Dunántúli Napló, 1984. szeptember (41. évfolyam, 240-269. szám)

1984-09-12 / 251. szám

LAKÁSINGATLAN Kétszobás, felújított, szövetkezeti lakás be­költözhetően eladó. Ér­deklődni : Építők útja 4/B., 1/4., 18-19 óráig. Debrecen belvárosá­ban eladó Nemzetőr u. 6. sz. 37 m2 alap- területű, gázfűtéses, I. emeleti lakás, udvar­résszel, azonnal be­költözhetően. Érdek­lődni Pécs, 24-561-e9 telefonon; Debrecen, Nemzetőr u. 4., Nád- házy. _________________ H osszúhetényben prés­ház felszereléssel, sző­lőterméssel eladó. Felszabadulás u. 13. Panorámás, tágas, 2 szobás (le is választ­ható), téglaépületben levő, 73 m2 alapterü­letű, gázfűtéses örök­lakás igényesnek, be­költözhetően eladó. Garázslehetőség van. Megtekinthető dél­után: Kalinyin út 35/A., I. 4. Telefon: 19-583. Városközpontban 65 m2­es, tehermentes örök­lakás eladó. Telefon; 30-910. „Autósbolt” eladó Mo­hácson, az Eszéki úti benzinkútnál. Érdek­lődni a helyszínen. Szigeti úti, 2 szoba, összkomfortos, szövet­kezeti laichst két ki­sebb, tanácsira cserél­nénk. „Egyik lehet garzon is” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Magyarüröa, Daru dű­lőben szőlő, gyümöl­csös, épülettel, busz­hoz közel eladó. Ér­deklődni mindennap az esti órákban: Pécs, Mátyás király u. 14., Kellerné. Eladó nagyméretű, másfél szobás, szövet­kezeti lakás, kevés OTP-vel, Pécs, Endresz Gy. u. 17., IX/1. Eset­leg kaposvári, belvá­rosi lakásra cserélhe­tő. Megtekinthető a hét első felében. Elcserélném belváros központjában lévő, 2 szoba, hallos, személy­zeti szobás, gázfűtéses, 120 m2-es lakásomat kertvárosi, OTP-s, ki­sebbre. Különbözetet kérek. „Centrum” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó Pécs, Szentmik- lós dűlőben 305 négy­szögöl szőlő és gyü­mölcsös, épülettel, fel­szereléssel, idei ter­méssel és kúttal. Ér­deklődni lehet 18 óra után a 22-549-es tele­fonszámon. Belvárosi, üres ház el­adó, kisipar, üzlet cél­jára alkalmas, az Ady E. u. 13-ban. Érdek­lődni: Ady E. u. 21. és 22-241-es telefonon. 228 néqvszögöl építési telek és' kis családi ház 288 négyszögöl szőlővel Nagyposta­völgy 99-ben eladó. Érdeklődni munkaidő után és a 22-241-es te­lefonon. Kétlakásos (3 és 2 szo­bás), komfortos csalá­di ház garázzsal, mel­léképülettel eladó vagy ráfizetéssel kisebb házra vagy lakásra cserélhető. „Rigóder” jeliqére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kispostavölgy 97. sz. szőlő, lakható épület­tel eladó. Víz, villany van. Érdeklődni: Nagy­árpád, Kemény Zs. u. 22. Eladó 21/* szobás, szö­vetkezeti lakás, 550 000 kp + OTP. Érdeklőd­ni egész nap: Pécs, Hajdú Gy. u. 6., IV/13. Ház beköltözhetően el­adó. Pécstől 20—25 ki­lométerre, jó helven. 40 éves téglaépület. Iparűzésre is, megél­hetés biztosítva. 220 ezer. Bükkösd, Rákóczi u. 24. sz. Tiborc utcában 4 szo­ba, étkezős, garázsos, összkomfortos családi ház eladó. Loch, Ti­borc u. 95/2. * 3 és fél szobás csalá­di ház fizetési könnyí­téssel eladó. Pécs, Tolbuhin út 179. Tele­fon: Pécsvárad 151. Eladó udvaros társas­házban levő, 3 szobás, gázfűtéses lakás, ga­rázs van. Érdeklődni délutánonként: Szabó Ferenc, Nagyvárad u. 13. Harkányi, Szófia tár­sasüdülőben I. emeleti lakrész berendezve el­adó. Érdeklődni a 72-20-966-os telefonon, az esti órákban. Da- láth. Mohács központjában lévő, nagyméretű csa­ládi ház eladó. Érdek­lődni lehet az esti órók^an. Mohács, 10-397-es telefonszá­mon vaqy Mohács, Dó- zsa György u. 13. Eladó. elcserélhető 61 m2-es öröklakás, jó karban levő kisebb családi házra vaqv ki­sebb társas épületben lakrészre. szigeti ré­szen, aázfűtésesre. Szá­raz, üres helyiséqet bérelnék a belváros­ban. Telefon: 14-280. Eladó sürgősen 2 szo­ba, konyhás, kertes ház, Kárász. Ady E. u. 28. szám alatt. Érdek­lődni: szeptember 15- én, szombaton de. 10 órától du. 15 óráig a helyszínen, hétközben oediq a szomszédban lehet. Dombóváron. 600 n-ö| telken, lakóéoület el­adó. Érdeklődni: Dom­bóvár. Arany J. tér 19., du. 5—7-ig. Keszü, Petőfi S. u. 72. számú lakóház, 1000 n-öl kerttel eladó. Ér­deklődni : Pécs, Berek u. 17., fszt. 1., Tóth. 438 n-öl szőlő, prés­ház. pince, a Róka dűlőben eladó. Érdekr lődni: 29-657-es telefo­non, Kremniczki, esti órákban. ______________ E lcserélném 440 n-öl szőlő-qyümölcsös, kert, lakható épülettel, Pécs területén lévő, kis ház vaqy házrészért. „Sző­lő” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó Csokonyavison- ta-fürdőhöz közel, Ri- nyaszentkirályon 420 n-öl házhely, nyaraló építésére alkalmas. Ér­deklődni: Rinyaszent­király, Hunyadi u. 21. Irányár: 10 ezer Ft. 2,5 szobás, új, OTP- lakást cserélnék 2 szo­bás, új, OTP- vagy szövetkezeti lakásra. „Andrea” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Összkomfortos lakást hosszabb időre bérel­nék. „Kényelem” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Kétszobás, szövetkezeti vagy OTP-lakást ven­nék, kp -f OTP. „Tí­mea” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Uránváros . központjá­ban lévő, másfél szo­bás, tc/nácsi lakásomat hasonló, Szliven kör­nyékire cserélném. „Máshol is érdekel” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó 11/? szoba, kony­ha, fürdőszobás, kü­lönálló házrész sürgő­sen beköltözhető, min­den megoldás érde­kel. Juhász Ferencné, II., Szőlő u. 1., 19 órától. Eladó családi ház ga­rázzsal, nagy kerttel. Pécs. I. k., Baranyavár u. 31. Kertvárosi, 2 és fél szobás OTP-lakás, 1985. évi beköltözéssel és garázs külön-külön is, eladó, kp + OTP- ntvállalással. Pécs. Kamilla u. 10., 11/9. 18 óra után. Kertvárosi, új, 2,5 szo­bás OTP-öröklakás el­adó. 11 ezer/m2 + OTP. Telefon: 41-136, 18 óra után. 3 szobás, konyhás, für­dőszobás, üvegganaos családi ház, mellék- épületekkel. szőlőlu­gassal eladó. Érdek­lődni : Naqyharsány, Szabó József, Vörös­marty u. 3. Komlói, másfél szobás, központi fűtéses lakás eladó. Érdeklődni le­het: kedden, szerdán, szombaton 16—18 óra között. Komló, Április 4. u. 10., 111/11.______ C sendes, nyugodt kör­nyezetben, felújított, kertes családi ház, 509 n-öl területtel. 2 szoba, nyári konyha, gazdasági épület, azonnal beköl­tözhető, eladó. Pécs, November 7. u. 8. ADAS — VÉTEL Kétszemélyes férfifod­rász-berendezés, fel­szereléssel, eladó. Mo­hács, Gólya u. 8. Epedarugós franciaágyak és kárpitozott garnitúrák készítése részletre is. Vojta kárpitos, Pécs, Déryné u. 11 Siesta gázkályha el­adó. Cím: Szigetvár, Batthyány u. 12. Tele­fon: 200. Veszek Gabi heverőt, eladok furnéros kar­nist, sezlont, tollat, brokátpaplant, konyha­bútort, polcot. Tele­fon: 14-280. Tollat, nyersbőrt, vad­bőrt veszünk. Minden szerdán, Siklós, Szik­lai u. 2. Építkezők, figyelem! El­adó 6 m szarufa, 4 m tetőléc és nagyméretű tégla. A szállítás hely­ben megrendelhető. Bánki Donát ft. 23., I. em. 12. Érdeklődni: 16 óra után. Vitrintárgyak, új és ré­gi képek, órák és egyéb tárgyak, gyűjte­ményből eladók. Pécs, Dr. Doktor Sándor u. 8. Zsigorics. Építkezők, figyelem! Mindenféle bontási anyagok eladók: kis- és nagyméretű tégla, 1,50 Ft darabja. 1 in­tői 10 m-ig szarufa, minden méretben ge­renda, deszka, léc. Szállítást vállalunk. Mólom, Felső u. 1. sz. Eladó PT-s, 1500-as La­da, Pécs, Dombay u. 2. Berta. Eladók törzskönyvezett, hosszú szőrű tacskó- kölykök. Érdeklődni: Zöldfa u. 21. sz._____ S zobakerékpárt vennék. Pécs 22-946-os telefo­Eladó 10 db A-12 át­hidaló. 2 db E—42 be­tongerenda, 4 db E— 54 betongerenda, bon­tott fagerendák. Pécs, Virág u. 12. 5 db 165 SR 13 Conti­nentál gumi, 5 db 155 SR 13 Mischellin gumi, 5 db 155 SR 13 Lada gumi eladó. Pécs, Űr­hajós u. 1. TC-s Trabant Special megkímélt állapotban elacfó. Érdeklődni: Uzunov, Pécs, Felső­malom u. 19. Telefon: 13-396. 3 db 90X120-OS bukó­nyíló ablak, egyenként is, eladó. Szűcs, Alkot­mány u. 22. Eladó széntüzelésű Szu­per II. kályha, alig használt, egy Csepel varrógép és egy üst- ház. Pécs, Zerge u. 23. Új állapotban levő, japán motoros perme­tező (tömlős) eladó. Magyarürögl út 26/1. Új tollat és használt tollat, állati nyersbőrt és vadbőröket vészünk. Minden szerdán 07-től 17 óráiq. Siklós, Szik­lai u. 2. őszi mák eladó. Után­véttel is szállítok. Molnár Gyuláné, 7932 Almáskeresztúr, Fő u. 11. _________________________ 6 2 db anyajuh eladó. Érdeklődni bármikor: Vajszló, Szent István út 20._________________________ V ízvezeték-szerelési bá­dogosszerszámok, régi kútásófelszerelés el­adó. Harkány, Terehe­gyi út 24.____________ E ladó 3 db 6 kW-os, hőtárolós villanykályha. Fórizs Dani Ferenc, Maqvarbóly, Dózsa Gy. u. 40.________________ E ladó egy hordozható cserépkandalló, moso­gató, mosdó. Pécs, II., Laskó u. 12._________ 4 db, fehér szőrű, 3 hónapos előhasú, vem­hes koca eladó. Pécs- bagota, Kossuth L. u. 2. Emeletes gyermekágyat vennék. „ÁR” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Vennék 353-as Wartbur­got részletre. „Ármeg­jelölés” jeligére a Sal­jai utcai hirdetőbe. Eladó jó állapotban lévő, jugoszláv kony­habútor. Hajdú Gyula u. 40.. VII. em. 29. Eladók fotelok, dohány­zóasztal, tükör, hord- dozható, színes és Orion nagyképernyős, fekete-fehér televíziók ó"' és 130 literes szőlő­prés, 20 literes olajos­kannák, 200 literes csa­pos olajoshordó eladó. Bittner Alajos u. 32. Pécs.__________________ Eladó 350 cm3-es, 1 éves JÁWA motorke­rékpár, áron alul. Ér­deklődni : Pécs, Rákó­czi út 57. Berki._______ Ú jszerű villanybojler eladó. Pécs, Gárdonyi u. 33. Telefon: 23-570. Betonkeverőgépet ven­nék. Ármegjelöléssel kérem erre a címre. Hoffercsik Sándor, Pécs, I., Május 1. u. 21. Eladó Totya 1,5 vegyes­tüzelésű kazán, Myson kerinqtető szivattyú, 50 db 2,40 M-es vb. ke­rítés- (vagy lugas-) oszlop. Érdeklődni: 28-366-os telefonon, 17 óra után. Egy pár új lószerszám eladó. Sass József, Vo- kány, Szabadság tér 15. Eladók új, 110 széles, 120 magas, kétszár- nyas, 1 zsalus ablakok, belül 1 üveg, kívül niozgatható zsalu. Ma- gyarürögi út 55. Mindent, mindenkor, mindenhova szállítunk 1—6 tonnáig és bil- lenccsel. Telefon: 16-483. Fregoli fából és mű­anyagból, panelfúrás, szöqbelövés megren­delhető. Telefon: 11-166, Várhelyi. Kerítések, garázsajtók, üvegezhető vasszerke­zetek készítését rövid határidőn belül vál­lalom. Pássá, Pécs, Er- reth Lajos u. 19. Tele­fon : 22-709. Hidegburkolót és se; gédmunkást alkalmilag felveszek. Telefon: 20-605, este. Délutánonként, hétvé­geken gondozásra szo­ruló személy ellátását vállalom. „Humánus” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. VI. ON AZ ELSŐ? I Garázs kiadó a belvá­rosban. „Barbakán kö­zelében” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 2 fiatal nő németta­nárt keres. „Kezdők” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kárpitozott bútorok fel- újítását vállalom. Bi- harvári kárpitosmester. Berek u. 17. Telefon: 23-595. Pécs környéki szerződé­ses üzemeltetésű ven­déglőbe felszolgálót felveszek. „Szorgal­mas” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Tervezés, költségvetés­készítés és kivitelezés szervezése 1985-re. 7614 Pécs, Pf. 22. „Velő” motor- és ke­rékpárjavító. Vilmos u. 6. sz. Nyitva: délután, szombaton délelőtt. Te­lefon: 21-479. Panelfúrás, szögbelö- vés, megrendelésre lak- berendezési tárgyak felszerelése. Telefon: 28-094. Roczkó.________ H arkányban, Sopron­ban és a Mátrában 28 napos használati jogú üdülőszövetkezet tagsá­gát szervezzük. Kérjen tájékoztatót I , .Hegyvi­dék” üdülőszövetkezet, 1536 Budapest, 114. Pf. 380. Telefonügyelet munkanapokon 10—12- 15-18-ig: 375-696. Értesítem kedves leen­dő ügyfeleimet, hogy leíró-másolói tevékeny­ségemet megkezdtem. Gépírás, másolás, stencilgépelés. Nyitva: hétfőtől péntekig 10— 14 óráig. Vargáné No- vák Krisztina leíró-má­soló kisiparos, Pécs, Bánki Donát út 29., II/9.__________________• K eresek egy hölgyet, ki meggondozna. La­kást biztosítok. Nem dohányzom, nem iszom. Nyuqdíjam 3133,— Ft. Lakásom a Balatonhoz 10 percre van. Nagy Márton, 8642 Fonyód, Szabadság u. 34. A KOSSUTH LAJOS UTCAI Rövidárubolt REKLÁM AJÁNLATA: • CSEH TAKARÓK reklámáron különböző színben 230,— Ft-ért vásárolhatók I #?■ Fonalkülönlegesséaek bő választékával állunk vásárlóink rendelkezésére. (Ap Rövidáruboltban! Tekintse meg árukészletünket Pécsett, a Kossuth L. u. 6. sz. alatti Áramszünet lesz szeptember 15- én 8—15 óráig Komló, Kossuth L. u. 1—19. és 2—18. házszámig háló­zatátépítés miatt. Áramszünet lesz f. hó 12-én 7—15 óráig Pécs-Vasas, Szövetkezet g*« Orosz Gy. u., Gabona u. által ha­tárolt területen. Áramszünet lesz 1984. IX. hó 13. és 14-én 7-től 16 óráig Godisa állo­más és környékén hálózatátépités miatt. A DÉDÁSZ Pécsi Üzemigazgató­sága bejelenti, hogy az alábbi munkák befejeződtek és 1984. szeo^ tember 13-án feszültség alá kerül­nek: Komló, Szilvás M és V jelű éoületek energiaellátása, ÉHTR- állomásépités, valamint 20 kV-os és 1 kV-os kábelozás; Pellérd, Fél­hegy 0,4 kV-os hálózatbővítés. Jel­zett időponttól a villamos berende­zések és vezetékek érintése élet- veszélyes I FILM Petőfi: A gonosz Lady (5, 7, 9). Kossuth: Szüret (f 10, f 12), A Biro­dalom visszavág (f2, hn4), A gonosz Lady (6, 8). Park: Szüret (4), A Führer nevében (6. 8). <■ Arma: A piszkos tizenkettő (8). Rá­kóczi: Ady király, katonát! (5). Mo­hács: Hófehér (6, 8). Komló, Zrínyi: Omega (4, 6, 8). Komló, Május 1.: Tű a szénakazalban (f5, f7). Har­kány: Klaoka légió (6, 8). Máza- szászvár: Kelly hősei (8). PLANETÁRIUM Planetarium! előadás: Bolygók, is­tenek. 16.30 órakor. Egri csillagok I—II. rész. 18.00 órakor. MAI MŰSOR RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Világablak. 8.55: Kamara­zene. 9.40: Kis magyar néprajz. 9.45: Tarka mese, kis mese. 10.05: A képzelet varázslója. Epizódok Verne életéből. 10.32: Házy Erzsé­bet és Réti József énekel. 10.47: Vá­laszolunk hallgatóinknak. 11.02: Nagy mesterek — világhírű előadók. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Hastánc bográcsgulyással, avagy a magya­rok Damaszkuszban. Riport. 13.05: Operaslágerek. 13.35: Dzsesszmeló- diák. 14.191: Kritikusok fóruma. 14.29: Miska bácsi levelesládája. 15.05: A három testőr. Az Ifjúsági Rádió műsora. 15.46: Az ÉDOSZ Szilágyi Erzsébet női kara énekel. 16.09: Da­loló, muzsikáló tájak. Nyírség. 16.30: Társadalom és iskola. Az Ifjúsági Rádió műsora. 17.05: Mun­kást a munkaruhájáról. Riport. 17.30: A hegedű virtuózai. II. rész. 19.15: Visszapillantó tükör. Irodal­mi vetélkedő. 20.25: Aki givilben is cár volt. Epizódok Fjodor Saljapin életéből. 21.20: Daróczi Bárdos Ta­más: Szőlőőrzés. 21.30: Prizma. Színképelemzés — külpolitikáról. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Webern: Koncert kilenc hangszerre. 22.37: Az „ólommérgezett” autó. Beszélgetés. 22.52: Zenekari muzsi­ka. 0.10: Utry Anna nótákat éne­kel. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Népzene Etiópiából. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Időseb­bek hullámhosszán. 9.30: A 04, 05, 07 jelenti . . . 10.00: Zenedélelőtt . . . 11.35: A Szabó család. 12.05: Ci­gánydalok, csárdások. 12.35: Tánc­zenei koktél. 13.30: Labirintus. 14.00: Zenés délután: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 14.15: Hollós Lajos fú­vósműveiből. 14.35: Operettrészle­tek. 15.00: Diákfoci. 15.13: Sláger­múzeum. 16.00: Harmatos zöld fű­ben. Történetek Mátyás királyról. 16.35: Néhány perc tudomány. 16.40: Fiataloknak. 17.30: ötödik sebesség. 18.35: Gramofonalbum. Régi slágerek a korongon. 19.05: Közvetítés a Videoton—Ü. Dózsa és az FTC—MTK bajnoki labdarúgó mérkőzésekről. Kb. 19.45: Bob Marley felvételeiből. Kb. 20.35: Tü­körképek: Zsákutca. Kb. 20.45: Leg­kedvesebb- verseiből Tolnay Klári válogat. Kb. 21.05: Cimbalommuzsi­ka. 21.19: A Rádió Dalszínháza: Hófehérke és a hét óriás. 23.20: Nótacsokor. HARMADIK MŰSOR 9.00: Külföldi slágerek. 9.40: Ope­ranégyesek. 10.04: Gergely Ferenc (orgona) hangversenye. 11.05: Bio­ritmus. 11.25: Részletek zenés játé kokból. 12.00: Kamaramuzsika 13.30: Népdalkórusok, hangszerket tősök. 13.51 : A Collegium aureum kamarazenekar játszik. 15.28: Verdi Macbeth. Opera. 17.45 r A rockzene alaplemezei. 18.30: A Magyar Rá­dió sziovák nyelvű nemzetiségi mű­sora Miskolcról. 19.05: Hangverseny magyar zeneszerzők műveiből. 20.10: Külföldi tudósoké a szó. A gyógyító tűk rejtélye. 20.25: Bikfalvy Júlia népdalokat énekel. 21.45: Mahler: V. szimfónia. 22.00: Paul Verlaine költészete. 22.27: Új lemezeinkből. 22.49: Jeremy Steig (fuvola), Jann Hammer (billentyűs hangszer), Don Alias (ritmushangszer), Eddie Go­mez és Gene Perla (bőgő) dzsessz- felvételeiből. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Zenei életünk­ből. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.30: Szerb-horvát nemzetiségi mű­sor. 19.00: Nemzetiségeink zenéjé­ből. 19.05: Német nemzetiségi mű­sor. Hírek — Fiatalok félórája. Szerkesztő Willy Graf. 19.35: Mű­sorzárás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.58: Műsorismertetés. 9.00: Tévé­torna. 9.05: Iskolatévé. Oroszul be­szélünk (középiskolásoknak). 9.25: Delta. 9.50: Kincsek titkos dosszié­ja. Francia—magyar film. 10.45: No- gucsi Iszamu. Amerikai film. 11.35: Képújság. 16.05: Iskolatévé. Orosz nyelv kicsiknek. 16.53: Műsorismer­tetés. 16.55: Hírék. 17.00: Az öreg Arbat. Szovjet rövidfilm. 17.15: így jöttek . . . Dokumentumfilm (ff). 18.10: Képújság. 18.15: Reklám. 18.20: Agrárvilág. 18.50: A Közön­ségszolgálat tájékoztatója. 18.55: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Sir-Khán, Bogira és a többiek. Svéd ismeretterjesztő rövidfilm. 20.50: A hét műtárgya. 21.00: A nagy Romu­lus. Történelmietlen történelmi ko­média. 22.40: Tv-híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 17.43: Műsorismertetés. 17.45: Képújság. 17.50: A felderítő vissza­tér. Riportműsor. 18.30: Szókimondó. 19.10: Ella István orgonán játszik. 19.25: Bolgár kódexek a X. század­tól a XVIII. századig. Bolgár rövid­film. 20.00: Tudósklub ’84. 21.10: Tv-híradó 2. 21.30: Nemzetközi súly­emelő verseny. 22.20: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.00: Magyar nyelvű tv-napló. 17.30: Videooldalak. 17.40: Hírek. 17.45: Tv-sorozat gyermekeknek. 18.15: Tv-naptár. 18.45: Nép| mu­zsika. 19.15: Rajzfilm. 19.21: Reklám. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 20.00: Színes fény Játékfilm. 22.30: Tv-napló. MÁSODIK MŰSOR 18.15: Védett természeti tájak — művelődési sorozat. 18.45: Szerdai körkép. 19.27: Ma este. 19.30: Tv- napló. 19.55: Reklám. 20.00: Szóra­koztató adás. 21.00: Reklám. 21.05: Zágrábi körkép. 21.20: Komolyzenei adás. 22.05: Sorozat a kultúra kö­réből. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó édesanyám, anyósom, nagymamánk és dédikénk, OZV. POCSKAI PÉTERNÉ Kovács Rozália 81 éves korában, hosszú betegség­ben, szeptember 9-én elhunyt. Te­metése szeptember 13-án 14.30 óra­kor lesz a Vasas ll-i temetőben. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték és tisztelték, hogy drága jó férjem, felejthetetlen édesapánk, testvérünk, sógorunk, apósom, nagy­papánk, vöm és szeretett rokonunk, BATA JÓZSEF szilvási lakos, 51 éves korában, hosszan tartó szenvedés után, jóságos szive meg­szűnt dobogni. Felejthetetlen halot­tunkat 1984. szeptember 13-án 15.30 órakor kísérjük utolsó útjára a szil­vási temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, anyósunk, OZV. PFAFF ANDRÁSNÉ 89 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése szeptember 13-án csütörtökön fél 2 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, gyermek és rokon, VARGA JÓZSEF, 1984. szeptember 6-án 36 éves korá­ban váratlanul elhunyt. Hamvasztás után szűk családi körben kísérjük utolsó útjára. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett férjem, édesapánk, nagypa­pánk és kedves rokonunk, orsós József 53 éves korában, váratlanul el­hunyt. Temetése szeptember 13-án 14.30 órakor lesz a Vasas ll-i teme­tőben. A gyászoló család. GASPARIK LÁSZLÓ temetése szeptember 13-án 15 óra­kor lesz a komlói temetőben. KÖSZÖNET Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett férjem, HORVÁTH JÓZSEF búcsúztatóján megjelentek és fáj­dalmunkban osztoztak. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunkat, KEÖ MÁRTONNÉT végső tiszteletadással utolsó útjára elkísérték, koszorúkkal, virágokkal és táviratokkal őszinte emberi ér­zelmeiket kifejezték, mély gyá­szunkban osztoztak. A gyászoló csa­lád. Köszönetét mondunk azoknak a kedves rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen halottunk, MATAKOVICS SZANISZLÓ temetésén megjelentek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondok köszönetét az istenkúti nyugdijasklub vezetősé­gének és tagjainak, valamint a Szuperett Áruház dolgozóinak és is­merősöknek, akik felejthetetlen ha­lottunk, PROSZONYAK JÁNOSNÉ temetésén koszorúk és virágok kül­désével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Laboda család. Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szom­szédoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, DALLOS JÓZSEF temetésén megjelentek, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mon­dunk az MSZMP görcsönyi párt- alapszervezetének a búcsúztatásért, a görcsönyi téglagyár vezetőségé­nek, dolgozóinak, a BRJE vajszlói és baksai kilövőállomás dolgozói­nak. A gyászoló család. D M U S DOMUS bútorvásár az őszi BNV-n A BNV K/20-AS PAVILONJÁBAN 1600 m’-en bútoráruházát nyit " A MODUL DOMUS ÁRUHÁZ. Megvételre kínáljuk az év bútorújdonságait, az olasz és a jugoszláv kooperációban készült szekrénysorokat és kárpitozott garnitúrákat, ■ a hazai termékek közül a DOMUS márkacikkeket és még sokféle bútort, azonnali szállításra és előjegyzésre is. Ha a vásáron jár, ne hagyja ki a K/20-as pavilont, a DOMUS bútoráruházát) Mindenki, aki 30 000 Ft feletti értéket vásárol, AJÁNDÉKOT KAP. DOMUS BÚTORVÁSÁR AZ ŐSZI BNV-n. Nyitva: szeptember 14-től október 20-ig. DOMUS Dolgozókat felvesznek TAKARÍTÓNŐT felveszünk. III. sz. Szociális Otthon. Pécs, Tímár u. 5. szám. (15938) A NÁDOR és Pannónia Szálloda dolgozókat felvesz az alábbi mun­kakörökbe: szobalány (egy műszak, minden szombat, vasárnap szabad), fűtő, karbantartó segédmunkás, víz­vezeték-szerelő, üzemi segédmun­kás (mosogató, raktári segédmun­kás), felszolgáló. Jelentkezni le­het: Minaret Szálloda, Pécs, Sallai u. 35., munkaügy. Telefon: 13-322. (2536) A PÉCSI Faipari Szövetkezet fel­vételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: asztalos szak- és beta­nított munkás, lakatos szakmunkás. Jelentkezés helye: Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 10., munkaügy. (2492) FELVESZÜNK: gépkocsivezetőt (C, E kategóriával), gépkocsiszerelőt, adagoló javító szerelőt, autóvilla­mossági szerelőt, kisegítő gépkocsi- vezetőket nyugdíjas gépkocsiveze­tőt C—E kategóriával, telep terüle­tén kocsimozgatásra. Jelentkezés: Tejipari Szállítás Vállalat, Pécs, If­júmunkás u. 2. (2325) A PÉCSI Távfűtő Vállalat azon­nali belépéssel felvesz siklósi mű­vezetőségére fűtőket. Jelentkezni le­het: Siklós, Hajdú I. utca, Molnár György művezetőnél. (268246) KACSÓT AI Mecsektej felvételre keres Szentlőrinc és környékén lakó női és férfi dolgozókat, tejüzemi munkára, valamint C- és D-vizsgá- val rendelkező gépkocsivezetőt. Fi­zetés kollektiv szerződés szerint. Jelentkezni lehet a vállalat közpon­ti irodájában. (268256) KATONAVISELT férfiakat heti 36 órás mupnkaidőben betanított mun­kára és egy udvari segédmunkást felveszünk. Akkumulátor- és Száraz­elemgyár pécsi szerviztelepe, Pécs, Megyeri út 65. (2316) FIATAL asztalost karbantartó mun­kára felveszünk. Jelentkezni: Cent­rum Áruház, dekoráció, Pécs, Kossuth L. u. 15. (268263) ÁLTALÁNOS adminisztrátort — lehetőleg gépjármű-menetlevél és üzemanyag-elszámoltatásban járta­sat — keres felvételre a Pécsi Köz­úti Építő Vállalat. Jelentkezés a munkaügyi csoportnál: Pécs, Köz­társaság tér 5. vagy a szállítási üzemvezetőnél: Pécs, Magtár u. 6. (268255) DÉL-DUNÁNTÚLI MÉH Vállalat pécsi telepére felvesz Castor-Wei- mar rakodógép-kezelőt. Jelentkezés helye: MÉH-telep, Pécs, Gomba u. 4. Gyenis János telepvezetőnél. (268239) A BELKERESKEDELMI Szállítási Vál­lalat felvételt hirdet az alábbi mun­kakörökre: gépkocsivezető C, és E. kategóriára érvényes jogosítvánnyal), árukísérő, autószerelő, autóvillamos­sági szerelő és szervizmunkás. Gép­kocsivezetők bérezése: órabér + tel­jesítmény, illetve tiszta teljesítmény­bér. Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 63., forgalmi csop.-vezetőnél, és a műszaki vezetőnél. (2453) FÉRFI segédmunkásokat felveszünk. BIVIMPEX 7. sz. Nyersbőrkirendeltség, Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 58. (22513) A MEZŐGÉP Villányi Gyáregysége tmk-üzemébe felvesz autószerelő szakmunkásokat. A lakatosműhelybe géplakatosokat, hegesztőket, férfi és női segédmunkásokat. Kedvező mun­kafeltételek, kiemelt bérezés. (2371) XAVÉR SÖRÖZŐ 1984. szeptember 14—15—16-án hagyományossá vált OSZTRÁK napokat tart Nyitva: 9.30—21.30-ig. SZERETETTEL VAROM VENDÉGEIMET. RÓZSAVÖLGYI KAROLY

Next

/
Oldalképek
Tartalom