Dunántúli Napló, 1984. június (41. évfolyam, 149-178. szám)

1984-06-27 / 175. szám

Dunántúli Tlaplo 1984. június 27., szerda 1984. JÚNIUS 27., SZERDA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LÁSZLÓ nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 4.49 — nyugszik 20.45 órakor. A Hold kél 3.11 — nyugszik 19.23 órakor. Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 14—16 óráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságíró: DUCSŐ CSILLA Ma délelőtt 9-ffl 11 óráig személyes problémákban útbaigazítást ad, telefonon hívható a 10-053-as telefonszámon KISS LASZLÓNÉ Szerkesztőségi hírügyeletes: LÁSZLÓ JUDIT 16-tól 19 óráig: a 10-053-as telefonszámon. CB-rádió hívójelünk: Napló I. 16-tól 19 óráig a 25-ös csatornán. Két ősbemutató a tv-találkozón A XIV. veszprémi tv-találko­zón, kedden megtartották az első ősbemutatókat. A tönk meg a széle című tv-filmet a Bakony Művek oktatási köz­pontjában mutatták be. Radvá- nyi Ervin története arról szól, hogy egy poros kisvárost miként próbál nevezetessé tenni a he­lyi múzeum igazgatója. A filmet Várkonyi Gábor rendezte, a főbb szerepeket Szilágyi Tibor, Tolnay Klári, Sinkovics Imre és Gellei Kornél játssza. A máso­dik ősbemutatóra Balatonalmá­diban, az üvegipari Művek sporttelepén került sor. Itt a Szobotka Tibor regényéből Málnay Levente rendezésében készült Megbízható úriember cí­mű tv-filmet vetítették, amely­nek főbb szerepeit Lukács Sán­dor, Darvas Iván, Lontay Margit és Timár Éva alakítja. Mindkét bemutató után a közönség ta­lálkozott a filmek alkotóival. Esküvő PERGER MAGDOLNA SIMONOVtCS JANOS szeretettel értesítjük kedves ismeró- seinket és barátainkat, hogy jú­nius 30-án 16 órakar házasságot kötünk a Városi Tanács dísztermé­ben (Széchenyi tér 1.).- Hálózatfelújítás. Ipacsfán a község teljes kisfeszültségű hálózatát felújította a Dé- DÁSZ. A 'hálózati munkával együtt a hagyományos fém­szálas izzó helyett üzembizto­sa1 bb és nagyobb fényerőssé­get adó higanygőzlámpákat szereltek fel. Lapkézbesítés üdülőknek Lapunk előfizetői közül sokan kérik, hogy nyári szabadsá­guk ideje alatt ideiglenes cí­mükön is megkaphassák a Du­nántúli Naplót. A kiadóhivatal kéri, hogy ezt az igényüket a lakóhely szerint illetékes hír- lapkézbesitő postahivatalnál a szabadság megkezdése előtt legalább 6-10 munkanappal szóval vagy Írásban jelentsék be, közölve a pontos ideigle­nes címet is. Az utánküldés zavartalansá­ga érdekében kérjük kedves ol­vasóinkat, hogy elutazásuk előtt ne felejtsék el kifizetni a következő havi előfizetési dí­jat.- Nyári dél-balatoni busz- menetrend. Életbe lépett az augusztus végéig tartó fősze- zoni autóbusz-menetrend a Ba­laton déli partján. A tavalyi' ötvenkilenc nappal szemben az Idén hatvannyolc napig köz­lekednek majd az átlagosnál lényegesen gyakrabban a 13. sz. Kaposvári Volán Vállalat járművei ezen a partszakaszon. Siófokon, a legnagyobb for­galmú kettes járaton növelik az autóbuszok számát, s gon- dosikodnak arról, hogy a for­galomirányítóknak mindig le­gyen tartalékuk is. A járatok között GB-rádióval tartják a kapcsolatot. A siófoki és a fo- nyódi vasútállomás között rendszeres összekötő járatok közlekednek, a Fonyód-bala- tonfenyves útvonalon tizenkét, Fonyód—Fonyódfiget között pe­dig hat helyi járat bonyolítja le a forgalmat. Közlemény A DDGáz értesíti a lakosságot, hogy június 28-án, csütörtökön a dél­előtti órákban a Rákóczi úton is­mét visszaáll az eredeti forgalmi rend. Az érintett autóbuszjáratok péntek reggel üzemkezdettől közle­kednek az eredeti útvonalon. Csütörtökön este mutatja be a tettyei színpadon Szerelmek című műsorát Vidákovics Antal ren­dezésében és koreográfiájával a Baranya Táncegyüttes. Az esten új koreográfia az együttes női karának előadásában az Erinna szerelme. Ezenkívül láthatjuk az Antigoné táncfeldolgozását, a magyarországi szerb táncokat, valamint egy kettőst Farkas Valéria és Lukács Szaniszló elő­adásában, Szerelmes tánc címmel.- Megnyíltak a pécsi nap­közis táborok. Hétfőn nyílt meg a pellérdi kastélyban a kert­városi gyerekek, 280, főként alsó tagozatos diák nyári nap­közis tábora. A város további részein lakó gyerekek az Egye­tem utcai iskolában lévő ínyári táborban töltik a szünidőt, pe­dagógusok felügyelete alatt. Pellérden a Do-Zsó, Pécsett a Nevelési Központ gondolkodik a közművelődési programok­ról.1- A belvárosi rekonstrukció keretében elkészült a Déryné u. 12. szám alatti lakóépület felújítása, július 2-án lesz az épület hatósági műszaki át­adása.- Új virágárusító pavilont nyit a Komlói Városgazdálko­dási Vállalat július 2-án az Alkotmány utcában. A pavilon koszorú- és csokorrendeléseket is felvesz. Melegszik az idő Dunántúl it * r , )= .<s>; 1 o'* ^ 1 na a felKoi­napos c7% zaporesö futóesö rv) HETI IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS Általában napos időre lehet szá­mítani az elkövetkező egy hét alatt. A hét közepén még időnként meg­növekedhet a felhőzet, záporok, zi­vatarok kialakulhatnak. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 19, 24 fok között alakul. Hajnalban 9, 14 fokos értékek várhatóak. A hét végén és a jövő hét elején már meleg, nyá­rias időre lehet számítani. Legfel­jebb kisebb záporok, zivatarok le­hetnek, de számottevő csapadék nem valószínű. Film... Film.,. Film... . Várható időjárás szerda estig: szerdán már csak kisebb felhőátyo- nulások lesznek. Legfeljebb észak­keleten fordul elő jelentéktelen zá­por. A többfelé erős, néhol viha­ros északnyugati, északi szél mér­séklődik. Hűvös éjszaka várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 12 fok között valószínű. A nap­pali fölmelegedés kissé erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke szerdán: 18 és 23 fok között alakul. A Balatonnál ma az élénk észak- nyugati szelet erős széllökések kí­sérik, igy a sárga figyelmeztető jel­zés van érvényben. A felhőátvonulásokból átfutó zá­por még előfordul. A délutáni hő­mérséklet: 20, a késő esti: 15 fok körül lesz. A tó vize 18—19 fok körül alakul. * A kedd reggeli vízállások: őrtilos 160 cm, áradó, 16,8 fok, Barcs 148 cm, apadó, 16,0 fok, Drávaszabolcs 237 cm, áradó, 13,9 fok, Mohács 384 cm, változatlan, 19,6 fok. A kicsi kocsi újra száguld **« «(rw*8f fSmnQitié* ■ Rendelt* Robert Síin**, sitnkronit*« *m*rifc*f MmvtQjtté* ■ Rendezte Robert Stevenson Heten Hayes. Ken Barry, Stefan« Powers A KICSI KOCSI ÚJRA SZÁGULD Színes, szinkronizált amerikai vígjáték Rendezte: Robert Stevenson A Kicsi a kocsi, de erős c. film­ben megismert VW (Herbie) tér vissza ebben a kalandos vígjáték­ban. Egy kis öreg hölgy telkén egy gátlástalan üzletember fel akarja építeni a világ legmagasabb épüle­tét. Természetesen a hölgynek akadnak segítői; mindenekelőtt az értelmes, érző kicsi kocsi, „aki” ha kell, a maga „feje” után száguld, vagy éppen megleckézteti a nagy- képű bulldózereket is . . . A TÓ SZELLEME Színes japán film Rendezte: Sinoda Maszahiro A Szellem-tó szörnyű erejű Sár­kányistenséget őriz. Ha a partjánál lévő nagy harangot háromszor nem szólaltatják meg naponta, akkor ki­szabadul fogságából és pusztító ere­jű vízár száguld végig a földön. Szárazság miatt szenvedve a völgy lakói a harangozó csinos feleségét akarják esőért feláldozni. Az asz- szony öngyilkos lesz, a férje pedig kegyetlen bosszút áll: nem kongat­ja meg a harangot . . . SZTÁROK BŰVÖLETÉBEN Színes lengyel film Rendezte: Janusz Kondratiuk A film cselekménye egy kisváros- bqn játszódik — közvetlenül a má­sodik világháború befejezése előtt. Hőse két mozigépész fiatalember. A valóság egészen más, mint amit ők a vásznon látnak. Temperamen­tumuk különbözőségéből adódóan ők sem azonos módon fogják fel és élik át az eseményeket. Igy az­tán sorsuk is eltérően alakul. Furcsa szolgáltatásokról-szolgálta- tókról számoltak be olvasóink. Dr. Németh Arpádné panaszolta Pécs­ről, az Anikó u. 4-ből: a PÉTÁV megbízásából ment ki hozzájuk a szakember, a nyílászárókat szigetel­ni, természetesen várták, felkészül­tek. A szakember meg is érkezett, s 4 pert múlva bejelentette, kész a munkával, ami nem volt más, mint az erkéyajtó egynegyed részének szigetelése, mindván, a többi nem minősül nyílászárónak. Hasonló­képpen járt a 28-714-es telefonszám­ról jelentkező olvasónk, a Varsány u. 18-ból, csakhogy ő a rohammun­kát végző „szakember” munkalap­ját nem volt hajlandó aláírni, hi­telesíteni ezt a gyorsnak valóban mondható, de minőségben igencsak kifogásolható szolgáltatást. Nem szólva a bosszúságról, amit a lakók a várakozással töltenek ezért a pár percért . . .- Pótfelvételi tánctagozaton. A pécsi Művészeti Szakközép- iskola táncművészeti tagozata pótfelvételit hirdet, kizárólag fiúk részére. Jelentkezni írás­ban lehet az iskola címén (Pécs, István tér 8.), a felvételi vizsga időpontjáról levélben értesítik az érdekelteket.- Két buszmegálló építését kezdte el ma a Köztisztasági és Útkarbantartó Vá,Halat a Keszüi út déli részén — a 39-es busz útvonalán. Az új busz­megállók 25 méterrel kerülnek távolabbra a régitől. Átadásuk másfél hónap múlva várható. HL-05-07- A Baranya megyei úttörő- elnökség tájékoztatja a szülő­ket és a Sikondora utazó paj­tásokat, hogy az „Őrsök me­gyei találkozója" elnevezésű tóbor június 28-án kezdődik Si- kondán. Az ideutazó gyere­keknek 1984. június 28-án, reg­gel 8.30-kor kell gyülekezniük az Ifjúsági Ház parkolójában, ahonnan különautóbusz viszi őket Sikondára 9 órakor. Visz- szautazás Pécsre: június 30- án; az autóbusz 10,-30-ikor ér­kezik az IH parkolójába.- Még egy hétig tart a meggyszedés a Pécsi Állami Gazdaság danitzpusztai gyü­mölcsösében a június 21-én in­dult „Szedd és vidd” akció keretében. Eddig 6900 kilo­gramm meggyet szedtek le — főileg idősék, nyugdíjasok. Jú­lius végén indul a kajsziba- rack-akció a gazdaságban. A MÁV közleménye A MÁV Pécsi Igazgatósága érte­síti a tisztelt utazóközönséget és mindazokat, akik elővételben már megváltották a jegyüket a Buda­pestre közlekedő reggeli gyorsra, il­letve a Déli pályaudvarról reggelen­te induló Baranya expresszre, hogy a vonatok indulási időpontja a Bu­dapest—Pécs között folyó vonalvil­lamosítást munkálatok miatt meg­változik. Június 30-tól december 1-ig 8 óra 35 perc helyett 7 óra 20 perckor indul Pécsről a budapesti gyors. Ugyancsak június 30-tól a Déli pá­lyaudvarról közlekedő Baranya ex­pressz 10 óra 45 perc helyett 9 óra 40 perckor érkezik Pécsre a koráb­bi indulás miatt. A MÁV kéri az utazók szíves megértését! Egészségügyi szolgálat KÓRHÁZI FELVÉTELES UGYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek bel betegek részére, Pécs város: POTE Gyermekklinika, Szi­getvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyer­mekkórház. Gyermeksebészeti, kór­házi felvételt igénylő gyermekfülé- ■szeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napo­kon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: I. kerület: II. sz. Belgyógyászati Klinika. II. rület: Megyei Kórház (belgyógyá­szat). III. kerület: I. sz. Belgyógyá­szati Klinika. Sebészet, baleseti se­bészet: Megyei Kórház. Égési sé­rülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Pécs vá­ros és a csatolt községek ideg- és elmebetegei részére: POTE Ideg- és Elmeklinika. Felnőtt fül-, orr-, gégé­szet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. Szemészeti betegek: POTE Szemé­szeti Klinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága ré­szére egy helyen, a Lánc utcai Rendelőintézet földszinti ügyeleti helyiségeiben, minden este 7 órá­tól másnap reggel 7 óráig. Tele­fon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai Rendelőintézet földszinti fogászati ügyeleti helyiségeiben — gyermekek részére is. Gyermeklakosság részére: a Gyer­mekklinikán, Pécs, József A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felől) 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 10-938. Ha a megadott telefonszámok nem jelentkeznek, a beteghez hí­vást a 09-nek (posta) is be lehet jelenteni. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs, Kossuth L. u. 81., 10/8. sz. gyógyszertár. Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23., 10/14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390-es számon — este 7-től másnap reggel 7 óráig.- A Pécsi Nyári Színház mai műsora: a Prágai Kamaraba- lett vendégszereplése, Szabad­téri Táncszín, 21 ára. — Újabb 120 lakás építésé­nek földmunkáit kezdte el Szentlőrincen a Baranya me­gyei Állami Építőipari Válla­lat. Az OTP-lakások a jövő év végére készülnek el. Az egyik épület földszintjén kereskedel­mi és szolgáItatóipari egysé­gek kopnak helyet. Halálos balesetek vasúti átjárók­ban. A Szabolcs megyei Pátrohán egy vasúti átjáróban Szabó Béla 19 éves lakatos, tuzséri lakos segéd- motoros kerékpárjával tehervonat­nak ütközött és a helyszínen meg­halt. A vizsgálat -eddigi adatai sze­rint Szabó a fénysorompó tilos jel­zését figyelmen kívül hagyva, a le­eresztett félkaros sorompót megke­rülve hajtott a vasúti sínekre. Körmenden egy vasúti átjáróban Nagy Tibor 19 éves segédmunkás, helyi lakos segédmotoros kerékpár­jával személyvonatnak ütközött és a helyszínen meghalt. A vizsgálat eddigi megállapításai szerint Nagy Tibor a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtott a vasúti sínekre. július havi vásárok Július 1. Pécs, országos állat- és kirakodó-, valamint országos autó- és motorvásár, 6-án Boly, országos állat- és kirakodóvásár, 7-én Komló, országos kirakodóvásár, és országos autó- és motorvásár, 8-án Pécs, or­szágos kirakodóvásár és országos autó- és motorvásár, 9-én Siklós, or- szágos állat- és kirakodóvásár, 14- én Szentlőrinc, országos állat- és kirakodóvásár, és országos autó- és motorvásár, 15-én Mázaszászvár, or­szágos állat- és kirakodóvásár, és országos autó- és motorvásár, 15-én Pécs, országos kirakodóvásár és or­szágos autó- és motorvásár, 19-én Drávátok, országos állat- és kirako­dóvásár, 21-én Mohács, országos állat- és kirakodóvásár, 22-én Mo­hács, országos autó- és motorvásár, 22-én Siklós, országos autó- és mo­torvásár, 22-én Pécs, országos ki­rakodóvásár és országos autó- és motorvásár, 29-én Pécs, országos kirakodó- és országos autó- és mo­torvásár lesz. MECSEKI TANBÁNYA, KOMLÓ, ANNA-AKNA felkínálja szabad kapacitását az alábbi gépek kihasználására: A. lemezolló DLB—8/2050, Jk. marógép FH 36X160, k. présgép PE 25A, Jk. eszterga EE 800—01, EE 500—01, VSA 250/1500. Ezenkívül vállaljuk tervdokumentáció alapján ▲ vasszerkezetek, ▲ darupályák gyártását. Raktári készletről szállítunk elektrohidraulikus markolót, ami darura, munkagépekre szerelhető. Telefon: 82-534, 82-359.

Next

/
Oldalképek
Tartalom