Dunántúli Napló, 1985. május (42. évfolyam, 118-147. szám)

1985-05-26 / 142. szám

Köztük van-e Miss Magyarország? Fél évszázad után ismét megválasztjuk Magyarország szépét! A hírre kétezernél több honleány küldte el fényképes jelentkezését a Magyar Médiához, közülük hatszáz-valahányat hívtak be a mostanában zajló selej­tezőkre. Dél-Dunántúl szépei Pécsett vetékedtek. A negy­ven közül huszonhármán. Mert a többi a zsűrihez ve­zető ajtó előtt visszariadt a vállalkozástól. A Pannónia különtermében zajlott le a jeles esemény. A zsűri elnöke Csenterics Ág­nes tévé-rendező volt, amiből máris nyilvánvaló: az októ­ber 5-i döntőt a Kongresszu­si Palotából a televízió is közvetíti. Kívüle ott láttuk a zsűriben Csató Marit, a Ma­gyar Divat Intézettől, az egy­kori sztár-manökent, a di­vatbemutatók koreográfusát, Farkas Jenő tánctanárt és Varga Csabát, a Hungar Ho­tels pécsi igazgatóját (az ő érdekeltsége az augusztus 31-i pécsi elődöntőre is ki­terjed). Diszkózenére vonulnak be a lányok, a bátor huszonhár­mak, sorszámmal a kezükben, körbejárnak, kényszeredett mosollyal próbálják leplezni a zavarukat; van, aki pecke­sen kihúzza magát, hogy mi­nél többet mutasson, de van, aki úgy tesz, mintha ott sem lenne. Vannak köztük szépek, csinosak, de vannak... ám ezt megállapítani a zsűri dolga. Tény azonban, hogy itt is kitűnik: mennyire nem ismerjük — nem akarjuk is­merni! — önmagunkat. Pe­dig csak a tükörbe kell néz­ni, a tükör pedig nem hazu­dik. Szinte egymás sarkát ta­posva igyekeznek az első me­net után mihamarabb az ajtón kívül kerülni a lányok, hogy aztán egyenként jöjje­nek vissza. Gáti László, a Magyar Média ügyvezető igazgatója beszélget velük: hány évesek, honnan jöttek, hol dolgoznak, mi a hobbi­juk ... A válaszok többnyire alig hallhatók, máskor meg kíméletlenül kitárulkozók. Az­tán néhány táncmozdulat, természetesen diszkózenére. A negyedik után már elönt az unalom: mintha együtt ta­nulták, gyakorolták volna ezt a pár mozdulatot, annyira egyformák, semmitmondóan laposak, unottak. Ez lenne ennek a fiatal generációnak — 17—25 év közöttiek a lányok — a táncélménye? ... üdítően hat ezek után há­rom művészeti szakközépisko­lás lány közös kis produkció­ja, a zsűri tapsa most nem kötelességszerűen udvarias. A huszonharmadik is el- lejt, aztán a zsűri bírál, ti­zennégyet tart érdemesnek az elődöntőre, a többinek köszönet, oklevél és szerény kis ajándék. Vajon a tizennégy között van-e Miss Magyaror­szág? ... H. I. Lepényevés, ügyességi versenyek, mini-VIT Ki-ki bemutathatta a kedvenc kisállatát az új mecsekaljai KRESZ-parkban Gyermeknapi előzetes Pécsett Vasárnapi szakácstanács... ...az Aranykacsa vendéglőből Jóhírű kisvendéglő volt már a hatvanas évek elején is Pécs belvárosában, a Teréz utcai Aranykacsa. Akkoriban Katona József volt a vezetője, aki gon­dosan ügyelt arra, hogy az ét­lapon mindig szerepeljen a „sláger”, vagyis a savanyú vet- rece. Az Aranykacsa azóta megfiatalodott; fiatal férfi a ve­zetője, Háber Tamás, vagy a helyettese, Győr János és per­sze a főszakács is, Skrut György személyében. A kibővített szép kerthelyiségében és az étte­remben egyszerre közel száz vendéget tudnak fogadni. Az Aranykacsának a profilja is változott, a sertés- és marha­húsételek mellett főleg szór- nyasételekre specializálódtak. A vasárnapi étlap egyik leg­kedveltebb étke a sajttal töltött csirkemell. A főszakács 4 főre számítva adja meg a receptet, amelynek alapján a háziasszo­nyok könnyen előállíthatják az ebédet. Négy fél csirkemell szükséges hozzá, továbbá 20 deka trappista sajt, 5 deka vaj, só, szerecsendió, petrezselyem­zöldje. A reszelt sajt egy részét szerecsendióval, vajjal és petre­zselyemzöldjével kell összeke­verni, majd a felszúrt és már besózott csirkemellekbe töltjük. Ezután lisztbe, tojásba és re­szelt sajttal kevert zsemlyemor­zsába forgatjuk, és forró zsira­dékban kisütjük. Rizibiz'r köret­tel, zöldsalátával tálaljuk. A Baranya megyei Vendéglá­tó Vállalat szakiparosai ötletes rostonsütőt építettek az Arany­kacsa kerthelyiségében. Azért érdemel figyelmet, mert sza­bad tűzű rostonsütőt kevés ven­déglő „üzemeltet" a megyében. Háber Tamás kezdeményezte ezt a berendezést: „A közeljö­vőben már dolgozunk vele. A vendégek szemeláttára készít­jük el az étlapról választható rostonsülteket...” El is mond egy receptet. Négy szelet pulykamell, 2 deka vaj, kevés majoránna, só és tö­röttbors kell hozzá. A húst sóz­ni, borsozni kell. A vajat elke­verjük a majoránnával és egy kis tálkába helyezve a roston- sütő szélén megolvasztjuk. A mellhúst közepes parázs fölött mindkét oldalán ropogósra süt­jük és közben a vaj-majoránna, keverékkel kenegetjük. Ananá- szos vagy őszibarackos rizzsel tálaljuk. R. F. 12 KÉPESLAPBÓL ÁLLÓ TÖMBÖK Ausztria,Felső-Ausztria, Bécs, NSZK, Svájc, Párizs, Loire menti kastélyok,Spanyolország,Olaszország, Dél-Itá l ia,Jugoszlávia, Görögország, Törökország NEVEZETESSÉGEIRŐL ÁRA: fc^Ft HELYETT 20*Ft/tömb megvásárolhatók mintaboltjainkban: POSZTÍRHÓZ KISBOLT 1054 Budapest Bajcsy-Zsi -.itlcy u. 62. S 320-95! 1061 Budapest, Deák Ferenc tér 6. 9730 Kőszeg, Városház utca 3. 6720 Szeged. Oskola utca 19. megrendelhetőIkEpz^mTvEszetuuJd?? Sf Projj^^^s^ort^ Pf.91. 1725. 3 Félezer gyermektáncos Szekszárdon Koreográfiák vetélkedője ötödik alkalommal rendezték meg a dél-dunántúli gyermek- tánc-antológiát, aminek Tolna volt ez alkalommal a házigaz­dája és ezt az idén első alka­lommal összekötötték a dél­dunántúli néptánctanács, vala­mint a baranyai, a somogyi és a Tolna megyei művelődési köz­pont által meghirdetett gyer­mektánc-koreográfiapályázat zsűrizésével. A zsűri most a kis táncosok tudása mellett elsősorban a ko­reográfiákat bírálta. Az értéke­lés alapján a nagydíjat Steiner Józsefné kapta. Ö bogyiszlói és az ottani hagyományőrző együttes gyermekcsoportja mu­tatta be könnyed, felszabadult, valóban a gyermeknap hangu­latát idézve a bogyiszlói táncos gyermekjátékokat. Az első és második díj Pécs­re került. A pécsi Nevelési Köz­pont tánccsoportja Mészáros András koreográfiáját mutatta be, aki művében a magyaror­szági szerb táncokat fűzte cso­korba. Laknerné Brückler And­rea baranyai gyerekjátékait mutatták be a 39-es dandár úti iskola diákjai. Két harmadik díjat adott ki a zsűri, az egyiket Mádi Mag­dolna paksi koreográfus kapta, aki a dél-alföldi táncmotívu­mokat gyűjtötte a gyerekek szá­mára csokorba. Szintén harma­dik lett a siófoki Szigeti Angé­la pályamunkája is, amit a va­lamennyi kiselőadó között is a legfiatalabbakból álló siófoki gyermektáncegyüttes mutatott be. Két negyedik helyezés is született, ezt Gábor Klára és Lukács Szaniszló kapta, mind­ketten pécsiek. Szepesi L. Ma folyt-a^ódik a rendezvénysorozat- mind a négy megyében Május utölsó vasárnapja a gyermekeké. Ilyenkor elfelejtőd­nek a csínytevések, az apróbb- nagyobb bosszúságok. A szü­lőből is gyermek lesz: együtt hintázik a fiávaf-lányávali bo­lyong az elvarázsolt kastély út­vesztőiben, markolja a dodzsem kormányát, célba lő, sőt! Pró- bólkozük a pónilovaglással is! Tegnap Pécsett, a város több pontján már elő-gyermeknapot szerveztek. Legnagyobb lótoga- tottsugnak a Vidámpark örven­dett. Közel kétezer belépője­gyet adtak el. Rengeteg lufi, kóla fogyott és sorbaálítaik minden játék előtt. Csupán a't hiányolták, hogy az úttörővasút nem üzemelt. Jó hírt tudunk mondani a gyerekeknek: ma, vasárnap utazhatnak az úttörő- vasúttal és minden 14 év alatti kisgyerek ingyen mehet be a Vidámparkba! Az állatkertet sokan keresték fel: a majmok ketrece előtt, az oroszlánoknál mindig össze­verődött a tömeg. Gondoltak a kultúrpark ve­zetői arra is, hogy ez alkalom­ból közelébb költözzenek a vá­roshoz. Két napra kisállat-be­mutatót nyitottak az uránvárosi KRESZ-parkban. Kismajmok, mosómedve, nyúlok, kiskutyák, papagájok és díszmadarak so­kaságában gyönyörködhettek a nézelődők. Lövészet, pónilo- vaglás, horgászás szórakoztat­ta a gyerekeket. Emellett a házi kedvencek szépségverse­nyéi rs megrendezték: kutyusok, cicák, hörcsögök, kisnyulak, papagájok versengtek a gaz­diknak a díjakért. így, aki nem akar ma felutazni a Mecsekre - még a „kicsi” kultúrparkot litt a városban felkeresheti. * Pécs közepén, a Jókai téri forgatag nem volt más, mint a A gyárvárosi úttörő fúvósok o mini-VIT-en mini-VIT: délelőtt gyermek­programokkal, délután pedig az ifjúságiakkal — zenéltek a gyárvárosi úttörők, dalolt Orsós György, játszottak a görcsönyi általános iskolások, volt bábo­zás és színjátszás - no, meg kipakolóvásár — az elszálló lu­fik pótlására rengeteg lufival!, cseréppel, nyalókával, könyv­vel, játékokkal. Délután volt break-bemuta- tó, Czizmadia Sándor énekes, a Bütykös együttes is jó kedvet árasztott, a Szélkiáltóval együtt, s izgulhattunk a keleti fegyveres bemutatón. Vidám feladatokat lehetett megoldani jutalomért s ha nem is Ikis vi­lágifjúsági találkozó, de a jö­vendő moszkvai VIT előzetes, vidám hangulata tükröződött a tegnapi szép időben a pécsi Jókai téren és a Sallai utcá­ban. * Ugyanez a vidám, önfeledt lárma visszhangzott a pécsi, Ivov-kertvárosi Anikó utcai Ál­talános Iskola környékén. Reg­gel kezdődött a kisdobos- és úttörőavatás — 350 gyermek kapott kék, illetve piros nyak­kendőt. Utána a gyermeknapi program következett: volt lövé­szet, játékcserebere, és vetél­kedők sokasága. A kisebbek gyöngyöt fűztek, bábot készi- tettek. Lehetett rajzóira és a lepényevést 'kipróbálni. A na­gyobbak a szülőkkel és taná­rokkal vívtak kosárlabdamecs- cseket. A legtöbb ügyességi versenyben részt vett raj egy óriási, édes jutalmat kapott: még a helyszínen elfogyasz­tották a csokitortát. * A gyermeknapi rendezvény- sorozat ma, vasárnap folytató­dik. A Siófok környékén üdü­lőknek is kedveskednek: a Pannónia Szálloda és Vendég­látó Vállalat kedvezményes gyermeknapi édességvásárt rendez. Az itt kapott tombola­jegyeket június 2-án a gyer­mekmajálison sorsolják ki. A nyeremény egy gyerekkerékpár lesz. A. E. — B. A. — B. L. Ismét kedvezményes hétvégi vonatok Pécsről YDN-kirándulósok A belföldi túrázóknak, vo­natosturistáknak, nagycsalá­dosoknak, baráti társaságok­nak kívánunk segíteni akciónk­kal, a VDN-vonatokkal. A Du­nántúli Napló, a MÁV Pécsi Igazgatósága és a januárban megalakult MÁV-TOURS pécsi körzeti irodájával közösen szervezett, június 29-én indu­ló túrasorozatunk szombaton­ként, a dél-dunántúli régió népszerű kiránduló- és üdülő­helyeire hívja az utazni vá­gyókat. Tegyük hozzá: ked­vezményes árakon, valóban olcsón. A nyári idegenforgalmi sze­zonban Pécsről induló turista­vonatokon a vasárnapi lapunk rövidítésével jelzett VDN-vo- natokon utazók nem csupán a MÁV-tól kapnak utazási kedvezményt. A nosztalgia HDN-vonatok mintájára, a fürdővállalatok, vendéglátó- ipar segítségét is kérjük a mi­nél olcsóbb utazás, kirándulás érdekében. így juthatnak a velünk utazó kedves olvasóink kedvezményes áru belépője­gyekhez, étkezéshez. Mindezen túl, a kirándulásokat idegen- vezető kíséri és szervezett programokat is biztosítunk. Az első túravonat június 29- én indul Dombóvárra és Gu- narasra, a másodikat Fonyód- Badacsonyba terveztük, a kö­vetkező július 13-án Mohács­ra visz, egy hét múlva Keszt­helyre és Hévízre látogatunk, majd Szigetvár következik, a tervek között szerepel Bala- tonfenyves és Harkány is. Gon­doskodunk a szórakozásról is: lesz lovasbemutató, bűvész a strandokon, énekes a vona­ton, városnézés, hogy csak néhányat emeljek ki az érde­kesebbnél érdekesebbek kö­zül .. . A hétről hétre más-más helyre induló vonatokhoz tar­tozó ajánlott kirándulóhelye­inket részletesen bemutatjuk lapunk hasábjain. Kedves ol­vasóinkat csak arra kérjük, nézzék meg, olvassák el színes tájékoztatóinkat — és tartsa­nak velünk! Máger A. „Gyermekekért-" kihünt-ehő plakelt A gyermeknap alkalmá­ból több kollektíva is megkapta a „Gyermeke­kért" kitüntető plakettet. A Pécsi Hőerőmű Vállalat KISZ-bizottsága, a Cserkú­ti Mezőgép Vállalat má- gocsi gyáregysége kollek­tívája és a Ganz Műszer­művek vajszlói alkatrész- gyárának kollektívája ré­szesült ebben az elisme­résben. Mindhárom helyen szombaton, ünnepség ke­retében vették át a kitün­tető plakettet. j vasamapi a

Next

/
Oldalképek
Tartalom