Dunántúli Napló, 1973. április (30. évfolyam, 81-108. szám)

1973-04-02 / 82. szám

z t Egy-iksz-liettő A HDN TOTÓTIPPJEI A JOVÖ HÉTRE: © Salgótarján—MTK. A Salgó­tarjánnak kell a pont, be akarja biztosítani magát. Nyerni fog. © Diósgyőr—Pécs. Eszünk ne legyen a szív balekja. Tipp; 1. © Komló—Videoton, Az őszi vereségért vissza kell vágni. Na és jobb az NB l-ben, mint az NB I. B-ben. Tipp: 1. 0 Szeged—Rába ETO. Mind­kettő győzhet, feltételezhe­tően megosztozkodnak a pontokon. Tipp: X. © BKV Előre—Oroszlány. Az erősen feljavult Oroszlány győzelme egyáltalán nem lenne meglepetés. Tipp: X, 2. © Várpalota—Dorog. A teg­nap totógyilkos Várpalota az esélyesebb, annak ellenére, hogy ősszel a Dorog egy négyest rúgott a Várpalotá­nak. Tippünk: 1, X. 0 Esztergom—Vác. Pontosztoz­kodásra számíthatunk. © Nagybátony—Leninváros. — Ősszel 1:1 volt, most győz a Nagybátony. Tipp: 1. O Cagliari—Lazio. Itt vannak már megint az olasz mécs­esek. A Cagliari legfeljebb, a Lazio legalább döntetlen­re jó. Tehát: X. © Palermo— Lanerossi. A Pa­lermo kiesésre áll, nagyon kell neki a pont Számításba jöhet azonban a döntetlen is. Tipp: 1, X. © Sampdaria—Milan. A Milan az esélyesebb, de a döntet­len sincs kizárva. Tippünk: 2. X. © Verona—Napoli, ősszel 1:1 volt A Verona most győzni fog. Tipp: 1. © Ascoli—Genoa. Otthon jé az Ascoli, de a Genoa sokszor kihúzta idegenben döntet­lenre a mérkőzést. Tipp: X, 1. Pótmérkőzések: Mantova— Varese. Tipp: 1, X. Como—Bori. Tippünk: t, X. Foggia—Cesena. Tipp: 1. {— mz —) SAKK PMSC—MTK 7,5:6,5 Bomba meglepetés született az OB I. 5. fordulójában. A PMSC csapata legyőzte a bajnokságban vezető MTK együttesét. Ezzel a pécsi csa­pat idei harmadik győzelmét aratta. Győztesek: dr. Sándor, Szilárd, Mufics, Karso, Jávor, Döntetlent értek el Kádár, Ko­szorús, Krisztián, Glatt, Kama­Kosárlabda Székesfehérvári Építők—Sziget­vári ÁFÉSZ 54:52 (24:29). NB I. női mérkőzés, Szigetvár, ver zette; Kardos és Velkei, A szi­getváriak már két ponttal ve­zettek, mégsem sikerült meg­szerezni első győzelmüket. Leg­jobb dobók: Füziné (25), D. Kovács (14), illetve Varga (16), Parragi (15). VM. Egyetértés—PVSK 72:47 (31 :20). NB. I. női mérkőzés Budapest, Szentkirályi utca. Ve- | zette: Wein és Herczeg. Leg- | jobb dobók: Czirákiné (30), Tor- I ma (21), illetve Szabóné (19), J Pálinkás (10). Bajai Vízügy—Miskolci Mű- j szaki Egyetem 60:56 (36:29). j | NB. II. férfi mérkőzés, Miskolc. Az első félidő 9. percéig felválí- | va vezettek a csapatok, később a Vízügy átvette a játék irá- I nyitását és biztosan győzött. Nagy tömegek indultak a Mecseken megrendezett vasárnapi erdei futóverse­nyen. Rajtolnak a lányok. Arató felvétele Erdei futó-tömegverseny Á harmadik félidő TEKE Pécsi Gázmű- Egri Spartacus 7:1 NB. I. férfi mérkőzés, Pécs. A pécsi csapat új pályacsúcs­csal (5723) magabiztos, fölé­nyes győzelmet aratott Legjobb dobók: Gulyás 985, Berta 984, illetve Tösi 940. Pécsett, de talán az ország­ban is első ízben rendeztek olyan versenyt, ahol a 13 éves általános iskolásoktól a hetven év körüli nyugdíjas nagypa­pákig minden korosztálynak in­dulási lehetőséget biztosítottak. A SZOT és a KISZ kezdeménye­zése sikerrel járt. Vasárnap reggel kilenc óra körül sűrű csoportok vonultak Dömörkapu felé, hogy résztve- gyenek az erdei futóversenyen. A különböző korosztályokat nyolc futamban indították, s összesen több mint négyszázan fejezték be a versenyt. Az indu­lók nagy száma miatt a rende­zőség rögtönzött tanácskozáson a tervezettnél hosszabb távokon bonyolította le a versenyeket, hogy a befutásnál várható tö­meges célboérkezést elkerüljék. Az elsőnek rajtoló 13—14 éves lányok így 500 méter helyett 800 métert futottak, a fiúk 800 méter helyett 1100 métert. A 15 16 éves lányok mezőnye jó­val százon fölüli indulóval raj­tolt, ők is a tervezett táv dup­láját. 1500 métert futottak vé­gig. A' 17—18 éves lányok és fiúk versenye után került sor a. felnőtt üzemi dolgozók és az öregfiúk nagy érdeklődéssel várt „bemutatkozására". Női induló Labdarúgó Körmendi MTI—Pécsi Bá­nyász 2:0 (0:0) Pécsújhégy, 150 néző. V.: Feigl, Körmend: Bé­kéi '—*■ Orbán, Simon, Somogyi, Kereki, Nagy, Hegedűs, Ga- lántaí. Gombás, Tóth, Budai. Edzőr Kristóf László. Pécs: Bo­gyói Györkő, Kelemen, Kel­ler, Fiözkó, Palkovics, Zsolt, Bár­tól (Gertsmár), Makiári, Peres (Kosár) Csordás. Edző: Szám Frigyes. A vendégek győzelme csak -azoknak meglepetés, akik nem látták a találkozót. A pé­csi csapat ugyanis végig kellő akarat nélkül játszott és o má­sodik félidőben minden külö­nösebb erőlködés nélkül adta meq magát. G.: Tóth és Gom­bás. Jók; Békéi, Orbán, Kereki, III. Bogyai, Győri Dózsa—Zalaegerszegi Dózsa 1:0 (0:0), Zalaegerszeg, 500 néző, V.: Schlick. Győri Dó­zsa: Kóczián — Kovács S., Ko­vács L., Vigh, Tasnádi, Vorigin. Csollány (Horváth), Halasi, Szo- bó, Gábor (Sepsi), Csidei. Ed­ző: Horváth Zoltán, Z. Dózsa: Málics — Hordós, Németh Erős, Sipos K., Minálcsik, Pető (Németh li), Kajtár (Schaffer), Major, Sipos M., Szakonyi. Ed­ző: Gáspár László. Csapkodó, igen alücsony színvonalú mér­kőzés, a győriek sem játszottak bajnokjelölthőz méltóan. G.: Halasi, Jók: Kóczián, Tasnádi, Halasi, ill. Hordós, Erős, Minár- csik. Olajbányász SE (Nagykani­zsa)—Székesfehérvári MÁV Előre 2:1 (1:0). Nagykanizsa, 2500 néző. ,V.: Végh. Olajbányász SE: viaszok — Patyi, Doszpoth, Müller, Simon, Németh A., Páv- licz, Bokán, Papp, Ktománovics (Fábián), Sulyok, Edző: Németh Lajos. Sz. MÁV Előre; Paulusz — Karsai, Bátor, Szabó, Borsó- nyi, Hoiváíh, Farkas (Pataki). Monoki, Lechner, Bőké, Mester. Edző: Baloqh László. A rang adó jellegű, küzdelmes találko­zón a hazaiak nagy védelmi hibával már a 3. percben ve­zetést szereztek. A fehérváriak íokoza'C'on fel'öttek és szünet után ' ■ 'l b no ív he --Vo' Fagy-' tak kihasználatlanul. Az Olaj­bányász győzelme szerencsés­nek mondható. G.: Pávlics, Bo­kán (11-esből),' ill. Lechner. Jók: Patyi, Simon, Németh A., Hl, Paulusz. Horváth, Monoki. Táncsics SE—NIKE Fűzfői AK 2:0 (2:0). Kaposvár. 1200 né­ző: Vezette: Balogh Gy. Tán­csics SE: Gilián — Zsemle, Ga- ramvölgyi, Lukácsi, Cs. Horváth, Angyal (Vábró), Hangái, Lip- ták (Papp), Boromissza, Mezei, Kelemen. Edző: Jutasík Róbert Fűzfő: Takács fi. — Búza, Lász­ló, Kiss, Takács I., Balatoni, Fe­hér (Tóth II.) Tóth I., Megyeri, Bogáti, Saller (Díósi). Edző; Galgóczi Ottó. Gyors kaposvá­ri gól vezette, be a mérkőzést sőt a 9. percben mór 2:0-ra ve­zettek a hazaiak. Ezt követően a kaposvári csapat védekező hadrendet választott, csak arra törekedett, hogy megóvja ka­puját a góltól. Noha a Fűzfő rohamozott, az eredmény már nem változott. Góllövő: Mezei, Boromissza. Jók: Kilián, Zsem­le, Garamvölgyi, Hangai, illet­ve Takács II. Búza, Balatoni. Bakony Vegyész—Kaposvári Rákóczi 0:0, Veszprém, 800 né­ző. V.: Enberger. Bakony Ve­gyész: Mikolasek — Puskás, Kiss, Novák, Balogh, Zwicker, Kecskeméti (Domonkos), Bogá- di, Laki, Kalász, Búza. Edzői Bartalfi Károly, Kaposvár: He­gedűs — Balogh, Báli, Sava­nyú, Németh, Bözsönyi, Kováts (Kiss), Nagy, Pintér, Dusák, Laekovits (Horváth). Edző: Ma- tesz Imre. Jók: Puskás, Kiss, Balogh, illetve Hegedűs, Báli, Savanyú és Nagy. Győri Elektromos—Pécsi VSK 1:0 (0:0). Győr, 600 néző. Vezet­te: Kocsis. Győri Elektromos: Ta­kács T. — Varga, Pável, Tamás, Takács F., Kovács R., Kiéli, Bo­kor, Merczel (Germán), Fajkusz, Nádasdi (Hiba). Edző: Koós László. — PVSK: Sólyom — Nagy, Szabó, Hamar, Balázs L, Grünwald, Balázs ll„ Kanyar (Mihály), Somogyvári, Szobics, Varga (Radics). Edző: Horváth László. Góllövő: Kiéli. Jók: Var­ga, Pável, Bokor, illetve Szabó, Balázs I. Bakony Vegyész—Kaposvári Rákóczi 0:0. Táncsics SE—Fűzfő 2:0. KOMEP—Pápa 1:0. Olaj­bányász—Székesfehérvári MÁV 2:1. MB n. ALLASA ezekben a korcsoportokban nem okadt. Talán majd legközelebb. A férfiaknál az üzemi dolgozó­kat gyér réteg képviselte, s ezért a különböző felnőtt kor­osztálybeli futókat együtt indí­tották. Az együttes indítás a nap főszámává avatta ezt a fu­tamot, melyben a versenyzők, 2200 métert tettek meg a cel- baérkezésig. A 30—40 év előtti bajnokok — Pataki István, Kele­men József — bizony feladták a leckét egyes 19—24 éves „amatőr” versenyzőknek, A tervek szerint november 7-én ismét megrendelik a ver­senyt, majd évenként két alka­lommal hagyományossá teszik az erdei futó-tőmegversenye- ket. Eredmények. Felnőtt férfiak, táv 2200 m: 1. Lantos András 24 é. (Műszaki Főiskola) 8:22, 2. Dr. Kovács Sándor (Tanár­képző) 37 é. 8:25, 3. Pataki István (nyugdíjas) 63 é. 8.45, 4. Kovács János (Műszaki Főisko­la) 24 é. 9:14, 5. Veszeti Károly (Hőerőmű) 42 é„ 6. Kelemen József (nyugdíjas) 69 é„ 7, Ka­marás Péter (Műszaki Főiskola) 19 é., 8. Baranyai János (Me­cseki Szénbányák) ' 53 é„ 9. Bánnfy Árpád (nyugdíjas) 63 é Ifjúsági fiúk, táv 220 m: 1. Balázs (506. sz. Szakmunkás­képző) 7:38.0. Serdülő fiúk, táv 1800 m: 1. Kovács Tivadar (508 sz. Szak­munkásképző) 6:21. 13—14 éves fiúk, táv 800 m: 1. Szirom Tamás (Karikás Fri­gyes ólt. isk.) 2:22, Ifjúsági lányok, táv 1500 m: 1. Pékár Erzsébet (Léöwey gimn.) 7:00.4. Serdülő lányok, táv 120Ó m; I 1. Papp Györgyi (Leöwey gimn.) 6:15. 13-14 éves lányok, táv j 800 m; 1. Klakk Magdolna (Ka- • í rikós Frigyes ált. isk.) 2:52. ■ r ---------------------------­Földszintes pudlikutya oson át a zebrán, kalapos, csíkos nadrágkosztümbe öltözött hölgyet vonszol. Meg is áll a diskurzus egy pillanatra, de aztán újból napirendre kerülnek a fontosabb dolgok. Rezesorrú úr a szónok.- Pattra játszott a PA­MACS. Szép vasárnap, szép eredmény!- Lehetett volna fordítva is — állapítja meg egy ala­csony, izgága férfi — mert az hízelgőbb lett volna ránk nézve. Kopottas felöltő, zavaros tekintet. A gyors diagnózis: sör, bor, pálinka. Újságot szorongatva, hirtelen fordul a beszélőkhöz.- Meg se izzadtak — mondja sommásan —, hiszen látták, meg se izzadtak! Mindenki bólogat. Kis csönd. Bámulják a vasárna- polókat. ünnepélyes gomoly- gás a téren, szép ruhákban, könnyed eleganciával, amúgy ráérősen. Vajon hányon vol­tak meccsen? Az az Eszter- házy-kockás öltöny? A, nem. Vagy ez a bükié emprimé, duplán svejfolva, kis blézer­rel, rávarrottan? Ö aztán biz­tosan nem. De talán mégis! Igen, már emlékszem is: az állóhely felső harmadában állt és széles karimájú ka­lapja alól vércse-sivítás hangzott:- Szemétlááááádaaaa!!! A csoporton, itt a köpkö­dőn, kis izgalom lesz úrrá. Magas,, tekintélyes úr kö­zeledik, sötét szemüveg van rajta, vajszínű ballonkabát. Öszes, tiszteletet parancsoló. Ismerik.- Na? — kiabál oda neki egyikük. Az őszes halántékú úr két kézzel legyint. Nem szól, nem is néz oda, csak legyint Na­gyot. És továbbmegy. Nem áll pda a többiekhez, minek, jobb a dolgokról nem is be­szélni. Mégse állja meg. Ki­csit följebb ér, onnan szól vissza. VIVAS: — Majd jövőre a bében. Röhögés. — Ahogy ezek ma játszot­tak, mindjárt a kettőbe es­nek ki. — Pedig most új edzőjük van — Érdekes, róla úgy nyilat- • kozta tavaly valaki, hogy jó játékos volt, de edzőnek nem az . .. Most ugyanaz szer­ződtette. — Nem edző kellett volna, hanem játékosok. — Tele zsebbel nem lehet játszani, öregem. Legyen az akármilyen játékos. Hallgatnak, emésztik a hallottakat. Ebben minde­gyikük egyetért. Jön az elem­zés: joqos volt-e a tizen­egyes? Jobb volt-e a Tarján? Mit csinál a védelem? És jönnek a jóslások. Vezet a Diósgyőr — cöccögnek vala­mennyien. Megelőznek. Kom­ló sincs jobb helyzetben. Kit ver meg a PAMACS? Tata­bányát? MTK-t? Megveri, nem veri. Ebben maradnak. Mindenesetre: meq kell húz­ni a vészharangokat. Itt az ideje. — Fene vigye - érkeZ.ett e szavakkal egy bácsi - me­gint elrontották a totómat ezek a ... Hat fikszeset vet­tem, de csak kettő jött bé. — Milliomos akart lenni, öreg? — kérdezte tőle vala­ki —, akkor inkább futballoz­ni menjen valamelyik első­osztályú csapathoz. Ne totóz­zon! Az ehhez képest egy becsületes munka, Határai, bágyadt napsütés. Lassan széledeznek a köp­ködőről is. Nem is köszön­nek, - szkeptikus arccal to­vábbállnak. Ahogy jöttek. Kevesen maradnak, köztük o rezesarrú. Egy ideig maga elé mered, aztán hatalmasat legyint, körülnéz. — Majd a jövő héten! Hát, igaz. Akkor is lesz va­lami. — kampis — Százkilencvenegy induló a Sportiskola emlékversenyén j ASZTALITENISZ NB. ff.: Pécsi BTC-SZÖVOSZ 16 rO NB. H. női mérkőzés, Pécs. I A bőrgyáriak tartalékos csapa - I tukkal küzdelem után nyertek. Győztesek: Hartainé 4, Raffai 4, Joós 2. Csőszerelés—PEAC 23:2 NB. II. férfi mérkőzés, Buda­pest. 1. Győri Dózsa 17 ti 3 3 32-13 25 2. Olajbányász 16 10 2 4 31-13 22 3. PVSK 17 9 A 4 23-11 22 4. Szkf. MÁV 17 10 2 5 23-16 22 5. Fűzfő 17 9 1 7 34-27 19 6. Táncsics SE 17 8 3 6 25-18 19 7. Körmend 17 7 4 6 19-20 18 8. K. Rákóczi 17 6 5 6 28-25 17 9, Gy. Elektromos 17 5 6 6 18-21 16 10, Bakony V. 16 6 3 7 18 21 15 11. KOMEP 17 7 1 9 1324 15 12. Pécsi Bányász 17 5 3 9 19-23 13 13. Sabáría 16 4 5 7 13-24 13 14. Pópa 17 3 5 9 13-26 11 15. Z. Dózsa 17 1 3 13 7-34 5 RÖPLABDA NB. fi.: PEAC—Győri Dózsa 3:2 (15:5, 15:5, 13:15, 11:15, 15:12). NB. fi. női mérkőzés, Győr. A pécsi lányok nagysze­rű küzdelemben, megérdemel­ten nyertek. Győri Dózsa—PEAC 3:0. NB. II. férfi mérkőzés, Győr. Az egyetemisták aláren­delt szerepet játszottak. Pécsi Vörös Meteor—Kaposvári Dózsa j 3:1. NB. II. férfi mérkőzés, Pécs. j Az újonc pécsi csapat nagysze- I rű küzdelemben érte el meg- j lepő győzelmét. HáTóm korcsoportban nem kevesebb ‘ mint 191 indulója volt' & Pécsi Sportiskola ha­gyományos Április 4, vívó-em­lékversenyének. Budapestről az OSC, a BVSC és a Vörös Meteor Egyetértés versenyzői indultak. A mezőnyben ott voltak Szombathely, Veszprém, .Nagykanizsa, Szekszárd, Du­naújváros, Salgótarján, Szen­tes, a PMSC és a Pécsi Sport­iskola vívói. A pécsi sportisko­lások kitűnően szerepéitek. Há­rom első, három második és egy harmadik helyet szereztek az erős mezőnyben. Tőr-versények.. I. korcsoport: j 1960—61—62, év. Fiú tör: 1. ! Sándor István (Salgótarján) 8 gy., 2, Regéczy Károly (P. Sportisk.) 6. gy., 3. Héder Já­nos (Bp. Vörös Meteor) 5 gy., 4. Fazekas Zsolt (Salgótar­ján) - 5 gy., 5. Szőrfi József (Szentes) 4 gy., 6. Budai Gá­bor (Bp. Vörös Meteor) 4 qy. Leány tőr: 1. Szőcs Zsuzsa (Bp. V. Meteor) 8 qy. 2. Deák Sári (Szentes) 7 gy., 3. Németh Ibo­lya (Bp. V. Meteor) 5 qy., 4. Horváth Zsuzsa (Szentes) 5 gy.; 5. Petre Györgyi (Bp. V. Meteor) 4 gy., 6. Agárdi Ildi­kó (Dunaújv.) 3 gy, II. korcsop. 1958—59 év. Fiú tőr: Kudomrák József (Szentes) 7 qy., 2. Rókusfalvi Attila (BVSC) 6 gy., 3. Dobó Gábor (OSC) 5 gy., 4. Péntek Tamás (Szombath.) 5 gy., 5. Varga Dániel (BVSC) 5 gy., 6. Mészáros Péter (Szentes) 4 gy. Leány tőr: 1, Mónus Irén (BVSC) 7 qy., 2, Severq Rózsa (BVSC) 7 qy., 3í Barics .Gab­riella (OSC) 6 gy., 4. Steffek Hilda (Dunaújv.) 4 gy., 5. Zsámbéki Mária' (Szombath.) 4 gy., 6. Szaniszló Góbi (Sal­gótarján) 3 qy. Ili. korcsop. 1956;—57: év. Fiú tőr: 1.. Vető Ferenc (P. Sportisk.) 7 gy., 2. Égeni. At­tila (BVSC) 6 gy., 3. Török At­tila (P. Sportisk.) 4 gy., 4, Németh Attila (Szombath.) 3 gy., '5, Koltai Zoltán (Bp, V. Meteor) 3. gy,, 6. Futó Tamás (Veszprém) 3. gy. Leány tőr: 1. Regéczi Rita (P. Sportisk.) 7 gy., 2. Bogolin Ibolya (P. Sportisk.) 6 gy., 3, Tokár Ág­nes (Bp. V. Meteor) 5 gy., 4. Székely Andrea (Bp. VSC) 4 gy., 5. Toppler Mónika (Bp. VSC) 3 gy,, 6. Szili Katalin (P. Sportisk.) 2 gy. Kard-versenyek. II. korcsop. 58—59. évf.: 1, Megyeri Zol­tán (Pécsi Sportisk.) 7 gy., 2. Vágvölgyi László (Pécsi Sport­isk.) 6 gy., 3, Péntek Tamás (Szombath.) 5 gy., 4. Mészá­ros József (Szentes) 5 qy., 5. Balogh András (Szombath.) 4 gy. 6. Kudomrák József (Szen­tes) 4 gy. III. korcsop. 56—57. évf.: 1. Szőke György (BVSC). 6 gy. 2, Futó Tamás (Veszp­rém) 5 gy., 3, Rikk József (Veszprém) 4 gy., 4. Nagy László (Veszprém) 4 gy., 5. Szomor Árpád (P. Sportisk.) 4 gy. 6. Antoni Attila (Szombat­hely) 3 gy. Uj szolgáltatás a lakosság és a vállalatok részére Natúr és színes farostlemez, valamint színesfém (sárgaréz, vörösréz, alumínium) tábla-, cső-, huzalformában igényeit kielégíti — raktárkészletet megvásárol a (MÉH) Vállalat ' aszonáru részlege PÉCS, DOKTOR SÁNDOR U. 14. TELEFON: 14-909 . I

Next

/
Oldalképek
Tartalom