Új Dunántúli Napló, 1992. december (3. évfolyam, 331-359. szám)

1992-12-13 / 343. szám

vön KRÓNIKA VDIl KRÓNIKA Bronz, ezüst, arany Lassan olyan ez a karácsonyosdi is, kérem, mint az olimpia. Nekem legalábbis az jut eszembe, ahogy itt ünnepeljük először a bronzot, most az ezüstöt, aztán egy hét múlva az aranyat. Gyertyagyújtásról, szeretetről, meghittségről minek is essék szó, fontosabb, ki mennyire viszi felfüggesztésben, aláásásban, gonosz-e már, gonoszabb-e, mint volt, vagy netán sikerült a leggonoszabbá avanzsálnia. Es a nép, az istenadta nép, mely körülbelül olyan boldog manapság, mint a barom, bronzvasámap bronzérmet érő lelke­sedéssel rohan a boltokba összekuporgatott forintocskáit elköl­teni a szeretet nevében, ezüstvasárnap kiérdemli az ezüstérmet, aranyvasárnap az aranyat. Aztán már csak azt számolja, hányat kell aludni. És rájön, hogy még nagyon sokat kell aludni. Az aranyérem pedig lassan rozsdásodni kezd. M. K. MAI MŰSOR Színház „Gyöngyház-képeknek” nevezik a barátok Kedves János munkáit. A mohácsi születésű, majd gé­pészmérnöki és tanári diplomát nyert pedagógus-festőművésznek több csoportos kiállítás után most 29 alkotása látható tegnaptól Pécsett, a Rácz Aladár Közösségi Házban. A műveknek közel fele portré, a többi tájkép. A festmények az utóbbi néhány év termései. Fotó: Szundi MA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LUCA, OTÍLIA nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 7.24 nyugszik 15.56 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők 14-től 18 óráig a 15-000-es telefonszámon. Hírszerkesztő: MÉHES KÁROLY A fényes birtokosnő A Luca név a latix „lux” ma­gyar megfelőjeképpen fényt, vi­lágítót jelent. Magyarországon ez a név a régi szokásokat, ba­bonákat hozza emlékezetünkbe:' „Lassan készül, mint a Luca széke” szólás őrzi azt, hogy ezen napon kezdték faragni a karácsonyig elkészülő széket. A „Luca kalendárium” szerint amilyen az egyes napok időjá­rása e naptól kezdve karácso­nyig, olyan lesz a jövő év kö­vetkező hónapjaiban. December 13-án ünnepük névnapjukat az Otíliák is, melynek ógermán jelentése „birtokosnő”. 04-05-07 Az Országos Rendőr-főkapi­tányságtól szombaton reggel kapott tájékoztatás szerint a megelőző 24 órában az ország területén összesen 91 közleke­dési baleset történt. Ezek során 8-an életüket vesztették, 42-en súlyos, 41-en könnyű sérülést szenvedtek. Súlyosabb élet- és vagyon elleni bűncselkemény 8 történt az elmúlt 24 órában. Pénteken este Bogyiszló köz­ségben Bogdanovics Ferenc he­lyi lakos a Balassa utca 2. számú ház előtt megtámadta és bántalmazta Tatai Mihály, helybeli lakost és elvette tőle a kabátban lévő pénztárcáját, amelyben 200 forint volt. A sér­tett tegnap tett bejelentést. Az elkövetőt a rendőrség elfogta. O Látáshiba címmel Pattan­tyús József grafikáiból nyílik kiállítás december 16-án Buda­pesten, a Kertészeti Egyetemen. Pattantyús művészi pályáját ke­ramikusként Pécsett kezdte, évekig tanított a Művészeti Gimnáziumban, majd Buda­pestre költözött, s újabban gra­fikákat készít. Urbanitas koncert December 15-én 19 órakor a FEK-ben „Karácsonyi múzsák” címmel a most bemutatkozó Urbanitas Kamarazenekar ad hangversenyt a Művészeti Szakközépiskola Leánykarával együtt. Időjárás Erősen felhős lesz az ég, eső, havaseső, majd hózáporok vár­hatók. Az élénk nyugati, észak- nyugati szél északnyugatira fordul, elsősorban a Dunántúlon viharos széllökések is valószí- nűek. A legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet 0, -5, a nappali hőmérséklet vasárnap 0, plusz 4 fok között alakul. Vízállások: Mohács 576 cm., apadó, vizhő 5,3 fok; őrtilos 181 cm., áradó, 4,0 fok; Barcs 260 cm., áradó, 5,6 fok; Dráva- szabolcs 306 cm., apadó, 5,3 fok. 6vasárnapi O Opera Kanizsán. A klagen­furti Konzervatórium operatár­sulata ma este 6 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központ­ban mutatja be Paisiello: „A se­villai borbély” c. vígoperáját. O Balassa Péter esztéta lesz a vendége a JPTE Szántó Kovács János Kollégiumának december 15-én este 20 órakor. Előadásá­nak címe: Mond-e ma nekünk valamit Pilinszky János? O Karátson Gábor, festő, író, fordító a vendége a „Törzsasz- tal”-nak Pécsett, melyet a Pécsi Kisszínház Klubjában rendez­nek december 16-án, 19 órakor. O Szigetváron ma 17 órai kez­dettel Kodály-hangversenyt tar­tanak a Ferences-templomban. Fellép a pécsi Bartók Férfikar, a Pécsváradi ÁFÉSZ Nőikara és a Tinódi Lantos Sebestyén Álta­lános Iskola Kicsinyek Kórusa. Házigazda a Tinódi Vegyeskar és a Művelődési Központ. O Csiby Mihály illusztrátor ki­állítása látható a mohácsi Vá­rosi Könyvtár gyermekolvasó­jában. Lottó­nyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint az 50. játékhéten a lottónyeremények a - jövede­lemadó levonása után - követ­kezők: 5 találatos nem volt, 4 ta- lálatos szelvény (60 darab) nye­reményük egyenként 263 564 forint; 3 találatos szelvény (6 228 darab), nyereményük 2 116; 2 találatos szelvény (166 752 darab) nyereményük 95 forint. A decemberi Telelottó szám- sorsoiásra átvitt 5 találatos nettó nyereményösszeg: 54 840 731 forint. (MTI) O Nagykanizsán a TIT Városi Szervezete és a Hevesi Sándor Művelődési Központ rendzésé­ben „Csillagászati szabadegye­temet” tartanak. Következő elő­adás december 16-án lesz „Na nézzük csak a Holdat...!” címmel. Előadó: Bérezi László Szaniszló, az ELTE munkatársa. O Sarkantyú Judit keramikus kiállítása látható a Dombóvári Galériában. Az 1947-ben Sza- kályban született művésznő 1973-ban végzett az Iparművé­szeti Fősikolán. Tizenegy éve Szentendrén él, műveivel szá­mos hazai és külföldi tárlaton szerepelt. O Mozgáskorlátozottak javára tart karácsonyi hangversenyt az Ifjúsági Ház Zenekara. Megnyi­tót mond Hargitai Tibor. Műso­ron Haydn, Purcell, Rameau, Johann Strauss és Farkas Ferenc művei, valamint szavalatok. Az Ifjúsági Ház vonószenekarát vezényli: Marosy László. Közérdekű A MÖBIUSZ Húsipari Rt. éresíti a tisztelt sertéshizlaló magántermelőket, hogy decem­ber 14-től a 100-130 kilogramm közötti vágósertések vételárát 94 Ft/kg-ra mérsékli. Bővebb felvilágosítás, a de­cember 15-i és 16-i Új Dunán­túli Naplóban megjelenő hirde­tésünkben. O A Blue Tropical-ban de­cember 14-től minden hétfőn este 10 órától Nosztalgia Club programot szerveznek 30-asok- nak, 40-eseknek. Első alka­lommal vendég Komár László, a továbbiakban váiják Somló Tamást, Frenreisz Károlyt, Ba­lázs Ferencet. O Megyei Bajtársi Találkozót rendez a Magyar Ellenállók és Antifasiszták szövetsége a Tü­zér u. 3/1-ben december 14-én, hétfőn de. 10 órakor. Jelen lesz a Szövetség országos elnöke, dr. Sárközi Sándor. 15 órakor évzáró teadélutánt tart a pécsi klub a TESZ-ben (Apáca u. 15.), műsort a Független Cigány Szövetség bizosít. O Karácsonyi gyertyafény műsor lesz a gyermekotthonok­ban, nevelőszülőknél, a nagycsa­ládokban és a menekülttáborok­ban élő gyermekeknek ma dél­előtt 11 órakor az IH-ban. Ren­dező: a Nemzetközi Gyermek- mentő Szolgálat pécs-baranyai csoportja, az IH, a Családi Inté­zet dolgozói, a Városi Önkor­mányzat. A Kutas László Pro­dukciós Bt. és Rovó Attila gyermektánckara térítés nélkül ajánlotta fel a műsort. Köszöntőt mond Páva Zsolt alpolgármester. Nemzeti Színház: Marica grófnő (du. 3 és este 7 órakor). Bóbita Bábszínház: Haragos úr a bábszínházban (de. 10 órakor) Fűszért részére. Film Park: Szűnj meg Fred (vígjá­ték) 4. Christopher Lambert: Fortress - 33 emelet mélyen a pokolban (sci-fi) 6, 8. Uránia: Bumeráng (vígjáték) 4, 6, 8. Kossuth: A nagy postarablás (vígjáték) 4, 6, 8. Apolló terem: Roncsfilm (f8). Művész Örökmozgó: A nagy zabálás (5,7). Szentlőrinc: Mint a tűz (akció­film) 5. Rádió PÉCSI RÁDIÓ 8.30 Vasárnapi magazin. 10.00 Műsorzárás. 13.00 Horvát és szerb nyelvű nemzetiségi mű­sor. 14.00 Gruss und Kuss. 15.00 Pannónia Rádió szolgál­tató és kereskedelmi műsora. 18.00 Gruss und Kuss (ism.) 19.00 Esti zene, sport, informá­ciók. 19.30 A MR német nyelvű nemzetiségi műsora Pécsről. 20.00 A MR horvát nyelvű nemzetiségi anyanyelvi műsora Pécsről. 20.30 A MR szerb nyelvű nemzetiségi anyanyelvi műsora Pécsről. 21.00 Műsor­zárás. Televízió MAGYAR TELEVÍZIÓ TV 1 6.40 Falutévé magazin. 7.25 Hagyd aludni a mamát és a pa­pát! Tini nindzsa teknőcök. 7.50 „így szól az Úr!” A Biblia üze­nete. 8.00 Közjáték. 8.05 Kávé habbal. 8.30 Vasárnapi turmix. 11.00 Ünnepre készülünk. 11.15 Ki korán kel, aranyat lel. Csehszlovák ifjúsági film. 12.40 Hazanéző - Bős. 13.25 Képújság. 13.30 Sopianae Open ’92 - Golf. 14.15 Zürichi pán­célterem. NSZK tévéfilmsoro- zat. 15.05 Pergolesi: Stabat Ma­ter. Előadja a Szegedi Balett. 16.00 Van benne valami... 16.40 Örömhír. Az evangélikus egyház műsora. 17.00 Walt Disney bemutatja. Kacsamesék — Zorro - Az utolsó lovag - Gumimacik. 18.45 Három ta­lálkozás Határ Győzővel. 19.30 A HÉT. 20.15 Híradó. 20.30 Telesport. 20.40 Állj ki mellet­tem! Amerikai film. 22.10 Köz­játék (ism.) 22.20 Nulladik tí­pusú találkozások. Sci-fí maga­zin. 23.00 Vezényel: Arturo Toscanini. Amerikai film. TV 2 7.00 Napra-forgó. 9.05 Zseb­tévé (ism.) 9.35 Észbontó. Is­meretterjesztő gyermekműsor. 9.55 Elektor Kalandor. Számí­tógépes logikai játék. 10.00 A diótörő. Német balettfilm. 11.00 Maholnap. Ifjúsági köz­érzeti jelentés. 11.34 Zeneis­HEAWY METÁL pólók (Guns n’ Roses, Metalica, stb.) nagy választékban az Evelyn Butik Béri B. Á. u. 5. sz. alatti üzletében (Búza téri piac) _____kaphatók, kolások muzsikálnak. 11.49 Ameddig a harang szól. 12.00 Lumen 2000. Keresztények a világban. 12.30 Műsorelőzetes - Időjárás. 12.35 Mi történt a jövő héten? 12.45 Cigányzene a Mátyás pincéből (ism.) 13.05 SOrSok. 13.45 Párhuzamok. Gondolatok a magyar termé- szetfilmezésről. 14.10 Költő - Erdélyből. Beszélgetés Magyari Lajossal. 14.30 Hűség a meló­diához. Bágya András szerzői estje (ism.) 15.20 A TV2 film­múzeuma. Karády Katalin-so- rozat. Halálos tavasz. Magyar film. 17.15 Betűpárbaj - Játék. 17.35 K + P. 17.55 Ötágú síp. Magyar Örök Ungváron. 18.25 Delta. 18.51 Vízipók, csodapók. 19.02 Familia Kft. 19.40 Suta szerelem. Francia filmvígjáték. 21.05 Ideális család. Szórakoz­tató vetélkedő. 22.15 Időjárás. 22.20 Zene, táj, város. Kőszeg. 23.05 Telesport. HBO 17.30 Nagypapa karácsonya. Am. játékfilm. 18.30 Superman II. Am. kalandfilm. 20.00 Halá­los fegyver. Am. akciófilm. 22.20 Bosszúvágy 3. Am. akci­ófilm. MECSEK TV 19.00 Műsorajánlat. 19.04 Rajzfilm. 19.12 R. N. T. - Ka­maszpercek. 19.30 Éneklő ku­tya. III/2. rész. 20.00 Baranyai magazin. Témáink: 4 kerék - autósmagazin; a pécsi skinhea- dekről; a munkaügyi központ hírei. 20.45 Kéj villanás. USA kalandfilm. 22.30 heti horosz­kóp. 22.35 Erotika. EUROSPORT 9.30 Nemzetközi sport. 10.30 A hét sporteseményei. 11.30 Ae­robic. 12.00 Ökölvívás. 13.30 Lovaglás. 15.00 Ritmikus sportgimnasztika. 18.00 A hét sporteseményei. Műkorcsolya. 21.00 A hét sporteseményei. 22.00 Ökölvívás. RTL 6.00 Beverly Hills Teens. Lucky Luke. Hatmillió dolláros család. Winspector (ismétlé­sek). 8.00 Gyerekeknek. 8.30 Flintstone kölykök. Maci Laci. Scooby Doo. 10.00 Művészet és küldetés. 10.05 Férfi az Atlan­tiszról. 11.00 Az arany majom meséi. 12.00 Közeleg a kará­csony. 12.30 Trópusi hőség. 13.30 Önfeláldozás. 15.15 A csapat. 16.16 Hógolyó exp­ressz. 18.45 Híradó. 19.10 Kü­lönleges nap. 20.15 Álomházas­ság. 21.55 Tévétükör - maga­zin. 22.40 Késői kiadás. 23.00 Playboy Late Night. 24.00 4-es csatorna. Karácsonyi játék a Belvárosi Céh Klubbal december 10-20-ig Naponta értékes ajándékok kerülnek kisorsolásra különböző helyszíneken. Figyelje az Új DN-t. s szavazzon a kivágott hirdetéssel! Ezt a kivágott hirdetést adja le a mai napon a játék helyszínén 10.30 - 12.30 között Napi fődíj egy 25.000 Ft értékű BCK kártya. Mai plusz ajándék: Corner Shop felajánlásában 3 db CD és D 5 db kazetta Sorsolási helyszín: Kereskedők Háza Római szint Corner Shop üzletében Ideje: 12.30 óra. SORSJEGY Név: ............................................. C ím:................................ (8 997) VoltPIK házak,. társasházak közös képviselete 31-313. Kaputelefonszerelés, ka­putávny itás 31-313. (68979) Eladó T5 és P21 Pannónia alkatrészek 50 Simson Varga Zsolt, Krisztina tér4. (69485) Jövendőmondás Pécs, Új­világ u. 17/1 naponta 11-től 19-ig szombaton 10-14-ig Ledinai ABC-től balra a második utca. (68892) WE LOOK FOR OUR SALESMAN After a training period (necessary to speak English) your target will be to sell our gardening equipments in a network of shops and professional users. You live preferently in the area of Pécs-Kaposvár You have a car and phone. Even if you are beginner, you feel easy in contacting people and you think to have qualities to be successfull in sales. Send your letter of candidature very fast to NOMAREX-H KFT 1751 Budapest Pf:100. (e962

Next

/
Oldalképek
Tartalom