Dunántúli Napló, 1990. február (47. évfolyam, 31-58. szám)

1990-02-07 / 37. szám

Vállalkozási tevékenységet is folytató, társadalmi szervezet fiatal, önálló gazdasági vezetőt keres. Alkalmazás feltétele:- felsőfokú szakirányú, vagy mérlegképes könyvelői végzettség. Jelentkezés és további információ: Kapocs Közvetítő Iroda, Pécs, Jászai M. u. 2. Dolgozókat felvesznek GMK. felvess kőművest és segéd­munkást. „Megbízható 3964" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. (33964) GÉPÍRÓT megfelelő gyakorlattal felveszünk. Gyorsírni nem kell. Fi­zetés megegyezés szerint. Jelentke­zés: Pécs, Jókai Mór u. 26. szám, I. emelet 104-es szobában. (342) KÜLFÖLDI kereskedelmi iroda an­gol nyelvtudással rendelkező, rep­rezentatív külsejű titkárnőt keres. Gépírás és több nyelv tudása előny. Onéletrajzos, fényképes le­veleket várunk. „Hosszabb időre, magasabb fizetéssel" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (34363) RISCHELIÖ és qobelinkészitök je­lentkezését várjuk. „Szakértelem" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (3411#) KISIPAROS C, E. kát. jogosít­vánnyal dolgozót felvesz. Cim: Mo­hács, Bocskai 13. (34363) PARKETTÁS szakmunkást felveszek azonnali belépéssel. Érdeklődni a 31-613-ai telefonon. (34711) AZ AUTÓKÖZLEKEDÉSI Tanintézet takarítónőt felvesz. Jelentkezni le­het: Pécs, Hengermalom u. 4. 6.00-16.00 óráig az információs szolgálatnál. (337) AZ EGYESÍTETT Eü. Intézmények pénzgazdálkodási osztálya felvesz érettségivel rendelkező anyagköny­velőt és KALÁSZ végzettséggel ren­delkező költségvetési előadót. Je lentkezés helye: Dr. Veress E. u. 2., IV. em. 88. szoba. (377) BUDAPESTI kisvállalkozás keres kiemelt kereseti lehetőséggel üz­letkötőket. Jelentkezni lehet telefo­non: 1-111-7775, délelőtt 9—12-ig. (389) FELVÉTELRE keresünk három mű­szakos üzembe gépbeállitó lakatost. Jelentkezés: TEKSZO Kisszövetkezet, Pécs, Megyeri út 115/A. (388) A PLASTEX Ipari Szövetkezet azonnal felvesz szövöüzemébe nő­dolgozókat betanított munkára, szö­vő, szövöelőkészitő munkakörbe. A betanítást vállaljuk. Jelentkezés: Pécs, Bajcsy-Zs. u. 9., szövöüzem. (391) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézete felvételre keres két fő laboratóriumi asszisztenst, hosszabb helyettesítésre. Jelentke­zés: POTE Anatómiai Intézet, Pécs, Szigeti út 12., II. emelet, 8—16 óráig. (412) ELADÓT alkalmaznék ajándék­pavilonba április 1-jétől szeptember 1-jéig. Fiatal nyugdíjas is lehet. Érdeklődni: 23-975. (34606) A BARANYA Megyei Talajerő- gazdálkodási Vállalat gyakorlott könyvelőt, SZTK-ügyintézöt keres fel­vételre, továbbá autószerelőket, ka­rosszérialakatosokat, autóvillamossá­gi szerelőt vesz fel. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán, Pécs, Megyeri út 113/A. Telefon: 14-427. (M3) A MECSEK-FUSZÉRT Vállalat dé- ligyümölcsraktárába helybeli lakozó férfi raktárost keres 40 éves korig. Részben szabadidő biztosított. Ke­reskedelmi végzettség szükséges. Továbbá felveszünk targoncavezetőt Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 59. Rakárbázis, személyzeti előadónál, 7-13 óráig. (396) A TEJIPARI Szállítási Üzem te­hergépkocsi-vezetőt felvesz. Jelent­kezés: Pécs, Ifjúmunkás u. 2. (437) A BARANYA Megyei Vízmű Vál­lalat komlói szennyvíztelepére vizs­gázott, nyugdíjas kazánfűtőt keres, kis teljesítményű olaj- és gázkazá­nok üzemeltetésére. Jelentkezni le­het Pavlik Csaba telepvezetőnél a 81-325-ös telefonszámon. (417) A MAGYAR Nemzeti Bank Bara­nya Megyei Igazgatósága felvételre keres gyakorlott operátort-progra- mozót. Jelentkezni lehet: Pécs, Geisler Eta u. 6., munkaügy. (409) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem Élelmezési Üzeme felvételre keres gépkocsirakodót, valamint 4 és 8 órás konyhai kisegítőt. Je­lentkezés: POTE Élelmezési Üzem, Pécs, Kürt u. 4. Laborczi Ottóné osztályvezető. (420) A PÉCSI Dohánygyár felvesz an­gol-—német nyelvtanárt főállásba: Fizetés megegyezés alapján. Érdek­lődni lehet a 26-944 sz. telefonon, Sigora Irma személyzeti vezetőnél. (371) FÉKSZERELVÉNY. ÉS GÉPGYÁRTÓ VÁLLALAT Mágocs küldöttgyűlése pályázatot hirdet IGAZGATÓI munkakör betöltésére A vállalat 260 főt foglalkoztat, 270 millió forintos árbevétellel. Fő tevékenysége:- közúti légfékszerelvények gyártása és felújítása, alkatrészek gépi forgácsolása, gép- és vasszerkezetek, élelmiszeripari berendezések gyártása. Az igazgatót a pályázatok alapján a küldöttgyűlés választja meg 5 évi időtartamra. Munkakör betöltésének feltételei:- szakirányú egyetemi végzettség,- 10 éves vezetői gyakorlat,- büntetlen előélet,- legfeljebb 50 éves korhatár. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó- részletes önéletrajzát,- eddigi szakmai tevékenységét,- erkölcsi bizonyítványát. A, munkakör 1990. április 1-jétöl tölthető be. A pályázat benyújtási határideje: 1990. február 20. A borítékra írják rá: PÁLYÁZAT. Címünk: Fékszerelvény- és Gépgyártó Vállalat, 7342 MAGOCS, Kültelek 22.­mozaik . Alaptól a tetőig 1- Kő,- beton,- tégla,- cserép,- palló,- faanyag,- nyílászárók,- csempék,- burkolok. Mindent egy helyen! Cim: Mozaik Építőanyag Kereskedés, Szigetvár, régi vásártér, Kaposvári út mellett. A JANUS Pannonius Tudomány- egyetem jó képességű, ügyes ker­tésztechnikust vagy kertész szak­munkást keres felvételre. Bérezés gyakorlattól függően havi 5000— 8000 Ft. Jelentkezés: JPTE Tanár­képző Kar botanikuskertje, Pécs, Ifjúság u. 6., Forró Marianna. (402) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézete felvételre keres segédlaboránsnőt. A munka­kör takarításból és laboratóriumi eszközök mosogatásából áll. Je­lentkezni lehet az intézetben, Pécs, Szigeti út 12. szám alatt. (390) A MIKROPO Kisszövetkezet dea­lereket keres kedvező árfekvésű számítógépei és telefonközpontjai vidéki értékesítésére. Kft.-k, kis­szövetkezetek, gazdasági társaságok jelentkezését várjuk naponta 10—18 óra között: 1065 Budapest, Nagy­mező u. 51. Telefon: 132-5768, tele- fon/fax: 112-4431. (1430) AZ ÁLLAMI Biztosító mohácsi fiókja érettségizett üzletkötőket fő­állásban és mellékfoglalkozóként alkalmazna. Vidékiek jelentkezését is várjuk. (80964) A PIÉRT Kér. Vállalat 31. sz. le­rakató felvesz gépkocsikiséröt. Je­lentkezni lehet Pécs-Cserkúton. (Megközelíthető az uránvárosi vég­állomásról a 26 sz. autóbusszal.) (489) FIATAL, szakképzett felszolgálónöt felveszek. Érdeklődni: 17-775-ös te­lefonon vagy Pécs, Bajcsy-Zs. u. 5. szám. (34815) A MAGYAR Nemzeti Bank Bara­nya Megyei Igazgatósága felvételre keres katonaviselt, érettségizett fér­fit pénz- és értékkezelésre, erkölcsi bizonyítvánnyal. Jelentkezni lehet: Pécs, Geisler E. u. 6., munkaügy. (467) A CENTRUM Aruház felvesz élel­miszer vagy vendéglátó képesítés­sel rendelkező eladót. Jelentkezés: Pécs, Kossuth L. u. 7., munkaügyi osztályon. (456) A HUNOR Pécsi Kesztyű- és Bőr­ruházati Vállalat felvételre keres értékesítési osztályvezetőt felsőfokú végzettséggel, gyakorlattal és angol vagy német nyelvtudással. Jelent­kezés önéletrajzzal a vállalat sze­mélyzeti osztályán: Pécs, Dr. Ma- jorossy I. u. 36., VI. em. 604. szoba. (374) KERESÜNK háztartási műanyag, reklám, ajándékcikkekre a Dél-Du- nántúl területén mozgékony ügynö­köt, vagy vállalkozó szellemű nagy- kereskedőt, esetleg nagykereskedel­mi céget képviseletünk és ügynöki munka ellátására. Jelentkezés írás­ban, Dukát Kisszövetkezet, 2123 Dunakeszi, Pf.: 14. (430) Halálozás Mélyen megrendülve értesítjük rokonainkat, barátainkat és isme­rőseinket, hogy felejthetetlen hoz­zátartozónk, IFJ. CSIRKE JÓZSEF tengerész, a MAHART gépüzem- vezetője 1990. január 22-én, éle­tének 48. évében tragikus hirte­lenséggel elhunyt. Drága halot­tunktól 1990. február 8-án fél 4 órakor veszünk végső búcsút a pécsi központi temetőben. Emléke szivünkben örökké élni fog. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá­ga jó édesapánk, SCHAFF JÓZSEF, Pécs, Koksz utca 56. sz. alatti lakos 80 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése február 12-én fél 1 órakor lesz a pécsi közpon­ti temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KODÁN JÓZSEF 56 éves korában váratlan hirte­lenséggel elhunyt. Temetése feb­ruár 8-án 12 órakor lesz a pé­csi központi temetőben. Gyászol­ja felesége, nővére és a nevelt fia. Szomorúan tudatjuk, hogy sze­retett feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagyanyánk, NEMES EMILNÉ Kinder Mária, volt magyaregregyi lakos életé­nek 70. évében, súlyos betegség következtében 1990. január 4-én hirtelen elhunyt. Kívánsága sze­rint, hamvasztás után a pécsi központi temetőben szűk családi körben elbúcsúztattuk. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy szeretett édes­anyánk, naavanvánk. dédanyánk, NAGY KÁROLYNÉ, volt Kertváros, Honvéd téri lakos 92 éves korában elhunyt. Teme­tése február 9-én 12 órakor lesz a pécsi központi temető kápol­nájából. A gyászoló család. Köszönet Köszönetét ■ mondunk mindazok­nak, akik 07V. KOVY LÁSZLÓNÉ temetésén segítséget nyújtottak, részt vettek és gyászunkban rész- vétnyilvánitásukkal osztoztak. A gyászoló családok. Köszönetét mondunk mindazok­nak a kedves rokonoknak és is­merősöknek, akik SIMON ERNŐ temetésén megjelentek. A gyá­szoló család. Fájó szívvel mondunk köszöne­tét minden kedves rokonnak, volt kollégának, ismerősnek, szomszé­doknak, akik férjem, édesapán«, GÖRÖG FERENC temetésén megjelentek és utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkat virágokkal, koszorúkkal enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mon­dunk a Baumann családnak, akik nehéz napjainkban mellettünk áll­tak. Felesége és két fia. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik szeretett halottunk, ID. BÍRÓ FERENC temetésén részt vettek. Köszönjük a rokonoknak, barátoknak, a Füszért, a Vízmű Vállalat, a 2 es posta, a 217-es cserkész öreg csapatnak, motorosoknak és mind­azoknak, akik koszorú-virág kül­désével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, • ARADI JÓZSEF villanyszerelő temetésén részt vettek, mély fáj­dalmunkban osztoztak. A gyá­szoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét minden kedves rokonunknak, ba­rátnak, a Hegyalja u. lakóinak, a Volán, a Sörgyár, a Kesztyű­gyár megjelent dolgozóinak, hogy szeretett halottunk, FLEDRICH JÓZSEF temetésén megjelentek, koszorúk és virágok küldésével vagy bár­mely más úton fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondok mindazox- nak, akik szeretett férjemet, VERDECKER BÉLÁT utolsó útjára elkísérték. Köszönöm a Karmin Kft. és az Urológia^ Klinika dolgozóinak segítő együtt­érzését. Gyászoló felesége. EBúton köszönjük meg azon kedves rokonok, barátok és isme­rősök részvételét ORSÓS SÁNDOR temetésén. A gyászoló család. Köszönet a rokonoknak, szom­szédoknak, akik férjem, TAKÁCS GYULA temetésén jelen voltak. Özvegye. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, barátoknak, akik férjem, édesapánk, nagyapám, apósom, BARATH JÓZSEF tanító temetésén részt vettek. Külön is köszönjük a Drávaszabolcsi Álta­lános Iskola tantestületének és tanulóinak, valamint a határőr­ségnek és a drávaszabolcsi ta­nácsnak, akik e nehéz órákban mellettünk voltak és fájdalmun­kat enyhítették. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak, akik TÓTH FERENC temetésén megjelentek és fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Kü­lön mondunk köszönetét a „Diana" étterem dolgozóinak, szomszédoknak, barátoknak és Pécs Bányaüzem dolgozóinak. Gyá­szoló élettársa és családja. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak, akik MAJOR GÉZA temetésén részvételükkel, koszo­rúk, virágok, táviratok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét a rokonoknak, jóbarátoknak, szomszédoknak, a község lakos­ságának és ismerősöknek, akik szeretett halottunkat, VIOLA ISTVÁNT utolsó útjára elkísérték, együtt­érzésükkel, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, a B. M.-i Élelmi­szer V., a Faipari Szöv. és Cipő­ipari Szöv. munkatársainak, hogy felejthetetlen halottunk, PERLAKI FERENCNÉ végső búcsúztatásán részt vettek, koszorúkkal, virágokkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak, akik drága, fe­lejthetetlen halottunk, CS. KOVÁCS TIBOR temetésén részt vettek, fájdalmun­kat koszorúk, virrqok küldésével enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak a kedves roko­noknak, ismerősöknek, akik DR. HAMPÓ ZOLTANNÉT utolsó útjára p'Vísérték. koszorúk­kal, virágaikkal, vigasztaló együtt­érzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak a rokonoknak, jóbarátokna|(, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik szeretett ha­lottunkat, BUDICSI JÓZSEFET végső útjára elkísérték, együtt­érzésüket, koszorúk és virágok kül­désével fájdalmunkat enyhíteni iqyekeztek. Külön köszönetét mon­dunk a PIK dolgozóinak, a Nép- művészeti Szövetkezet dolgozóinak, a Mechlabor Maxim brigádjának és a 214. sz. bolt dolgozóinak. A gyászoló család. őszinte hálával mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik fe­lejthetetlen, drága édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédikém, OZV. RACK JAKABNÉ temetésén részt vettek, koszorúk­kal, virágokkal fájdalmunk it ^ny- hiteni igyekeztek. Külön köszöne­tét fejezünk ki a közeli és tá­voli rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, a Mecsekvölaye" Mgtsz vezetőinek, irodai és cipő­üzem dolgozóinak és mindazok­nak, okik igaz emberségükkel fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét minden kedves rokonnak, ba­rátnak, volt munkatársnak, szőlő- szomszédoknak és mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, LEHŐCZ IMRE temetésén megjelentek és utolsó útjára elkísérték, fájda.lmunkat vi­rágokkal, koszorúkkal enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét a rokonoknak, ismerősöknek, a hőerőmű villamos labor, vala­mint a DÉDÁSZ PSzFO. dolgozói­nak, szomszédoknak, és minden­kinek, akik szeretett halottunk, NAGY SÁNDOR búcsúztatásán részt vettek, ko­szorúk, virágok, táviratok küldé­sével együttérzésüket fejezték ki és gyászunkban osztoztak. A gyá­szoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét minden kedves rokonnak, is­merősnek, szomszédnak, akik ' fe­lejthetetlen halottunkat, ID. ALFÖLDI MIHALYNÉT uolsó .útjára elkísérték, koszorúk­kal, virágokkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak, akik szeretett halottunk, OZV. SEBŐK GYORGYNÉ Benkö Katalin temetésén részt vettek és utolsó útjára elkísérték. Sebők család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét a kedves rokonoknak, ismerő­söknek, Komló Város Tanácsá­nak, barátoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak, a MOM dolgozóinak, a megjelent első éves tanulóinak és mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, FÖLDES GYÖRGY temetésén részt vettek, koszorúk­kal, virágokkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét a kedves rokonoknak, ismerő­söknek, barátoknak, szomszédok­nak, a Pécsi Dohánygyár dol­gozóinak, akik felejthetetlen ha­lottunk, SZLAVEK FERENC temetésén megjelentek, virágok és koszorúk elhelyezésével fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a Pécsi Ken­derfonó dolgozóinak a szép ko­szorúért. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak a kedves roko­noknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, a Kossuth Téri Általános Iskola 4/a, 5 b osztályának, osz­tályfőnököknek, a Siklósi Kesztyű­gyár kollektívájának, akik IFJ. NOVSZKI JÁNOS temetésén részt vettek, koszorúk, virágok küldésével fájdalmunkat enyhítették. Gyászoló felesége és gyermekei. Köszönetét mondunk a kedves ismerősöknek, volt munkatársai­nak, akik SOMOGYI SZANISZLÓT utolsó útjára elkísérték. Külön kö­szönet az Ágoston téri szoc. gon­dozó nővéreinek a megjelenésért és a lakótársak gyönyörű koszo­rújáért. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét minden kedves rokonnak, ba­rátnak, szomszédnak, munkatárs­nak és ismerősnek, akik felejthe­tetlen halottunk, SCHAFF JŐZSEFNÉ temetésén, részvétükkel, virágok- koszorúk küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön kö­szönetét mondunk a Szigetvári Állami Gazdaság dolgozóinak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak, akik részt vettek BERTA JÁNOS temetésén, részvétükkel, virágok­kal fájdalmunkat enyhítették. Kü­lön köszönet a Hunor II. sz. Gyáregysége vezetőinek és kol­lektívájának. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak a ksdv^s rokonok­nak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, munkatársaknak, akik felejthetetlen halottunk, MATISA GYULA temetésén részt vettek, koszor.ik és virágok küldésével fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Osztrák-magyar érdekeltségű SZOMBATHELYI VÁSÁRCENTRUM KFT. tájékoztatja a magyarországi gyártókat és forgalmazókat: 1990. május 10-13. között megrendezi az ELSŐ SZOMBATHELYI NEMZETKÖZI VÁSÁRT ÉS VÁSÁRT, a művelődési és sportházban és az épület melletti szabad területen. A kiállítás és vásár rendezvényhez- börze, - konferencia,- bemutatók, - vállalkozói szekciók, - szakmai programok kapcsolódnak. A kiállításra 1990. február 14-ig lehet jelentkezni (Szombathelyi Vásárcentum Kft. 9701 Szombathely, művelődési és sportház, Március 15. tér 5.) A társaság a 94-13-495 telefonon, illetve telefaxon ad részletes tájékoztatót. VÁLLALKOZÓK, KISIPAROSOK, KERESKEDŐK! Vállaljuk vidékieknek is- adóbevallás készítését,- könyvek vezetését, számítógéppel is,- adótanácsadást,- egyéb ügyintézést. Pécs, Németh L. u. 16., 6. em. 25. Lila ABC-vel szemben! A LEGNAGYOBB hazai kereske­delmi bank vidéki szervezetei elle­nőrzéséhez felsőfokú számviteli végzettségű munkatársakat keres felvéteíre pécsi telephellyel. Érdek­lődni lehet: Magyar Hitel Bank Rt. Ellenőrzési Főosztály 1033 Bp., III. Tavasz u. 3. Telefon: 1-689-060/139, 140-es mellék (411) A PANNON Volán Komlói üzem­igazgatósága Komló környékbeli, gyakorlattal rendelkező tehergépjár­mű-vezetőket vesz fel. Dolgozóink­nak és családtagjainak kedvezmé­nyes utazási lehetőséget biztosí­tunk. (405) ÉRETTSÉGIVEL és német nyelv­tudással rendelkező portást felve­szünk. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Hotel Agro MGTSZ UKV, Harkány, Járó J. u. 1. (438) A MAGYAR Posta Vállalat Pécsi Postaigazgatósága ffelvesz belső ellenőri munkakörbe pénzügyi és számviteli főiskolai végzettséggel vagy mérlegképes könyvelői képesí­téssel rendelkező dolgozót. Jelent­kezés Hajdú Sándor osztályvezető­nél Pécs, Szalai út 15., II. em. Telefon: 15-390. (431) LÁNYOK, fiúk, figyelem! Reluxa és harmónikaajtó üzletkötőket fel­veszek. „Bizalom 4351" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (34351) REDŐNY—RELUXA készítő kisipa­ros üzletkötőket felvenne. Gyakor­lottak előnyben. Érdeklődni: Komló, Hársfa u. 7/2. Schmeller Tibor. (34244) RELUXA üzletkötőket felveszek. Cim: Komló, Hársfa út 13/2. (34366) KÖTÉSHEZ összeállítót keresek. Telefon: 21-567. (34452) HIVATÁSOS jogosítvánnyal ren­delkező, fiatal munkaerőt alkal­maznék gépkocsivezető munkakör­ben. Erkölcsi bizonyítvány szüksé­ges. Válaszokat „Kisipar" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérem. (34343) A HÍDÉPÍTŐ Vállalat komlói üze­me felvesz gyártástechnológiai mun­kakörbe gépészmérnököt vagy gya­korlott gépésztechnikust és mély­építő mérnököt vagy üzemmérnö­köt. Érdeklődni személyesen az üzem vezetőjénél. Telefon: 81-389. (439) GÉPKOCSIVAL rendelkező ruhá­zati nagykereskedelmi üzletkötőket főállásba felveszünk. Jelentkezés személyesen: SPECKER, Budapest, XIII., Frangepán u. 50—56., II. emelet 245. szoba. Telefon: 111-7223. (1381) A CARBON Könnyűipari Vállalat azonnali belépéssel felvesz 1 fő önálló, megfelelő gyakorlattal ren­delkező villanymotor-tekercselőt. Fi­zetés megegyezés szerint. Jelentke­zés a vállalat Komló, Kossuth La­jos u. 21. szám alatt lévő központ­jában, Tompa Árpád műszaki fő­osztályvezetőnél személyesen, vagy a 82-092/80-as telefonszámon. (269) A CARBON Könnyűipari Vállalat azonnali belépéssel felvesz cipő­ipari gépek javításához értő laka­tost. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: Komló, Kossuth Lajos u. 21-ben lévő központunkban, Tom­pa Árpád műszaki főosztály,vezető­nél. (338) GIPSZFORMA készítésében jára­tos, érettségizett fiatalembert spe­ciális munkára felveszek. Érdeklőd­ni 10—13 óráig, Újvári Antal fém­öntőmester, Pécs, Fürst S. 48. (34264)

Next

/
Oldalképek
Tartalom