Új Dunántúli Napló, 1993. január (4. évfolyam, 1-30. szám)

1993-01-02 / 1. szám

A régió első' újszülötte Pécsett (Tudósítás a 2. oldalon) Fotó: Läufer László George Bush Baidoában Az éhínség által leginkább sújtott Szomáliái belső területek szívébe, Baidoa városába láto­gatott pénteken George Bush amerikai elnök. A Mogadisutól 300 kilomé­terrel nyugatra fekvő városban - ahol naponta száz ember pusz­tul el az éhezéstől és a járvá­nyoktól - az amerikai elnök egy árvaházat keresett fel. Az ENSZ-főtitkár a katonai beavatkozás ellen Butrosz Gáli ENSZ-főtitkár erőteljesen ellenzi a jugoszláviai katonai beavatkozást - jelentette a BBC. A brit rádió megszerezte azt a levelet, amelyben a világ- szervezet vezetője figyelmezteti a Biztonsági Tanács tagjait, hogy a konfliktus csak súlyosbodna, ha a Nyugat akcióba lépne. A tervek szerint a Biztonsági Tanácsnak a jövő héten kellene összeülnie, hogy jóváhagyja a boszniai repülési tilalom fegyve­res kikényszerítését. A BBC sze­rint az ENSZ-főtitkár azt írta a levelében, hogy komolyan ag­gódik a katonai beavatkozás iránt növekvő nyomás miatt. Jégzajlás a Dunán és a Tiszán Az Árvízvédelmi és Belvíz- védelmi Főfelügyelettől kapott pénteki tájékoztatás szerint a Duna a napok óta tartó hideg idő ellenére Pozsony és Komá­rom között jelenleg jégmentes. A Komárom-Budapest, Buda- pest-Dunaföldvár és Dunaföld- vár-Mohács közötti folyószaka­szon már zajlik ajég. A Tiszán Tiszabecstől Toka­jig beállt a jég, Tiszafüred és Szolnok között zajlik. Gyomorsav és síkosság Negyvenedszer a detoxikálóbcin Orosz-amerikai csúcstalálkozó Moszkvában A január elsejék délelőttjét az emberiség nagyobbik része al­vással tölti. Vannak azonban olyanok is, akik ezt nem tehetik meg, valami dolguk van a vi­lágban. A pécsi Király utca kora reg­gel teljesen kihalt volt. Csak néhány magánvállalkozó sö­pörte a szemetet. Elmondták, hogy reggel 4 óra óta dolgoz­nak. Valamennyi szemetes­edény fel volt borítva, széttört sörös és borosüvegek tucatjait szedték össze. Azt is megtud­tuk, hogy a belváros tele volt hányva, és az emberi ürülék sem volt ritka. A Bajcsy Zsilinszky utcai ügyeletes gyógyszertár reggel hétkor nyitott. A forgalom nem volt túl erős, többnyire megfá­zás elleni szereket kerestek, va­lamint a szilveszteri ártalmak ellen fájdalomcsillapítót és gyomorsavlekötőt. A Zsolnay út eleji non-stop élelmiszerüzletben éjfélig óriási volt a roham. Délelőtt már ke­vesebben tértek be, kenyeret, cigarettát és sört vásároltak. A Közúti Igazgatóság dél­előtt fél tízkor küldte ki nyolc gépét Szentlőrinc és Sásd kör­nyékére, négy sót szórt, négy pedig zúzalékot. Ezen a vidéken esett a legtöbb hó a megyében. (Folytatás a 2. oldalon) Újévi tragédia Japánban Iskolás lányok csoportos ön- gyilkossága váltott ki megdöb­benést Japánban újév napján. A tragédia a gyerekekkel való gondoskodás és az iskolai bá­násmód végzetes hiányossága­ira irányította rá a figyelmet. Öt általános iskolás lány föl­mászott Tokió központjában egy magas épület hetedik eme­letére, ahol „szipózásba” kezd­tek, majd öntudatlan állapotban leugrottak a magasból. Hárman a helyszínen szörnyethaltak, ketten súlyos állapotban kerül­tek kórházba. Csöveshalál ma és holnap <e.oidat> Nem Szocsiban, hanem Moszkvában rendezik mag ja­nuár 3-án az orosz-amerikai csúcstalálkozót - jelentette be csütörtök este a Fehér Ház. A hírt később az orosz el­nök sajtóirodája is megerősí­tette. Hírügynökségi jelentések szerint Borisz Jelcin orosz el­nök csütörötkön telefonon hívta fel George Busht, aki a Mogadisu előtt horgonyzó ÜSS Tripoli hadihajó fedélze­tén vette a hívást. Mariin Fitzwater fehér házi szóvivő ezt követően közölte: Jelcin kérte az amerikai elnököt, hogy a találkozó színhelyét tegyék át Moszkvába, mert a Földközi-tenger partjain rosz- szak az időjárási viszonyok. Az elnök egyébként a hadiha­jón töltötte szilveszter éjsza­káját. Ízelítő a szilveszter éjszaka hangulatából Läufer László felvételei Vidám és mozgalmas óévbúcsúztató Ismét eltelt egy szilveszter, elbúcsúztattuk az 1992-es évet, egy kicsit abban a reményben is, hogy a következő esztendő talán valamiben más lesz, eset­leg szebb, jobb, barátságosabb, gazdagabb ... Baranya megyében békésen, vidáman, zajosan, de jelentő­sebb rendbontás nélkül ünnepel­tünk, a szórakozóhelyek több­ségében az utolsó napokban szinte alig lehetett férőhelyet kapni. Akiknek nem jutott be­lépő, azok házibulikon, baráti összejöveteleken és egyéb he­lyeken várták az óra kondulását, az idei évet. Lassan már szil­veszteri kellékké válik a petárda és a tűzijáték is, szinte minden­hol durrogtattak a játékos (Folytatás a 2. oldalon) Az új esztendő küszöbén Miben hisznek, mit remélnek a parlamenti pártok vezetői (3. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP O) Dunántúli napló IV. évfolyam, 1. szám 1993. január2., szombat Ára: 13,80 Ft Szilveszter Baranyában Göncz Árpád újévi köszöntője Göncz Árpádnak, a Magyar Köztársaság elnökének újévi köszöntője 1993. január 1-jén 0 órakor hangzott el a rádióban és a televízióban. „Kedves Barátaim, hát vége ennek az évnek is. Bizonyára akad közöttünk, aki azzal zárja, hogy ez élete legsikeresebb, ha nem is legkönnyebb éve volt. De azt hiszem jóval többen, akik szemében 1992 a létért folytatott szakadatlan küzde­lem, az elhalasztott álmok, a be­teljesületlen vágyak, a sikeres vagy épp sikertelen újrakezdé­sek esztendeje. Az ország egé­sze számára keservesen nehéz közbülső szakasz, a legutóbbi lépés egy félig sejtett jövőbe vezető úton. Kilométerkő, ame­lyet magunk mögött kell hagy­nunk, mert visszatérnünk nincs hová, s mert az utat, bármilyen rögös is, végig kell járnunk. Hisz helyettünk senki se fogja. És végső soron rajtunk múlik, hogy képesek leszünk-e végig­járni. Ma éjjel hát arra ürítsük po­harunkat, hogy megint csak si­került megőriznünk értékeink javát, az emberségünket és ön­magunkat, s ne firtassuk, hogy milyen áron. Arra, hogy győz­tük az évet kitartással, türe­lemmel és ötletekkel. Hogy las­sacskán, tetszik, nem tetszik, de megtanuljuk: csak együtt, egy­mással szót értve juthatunk egy­ről kettőre. Kormány és nép. Párt és párt. Munkaadó és mun­kavállaló. Család és család. Férfi és nő. Szomszéd és szom­széd. Mert ebben van az erőnk. Az ország ereje. És semmi másban. Tudjuk, megtanultuk: (Folytatás a 2. oldalon) Több százan vettek részt a szilveszteri futóversenyen Pécsett, a Nevelési Központnál. Képünk a célbaérkezés után készült. (Tudósítás a 16. oldalon) Fotó: Läufer László A határtábláklat is kicserélik Fotó: Banicz Anna Búcsú Csehszlovákiától Szilveszter napján nem csu­pán az óévet, hanem magát Csehszlovákiát is búcsúztatták Csehország és Szlovákia lakói: a közös állam, 74 évi és 65 napi fennállás után megszűnt létezni. December 31-én tették közzé Pozsonyban a Szlovák Köztársa­ság Nemzeti Tanácsának (par­lamentjének) nyilatkozatát, amely szerint a Szlovák Köztár­saság szuverén, önálló jogállam, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság egyik utódállama. Szlovákia kész arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezeté­nek tagja legyen, és hajlandó tel­jesíteni mindazokat a kötelezett­ségeket, amelyek ebből a tag­ságból fakadnak. Csütörtökön Pozsonyban tár­gyalt egymással Jozef Tuchyna szlovák és Jan Rumi cseh bel­ügyminiszter. Aláírták azokat az utolsó megállapodásokat, ame­lyek perfektuálása szükséges volt ahhoz, hogy Újév napján tel­jesen tisztázottak legyenek a vi­szonyok a két tárca között. Szilveszterkor éjfél előtt né­hány perccel a csehszlovák tele­vízió adásában Jan Strásky, az utolsó csehszlovák miniszterel­nök, valamint Michal Kovác, a Szövetségi Gyűlés utolsó elnöke búcsúztatta a közös államot. Ez­után felhangzott a csehszlovák himnusz, majd az utolsó gongü­tés pillanatában - annyi más in­tézménnyel, szervezettel és ma­gával a szövetségi állammal együtt - a föderációs tévécsa­torna (FI) is eltűnt. Éjfélkor a Ceskoslovensko rádió is beszüntette adását. He­lyette Csehországban Radiozur- nal néven új rádióállomás kezdte meg működését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom