Új Dunántúli Napló, 1993. április (4. évfolyam, 89-117. szám)

1993-04-11 / 99. szám

MA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából Leó, Szaniszló nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 5.04 nyugszik 18.20 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők hétfőn 14-től 16 óráig a 15-000-es telefonszámon. Hírszerkesztő: PORTH ETELKA Időjárás Eleinte kevés felhő lesz, majd délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, nyu­gaton sokfelé, keleten szórvá­nyosan kell esőre, záporra szá­mítani. Vízállások: Mohács 346 cm, apadó, vízhő 8,6, Őrtilos -85, apadó, 7,0, Barcs -40 cm, apadó, 6,8, Drávaszabolcs 35 cm, áradó, 8,2 fok. Lottó­nyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint a 15. játékhéten 5 találatos szelvény nem volt. A nyeremények a jövedelemadó levonása után a következők: a 43 db 4 találatos szelvényre egyenként 443 493 forintot, az 5260 db 3 találatos szel­vényre egyenként 3021 forintot, a 2 találatos szelvényekre egyenként 105 forintot fizetnek. A következő hétre átvitt 5 ta­lálatos nettó nyereményösszeg: 89 707 946 forint. Hétfői hahota A Fordán pódiumon, a volt Eszék étteremben hűsvét hétfő­jén humoristák lesznek Nagy Bandó András vendégei. A talk showban fellép Ihos József, mint a falugyűlés Kató nénije, Maksa Zoltán és Horváth Szil­veszter humorista, valamint Éles István Torgyán és Hankiss paródiáival. Svéd kórus Szekszárdon A svédországi Jönköping Kamarakórus és a Szekszárdi Madrigálkórus közös koncertet ad április 12-én este 7 órakor a szekszárdi Művészetek Házá­ban. A belépés díjtalan. Közös reggeli a Mecseken Tojásos nokedli elnevezés­sel egy csoport pécsi fiatal vi­dám közös reggelit rendez a Mecseken, a Niké szobor mel­letti parkban. A program al­kalmat nyújt a hozott húsvéti maradékok elfogyasztására. A hagyományteremtés szándéká­val megrendezett reggelin zene, és igény esetén tánc is lesz. Rossz idő esetén a regge­lit a Camping fedett helyiségé­ben tartják. — Április 20-ig fogadják el a nevezéseket a Veszprémi Ál­latkert Szent György-napi ren­dezvényére. A dunántúli pász­tortalálkozón többek között körmözés, gyapjúismeret, a talpresettség fél mérése és bir- kapörkölt-főzés szerepel. 6 Új VDN von KRÓNIKA von krónika! A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan feltámadási ünnepséget és körmenetet tartottak gyerekek részére tegnap délután a pécsi Székesegyházban. A több száz érdeklődőnek Bíró László plébá­nos mesélt az ünnep eredetéről Fotó: Szundi György Az ünnep Húsvét vasárnap a legna­gyobb keresztény ünnep. Krisz­tus feltámadásának, a megváltás beteljesedésének ünnepe. 325 óta a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első va­sárnapon tartják. A szertartások központja a nagyszombati fel­támadási körmenet, amelyet ugyanaz az öröm hat át, mint a vasárnap délelőtti ünnepi misét. Az ünnephez számos pogány eredetű szertartás kapcsolódik, így a hagyományos ételek (bá­rány, sonka, tojás, kalács) fo­gyasztása, a locsolás stb. A húsvét szó eredete az ünnepet megelőző böjti időszak meg­szüntetésére utal. Húsvét a táborban Az Ökumenikus Szeretet­szolgálat nagyharsányi táborá­ban csendesen ünnepelték meg a húsvétot. A Horvátországból menekült magyar és horvát csa­ládok szombaton mindkét fel­ekezet szertartásán, a katolikus misén és a református istentisz­teleten egyaránt résztvettek. Országos találkozó Zalaegerszegen „Centrum politika, stabilitás, új pálya,, mottóval április 16-án és 17-én az MDF keresztény- demokrata csoportja és a Haza és Haladás Alapítvány szerve­zésében országos találkozóra kerül sor Zalaegerszegen. Jeszenszky Géza külügymi­niszter Magyarország helye, szerepe és lehetőségei a Kárpát medencében címmel tart elő­adást. Mádl Ferenc kultuszmi­niszter az oktatás, a művelődés gondjairól, a tárca elképzelései­ről beszél. A gazdaság kérdései­ről Szabó Tamás privatizációs miniszter szól. A találkozó An­tall József miniszterelnök zár­szavával ér véget 17-én. . — Csengey Dénes, a fiatalon elhunyt író, politikus emlékére prózamondó versenyt rendez­nek 17-én Nagykanizsán, a He­vesi Sándor Művelődési Ház: ban. A vetélkedőn a határain­kon kívül élő magyar fiatalok is részt vesznek. — A pécsi erdélyiek klubja autóbuszos kirándulást szervez május 23. és június 5. között a csíksomlyói „pünkösdi bú­csúra”. Áz Erdélybe látogatók és a hazautazok jelentkezését egyaránt várják. Érdeklődni szombatonként 18 órától az IH-ban személyesen vagy tele­fonon, napközben a 14-633-as, este á 29-054-es számon lehet. Besingheim és Bátaszék Werner Mihály, Bátaszék polgármestere vezetésével ön- kormányzati delegáció járt ápri­lis 2-5. között a németországi Besingheimben. A látogatás so­rán szentesítették a két település partner-kapcsolatairól szóló ok­levelet. A küldöttség tagja volt a bátaszéki pedagógus kórus is. — Az idei legnagyobb for­galmat bonyolította le tegnap a szántódi rév. Az óránként in­duló járatok mellett sokszor a kisegítő komp is fordult Tihany és Szántód között. A déli partról reggel 7 órától este 6 óráig, Ti- hanyból pedig fél nyolctól este fél hétig vehető igénybe a bala­toni komp. — A Nagyatádi Tavaszi Fesztivál keretében két kiállítás is nyílt a Somogy megyei kisvá­rosban. Dél-Dunántúl népi fa­faragó művészetét bemutató tár­lat április 25-ig látható a városi művelődési házban. A másik kiállítás a Széchenyi tér 3-ban nézhető meg, és Az aranymosás története a Kárpát medencében címet viseli. A termekben kincskereső őseink eszközeit jú­lius 10-ig tanulmányozhatják a látogatók. — A nagyatádi gyerek szá­mára érdekes szünidei program­ról gondoskodott a helyi tűzoltó egyesület. A Tűzoltóság Orszá­gos Parancsnoksága közremű­ködésével néhány tűzoltó kocsit állítottak fel a múlt hét csütör­tökén a Széchenyi téri parkban. A gyerekek kipróbálhatták az autó tetején lévő kúszófolyosót, a másik tűzoltó autó tetejéről pedig csúzdán jöhettek le. — Zuhanás az árokba. Szombaton hajnalban Zobák és Magyarszék között egy balra ívelő kanyarban kisodródott egy gépkocsi. Átszakította a szalag­korlátot, majd beleesett a vizes árokba. A jármű vezetője és egyik utasa súlyos, a másik két utas könnyű sérülést szenvedett. A balesetet okozó gépkocsive­zetőnek nem volt jogosítványa. 04 - 05 - 07 Betörők jártak tegnap hajnal­ban a mohácsi Duna-parton lévő Halászcsárdában.Ablakbe- törés módszerével jutottak az épületbe, ahonnan a váltópénzt és a trafikárut vitték magukkal. A rendőrjárőr fél négykor ész­lelte a bűncselekményt, és az egyik elkövetőt, egy 19 éves mohácsi fiatalembert sikerült is azonnal elfognia. Ismert a má­sik betörő személye is, várha­tóan ő is rendőrkézre kerül. Sellyén a helyi ABC-áruház göngyölegraktárának drótfona­tát kifeszítve jutottak be isme­retlen elkövetők a belső térbe, ahonnan igen nagy mennyiségű, összesen kilencezer forint ér­tékű visszaváltott üvegpalackot tulajdonítottak el. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk és dédikénk, TEPPERT JÓZSEFNÉ volt szellői lakos 82 éves korában elhunyt. Temetése április 13-án 15.30-kor lesz a bólyi temetőben. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk, hogy özv. SÁGI SÁNDORNÉ nagymamám meghalt. Gyászolják: unokája és a férje, dédunokái. Auth család Az Üszögpusztai KASTÉLYÉTTEREM ÁPRILIS 11-12—ÉN 12-15 óráig DÖRÖMBÖZŐ GÉZA ÉS NÉPI ZENEKARA nyújt kellemes hangulatot Az ebédhez jó étvágyat és jó szórakozást kívánunk (83227) Pécsett a Rákóczi út 60. szám alatt 1443m-es kétszintes, udvaros irodaépület raktározási lehetőséggel, hosszabb távra bérbe adó. Jelentkezni: 25-956-os telefonon, vagy személyesen a MATAV RT Pécsi Igazgatóságán a IL beruházási osztályon QL Barics Józsefnél (Pécs, Rákóczi út 19) rvi/vi iviűsí >i-c Színház Nemzeti Színház: Marica grófnő. Este 7 órakor. Film Park mozi: Az utolsó mohikán (kalandfilm) f4, hn6, 8. Uránia mozi: Több mint testőr (zenés film) f4, hn6, 8. Apolló mozi: Charlie - minden kutya menybe jut (rajzfilm) 3, f5, Hitman - a bérgyilkos (ak­ciófilm) 6, 8. Apolló klubterem: Francassa kapitány. Rendezte: Ettore Scola f8. Szentlőrine: Férfias játékok (bűnügyi film) 6. Rádió PÉCSI RÁDIÓ 8.30 Orgonamuzsika. 10.00 Műsorzárás. 13.00 Horvát és szerb nyelvű műsor. 14.00 Né­met nyelvű műsor. 15.00 Dél­utáni hírmagazin. 16.00 Pannó­nia Rádió szolgáltató és keres­kedelmi műsora. 18.00 Regio­nális német nyelvű műsor. Gruss und Kuss. ism. 19.00 Esti zene, sport, információk. 19.30 A MR.német nyelvű nemzeti­ségi műsora Pécsről. 20.00 A MR. horvát nyelvű nemzetiségi műsora Pécsről. 20.30 A MR. szerb nyelvű nemzetiségi mű­sora Pécsről. Televízió TV 1 6.38 Napi műsorajánlat. 6.40 Falutévé magazin. 7.25 Boldi, bolygónk fia. Francia rajzfilm- sor. 7.55 így szól az Úr! 8.05 Közjáték. 8.10 Muzzy in Gon- doland. Angol nyelvű rajzfilm. 8.15 This is the Way. 8.35 Va­sárnapi turmix. Magazinműsor. 11.11 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” Római katoli­kus szentmise. 12.00 Kapcsol­juk Rómát! II. János Pál pápa húsvéti üzenete. 12.40 NBÄ ko­sárlabda-mérkőzés. 13.40 A két Lotti. NSZK film. 15.10 Az Emberfia. Jézus életének utolsó stációi Udvardi Erzsébet festő­művész képein. 15.40 A Költé­szet Napja. 16.35 Örömhír. Egyházi műsor. 17.00 Walt Disney bemutatja. 18.45 Sze­rencsekerék. 19.20 A HÉT. 20.00 Híradó. 20.25 Goóól. Labdarúgó összefoglaló. 21.00 A templomépítő. 21.15 Bara­bás. Amerikai film. 23.35 Nul­ladik típusú találkozások. Sci-fi magazin. TV 2 7.00 Napra-forgó - Magazin. 8.00 Műsorismertetés. 8.04 Ae­robic Simkó Andreával. 8.20 Gólyahír. Vetélkedő. 8.50 Ve­szélyes öböl. Kanadai filmsoro­zat. 9.20 Elektor kalandor. 9. 25 Három kívánság. 10.10 Tiszte- lendők. 11.00 Az operaház fan­tomja. Angol-francia-német film (ism.) 12.35 Ameddig a ha­rang szól... 12.55 Nótaszó. (ism.) 13.10 SOrSok. Munka- vállalók magazinja. 13.55 Ün­nepi ének. 14.00 Telelovas. 15.35 Húsvéti koncert. 16.15 Delta. 17.00 Anna. Kanadai film. 18.43 Gyerekeknek. 18.55 Familia Kft. 19.30 Az ifjú Tos­canini. Olasz-francia film. 21.20 Megáll az ész! Szórakoz­tató magazin. 21.55 A Költészet Napján. 22.25 Telesport. HBO 17.30 1001 nyuszimese. Am. rajzfilm. 19.00 FBI akadémia. Am. vígjáték. 20.30 Batman, a denevérember. Am. fantaszti­kus kalandfilm. 22.40 Bosszú­vágy. Am. akciófilm. 0.15 Mo­zimánia: Clint Eastwood. Am. dokumentumfilm. MECSEK TV (Ma csak a megye kábelrendszerein) 19.00 Műsorajánlat. 19.04 Ma­gyar népmese. 19.10 UNIQUE TOP 12. 19.30 A megsebzett bolygó 2. rész. 20.00 Baranyai magazin. Témáink: Grácia dia- vatshow, Vokswagen teszt, a villányi Polgár pince. 20.45 Run, run Joe - Kalandfilm. 22.45 Heti horoszkóp. 22.30 Erotika. DUNA TV 16.00 Hírek, műsorismertetés. 16.05 Huckleberry Finn és a csirkefogók. 17.40 Magyar év­századok. A XVI. sz. honvé­delmi törvényei. 18.00 Fekete villám. Am. filmsorozat. 18.30 Mesesarok. 18.45 Hírek. 19.00 A Názáreti Jézus. 4. rész. 20.45 Liszt: Esztergomi mise. 21.50 Hírösszefoglaló. EUROSPORT 9.00 Lovaglás. 10.00 Forma-1. 11.00 Go-kart. 12.00 Ökölví­vás. 13.00 Kerékpár. 15.00 Forma-1. 17.00 Kerékpársport. 18.00 Lovaglás. 20.00 Tenisz. 22.00 Forma-1. Belvárosi téglaépületben 2 szobás gázfűtéses parketás erkélyes lakás eladó, garázs- lehetőség van. Érdeklődni: a 21-714 telefonon. (82656) Eladó 2,5 szobás összkom­fortos sajátt. lakás sok ext­rával. Telefon azonnal be- költhető. Érd.: Pécs, Illvés Gy. 58.11/7. 17-től. (74659) Téglaépületi lakása Kodály utcában eladó. Érdeklődni: az esti órákban a 15-590 te­lefonon. (82600) 300q-ö1 szőlő eladó. Épület, kút. villany van. Érdeklőd­ni: 22-275 telefonon 17 óra után. (74661) 243o-öl panorámás újhegyi telek eladó vagy autóra cserélhető. Közmű meg­oldható, építési engedély van 2S-165- (SI9S3T Mohácsi út elején 2 szobás utcai cs.házrész eladó Pécs, Mohácsi út 19. (81982) Olcsó építési telek eladó. Érd.: Pécs. Risóder u. 31. (7298) __________ P atacson 30COÖ1 szőlő gyü­mölcsös használatra átadó. Érd.: 11-852 este. (S2595) Hosszúhetényben családi ház, nagy istálló, llOOO-öl területen eladó. Pécsi csere is érdekel. Tel.: 72/81-131 18 óra után. (75302) L'rögi 22CD-Ö1 panorámás szőlő házzal eladó, cserél­hető. művelésre kiadó. T: 42-044. (82405)_________ H arkány, Berek u. 20. ikemyaraló fele. 3 szoba összkom fort e ladó. Érd.: 79/74-353 telefonon Szla- vikovits. (2265) 2 db BMX eladó. Érd : Me­gyeri út 30. Novmics. (80245) Fagyisok figyelem! 1 db Isetta 7 R olasz típusú fagy­laltpult 1 B 2x10 1-es Bras hókristály gép és 1 db 400 1-es mélyhűtőláda eladó. Érdeklődni: az esti órákban a 70/12-427-es telefonon. (4704) Kárpótlási jegyet vennék napi áron. lel.: 72/23-350. (83200) 90-es évjáratú 1300-as La­da Samara sok extrával igé­nyesnek eladó. T: 44-440 (82635) ________________ P latós dízel Aro 4x4-es friss műszakival zöldkár­tyával eladó. Szentlőrine, Arany J. u. 4. 18 óra után. (81945)________________ M aruti kék 95-ig vizsgáz­tatva 44.000 km eladó. T: 15-146. (81930) Parabola szerelve. 22 EFt-tól 48-575 ©HCTTEHÍRTAXI 44-444 Kertes családi házban élő. családcentrikus, humán ér­deklődésű, jó családból származó, vonzó külsejű. 41/168/62 nő hasonló férfit keres. .Értelmesen élni" jeligére a Ferencesek u. 1. hirdetőbe. (73959) A FÓ kontírozó könyvelőt és egy fő titkárnő-admi­nisztrátort felveszünk: Tel.: 15-797, 27-697 Butex-Im- port Pécs, Nagy Jenő u. 4. (S2605)________________ R ÉGISÉG NEMESFÉM forgalmazásához kere­sünk szakirányú végzett­séggel. gyakorlattal ren­delkező munkatársat azonnali belépéssel pécsi, üzletünkbe. Jelentkezés Pécs, Légszeszgyár u. 17. 11/22. (82657) ’ 1993. ÁPRILIS 11., VASÁRNAP

Next

/
Oldalképek
Tartalom