Dunántúli Napló, 1967. augusztus (24. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-26 / 201. szám

4 napló 1967. AUGUSZTUS 26. Mfil rr masát SZÍNHÁZ Szabadtéri Színpad: Lili bárónő (este 8 órakor). Rossz idő esetén a Nemzeti Színházban. MOZI Park: Dákok (szv., szi., 4, ne­gyed 7, fél 9). Jó idő esetén az utolsó előadás a kertben. Petőfi: A múmia közbeszól (szv., 4, 6, 8). Kossuth: A múmia közbeszól (szv., 10). Oroszlánvadászat nyíl­lal (szi., fél 3, fél 5). A sivatagi 33-ak (fél 7, fél 9). Híradó Mozi: Magyar híradó. Ho-rgászvizeken. Achajok. Fagy virága. Ceruza és radír. (Előadá­sok 12 órától 2 óráig folytatóla­gosan). Gyárváros: Sakk-matt (szv., 6). Mecsekalja: Folytassa, Kleo! (szv., szi., 7). Vasas Puskin K. O.: Harlekin és szerelmese (szv., 6). Csak 16 éven felülieknek! Vasas: Othelló Gyulaházán (7). Beremend: Büdösvíz (szv., 8). Boly: Jaguár (szv., 8). Harkány: A tolvaj (szv., 7). Mágocs: A Mona Lisa tolvaja (szv., szi., 8). Mohács: Tegnap, ma, holnap (szv., szi., 6, 8). Csak 16 éven felülieknek! Jó idő esetén az utolsó előadás a kertben! Sásd: Akit üldöznek a nők (szv., fél 8). Csak 16 éven felülieknek! Sellye: Egy név rejtélye (8). Siklós: Fal- staff (szv., 8). Csak 16 éven felü­lieknek! Szentlőrinc: A nevük azonos (szv., 8). Szigetvár: Szólít­son ügyvédnek (szv., szi., 8). PÉCSI RÁDIÓ 17.30: Magyar nyelvű műsor: Hallgatóink kérésére. — Zenés műsor. 18.05: Zenés portrék Abaligetről. 18.40: Válasz a hallgátóknak. 18.45: Dél-dunántúli híradó. Műsorismertetés. 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor: Proletárok a történelem vihará­ban. — Gyenis Pál, az MSZMP JB titkárának írása. Válogatás hanglemeztárunkban. Hírek, tudósítások. Szombat esti hangulatban 19.30: Német nyelvű műsor: „A kék kardok titka”. — Zenés dokumentumműsor a meisseni porcelánmanufaktúráról (ism.). 20.00: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ Budapest: J3.53: Műsorismertetés. 15.55: Bp. Honvéd—Komló bajnoki labdarugó-mérkőzés közvetítése Kispestről. A szünetben: a Magyar Hirdető műsora. 17.50: Hírek. \ 17.55: Filmek a képernyőn. 18.35: Az orvosi gondolkodás tör­ténete. 7. A római gyógyászat és Galénosz. 13.05: A IV jelenti. — Aktuális riportmüsor. 19.50: Cicavízió. 20,00: Tv-híradó. 29:20: Zerkovitz-dalok. 20.55: Ninocska, avagy azok az átkozott férfiak. — Vidám össze­állítás Avercsenko műveiből. 21.55: Tv-híradó — 2. kiadás. 22.25: Udo Jürgens Budapesten II. Belgrád: 17.40: Énekegyüttesek. 17.55: Mű­sorismertetés. 18.00: Tv-újdousá- gok. 18.15: Gyermekműsor. 19.15: Felvevőgéppel a világ körül. 19.40: Hirdetések. 19.54: Jó éjszakát, gye­rekek! 20.00: Tv-híradó. 20.30: Hir­detések. 20.38: Ohridi nyár. 21.38: Egy kis új. egy kis régi. 21.53: Gideon a Scotland Yardból. 22.43: Tv-híradó. Üdülőket építenek a vállalatok Az SZMT elnökségének ha­tározata értelmében a külön­böző szakszervezetek megye- bizottságai már korábban fel­hívták az alapszervezeteket: szorgalmazzák a vállalati üdülők fejlesztését, korszerű­sítését. A felhívás hatása leg­inkább az építőiparban érez­hető, de új üdülő építéséhez kezdett a Beremendi Cement­gyár, és saját üdülő építését tervezi a Dél-dunántúli Kő­bánya Vállalat valamint a Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat is. Azokon a helye­ken, ahol üdülő bővítésére nincs lehetőség, az alapszer­vezetek kezdeményezésére igénybe vették a fizetővendég szolgálatot. A Sörgyár Hévi­zén, a Porcelángyár Balaton- lellén, az Építő- és Szerelő Vállalat Fonyódon bérelt szo­bákat, melyekben több tur­nusban kapnak helyet a vál­lalat dolgozói. Minderre azért van szükség, mert Baranya 1967-ben is mindössze 7967 szakszervezeti beutalót ka­pott, ebből a fő idényre nem egészen kétezer szól. Sokat javíthat a jelenlegi helyzeten, ha a szakszervezeti bizottságok az eddiginél is hatékonyabban működnek köz re az üdülési férőhelyek igaz­ságos elosztásában. Nyilván­valóan nem helyes, ha egye­sek két egymás utáni évben is kapnak vállalati vagy szak- szervezeti beutalót, míg má­sok egyszer sem részesültek kedvezményes üdülésben. — Ilyen vonatkozásban nem sza­bad különbséget tenni szak- szervezeti és vállalati beuta­ló között. Ezért célszerű, ha a szakszervezeti bizottság az utóbbiról is nyilvántartást vezet. Gondatlan veszélyeztetés miatt elítélt gépjárművezetők BOLGÁR ÉS MAGYAR GYÁRTMÁNYÚ futómacskák karbantartását, közép- és nagyjavítását, eredeti al­katrész pótlásával, rövid határidőre vállaljuk. B. m. Villamoslpari és Gépjavító Szövetkezet Pécs, Felsőmalom u. 11. Állami és tanácsi vállala­tok, ktsz-ek, állami gaz­daságok, tsz-ek és magá­nosok figyelem! Vállalatunk felajánlja fe­lesleges készletéből szept. 15-ig, egyes anyagoknál 30—50% ARENGEDMÉNY- NYEL IS építési anyagokat, víz-, vilíany­és tűtésszerelési anyagokat. A kimutatás az ÉM. Ba­ranya m. Állami Építő­ipari V. anyagosztályán Pécs, Rákóczi út 56. Megtekinthető Deáknénál. A Pécsi Járásbíróság több olyan gépjárművezető ellen hozott jogerős marasztaló íté­letet, akik gyorshajtás, figyel­metlen vezetés és a KRESZ egyéb szabályainál! megsérté­se miatt gondatlan veszélyez­tetés bűntettét követték el. Ifjú Szigeti András 20 éves pécsi főiskolai hallgató május elsején egy kölcsönkapott Trabanttal, amelyben szülei és Máj Mária foglaltak he­lyet, Pécsről 60—70 kilomé­teres sebességgel haladt Szi­getvár felé. A 207-es jelző­kőnél Szigeti a rádiót akarta bekapcsolni, emiatt a gépko­csi balra sodródott, majd fel­borult. Mind a négyen meg­sérültek, a gépkocsit pedig 15 ezer forint károsodás érte. A bíróság Szigetit, annak megállapításával, hogy gya­korlatlansága miatt feltétle­nül kisebb sebességgel és na­gyobb figyelemmel kellett volna vezetnie, — 3 hónapi felfüggesztett szabadság vesz­tésre ítélte. Bosnyák Mátyás 42 éves pécsi lakos, a Parképítő és Kertészeti Vállalat gépkocsi- vezetője május 11-én gépko­csijával Ujmecsekalján fi­gyelmetlen vezetés miatt el­ütötte Németh József motor­kerékpárost és pótutasát, az Ingatlankezelő Vállalat dol­gozóit, akik 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szen­A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság tájékoztatása szerint Hajdúszoboszlón, a művelődési otthon szabadtéri színpadán meg­tartott lottósorsoláson a 34. játék­héten a következő nyerőszámokat húzták ki: 16, 40, 54, 82, 86 Az augusztus 28-án a Sportfoga­dási és Lottó Igazgatóság szék­házában megtartandó nyilvános havi tárgynyeremény-sorsoláson a 31. játékhét szelvényei vesznek részt. védték. Bosnyák büntetése 3 hónapi javító-nevelő munka 10 százalékos bércsökkentés- • sel. Fási Imre pécsi villanysze- ; relő 1 ezer forint pénzbün- j tetést kapott, mert május 3- i án motorkerékpárjával a Tol- j bubin úton elütötte az eléje! szaladó Orsós Julianna kis- j leányt. A bíróság szerint a . baleset elkerülhető lett vol- ■ na, ha Fási csökkenti a se-1 bességet és figyelmeztető kürt jelzést adott volna le. Greges Mihály 29 éves kis- tapolcai traktorvezetőt 4 hó­napi felfüggesztett szabadság- vesztésre és 500 forint pénz- büntetésre, Hóbor János 23 éves geresdi kőművest pedig 1200 forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság személyi sé­rülést okozó motorkerékpár karambol j ükért. Időjárásjelen tés Várható időjárás szombaton es­tig: változóan felhős, mérsékelten meleg idő, szórványos esőkkel, főleg a délutáni és esti órákban záporokkal, zivatarokkal. Gyenge, változó irányú, időnként megélén­külő északnyugati, északi szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7-—15, legmagasabb nappali hőmérséklet 22—27 fok között. A Balaton vizének hőmérséklete 11 órakor Siófoknál 21.4 fok volt. Anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Varga József, Gyenis Tamás, Herbszt Ildikó, Kriegelstein Csa­ba, Czigier Andrea, Agárdi Eleo­nóra, Benkő Eleonóra, Szabó Klára, Gyenis Irén, Horváth Ká­roly, Vezér András, Kasza Edit, Kasza Enikő, Feifert Zsuzsanna, Felső Ildikó, Kemenes Tamás, Bittner Ferenc, Dómján Timea; Golen Margit, Török Yvettoe, Csonk Mihály, Gál János. Bart- ha Gábor, Pausch Tibor, Szo- mor Zsuzsanna, Sütő Róbert, Tar- nóczá Imre, Csontos Zsolt, Deutsch Péter, Freppán Miklós, Polics János, Márcz Éva, Prokop András. Óvári József, Márton­ul és László, Marosi Rozália, Pel- le János, Horváth Lajos, Beleki Péter, Zsáiek Szilvia, Hajek An­tal, Boros Gyöngyi, Rónai Csaba, Békefi Bernadett, Gyurkó László, Gárdonyi Zoltán. Bari Júlianna, Szmuta Antal. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Majoros Albert és Tancsa Ér- zsebet, Jambrisek László és Man- halt Teréz, Németh István és Hosszú Júlianna, Szudy Nándor és Erdős! Karolin, Ócsai András és Szabados Éva, Katona Dénes és Csild. Márta, Hajdú Kálmán és Berthold Mária, Iffiu András és Mousson Éva, Kovács József és Lász Klára, Hegedűs József és Balassa Róza, Halmai Endre és Kafti Irén, Tavasz Lajos és Horváth Veronika. Herda János és Budai Ilona, Lénárt István és ITedsz Gizella, Frits Jenő és Koll- íruan Hona, Bíró József és Mándi Ildikó, Reichert János és Köte­les Klára, Bolyi János és Bakó Rózsa, Kovács Miklós és Győri Éva, Csonka Béla és Kovács Erzsébet, Farkas József és Ko­vács Rozália, Orsós Vendel és Orsós Anna, Orsós József és Bogdán Anna, Fucur László és Jung Etelka, Heid László és Pintér Anna, Budai Alajos és König Mária. MEGHALTAK: Mészáros Ferenc, Glüdk Fáimé sz. Horváth Vilma, Mertük Já- nosné sz. Sapa Rozália, Varga Istvánné sz. Tóth Hona, Hanczák Gábor, Jéki Antal, Székely Ár­pád, Csapiár Ödönné sz. Gulás Katalin, Tímár János, Wilk Ist­ván, Németh Gyula. Berta Ven- delné sz. Foki Mária, Markovics Szaniszló, Kramer Henrikné sz. Schuster Anna, Bauer Jánosné sz. Boncz Lídia, Győri Mihály. Tóth Ferenc. Dolgozókat feltesznek öntödei segédmunkásokat fel­veszünk. Órabér megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet a Vasas Ktsz I. sz. telepén, Pécs, Fürst Sándor u, 48. sz. alatt. 91060 •k A Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat azonnali belépéssel fel­vesz kubikosokat és kövezőket. Jelentkezés helye: Siklósi út 104. Az üzemvezetőnél (temető főbejá­ratával szemben). 91063 •k Gyakorlattal rendelkező, önálló készletkezelőt keresünk felvételre, azonnali belépéssel, vidéki mun­kahelyre. Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezés: Uj Barázda Mg. Tsz. központi Irodájában, Pellérd, Dózsa György üt 43. Főkönyvelő- helyettésnél. 91101 * Éjjeliőröket felvesz a Mecseki Kulturpark (nyugdíjast nem). Je- jentkezés a vidámparki Irodában 7—16 óráig. 91103 * Asztalosokat, kőműveseket kizá­rólag pécsi munkahelyre felvesz az Építőipari Ktsz, Pécs, Sallal u. 11. sí 01083 * Az ÉVM Baranya megyei AUaml Építőipari Vállalat felvesz ács szakmunkásokat, segédmunkáso­kat, kubikosokat, valamint sike­res próbahegesztéstől függően szakképzett villanyhegesztőket és llő- és hangszigetelő részlegéhez szak-, betanított- és segédmunká­sokat. Valamennyi dolgozó részé­re napi háromszori, kedvezmé­nyes üzemi étkezést, a változó munkahelyen foglalkoztatott dol­gozók részére 15 százalék Idény­pótlékot, a vidéki munkavállalóink részére munkásszállót és külön- élési pótlékot biztosítunk. Felvé­telre jelentkezőknek munkakönyv­vel, Mii-lappal, egy évnél nem régebbi tüdőszűrő és vérvizsgálati lelettel kell rendelkezniük. Je­lentkezés, érdeklődés a munka- erögazdálkodási csoportnál. Pécs, Rákóczi út 56. »IMS A Pécsi Bőrgyár felvesz lakato­sokat és segédmunkásokat. Jelent­kezés a munkaügyi osztályon. 90125 * A Pécsi Fémipari Vállalat szer- számlakatos, esztergályos és laka­tos szakmunkásokat keres felvé­telre. Jelentkezés: Pécs, Felsőma­lom u. 13, 91019 * Felveszünk két, gyakorlattal rendelkező autógréderkezelőt. Je­lentkezés: Pécs, Kulich Gyula u. 13. Gépüzemelési csoport. 90892 * A Pécsi Betonárugyár komlói üzemébe férfi és női segédmun­kásokat, valamint hirdi üzemében kőfaragót alkalmaz. Jelentkezés az üzemek vezetőjénél, Komló- Kenderföld, Illetve Hlrd, Vasút­állomás. 90742 ♦ Téglaipari Vállalat görcsönyi téglagyára gépészt és Diesel von­tatóvezetőt, szentlőrinci téglagyá­ra Diesel vontatóvezetőt felvesz. Bérezés teljesítménybérben. Je­lentkezés az üzemek vezetőjénél. 91129 k Férfi segédmunkásokat pécsi j ' munkahelyre, 6 órás munkaidővel i felveszünk. Jelentkezés: 10—12 ! , óráig a Duna Gyöngye Tsz üzle- , j tében, Pécs, Kossuth tér 5. 91139 i * | Téglaipari Vállalat műszakát- I szervezés miatt az alább felsorolt i üzemekben és munkahelyekre ! férfi és női dolgozókat felvesz, i Napi egyszeri meleg étkezés és szükség esetén szállást biztosí- , tünk. Bérezés teljesítménybérben, i Jelentkezés helye az üzemek ve­zetőjénél: Görcsönyi téglagyár I nyersgyártás, kihordás, és behor- dás. Mohács 1. és 2. téglagyár: nyersgyártás és kemencemunkák. Siklósi 1. és 2. téglagyár: kazalo­zás. Szentlőrinci téglagyár: nyers- gyártás, égetés, kihordás, behor- dás és kazalozás. 91130 A Baranya—Tolna megyei Hús­ipari Vállalat egy vizsgázott festőt keres felvételre. Jelentkezés a vál­lalat munkaügyi osztályán. 622 * A Pécsi Állami Gazdaság vezető szakácsnőt keres a Megyeri úti üzemi konyhájába. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni lehet: Pécs, Megyeri út 74. 620 * Az ÉM Építőipari Szállítási Vál­lalat pécsi üzemegysége felvesz gépíkocsiszerelőt, lakatost, hegesz­tő vizsgával rendelkezőt és se­gédmunkásokat. Jelentkezni lehet a munkaügyi osztályon, Pécs, Me­gyeri út 50. 615 * Felveszünk azonnali belépéssel cipőüzemünkhöz cipőipari szak­munkásokat vagy betanított dol­gozókat. Munkásszállás, étkezés biztosított. Bérezés megállapodás szerint. Jelentkezés a vállalat fő­mérnökénél. Komlói Helyiipari Vállalat, Komló, Kossuth L. u. 21. 125029 k A Pécsi Állami Gazdaság tető- | fedő szak- és segédmunkást ke­res. Jelentkezni lehet a munka­ügyi csoportnál. Megyeri út 74. ! szám. 613 I * A Baranya megyei Temetkezési Vállalat komlói részlegénél egy sírásót azonnali belépéssel alkal­mazunk. Jelentkezés: Komló, Kos­suth L. u. 65. sz. 688 * Vállalatunk felvesz kereskedelmi tanulókat, 8 általánost végzett fiú tanulók jelentkezzenek a XTV. Autójavító Vállalat, Pécs, Munká­csy M. u. 35. sz. alatt az anyag­osztályvezetőnél. 91074 •k Hárommüszakos munkára 16 évet betöltött női segédmunkást felveszünk. Jelentkezés személye­sen a gyár személyzeti előadójá­nál 8—14 őrá.ir. KpnriP.rfnmí VÜrt* 90944 HÍREK AUGUSZTUS Izsó napja. A nap kél: 4.54, nyugszik: P 18.37 órakor. A hold kél: 30.59, SZOMBAT nyugszik: 11.25 órakor. — Könyvtárosok tapasztalat- cseréje. Az elmúlt héten Gyula város könyvtárosainak tíz ta­gú csoportja járt Pécsett s a Baranya megyei Könyvtár munkáját tanulmányozta. — Nagy befogadóképességű, kertmoziként is kihasználható szabadtéri színpad létesítését vették tervbe Harkány köz­ségben. A helykijelölési eljá­rásra szeptember elsején ke­rül sor. — Csütörtökön Siklóson rendezték meg a BM hivatá­sos tűzrendészeti szerveinek országrészi egyéni és rajver­senyét Baranya, Tolna, Fejér és Somogy megye részvételé­vel. A Baranya megyei appa­rátus három első helyezést ért el. Az egyénj rohampálya verseny I. kategóriájában a mohácsi parancsnokság egyik beosztottja lett az első, a D— 7I0-es gépjárműfecskendő-sze- relésben a mohácsi, a D— 420-asban pedig a pécsi pa­rancsnokság végzett az élen. Az említettek részt vesznek az országos versenyen. Vasúti kedvezmény A MÁV Vezérigazgatóságának intézkedésére 33 százalékos ked­vezményű menettérti jegyet kap­hatnak a budapesti Városligetben szeptember elsején megnyíló „A szovjet tudomány és technika öt­ven éve” jubileumi kiállítás meg­tekintésére utazó vidékiek. Az ér­deklődők a MTESZ, a TIT és az MSZBT megyei és városi szerve­zeteitől kapják meg — 3 forintért — a kedvezményes menettérti jegy vásárlásához szükséges uta­zási igazolványt. Ez egyúttal be­lépőjegy, amellyel több alkalom­mal is megtekinthetik a szovjet jubileumi kiállítást. — Tegnap 13 óra 40 perc­kor Nagyharsány és Beremend között felhajtott a sorompó- nélküli útátjáróra a BA 58-65 rendszámú személygépkocsi, és összeütközött a Siklósról Be­remend felé közlekedő motor­vonattal. A személygépkocsi vezetője erősen fékezett, így a vonat csak a kocsi elejét kapta el és erősen megron­gálta. Személyi sérülés nem történt. — A Zsolnay Művelődési Házban 26-án este 1« órától a TREMOLO gitárzenekar. (x) — A 12. AKÖV értesíti az utazóközönséget, hogy augusz­tus 27-én, vasárnap reggel hét és délután két óra között — a polgári védelmi gyakor­lat miatt —/ a 20-as jelzésű autóbuszok a Dózsa, illetve a III. kerületi Tanács előtt lé­vő megállót nem érintik, az Alkony utcán és a Megyeri úton át közlekednek. — Figyelem! Felhívjuk Pécs vá­ros fiataljainak figyelmét, hogy a Magyar Honvédelmi Szövetség szervezésében komoly sportolási lehetőség nyílik könnyűbúvár és ejtőernyős sportágban. Jelentkez­zenek azok a fiatalok, akik 1947, 48, 49. 50. évben születtek és nagy kedvet éreznek a könnyűbúvár és ejtőernyős sport iránt. Követel­mény: orvosi alkalmasság, úszás­ban jártasság. Bővebb felvilágo­sítást a jelentkezés alkalmával. Jelentkezés: Magyar Honvédelmi Szövetség, Pécs, Kossuth Lajos u. 46. (X) — A sásdi járási nőtanács és a művelődési ház közös szervezésében háromnapos to­vábbképző tanfolyamot szer­vezett díszítőművészeti szak­körvezetők részére, akik a jö­vőben kapják meg működési engedélyüket. A tanfolyam célja, hogy a szakkörök gya­korlati és tartalmi munkáját színvonalra emelje. A tanács­kozást 23-án Rameischl Fe- rencné, a megyei nőtanács titkára nyitotta meg. — Az állatorvosi ügyeletes szol­gálatot Pécs város területén au­gusztus 26-án 13 órától 28-án reg­gel 6 őréig dr. Gyenizse Lajos szakállatorvos látja el. Lakása: Pécs, József u. 22. Telefon: 48-99. — Nyugatnémet filmesek ütöttek tanyát az óbudai Fő téren: a müncheni Elán Film j Szigligeti Ede híres vígjátéké- j bői, a Liliomfiból készít film- | musicalt a mainzi televízió f részére. j — Áramszünet lesz augusztus 28. 29, 30, 31-én 7—17 óráig a Kos­suth L. utcában a Líceum-temp­lomtól a Színház térig terjedő i szakaszon. Az áramszünet szaka- < szos lesz. <x) — Dr. Kolosváry Gábor, a ] Szegedi József Attila Tudo­mányegyetem tanszékvezető professzorának irányításával az utóbbi tíz évben minden nyáron biológusokból, bota­nikusokból és ornitológusokból szervezett expedíció járta a Tiszát. Az idei expedíció a napokban érkezett vissza Sze-, gedre, s ezzel befejeződött az a nagyszabású tudományos program, amelynek a Tisza szakaszainak feltérképezése volt a célja. — A Leówey Klára Gimnázium női szabó szakkközépiskola ta­nulói 27-én, vasárnap délelőtt 10 óra 20 perckor érkeznek Eszékről Pécsre a piactéri autóbuszállo- másra. (x) — A B. m. Temetkezési vállalat felhívja a szekéríuvarozók figyel­mét, hogy a pécsi köztemető fel­újított útjain a lovaskocsival való közlekedés tilos 1 (x) Orvosi ügyelet Póc3 mj. város biztosított dol­gozói (111. gyermekei) részére gyermekorvosi ügyeletes szolgá­lat van a Városi Rendelőintézet ügyeletes orvosi helyiségében — (Munkácsy Mihály u. 19. sz.) augusztus 26-án (szombaton) este 19 órától, augusztus 28-án, (hét­főn) reggel 7 óráig. Ugyancsak a Váróéi Rendelő- intézet ügyeletes orvosi helyi­ségében (Munkácsy M. u. 19. sz.) van fogászati ügyeletes orvosi szolgálat augusztus 26-án (szom­baton) este ia órától, augusztus 28-án (hétfő) reggel 7 óráig. Ezenkívül ügyeletes orvosi szol­gálat van kerületenként, augusz­tus 26-án (szombaton) délután 14, illetve a H. kerületben délelőtt 10 órától, augusztus 28-án (hét­főn) reggel 7 óráig a következő helyeken: l. kerület részére: Az új meszes! körzeti orvosi rendelőben. Tel.: 51-81. Járó betegek részére ren­delés de. 9—10 óráig és délután 15—16 óráig. n. kerület részére: A Városi Rendelőintézet ügyeletes orvosi helyiségében (Munkácsy M. u. 19. 6Z.). Telefon: 30-00. Járóbetegek részére rendelés de. 10—H óráig és délután 16—17 óráig. m. kerület részére: A Petőfi utaai körzeti orvosi rendelőben. Tel.: 25-88. Járó betegek részé­re rendelés' de. 8—9 óráig és délután 14—15 óráig. Halálozás Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagyanyánk, ÖZV. KRÄMER HENRIKNÉ Schuszter Anna 84 éves korában elhunyt. Te­metése augusztus 28-án fél 4 órakor lesz a pécsi köztemető­ben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édes­apám, fiam, testvérem és ked­ves rokonunk, NÉMETH GYU­LA nyugalmazott főkönyvelő, volt szigetvári lakos, életének 68. évében elhunyt. Temetése augusztus 30-án du. 4_ órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó férjem, édes­apánk, nagyapánk, testvér és rokon, JAKOBI JÓZSEF nyug­díjas bányász, 68 éves korá­ban váratlanul elhunyt. Teme­tése augusztus 28-án, hétfőn du. 3 órakor lesz a komlói új temetőben. Autóbusz indul a pártháztól fél 3 órakor. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy BAUER JANOSNÉ Boncz Lidia volt helesfai lakos, 65 éves ko­rában elhunyt. Temetése au­gusztus 28-án, hétfőn 3 órakor lesz a pécsi központi temető­ben. A gyászoló család. Köszönet Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk, NAGY KOVÁCS JOZSEFNÉ temetésén megjele­nésükkel, koszorúk, virágok küldésével mélységes fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen, drága férjem, TÍMÁR JÁNOS temetésén fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, ID. GYANÖ VINCE temetésén megjelentek, koszo­rúk, virágok küldésével fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Á

Next

/
Oldalképek
Tartalom