Dunántúli Napló, 1977. február (34. évfolyam, 31-58. szám)

1977-02-08 / 38. szám

A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓI ÜSORABOL RÁDIÓ KOSSUTH RADIO 8.27: Vendégünk volt. Az agyku- tatás újdonságairól. 8.57: Lajtha Abel professzorral, a New York-i Agykutató Intézet igazgatójával be­szélget Eke Károly (ism.). 10.05: Iskolarádió. 10.35: Capua: A cigány­lány. Egyfelvonásos opera. 11.20: Kodály: Triószerenád. 11.40: Villa Tahiban. Molnár Géza regényének j-ádióváltozata. 12.35: Melódiakoktél. Közben: 13.10: Törvénykönyv. 13.52: Vergilius ifjúsága. Hegedűs Géza re­génye rádióra alkalmazva. II. rész. 14.50: Éneklő ifjúság. 15.10: Magyar szerzők műveiből. 15.44: Magyarán szólva . . . 16.05: Harson a kürtszói 16.35: Bányászdalok — summásda- lok. 16.50: Fúvószene. 17.07: Központ és periféria. 18.00: A Szabó család. 19.15: Maria Callas és Beniamino Gigli hangversenye San Remoban. 20.01: Külpolitikai dokumentummű­sor. 20.31: Zenekari muzsika. 21.05: Kilátó. 22.20: Népi muzsika. 22.50: Meditáció. 23.00: Yehudi Menuhin hegedül, Kenter Lajos zongorázik. 0.10: Pető István táncdalaiból. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: A Magyar Rádió és Televízió énekkara énekel. 8.20: Tíz perc kül­politika (ism.). 8.33: Verbunkosok, nóták. 9.15: Szemforgatás nélkül. 9.25: Orvosi tanácsok. 9.33: Derűre is derű. 10.00: A zene hullámhosz- szán. 11.55: Látószög. 12.00: A haj. Részletek Mac Dermot zenés játéká­ból. 12.33: Arcképek az orosz iroda­lomból. 12.50: Zongoramuzsika. 13.25: Növénykedvelök ötperce. 13.33: Beszélni nehéz. 14.00: Kettőtől hatig . . . 18.00: Sanzonok. 18.33: Nemzetiségek zenéjéből. 18.56: Ra­vel: Bolero. 19.16 Televízió — esz­tétika — kultúra. 19.30: Csak fia­taloknak! 20.33: Irodalmi kirándulá­sok. 21.36: A Rádió Dalszínháza. 22!33: Tíz perc külpolitika. HARMADIK MŰSOR 14.05: Zenekari muzsika. 16.03: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 17-03: Thomas Beecham operafelvételeiből. 17.44: Liszt: Haláltánc. 18.05: Jean- Pierre Rámpái Bach felvételeiből. 18.50: Dzsesszfelvételekböl. 19.15: Is­kolarádió. 19.33: Rádiószinház. 21.40: Zenekari muzsika. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Zenés kívánságok. 17.30: Zár­számadásokról jelentjük. 17.40: Nép­szerű melódiák. Közreműködik _ Bor­nemissza Mária, Muszty Bea, Piróka Éva, Dobay András, Németh József, valamint a Marcipán együttes. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: A Barc­lay énekegyüttes felvételeiből. 18.25: Hírösszefoglaló. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Hírek. — Az ifjúság hullámhosszán. Zenés műsor. 19.00: Német nyelvű műsor. Hírek. — Szarvasmarhatenyésztés a Szigetvári Állami Gazdaságban. Riport. — Ki- vánsághangverseny. 19.30: Műsorzá­rás. MAGYAR TV 7.59: Idősebbek is elkezdhetik (sz.) Tévétorna. 8.05: Iskolatévé: Magyar irodalom (ált. isk. 7. o.). 9.00: Éne keljünk együttI Elmentem a piacra. 9.05: Környezetismeret (ált. isk. 4. o.) A cukorrépa. 10.05: Történelem (ált. isk. 7. o.). Kisértet járja be Euró­pát. 10.30: Aprók tánca (sz.). Nép­táncműsor gyerekeknek. VI 5. Széki táncok (ism.). 11.05: Történelem (ált. isk 6. o.). 12.05: Filmesztétika, összeállítás a Filmszem műsorából. 13.05: Iskolatévé. Magyar irodalom (ism.). 14.00: Énekeljünk együtt (ism.). 14.05: Történelem (ism.). 16.43: Hírek. 16.50: Jerzy Polomski énekel (sz.). Lengyel zenés film. 17.05: A Test folyó mentén (sz.) (ism.). 17.55: „Egészségünkért!" Az Egészségügyi Felvilágosító Központ műsora. 18.00: Csapajev emlékműsor. 18.10: Mindenki iskolája. 7. Földrajz. 18.40: Reklámműsor. 18.45: 3. Iroda­lom. Kicsik és nagyok (ism.). 19.15: Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-Hiradó. 20.00: Nikolaj Pagogyin: Arisztokraták. Vígjáték három felvo­násban. (16 éven f.). Közben: 20.45: Az előadásról jutott eszembe. Dr. Váradi György műsora. 22.40: Tv- Hiradó 3. MÁSODIK MŰSOR 20.00: Hosszú út a hírnévig. Doku­mentumfilm. 20.45: Hat húron pen- dülünk. Gitáriskola. 15. rész. 21.00: Tv-Hiradó 2. 21.20: Statárium. Ma­gyarul beszélő csehszlovák film (16 éven felülieknek). IUGOSZLAV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: A természet Japánban. 18.15: Válogatás más tv-központok műsorai­ból. 18.45: A zenei ifjúság nemzet­közi vetélkedője. 20.50: Akciók. 21.00: Filmfesztivál ’77). — Svájci film. MÁSODIK MŰSOR 18.45: Filmek a természetről. 19.00: Humoros műsor. 20.00: Lindberg el­rablása — dók. dráma. 21.10: Hu­szonnégy óra. 21.30: Gyártva Svéd­országban — szórakoztató zene. 21.50: Tudományos műsor: A barlan­gok kihívása. 22.35: Filmfesztiváli krónika. ÉPÍTTETŐK, FIGYELEM I Most ve­gye meg szentlőrinci telepünkön építőanyag szükségletét. Ajtók, ab­lakok, tetőfa, tetőléc, pala, cserép, E- jelű gerenda, áthidalók, BH-elemek, talpascsövek, kútgyűrűk, kerítésosz­lopok, cement, mészhydrát stb. nagy mennyiségben kaphatók. Telefon: 71-102. VÁSÁROLJON BÚTORT SZENT- LÖRINCENI Lakószobák 7—8 típus­ban, több fajta konyhabútor és kár­pitos garnitúra kapható OTP-hitelre is. Házhoz szállítást vállalunk. A KONZUM ÁRUHÁZ AJÁNLATA: Lepedők olcsó áron, 66,80-értl Amíg a készlet tart. (II. emeleten.) KÖZÉRDEKŰ NEMZETKÖZI gasztronómiai hetek 1977. Pilseni vacsorák a Nádor Ét­teremben. Asztalfoglalás 11-477 tele­fonon, h* AZ ORSZÁGOS Rendező Iroda feb­ruár 14-én fél 6 és fél 9 órakor elő­adást tart a Nemzeti Színházban. Fellép az Apostol együttes, Bódy Magdi, Keresztes Tibor. Jegyek vált­hatók a Filharmóniánál (Színház tér 2. sz.). TÉLI (iVÁl;! Centrum m Áruházban 19TT. február 12-ig 30—40°j0 árengedmény Centrum Áruház a város központjában LAKÁS-INGATLAN Pécs, Mezőszéi utca 58. sz. 190 n-öl beépíthető telek eladó, vagy vi- kendtelekért cserélhető. Érdeklődni a fenti cí­men. Kétszobás, uránvárosi, távfűtéses, összkomfor­tos, szövetkezeti lakás eladó. „Béke" jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. Pécsett, kiemelt környe­zetben, azonnal beköl­tözhető két és fél szo­bás öröklakás készpén­zért eladó. Telefon: 21-724, 17—19 óráig. Szigetváron, 1970-ben átadott, kétszoba, kom­fortos, KISZ öröklakás kb. 45 000 Ft OTP-vel sürgősen eladó. ,,250 ezer” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Eladnám vagy balatoni komfortos villáért elcse­rélném nagyméretű, két és fél szobás, gáz­fűtéses, azonnal beköl­tözhető pécsi öröklaká­somat. Ajánlatokat: „Mártírok útja” jel igé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. Harkányban szép He­lyen, 190 négyszögöl házhely, építőanyaggal együtt eladó. Érdeklőd­ni: Harkány (víkendte lep), Liget utca 11. 17 óra után vagy 8—fél 5 óráig a pécsi 15-088/10- es telefonon. Pécs, Felsőhavi utca 42. számú családi házban kétszoba összkomfort beköltözhetően eladó. Molnárék. Pécs, Kertváros, Víg ut­ca 21. számú kertes családi ház beköltözhe­tően eladó. Eladó Újhegyen 583 négyszögöl bármilyen célra felhasználható sík terület. Városi busz- meaálló a végében. Ér­deklődni: Újhegy, Zsák utca 2. Elcserélném Uránváros központjában, II. eme­leti, erkélyes, egyszoba, komfortos, főbérleti la­kásomat kétszobásra ér­tékkülönbözettel. „Bár­mikor" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Kétszoba, összkomfortos lakásomat elcserélném 2 db egyszobásra vagy 1 db egyszobásra plusz költségtérítés. Cím: Ybl Miklós út 9. XIII. 2. Gyermektelen, tanuló házaspár sürgősen 'für­dőszobás albérletet ke­res. Minden megoldás érdekel. Cím: Mészáros Péter, Zalaegerszeg, Gasparich u. 8. Háromszobás plusz sze­mélyzeti szobás, belvá­rosi, komfortos, PIK la­kásomat 1 db 1 és 1 db 2 szobásra cserél­ném. „Viktória" jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe. Elcserélném kétszobás, komfortos, alagsori, ta­nácsi, I. emeleten levő lakásomat egyszobás, komfortos vagy kialakít­ható komfortosra. „Le­het kertvárosi is” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Külön bejáratú, bútoro­zott szobát keres 1 nő, 1 éves kisgyermekkel. „Bem utca" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Külön bejárató albérleti szobát keresek fürdő­szoba használattal. „Dolgozó nő" jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Elcserélném kertvárosi, 3 szobás, központi fű­tésű, tanácsi lakásom kisebb családi házra. II. kerület, Viktória u. 17. II1/8. Báló. Belvárosi 2x2 szobából álló házrész eladó, 2 szoba, összkomfort, ga­rázzsal beköltözhető. — „Költözés" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó III. emeleti, két szoba, összkomfortos öröklakás, beköltözhe­tően, igényesnek, 360 000 készpénzért plusz 60 000 OTP átvál­lalással. „Kacsóh Pong­rác utcában" jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Eladó házrész — 2 szo­ba, konyha, éléskamra, szuterin. Érdeklődni: a helyszínen. Pornyokai János, Vasas II., „C" utoa 9. Másfél szobás, szövet­kezeti lakás 250 000 kp plusz OTP-vel eladó. — „Októberi beköltözés" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Uj-Pogányban 300 négy­szögöl házhely eladó. Különálló, üres, szoba­konyha, albérletbe ki­adó. Pécs, Hatház u. 8. 2 szoba, összkomfortos, szövetkezeti lakás eladó vagy elcserélhető pécsi hasonlóért. Ugyanott 353-as Wartburg de Luxe gépkocsi eladó. Érdeklődni: Siklós, te­lefon : 75. 2 szoba, étkezős, gáz­fűtéses, szövetkezeti la­kásomat 3 vagy 4 szo­básra cserélném. „Jó­kai utca" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó 360 négyszögöl szőlő-gyümölcsös, fabó­déval, szerszámokkal, Közép-Daindol 87. szám alatt. Érdeklődni: Alpá­ri Gy. u. 6. szám, fdsz. 4. (Misi cukrászdánál.) Kertes családi ház be­költözhetően eladó. Ta­nácsi cserelakást be­számítok. Cím: Pécs, I. kerület, Bródy Sándor u. 19. Állattartásra, kertészke­désre alkalmas telek, Nagyároádon, minden elfogadható árért el­adó. Gyenes, Pécs, Zsolnay u. 41. __________ F iatal házaspár egy gyermekkel bútorozott szoba-konyhós albérle­tet keres. „Gyors" jel- iqére a Hunyadi úti hirdetőbe. ADÁS — VÉTEL MODERN GARNITÚRÁK 3580 Ft-tól részletre VAJTA kárpitosnál, PÉCS, Déryné u. 11. Kétlapos, vízszintes gat- ter fűrész eladó. Komló, Mecsekfalui út 1. Veszek: olajkályhákat, mosógépeket, varrógé­peket, képrámákat, fest­ményeket, dísztárgyakat, mozsarakat, gyertyatar­tókat, facsillárokat, ré­gi órákat, agancsot, he- veróket, rekamiékat, konyhabútorokat, gobe­lin képeket. Koltay, Rákóczi út 61. Eladó egy három hét múlva malacozó hasas gäbe és egy kismalac­cal levő göbe, hét má­zsa csöves kukorioa, két db 203 literes olajos­hordó, 800 db bontott tégla, egy mázsás mér­leg súlyokkal. Érdeklőd­ni : délelőtt, Pécs, Lám­pásvölgy 8. sz. __________ M odern bútorokat ve­szek és eladok. Sza­badság út 50. Telefon: 18-224.___________________ T rabant Combi sürgő- sen eladó. Érdeklődni minden nap 71-187-es telefonon. 11 kW-os villanymotor, 60-as Grénó terményda­rálóval, dupla felvonó­val, üzemképes álla­potban eladó. Kapos­vár, Tüskevári utca 16. Huszár. 750-es Zastava alkatré- szerucént eladó, r’ecsúj­hegy. Bor utoa 25._____ E ladó 34 négyzetméter alapterületű elárusító pavilon, amely műhely­nek is alkalmas. — „40 000" jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Heverök, re ka mié, sez- lon, olajkályha, szenes­kályha, konyhabútor, hármasszekrény, aszta­lok eladók. Sallai u. 15._______________________ E ladók Trabant gumik, Wartburg mennyezet kárpit, bal hátsó üveg, Zsiguli üléshuzat. Édes­anyák, útja 5. Lieber­Osztrák tenyész pártól vörös rajzos, német ju­hász kölykök eladók. — Bayer, Pécsvárad, Kál­vin u. 6. Jó állapotban levő MB 1000-es Skoda — 1979 februárig érvényes mű­szaki vizsgával — el­adó. Pécs, Bánya u. 31. (Hősök terénél.)_________ „Kari" kétszemélyes qyermekbútor, 4800,— Ft-ért eladó. Kertváros, Enyezd u. 20. IX. eme­let 35.___________________ M ost vizsgázott, IC-s Wartburg de Luxe el­adó. Szentlórinc, Deák u. 13. Ugyanitt 2 éves német juhász kutya el­adó. _______ Jó óllaDotban levő GIORDANI, ülő baba­kocsit vennék. Uránvá­ros. Ybl Miklós u. 7/3. 4. emelet 4. ajtó._______ A utomata mosógép el­adó. Érdeklődni: 16 óra után, 18-819-es telefo­non. Trabant Limousine-t vennék. Telefon: 20-256. délután. Eladó: vitrines szek­rény, ruhaszekrény, ebédlőasztal székekkel, keményfából, politúroz­va, két db fotel, do­hányzóasztal. Érdeklőd­ni: 21-911-es telefonon. Olajkályhák, televíziók, rádiók, szekrények, he- verők, mosóqépek. por­szívók olcsón vásárol­hatók. Fel sóvám ház ut­ca 2. Parkettázást, csiszolást, lakkpzást, műanyagpad­ló ragasztást vállalok. Közületnek is. Bácsi. Telefon: 10-861. Öreg dunyhából pap­lankészítést vállalok, házhoz szállítva is. — Nagy Zoltánná, Sásd, Kossuth Lajos utca 17. Telefon: 242. Kisgyermekes művészhá­zaspár háztartásához napi néhány órára se­gítséget keres. Telefon: 20-160. Gépírás, qyorsírás, iro­dai okiratok kezelésé­nek tanítása, GYES-es kismamák részére gyor­sított tanfolyam. „Rö­vid idő" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Gyermekgondozást — összkomfortos — lakáso­mon vállalok. Minden igényt kielégítek. Tele­fon: 17-212. Angol nyelvoktatás, kor­repetálás, vizsqákra fel­készítés külföldön ta­nult diplomásnál. Tele­fon: 19-073. Vidékieknek I Nyelvtaní­tás 70 forinttól havonta levelezéssel, angolul, németül, franciául, oro­szul. olaszul, spanyolul telefonetikusan (835— 761) Doktor Farkas, külföldi diplomás szak­tanár. 1149 Budapest, Tábornok huszonegy. Szaktanár korrepetálási vállal magyarból és oroszból. Telefon: 18-755. Autójavítást, vizsgára előkészítést rövid határ­idővel vállalok, Gyánti István autószerelő, Pécsújhegy, Bor utca 25. Kertmunkást felveszek. End rész György u. 8. Esküvőre fejdísz, fátyol, kesztyű, művirág, férfi­ing, nyakkendő, kitűző és egyéb kellékek nagy választékban vásárol­hatók. Esküvői kellékek szaküzlete. Pécs, Jókai tér 9. Dolgozókat felvesznek A PÉCSI Állami Gazdaság azonna­li belépéssel alkalmaz gyakorlattal rendelkező építési üzemmérnököt vagy technikust építésvezetői mun­kakörbe. Jelentkezés: Pécs, Köztár­saság tér 2., személyzeti vezetőnél. (302) A MOHÁCSI Farostlemezgyár be­ruházási munkakörbe építészmérnö­ki állás betöltésére pályázatot hir­det. Fizetés: kollektiv szerződés sze­rint. Jelentkezés: személyesen vagy írásban. Cim: Mohácsi Farostlemez- gyár, 7701, Mohács, Pf.: 29., sze­mélyzeti és oktatási osztály. (358517) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikája felvesz takarítónő­ket, beteghordozót és ápolónőket. Jelentkezni: Pécs, Bajnok utca 1. (42864) A ZENGŐ Gyöngye Mezőgazdasá­gi Termelőszövetkezet, Nagykozár, felvételre keres azonnali belépésre juhászokat. Jelentkezni lehet a köz­pontban. (292) MŰSZAKI ügyintézői munkakörbe érettségizett férfi munkaerőket fel­vesz azonnali belépéssel a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat Felmérési Osztálya. Jelentkezés: Légszeszgyár utca 17. alatt az osz­tályvezetőnél. (300) KONYHALÁNYT, mosodai dolgo­zót, takarítónőt (lehet nyugdíjas is), felveszünk. Kisegítő Iskola, Pécs, Kulich Gyula u. 1. sz. (42861) TAKARÍTÓNŐKET — nyugdíjast is — felvesz a Gyermekkórház, Nyár u. 8. (61063) GYORSÍRNI tudó gépirónőt felveszünk. Jelentkezés: Baranya Kereskedelmi Vállalat Pécs, Rákóczi út 11., munkaügyi osztály. (297) EGY takarítónőt alkalmazunk. Egészségügyi Szakiskola Pécs, Hu­nyadi út 72. (221) A FUSZÉRT Vállalat felvételre ke­res: ,,E”-vizsgával rendelkező gép­kocsivezetőt IFA W 50-es gépkocsi­ra, hegesztő vizsgával rendelkező autószerelőt, gépésztechnikust, áru­kísérőket, férfi és női dolgozókat raktári munkára. Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 59. Raktárbázis. Fűszert, munkaügy. (222) A PÉCSI Építőipari Szövetkezet felvesz: központifűtés-szerelőt, hő­szigetelőt, kőműves szakmunkásokat, segédmunkásokat. Jelentkezés a szövetkezet központjában, Pécs, Me­gye utca 19. sz. (199) A 26. SZ. Állomi Építőipari Vállalat pécsi kirendeltsége felvételt hirdet gyors- és gépírói, valamint ügyvi­teli alkalmazotti állások betöltésé­re. Jelentkezés: Petkó Zoltán fő­építésvezető, Pécs, Nagyhídi u. 16. (Hőerőmű mellett, utazás 32-es busz- szol). Telefon: 12-186. (50210) HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó apósom, nagypapánk ét dédi, FACEK REZSŐ rövid szenvedés után, február 4-én elhunyt. Temetése február 10-én, délután egy órakor lesz a komlói temetőben. Autóbusz a Béke szálló­tól indul. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, apó­sunk, nagypapánk, METZ JÓZSEF keszüi lakos rövid szenvedés után 62 éves korában elhunyt. Temetése február 9-én, szerdán 15 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. KÖSZÖNET Köszönetét mondunk a kedves ro­konoknak és mindazoknak, akik sze­retett halottunk, SIPOS LAJOS postamester temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Ezúton mondok köszönetét mind­azoknak, akik szeretett élettársam, MARTIN BÉLA búcsúztatásán részt vettek, köszönet a jó szomszédoknak és ismerősöknek, akik virágokkal, megjelenésükkel fáj­dalmamat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló élettársa. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen ha­lottunkat, PUMMER JÁNOST utolsó útjára elkísérték, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a villányi termelőszövetke­zet vezetőinek, dolgozóinak, valamint xi Baranya megyei BV Intézetnek. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét azok­nak, akik drága halottunkat, HUNYADI GYULÁT utolsó útjára elkísérték, s bármilyen módon részvétüket nyilvánították. A gyászoló Hámor és Thuránszky csa­lád. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik drága jó halottunk, ID. BARTALOVICS JANOS temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkon eny­híteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a pécsi Kesztyűs Ktsz ve­zetőségének, pártszervezetének, dol­gozóinak, a tmk műhelynek, továbbá a Pécsi Szikra Nyomda, a Széchenyi- akna műhely dolgozóinak, a Kesz­tyűgyárnak, a kedves rokonoknak, is­merősöknek, barátoknak és a ház lakóinak. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, HEGEDŰS JANOSNÉ Kornháber Magdolna temetésén megjelentek, virágok, táv­iratok küldésével együttérzésüket ki­fejezték. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, jóbará­toknak, kollégáknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen drága édes­anyánk, OCZVIRK LAJOSNÉ elhunyta alkalmából részvétüket és együttérzésüket bármilyen módon ki­fejezésre juttatták. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen drá­ga halottunk, SPRUZSINA SZANISZLÓ temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön köszönet a széleskörű rokonságnak, a 6-os szá­mú meszesi fodrászüziet dolgozóinak, jó barátoknak és a jó szomszédok­nak. A gyászoló család. %nmú Hideg téli napokon jólesik egy csésze forró tea. Mától, február 15-ig Kedvezményes teavásár Pécsett, az újmecsekaljai —S urn ID whJh— ÁRUHÁZBAN: Kiváló teakeverék 50 gr. 9,70 ft helyett 7.— Ft Kiváló teakeverék 25 gr. 5,10 Ft II 3,50 Ft Kinai tea 20 gr. 3,30 Ft II 2,50 Ft Kínai tea 50 gr. 9,30 Ft ff 6,50 Ft Kinai tea 100 gr. 16,50 Ft ff 11,50 Ft Indiai tea 20 gr. 4,20 Ft ff 3,— Ft Indiai tea 50 gr. 10,20 Ft ff 7,— Ft Grúz tea 20 gr. 3,40 Ft ff 2,50 Ft Grúz tea 50 gr. 8,30 Ft ff 6­Ft Grúz tea 100 gr. 15,50 Ft ff 11,­Ft Aranykanna teakev. 50 gr. 8,70 Ft ff 6,— Ft Aranykanna filteres 12,— Ft ff 8,50 Ft Aranykanna filteres 100 db-os 40,— Ft ff 28.­Ft Garzon tea filteres 20 db-os 10,50 Ft ff 7,50 Ft A MOHÁCSI Farostlemezgyár al­kalmaz: nehézgépkezelő vizsgával rendelkező dolgozókat Poclain ra­kodógépre, egy- és kétműszakra géplakatos, gumijavitó, hegesztő szakmunkásokat, három műszakra: szerszámélező szakmunkásokat és üzemi segédmunkásokat. Munkás- szállást, üzemi étkezést biztosítunk. Felvilágosítás a gyár munkaügyi osztályán. Mohács, Budapesti or­szágút. Telefon: 392. (180) A BAKSAI Ezüstkalász Mgtsz fel­vételre keres hálózati villanyszerelő­ket, lakatosokat tmk-munkára. Bé­rezés: az érvényben lévő bérszabály­zat szerint. Jelentkezni lehet min­den munkanap, Baksa, Rádfapusz- ta üzemegység, iroda. (50219) KAPOSVÁRI Ruhagyár pécsi telepe felvesz varrodai munkára szakmun­kásokat és betanulókat. Jelentkezés: Pécs, József A. u. 17., munkaügy. (50225) LAKATOSOKAT (lehet nyugdíjas is) felvesz a Mecseki Kultúrpark. Jelentkezni lehet: 8—16 óra között a vidám parki irodában. (276) FELVESZÜNK értékkönyvelőt köz- gazdasági technikumi végzettséggel, legalább 3 éves gyakorlattal, kész­áru raktárost, középfokú végzettség­gel rendelkező műszaki ügyintézőt, valamint asztalost, rakodót, kályha­fűtőt, udvarost, férfi és női betaní­tott és segédmunkásokat, műhelyta- karitót. Pécsi Bútorgyár Pécs, Somo­gyi Béla út 6. sz. (275) A PÉCSI Dohánygyár felvesz női munkaerőket betanított munkára, do­hányipari qépek kezelésére, valamint férfi és női segédmunkásokat. Jelent­kezés: a munkaügyi osztályon. (50220) MECHANIKAI és elekroműszerészt felveszünk. Pannónia Sörgyár. (216) A TITAN Kereskedelmi Vállalat Baranya megyei Kirendeltsége fel­vesz háztartásfelszerelési, vas- és műszaki eladókat, valamint raktári segédmunkásokat és árukisérőket. Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 59. Raktárbázis. Munkaügy. (219) BÓLYI és pécsi üzemeinkbe gép­kocsi rakod ókat, valamint férfi se­gédmunkást felveszünk. Jelentkezés: Bólv, Ady E. u. 3—5., az üzemve­zetőnél, valamint Pécs, Bolgár Nép­hadsereg u. 10. Pécsi Faipari Szö­vetkezet. (50201) PEZSGŐGYÁRUNKBA női és fér­fi segédmunkásokat felveszünk. Me- csekvidéki Pincegazdaság pezsgőgyá­ra, Pécs, István tér 12. (237) A PÉCSI Geodéziai és Térképésze­ti Vállalat segédmunkásokat vesz fel. Jelentkezni lehet személyesen vagy írásban: Pécs, Légszeszgyár utca 17. (166) A PÉCSI Geodéziai és Térképészeti Vállalat V. sz. pécsi felmérési osz­tálya felvesz érettségizett, katona­viselt fiatalembereket felmérési mun­kákra. Jelentkezni lehet: Pécs, Jo­gász utca 4., III. emelet 30. szoba. (282) Esküvői ruhák kölcsönzése Különleges, népi hímzésű és hagyományos menyasszonyi ruhák a legújabb divat szerint, most érkezett anyagokból, méretre készítve is. A JELMEZKÉSZÍTŐ ÉS KÖLCSÖNZŐ VÁLLALAT PÉCSI BOLTJÁBAN Pécs, Kossuth L u. 55. Telefon : 15-232.

Next

/
Oldalképek
Tartalom