Új Dunántúli Napló, 1992. június (3. évfolyam, 150-179. szám)

1992-06-26 / 175. szám

A Pécsi Rádió műsorából A szombati Jó pihenést! magazin, melyet ezúttal Balogh Zoltán szerkeszt az ak­tualitások jegyében nyitott, de a szerkesztő a 9-től 11 óráig tartó műsor egyik gon­dolati magvára már most felhívja a hallgatók figyelmét, szó lesz ugyanis a bara­nyai csődeljárásokról, a felszámolások és a végrehajtások tapasztalatairól. A hely­zetképet az APEH stúdió vendég illetékese rajzolja meg. Emellett három kulturá­lis, zenei téma helye is biztos már, mégpedig a szombaton koncertező Baranya Táncegyüttessel készülő riporté és az ugyancsak aznap a Pécsi Szimfonikus Zene­kar 2. Zenei Fesztiválján a pécsi Bazilikában este 8 órakor nagyszabású koncertet adó Pécsi Nevelők Háza vezetőjével, Tillai Auréllal készült interjúé is. Velük kap­csolatban egyébként több érdekesség is szóba kerül, így a nemrégiben Pécsett fel­vett új Hungaroton CD-jük felvételének különleges körülményei, valamint a nyári európai „szuper kórus verseyen”, illetve a pápa előtti szereplésük és nem utolsó­sorban úgy tűnik szerencsésen megoldódó „intézményi gondjaik” is. A könny­űzene kedvelőinek pedig a Rock-Sarockban a 47 évesen is változatlan színvonalon gitározó és egyre elmélyültebben muzsikáló Eric Clapton portréját ajánljuk fi­gyelmükbe. Segíthet-e a filozófia az élet kenyérharcaiban? - E kérdés körül gyűltek össze témáink mondja a Vasárnapi magazin szerkesztője, László Lajos. Fél 9-kor kez­dődő programunkban szólunk a filozófia általánosabb értelmezéséről, a gondol­kodó ember mindennapi magatartásáról. A szeretet mindenek fölött álló törvényé­ről Hafenscher Károly szekszárdi evangélikus lelkész beszél. A bencés öregdiákok pécsi egyesületének meghívására világhírű teológus, fizikus érkezett Pécsre és tar­tott két nagysikerű előadást. Ebből is adunk részletet, majd interjút közlünk Jáki Szaniszlóval, az amerikai Seton Hall-ból professzorral. Szólunk a Kaposváron élő Szirmayné Bayer Erzsébet festőművész életmű kiállításáról. A munka és a mun­kanélküliség filozófiája a gyakorlatban - erről kérdeztük Nagy Ferenc József mi­nisztert, a Parlament egyik baranyai képviselőjét. És arról is képet adunk, milyen filozófia alapján működik a szentlőrinci kísérleti gimnázium, Szentgyörgyvári Ti­bor igazgató közreműködésével. E program zenéjét Kovács Attila szerkesztette, fél 10-től 10 óráig pedig dr. Nádor Tamás színes műsorát hallják. Püspökszentlászló A Püspökszentlászlói Galériában július 4-dikéig látható Zdravko Troselj horvátor­szági grafikusművész rajzaiból készült kiállítás. Képüónkön Zdravko Troselj „Hosz- szúhetény” című műve látható. A kiállítás naponta 14-18 óráig tekinthető meg. Nemzetközi Zenei Fesztivál Pécsett Második ízben rendezik meg Pécsett a szervezők serint mind inkább ha­gyománnyá bővülő Nem­zetközi Zenei Fesztivált. A rendezvény házigazdája a Pécsi Szimfonikus Zene­kar, az itthon és vendég- szerepléseivel küldföldön is egyre job hírnevet szer­zett együttes. A Fesztivál programja június 25-én kezdődött a Pécsi Bazilikában L. van Beethoven „9. szimfo- niá”-jával. A jövő héten a következő műsorokat hall­gathatja a zeneszerető kö­zönség: Június 27-én, szomba­ton szintén a Bazilikában, 20 órakor kórushangver­seny lesz. Közreműködik a Pécsi Egyetemi Kamara­kórus, karigazgató: Tillai Aurél; műsoron: Kodály kórusművek. Június 28-án, vasárnap a Palatínus Hotel Bartók termében 20 órakor Bartók Béla: Szonáta 2 zongorára és ütőhangszerekre, vala­mint Igor Stravinszkij: Menyegző című műve szó­lal meg. Ezúttal is az Egye­temi Kamara Kórus szere­pel, de mellette a Pécsi Szimfonikus Zenekar ütő­együttese is, valamint a szólisták: Bukszár Márta (szoprán), Bánfay B. Beáta (alt), Márk László (tenor), Kuncz László (basszus), továbbá Gerő Pál, Forgó György, Huszics Ibolya, Boross Erzsébet (zongora). Szintén június 28-án a Művészetek Házában esti kamaramuzsikálás lesz, 22 órai kezdettel. Jan Guns (Belgium) basszusklariné­ton és Kircsi László oboán kortárs fúvószenét ad elő. Június 29-én, hétfőn 20 órakor a Bazilikában a Pé­csi Szimfonikus Zenekar­ral és a Magyar Állami Énekkarral (karigazgató: Antal Mátyás) Mozart, Haydn, és Weber művei kerülnek előadásra. Vezé­nyel: Howard Williams (Anglia), fellép: Laky Krisztina (szoprán), Ta­kács Tamara (alt), Daróczi Tamás (tenor), Bátor Ta­más (basszus); orgonánál: Kovács Endre. „Pécs egykor és ma” A Janus Pannonius Mú­zeumban 1992. június 26-án nyílik meg az a fo­tókiállítás, mely a „Pécs egykor és ma” címet vi­seli. A Várostörténeti Múze­umban (Pécs, Felsőmalom u. 9.) 16 órakor történő megnyitón Dr. Bezerédy Győző, a Baranya Megyei Levéltár osztályvezetője mond beszédet. Ä kiállítás megtekinthető december 31-ig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig. Ifjúsági Ház Június 26-án 10 órakor a Balokány ligetben Buming (osztrák), Sámán és a Kra- katoan együttesek kon­certje lesz hallható. Június 27-én 19-23 óráig: Diák disco, vezeti: Majdik Sándor. Faludi György a „Seneca”-ban Június 30-án, kedden 16 órától a pécsi Rákóczi úti „Seneca” könyvesboltban Faludy György költő dedi­kálja „Dobos az éjszaká­ban” című legújabb verse- kötetét. Az IH Galériában Fe- hémé Márkus Ilona fest­ményeiből látható tárlat. Nevelők Háza Június 27-én, szomba­ton 17 órakor: Magyar- Finn Baráti Kör; Juhan- nus-ünnep az Éger-völgy­ben. Szintén ezen a napon 15 órakor kezdődik a Gitár­klub. Vezető: Eötvös Jó­zsef. Belépő: 50 forint. Komlói Munkáskórus Június 28-án, vasárnap 19 órakor a Komlói Mun­káskórus hangversenye lesz a Színház- és Hang- versenyteremben. Kar- nágy: Tóth Ferenc, Liszt-díjas. Rovatszerkesztő: Méhes Károly MAGAZIN Hogy volt? Vámos Miklós népszerű műsorozatának (50 perc színházról) mai vendége Udvaros Dorottya - -. péntek, 20.30 Új Gálvölgyi-show Gálvölgyi János (Kallus László karikatúrája) friss paró­diájában az „áldozat": Havas Henrik, az Össztűz című Goya A nagy spanyol festő életútját bemutató filmben Raf Valloné játssza Duaso kanonok szerepét KEDD, 21.25 © Tenisz A párizsi első hely után Wimbledonban is mindenki sikert vár Szeles Mónikától. S mit szólnak ehhez ellenfelei ? |CSÜTÖRTÖK, 17.10 CtTj Família Kft. Két nemzedék képviselője a Szép családból: a nagypa­pa (Baranyi László) és az apa (Ádám Tamás). Feltehető­en a család hölgytagjai ellen készül összesküvés VASARNAP, 19.05 A Spree kalózai A képen a Kukowski család, a tizenöt részes német filmsorozat főszereplője". Kalandról, mókás ötletekről a gyermekek gondoskodnak SZOMBAT, 12.30 Árulás A kétrészes ausztrál tévéfilmben egy terrorszervezet ügynöke feladja magát a hatóságoknak, és tanúskodik volt társai ellen. A bosszú nem késik , ____ © S ZERDA, 20.40 Kulturális ajánló

Next

/
Oldalképek
Tartalom