Dunántúli Napló, 1985. szeptember (42. évfolyam, 240-269. szám)

1985-09-01 / 240. szám

Ma: Sajtóutca a Sétatéren < 5. oldal Vendégeink várják a VDN olvasóit! A tartalomból: Fekélybetegek Mekkája lesz Pécsvárad? Mérgező virágok Két és fél év 100 forintért A hírhedt Benes-kocsma Világ proletárjai, egyesüljetek! vasárnapi Dunántúlt napló XLII. évfolyam, 240. szám 1985. szeptember 1., vasárnap Ára: 2,60 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Kerékpáros Mecsek Kupa Fogcsikorgató akarás látszik a bal oldali kerekes arcán. Képünk a kerékpáros Mecsek Kupa tegnap délelőtti 3. szakaszán készült egy népes bolyról. (Tudósítás a 7. oldalon). Lauer Györgyi felvétele-----TEGNAP — T ÖRTÉNT Jubilál a Zengő Áruház Az idei bányásznapon ünnepelhette 5. születés­napját a komlói Zengő Áruház. Fennállása alatt a bányászváros áruháza közel ötmillió vásárlót fo­gadott. Az idei bányász­napra, bőséges választék­kal készült a Zengő Áru­ház, s a pénteki és a tegnapi forgalma 4,5 mil­lió forint volt, több, mint 10 százalékkal meghalad­ta az előző évit. Vízgazdálkodási társulatok országos vetélkedője A Vízgazdálkodási Tár­sulatok Országos Választ­mánya és a Dél-dunántúli Vízgazdálkodási Társulatok Területi Választmánya a társulatok szellemi és sport- vetélkedőjét rendezte meg 1985. augusztus 30—31-én Sellyén. A szellemi vetélkedőn szakmai és politikai ismere­tekben, a sportpályán lab­darúgásban és sportlövé­szetben mérték össze ere­jüket a részt vevő csapatok. A szellemi vetélkedőn a Mátraaljai Vízgazdálkodási Társulat (Gyöngyös) csapa­ta, labdarúgásban a Sajó- Hangonyvölgyi Vízgazdál­kodási és Talajvédelmi Tár­sulat (Putnok) csapata, sportlövészetben pedig a Dráva menti Vízgazdálko­dási és Talajvédelmi Tár­sulat (Sellye) csapata ért el első helyezést. Tűzijáték a csertetöi emlékműnél. Fotó: Cseri László Ünnepségek, megemlékezések Czipper Gyula ipari minisztor-helyettes: a Mecsek jövője biztosított A 35. bányásznap alkalmá­ból szombaton délelőtt ün­nepségre került sor a Pécsi Nemzeti Színházban. A Me­cseki Ércbányászati Vállalat, a Mecseki Szénbányák Vállalat és a Bányászati Aknamélyítő Vállalat Mecseki körzetvezető­sége által rendezett megyei ünnepségen megjelent Lukács János, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára és Horváth Lajos, a Baranya Megyei Tanács elnöke. A Bá­nyászhimnusz hangjai után Deák László, a MÉV vájára, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja mondott ünnepi be­szédet. Deák László mindenekelőtt visszatekintett a felszabadulás utáni fejlődés fontosabb állo­másaira, méltatva a mecseki bányászok kemény munkáját és helytállását, kitartásukat. A jelenről szólva a következő­ket mondotta: — Soha ennyi figyelmet, ennyi jót nem kaptak bányá­szaink, mint ebben az évben, a pártkongresszuson és más fórumokon. A jó mellett azért történt más is. A Miniszterta­nács megtárgyalta a bányá­szok helyzetét és meghatároz­ta a tennivalókat. Minden olyan kérdésre reagálás tör­tént, ami közvetlenül a bá­nyászokat érinti: soron kívül 2 százalékos béremelés, az élet- és munkakörülmények javítása, az utánpótlás kérdé­sé, a műszaki fejlesztés. Igaz, ebből még csak a 2 százalék kézzelfogható, sokan ezt is na­(Folytatás a 2. oldalon) Szépség­királynő­jelölt Pécsről Jóval lapzárta után, a va­sárnap első óráiban hirdettek eredményt a Miss Magyaror­szág cím elnyeréséért folyó verseny elődöntőjén Pécsett, a Pannónia Szállóban, ötven év óta most először rendeznek szépségkirálynő-versenyt ha­zánkban. A tegnap esti ver­sengés legjobbjai kerülnek majd az országos döntőbe. A győztessel, a Miss Magyaror­szág pécsi jelöltjével készített riportunkat lapunk hétfői szá­mában közöljük. Két vetélytárs a verseny előtt Fotó: Erb János PMSC-bravúr a Videoton ellen Folytatja sikersorozatát a PMSC a labdarúgó NB l-ben: továbbra is veret­len a pécsi csapat. Teg­nap Újmecsekalján a ma­gyar NB l-es mezőny egyik legjobb együttesét, a Vi­deotont fektette két váll­ra, teljesen megérdemel­ten, 0-0-ás félidő után To­rna szerezte meg a veze­tést a pécsieknek, majd Lovász a hajrában újabb gólt lőtt. Sajnálatos, hogy Róth A. megsérült, re­mélhetőleg nem komo­lyabban. PMSC—Videoton 2-0 0-0. (Tudósítás a 8. olda­lon.) Megyei bányásznapi ünnepség a Pécsi Nemzeti Színházban

Next

/
Oldalképek
Tartalom