat gyors fordu- tosért. köliségtérités- lattal keresek megvé- sei. Érdeklődni: bár- telre. Lakatosműhely, mikor. Telefon: 60-32. Rákóczi út 37. 722 779 Szoba-konyhás laká­sért minden költséget téritek. Ajánlatokat: „Szeptemberig” jeligé­re. Hirdető. Boltív köz. 151722 Barack, nyíimölcstermelők fiiyelen! A Pécsi Földmüves&zövetkezet megkezdte a ba- rodfc és gyümölcs felvásárlását a nosztró telepein. Bálics út (Nádor szőlő). Mecsekalja 19. sz. Tiborc u. 30. sz. Kisszkökó 3. (Frigyér szőlő). Havi hegy, Zsigmond u. 4I/a. sz. Jánoskúton, Szamárkuton, Marx u. 131. szám. Átvételi napok: július 8-ig: hétfő, kedd, csütörtök, péntek; július 11-tői szombat kivéte­lével mindennap reggel 6—10 őréig. 1577734 Marci Anna, Bondár Judit, Hang Antal, Németh Agnes, Lakatos Zoltán, Németh Ferenc, Peltz An­na, Kovács Zsuzsanna, Hoffecker Attila, Spengler Anna, Bercsényi Ibolya, Vogl István, Galubjov, Má­ria, Garábi Marianna, Farkas Ti­bor, Csonka Györgyi, Petrovics Zoltán. Treutz Johanna, Párkányi Éva, Hartung Márta, Hunyadi Já­nos, Várad! Anna. Boros Ferenc. Bódis Éva, Czárth Kornél, Rács Tamás, Ceeke István, Benovies Zoltán, Braun Ibolya, Szekeres Tünde, Homsvéger Ibolya, BIen Viktor, Müller Ildikó, Zelei Csaba, Suhajda Ferenc, Juhász Csaba, Olaj István, Sárközy Aranka, Gött- Jinger Zsuzsanna, Schneider Éva, Schneider Péter, Pánczél Ilona, Palotás Sándor, Haraszti Imre, Sarkantyú Judit, Perneeker Imre, Papp Ildikó. Sós Ilona, Gyura Mária. Boóz Ilona. Helesfai Judit, Koffer Judit, Roskovies Erzsébet. Orsós Terézia, Lendvai Etel. Gróf Judit. Kovács Gyöngyi, Schlitt Zsuzsanna, Bocz Etelka, Rab Gyu­la, J06 Sándor, Berta Margit, Ta­kács Laios, Sudár János, Komóczi János, Németh Gábor, Nádasl Kor­nélia. Házasságot kötöttek: Tordai Lásaó vülanyezerelő- segéd és Visnyei Piroska segéd­munkás és Tóth Imre bőrgyári munkás és Stirling Margit bőr­gyár! segédmunkás, Farkas Jenő korongos és Tarczall Irén főiskolai hallgató. Károly József műszaki ellenőr és Kltbert Erzsébet mozi- Bépesz, Dömötör látván lakatcs­segéd és Sorg Terézia. Németh Imre segédmunkás és Lakatos Ilona porcelángyári munkás, La- bady András építészmérnök és Várady Judit építésztechnikus, Bartos Ferenc szerszámkészítő és Horváth Erzsébet kesztyűvarrónő, Benke Sándor BM dolgozó és Ko­vács Mária adminisztrátor, Sehwarcz Jenő segédmunkás és Czompó Ilona kesztyűvarrónő, Huszty Béla könyvelő és Juhász Ilona fogászati asszisztens, Vár- konyi László körzeti felügyelő és Fábián Gyöngyi postai alkalma­zott, dr. Meláth József körzeti or­vos és Gruber Hilda laboráns, Pinczés Jenő rakodómunkás és Szabó Julianna segédmunkás. Pap Tibor tényjeges katona és Selymi Zsuzsanna számfejtő, Széli László műszaki előadó és Molnár Éva ápolónő, Előd Szaniszló geológus technikus és Kelemen Margit daj­ka, Birkás Mihály pénzügyőr és Krasz Gizella távbeszélő kezelő. Meghaltak: Falud! Lászlóné sz. Kerepesi Ilona 29, Sassy Csaba 78 éves, Végvári Csaba 1 napos. Franczin Mária 1 napos. Balázs János 21 éves, Kovács József 70 éves, özv. Kell Györgyné sz. Szikszai Karo­lina 85 éves, Werb József 81 éves, özv. Korona Istvánná sz. Tóth Er­zsébet 80 éves, Borda Rozália 76 éves, Szép Rozália 2R éves, Zsen- kovles Andrásné sz. Gvuresik Ve­ronika 57 éves, özv. Fülöp Éle- mérné Unger Gizella 71 éves. Kol- da Béla 79 éves, Flerkó Jenő 63 éves. Resál Ilona 2 hónapos. Gla- vák Mária 63 éves, Orsós János 6 éves, dr. Péter Imre 90 éves, Július 4-én délután 3 órakor: Dárdai Béla Helyes-féle vendéglő, délután 5 órakor: Bognár Ferenc Gyula u. 7, Lóga Antal felsőtelepi iskola, Vadon Mátyásné, Bártfa ut­cai iskola, délután 6 órakor: Bár- dosi Lajos Felsövámház u. iskola, Borsa János szabolcsfalusi kultúr- ház. Kalmár Kálmánná Kokszmű kultúrterem, Kengyel Jánosné Va­sas II. falusi iskola, Palotai Győ- zőné Felsőtelep 32, Szőke Istvánná szabolcstelepi nőtanács, Szörényi Jánosné Apaffy u. 57, Tárnái Jó- zsefné Borbála telepi kultúrház, Vicze István Vasas II. falusi is­kola, Zaracsi János Erzsébet tele­pi kultúrház. Július 5-én, délután 6 órakor: Cservenka Emil Vasas IX. Bányász otthon, Hergert János Erzsébet telepi kultúrház, Kurucz Béla Zsolnay kultúrház, Törgyékl Jó- zsefné Tatarozó Vállalat. Július 6-án délután 4 órakor: Gyimesi Lajos újhegyi MSZMP (III, dűlő), délután 5 órakor: Hava­si József pécsbányai kirendeltség, Tóth Gyuláné Zsolnay kultúrház, délután 6 órakor: Kiss Gizella En­gels u. 5. Kovács Ferenc Vasas I. telepi kultúrház. Zilál János Vasas I. telepi kultúrház. Július 7-én délután 5 órakor: Somfai József gyárvárosi Iskola, délután 6 órakor: Dobos Jánosné Uj meszes 17/1, Horváth Gyula alsó meszesi iskola; Július 8-án délután 5 órakor: Köhler Lászlóné Kormoskősor 12. n. KERÜLET: Július 3-án délután 6 órakor: Ihász Istvánná Nagypostavölgy 62. Július 4-én délután 5 órakor: dr. Kolta János Gyógypedagógia, Sziebl Antal Kossuth Lajos n. 3, Zsinkó József Gyógypedagógia, délután 6 órakor: Mezei András és Gyurkár Vince kertvárosi iskola, Gyenes József Ágoston téri iskola, Riba Lajosné Losonc u. 3, Schmidt Alajos és Sebők Lászlóné Ágoston téri iskola. Július 5-én délután 5 órakor: Kézdi József Rákóczi út 39/c, Készt helyi József István u. 29/2, este 6 órakor: Gellér B. Miklósné Ágos­ton téri iskola, Fürtös Györgyné Rákóczi út 38, Kémed Lajosné Bercsényi u. Iskola, dr. Wolf Fe­renc Széchenyi Gimnázium, Betiol János Mandula u. 15, Fritz József- né Szabadság u. 30, Szili Józsefné Líceum u. 5, Jéhn József Fürdő u. Iskola, Pesti Lászlóné MTH Tanuló Otthon, Sallal u, lfj. Fürdős Fe­renc Vízmű kultűrtmlrom Július 6-án délután 5 órakor: Vörös Pál Mátyás Mr. u. Iskola, este 6 órakor: Bencze Istvánná és Török Géza KPVDSZ kultúrterem; Galamb Józsefné ötemető u. 30. Július 7-én délután 5 órakor: Csongor Ferenc Vilmos u. 27, Pa­taki Miklós Mátyás kir. u. iskola; dr. Degrell István n. kér. tanács I. em. 45, dr. Kiss Tibor Hunyadi u. 17, este 6 órakor: Serényi Fe- rencné Orsolya u. 31, Szegedi Jó­zsefné Egyetem u. iskola. Július 8-án délután 5 órakort Földvári Jánosné Surányi M. u. 3. I. em, Lippai Pál MTH Tanuló Otthon, Sallal u, este 6 órakor: Réder Ferenc nagyárpádi kiren­deltség. fii. KERÜLET: Július 4-én délután 5 órakor: Ivanocák János Pécs és Vidéke Föld. Szöv. József u. 20. Július 6-án délután 5 órakort Tóth József Uj-Mecsekalja, párt­helyiség, 19-es dandár u. dr. Pila- szanovich Imre Gyermekklinika. Orvosi ügyelet Pécs mj. város Rendelőintézeté­nek biztosítottjai részére a sürgős esetek ellátására ügyeletes orvosi szolgálatot tartanak július 2-án déli 12 órától július 4-én reggel 6 óráig a következő orvosok. I. TÖMB: a város nyugati felé­ben, Megyeri kertvárosban, Ke- szüben és Málomban, Hunyadi út, Széchenyi tér, Bem utca, Bajesy- Zs. út és a Siklósi úttól nyugatra: dr. Bakács Judit (lakik: Rákóczi út 73. sz., telefon: 29-59.) Járó be­tegeknek sürgős esetben rendel a Jókat utca 8. ez. (főpostával szem­ben) alatti körzeti rendelőben, szombat du. 4—5 óra, vasárnap de. 9—10 és du. 4—5 óra között, tele­fon: 17—93. A fekvő betegekhez való kihívást is ekkor kell leadni. II. TÖMB: a város keleti felé­ben, Pécsbányatelepen, Borbála­telepen, Nagyárpádon a Nagy- bányarétl völgyig és Alsóbánomig: dr. Horváth Tivadar (lakása: Diós út 23., telefon: 29-69.) Járó bete­geknek sürgős esetben rendel az Ady É. utca 81. 6Z. alatti körzeti rendelőben szombat du. 4—5 óra, vasárnap de. 9—10 és du. 4—5 óra között, telefon: 39-78, amikor a fekvő betegekhez való kihívás is itt van. Hl. TÖMB: Gyárváros, Meszes­telep, Pécsszabolcs, Újhegy, Üszög: dr. Homola László (lakása: Pécs­szabolcs, Felsőtelep, telefon: 24-91/ 41 mellék). Járó betegeknek sür­gős esetben rendel az újmeszesl körzeti rendelőben, szombat du. 4—5 óra, vasárnap de. 9—11 óra között, telefon: 51—81. A fekvő be­tegekhez való kihívást is ekkor kérjük itt bejelenteni. A fekvő betegekhez való kihí­vást reggel 9, de legkésőbb 10 óráig kell az ügyeletes orvosnak bejelenteni a rendelési idő befe- jeztéig az igazolhatóan sürgős ese­tekben. A járó betegek is csak halaszthatatlan sürgős esetben ve­gyék Igénybe az ügyeletes orvost a rendelési Idő alatti HALÁLOZÁS. Özf. Werte Gyuláné sz. Kiss Erzsébet te­metése ma, 2-án 12 órakor lesz a pécsi köztemetőben. (Minden külön értesítés helyett.) 552 Gyászoló család A fasizmus áldozatai emlé­kére július 3-án, vasárnap dél­után 5 órakor templomi gyász­istentiszteletet, utána temető! gyászünnepélyt tart és mindkét kegyeletes alkalomra meghív­ja a gyászolókat és együttér­zőket a Pécsi Izraelita Hitköz­ség, 753 DUNÁNTÚLI napló A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága ée a megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő: Vasvári Ferene Kiadja a Dunántúli Napió Lapkladóvállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatalé Pécs, József Attila u. 10. Telefon: 15-32, 15-33. PÉCSI SZIKRA NYOMDA ( Pécs. Munkácsy Mihály u. 10. «z. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivatalok­nál és kézbesítőknél, előfizetési díj 1 hónapra ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom