Dunántúli Napló, 1989. november (46. évfolyam, 302-331. szám)

1989-11-22 / 323. szám

\XXPtu4x Pécs város szavazóköreinek területiéin 001. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Pécs-Hird, ügy­félszolgálati iroda, Zenző u. 47.: Balázsmalom. Gagarin tér. Hadik András utca. Haladás utca, Ha­rangvirág utca, Hármashegy utca, Hirdi út. Homokbánya, József Atti­la tér. Juhász Gyula tér. Kerék­hegy, Kenderfonó utca, Kosártanya, Kosztolányi Dezső utca, Köveshegy utca. Kültelek, Latinka Sándor ut­ca, Pázsit utca. Pór Bertalan utca, Schmidt-malom, Sportpálya, Sza­badföld utca. Sziklavár utca, Szö­vőgyár utca. Tátika utca. Tömör­kény István utca. Túra utca, Vörös­hegy utca, Zámor utca. Zengő ut­ca, Vasas állomás környéke, Hird- újtelep. Csizmadia Gyula utca. 002. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Pécs-Vasas Bá­nyatelepi 'Munkásklub, D-utca 2.: A utca, B utca, C utca, D utca, Berkenyés utca, Bethlen Gábor ut­ca, Hajadon utca, Legény utca. 003. SZAVAZÓKOR. Szavdzóhelyiség: Pécs-Vasas Bá­nyatelep! Munkásklub, D utca 2.: Bencze József utca, Búzaberki- dűló. Csarnok-köz, Fenyő utca, Is­kola-köz, M utca, R utca, S utca, Nevelő utca, Porcsin utca, Petőfi- akna. 004. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Pécs-Vasas Mű vefódési Terem, Szövetkezet utca 13.: Bózsa István utca, Gabona utca, Gubér-köz, Kis-köz, Határ utca pá­ros oldal. Kút utca. Liget utca, Orosz Gyula utca 63-tól végig, és 32-tól végig. Puskás Tivadar utca. Szövetkezet utca, Somoska utca. 005. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Pécs-Somogy, Ügyfélszolgálati Iroda, Búiakalász utca 3.: Búzakalász utca, Csap utca, Csó- si utca. Erdőalja utca, Határ utca páratlan oldal. Iparos utca, Kul­csos csárda, Máladó utca, Orosz Gyula utca 1-től 61-ig és 2-től 30- ig, Sas utca, Somogy külterület. 006. SZAVAZÓKOR. Szovozóhelyiség: Pécs-Somogy, Kodály Zoltán Művelődési Ház, Bányatelep 3.: Kőbánya utca, Pajtás utca, Per- necker István utca, Pfaff-malom, Rücker-akna. Somogy utca. Szemé­re Bertalan utca. Széna utca, So­mogy Bányatelep. 007. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Pécs, Munkás- klub, Tolbuhin út 195.: Baltika utca, Bánomi út, Gorkij utca, Hősök tere, Margit utca, Munkásőr utca, Népfront utca, Tár­na utca, Tolbuhin út 85-től végig és 122-től végig, Tűzoltó utca. 00*. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Pécsszabolcsi Ál­talános Iskola, Török István u. 13.: Borbála utca 2-től 52-ig és 1-tól 43-ig, Fejlődés utca, Füst utca, György-akna, Györgytelep, István- okna, Katona József utca 1-től 35- ig és 2-től 30-ig, Kisgyőriskola, óvoda utca. Török István utca, Vö rőscsillog utca, Vörösmarty utca, Lantos völgy. 009. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Szabolcsfalui Közösségi Terem, Vöröshadsereg utca 61—63.: Arany János utca, Árpád utca, Árpád-tető, Barátság utca, Bánya utca, Borbála utca 54-től végig és 47-tól végig, Csapó János utca, Csille-köz, Csokonai utca, Görgey Artúr utca, Határőr utca, Honvéd- köz, Hun utca, Jószerencse utca, Józsefháza, Katona József utca 37- től végig és 32-től végig, Lehel utca, Perényi utca, Vöröshodsereg utca, Wesselényi utca. 010. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Szabolcsfalui Közösségi Terem, Vöröshadsereg utca 61—63.: Április 4. utca, Bajtárs utca. Bá­nyászvértanúk útja, Botond utca, Bródy Sándor utca, Csertető, Do­bó Katalin utca, Dobogó-dűlő, Egyenlőség utca, Eszperantó utca, Irinyi János utca, Kinizsi utca, Klapka utca, Krúdy Gyula utca, Sudár István utca, Szabolcsi Alsó­hegy, Szabolcsi Középhegy, Sza­bolcsi Felsőhegy, Szabolcsi Szőlő­hegy, Szabadságharc utca. Szüret utca, Thököly utca, Vájár-köz, Zsig- mond-telep. Béke-akna. 011. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Újhegyi Általá­nos Iskola, Koksz utca 18.: Arasz utca, Barázda utca, Bo- gádi út, Deák Ferenc utca, Eper­fás utca. Kakukk utca. Karancs ut­ca, Koksz utca, Pécs-Felső MÁV- állomás, Pécsújhegyi MÁV-őrház, Homokvölgy utca, Panoráma utca. 012. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Újhegyi Általá­nos Iskola, Koksz utca 18.: Boglárka utca, Bor utca. Cine­ge-dűlő, Danitz-puszta, Fátyol utca, feketerigó utca. Hamvas utca, Mókus utca, Nagykozári út, Pala­hegy utca, Présház utca. Rezgő ut­ca. Róka utca, Sövény utca, Szí rom utca, Szöcske utca, Zsák utca. 013. SZAVAZÓKOR. Szavazéhelyiség: Fehérhegyi Ál­talános Iskola, Engels út 154.: Auróra utca. Csók István utca, Ibolya utca. Kedves utca. Szabó István utca, Tolbuhin út 60-tól 120- lg és 71-tól 83-ig. 014. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Fehérhegyi Álta­lános Iskola, Engels út 154.: Engels út 231-től végig és 244- től végig, Kirov utca. Május 1. utca. November 7. utca. 015. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános Iskola, Frankel Leó utca 33.: Frankel Leó utca. 016. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Fehérhegyi Ál­talános Iskola, Engels út 154.: Feitig Imre utca, ötéves terv ut­ca, Keller János utca, Tolbuhin út 65., 67., 69. számú házak, Sztaha- nov utca, Zalka Máté utca, Tslaky Blanka utca. 017. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség*: Mecseki Szén­bányák Igazgatósága, Komjáth Ala­dár utca 5.: Apaffy utca, Bocskay utca, Gá­bor Áron utca, Komjáth Aladár ut­ca, Kőrös utca. 016. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Mecseki Szénbá­nyák Igazgatósága, Komjáth Ala­dár utca 5.: Dobó István utca 79-től végig és 60-tól végig, Február 24. utca, Kormoskősor, Vajda János utca. 019. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: József Attila Művelődési Ház, Korvin Ottó utca 20.: Korvin Ottó utca. Szeptember 6. tér. 020. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Meszesi Általá­nos Iskola, Tolbuhin út 58.: Andrássy út, Fekete Gyémán. tér, Kishegyi-dűlő, Kölcsey Ferenc utca, Major-dűlő, Tolbuhin út 32-tól 58- •9­021. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Meszesi Általá­nos Iskola, Tolbuhin út 58.: Hegedűs Mihály utca, Pécsvóra- di út, Testvériség utca, Tolbuhin út 1-től 63-ig és 2-től 30-ig, Turini utca. 022. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Kodály Zoltán Gimnázium, Dobó István utca 35.: Aknász utca, Balassi Bálint ut­ca, Búzavirág utca, Dobó István utca 2-től 58-ig és 1-től 77-ig, Ko­csis István utca, Nemzetőr utca, Szondi György utca, Homok-tető. 023. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Katonai Kollé­gium, Puskin tér: Blaha Lujza utca, Csöpp utca, Derűs utca, Diósi út, Diós-dűlő, Dózsa György utca, Engel János József utca, Eper utca, Gyöngyösi István utca. Hétvezér utca. Me­szes-dűlő, Névtelen utca, Piroska utca, dr. Szántó László utca, Rigó- deralja utca. 024. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Sziebert Róbert Általános Iskola, Puskin tér 1.: Fürst Sándor utca. Gyár utca. Hengermalom, Puskin tér, Magtár utca. 025. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Sziebert Róbert Általános Iskola, Puskin tér 1.: Alkotás utca, Álmos utca, Buzsó- ki Imre utca, Csaba utca. Előd utca, Géza utca, Gyula utca, Hu­ba utca, Remény utca, Ságvári Endre utca, Táltos utca. 026. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: DDGáz Kultúr- ház, Felszabadulás útja 107.: Basomalom út, Basamalom-dűlő, Bulgár utca. Cinka Panna utca, Dankó Pista utca, Dltz-malom, Edi­son utca, Eozin utco. Felszabadu­lás útja, Fürj utca. Gerle utca, Gomba utca, Hőerőmű barakkok, Kisbalokány-dűlő, Nagyhidi-dűlő, Nagyhidi út, Nárcisz utca, Pécs- bányarendező, MAV-pályaudvar, Rigó utca. Téglaház utca. 027. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Gyermekorvosi rendelő, Mátyás Flórián tér 5.: Barta Lajos utca, Kanizsai Do­rottya út, Lovász Pál tér, Matusán Béla utca, Mátyás Flórián tér, Vikár Béla utca. 028. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Nagyárpádi Ál­talános Iskola, Fő tér 22.: Boros utca. Fő tér, Hajmás-dűlő, Hajmási út, Havas utca, Hámán Kató utca. Keleti Kőhíd-dűlő, Ke­mény Zsigmond utco, Kiss János ut­ca, Kultúrház utca, Mester utca, Poál László utca, Termelőszövetke­zet utca. Tüskés-dűlő, Udvardi út. Vigadó utca, Vasúti őrház (59. szá­mú) . 029. SZAVAZÓKOR. Szavazéhelyiség: Iskola Mg. gya­korlóterem, Nagypostavölgy: Kispostavölgy, Kispostavölgy-tetö, Laufer-csárda, Nagypostavölgy, Nagypostavölgy-Alsó, Nagyposta- vöIgy-Felső, Nagypostavölgy-Tető, Postavölgyi út, Reménypuszta, Zrí­nyi-puszta, Naposdomb. 030. SZAVAZÓKOR. Szavazéhelyiség: Általános Isko­la, Taksonyi József utca: Illyés Gyula út, Bizony Károly utca. 031. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános Isko­la, Taksonyi József utca: Pataki István utca, Gálovics György utca, Pesti Barnabás utca, Fáy András utca. 032. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános isko­la, Taksonyi József utca: Hajas Imre utca, Taksonyi Jó­zsef utca, König János utca, Csat­lós János utca. 033. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: malomi régi is­kola, Felső utca 42.: Akácos sor. Alsó utca, Felső ut­ca, Kis utca, Malomi szőlőhegy, Nyugati kőhíd-dűlő, Péterpuszta, ‘Kökénypuszta. 034. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Sopiana Gép­gyár, Móra Ferenc utca 72.: Bogár utca, Bókay János utca, Csologány utca, Füzes-dűlő, Gár­donyi Géza utca 34-től 58-ig és 43-tól 59-ig, Kertész utca, Keszűi út 44-től 84-ig és 47-től 89-ig, Közraktár utca, Megyeri, út 59-tól végig és 48-tól végig, Móra Fe­renc utca 79-től 141-ig, Nyárfa ut­ca 38-tól 70-ig és 31-től 47-ig, Szennyvíztelep, Víg utca, Lőtér utca. 035. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: 508. sz. Szak­munkásképző Intézet, Eszék utca 12.: Gyenis László utca. Kovács An­tal utca, Malomvölgyi út, Kriszto- vics-tanya. 036. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: 508. sz. szak­munkásképző intézet, Eszék utca 12.: Hrubi Rezső utca, Krivanek Re­zső utca, Pintér István utca, Szo- boszlai István utca, Veres János utca, Végh József utca, Porth Já­nos utca, Till József utca. 037. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános isko­la, Testvérvárosok tere: Lahti utca, Antal-malom, Gyön­gyös csárda, Loncsár-malom, Tré- nyi-malom, Vörös-malom. 038. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános isko­la, Testvérvárosok tere: Eszék utca, Testvérvárosok tere. 039. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: HIRGÉP Anten­naüzem irodája, Sarohin tábornok útja 39-41.: Sarohin tábornok útja 17-től 41- ig és 46-tól 66-ig. 040. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános isko­la, Testvérvárosok tere: Sarohin tábornok útja 68-tól 110- •9 041. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Szakmunkás kollégium, Apáczai Csere János körtér: ll'ku Pál utca páratlan oldala. 042. SZAVAZÓKOR. Szavazéhelyiség: Nevelési Köz­pont, Művelődési Ház, Apáczai Csere János körtér: Szabó Ervin tér, Komócsin Zol­tán tér. 043. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Lakásszövetkeze­ti irodája, Sarohin tábornok útja 63-65.: llku Pál utca páros oldal, Sa­rohin tábornok útja 43-tól végig és 112-től végig. 044. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános isko­la, Siklósi út 46.: Hajdú Gyula út páratlan oldal, 25- től végig, Németh László utca. 045. SZAVAZÓKOR. Szavazéhelyiség: Közösségi te­rem, Németh László utca ló.: Siklósi út, Szikora Imre utca. Vági István utca. 046. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános isko­la, Siklósi út 46.: Hajdú Gyula utca páros oldal 26- tól végig. 047. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyilég: Nevelési Köz­pont 1. számú iskola, Apáczai Cse­re János körtér: Kodolányi János utca. 048. SZAVAZÓKOR. Szovozóhelyiség: Nevelési Köz­pont 1. szán# iskola, Apáczai Csóró János körtér: Csontváry utca, Uitz Béla utca. 049. SZAVAZÓKOR. Szavazáholyiség: Általános Isko­la, Siklósi út 46.: Darvas József utca, Kassák Lajos utca. 050. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Nevelési Köz­pont 3. számú iskola, Apáczai Csere János körtér: Fülep Lajos utca. 051. SZAVAZÓKOR. Szavazőhelyiség: Nevelési Köz­pont 3. számú iskola, Apáczai Csere János körtér: Erdei Ferenc utca, Fazekas Mi­hály utca, Földes Ferenc utca, Vór- konyi Nándor utca. 052. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Nevelési Köz­pont 2. számú iskola, Apáczai Csere János körtér: Egri Gyula utca páros oldal, 58-tól végig. 053. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Nevelési Köz­pont 3. számú iskola, Apáczai Csere János körtér: Apáczai Csere János körtér, Eg­ri Gyula utca 2-től 56-ig és 1., 9., 17.. 21. 054. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Közösségi te­rem, Németh László utca 16.: Hajdú Gyula utca 1-től 17-ig és 2-től 18-ig. 055. SZAVAZÓKOR. Szavazőhelyiség: Barna óvoda, Enyezd utca 3.: Dr. Boros István utca. Laki Ist­ván utca, Málomi út. 056. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Kék óvoda, Enyezd utca 1.: Enyezd utca. 057. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Kék óvoda, Enyezd utca 1.: Izabella utca, Olga utca, Regi­na utca. 058. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: gyermekorvosi rendelő, Krisztina tér: Diana tér, Krisztina tér páros szám. 059. SZAVAZÓKOR: Szavazőhelyiség: felnőttorvosi ren­delő, Krisztina tér: Etelka utca, Lívia utca, Krisztina tér páratlan száma. 060. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános Iskola, Berek utca 15.: Éva utca, Júlia utca. 061. SZAVAZÓKOR. Szavazőhelyiség: Általános Iskola, Berek utca 15.: Gyöngyös utca, Karola utca, Zsu­zsanna utca. 062. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános Iskola. Berek utca 15,: Berek utca, Varsány utca, üzlet­sor. 063. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános Iskola, Berek utca 15.: Sarolta utca, Viktória utca. 064. SZAVAZÓKOR. Szavazőhelyiség: Általános Iskola, Anikó utca 5.: Melinda utca 15-től végig, 2. és 36. szám. 065. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: 5. számú házke- zelőség, Sarolta utca 2.: Melinda utca 1-től 13-ig, Sarohin tábornok út 2-44-ig. 066. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános Iskola, Anikó utca 5. : Anikó utca, Sarohin tábornok út 1-től 15-ig. 067. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános Iskola, Anikó utca 5.: Dóra utca. Erika utca, Kamilla utca. 068. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Himzőüzem, Templom tér 1.: Ag utca, Berzsenyi Dániel utca. Bolyai Farkas utoö, Erdély utca 25- től végig és 30-tól végig, Galamb utca. Gárdonyi Géza utca 22-től 32-ig és 31-től 41-ig, Gyulai Pál ut­ca, Honvéd tér, Makarenko utca, Micsurin utca, Rózsa utca, Tolsztoj utca, Keszüi út 2-től 42-ig és 1-től 45-ia, Móra Ferenc utca 49-től 77- ig és 52-től végig. 069. SZAVAZÓKOR. Szavazőhelyiség: Általános Iskola, Kertváros utca 2.: Béke utca, Bimbó utca, Bokréta utca, Bolqár Néphadsereg útja, Je­genyéi utca, Kertváros utca 2-től 58-ig és 1-től 71-ig, Lomb utca, László utca. Orgona utca, Táncsics Mihály utca, Tölgyes utca, Viola utca, Nagyárpádi út. 070. SZAVAZÓKOR. Szavazéhelyiség: közösségi terem, Tolsztoj utca 10.: Akác utca, Árnyas utca, Erdélyi utca 1-től 23-ig és 2-től 28-ig, Eg- ressy Gábor utca, Ésxakmegyer-dű­lő, Gárdonyi Géza utca 1-től 29-ig és 2-től 20-ig, Délmegyer-dűlő, Má­ja Ferenc utca 2-től 50-ig és 1-től 47-ig, Nyárfa utca 1-től 17-ig és 2- től 24-:g, Pannónia utca. Rakéta ut­ca, Szilva utca. Szövetség utca. 071. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Gyors- és Gép­író Iskola, Szabadság út 23.: Döghányó-dűlő, Főpályaudvar, Gi­zella utca, Ispitalja-dűlő, Kaffka Margit utca, Kapács utca, Kálvin utca, Laskó utca, Lenin tér, Mó­ricz Zsigmond utca. Szabadság út, Vasút utca, Verseny utca. 072. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Ifjúsági Ház, Szalai András utca 13.: Bajcsy-Zsilinszky Endre utca. Szá­lai András utca, Zólyom utca. 073. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Kalamár József Kollégium, Jogász utca 3.: Bacsó Béla utca. Dohány utca. Fűzfa utca, Gyöngy utca. Jogász ut­ca,-Kilián György utca, Külvárosi pályaudvar, Légszeszgyár utca, Nagybalokány-dűlő, Pipacs utca, Sport utca, Vasvári Pál utca, Mar- haréta! ja-dűlő, 48-os tér. 074. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Kalamár József Kollégium, Jogász utca 3.: Batthyány utca, Czinderi utca. Diófa utca, Hal tér. Liszt Ferenc utca, Nyírfa utca, Rákóczi út 25-től 67-ig és 28-tól végig, Rózsa Ferenc utca, Somogyi Béla utca, Tüskésré­ti út, Vágóhíd utca, Zsinkó István utca. Piac tér. 075. SZAVAZÓKOR. Szavazőhelyiség: Általános Iskola, Felsővámház utca 22.: Erzsébet utca, Katalin utca, Kö­nyök utca, Márton utca, Orsolya utca. Rudas Lásrló utca 1-től 29-ig és 2-től 26-ig, Felsővámház utca páratlan oldal 1-től végig. 076. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános Iskola, Felsővámház utca 22.: Alsóbalokány utca, Farkas István utca, Felsőbalokány utca, Felsővám­ház utca páros oldal 2-től végig, Halász utca, Lánc utca. Major ut­ca, Universitas utca, Zsolnay Vil­mos utca. Harangöntő utca. 077. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: DOZSO Műve­lődési Ház, Felsővámház utca 72.: Délibáb utca, Hajnal utca, Kala­pács utca, Kiss Ernő utca 59-től végig és 60-tól végig, Pósa Lajos utca 1-től 39-iq és 2-től 58-ig, Sarló utca, Sellő utca, Szivárvány utca, Torda utca, Tündér utca 1-től végig és 2-től 40-iq, Úivilág utca 27-től véqig és 38-tól végig, Va­dász utca 24-től 30-ig és 41-től 73- ig, Kert utca. 078. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: DOZSO Művelő­dési Ház, Felsővámház utca 72.: Avar utca, Baranyavár utca, Bo­kor utca, Dagály utca, Kiskőszeg utca, Mészkemence utca, Pélmonos- tor utca. Vadász utca 32-től végig és 75-től végig. 079. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: közösségi terem, Engels utca 2.: Dugonics utca. Hold utca, Kiss Ernő utca 1-tő' 57-ig és 2-től 58-ig, Sándor utca. Rudas László utca 31- től végig és 28-tól végig, Újvilág utca 1-től 25-ig és 2-től 36-ig, Vö­röskereszt utca. 080. SZAVAZÓKOR. Szavazőhelyiség: Óvoda, Vadász utca 8/A: Béla utca, Csillag utca, Endre utca, Rippl-Rónai utca, Tündér utca 42-től véqig, Vadász utca 1-től 39- ig és 2-től 22-ig. 081. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános Iskola, Bártfa utca 5.: Bártfa utca, Engels út 1-től 109- ig és 2-től 118-ig, Kispiricsizma-dű- lő I—II., Pósa Lajos utca 41-től vé­gig és 60-tól végig, Sorház utca. 082. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános Iskola, Bártfa utca 5.: Bányász utca, Besenyő utca, Jász utca, Kun utca, Marx út 1-től vé­gig és 2-től 122-ig, Szamárkút, Szé­kely utca, Török utca. 083. SZAVAZÓKOR. Szavazőhelyiség: közösségi helyi­ség, Bittner Alqjos utca 80.: Alsógyükési út, Bittner Alajos ut­ca, Borbálatelep, Dömörkapu, Dö- mörkapui út, Előre utca, Engels út 120-tól 242-ig és 111-től 229-ig, Fel- sőgyükési út I—Vl-ig, Kanyar utca, Középgyükési út, Muskotály utca, Nagymeszes-dűlő, Riqóder út, Sze­der utca, Vadvirág utca. Veterán utca. 084. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Pécsbányatelepi Általános Iskola, ' Gesztenyés utca 17.: Aligvárom-dűlő, András-akna, András út, Andrásbányavölgyi út, Czerékvölgy, Csákány utca, Debre- czeni Márton utca. Erdőalja, Fe­hérkúti turistaház, Flórián utca, Gesztenyés utca. Gesztenyés-dűlő, Gödör utca, Istenáldásvölgyi út, Káposztásvölgyi út, Károly utca. Károly tér, Kénes út, Kereszt kuny­hó, Kórház utca, Kórház tér, kozári vadászház, Körmöcz utca, Lámpás­tető, Lámpásvölgyi út, Nagybánya­réti völgy, Rákos Lajos utca, Sel- mecz utca, Sétatér utca, Széchenyi akna, Zöldellő utca. 085. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: SZOT Könyvtár, Pées-Mecsek: Ányos Pál utca, Bárány út, rány-tető, Beloiannisz út, Cserfa, ca. Demokrácia út, Fenyves*1 kantavári erdészház, Kardos menedékház. Károlyi Mihály út, József utca, Miléva utca, M'S1 tető, Puskin utca, Szaniszló út. 086. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Középi*kl Diákotthon, Hunyadi út 72.: Hunyadi út 68-tól 90-ig, 67-tól iq, Kálvária-dűlő, Magaslati Mikszáth Kálmán utca 14-től 11-től végig, Somfa utca, Sufl Miklós út, Székely Bertalan _] 32-től végig, 21-től végig, Tüdő na tórium. 087. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Körzeti Rendelő, Ady Endre utca 81.: Ady Endre ' utca. Alsóhavi Áqoston-köz, Domb utca. Felsói dűlő. Gyopár utca. Havi-dűlő. vihegy utca". Hegyalja utca 1*1° ig, 2-től 26-ig, Irma utca. L° utca, Magyar utca, Mező lmfe Tótra utca. Zerge utca, Zsig171 utca. Felsőhavi utca. 088. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Általános 1^ Egyetem utca 2.: Béri Balogh Adóm utca, Egy* utca. Felsőmalom utca, Irányi niel tér, Lenke utca, Koller u Harangöntő utca, Kossuth Lajo* ca 50-től végig, 53-tól végifi; Majorossy Imre utca 2-től 20-ifli tői 17-ia, Nagy Lajos utca, út 69-től végig. 089. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: HUNOR * tyűgyár, Dr. Majorossy Imre 36.: Ágoston tér, Áqota utca, köz, Domonkos utca, Ferenc ‘ Gáspár utca, Dr. Majorossy , utco 19-től végig, 22-től ví Szikla utca. Tettve utca, Tetty® Vince utca, Zidina-környék. 090. SZAVAZÓKOR. Szavazőhelyiség: HUNOR K**1 gyár, Dr. Majorossy Imre utco _Barátúr utca, Boldizsár utco» nyák utca, Böck János utc?'j mitrov utca. Heqyalja utca véqig, 28-tól véaiq. MajténV1, renc utca, Menyhért L*ca, Tör utca. 091. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: közösségi ^ ség, Március 21. tér 11—12.: Gergely utca, Iqnác utca. •jtca, István utca, Március 2l-( Nap utca, Nyúl utca, ÓtemeK ca, Péter utca. 092. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiséq: közösségi * ség, Március 21. tér 11—12.: Antal utca, Derkovits utca. ház utca, Kálmán utca, Moíl utca, Mihály utca, Szőlő | Tettye-dűlő, Tinódi utca. Vak tyán utca, Viráq utca. Zöldfa 093. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Népmű* Szövetkezet, Déryné utca 17-1” Anna utca, Bástya utca. ^ tér, József utca, Kis Flórián Megye utca., Zetkin Klóra utcö 094. SZAVAZÓKOR. Szavazőhelyiség: Nép«**^? Szövetkezet, Déryné utca 17-1 ' Déryné utca, János utca. Gyula utca, Meqye-köz, utca, Nagy Flórián utca. 095. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: BördisZ^ Szövetkezet, Munkácsy Mihály 10.: Boltív-köz. Gábor utca, Ferenc utca, Kossuth Lajos üt tői 51-iq. 2-től 48-ig, Lyceürt1 Percze! Mór utca 1-től vég'9 ration oldal, Széchenyi tér, ház tér, Tanácsház-köz. 096. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Horvát-S**^ légium, Fürdő utca 1.: Bercsényi utca. Fürdő utcö* mark Károly utca, Kisfaludy Kossuth tér, Munkácsy Mihály | Perczel Mór utca páros ofa gig, Széchenyi-köz, Tímár utc di Miklós utca. 097. SZAVAZÓKOR. Szavazőhelyiség: Általános ** Jókai Mór utca 49.: „ Csébi testvérek útja, lpor Jókai Mór utca 27-től végig* végig, Móricz Zsigmond tér. 098. SZAVAZÓKOR. Szavazőhelyiség: Általános 15 Mátyás király utca 15.: Dischka Győző utca, Jók^V utca 1-től 25-iq. 2-től 22-io. \ király utca. Sallai utca, Dr- dy Antal utca, Zrínyi Mikló* 099. SZAVAZÓKOR. Szavazóhelyiség: Leőwey j Gimnázium, Szent István tér Bem utca, Citrom utco, 0°^ Eötvös utco, Esze Tamás j Geisler Eta utca, Hunyadi j út 1-től 11-lq, 2-től 12-ig. Pannonius utca, Jókai tér, utca, Leonardo da Vinci Szent István tér, Székesfehér'' ca, Teréz utco.

Next

/
Oldalképek
Tartalom