Új Dunántúli Napló, 1990. szeptember (1. évfolyam, 149-178. szám)

1990-09-26 / 174. szám

Pécs város egyéni választókerületeinek területleírása helyi önkormányzati 1. sz. egyéni választókerület ______1.szavazókor______ Ba lázsmalom, Csizmazia Gyula u. Ga­garin tér, Hadik András u., Haladás u., Harangvirág u., Hármashegy u., Hird-új- telep, Hirdi út, Homokbánya, József Atti­la tér, Juhász Gyula tér, Kerékhegy, Ken­derfonó u., Kosártanya, Kosztolányi Dezső u., Köveshegy u., Kültelek, Latin- ca Sándor u., Pázsit u., Pór Bertalan u., Schmidt-malom, Sportpálya, Szabad­föld u., Sziklavár u., Szövőgyár u., Tátika u., Tömörkény István u„ Túra u., Vasas állomás környéke, Vöröshegy u., Zámor u„ Zengő u. Szavazóhelyiség: Pécs-Hird, Ügyfélszolgálati Iroda, Zengő u. 47. ______2. szavazókor______ A­u., Berkenyés u., Bethlen Gábor u., B- u., C-u., D-u., Hajadon u., Legény u. Szh.: Pécs-Vasas Bányatelepi Munkásklub, D-u. 2. ______3.szavazókor______ Be ncze József u., Búzaberki-dűlő, Csar­nok-köz, Fenyő u., Iskola-köz, M- u , Ne­velő u., Parcsin u., Petőfi akna, R-u., S- u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Bencze Jó­zsef u. 13/1. ______4. szavazókdr______ Bó zsa István u., Gabona u., Gubér-köz, Kis-köz, Határ u. páros oldal, Kút u., Liget u., Orosz Gyula u. 33-tól végig, 32-től vé­gig, Puskás Tivadar u., Somoska u., Szö­vetkezet u. Sz.h.: Pécs-Vasas, Műv. terem, Szövetkezet u. 13. ______5.szavazókor______ Bú zakalász u., Csap u., Csósi u., Erdő­alja u., Határ u. páratlan oldal, Iparos u., Kulcsos Csárda, Máladó u., Orosz Gyula u. 1-től 31-ig és 2-től 30-ig, Sas u., So­mogy Külterület. Szih.: Pécs-Somogy, Ügyfélszol­gálati Iroda, Búzakalász u. 3. ______6.szavazókor______ Kő bánya u., Pajtás u., Pernecker István u., Pfaff-malom, Rücker-akna, Somogy- Bányatelep, Somogy u.. Szemere Berta­lan u., Széna u. Szh.: Pécs-Somogy, Kodály Zol­tán Műv. Ház, Bányatelep 3. 2. sz. egyéni választókerület 7. szavazókor ___ Ba ltika u„ Bánomi út, Gorkij u., Hősök tere, Margit u., Munkásőr u., Népfront u., Tárna u.,Tolbuhin út 85-től végig és 122- től végig, Tűzoltó u. Szh.: Munkásklub, Pécs, Tolbu- chin út 195. 8. szavazókor_____ Borbála u. 2-től 52-ig és 1-től 43-ig, Fej­lődés u., Füst u., György-akna, György- telep, István-akna, Katona József u. 1- től 35-ig és 2-től 30-ig, Kisgyőr iskola, Lantos- völgy, Óvoda u., Tőrök István u., Vöröscsillag u., Vörösmarty u. Szh.: Pécsszabolcsi Ált. Isk., Pécs, Török István u. 13. ______9.szavazókor______ Ar any János u„ Árpád u., Árpád-tető, Barátság u., Bánya u„ Borbála u. 54-től végig és 47-től végig, Csapó János u., Csille-köz, Csokonai u., Görgey Artúr u., Határőr u., Honvéd-köz, Hun u., Jósze­rencse u., Józsefháza, Katona József u. 37-től végig és 32-től végig, Lehel u., Pe- rényi u., Vöröshadsereg u., Wesselényi u. Szh.: Öregek Napközi Otthona, Barátság u. 18. _____10.szavazókor_____ Áp rilis 4. u., Bajtárs u., Bányászvértanúk útja, Béke-akna, Botond u., Bródy Sán­dor u., Csertető, Dobó Katalin u., Dobo­gó-dűlő, Egyenlőség u., Eszperantó u., Irinyi János u., Kinizsi u., Klapka u., Krúdy Gyula u., Sudár István u., Szabol­csi alsóhegy, Szabolcsi középhegy, Sza­bolcsi felsőhegy, Szabolcsi Szőlőhegy, Szabadságharc u., Szüret u„ Thököly u., Vájár-köz, Zsigmondtelep. Szh.: Gyermekorvosi Rendelő, Thököly u. 2. ' _____11.szavazókor_____ Au róra u., Csók István u., Ibolya u., Ked­ves u., Szabó István u., Tolbuhin út 60-tól 120-ig és 71-től 83-ig. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Engels út 154. _____12. szavazókor_____ En gels út 221-tői végig és 152-től végig, Kirov u., Május 1. u.. November 7. u. Sz.h.: Ált. Isk., Pécs, Engels út 154. _____013.szavazókor_____ Fr ankel Leó u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Frankel Leó u. 33. 3. sz. egyéni választókerület _____14.szavazókor_____ Fe rtig Imre u., Keller János u., Ötéves terv u., Teleky Blanka u., Tolbuhin út 65., 67., 69. számú házak, Sztahanov u., Zalka Máté u. Szh.: Ált Isk., Pécs,Engels út 154. _____15. szavazókor_____ Ap affy u., Bocskay u , Gábor Áron u., Komjáth Aladár u., Kőrös u. Sz.h.: Mecseki Szénbányák Igaz­gatósága, Pécs, Komjáth Aladár u. 5. _____16.szavazókor_____ Do bó István u. 79-től végig és 60-tól végig, Február24. u., Kormoskősor, Vajda János u. Szh.: Mecseki Szénbányák Igaz­gatósága, Komjáth Aladár u. 5. _____17.szavazókor_____ Ko rvin Ottó u., Szeptember 6. tér. Szh.: József Attila Műv. Ház, Kor­vin Ottó u. 20. _____18. szavazókor_____ An drássy út, Fekete Gyémánt tér, Kishe­gyi-dűlő, Kölcsey Ferenc u., Major-dűlő, Tolbuchin út 32-től 58-ig. Szh.: Ált. Isk., Pécs,Tolbuhin út 58. _____19.szavazókor_____ He gedűs Mihály u., Pécsváradi út, Test­vériség u., Tolbuhin út 1-től 63-ig és 2-től 30-ig, Turini u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Tolbuhin út 58. _____20. szavazókor_____ Ak nász u., Balassi Bálint u.. Búzavirág u„ Dobó István u. 2-től 58-ig és 1-től 77- ig, Homoktető, Kocsis István u., Nemzet­őr u., Szondi György u. Szh.: Kodály Zoltán Gimn., Pécs,Dobó István u. 35. 21.szavazókor Blaha Lujza u., Csöpp u.. Derűs u., Diósi út, Diós-dűlő, Dózsa György u., Engel János József u.. Eper u., Gyöngyösi Ist­ván u., Hétvezér u., Meszes-dűlő, Név­telen u., Rigóderalja u., Piroska u., Dr. Szántó László u. Szh.: Katonai Kollégium, Pécs, Puskin tér 17. 4. sz. egyéni választókerület _____22. szavazókor Ar asz u., Barázda u., Bogádi út, Deák Ferenc u.. Eperfás u., Homokvölgy u., Kakukk u., Karancs u., Koksz u., Pano­ráma u., Péps-Felső MÁV-állomás, Pé- csújhegyi MÁV-őrház. Szh.: Újhegyi Ált. Isk., Koksz u. 14. _____23.szavazókor_____ Bo glárka u.f Bor u., Cinege-dűlő, Danitz- puszta, Fátyol u., Feketerigó u., Hamvas u., Mókus u., Nagykozárí út, Palahegy u., Présház u., Rezgő u., Róka u., Sö­vény u., Szirom u., Szöcske u., Zsák u. Szh.: Újhegyi Ált. Isk., Koksz u. 18. _____24. szavazókor_____ Fü rst Sándor u., Gyár u., Hengermalom, Magtár u., Puskin tér. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Fürst Sán­dor u. 40. _____25.szavazókor_____ Al kotás u., Álmos u., Buzsáki Imre u., Csaba u., Előd u., Géza u., Gyula u., Hu­ba u., Remény u., Ságvári Endre u., Tál­tos u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Fürst Sán­dor u. 40. ____26.szavazókor_____ Ba samalom út, Basamalom-dűlő, Bulgár u., Cinka Panna u., Dankó Pista u„ Ditz- malom, Edison u., Eozin u., Felszabadu­lás útja, Fúrj u.. Gerle u., Gomba u„ Hő­erőmű barakkok, Kisbalokány-dűlő, Nagyhidi-dűlő, Nagyhídi út. Nárcisz u., Pécsbányarendező MÁV pályaudvar. Ri­gó u., Téglaház u. Szh.: DDGÁZ Kultúrház, Pécs, Felszabadulás útja 107. _____27, szavazókor_____ Ba csó Béla u., Dohány u., Fűzfa u.. Gyöngy u.. Jogász u., Kilián György u., Külvárosi Pályaudvar, Légszéffigyár u., Marharétalja-dűlő, Nagybalokány-dűlő, 48-as tér, Pipacsu., Sport u„ Vasvári Pál u. Szh.: Kalamár József Kollégium, Pécs, Jogász u. 3. _____28.szavazókor_____ Ba tthyány u., Czinderi u., Diófa u., Hal tér, Liszt Ferenc u., Nyírfa u., Piac tér, Rákóczi út 25-től 67-ig és 28-tól végig, Rózsa Ferenc u., Somogyi Béla u., Tüs­késréti út, Vágóhíd u., Zsinkó István u. Szh.: Kalamár József Kollégium, Jogász u. 3. _____29.szavazókor_____ Üs zögi kiserdő, Üszögpuszta, Üszögi víztároló. Szh.: Pécsi Állami Gazdaság, Üszögpuszta. 5. sz egyéni választókerület _____30. szavazókor_____ Al sóbalokány u., Farkas István u., Felső- balokány u., Felsővámház u. Halász u., Hanargöntőu., Láncú., Majoru., Univer­sitas u., Zsolnay Vilmos u. Szh.: Ált. Isk.,Pécs, Felsővámház u. 22. • 31. szavazókor_____ Dé libáb u„ Hajnal u., Kalapács u., Kert u., Kiss Ernő u. 59-től végig és 60-tól vé­gig, Pósa Lajos u. 1-től 39-ig és 2-től 58- ig. Sarló u., Sellő u., Szivárvány u., Torda u„ Tündér u. 1-től végig és 2-től 40-ig, Újvilág u. 27-től végig és 38-tól végig, Vadász u. 24-től 30-ig és 41 -tői 73-ig. Szh.: DOZSÓ Műv. Ház, Pécs, Fel­sővámház u. 72. _____32. szavazókor_____ Av ar u., Baranyavár u„ Bokor u„ Dagály u., Kiskőszeg u., Mészkemence u., Pél- monostor u., Vadász u. 32-től végig és 75-től végig. Szh.: DOZSÓ Műv. Ház, Pécs, Felsővámház u. 72. 33. szavazókor Dugonics u., Hold u., Kiss Ernő u. 1-től 57-ig és 2-től 58-ig, Sándor u., Rudas László u. 1-től végig és 28-tól végig, Új­világ u. 1-től 25-ig és 2-től 36-ig, Vörös- kereszt u. Szh.: Idősek Klubja, Pécs, Vörös- kereszt u. 20. _____34.szavazókor_____ Bé la u., Csillag u., Endre u., Rippl Rónai u., Tündér u. 42-től végig, Vadász u 1 -tői 39-ig és 2-től 22-ig. Szh.: Óvoda, Pécs, Vadász u. 8/A. _____35.szavazókor_____ Bé ri Balogh Ádám u.. Egyetem u., Felső­malom u., Irányi Dániel tér, Koller u., Kossuth Lajos u. 50-től végig és 53-tól végig, Lenke u., Dr. Majorossy Imre u. 2-től 20-ig, 1-től 17-ig, Nagy Lajos u.-, Rá­kóczi út 69-től végig. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Egyetem u. 2. 6. sz. egyéni választókerület 36. szavazékör Erzsébet u., Katalin u., Könyök u., Már­ton u., Orsolya u., Rudas László u. 2-től 26-ig. Szh.: Ált. Isk.,Pécs, Felsővám- ház u. 22. 37. szavazókor Bártfa u., Engels út 1-től 109-ig és 2-től 118-ig, Kispiricsizma-dűlő l-ll, Pósa La­jos u. 41-től végig és 60-tól végig, Sorház u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Bártfa u. 5. 38. szavazókor Bányász u., Besenyő u., Jász u., Kun u., Marx út 1-től végig és 2-től 122-ig, Sza- márkút, Székely u., Török u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Bártfa u. 5. 39. szavazókor Alsógyükési út, Bittner Alajos u., Borbá­latelep, Dömörkapu, Dömörkapui út, El­őre u., Engels út 120-tól 150-ig és 111-től 219-ig, Felsőgyükési út l-VI-ig, Kanyar u., Középgyükésí út, Muskotály u., Nagymeszes-dűlő, Rigóder út. Szeder u„ Vadvirág u.. Veterán u. Szh.: Orvosi Rendelő, Pécs, Bitt­ner Alajos u. 80. _____40. szavazókor_____ Al igvárom-dűlő, András-akna, András u., Andrásbányavöigyi út, Czerékvölgy, Csákány u., Debreczeni Márton u., Erdő­alja, Fehérkúti túristaház, Flórián u., Gesztenyés u.. Gesztenyés-dűlő, Gödör u„ tstenáldásvölgyi út, Káposztásvölgyí út, Károly u., Károly tér, Kénes út, Ke­reszt kunyhó, Kórház u., Kórház tér, Ko- zári vadászház, Körmöcz u., Lámpáste­tő, Lámpásvölgyi út, Nagybányaréti völgy, Rákos Lajos u., Selmecz u., Séta­tér u., Széchenyi-akna, Zöldelö u. Sz.h.: Ált. Isk., Pécs, Gesztenyés u. 17. _____41. szavazókor_____ Ad y Endre u., Alsóhavi út, Ágoston-köz, Domb u., Felsőhavi-dűlő, Felsőhavi u., Gyopár u., Havi-dűlő, Havihegy u., He­gyalja u. 1-től 17-ig, 2-től 26-ig, Irma u., Losonc u„ Magyar u., Mező Imre út, Tát­ra u., Zerge u„ Zsigmond u. Szh.: Körzeti Orvosi Rendelő, Pécs, Ady Endre u. 81. _____42.szavazókor_____ Ág oston tér, Ágota u., Cserző-köz, Do­monkos u., Ferenc u., Gáspár u., Dr. Ma­jorossy Imre u. 19-től végig, 22-től végig, Szikla u., Tettye u., Tettye tér, Vince u., Zídina környék. Szh.: HUNOR Kesztyűgyár, Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36. 7.sz egyéni választókerület 43. szavazókor Annau., Bástya u., Flórián tér, József u., Kis Flórián u., Megye u., Zetkin Klára u. Szh.: Janus Pannónius Gimnázi­um Pécs, Déryné u. 2 _____44. szavazókor_____ Dé ryné u., János u., Kulich Gyula u., Me­gye-köz, Meredek u., Nagy Flórián u. ' Szh.: Népművészeti Szövetkezet, Pécs, Déryné u. 17-19. _____45.szavazókor_____ Bo ltív-köz, Gábor u., Kazinczy Ferenc u., Kossuth Lajos u. 1-től 51-ig, 2-től 48- ig, Líceum u., Perczel Mór u. 1-től végig páratlan oldal, Széchenyi tér, Színház tér, Tanácsház-köz. Szh.: Bőrdíszműipari Szövetke­zet, Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. _____46.szavazékör_____ Be rcsényi u., Fürdő u., Goldmark Károly u., Kisfaludy u., Kossuth tér, Munkácsy Mihály u., Perczel Mór u. páros oldal vé­gig, Széchenyi-köz, Tímár u., Toldi Mik­lós u. Szh.: Horvát-Szerb Kollégium, Pécs, Fürdő u. 1. 47. szavazókor Dischka Győző u., Jókai Mór u. 1 -tői 25- ig, 2-től 22-ig, Mátyás király u., Sallai u., Várady Antal u.. Zrínyi Miklós u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Mátyás király u. 15. _____48. szavazókor Be m u., Citrom u., Dóm tér, Eötvös u., Esze Tamás u., Geisler Eta u., Hunyadi János út 1 -tői 11 -ig, 2-től 12-ig, Janus Pan­nonius u., Jókai tér, Káptalan u., Leonardo da Vinci u., Szent István tér, Székesfehér­vár u., Teréz u. Szh.: Leőwey Klára Gimn., Pécs, Szent István tér 8-10. 8. sz. egyéni választókerület _____49. szavazókor_____ Án yos Pál u., Bárány út, Bárány tető, Be­loiannisz út, Cserfa u., Demokrácia út, Fenyves-sor, Kantavári erdészház, Kar­dos úti menedékház, Károlyi Mihály út, Kis József u„ Milévau., Misina tető, Pus­kin u., Szaníszló út. Szh.: SZOT Üdülő Könyvtár, Pécs-Mecsek. _____50.szavazókor_____ Hu nyadi út 68-tól 90-ig, 67-től 95-ig, Kál­vária-dűlő, Magaslati út, Mikszáth Kál­mán u. 14-től végig, 11-től végig, Somfa u., Surányi Miklós út. Székely Bertalan u. 32-től végig, 21-től végig. Tüdőszana­tórium. Szh.: Középiskolai Diákotthon, Pécs, Hunyadi út 72. _____51.szavazókor_____ Ba rátúr u., Boldizsár u., Bosnyák u., Böck János u., Dimitrov u., Hegyalja u. 19-től végig, 28-tól végig, Majthényi Fe­renc u., Menyhért u., Törekvés u. Szh.: HUNOR Kesztyűgyár, Pé.cs, Dr. Majorossy Imre u. 36. _____52.szavazókor_____ Ge rgely u., Ignác u., Ilona u., István u., Március 21 tér, Nap u., Nyúl u„ Ótemető u., Péter u. Szh.: Közösségi Helyiség, Pécs, Március 21 tér 11-12. _____53.szavazókor_____ An tal u„ Derkovits u.. Hatház u., Kálmán u., Mandula u., Mihály u., Szőlő u., Tettye-dűlő, Tinódi u.. Vak Bottyán u., Vi­rág u., Zöldfa u. Szh.: HUNOR Kesztyűgyár, Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36. 54.szavazókor Aradi vértanúk útja, György u., Juhász Gyula u., Mecsek u„ Miklós u., Nyíl u., Nyíl-köz, Székely Bertalan u. 1-től 19-ig, 2-től 30-ig, Vilmos u. Szh.: Dolgozók Ált. Isk., Pécs, Székely Bertalan u. 19. • 55.szavazékör Antónia u., Babits Mihály u., Bessenyei u., Gebauer Ernő u., Hunyadi János út 13*tól 65-ig, 14-től 66-ig, Kaposvári u., Mikszáth Kálmán u. 1-től 9-ig, 2-től 12-ig. Szh.: Dolgozók Ált. Isk., Pécs, Székely Bertalan u. 19. 9. sz. egyéni választókerület _____056.szavazókor_____ Dö ghányó-dűlő, Főpályaudvar, Gizella u., Ispitalja-dűlő, Kaffka Margit u., Ka- pács u., Kálvin u., Laskó u., Lenin tér, Móricz Zsigmond u., Szabadság út, Vas­út u., Verseny u. Szh.: Gyors- és Gépiró Iskola, Pécs, Szabadság út 23. _____57. szavazókor_____ Hő gyes Endre u., József Attila u., Szend- rey Júlia u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Petőfi Sán­dor u. 72. 58. szavazókor_____ Ba jnok u., Dárda u., Eperjes u., Dr. Heim Pál u., Igló u., Köztársaság tér, Lőcse u., Marosvásárhely u., Nagyszeben u., Pe­tőfi Sándor u. 61-től végig, 70-től végig, Rét u. 23-tól végig, 4. és 10. számú há­zak, Szabó József u., Temesvár u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Köztársaság tér 1. _____59. szavazókor_____ Ko lozsvár u., Mártírok útja 1-től 17-ig, 2- től 40-ig, Semmelweis u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Köztársaság tér 1. _____60. szavazókor_____ Ka ndó Kálmán u., Mártírok útja 19-től vé­gig, 42-től végig, Szilágyi Dezső u., Tom­pa Mihály u. Szh.: ÉPFU Étterem, Pécs, Me­gyeri út 26. 10. sz. egyéni választókerülert _____61.szavazókor_____ Er reth Lajos u., Garay u., Hargita u., Já­szai Mari u., Petőfi u. 29-től 59-ig, 44-től 68-ig, Rákóczi út 1-től 23-ig, 2-től 26-ig, - Rét u. 1-től 21-ig. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Petőfi Sán­dor u. 72. _____62. szavazókor_____ Alk ony u„ Atléta u., Bolygó u., Csend u., Est u., Ifjúmunkás u., Kassa u., Megyeri út 1-től 57-ig, 2-től 46-ig, Nagyvárad u., Pályamesteri szakasz, Szív u., Tulipán u., Ungvár u., Űrhajós u., Vas Gereben u. Szh.: ÉPFU' Étterem, Pécs, Me­gyeri út 26. _____63.szavazókor_____ At hínay u., Kun Béla tér, Madách Imre u. Szh.: Óvoda, Pécs, Mezőszél u. 2. _____64.szavazókor_____ Hu szár u., Lovarda u„ Mezőszél u., Mó­ré Fülöp u., Szigeti út 1-től 35-ig. Szh.: Árt. Isk., Pécs, Mezőszél u. 1. _____65. szavazókor_____ Dr. H al József u., Szigeti út 2-től 12-ig. Szh.: Ált Isk., Pécs, Mezőszél u. 1 11. sz. egyéni választókerület. _____66.szavazókor_____ Ko dály Zoltán u. Szh.: Középiskolai Kollégium, Pécs, Kodály Zoltán u. 20/A. _____67.szavazókor Ba rtók Béla u. 27-től végig, 22-től végig, Csortos Gyula u. 1-től 3-ig, Damjanich u., Kacsóh Pongrác u., Radnics u„ Szegfű u., Zsolt u. Szh.: JPTE „C" épület Pécs, Damjanich u. 30. _____68. szavazókor_____ Dr. D oktor Sándor u., Nagy Jenő u. 1 -tői 31-ig, 2-től 16-ig. Szh.: Óvoda, Pécs, Nagy Jenő u. 38. 69. szavazékör_____ Ala jos u., Alkotmány u. 1-től 65-íg, 2-től 44-ig, Attila u„ Bartók Béla u. 1 -tői 25-ig, 2-től 20-ig, Báthori u., Kóczián Sándor u„ Landler Jenő u., Sánc u., Tábor u., Tábor-köz. Szh.: 1. sz. Gyakorló Ált. Isk., Pécs, Alkotmány u. 38. _____70.szavazókor_____ Alk otmány u. 67-től végig, 46-tól végig, Nagy Jenő u. 18-tól végig, Őz u., Petőfi Sándor u. 1-től 27-ig, 2-től 10-ig. Szh.: 2. számú Gyakorló Ált. Isk., Pécs, Őzu.2. _____71. szavazókor_____ Kis rókus u., Rókus u., Steinmetz kapi­tány tér, Zója u. Szh.: 2. számú Gyakorló Ált. Isk., Őz u. 2. 12. sz. egyéni választókerület _____72. szavazókor_____ Fe jér Lipót u., Hermann Ottó u., Jurisics Miklós u. * Szh.: Ált. Isk., Pécs, Jurisics Mik­lós u. 17. _____73. szavazókor_____ Ba rackvirág u., Bálics u., Bálicsi út 1-től 27-ig, 2-től 20-ig, Bornemissza Gergely u., Boszorkány út, Kisgyűd u., Édesa­nyák útja, Nyár u., Rodostó u., Rókusal- ja u., Tavasz u., Xavér u. Szh.: Műszaki Főiskola, Pécs, Boszorkány út 2. _____74. szavazókor As ztalos János út, Bolgár Etek u., Budai Dezső u., Csortos Gyula u. 5-től végig, 2-től végig, Görbe-dűlő, Hattyú u., Lom­bos-köz, Mandulás-köz, Mogyorós-köz, Révész Béla u., Török József u., Törpe u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Jurisics Mik­lós u. 17. _____75.szavazókor_____ Ba rackos út, Bálics-tető dűlő, Bálicsi út 29-től végig, 22-től végig, Bálics-dűlő, Berki György u., Erdész u., Kisszkókó- dűlő, Köves-köz, Kőbánya-dűlő, Kutas­köz, Meredek-köz, Nagyszkókói út, Nagyszkókó-köz, Sziklás-dűlő, Szkókó- tető-dűlő, Szkókótető-köz, Tölgyfa-köz, Török-köz. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Jurisics Mik­lós u. 17. _____76. szavazókor_____ Ba goly-dűlő, Csoronika-dűlő l-ll., Főis­kola u„ Honvéd u., Jakabhegyi út 1-től 43-ig, 2-től 48-ig, Oldal-dűlő, Pacsirta u., Szurdok-dűlő, Varjú-dűlő, Váci Mihály u., Veres Péter u., Víztároló-dűlő. Szh.: JPTE Tanárképző Kar, Pécs, Ifjúság útja 6. 13. sz. egyéni választókerület _____77. szavazókor_____ Al sómakár-dűlő, Alsómakár u.. Budai Nagy Antal u., Fekete u., Felsőmakár- dűlő, Holló dűlő. Ifjúság útja, Középma- kár-dűlő, Makár tető. Makár tető-dűlő. Szh.: JPTE Tanárképző Kar, Pécs, Ifjúság útja 6. _____78.szavazókor_____ Ba tsányi u., Egres u., Fogaras u., Gyü­mölcs u., Hársfa u., Homok u., Kürt u., Málna u., Meggyfa u., Mikes Kelemen u., Tiborc u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Tiborc u. 28/1. _____79. szavazókor_____ En dresz György u. Szh.: SZMT-könyvtár, Pécs, Athi- nay u. 44. _____80. szavazókor_____ Er kel Ferenc u., Faludi Ferenc u., Lázár Vilmos u., Lotz Károly u., Lúgos u., Ma­darász Viktor u., Szántó Kovács János u„ Szigeti út 37-től 87-ig, 14-től 54-ig, Tüzér u. Szh.: PIK 3. számú Házkezelő- ség, Pécs, Tüzér u. 8. _____81.szavazókor_____ Po llack Mihály u., Szigeti út 89-től végig, 56-tól végig. Szh.: Nemzetiségi Gimn., Pécs, Szigeti út 97. _____82. szavazókor_____ Ac sády Ignác u., Szamuely Tiboru.,Tarr Imre u. Szh.: Nemzetiségi Gimn., Pécs, Szigeti út 97. 14. sz. egyéni választókerület _____83. szavazókor_____ Ép ítők útja 9-től 19-ig, 6-tól 22-íg. Szh.: 506. számú Szakmunkás- képző Int., Pécs, Építők útja 9. _____84. szavazókor_____ Dr. M ünnich Ferenc u. Szh.: 506. számú Szakmunkás- képző Int., Pécs, Építők útja 9. _____85.szavazókor_____ Aj tósi Dürer u., Magyar Lajos u. Szh.: Sportiskola, Pécs, Radnóti Miklós u. 2. _____86. szavazókor_____ Je dlik Ányos u., Kállai Éva tér. Szh.: Sportiskola, Pécs, Radnóti Miklós u. 2. _____87. szavazókor_____ Dr. B erze Nagy János u., Bihari János u., Dr. Dombay János u. Szh.: Komarov Gimn., Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom