Dunántúli Napló, 1960. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-04 / 2. szám

6 NAPLŐ I960. JANUÁR I Vasárnap megkezdték edzéseiket a Dózsa és a PVSK labdarúgói Néhány hetes pihenő után váro­sunk NB I-es és NB Il-es labda­rúgó-csapata, a Pécsi Dózsa és a PVSK megkezdte felkészülését a tavaszi évadra. A lila-fehérek a Tüzér utcai pá­lyán találkoztak vasárnap dél­után 2 orakor, hogy megkezdjek a tervszerű munkát. A Dózsa já­tékosai a felkészülés megkezdése előtti időben aktív pihenőt tar­tottak — a játékosok az Urán SC uszodájában rendszeres úszóed­zéseket végeztek. A PVSK labdarúgói új edzővel kezdik meg a felkészülést. A csa­pat edzésének irányítását dr Vető Károly vette át. Az edző munka­tervében a felkészülés kezdetekor mezei futás és tornatermi edzé­sek szerep sínek. Az NB III. tavaszi mérkőzéseinek sorsolása I. forduló, február 28: Szabad: Kiskunhalasi Kinizsi, Csepel Autó —Dombóvár, Bácsalmás—Bonyhád, Pécsi Vasas—Székesfehérvár, Bajai Építők—Pécsi Bányász, Pécsi Dó­zsa—Bajai Bácska, Kiskunhalasi Dózsa—Pécsi BTC, Komló—Kapos­vári Kinizsi, Szekszárd—Kaposvári Dózsa. A kosárlabda férfi NB I. őszi eredménye 1. Bp. Honvéd 13 13 — 1173: 702 26 2. MAFC 13 12 1 1087 : 808 23 3. Csepel 13 10 3 939: 788-23 4. Baja 13 9 4 1002 : 949 22 5. Ganz— MA VAG 13 9 4 958: 861 22 «. BVSC 13 8 5 983: 881 21 7 Pécs 13 6 7 1017:1029 19 8. Diósgyőr 13 6 7 917:1009 19 19. SZEAC 13 5 8 889: 975 18 10. BEAC 13 5 8 870:1021 18 11. Sz. Építők 13 3 10 882: 955 16 12. VTSK 13 3 10 958:1059 16 I 13. Bp. HSC 13 1 12 637:1033 14 14. MTK 13 1 12 727: 972 14 | II. forduló, március 6: Szabad: Szekszárd. Kaposvári Dózsa—Kom­ló, Kaposvári Kinizsi—Kiskunhalasi Dózsa, Pécsi BTC—Pécsi Dózsa, Bajai Bácska—Bajai Építők, Pécsi Bányász—Pécsi Vasas, Székesfehér­vár—Bácsalmás, Bonyhád—Csepel Autó, Dombóvár—Kiskunhalasi Ki­nizsi. ül. forduló, március 13: Szabad: Dombóvár. Kiskunhalasi Kinizsi— Bonyhád, Csepel Autó—Székesfe­hérvár, Bácsalmás—Pécsi Bányász, Pécsi Vasas—Bajai Bácska, Bajai Építők—Pécsi BTC, Pécsi Dózsa— Kaposvári Kinizsi, Kiskunhalasi Dózsa—Kaposvári Dózsa, Komló— Szekszárd. IV. forduló, március 20: Szabad: Komló. Szekszárd—Kiskunhalasi Dózsa, Kaposvári Dózsa—Pécsi Dó­zsa, Kaposvári Kinizsi—Bajai Épí­tők, PBTC—Pécsi Vasas, Bajai Bácska—Bácsalmás, Pécsi Bányász —Csepel Autó, Székesfehérvár— Kiskunhalasi Kinizsi, Bonyhád— Dombóvár. V. forduló, március 27. Szabad: Bonyhád. Dombóvár—Székesfehér­vár, Kiskunhalasi Kinizsi—Pécsi As Urán S(? ússóssak- osztáiyánah háziversenye ban klemlkedő Vlaskovics József 2:55,6 mp-es ideje, a 4x50 m-e6 vegyesúszásban. Az úttörő fiú versenyzőknél jól szerepelt Kovács István, aki az 50 m-es gyorson 36 mp-et, 50 m-es háton 43 mp-et, a 4x25 m-es vegyesúszásban 1:39 mp- et úszott A nőknél a legkellemetlenebb meglepetést az utánpótlás váloga­tott kerettag Baczoni Katalin okozta, aki minden versenyszám­ban vereséget szenvedett. Tóth Agnes 1:23 mp-es eredménye 100 m-es gyorson Kopár Zsuzsa 1:31 mp-es ideje a 100 méteres háton és Meződ! Judit 36 mp-es eredmé­nye az 50 méteres gyorson jónak mondható. • — Végeredményben jól sikerült a házi verseny — mondotta And- renyikov Jenő, az Urán SC úszó- szakosztályának vezetője. Láthat­tuk, hogy mire képesek verseny­zőink, hiszen minden úszásnem­ben indulnia kellett mindenkinek. Az 1960-as verienyév nagy felada­tok elé állít bennünket. Biztos vagyok abban, hogy fiatal ver­senyzőink megállják helyüket az NB II-ben és az országos verse­nyeken. Uleződi Jutka, az Vran SC egyik legtehetségesebb női úszója Az Urán SC úszószakosztálya két napig tartó házi versenyt rende­zett. melyen a szakosztály tagjai minden úszásnemben indultak. A legjobb teljesítmény Hunyor Gyu­la nevéhez fűződik, aki a 100 m-es mellúszásban 1:23 mp-es idővel, a 4x50 m-es vegyesúszásban pedig 2:55,6 mp-es idővel győzött. A ser­dülő fiú hátuszók közül Tóth László és Papp Csaba eredménye biztató. Felnőtt férfi vegyesúszás­DUNÁNTÜLI NAPLÓ ■\ Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő: Vasvári Ferenc. Kiadja a Dunántúli Napló Lapkiadóvállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs. lózsef Attila u. 10. Telefon: 15-32. 15-33. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály u. 10. sz. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivatalok­nál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 11,— Ft. Bányász, Csepel Autó—Bajai Bács­ka, Bácsalmás—PBTC, Pécsi Vasas —Kaposvári Kinizsi, Bajai Építők— Kaposvári Dózsa, Pécsi Dózsa— Szekszárd, Kiskunhalasi Dózsa— Komlói Béta-akna. VI. forduló, április 3. Szabad: Kiskunhalasi Dózsa. Komló—Pécsi Dózsa, Szekszárd—Bajai Építők, Kaposvári Dózsa—Pécsi Vasas, Ka­posvári Kinizsi—Bácsalmás, Pécsi BTC—Csepel Autó, Pécsi Bányász —Dombóvár, Székesfehérvár— Konyhád. VII. forduló, április 10: Szabad: Székesfehérvár. Bonyhád—Pécsi Bányász, Dombóvár—Bajai Bácska, Kiskunhalasi Kinizsi—PBTC, Cse­pel Autó—Kaposvári Kinizsi, Bács­almás—Kaposvári Dózsa, Pécsi Va­sas—Szekszárd, Bajai Építők— Komló, Pécsi Dózsa—Kiskunhalasi Dózsa. VIII. forduló, április 24. Szabad: Pécsi Dózsa. Kiskunhalasi Dózsa— Bajai Építők, Komló—Pécsi vasas, Szekszárd—Bácsalmás, Kaposvári Dózsa—Csepel Autó, Kaposvári Ki­nizsi—Kiskunhalasi Kinizsi, PBTC —Dombóvár, Bajai Bácska—Bony­hád, Pécsi Bányász—Székesfehér­vár. IX. forduló, május 3. Szabad: Pécsi Bányász. Székesfehérvár— Bajai Bácska, Bonyhád—PBTC, Dombóvár—Kaposvári Kinizsi, Kis­kunhalasi Kinizsi—Kaposvári Dó­zsa, Csepel Autó—Szekszárd. Bács­almás—Komló, P. Vasas—Kiskun- halati Dózsa, Bajai Építők—Pécsi Dózsa. X. forduló, május 8. Szabad: Bajai Bácska. Pécsi Bányász— PBTC, Székesfehérvár—Kaposvári Kinizsi, Bonyhád—Kaposvári Dó­zsa, Dombóvár—Szekszárd, Kis­kunhalasi Kinizsi—Komló, Csepel Autó—Kiskunhalasi Dózsa, Bácsal­más—Pécsi Dózsa, Pécsi Vasas- Bajai Építők. XI. forduló, május 15. Szabad: Bajai Építők. Pécsi Dózsa—P. Va­sas, Komló—Csepel Autó, Szek­szárd—Kiskunhalasi Kinizsi, Ka­posvári Dózsa—Dombóvár, Kapós vári Kinizsi—Bonyhád, PBTC—Szé kesfehérvár. Bajai Bácska—Pécs: Bányász, Kiskunhalasi Dózsa— Bácsalmás. XII. forduló, május 22. Szabad: Pécsi Vasas. Bajai Építők—Bács­almás, Pécsi Dózsa—Csepel Autó, Kiskunhalasi Dózsa— Kiskunhalasi Kinizsi, Komló—Dombóvár, Szek­szárd—Bonyhád, Kaposvári Dózsa— Székesfehérvár, Kaposvári Kinizsi —Pécsi Bányász, Pécsi BTC—Bajai Bácska. XIII. forduló, május 29. Szabad: Pécsi BTC. Bajai Bácska—Kapos­vári Kinizsi, Pécsi Bányász—Ka­posvári Dózsa, Bonyhád—Komló, Dombóvár—Kiskunhalasi Dózsa, Kiskunhalasi Kinizsi—Pécsi Dózsa, Csepel Autó—Bajai Építők, Bács­almás—Pécsi Vasas, Székesfehér­vár—Szekszárd. XIV. forduló, június 5. Szabad: Bácsalmás. Pécsi Vasas—Csepel Autó, Bajai Építők—Kiskunhalasi Kinizsi. Pécsi Dózsa—Dombóvár, Kiskunhalasi Dózsa—Bonyhád, Komló—Székesfehérvár, Szekszárd —Pécsi Bányász, Kaposvári Dózsa —Bajai Bácska, Kaposvári Kinizsi —Pécsi BTC. XV. forduló, június 26. Szabad: Kaposvári Kinizsi. Pécsi BTC— Kaposvári Dózsa, Bajai Bácska— Szekszárd, Pécsi Bányász—Komló, Székesfehérvár—Kiskunhalasi Dó­zsa, Bonyhád—Pécsi Dózsa, Dom­bóvár—Bajai Építők, Kiskunhalasi Kinizsi—Pécsi Vasas, Csepel Autó —Bácsalmás. XVI. forduló, július 3. Szabad: Csepel Autó. Bácsalmás—Kiskun- halasi Kinizsi, Pécsi Vasas— Dom­bóvár, Bajai Építők—Bonyhád, Pécsi Dózsa—Székesfehérvár, Kis­kunhalasi Dózsa—Pécsi Bányász, Komló—Bajai Bácska, Szekszárd— PBTC, Kaposvári Dózsa—Kaposv. Kinizsi. lil nhtliijíil A PÉCSI RADIO 1969. január 4-i, hétfői műsora a 223,8 m középhullámon 17.30: Szerb—horvát nyelvű műsor Maros menti táncok. Hírek és tudósítások. Népi együttesek műsorából: nép dalok, népdalkettősök. Hogyan tovább ...?,— Riport. Poszkocsicák. Hétfői beszélgetés ... Tamburazene. 18.00: Német nyelvű műsor: Eduard Mőricke. — Megemléke­zés. Tolna megyei hírek. Szív küldi szívnek szívesen. Vidámságok. Fúvószene. 18.30: Magyar nyelvű műsor: Virágzó mezőgazdaságért. 18.45: Magyarnóták. 19.00: Kik kaptak lakást 1959-ben Pécsett? — Interjú. 19.05: Jogi tanácsadó. 19.10: Dél-dunántúli híradó. 19.30: Operától a tánczenéig. 20.00: Műsorzárás. SZIKHAZ: Nemzeti Színház: Balett-est (este 7 órakor). Kamaraszínház: A világ legszebb szerelme (este fél 8 órakor. MOZI: Park: Cabiria éjszakái (normál, fél 5, háromnegyed 7 és 9 órakor). Csak 18 éven felülieknek! Kossuth: A tenger törvénye (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor). Petőfi: Cabiria éjszakái (5, ne­gyed 8 és fél 10 órakor). Csak 18 éven felülieknek! Fekete Gyémánt (Pécs-gyárvá- ros): Városi asszony (5 és 7 óra­kor). Jószerencsét (Pécsszabolcs): Nyomorultak, I. rész, (fél 6 és fél 8 órakor). Mopresszó (a Pannónia Szá nagytermében): Magyar híradó sporthíradó, Piruett a jégen, ( István, Vadmadarak házatá (Előadások fél 5, 6 és fél 8 ól folytatólagosan. Belépődíj 3 fo A ruhatár hétköznap díjtalan. * A Baranya megyei Moziüz Vállalat értesíti a mozilátoi közönséget, hogy a Petőfi é Fark filmszínházak előadásai kezdési időpontját a film hősi sága miatt az alábbiak sze megváltoztatja: Park: fél 5, romnegyed 7 és 9 órai, Petőfi negyed 8 és fél 10 órai kezdési HÁZASPÁROK TÁNCISKOLA kezdődik január 8-án a KP VE Petőfi Sándor Művelődési Ottti ban, József u. 15. Tanít: Herma UJ TÁNCISKOLA kezdődik fiatalok részére jan 7-én csütörtökön este 7 óra Hermann tánctanár vezetésével KPVDSZ Petőfi Sándor Művi dési Otthonban, József u. 15. A SZABADEGYETEM HETI PROGRAMJA 1960. január 8. „A foto történi A foto mint gondolat kifeje egyik eszköze.” Előadó: Gyúró Béla főorvos. 1960. január 9. „Borhibák bőrbetegségek”. Előadó: Kuruc! József igazgató. Az előadások kezdete a szőlésí és kertészeti előadásé 6 órakor, fotóművészeié pedig 6,30 órai lesz. Az előadások helye a sz. Belklinika előadóterme Pé Széchenyi tér 5. Vendéghallga kát szívesen látunk. Vendégj« 4,— forint, a tanulóifjúságnak I forint. XVII. forduló, július 10. Szabad: Kaposvári Dózsa. Kaposvári Kini­zsi—Szekszárd, Pécsi BTC—Komló, Bajai Bácska—Kiskunhalasi Dózsa, Pécs: Bányász—Pécsi Dózsa, Szé­kesfehérvár—Bajai Építők. Bony­hád—Pécsi Vasas, Dombóvár—Bücs almás, Kiskunhalasi Kinizsi—Cse­pel Autó, Székesfehérváron is győztek a PVSK női kosárlabdázói Az országos kosárlabda szövet­ség határozata értelmében a PVSK—Bajai Építők NB I-es női mérkőzést a PVSK tornacsarnok betiltása miatt szombaton délelőtt Székesfehérváron játszották. Pécsi VSK—Bajai Építők 53:48 (21:30), NB I. női mérkőzés, Szé­kesfehérvár, vezette: Tvordi, Ger­gely. PVSK: Kelenfiné, Szabó I., — Kósané — Erdösiné, Aratóné. Csere: Kovács, Láng. Bajai Épí­tők: Kolovicsné, Tátrai — Vassné — Keszthelyiné, Görög. Csere: Taxné, Jávor, Csataljai, Mánai, Állaga. Baja már az első percekben több pontos előnyre tett szert, főleg távoli dobások révén 12:12 után újból az Építők húzott el, a pé­csiek dobásai ebben az időszak­ban nem sikerültek, a mezőny­ben sok labdát eladtak. Szünet után szoros küzdelem alakult ki. de egy-két ponttal mindig Baja vezetett. A fordulópont 44:44-el következett be. ekkor a PVSK magára talált, 6 ponttal megugrott és a kipontozások révén meg­gyengült Baja ezt az előnyt be­hozni már nem tudta. A lelke­sebb Baja majdnem meglepetést okozott a sok helyzetet kihagyó PVSK-val szemben, mely csak az utolsó percekben a közönség lel­kes buzdítása mellett tudta a ma­ga javára fordítani a mérkőzés sorsát. Legjobb dobók: Aratóné 18, Erdősiné 15, Szabó 8, illetve Tassné 16. Kolovicsné 15, Görög 8. Jók: Kelenfiné, Erdősiné, Ara­tóné, illetve Kolovicsné, Vassné. Érdekes mérkőzések a terem kézi labda téli kupa 4. fordulójában A teremkézilabda téli kupában szombaton teljes fordulót bonyo­lítottak le a PVSK sportcsarnok­ban. Kéthetes szünet után érdekes mérkőzésekkel folytatódott a baj­nokság. A legnagyobb meglepetés a Pécsi Vörös Meteor—Pécsi Bá­nyász I. osztályú női mérkőzésen született. Az NB H. második he­lyezettje ellen az eddig elég mér­sékelten szereplő Vörös Meteor nagy becsvággyal és határtalan lelkeesdéssel játszott. A Meteor az utolsó pillanatig vezetett — ekkor egyenlített a Bányász. A jó iramú színvonalad mérkőzésen a döntet­len eredmény Igazságosnak mond­ható. Érdekes 'mérkőzést vívott egymással a női I. osztály 5. es 6. helyezett csapata, a PEAC és a Dózsa A megyebaj nők Dózsa vé­gig nagy fölényben játszott és biztosan győzte le az erőtlenül A városi sakk egyéni bajnokság A pécsi sakkozók hetek óta játsszák mérkőzéseiket a városi egyéni bajnokságért. A megyei és városi szövetség évekig tarló el­lentéte után most végre közös rendezésben folynak a mérkőzé­sek. A versenyt a Doktor Sándor Művelődési Házban rendezték, on­nét azonban sajnálatos félreértés miatt kitessékelték a sakkozókat. A 21. sz. Autóközlekdési Vállalat sietett a sakkozók segítségére, he­lyiséget biztosított a verseny ren­dezőinek. A selejtező mérkőzé­seit három csoportban játsszák, csoportonként az első négy helye­zett kerti.' az elődöntőbe, ahol már az I. osztályú versenyzők is bekapcsolódnak a küzdelembe. Az egyes csoportok állása zárójelben (függőjátszma száma): L csoport: 1—2. Danyl Pál, Ver- tényi József 6,5—3, Vertényi Vll­özv. Ángyán Béláné sz. Nagy Edit a maga és dr. Ángyán János, az elhunyt fivére nevében fájdalom­tói megtört szívvel jelen­ti. hogy szeretett férje dr. Ángyán léla 1959. december 30-án haj­nali V« 1 órakor életének 73., házasságának 47. évében példás türemmcl viselt hosszú szenvedés után elhunyt. Drága ha­lottunkat a debreceni kre­matóriumba szállítjuk. Pécs, Szent István tér 15 szám. 1 Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édes­apa nagyapa Erhardt Sándor 1959. december 31-én, 80 éves korában elhunyt. Temetése január 4-én, fél 2 órakor lesz a pécsi köz­temetőben. Gyászoló Erdőhelyi 7 család. Hív. Bácsván Jánosné Szeretett feleség, édes­anya, nagyanya, anyós, testvér sz. Máthé Katalin január 1-én 92 éves ko­rában elhunyt. Temetése ma 4-én 4 órakor lesz a pécsi köztemetőben. 4 Gyászoló család. Keresztes Józsefre KÖSZÖNET­NYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszö­netét mindazoknak, kik szeretett halottunk Bán Ferencné temetésén megjelentek, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszö­net a Pécs és Vidéke Kör-' zetl Földművesszövetke­zetének, valamint kollé­ganőinek a szép koszo­rúkért. Nem utolsó sorban dr. Barna Kornél adjunk­tusnak hosszas, gondos kezeléséért. Gyászoló Bán és Övári család. KÖSZÖNET­NYILVÁNÍTÁS Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett testvérünk, sógorunk Hubert Ferme temetésén megjelentek, valamint koszorúk és vi­rágok küldésével fájdal­munkat enyhíteni Igye­keztek. Külön köszöne­tünket fejezzük ki a pécsváradi asztalos KTSZ elnökségének a temetés rendezésében való részvé­teléért. valamint a KTSZ összes dolgozóinak. 5 A gyászoló család mos 5,5, 4 Sándor László 5,5. Hurka János 3,5, 6—7. Monostori József, Mühl István 3—3 (1—1), 8—9 Móricz Sándor, Garat János 2—2 (1—1), 10—11. Horváth Vilmos, Jenőfi István 1—I, 12. Angyal Ká­roly 0. II. csoport: 1. Előd Szaniszló 7, 2. Szilárd Miklós 6, (1), 3—4. dr. Tausz László. Szőllősi Károly 5—5, 5— 7 Müller György (1), Ocskó An­tal, Rákos Lajos 3—3, 8—9. Keller Ferenc (1), Mammel Ede 2—2, 10—11. Török János (1), Koncsag András 1,5—1,5, 12. Éppel István 1­III. csoport: 1. staranniczky Károly 6. 2. Soós István 5 (1), 3. Palatínus József 5, 4. Forgács Bé­la 4,5 (1), 5. Lovász Ferenc 3. (1), 6— 8 Sztrapka István (3), Peti Jó­zsef (1), Szűcs József 2—2, 9—11. Volentér Pál (2). Szilágyi Gábor (2) , Kiss István 1, 5—1, 5, 12. Ha­lász Adám 1, 13—14. Vincze Imre (3) , Mészöly László (1), 0,5-0,5. játszó egyetemistákat. Ugyancsak Dózsa—PEAC nw kőzést játszottak a férfi I. oszták ban. Ezen a találkozón is a U* fehér csapata szerezte meg í. gy‘ zelmet, fölényes, változatos. ,yo> játékkal 31:17-re győzték le PEAC csapatát. A negyedik M dúló legérdkesebb, legvált.:zatt sabb mérkőzését a Bányász v.vl az Urán SC-vel. Kemény, férfi« játékot láthatott a közönsél mindkét kapu előtt rengeteg helJ zet adódott, a játékosok sok er« lövést zúdítottak kapura. A kév labda téli teremkupa negyed# fordulójának eredményei:-'cUv: kon­20:16, Bányász—Urán SC 17:10, D“ zsa—PEAC 31:17. Férfi 11. osztály: Bányász IM Komló TI. 20:15, PEAC II —Do« bóvár elmaradt. Dózsa H.—SimoO tornya 17:9. Férfi III. osztály: Dózsa III.' Kesztyűgyár 18:11. Elektromos' Szabolcs 15:9, Építőipari—Nag Bajos 22:6, Urán SC II.—Mecsek nádasd 28:12. Női I. osztály: Vörös Meteor; Bányász 4:4, Dózsa—PEAC 10» Szabolcs—Leőwey 4:4. Női II. osztály: Építők—Bányá^ 6:3, Simontornya—Elektromos 10:® Ped. Föisk.—Porcelángyár 6:5. Nőt III. osztály: Kinizsi—KÖÍ gazdasági Technikum 7:4, Komi* —Janus 8:3. Simontornya—V. Me teor Állami Aruház 7:1. köszönetnyilvánítás — Köszönetünket fejezzük mindazoknak, akik felejthc* tétlen férjem. Mizerik Dezs* temetésén megjelentek. koszO1 rúkkal, virágokkal fájdalmurt kát enyhíteni Igyekeztek. KÖ' lön köszönetét mondunk * Bőrgyár vezetőségének és dől' gozóinak. valamint az 1. s* Belklinika I. emeleti orvosai' nak és ápolóinak. Gyászoló család* Apróhirdetések ötezer Ft kölcsönét* 800 négyszögöl szőlő, vagy 1600 négyszögöl gyümölcsös egész évi munkálatait vállalom, vagy tiszteletdijazom. Fedezet százezer in­gatlanban. „Mecsek” jeligére Boltív közi Hirdetűbe. , 13 089 Négyszeles dunna 450 Ft-ért sürgősen eladó. Ujmeszes, Szeptember 6 tér 3. r. 1. 8 Rádiót veszek, televí­ziót javítok. Hohmann Aradi vértanuk útja 11 •'■riefon: 43-38. 744 Uj 407 Moszkvics, csa­ládi okok miatt eladó. Pécs, Megyeri út 5. 13 083 Gesztenyésdülő 15 sz. ház mellékhelyiségek­kel eladó 45 000-ért. 13 080 Felhívás: aki új év reggelén a Széchenyi téren megtalálta a zöld aktatáskám. ránézve értéktelen tartalmát, küldje el Szarvas fény képésznek. Pécs. Kos­suth u. 43. 3 Kombináltszekrény, -* hálószobabútor, konrt habútorok, süllyesztő* varrógép, éJJelis/eK* rény, toalett-tükör se*" Ion, rökamié, vlráí' állvány, szekrényed ágyak, asztalok nagJ választékban Bárány' nál, Hal tér 1 Sz.­at Jó állapotban lévő leg ’újabb típusú Pannó­nia eladó. Damjanich utca 49. 18 079 Veszek használt civil és tiszti egyenruhákat Bartók Béla utca 17. 4 szül. Bogádi Julianna pécsúihegyl lakos életé- T"k 75. évében elhunyt. Temetése 5-én. 2 őrekor lesz a pécsi köztemclőben 9 Gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszöneté* mindazoknak, akik szeret-t halottunk Alahert János temc tésén megjelentek. 938 Gyászoló család. HALÁLOZÁS, üzv. Papp Sándorné, sz. Frey Erzsébet 79 éves korában elhunyt. Te­metése 5-én, fél 3 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászoló család — Frlesz Lajos nyugdíjas elhunyt. Temetése 5-én, ked­den, fél 4 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondok mind­azoknak. akik Marath István­ná temetésén való megjelené­sükkel, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön kö­szönet az I. pártbizottságnak, alapszervezetnek és a nőta­nácsnak. Gyászoló család. A patacst hizlalda mel lett közvetlen a vasúti busz megállónál 2x209 vagy egyben 400 n. öl házhely eladó. Érdek­lődni: a Kossuth utcai hirdetőben. Mosógépjavitás (ház­nál is) húsdarálók stb. szakszerű javítása jót­állással. Rákóczi üt 48 Telefon: 26-48. 7 Műfogsorát soronkivül megjavítja Vajda La­jos fogtechnikus. Már­tírok u. 7. 1 Hálószobabútor új dió politúros szép kivitel­ben kedvezménnyel, asztalosnál eladó. — Alsö-Balokány u. 5. 10 Alkalmi vétel, egy db mély gyermekkocsi és járóka eladó. Alkot­mány utca U. Hajdú. a Veszek hálószobabúto­rokat. szekrényeket ágyukat, konyhabútort sezlonokat, rekamtét. matracokat — Kottái. Rákóczi út 48. IS Ml Szörtelenítse lábá* szőrtelenítőkrémmel. Bajúszt, ajkat, arcó* szőrtelenítőporral. -' Egészségre ártalmat* lan. Tégely 8 Ft. Háirt lasztó, fehérítő szeplő* krém. Napfényvédo* krém. Arcfolt és szeg* lőhalványító folyadék- Ránctalanítókrém. Pú' derkrém. Bőrtápol“ zsíroskrém. Zsíros rá1: teszeres tágpórusú aerbőrre arcszesz. -** Korpás, zsíros fejbőr* re hajszesz. Fejbőr* krém törékeny hajra- Izzadás ellen púd«' hónaljra vagy lábr»- Folyékony, méregmeá' tes szemöldök. szerá' plllafesték. Gyönívha* körömlakkok. Metre” (lelhetők utinvWrr dr. Rablnek Aladár vegyészmérnöknél. Székesfehérvár, Pi*j tér ss. is oP

Next

/
Oldalképek
Tartalom