Dunántúli Napló, 1983. szeptember (40. évfolyam, 241-270. szám)

1983-09-28 / 268. szám

Dunántúli Tlaplo 1983. szeptember 28., szerdt SZEPTEMBER SZERDA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából VENCEL nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 5.38 — nyugszik 17.31 órakor. A Hold kél 20.51 — nyugszik 12.11 órakor. Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 10-től 12 óráig és 14-től 16 óráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságíró: DUCSÖ CSILLA Szerkesztőségi hírügyeletes: NÉMETH TIBOR a 10-053 telefonszámon 16-tól 19 óráig CB-rádió hívójelünk: „Napló I.” 16-tól 19 óráig a 25-ös csatornán. Esküvő — Úttörők filmklubja. A pé­csi Szabó István Üttörőház és a megyei Moziüzemi Vállalat az általános iskola hatodik osztályos tanulói számára Út­törők filmklubja címmel, a he­tedik-nyolcadik osztályosok szá_ mára Általános iskolások film­klubja címmel indított filmso­rozatot a héten. December kö­zepéig az eqyetemes filmmű­vészet sok jeles alkotásával is_ merkedhetnek meg a jelentke­zők. — Fegyveres természetvédel­mi örök. Kedden vizsgáztak Bu­dapesten a baranyai termé­szetvédelmi őrök, A különböző tudnivalókból — fegyver- és lőelmélet, hatósági jogkör, ter­mészetvédelem — tett eredmé­nyes vizsga esetén helyszíni bírsáqolási jogot, illetve fegy­verviselési enqedélyt kapnak. Október elejétől már fegyveres őrök vigyázzák a iakabhegyi természetvédelmi területet. — A JAK irodalmi délután­ja. Huszonöt éves a Fiatal Kéozőművészek Stúdiója, s ebből az alkalomból a társ­művészetekhez fűződő viszony felmérésére, bemutatására tesz­nek kísérletet a fiatal képző­művészek egy rendezvénysoro zot keretében. A programok egyikére tegnap került sor a budapesti Ernst Múzeumban: a JAK, azaz a fiatal írók Jó­zsef Attila Körének irodalmi délutániát tartották, amelyen a meghívott szerzők maguk mu­tatták be műveiket, A meghí­vottak között két pécsi, költő, Csordás Gábor és Parti Nagy Lajos is szerepeltek. — Együttélés címmel mutat­ják be Gyarmathy Lívia új filmjét, amely két Baranya me gyei faluban játszódik. Ma es­te 7 órakor Palotabozsokon kez­dődik az ünnepi vetítés. 8 órakor pedig Somberekén. A film után az érdeklődők a sombereki művelődési házban találkozhatnak a film alkotói­val: autóbusz szállítja a néző­ket a helyszínre. HORVATH HEDVIG és HORVATH BÉLA szeretettel értesítjük kedves ismerő­seinket, rokonainkat, hogy 1983. szeptember 30-án, 14.30 órakor há­zasságot kötünk a pécsi központi házasságkötő teremben. (Hunyadi út 2.) RADÁK JUDIT BUJTÁR ISTVÁN szeretettel értesítjük kedves ismerő­seinket, hogy 1983. október 1-én délután fél 5 órakor házasságot kö­tünk a szigetvári Városi Tanács dísztermében. LATIN GYÖNGY! KOVÁCS LÁSZLÓ szeretettel értesítjük kedves ismerő­seinket, barátainkat, hogy 1983. október 1-én 17.30 órakor házassá­got kötünk a pécsi központi házas­ságkötő teremben (Hunyadi út 2. sz.). Jogi tanácsadás Szerkesztőségünk ma, szer­dán délután 4-től 6 óráig díj­talan tanácsadást tart szék- Jiázában (Pécs, Hunyadi ' út 11). A kereskedelemmel, áruellátással kapcsolatban rendeztünk tegnap szerkesztőségünkben fórumot. Olvasóink kérdéseire, észrevételeire az illetékesek válaszoltak: Papp László, a Domus Áruház bú­torosztályának vezetője, dr. Ferenc József, a Baranyaker kereskedelmi igazgatóhelyettese, Popovics János, a Titán B. m.-j kirendeltségének igazgatóhelyettese, Huba József, a Cipökereskedelmi Vál­lalat raktárház igazgatója, Hegedűs István, a Tüzép építőanyag osztályvezetője, Arató Márton, a Füszért igazgatóhelyettese, Szendrői Tivadar, az Élelmiszer Kereskedelmi Vállalat áruforgalmi osztályvezetője és Bánki Endre, a Meruker igazgatóhelyettese. — Walt Disney-filmek sztár, jai között tartjuk számon a kis Szkunk-ot, másnéven az amerikai bűzös borzot. A mi­nap a pécsi állatkertbe érke­zett egy borzcsalád a hallei állatkertből. Az értékes állat­kák új környezetükben jól ér­zik magukat. — Negyven telek Szigetvá- rott. Megkezdődött a Turbék utca szennyvíz- és csapadékel­vezető csatornájának építése Szigetvárott. A munka befejez, tévéi, a jövő tavasszal negyven telket alakítanak ki az addig­ra már közművesített terüle­ten. GS 15-000 .rtesítes Folytatódik a napsütéses idő 25 20 15 10 '< IMI. _N>---------- é / min. l S 1 ™ a ]H HETI IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS A DUNÁNTÚLI MEGYÉKNEK Ezen a héten nemesük a Dunán- nyugat felől egy időjárási front éri lmon hanem az egesz országban el hazánk térségét. Átmenetileg a zavartalan, napsütéses időjárásra Dunántúlon is befelhősödik az ég számíthatunk. Napközben 17. 22 és többfelé lesznek esők, zápo­fokig emelkedik majd a hőmérsék­let, de a hajnali órák hűvösek lesznek: a minimumok plusz 2, plusz 7 fokig süllyednek, helyenként gyenge talajmenti fagyok is elő­fordulhatnak. A hét végén hirte­rok. A jövő hét elején felszakado­zik a felhőzet. A hajnali hőmérsék­let a hét végén 7, 12 fok között lesz, kora délután 15 fok körül alakul. A jövő hét elején lassan­len megváltozik az időjárás, mivel ként melegszik az idő. MOZI Petőfi: Visszaesők (4, 6, 8). Kossuth: Eltűntnek nyilvánítva (f10, hn12, 7. 9). Hair (2, f5). Park: Fitzcarraldo (f5, f8). Tanárképző: Jézus Krisztus Szuper­sztár (5, f8). Mohács: A kék lagú­na (6, 8). Komló, Zrínyi: Végál­lomás (4, 6, 8). Komló, Május 1.: Viadukt (f5, f7). Harkányfürdő: Puska és bilincs (7). Palotabozsok: Együttélés (7). Somberek: Együtt­élés (8). Időjárás Előrejelzés az ország területére szerda estig: Folytatódik a túlnyo­móan derült, száraz, hajnalban gyengén párás időjárás. Az észa- kias ízéi szerdán kissé meg­élénkül. A legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet általában 5, 10 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20, 25 fok kö­zött alakul. A kedd reggeli vízállások: őrti­los 63 cm, apadó, vízhő 14,2 fok, Barcs 30 cm, apadó, 14,6 fok, Drá- vaszabolcs 101 cm, áradó, 12,4 fok. Mohács 236 cm, apadó, 15,0 fok'. Film... Film... Film... Film... AZ UTOLSÓ METRÓ Színes, szinkronizált francia film. Rendezte: Francois Truf­faut. Szereplők: Catherine De­neuve, Gérard Dépardieu. Franciaország német meg­szállás alatt van. Lucas Stei­ner, egy német zsidó, kényte­len elrejtőzni szinháza pincé­jében, az igazgatás gondjait pedig feleségére, Marionra hagyja. Színre visznek egy norvég darabot, sztárja Mari­on és Bemard Granger. Lucas rejtekhelyéről egyformán befo­lyásolja a színházban történ­teket, s a magánszférát is: viselkedésével szinte kiprovo­kálja felesége és Bemard sze­relmét. Közben belülről is­merhetjük meg a színház titok­zatos, sajátos világát. AZ IDŐ URAI Színes magyar—francia rajz- sci-fi. Rendezte: René Laloux. Animációs rendező: Hernádi Tibor. — Tagtoborzás. A versmondás­hoz, színjátszáshoz tehetséget és kedvet érző fiatalok jelentkezését várják szeptember 28-án Komlón, a Május 1. Művelődési Házban. A bányász-színpad tagfelvételi akció­ja 16.30 órakor kezdődik. A cso­port vezetője: Cserényi Béla, a Pé­csi Nemzeti Színház vezetője. * Értesítjük a lakosságot, hogy a fegyveres erők napján — szeptem­ber 29-én — a Baranya megyei Rendőr-főkapitányságon és szervei­nél az ügyfélfogadás szünetel. • — Olasz kórus Pécsett. Fa­rio városából érkezett Magyar­országra ia Coro Polifonico Malatestiano, a szekszárdi Szö­vetkezeti Madrigálkórus tavalyi (esztiválszereplésének viszon­zására. A kiváló vegyeskar szerdán este 6-kor a pécsi re­formátus templomban, csütör­tökön este 7 órakor pedig Szekszórdon, a megyeháza dísztermében ad hangver­senyt. — A Képcsarnok pécsi Fe- renczi termében csütörtökön délután 5 órakor nyitják meg Garabuczy Ágnes festőművész kiállítását. Megnyitót Szabó Zsolt, a Magyar Rádió pésci stúdiójának munkatársa mond. — Megváltozik a Konzum- Expo nyitvatartása. Az elmúlt héten jelent meg a lapban olvasóinknak az a panasza, hogy a Konzum-Expo naponta csak délután négyig tart nyit­va, s mivel ez egybeesik a legtöbb ember munkaidejével,’ nem tudnak már ott vásárol­ni. A Konzum Áruház vezetői igen gyorsan reagáltak, s méltányosnak és jogosnak tart­va a panaszt, a következőkép pen módosították az Expo nyit­vatartási rendjét: hétfőnként ézután is reggel 8-tól délután 4- ig lesz nyitva, kedden és szerdán reggel 9-tő| délután 5- ig, csütörtökön és pénteken reggel 9-től délután 6-ig. Az új rend szeptember 28-án, szerdán lép életbe. Rátkai Ferenc művelődési miniszterhelyettes Baranyában Rátkai Ferenc művelődé: miniszterhelyettes tegnap Ba ranyába érkezett. A művelő dési kormányzat képviselője fogadta Horváth Lajos, a me gyei tanács elnöke, Rajnai Já zsei, a megyei pártbizottsá; titkára és Takács Gyula, i megyei tanács elnökhelyette se. A miniszterhelyettes a me gyei vezetőkkel a közművelő dés helyzetéről — különös te kintettel a kisközségek ellátó sóra és a megyei közművelő dési intézmények helyzetérő valamint az intézményi ellá tottság kérdéseiről tartót megbeszélést. A vendég ez követően megtekintette Csontváry Múzeumot, a Me gyei Könyvtárt, továbbá a me gyei levéltár építési munkáló tóit, majd ellátogatott a kert városi Nevelési Központba ahol véleményt cserélt a köz oktatási és közművelődés együttműködésről. Rátkai Ferenc délután Pécs váradon megtekintette a mű velődési központot és a könyvtárt, továbbá Kígyós Sándor műtermét. Látogatásé nak befejező állomása Zengő várkony volt, megnézte a kis­községben lévő Fülep Lajos nevét viselő emlékházat. Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi üqyele gyermek belbetegek részére, Pécs ros: POTE Gyermekklinika, Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sely- Ivei járás?. Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi felvételt igénylő gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon POTE Gyermekkli­nika. páros naookon: Megyei Gyer­mekkórház — Pécs és a megyé egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: I. kerület: II. sz. Belgyógyászati Klinika. M- kerület: Megyei Kórház (Belgyógyá­szat). III. kerület: I. sz. Belgyógyá­szati Klinika. Sebészet, baleseti se­bészet: Meavei Kórház. Égési sérü­lések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt közséqek ideg- és elmebetegei részére POTE Ideg- és Elmeklinika. Felnőtt fül-, orr-, gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gége­klinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOS! ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága részé­re egy helyen, a Lánc utcai rendelő­intézet földszinti ügyeleti helyiségei­ben, minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától, másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai Rendelőintézet fogászati üqyeleti helyiségeiben — gyermekek részére is. Gyermeklakosság részére: a Gyer­mekklinikán, Pécs, József A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felől), 7 órá­tól másnap reggel 7 óráig. Telefon: 10-938. Ha a megadott számok nem je­lentkeznek, a hívást a 09-nek (posta) is be lehet jelenteni. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár, Pécs, Bajcsy Zs. u, 23. 10/14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díj­mentesen hívható a 12-390-es szá­mon — este 7-től reggel 7 óráig. HflNGLEMEZHETEK A 3. SZ. HANGLEMEZBOLTBAN (Kossuth L. u. 8.) A hanglemezhetekre megjelentetett újdonságokat október 1-ig 50—180,— Ft közötti ENGEDMÉNYES ÁRON árusítjuk. Ajánlás a választékból:-A- SLPD 12457 80,— Ft db Ludus Danielis (Daniel-játék) Schubert: Pisztráng-ötös Wagner operarészletek Sólyom Nagy Sándor Berzsenyi Dániel versei Bessenyei Ferenc ★ ★ SLPD 12474 80,— Ft db SLPD 12480 80,— Ft db-A SLPX 13939 70,—< Ft db Miért nincsen zebra a nemrég el­készült Aradi vértanúk útján se­hol? Ezzel a kérdéssel fordult hoz­zánk egyik olvasónk, aki a jelzett úton lakik, s többször volt már szemtanúja életveszélyes helyzetnek. A kérdéssel, hogy mikor válik biz­tonságosabbá a gyalogosok szá­mára az úttesten való átkelés, dr. Szőke Zsuzsához, a városi tanács városüzemeltetési csoportjának ve­zetőjéhez fordultunk. Az újonnan el­készült Aradi vértanúk útját ideig­lenesen helyezték forgalomba; az út mellett folyó munka azonban még nem fejeződött be, de amint teljesen elkészül, természetesen föl­kerülnek az útra a burkolati jelek is. Ez november elejére várható. Az autósok figyelmeztetésére azon­ban kint áll a Sebességkorlátozó tábla. • — Felnőtt-torna mozgáskorlá­tozottaknak. Október közepé­től tornát indít tagtársainak a Mozgáskorlátozottak Bara­nya megyei Egyesülete. A gyógytestnevelést Pécsett, a Tüzér úti rehabilitációs köz­pontban szervezik szerdán és pénteken délután 5—6-ig. A jelentkezőket a Tüzér út 1—3- ban várják, illetve érdeklődni lehet a 10-903-as telefonszá­mon is. • Robbanás történt hétfőn eslte a Nógrádi Szénbányák Vállalat ká- nyási aknaüzemében. A vágatban tartózkodó Szaniszló Károly 33 éves vájár, istenmezejei lakos életét vesztette. Egy dolgozó súlyos, kettő pedig könnyebb sérülést szenve­dett. A baleset okának és az anya­gi kár nagyságának megállapításá­ra vizsgálat indult. * Gyovai Csaba, 19 éves gépkocsi- vezető, kéthelyi lakos kedden, a reggeli órában, a 6-os főközlekedé­si úton . tehergépkocsival egy állat­csordát került ki, eközben felbo­rult. Gyovai Csaba könnyű sérü­lést szenvedett. A becsült kár 30 ezer forint. Egy gyerek elvadult bolygó­ra kerül, melyet a darazsai uralnak. Segítséget kér, hívó sót barátja veszi egy másil űrhajón. Elhatározzák, hog) megmentik, és fontos utasító sokkal látják el, hogyan visel­kedjék a veszélyes bolygón. A történet végéig szereplőink egészen váratlan, különös, hP hetetlen események részesei lesznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom