Dunántúli Napló, 1980. február (37. évfolyam, 31-59. szám)

1980-02-12 / 42. szám

A Dunántúlt Tlgplö 1980. február 12., kedd ÍREK 1980. FEBRUAR 12 KEDD Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LIDIA nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 6.56 — nyug­szik 17.01 órakor. A Hold kél 3.27 — nyugszik 12.52 órakor. hlr^I Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnö­ke hétfőn fogadta Ahmed Abdo Rageh rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, a Jemeni Népi Demokratikus Köz­társaság új magyarországi nagykövetét, aki átadta meg­bízólevelét. A megbízólevél át­adáson jelen volt Garai Róbert külügyminiszter-helyettes. * Ülést tartott a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének központi vezetősége a Fészek Művészklubban. A tanácskozá­son elfogadták a vezetőtestüle­tek ez évi munkatervét, vala­mint a szövetség idei nemzet­közi programját. Döntöttek' az 1980. évi költségvetésről is. A központi vezetőség a továbbiak­ban személyi kérdésekről tár- gyalt. Vass Imrét, a szövetség eddigi főtitkárát felmentették tisztségéből és megválasztot­ták a szövetség elnökének. Si- mó Tibort a központi vezetőség kooptálta tagjai sorába és megválasztotta a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének főtitkárává. •Se Az Elnöki Tanács Vass Imrét több évtizedes munkássága el­ismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából a Szocialista Ma­gyarországért Érdemrenddel tüntette ki. A kitüntetést Jakab Sándor, a SZOT főtitkárhe­lyettese adta át. SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Tüli és bár­sony (este 7 órakor) Törzs­bérlet. HANGVERSENY Komló, Vízmű dísztermében: Felnőttbérlet III. hangversenye (19 órakor) MOZI Petőfi: „ Vállalom, főnöki (2, 4) Asszony, férj nélkül (6, f9) Kossuth: Vasárnapi szülők (10, 12, 6, 8) Mentsd meg Zapatátl (2) Asszony, férj nélkül (4) Tanárképző Főiskola: Magyar rapszódia (5) A burzsoázia diszkrét bája (f8) Fekete Gyé­mánt: A Jó, a Rossz és a Csúf (6) Jószerencsét: Az égigérő fű (4) A farmer felesége (6) Rákóczi: A szökés (5, 7) Má­jus 1.: A kedves szomszéd (fő) Boly: Ned Kelly (8) Har­kány: Rafferty és a lányok (7) Komló, Május 1.: Sugar- land i hajtóvadászat (f5, f7) Komló, Zrínyi: Hair (f4, hnő, 8) Mohács: Férfiak nélkül (6, 8) Pécsvárad: Buffalo Bill és az indiánok (7) Sásd: A Blo­kád folytatása (7) Sellye: Fe­kete fülű fehér Bim (7) Siklós: Severi no (7) Szenttőrinc: Nick Carter, a szuperdetektív (7) Szigetvár: Az első kísértés (fő) Szelíd motorosok (8) Villány: Allegro barbaro (5, 7) Várható időjárás kedd estig: eleinte borult idő, többfelé ismétlődő esővel, záporral. Ké­sőbb nyugat felől csökkenő fel­hőzet, már kevesebb helyen esővel. Megélénkülő, a Dunán­túlon megerősödő északnyugati, északi szél. Keleten helyenként köd. VáiTiató legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: mínusz 2, plusz 3, legmagasabb nappali hőmérséklet kedden: 4—9 fok között alakul. Távolabbi kilátások szerdától szombatig: változóan felhős idő, legfeljebb kisebb esővel. A hőmérséklet az időszak vé­gén emelkedik. Legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet mí­nusz 3, plusz 2 fok között. Leg­magasabb nappali hőmérséklet plusz 4—plusz 9 fok között, je­lentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország terü­letének 10 százalékán várható. — Stúdió foglalkozás. Az MSZMP Baranya me­gyei Oktatási Igazgatósá­gának újságíró stúdiója a legközelebbi foglalkozását február 13-án, szerdán 16.00 órai kezdettel az MTV Pécsi Körzeti Stúdió­jában tartja. (Pécs, Sör­ház u.) — Berták László költő szerzői estjére kerül sor ma, február 12-én este 7 órakor a Pécsi Ifjúsági Házban, a hónap művé­szeinek programjaként. Az esthez bevezetőt mond Csűrös Miklós irodalom- történész. Tázláron Halálos végű baleset történt a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat szanki üzeme tázlári olaj- és gázfogadó állomásá­hoz épített új gázcső vasárnapi nyomáspróbája közben. A veze­ték robbanásszerűen szétsza­kadt, a szétrepülő repeszek ha­lálra sebezték a Mátraalji Szénbányák vezetéképitő rész­legének két dolgozóját, Fehér Tibor főépítésvezetőt és Szabó István építésvezetőt. Nándai István szerelésvezető megsérült, ezért kórházba szállították. A baleset körülményeinek tisztá­zására a szolnoki kerületi Bá­nyaműszaki Felügyelőség és a rendőrség szakértői megkezdték a vizsgálatokat. — Takarmány mintabolt. A Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat a kis­termelők jobb ellátása ér­dekében új takarmány mintaboltot nyitott Szent- lőrincen és a mágocsi raktáránál. — Lakásátadás. A PIK Ivov-kertvárosi házkezelő- sége tegnap vette át a Csontváry utca 10. számú — 79-es jelű — tízszintes épületet. A lakáskiutalás­sal rendelkező lakók a bérleti szerződéseket meg­köthetik. ih — Átdolgozta a Dom­bóváron épülő dizel-bázis beruházási programját a pécs—budapesti-- vasútvo­nal villamosítási igényeit is figyelembe véve a MÁVTI. Beruházónak a MÁV Pécsi Igazgatósága helyett a Budapesti MÁV Beruházási Igazgatóságát jelölték ki. Remélik, hogy a mintegy 400 millió forin­tos beruházás kivitelezése meggyorsul, és 1985-re át­adja a vasútnak az új lé­tesítményt a Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat. Az építkezések már több mint öt éve tartanak. — Kirándulóközpont­nak alkalmas parkerdőt alakítottak ki Tapolca kö­zelében, a Viszló patak festői völgyében. A „bauxitváros” pihenni, sportolni vágyó lakóit praktikusan felszerelt erdei tornapálya fogadja. Felké­szültek itt a váratlan eső­zésre is: fedett menedék­helyeket építettek. A Fonottbútor és Kosáripari Szövetkezet évente mint­egy huszonnyolcmillió forint értékben készít fonott bú­torokat. Termékeik java részét trópusi nádból és hazai fűzből készítik. Szállítanak Svédországba, Hollandiába, az NSZK-ba és Európa számos más országába is. 04-05-07 A X. kerület, Dobi István úton Fülöp Sándor 21 éves fel­szolgáló, budapesti lakos ittas állapotban, nem az útviszo­nyoknak megfelelő sebességgel vezette személygépkocsiját és összeütközött a Salamon István 26 éves autószerelő, budapesti lakos által vezetett személy­autóval. A baleset következté­ben Fülöp Sándor utasa, Sza­bó Lászlóné 20 éves felszol­gáló, budapesti lakos a hely­színen meghalt, a két gépko­csivezető könnyű sérülést szen­vedett. Fülöp Sándort a rend­őrség őrizetbe vette, jogosítvá­nyát bevonta és eljárást indí­tott ellene. * Holtan találták Bozsóki Jó­zsef 56 éves MÁV ellenőr, gár­donyi lakost Gárdonynál, a Velencei-tóban. A vizsgálat megállapította, hogy Bozsóki a tó jegén léket vágva horgá­szott, eközben a jég beszakadt és a férfi vízbefulladt. * Budimácz Zsolt 7 éves tanuló sióagárdi lakos Sióagárd ha­tárában a Sárvíz-csatornán csónakázás közben a vízbe ugrott és megfulladt. * Halálos közlekedési baleset Tegnap hajnalban Szigetvár és Kétújfalu között halálos közúti baleset történt. Hutvágner László 26 éves szigetvári lakos Szigetvár felől Kétújfalu felé vezette a Balatonboglári Talaj­javító Vállalat autóbuszát. Két­újfalu előtt 150 méterrel elütöt­te a vele szemben az úttest bal oldaláról az autóbusz elé tántorodó Csokona Sándor 47 éves gyűrűsi gyalogost. A bal­eset következtében Csokona Sándor a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe. A felelős­ség tisztázása folyamatban van. * Szabolcs-Szatmár megyében a demecseri vasútállomás terü­letén egy áthaladó vonat el­ütötte a vágányok között ha­ladó Zám Margit 27 éves ad­minisztrátor, Szaniszló Erzsébet 21 éves adminisztrátor és Sza­niszló Magdolna 20 éves ad­minisztrátor demecseri lakoso­kat, akik a helyszínen meghal­tak. A vizsgálat eddigi megál­lapítása szerint a gyalogosok szabálytalanul és figyelmetle­nül tartózkodtak a sínek között. A rendőrség MÁV-szakértők be­vonásával folytatja a baleset vizsgálatát. Gépkocsi­átvételi sorszámok Trabant Limousine (Budapest) 23 470, Trabant Limousine (Győr) 9946, Trabant Limousine Speciál (Budapest) 37 211, Tra­bant Limousine Speciál (Győr) 20 143, Trabant Limousine Hycomat 9075, Trabant Combi (Budapest) 5239, Trabant Com­bi (Győr) 1638, Wartburg Li­mousine 17 263, Wartburg de Luxe 23 235, Wartburg de Luxe tolótetős 6350, Wartburg Li­mousine tolótetős 3657, Wart­burg Tourist 8021, Skoda 105 S (Budapest) 7515, Skoda 105 S (Győr) 5672, Skoda 105 S (Debrecen) 4413, Skoda 120 L (Budapest) 6786, Skoda 120 L (Debrecen) 3788, Skoda 120 L (Győr) 4243, Polski Fiat 1500 16 610, Polski Fiat 126 26 345, Zaporozsec 30 507, Lada 1200 (Budapest) 108 327, Lada 1200 (Debrecen) 59 996, Lada Combi 16 404, Lada 1300 (Budapest) 19 288, Lada 1300 (Debrecen) 10 710, Lada 1500 29 888, Lada 1600 (Budapest) 5876, Lada 1600 (Debrecen) 2220, Dácia 15 500, Moszkvics 2140 8876. — Papírhulladék-gyűjtési akció — virágtartókért. Az uránvárosi 4-es sz. körzeti Népfront Bizottsága és a Vöröskereszt 36-os alap­szervezete papírhulladék­gyűjtési akciót szervez feb­ruár 25-től 27-ig, az így nyert összegből a 6-os út mentén lévő házak abla­kaira szerelhető virágtartó­kat vásárolnak. A MÉH 28-án reggel szállítja el az összegyűjtött hulladé­kot. Ezúton is kérik a la­kosság támogatását. — Tizenkét szocialista brigád, valamint a Bajcsy- Zsilinszky laktanya Kulich Gyula KISZ-alapszervezet együttműködési szerződést írt alá a pécsi Melinda ut­cai óvodával. A patro­nálok idén elsőként az óvodai udvar újjávarázso­lására vállalkoztak. — A Minisztertanács rendelete intézkedett a magánszemélyek gépjár­műhasználatáról. A jog­szabály szerint magánsze­mélyek motoros kapán és 14 lóerős kistraktoron kí­vül — amelynek beszer­zésére eddig is volt lehe­tőség —, a továbbiakban 30 lóerő teljesítményű, új mezőgazdasági vontatót és annak alapgépeit vagy legfeljebb 35 lóerő telje­sítményű, használt mező- gazdasági vontatót és az ehhez szükséges munka­gépeket, és legfeljebb 3 tonna hasznos teherbírású pótkocsit üzemeltethetnek. Az Agrotröszttől kapott tá­jékoztatás szerint a szov­jet külkereskedelemmel létrejött megállapodás alapján a második ne­gyedévben több száz trak­tor érkezik. A megrende­lők két újabb típusból vá­laszthatják ki a számukra megfelelőt. A szovjet kül­kereskedelem 500 T 25 A mintájú, 25 lóerős traktort szállít Magyarországra, emellett még 160 T 16 M traktor is a magánszemé­lyek rendelkezésére áll. A gépeket a beérkezés után nyomban forgalmazzák. — Aratók fájának ne­veznek egy legalább 150 200 éves szilfát a Fejér megyei Nagylókhoz tarto­zó Szilfamajorban. A régi puszta is erről kapta a nevét. A most is egészsé­ges szilfa alatt aratáskor ebédidőben 50—60 részes­arató is elfért egyszerre, oly nagy árnyékot adott. Mindenképpen védelmet érdemel a helytörténeti értékű öreg fa. — Bozótirtás lesz — öt év után ismét — Magyar- ország legnagyobb vad pünkösdirózsa termőhe­lyén, a negyven hektáron védett hosszúhetényi Nagymezőn. A munkát az országosan védett terület gondozója, a bogádi Zen­gő Gyöngye Tsz végzi, amire idén több mint 100 000 forintot fordítanak. A legelőrendezésre azért van szükség, mert a bá­náti bazsarózsa csak nap­fényes tisztásokon, mező­kön nyílik. — Állatok mozgása cím­mel a madarakról és az emlősökről szóló filmet ve­títik 12-én délelőtt 10 óra­kor Mohácson, a Művelő­dési Központ ifjúsági klub­jában. Rendezvények A jazz gyökerei. Február 12-én este 18.30 órakor a sik­lósi Úttörő és Ifjúsági Házban a jazz klub nyitó előadását tartja Rékai János zenetanár. * Jugoszláv" táncosok Dunaszek- csőn. Február 16-án este 18 órakor a dunaszekcsői Műve­lődési Házban a Jugoszláviai Magyarok Szövetsége Központi Táncegyütese ad színes műsort. Tűzoltóból. Február 16-án es­te 20 órától a dunaszekcsői tűzoltó egyesület rendezésében tűzoltóbált tartanak a művelő­dési házban. DIÓ­RÁDIÓ KOSSUTH RADIO 8.27: Nem az én asztalom. 8.57: Népdalok, néptáncok. 9.44: Zenés képeskönyv. 10.05: MR 10—14. 10.35: Zenekari mu­zsika. 11.43: Ragtime. Rádió­játék. 12.35: Törvénykönyv. 12.50: A Rádió Dalszínháza. 14.26: Moldován Stefánia nó­tákat énekel. 14.40: Arcképeik a Szovjetunió népeinek irodal­mából. 15.10: Romantikus kó­rusmuzsika. 15.28: Nyitnikék — kisiskolások műsora. 16.11: Ma­gyar előadóművészek. 17.07: Fiatalok stúdiója. 17.32: ökrös Oszkár cimbalmozik. 17.45: A Szabó család. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 19.15: Min­denki zeneiskolája. 20.09: Hosszú gyeplő, rövid gyeplő. Riport. 20.39: Wagner: Az is­tenek aíkonya — zárójelenet. 21.00: Tudomány és gyakorlat. 21.30: Népdalok. 22.20: Nagy­városi gondok az USA-ban. fii. rész.- 22.30: David Munrow blockflőte-együttese játszik. 22.50: Meditáció. 23.00: Zene­kari muzsika. 0.10: Táncok szov­jet operettekből. PETŐFI RÁDIÓ 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Társalgó. 10.33: Zenedél- előtt. 12.25: Látószög. Ifjúsági jegyzet. 12.33: Melódiakoktél. 13.29: Éneklő Ifjúság. 14.00: Kettőtől hatig . . . 18.00: Tip­top parádé. 18.33: Beszélni ne­héz. 18.45: Bárdos Lajos nép­dalkórusaiból. 18.58: Barango­lás régi hanglemezek között. 19.20: A magyar marxista filo­zófia a két világháború köpött. 19.30: Csak fiataloknak. 20.33: Budapest vetélkedő. 22.30: A tegnap slágereiből. 23.15: Nó­ták. HARMADIK MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Ka­tedra. 10.05: Operarészletek. 11.05: Győri beszélgetés Albert Nangelsdorffal. 11.40: Andor Ilona Mendelssohn-motettákat vezényel. 12.03: Kamarazene. 14.00: A háborúnak vége. Szántó Piroskával beszélget Kabdabó Lóránt. 14.30: Barokk szerzők műveiből. Közben: 15.00: A véges végtelen. 15.30: A szimfonikus zene folytatása. 16.30: Mi a véleményed? 16.50: Miroslav Cangelovic operaáriákat énekel. 17.29: Ka­tedra. 18.04: Új magyar zene a Rádióban. 19.05: Nem tudom a leckét. 19.35: A másik szo­ba. Rádiójáték. 19.56: Világ­hírű énekesek dalfelvételeiből. 20.34: Újdonságainkból. 21.06: Zenekari muzsika. PÉCSI KÖRZETI STÚDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Kovács Kati1, Hofi Géza, Koós János és Bolba Tamás énekel. 17.15: Közérdekű magánügyek. Borra­való, csúszópénz, hálapénz. Si­mon Márta műsora. 17.25: Vár­nai Ferenc népdalfeldolgozá­saiból. 17.35: Zárszámadás . . . Müller István jegyzete. 17.40: Zenés kívánságok. 18.00: Dél­dunántúli híradó. 18.15: A Bac­cara együttes lemezeiről. 18.30: Szerb-horvát műsor. Hírek. — Jugoszláv tánczene. — Ifjúmun­kások. Riporter: Kricskovics An­tal. — Hanglemeztárunk újdon­ságai. 19.00: Német* műsor. Hírek. — Mohácsi ipari üze­mekben jártunk. Hetényi Árpád és Reil József műsora. — Hall­gatóink kérésére. 19.30: Műsor­zárás. MAGYAR TV 10.00: Tévétorna (ism., sz.). 10.05: Magyar nyelv (ált. Isk. 2. o. sz.). 10.20: Orosz nyelv (ált. isk. 6. o. — sz.) 10.40: Óvodások filmműsora. Kisfilm- összeállítás. 1. Kvak-kvak. Olasz animációs filmsorozat. 7. rész: A papagáj (ism., sz.) 2. Kezdődjék a játék. NDK bábfilmsorozat. 12. rész: Cir­kusz (ism., sz.). 11.05: Osz­tályfőnöki óra (ált. i'sk. 3—4. o.). 15.25: Magyar nyelv (ism., sz.). 15.40: Osztályfőnöki óra (ism.). 16.50: Orosz nyelv (ism., sz.). 16.40: Hírek. 16.45: Melyiket az ötezerből? Pálya- választási műsor gyerekeknek. A molnár (ism.). 17.00: Add a kezed. Chilei műsor gyere­keknek (ism., sz.). 17.30: Min­denki iskolája. Földrajz. 18.00: Reklám. 18.05: Kémia. 18.35: Két nyelven — közös dolgaink­ról. Á Horizont szerkesztőség műsora. 19.05: Reklám. 19.10: Tévétől na (sz.). 19.15: Esti mese (sz.). 19.30: Tv-híradó (sz.). 20.00: Gyökerek. Magya­rul beszélő amerikai1 tévéfilm­sorozat. XII/12. rész (sz.) 20.50: A repülés története. Francia filmsorozat (sz.). VII/7. rész. A hangnál is sebeseb­ben. 21.40: Szív vagy-e Buda­pest? Bajor Nagy Ernő tévé­jegyzete (sz.). 21.50: Művészeti Magazin (sz.). 22.40: Tv-hír­adó 3. (sz.). MÁSODIK MŰSOR 20.00: Koncert Moszkvából. Szovjet komolyzenei film (sz.). 21.00: A „Gyökerek" gyökerei. Stúdióbeszélgetés a könyvről és a tévésorozatról. 21.35: Tv- híradó 2. (sz.). 21.55: Autó­motorsport. A Telesport tech­nikai magazinja (sz.). 22.15: Nincs mit felvennem. Magyarul beszélő NDK tévéfilm. JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv­napló. 17.45: Akarni kell, merni kell — gyermekműsor. 18.15: Könyve^ és eszmék. 18.45: Né­pek zenéje. 19.15: Rajzfilm. 19.27: Ma este bemutatjuk. 20.00: Nyitott képernyő. 22.55: Háborús menyasszony voltam — amerikai film. MÁSODIK MŰSOR 17.30: Kis koncert. 16.45: A rajzfilmfesztivál elé. 19.00: Az ausztráliai vadonban. 20.00: Dick van Dyke szórakoztatja önöket. 20.50: Huszonnégy óra. 21.10: Kihívások. 22.00: Költői színház: Az álom. 22.30: Film- fesztivál krónika. — Megyei bemutató ta­nítás oroszból. A jövő tan­évben a 4. osztálytól be­vezetésre kerülő orosz- oktatásba bekapcsolódó tanítók részére kedden, február 12-én bemutató tanítást tart dr. Hajzer La- josné, az Acsády Ignác úti Általános Iskola taná­ra. A tanítók a bemutató során a szakköri keretben folyó orosz oktatási refor­mot előkészítő kísérleti anyag tanításának elvi- módszertani problémáival ismerkednek majd. A Szovjetunió című magyar nyelvű szovjet folyóirat ünnepi számmal emlékezik meg feb­ruárban megjelenése ötvenedik évfordulójáról. Ez alkalomból a folyóiratot Lenin-renddel tüntet­ték ki, Leonyid Brezsnyev kö­szöntő üzenetét kiadványuk el­ső oldalán közlik. A februári szám gazdag tartalmából fel­hívjuk a figyelmet Alekszej Ko­szigin miniszterelnök cikkére, aki azokról a feladatokról ír, melyeket az országnak a terv­szerű gazdasági irányítás javí­tása érdekében el kell végez­nie. A sok Moszkvában vég­zett magyar diák bizonyára szí­vesen olvassa a Lumumba Né­pek Barátsága Egyetem húsz­esztendős tevékenysége alkal­mából megjelentetett riportot. A folyóirat több érdekes szovjet tájat, embereket mutat be, köz­tük a tadzsikisztáni hegyek kö­zött épülő vízierőművet, a kal­mükök földjének átalakulását. Megjelentették Méhes Lajos­nak, az MSZMP Budapesti Bi­Propagandistáknak ajánljuk Miről írnak a magyar nyelvű szovjet lapok? zottsóga első titkárának cikkét, melyben a főváros felszabadu­lása évfordulója alkalmából a két nép közötti kapcsolatokról, Budapest fejlesztésének tervei­ről ír. Sokoldalú körképet nyújt a 16 oldalas kulturális mellék­let is. A Lányok, Aszonyok ez évi második számában Viszontlá­tásra címmel olvasható Tarján Györgyi, Oszter Sándor, Her­nádi Gyula írása, melyben a XI. moszkvai nemzetközi film- fesztiválról számolnak be. Egy riportban arról olvashatunk, hogy a Körösi Csorna Sándor Gimnázium diákjai néhány tár­gyat orosz nyelven tanulnak, ezáltal jól elsajátíthatják a természettudományok és társa­dalomtudományok orosz szak- kifejezéseit. A Szovjet Irodalom februári száma Anatolij Ribakov: Ne­héz homok című kisregényét közli, melyben a második vi­lágháború emberirtó kegyetlen­ségeire emlékezik vissza. Bo­risz Polevoj: Riportjaim törté­nete című írásával jelentkezik, mely nem önéletrajzi írás, ha­nem inkább a kortársak törté­neteiről szól. A Fáklya legutóbbi számá­ban megemlékezik Lenin szü­letése száztizedik évfordulójá­ról. Bemutatja többek között az Októberi Forradalomról elneve­zett moszkvai zeneiskolát, a Szovjet—Magyar Baráti Társa­ság tagcsoportját, riportot kö­zöl a Száján—Susenszkaja ví­zierőműről, a Zejai vízierőmű­ről, a BAM építkezéséről. Ké­pes összeállítást közölnek Bu­dapestről, Győrről, Miskolcról. Az Orosz Észak építészeti kul­túrájának remekeit mutatják be azok a színes felvételek, ame­lyeknek főszereplője Kizsi, egy sajátos múzeumfalu. (M) Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügye­letek gyermek bel betegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika, Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sely- lyei járás: Megyei Gyermek- kórház. Gyermeksebészeti, gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon Megyei Gyermek- kórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: Me­gyei Kórház (fertőző osztály). Sebészet: Pécsbányatelepi Kór­ház. Baleseti sebészet: I. sz. klinikai tömb. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Felnőtt fül-, orr-, gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. SOS-ÉLET telefonszolgálat hivószáma: 12-390 — este 7-től reggel 7 óráig. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK I. kér.: Pécs-Vasas II. Beth­len. G. u. 8. 10/52. sz. gyógy­szertár, Pécs-Meszes, Szeptem­ber 6. tér 1. 10/3. sz. gyógy­szertár, II. kér.: Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár, Pécs, Munkácsy M. u. 4. 10/9. sz. gyógyszertár, III. kér.: Pécs, Veress E. u. 2. 10/7. sz. gyógy­szertár. ♦ — Villamosítják a bu­dapest—pécsi vasútvona­lat a hatodik ötéves terv időszakában. A beruházá­si program már készül a MAVTI-nál. A beruházás összege az előzetes számí­tások szerint megközelíti a háromnegyedmilliárd forintot. Az elképzelések­nek megfelelően jövőre ki­sebb kivitelezésbe fognak, a villamosítással Budapest felől indulnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom