Új Dunántúli Napló, 1992. április (3. évfolyam, 91-119. szám)

1992-04-11 / 101. szám

4 üj Dunántúlt napló 1992. április 11., szombat Tegnap az MDF Pécsi Szervezete Körösi Csorna Sándorra emlékezett halála 150. évfordulója al­kalmából a világutazó pécsi, uránvárosi szobránál, ahol ünnepi beszédet mondott Katona Tamás külügyi államtitkár, történész. Ezt követően az MDF-Akadémián, a Leőwey Klára Gimnáziumban vitafórumot tartott hazánk kül- és biztonságpolitikájáról. Fotó: Szundi György Nem tudom, ki volt... Nem tudom, ki volt ő, aki pénteken hajnalban várt a 3-as buszra a pécsi Bajcsy-megállóban. A nap még nem kelt, csak a fekete­rigók zengették dalukat, de ők már az utcai lámpák fénynyalábait is köszöntik. A néni félrehúzódott, keze imádkozósan összetéve csüngött. Szorította kicsi szatyrát, akár egy gimna­zista a hátizsákját. Jobbra-balra nézegetett, mint aki idegen földön jár, s bocsánatot kérne fűtői, fá­tól, mindenkitől. Óvatosan szállt a buszra, mintha elő­ször járna ilyen járművön. Rázósan haladt ez a busz, őt meg is pöndörítette leszállás után. Meg is nézte a kereke­ket s minket. Rakott szok­nyája jót lengett, és ő ment tovább most már bátran a távolsági buszmegállóba. Nem felejtem, mert úgy né­zett, mint aki könyörög, mint aki kapaszkodik örök biztonságot kérve. Az árva­ságot is éreztem megbo­csátó, szelíd szemében. Kö­szönni akartam, de csak mosolyogtam, meghajtot­tam fejem. Akár az anyám is lehetett volna. Cs. J. MA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LEÓ, SZANISZLÓ nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 6.01 nyugszik 19.30 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők 10-12 valamint 14-16 óráig a 15-000-es telefonszámon. Hírszerkesztő: TRÖSZT ÉVA Szerkesztőségi hírügyeletes 16-tól 19 óráig a 15-000-es számon: NAGY ISTVÁN *0*15-000 Vállalkozók kérdezték hír­adásunk kapcsán, hogy a Szi­getvár és a horvátországi Pod- ravska Slatina között felújított testvérvárosi barátság lehetővé teszi-e gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok kialakítását. Ács Attila közművelődési ügyintéző elmondta, hogy a horvát település vezetése együttműködést ajánlott fa-, gyümölcsfeldolgozásban, bú- tor-és cipőgyártásban, a textil­iparban, baranyai építkezőket várnak az újjáépítéshez. Érdek­lődés a Szigetvári Önkormány­zatnál, ahol adományokat is várnak Slatina javára. — Képviselői fogadóóra. Bretter Zoltán országgyűlési képviselő ma 16 órakor várja közérdekű panaszügyekben a polgárokat a pécsi Nevelési Központban. Dr. Németh Ele­mér önkormányzati képviselő április 13-án 19 órakor tart fo­gadóórát a Mohácsi Városhá­zán. Mindennapos felvételi ügye­letek gyermek belbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei já­rás: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan na­pokon. POTE Gyermekklinika, páros napokon: a Megyei Gyermekkórház látja el, a fő­épület rekonstrukciója miatt 400 ágyas klinika földszintjén, Pécs és Baranya megye egész területéről érkező betegek ré­szére. SZOMBAT Pécs város lakossága részére felnőtt belgyógyászat: Megyei Kórház I. sz. Belgyógyászata: Sebészet: Megyei Kórház. Bal­eseti sebészet: POTE Traumato­lógiai Önálló Osztálya. VASÁRNAP Pécs város lakossága részére felnőtt belgyógyászat, sebészet, baleseti sebészet: Honvéd Kór­ház. SZOMBAT-VASÁRNAP Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérü­Erős, dicsőséges A Leó eredeti formája az ófelnémet Leonhard, amelyben a lewo oroszlánt, a hart erőset, merészet jelent. Ered a görög leonból is szintén oroszlán-je­lentéssel. A görög férfinevek ér­telme: oroszlánként harcoló, oroszlánerejű. Női formája a Lea, Leona, Leokádia. A Sza- niszló szláv eredetű, főleg a lengyel nyelvben használatos Stanislav formában, jelentése dicsőséges. További mai név­napok: Ariel, Gemma, Godiva, Laura, Leon. Lottószámok A 15. heti lottósorsoláson a következő számokat húzták ki: 8, 45, 58, 72, 80 — Éjszakai takarítás lesz hétfőn 18 órakor Pécsett, a Szi­geti u., Szántó Kovács J. u., Ybl Miklós u., 39-es Dandár u. által bezárt területen. Rendezvények Cigányklub tart foglalkozást az SZDSZ szervezésében ma 10 órakor Alsószentmártonban, 15 órakor Szaván, 19 órakor Vó- kányban. Vers-és rajzkiállítás nyílik ma 11 órakor Mohácson, a Sza­badság úti Gyűjtők Boltjában. A Hotel Csele presszóban 16 órától irodalmi matiné lesz. Simon Wintermans fotótár­lata nyílik ma 16 órakor a pécsi Néprajzi Múzeumban. Ä láthatatlan kapcsolatokról lesz előadás ma 18 órakor a pé­csi Szakszervezetek Házában. Mátrai József pécsi nyúlte- nyészetét, gyümölcs-és zöld­ségkertjét tekinti meg ma a Zöld Klub. Gyülekezés 13.30-kor a 48-as téren. A Kismélyvölgybe túra indul ma 9.10-kor az uránvárosi buszpályaudvar 24-es megálló­jából. Ä Pécsi Csipet Csapat nyugdíjas-kirándulást indít ma 13.15-kor a 35-ös vasútállomási megállójából. lések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt községek neuroló­giai betegeinek felvételét a Ne­urológiai Klinika; pszichiátriai betegek felvételét a Pszichiát­riai Klinika látja el. Mindenna­pos akut urológiai ellátás és fel­vételes ügyelet: POTE Uroló­giai Klinika. Szemészeti bete­gek ügyelet ellátása: POTE Szemészeti Klinika. Felnőtt fül-orr-gégészet: POTE Fül-Orr-Gége Klinika. SZOMBATON NYITVATARTÓ GYÓGYSZERTÁRAK * Pécs, Lánc u. 20. 10/8. sz. gyógyszertár 7.30-13.30 óráig, utána zárt ajtók mellett ügyele­tet tart; Pécs, Széchenyi tér 2. 10/1. sz. gyógyszertár 8-13 óráig, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár 7-18 óráig, utána zárt ajtók mellett ügyeletet tart; Pécs-Kertváros, Krisztina tér 10. 10/57. sz. gyógyszertár 7-12 óráig; Ötto­rony magángyógyszertár Pécs, Hajas I. u. 11. Telefon: 41-033. Nyitva: 8-12 óráig. Koronás Ezredév zenéje A pécsi Janus Női Kórus va­sárnap 11 órakor a Nemzeti Ga­lériában hangversenyezik Iva- sivka Mátyás, Siposné Horváth Éva vezetésével. Az énekesek az ezredév zenéjéből adnak elő. — Szlovéniai szereplésre utazott tegnap a Pannon Volán Bartók Béla Férfikara Lakner Tamás vezetésével. — A Tátika tavaszváró ün­nep vasárnap lesz a Lánycsóki Népházban. — Zenés evangelizációt szervez vasárnap 16 órakor a pécsi Műszaki Főiskolán az Emberbarát Alapítvány. Időjárás Változóan felhős, nagyrészt napos idő lesz, eső nem való­színű. Az északkeleti, keleti szél gyakran élénk, a nappali órákban időnként erős lesz. A reggeli hőmérséklet plusz 2 és mínusz 3, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet szombaton plusz 10-15 fok között lesz. Péntek reggeli vízállások: Mohács 541 cm, áradó, 9,0 fok, őrtilos -8 cm, apadó, 6,0 fok, Barcs 115 cm, áradó, 9,5 fok, Drávaszabolcs 167 cm, apadó, 12,4 fok. Kígyó magángyógyszertár Pécs, Szabadság u. 46. Nyitva 8-12 óráig. Ambrózia Patika Pécs, Rákóczi u. 24-26. Nyitva 8-13-ig. Ad-Vitalis Gyógyászati szaküzlet Pécs, Kereskedők Háza, Rákóczi u. 46., római szint. Nyitva 9-től 13-ig (orvosi vényeket is beváltanak. VASÁRNAP NYITVA TARTÓ GYÓGYSZERTÁR Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár 7-14-óráig, utána zárt ajtók mellet ügyeletet tart. SZOMBAT-VASÁRNAPI ORVOSI ÜGYELET Körzeti orvosi ellátás szom­bat-vasárnap sürgős orvosi ellá­tásra szoruló betegek részére: Pécs város, valmaint Abaliget, Kozármisleny, Pellérd, Ber- kesd, Nagykozár, Kővágósző­lős, Görcsöny, Egerág és a csa­tolt községek felnőtt lakossága részére szombat reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig a Lánc utcai — Húsvéti vásárt rendeznek a pécsi Kisgalériában április 13-18-ig Szász Endre festmé­nyeiből, szitanyomataiból. 04 - 05 - 07 Máriagyűdön a tolvajok sprével elkábítottak egy disz­nót, kivágták a sonkáit. Lakossági jelzésre betörőt fogtak a keszűi élelmiszerbolt­ban. Részeg betörőt értek tetten Pécsett, aki pénzt, édességet lo­pott. A tettest először kórházba vitték. A Szentlászló-völgyben a te­tőt szedte egy simonfai betörő, akit őrizetbe vettek a rendőrök. rendelőintézet földszinti körzeti orvosi ügyeleti helyiségeiben. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet, szombat reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőinté­zet földszinti ügyeleti helyisé­geiben, gyermekek részére is. Pécs város gyermeklakos­sága részére szombat reggel 7 órától hétfő reggel. 7 óráig a Gyermekllinikán, Pécs, József Attila u. 7 (bejárat a Bajnok u. felölje Telefon: 10-938. A be­rendelt betegek ellátása 8-13 óráig történik ugyanitt. A városkörnyéki községek­ben és Egerágon lakó gyermek­lakosság (1-14 éves korig) ré­szére az ellátást a Megyei Gyermekkórház (Pécs, Nyár u. 8.) ambulanciáján végzik szombat reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig. Telefon: 13-144. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Pécs, Lánc u. 20. 10/8. sz. gyógyszertár, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár. * SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmentesen hívható a 12-390-es telefonszámon. • • Öreg ember, nem vénember Két 20 év körüli lány - az egyik mohácsi, a másik szek­szárdi - Harkányba helyezte ideiglenes, szerelmi székhelyét, mert sürgősen pénzt akartak. Egyikük emlékezett arra, hogy egy 50 év körüli kuncsaftjánál színes tv-t, videót látott, ame­lyeket egy ismerősének felaján­lott mint olcsó műszaki cikke­ket. Barátnőjével és két fiatal­emberrel csöngetett a volt szere­tőhöz, a mézesmadzagként ható - „Ketten jöttünk a barátnőm­mel!” - mondatra kinyílt az ajtó. Aztán a fiúk nekiestek a házigazdának, fojtogatták, aki bicskával védekezett. A lányok, mivel a fiúk meghátráltak, „csak” 8000 Ft-ot tudtak ele­melni. A rendőrök őrizetbe vet­ték a rablókat. Helstáb Klára Diákgyőzelmek Az Irinyi János kémiaverse­nyen, a középiskolák alsó két osztályának kémikusai a pécsi Vegyipari Szakközépiskolában mérték össze ismereteiket. A teljesítmények elérésében nagy szerepe volt az iskola két taná­rának, Király Gyulánénak, Morvay Gusztáváénak, akik in­tenzív kurzuson készítették a versenyzőket a labormunkára. A számítás-, elmélet-, labor - verseny legjobbjai: Komlósi Ka­talin, Molnár Bálint (Leőwey Gimn.), Mészáros Krisztina, Pálfalvi László (ANK Gimn.), Hajdú István, Háda Viktor (Nagy Lajos Gimn.), és Gidó Zsolt (Babits Gimn.). Ők jutot­tak a győri országos döntőbe. — Dr. Fodor Gábor or­szággyűlési képviselő is jelen lesz a Gandhi Alapítvány mai 10 órakor kezdődő összejövete­lén a Pécsi Városházán. — Török László SZDSZ-es agrárszakértő ma 19 órakor mezőgazdasági fórumot vezet a Vókányi Kultúrházban. — A Százak című antológiá­ról lesz szó az Amatőr Költők ma 14 órakor kezdődő rendez­vényén a pécsi Várkonyi Könyvtárban. — A járőrözés lesz a téma a muromi vagyonvédelmi csoport ma 9 órakor kezdődő közgyűlé­sén Tihanyi János épületében. Közlemények A Szentlászlói HE Almamel- léki taván hét végén 6-20 óráig napijeggyel lehet horgászni. Az Orfűi HE ma területszépítési napot tart, találkozó a Kis-tónál. A Horzsa-emléktúra ma 9 órakor indul a Komlói Ifjúsági Háztól. A Pécsi Rádió Zetkin Klára utcai stúdiójában kódzáras dip­lomatatáskát őriznek, találták a Bóbita Bábszínháznál. A MÁV ma 33 százalékos menetdíj-kedvezményt biztosít azoknak, akik a jegyüket Pé­csett, a FEMA Információjánál felülbélyegzik. A pécsi ANK három bölcső­déjébe a beíratás hétfőn 8 óra­kor kezdődik a 2. sz. Bölcsődé­ben A Veterán Repülők találko­zója hétfőn 18 órakor kezdődik a pécsi Helyőrségi Klubban. A Pécsi Reménysugár Klub rendezvénye hétfőn 15 órakor a Petőfi Művelődési Házban lesz. Mérsékelt áron vásárt szervez hétfőtől a pécsi Tüzér utcai Mogalmi Házban a Vöröske­reszt. A szigetvári Múzeum Kávé­zóban hétfőn 17 órakor rendez­vényt tart a Természetgyógyász Klub. CREDITREFORM Céginformációk hazai és külföldi gazdálkodó szervezetekről CREDITREFORM A biztonságot nyújtó üzlet Telefon: 114-0079, 133-8316 Fax: 113-8882, 114-3898 Pf.: 1450 Bp„ Pf.: 110 CJ2H» PÉCSI ORIGO KFT. Baranya megyei RENAULT KÉPVISELET 7629 Pécs, Komlói u. 94-96. Tel/fax: 72/25-260, 33-313 Gépkocsikereskedésünk, szakműhelyünk és alkatrészboltunk nyitvatartása: hétköznap: 7 órától 18 óráig 8 órától 13 óráig (US*) Egészségügyi szolgálat

Next

/
Oldalképek
Tartalom