1173 találat

Találatok

1. 1964-11-03 / 258. szám
[...] hogy november 6 án Móczó István és dr Bodrogi 1944 november [...] és Vattai Máriának Mária Valentin Istvánnak és Kovács Veronikának Il­dikó Kappan Tóth István­nak és Mertlich Annának Jenő Boros [...] Nagy Piroská­nak Tamás Zoltán Répás Istvánnak és Berecz Viktó­riának István Fábián Fe­rencnek és Séra Máriának [...]
2. 1977-01-08 / 6. szám
[...] az tényleg szép darab Szávay István a indította eL A cukroszacskó [...] határozat végre utolsó napjáig nincs kerese Ha a dolgozó 30 napot [...] járt Ezen felül munkáltatónál elért kerese pénz 70 százaléka jár Eltar­még [...]
3. 1968-10-12 / 240. szám
[...] láng a húsipari vállalatnál Régi kérése teljesült a Csongrád megyei Húsipari [...] szocialista án elvtárs a dolgozók kerese gádoknak köszönhető 1677 forin E [...] Lépésüket tott s ide Balog István elv tán lássuk egy azonban [...] magukat Az is elkísérte Dobó István te lat eredményeiről szólva viszont [...]
4. 1984-01-31 / 25. szám
[...] koppintásra invitáltam az öreget Gazdagh István Párásság NYUGDÍJ AS TALALKOZÓ A [...] több telefonáló r nűn fr KÉRÉSE Ferencné hiszen a dél kérésére hogy a Herbá­A RENDŐRSÉG KERESE után 4 órakor szegedről ria [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztőt Sz Simon István rőszerkesztőbelyettes Szávay István Kladla Csongrád meevel Lapkiadó Vállalat [...]
5. 1934-03-04 / 51. szám
[...] vegvtisz­titó intézetben Foga­dalmi templommal szem Kerese khasznált gyer­mekkocsit mély angol formájú [...] fogjuk megtartani I r Gyuris Ist­ván titkár Körmendy Mátyás elnök Tárgyso­rozat [...] 8 Esetleges in­dítványok Dr Singor István ügyv titkár dr Szélt Gyula [...]
6. 1923-12-14 / 284. szám
[...] Tihanyi Béla r tagok Hegyi István pedig mint vendég olvas fel [...] Géza Osvát Kálmán Szombati Szabó István irók 2000 2000 lei dijat [...] iparosok végre tisztá­ban legyenek a kerese i adóval Legutóbb meg­történt ugyanis [...] át a polgármesternek K vác István zongoraestje holnap szombaton este 8 [...]
7. 1958-06-26 / 149. szám
[...] előrehaladásukkal Nóvák Szilveszter if­júmunkás Zemkó István technikus is jó vitorlázó Kun Ottó Ifjúmunkás és Mol­nár István pedig a bátor ejtőernyősök közül [...] a Kon art munkaba lepek Kerese­ Igen Mi is érdeklőd zervgyárban [...]
8. 1947-08-10 / 181. szám
[...] termében politikai előadást tart Bibó Ist­ván e etemi tanár népünk nem­zetünk [...] Zalaváry I Mosonyi J Farkas István i Barta János lelkész szá­zados [...] es ékszerész Kárász u 14 Kerese kar és zsebórákat veckerórát is [...]
9. 1941-02-07 / 31. szám
[...] hlúüé lesz rövidesen Aki la­kást kerese közölje ezt a délm a [...] exlrarohát magas alakra veszet Szent István tér 5 em balra ffllftfffttf [...] 10 TL faiajtir üzemvezető msk istván
10. 1923-10-02 / 223. szám
[...] az utódállamokkal hirdet anakronizmus Lendvai István beszéit ezután és hitvallást tett [...] tartott közgyűlésében bizalmat szavazott Bethlen István gróf miniszterelnöknek abból az alkalomból [...] volt vasárnap amelyen Nagyatádi Szabó István és az agrárvezérek mondottak beszédeket [...] maga a firgalmi és a kerese i adó kezelése külön hivatalok [...]
11. 1923-09-30 / 222. szám
[...] szokásss napszámot meg nem haladó kerese bői éléknek végül az összes [...] Pröhle Vilmost a debreceai Tisza István Egyetem tanárát a kormányzó ae [...]
12. 1925-02-20 / 41. szám
[...] is Az állam azon­ban a kerese i adó bevezetése óta az [...] A polgármester most dr Kószó István belügyi államtitkárt kérte fel hogy [...]
13. 1924-02-27 / 48. szám
[...] szóló kormányzói leiratot Majd Rubinek István jelenti hogy Esztergályos Jánost két [...] egy alezredes és egy őrnagy kerese t fel azzal hogy Győrffy [...] a bünpörét akik 1922 Szent István napján az ungvári templomban a [...]
14. 1926-02-05 / 28. szám
[...] kötelességének tartja egész erejével Belhlen István mögé állani Igaz Teleki egyúttal [...] adót a munkaadók kötelesek a kerese t adóval együtt as alkalmazott [...]
15. 1935-02-13 / 36. szám
[...] Orosz Sándor Agárdi Aurél Szabó István Kónya Imre Strall Ervin Kovács József Vastag István Deák Já­nos és Batiz László [...] nvara óta iroHámba fel nem kerese t és soha vele irodán [...]
16. 1941-10-24 / 243. szám
[...] Jánosné szegedi lakos eladta Bitó Ist­ván és neje szegedi lakosoknak öszeszék [...] Ferencné szegedi lakos eladta Böndei István és neje szegedi lakosoknak Kászonyi [...] öl udvarral 2250 pen­gőért Lovászi István szegedi lakos eladta Kiss Ist­ván és neje szegedi lakosoknak Csamangó [...] szobaleányt s vagy takarító asszonyi kerese k Tisza Lajos körút 61 [...]
17. 1925-01-01 / 1. szám
[...] elfogultság könnyen feltételezhető Dr Széchenyi István Sági védője kijelenti hogy ilyen [...] látják el önálló és túlnyomó kerese Oőr harisnya dupla talppal minden [...]
18. 1997-09-29 / 227. szám
[...] SZEAC focifó­rum lesz és Bárok István valamint a nézők kérdéseire az [...] partiak közül sikeresen vette Tóth István 69 kg Szegedi Combat és [...] 501 2000 kategóriában a Gilinger Ist­ván Gilinger Anita és a dr [...] Péter II osztály 1 ifi Kerese Gábor Kanttá Tamás
19. 1983-08-28 / 203. szám
[...] dr megyei sörkeretnél 1983 Dóczy István a Kőbányai második negyedévében a [...] forgalmazónktól sem kap­ 3 A kerese a 8 as troli pótló [...] volna másikat kérni rolni Természetes kérése Csakhogy időközben a rak­volt az [...]
20. 1941-07-20 / 164. szám
[...] X 1 P ért Magda István szegedi lakos eladta Simon Mi­hály [...] tjövedelem­mel 3200 P ért Tóth Istvánná szegedi lakos eladta Tóth An­talné [...] József szegedi lakos eladta Kopasz Ist­vánná szegedi lakosnak Marostő dülőbeli 100 [...] férfi tiszta féregmentes üres szo­bát kerese Csendes Jel igére Üres utcai [...]
21. 1949-06-28 / 147. szám
[...] valósulhat meg a terv Balogh István elvtárs MDF ü eini h [...] olykor J gépek beszélte Tamás István lakatos Ebben mind annyian hibásak [...] Kéri Antal kübekházi és Vas István pusztamérgesi titkárok­utoljára példaként hozták fel [...] rális célokra is jut a kerese bői Három napig tartott köny [...]
22. 1946-08-17 / 182. szám
[...] t irószerszükségetét Előzékeny kiszolgálás Szent István Társulat Káráén 4 P O [...] kolbászfélék oícsó áron kaphatók Tombácz István hentesüzletében Tábor u 8 Művészeti [...] Gazdaságba megbízható szorgalmas egyedülálló noi kerese az oi nalt beiepesre ki [...] Lakik Makkoserdö sor 20 Bakacsi István E rovatban közöltekért sem a [...]
23. 1946-09-14 / 205. szám
[...] Az üzemi bizottság éién László István elV ars áll aki minden [...] Benedek Algyön 7 órakor Pafnuk István Sándorfalva és Homok­puszta összevonva Sándoríálván [...] lakásért jelige özvegy Szeiényigényli lakótársnőt kerese Csongradi sugáru 57 házfelügyelőnél 18 [...]
24. 1986-09-09 / 212. szám
[...] PB osztályvezető­helyettese Dobóczky Ká­rolyné Csonka István Tuza Klára Kovács János és [...] A SZOT volt rektora Cser­háti István az idén január­ban elhunyt most [...] Knazovicky egyetemi tanár vasdiplomát Székely István érdemes or­vos gyémántdiplomát Kar­dos Sándor [...] aranydiplomások Bűcs Eleonóra Hangay Levente Kerese Margit Keresztény Béla Molnár Lujza [...]
25. 1947-12-16 / 286. szám
[...] lesen meleg ünneplésben ré Tai István Orion bőrgyár 3 óra soesitette [...] citnu képe Csizmadia kftimazottaiknak egyheti kerese Kálmán dr Mecsér Ferencnő tűket [...] Téli hangulat Ku­rarftss író épüzeoanéM István volt közjegyző népei rucsai Lajos [...]
26. 1947-09-07 / 203. szám
[...] jó állapot­ban olcsón eladó Szent István tér 5 emelet vigyázat csakis [...] LAKÁS 1 KÜLÖNFÉLE iJ HÁZAT kerese 1 bérbe 2 szobást bármelyik [...]
27. 1947-08-10 / 181. szám
[...] Ti­sza szálló nagytermében dr Bibó István a szegedi tudományegye­tem neves politikaprofcsszora [...] a szakszer­vezeti székházban Előadó Vasvár Ist­ván országos főtitkár A zenészek és [...] MODERN berendezésű különbejáratú bútorozott szobái kerese c fürdőszoba­használattal Cim a kiadóban [...]
28. 1969-04-12 / 82. szám
[...] a bíró ket fiu különleges kerese azt S milyen az élet [...] javítás módját a megol­dást Matkó István Kazah kulturális napok Tegnap délelőtt [...]
29. 1945-03-18 / 62. szám
[...] 12 fsz Gasparics Erzsébet Bejárónői kerese reggel 8 11 ig Brüsszeli [...] 12 Ki lud róla Fejes István karp őrvezetöt tp 33 keresi [...]
30. 2007-06-15 / 138. szám
[...] Kóka János SZDSZ elnök MIKOLA ISTVÁN TRÓJAI FALÓ Trójai faló akciónak [...] libe­rális piacalapú elképzelés hangsúlyozta Mikola István a Fidesz szakpolitkusa tegnapi sajtótájékoztatóján [...] szervezését venné át A FIDESZ KERESE A Fidesz arra kéri Gyurcsány [...] KOVÁCS ANDRÁS LÉVAY GIZELLA SZÁVAY ISTVÁN Képszerkesztő MISKOLCZI RÓBERT Rovatvezetők SCHMIDT [...] Kft tagja Ügyvezető igazgató SZAMMER ISTVÁN
31. 1942-09-02 / 198. szám
[...] a Duna­Tisza csatornáról már Vedress István könyvet irt kiszámítva az utolsó [...] telhetetlenek Hátrább azokkal a tű István tér feltöltése is kerek ötévtize­relmetlen [...] 2 0 ezer pengő kölcsönt kerese Magas kamatra Ajánlatokat pontos etm [...]
32. 1923-08-15 / 185. szám
SZEQHD Strob István s kerei Svédországba Megemlékeztünk róla a minap hogy Stróbl István a fiatal szegedi karikaturista milyen [...] ugrott melléje Már évek óla kerese n msgá 1 maga csirkefogé [...]
33. 1925-06-13 / 22. szám
[...] rázza a csengőt de Farkas István Scitovszky Bí a elnök jelenti [...] jelentet­tek be Györki Imre Farkas Istvánnak nem adtak módot a mentelmi [...] napirendre Rubinek Hván előadó Farkas Ist­vánnak a mentelmi bizottsághoz kül­dőt levelét [...] óta alig váltó zott Ebben kerese dő Magyarország szerencaétlen politikai helyzetnek [...]
34. 1970-02-24 / 46. szám
[...] Párizsi körút 33 a Jan­tó István Kormányos utca 4 ellen mert [...] 7 művelődési köz­pont Dr Hovorka Istvánnak a városi tanács mezőgazda­sági osztálya [...] vagon paradicsomport gyár­tanak maid amely kerese cikk a világpiacon Sikkasztott a kalau Suhai István Garam utca 9 sz a [...]
35. 1926-08-12 / 185. szám
[...] vagy két szobás mo­dern lakást kerese Aján­latokat ármegjelöléssel Modern 2755 jeligére [...] napi ár mellett 221 Stéhli István Ö 2 tf Irodai gyakorlattal [...]
36. 1943-05-20 / 113. szám
[...] Andrásné ól két tyúkot Tabi Istvántól több tvukof lopott Laczkó Mihályné [...] tanonrot adó csa­ládot gyermekük elmaradt kerese é­nek pótlására egyéb gazdasági jellegű [...]
37. 1989-09-08 / 212. szám
[...] akkor is három ötszor annyit kerese tt mint a legjobb bányász [...] elosztási rendszerben egyszer megkapott Szávay István Az állami vagyonalapról A Minisztertanács [...] sem okozna több gondot Rovó István a vám és pénzügyőrség századosa [...]
38. 1999-07-28 / 174. szám
[...] köve kező ké zésc Magas kerese nd tja fia a ok [...] dédapa és testvér id MÉSZÁROS ISTVÁN hosszan tartó súlyos betegségben elhunyt [...] tudatjuk hogy szeretett férjem VÁRADIK ISTVÁN 1999 július 21 én tragikus [...] mondunk mind­azoknak akik szerettünk DOBÓ ISTVÁN temetésén megjelentek és mély fájdalmunkban [...]
39. 1946-03-01 / 50. szám
[...] Nádas Tib r dr Sikolya István ének Szatmáry G ra összekötő [...] Rókusi ff 6 Bejáró takarítónőt kerese Dr Ba­racs Zrínyi utca 9 [...]
40. 1950-11-11 / 262. szám
[...] az egy egy főre jutó kerese t mindenütt jóval több mint [...] Nép­köztársaság Elnöki Tanácsénak elnöke Dobi István a Népköz­társaság minisztertanácsának el­nöke és [...] akar a magyar nép Balogh István római katolikus pap az Elnöki [...]
41. 1987-10-02 / 232. szám
[...] belső hangulat a kereskedelem hagyományos kerese elmaradása mi­att Tette azért mert [...] szólva nem sportszerű dolog Bólé István Kőolaj és földgázipari vándorgyűlés Csütörtökön [...]
42. 1964-01-29 / 23. szám
[...] idegenforgalmi kér marosan ez a kerese is telje­désekről tanácskozott az ille [...] városi tanács vb titkára Farkas István a szegedi járási tanács vb elnöke dr Forgó István a makói járási tanágs vb [...]
43. 1949-12-25 / 299. szám
[...] az is hogy a műszakban kerese t pénzt épp eri a [...] Ügyvédi hid Dr 7 Grüner István ügyvédi irodáját Madách utca 6 [...]
44. 1995-05-08 / 106. szám
[...] Százi László Medvetz Péter Mészáros Ist­ván összeállítású szegediek az ötödik helyen [...] köbcentis bajnokságának első fordulója ifj Kerese Gábor Fortuna Sopron győzelmét hozta [...] Szél László Fábiánsebestyén Ivanics Rózsa István Harkai Jámbor­csik Vida Szűcs Felföldi [...] Szekeres Nagy Farkas Edző Berki István Szegvár Bíró Jancsovics Szarka Hornyák [...]
45. 1950-10-10 / 236. szám
[...] szívből üdvözölje a vendégéket Kunos István elvtárs a Magyar Dolgozók Pártja [...] állami gazda­ság dolgozói nevében Magony István elvtárs Ü 2 emi párttitkár [...] élnek a kol­hozparasztok mennyi a kerese tűk milyen juttatásokban része­sülnek az [...]
46. 1970-10-22 / 248. szám
[...] A AKKOT SZ DÖ FÓXYA István 63 eves erdogazdasagi Nagymaros környékén [...] és e gy vezénylő Szalatsy István új szereplő tartalmas fellé mindenekelőtt [...] árdrágítás s más lalkoztatott dolgozók kerese kötelezte Motika Ferenc mű büntettek [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztő F Nagy István Szerkesztőség es kiadóhivatal Szeged Magyar [...]
47. 1989-03-22 / 69. szám
[...] szebben moso­lyognak Mire lett volna kerese let Az a tapasztalat hogy [...] devizaszúkére Az összeállítást írta Bőié István Rafai Gá­bor Tóth Szeles István a karikatúrát Németh György készítette [...]
48. 1948-02-29 / 50. szám
[...] VI utca 22 alatt Fodor István TüZIFA magyar száraz bükk akác [...] uj konyhabútor eladó Mcgkjkiulhető Szt István tér 7 ELADÓ egv jókarban [...] szoba konjhás lakást esetleg bútorra kerese k költ ségmeglér i 1 [...]
49. 1993-04-29 / 99. szám
[...] helyzetének is más megvilágítást ad Kerese a po­zitív élményeket RÁK Üzleti [...] DLUSZTUS IMRE Felelős szerkesztők SANDI ISTVÁN SZÁVAY ISTVÁN TANDI LAJOS Művészeti vezető NÉMET [...] és DLUSZTUS IMRE Igazgatók BELLAVICS ISTVÁN marketing KISPÁL ANTAL adminisztrációi Technikai [...] X Mai lapszámunkat szerkesztette Szávay István I
50. 1974-10-02 / 230. szám
[...] 3 Lukács György gondolatvilága Hermann István könyvéről A Lukács Gjúirgy pályáké [...] recenzense saját bőrén érzi Hermann István vállalkozá­sának nehézségeit Hermann kötetéről röviden [...] teljes elfoglalt évi hatezer forintos kerese órát már ledolgozta táp­sággal összesen [...]
51. 1972-03-10 / 59. szám
[...] nyilvánulásán a gyerme­kozlt A kerdéseket kerese einttást Étkeztetés nélkül kekkel való [...] mindent legyőz a szerelem Nlkolényi István a csírázás megindulásához A termelést [...] emelte val kamaraművekkel és Nagy István főiskolai ad­vlrtuóz szólódarabokkal ls junktus [...] pointirozúsa szőtte Szonátája tánctételeit Nagy István zeneszerző­Julien Francois Zbinden ként is [...]
52. 1986-05-29 / 125. szám
[...] szeretnénk megnyitni az fiaikat lányaikat kerese általában élelmiszer do új ABC [...] jovedelemér­dekeltségü rendszer város peremterületein talál­Gazdagh István Hogy helyette micsoda fedezett Igazi [...]
53. 1950-02-03 / 29. szám
[...] tanuk kihall gatása után Kemence István a ezegedi ü gvéssség vezetője [...] 0 4­ szár Antalt Bodó Istvánt és Ör­dögh Imrét gyilkosság elkövetése [...] kor Csá­szár Antalon és Bodó Istvánon az közvetlen elkövetőinek keze ha [...] munkásként új munkalehetősé gekhez nagyobb kerese Jhez jus­son Az ötéves terv [...]
54. 1996-10-16 / 242. szám
[...] Szekeres Kun Csernus Edző Szalai István Góllövők Szekeres 2 Csernus Kurucsai [...] Se­bők Menyhért 80 kcm ifj Kerese Gábor Sopron 125 Itt még [...] 3 Márta Ferenc 4 Mészáros István 5 Mór Zoltán A pénzdíjas [...]
55. 1983-09-18 / 221. szám
[...] természetesen a országban egységes megítéV­Szent István térre az autó si szabályai [...] a hazai e napokon szerzett kerese délelőtt Ha valaki az elo [...] tegújabb is csináljuk kiSér Sípos Istvánná az ingblúz a műhely dolgozója [...]
56. 1980-05-09 / 107. szám
[...] a mai magyar Held Király István Gallci szívesen kiséri figyelemmel zene [...] ked­belföldi kirándulásokhoz dolgoznak és önálló kerese vezménnyel mehetnek a igénylik az [...]
57. 1980-02-27 / 48. szám
[...] a naptári évben nyugdíjas dolgozók kerese olyan munkakörben dolgo harmincezer forintot [...] Idejét kikerülni ha­sonló munkáknál Gazdagít István
58. 1982-02-19 / 42. szám
[...] Szaty­maz Dózsa a 26 Mo­nostori Istvánnál vagy Dózsa u 34 Varga Istvánnál x Tarjánban garázs eladó 110 [...] Jó állapotú cserepet kis tanyát kerese megvé­telre homokon ér és helyntegjelölést [...]
59. 1990-10-08 / 256. szám
[...] ügyintézését külföl­dieknek is Szeged Szt István tár 3 Hyperion Iroda 9 [...] ocei eladó É d Heréd István Mórahalom VII ke 17 Foiop István Szeged Bihan u 26 B [...] 5 Hirdetőbe Fiatal nyugdíjas munkaerői kerese rendsze­res kisegítő munkára Rövid bemutatkozás [...]
60. 1999-08-25 / 197. szám
[...] lSe 5 20 000 F kerese i Ie­Szemí keresünk munkatársakat 56 [...] ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM A Szegedi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Szeged Felső [...]
61. 1953-11-29 / 280. szám
[...] Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke Dobi István elvtárs az Elnöki Tanács elnöke [...] tt és kormányzatunk a magasabb kerese tekkel is biztosítja a szénbánrászati [...]
62. 1960-07-20 / 170. szám
[...] A volt világ­Világos Euwe Sötét Kerese L 14 Hf 6 t [...] Használt bútor sür­gősen eladó Szent István tér 18 ez alatt magasadsz [...]
63. 1997-09-18 / 218. szám
[...] is Információ a helyszínen Szili István Tel 319 523 MŰKÖDŐ üzemi [...] nyelvtu­dással profi számítógépkezelői is­meretekkel munkát kerese 60 380 029 JÓZAN életű [...]
64. 1965-02-24 / 46. szám
[...] este í órakor petőötelepl Tömörkény István Művelődési Otthon Bemuutáa­A nemzetközi kommunista [...] fél y 8 órakor Perényi István újság Kiállították be a Borgyogyá­iró [...] 67837 4 tagú családnak sürgősen kerese k egy szoba fáskam­ra albérletet [...] állomás mel­lett Érdeklődni le­het Horváth István­nál Szeged Ipoly sor 17 X [...]
65. 1966-10-19 / 247. szám
[...] u 24 Ház eladó Busa Ist­ván Klskundorozs­m Kossuth ii 17 Telek [...] cikk hasonló olcsó áron Most kerese lel árudánkat S 98 815 [...] Sporthirv j 10 33 Simon István verseiből 1 36 Budaoesti zenei [...]
66. 1983-11-25 / 278. szám
[...] állapotba levő gáztűzhely eladó Szent István ler 9 cm 5 X [...] uszkár nőstény kutyák eladóik Bartos Istvánná Biksl Hunyadi út 10 7346 [...] Peslre szállí­tására fuvarvállalót ke­resek Kovács István Domaszék Rákóczi u 22 Épületek [...] fiatal háza pá rt eltartónak kerese Néni 289 705 joHgére a [...]
67. 1974-03-02 / 51. szám
[...] házzal eladó Ér deklődnl Kiskundorozs­ma István u 4 x Központi fűtéses [...] kertes maganhá bekóttézhetdeu eladö Stefi István ú 5 sz Gedóban Érd [...] ki­adó Gyümölcsíz metszc sere munkaerőt kerese Kossuth L sgt I II [...] barátoknak kik szeretett halottunk HACZ ISTVÁN temetésén megjelentek részvétükkel és virágaikkal [...]
68. 1970-02-28 / 50. szám
[...] 4663 TAKARÍTÓNŐT felvesz a Ved­res István Építőipari Kollégium Lenin krt 2 [...] gyorsírót Jelentkezet Szegedi Afész Szent István ter 3 sz S 81 [...] szemelyzetis összkomfortos erkélyes 1 fczent István téri laka­somat elcserélném 3 4 [...] szd badrendelkezésü szoba konyhás lakást kerese esetleg leválasztható Költségtérítés 81 185 [...]
69. 1985-10-04 / 233. szám
[...] 3 A fszt 1 Szí Ist­ván térnél Gépírást helyesírási egyént módszerrel [...] munkahe yre kőműveseket teljesítménybérezés munkakörbe Kerese i lehetőség 30 35 Ft [...]
70. 1999-07-28 / 174. szám
[...] sgt 3 sz alatt Szent István térnél induló társasházban különböző méretű [...] KEfSfKxfnC Sfkt követk zumholgyeket Magas kerese mdítja érettsé ize hetőség szállást [...]
71. 1989-05-22 / 118. szám
[...] vásárolnék lehel hibás is Biczók István Sándortalva Csuzdid 9 6762 Eladó [...] Ijrdószobás maqénházat lakrészt vagy mellékepületet kerese albér­letbe Ármegjelöléssel Bútorozott 18 994 [...]
72. 1955-02-15 / 38. szám
[...] Zrínyi utcai mű­szaki klubban SZÉLL ISTVÁN a Vízügyi Igazgatóság tápéi szivattyútelepéről [...] és nem tett feljelentést Széli István lopásáról Ezért őt a járásbíróság [...] beiratkozás igazo­lása az új sportkör kérése a sportköri alapszabály figyelembevételével a [...] tartozó sportolók esetében a sportoló kérése régi sportkörének kiadá­sa új sportkörének kérése valamint a szolgálat megkezdésének és [...]
73. 1988-10-10 / 242. szám
[...] Kis lakást házat vagy házrészt kerese meg­vételre bárhol 150 ezer kp [...] Gy u 5 A Szent István térnél garázs eladó Érdeklódni a [...]
74. 1954-09-12 / 216. szám
[...] többszörös sztahanovista ki­tüntetett munkás Farkas Istvánná az MNDSZ városi titkára Halmai [...] a Mikrobiológiai Inté­zet professzora Krekuska István­ná a Vöröskereszt városi titkára Lacsán [...] Városi Tanács VB titkára Mo­gyorósi István rendőrszázados Nagyiván Mihály a Városi [...] i számban jelenjék meg Es kérése nyomatékául 100 forintot mellékelt J [...]
75. 1941-10-04 / 226. szám
[...] vette tudomásul és csupán két kérése volt Idegcsillapitó injekciót kért az [...] nem volt teljesíthető az a kérése bogy elitélt társával a siralomházban [...] adtunk arról hogy dr Balogh István alsóköz­ponti plébános indítványa milyen lelkes [...]
76. 2006-02-27 / 49. szám
[...] B K A AZ ÖZVEGY KERÉSE A mindszenti templomban szeret­né felravatalozni [...] nem jutott el az özvegy ké­rése HONDA The Power of Dreams [...] a helyi cégek is Zsótér István polgármester saját fizetéséből 50 ezer [...]
77. 1938-10-16 / 224. szám
[...] Kendező Tarján György Díszlet Básthy István Minden vasár és ünnepnap délután [...] Báró Vay államtitkár a küldöttség kérése után leszögezte hogy nagyobb összegű [...] hogy a vármegye főispánja Gör­gey István képviselővel együtt fog a püspöki [...] csak a termelő A küldöttség kérésé e intézkedett Bárányosi mi­ni zeri [...]
78. 1989-06-26 / 148. szám
[...] 2637 lekgera a Saitóházba Albérletet kerese külön bejáratul Szegeden Nem dohányzó [...] lakáseladóvagy magánházra cseráinalő Erd Mai Istvánná Szeged József A sgt 148 [...] Csongrád sugárúti garázsomért e Szét István tér Lechner tér Bartók tár [...] orgona eladó 6630 Mmószent Szent István u 45 Nyugdíjas nőt lakótársnak [...]
79. 1927-03-31 / 75. szám
[...] szava a szerelet szava s kérése a város érdekeit szemelőtt tarló férfi kérése lesz Kérte a bizottsági tagokat [...] elfogadták Bodrogi Bálint és Gábor István indítvá­nyával kapcsolatban Soós István polgármester kijelentette hogy az üresedésben [...] Kardos Sándor 141 dr Sisa István 33 és dr Baranyai Béla [...]
80. 1991-02-08 / 33. szám
[...] délután 4 órakor a Szent István téri Búza vendéglő előtt parkoló [...] Makkos­házi ABC be A rendőrség kérése Kérik azon személyek je­lentkezését akik [...] 82 mellék A rendőrség fenti kérése tegnapi lapszámunkban már megjelent a [...] a felis­merhetőség szintjét KÖZGYŰLÉS Tömörkény István Üdülő társulat évi közgyűlése feb­ruár [...]
81. 1938-09-04 / 189. szám
[...] órákban a nemzetközi mü­uuton elgázolta István Ferenc 12 esztendős libapász­torfiut A [...] a polgármesternél A küldöttség legfőbb kérése a vágóhídon hatósági mázsa felállítására [...] hatrongyosi földjét 3200 pengőért Szekeres István Pánczél Etel 911 négyszögöl ká­kási járandórészét 600 pengőért Szél Istvánná Pfeifcr Róbcrtné Kossuth ucca 1 [...]
82. 1939-10-12 / 232. szám
[...] Eseije­szintársulat másik húrom igazgatójának együt­tes kérése hogy a városi szinházi ruhatár [...] Szobotka félo bérlet ügyében Ernyci István dr a seríesvészelíem védekezés ügyében [...] Az önálló indítványok során Ernyei István df á klinikai ágyszám fölemelése [...] a közúti hídvám csökkentése TVlrth Ist­ván és társai a városi vízműnek [...]
83. 1912-03-27 / 72. szám
[...] kalfett a Szegedi Gazdasági Egyesület kérése Az egyesület székháza részére terü­letet [...] fogja a kérésüket kezelni Kószó István dr kéri hogy a gazdasági [...] a helyre és azoknak a kérése inkább méltánylást érdemel arai ál [...]
84. 2005-02-25 / 47. szám
[...] Krisztina nála Nincs kegyelem Vágó István sok embert késztetett már megállásra [...] van Kezelés amit kap Ecsetelés Kérése Nincs Elhalad vagy tíz baka [...] mandulagyulla­dás Kezelés amit kap Ecsetelés Kérése Ha lehet akkor nálam kezdjék [...]
85. 1923-04-17 / 86. szám
[...] Az első a magyar kormány kérése azoknak a kisajátításoknak az ügyében [...] a vezetőség a pol­gármesternek Stróbl István külföldi sikerei A ki­válóan tehetséges szegedi karrikaturiíta Stróbl István jelentős külföldi sikereiről számol be [...] és nívójának felelnek meg Stróbl Istvánon kivül még két magyar művész [...]
86. 1930-08-31 / 195. szám
[...] szeptember 1 ügyében majd Farkas Istvánnal és Gál Be­nővel a szociáldemokraták [...] lehet ugyan hogy Albrecht főherceg kérése a Vatikán avagy a szabadkai [...] vehető azonban hogy Albrecht főher­ceg kérése a katolikus egyház részéről vissza­utasításban [...]
87. 1960-05-04 / 104. szám
[...] ezt már lapunkban ként Nagy István a Haza­jelentettük is befejező fias [...] fel Szegeden Több termelőszövetkezeti termelőszövetkezetek kérésé honok felszereléséről játék­asszonynak jelentett külön [...] Ezekben az otthonokban veIödési osztály kerése m 06 keik elhelyezése Szegeden [...]
88. 1940-09-12 / 207. szám
[...] óta eltemetett és ismét kiásott kérése Röszkének az hogy vil­lanyvilágítása legyen [...] kérésének tel­jesítését s ez a kérése annál is inkább gyors si­kerre [...] A ta­nyahizottság ifuntyán Valér Balogh István dr Kiss Ferenc és többek [...] a javaslatot amelyet annakidején Balogh István dr terjesztett elő hogy tudni­illik [...]
89. 1928-08-26 / 192. szám
[...] még ezidőszerint csigahá­ton jár Szent Istvánkor bejáriam az Alföldet és a [...] építése mellett Nincs az a kérése egy egy intézménynek amelyet a [...] az a jogos és szükségszerű kérése az adózó polgároknak amelyet teljesítene [...] a minució­zus pontosságot amelyet Szolesányi István mű­építész és Takács János építési [...]
90. 1946-08-18 / 183. szám
[...] ma vasárnap és kedden Szent István napján tömegesen kere­sik fel a [...] j L Ausztriának az a kérése hogy küldöttség utján kifejthesse álláspont­ját [...] Az iráni kormánynak az a kéré­se hogy résztvehessen a békeértekez­loien Mac [...] egész kormányt át­alakítják Koss t István a Ház legközelebbi ülésén válaszol [...]
91. 1928-06-13 / 132. szám
[...] beadványaival foglalkozott a tanács Első kérése az volt hogy a szép [...] rész esiti a zenekart­A következő kérése az volt Papp Ferenc nek [...] miatt 15 éves bojtárját Pápista Istvánt A fiu bosszúból légladarabokkal fejbe­verte [...] A men­tők bevitték a Szent István kórházba ahol há­romnapi szenvedés után [...]
92. 1992-08-26 / 200. szám
[...] szurkoltak Szőregre került a Szent István Kupa Az augusztus 20 i [...] a két játékvezető Tóth II István Kupa kispályás labdarú Sándor és [...] a 19 tagú keretnek Brockhauser István Mónos Tamás Vincze István a cserejátékosok közül pedig Balog [...] járja kitűnő pi­lótaként Van egy kérése Vigyázzatok Gyurikára Kapóra jött a [...]
93. 1924-11-13 / 261. szám
[...] itt van a hiba Friedrich István Ki volt az a hadügy­miniszter [...] i meg Szabó Józsefnek ama kérése tcl esi Ilyen megoldások csak [...] a státusrendezést Szabó József egyik kérése az volt hogy a nyugdijasok [...] az iratok közt nagy­atádi Szabó Istvánnak számos hivatalos é 8 személyi [...]
94. 1923-05-30 / 120. szám
[...] annak tárgyalását Kéri hogy Farkas István indítványát a munkásság nyomorának enyhítése tárgyában szintén tűzzék napirendre Dénes István kéri a földmivelésügyi minisz­tert hogy [...] órával később Csabára Egy máste kérése a kamarának az voií h [...] órákor érne Egy további fontos kérése a szegedi közön­ségnek abből áll [...]
95. 2000-07-03 / 153. szám
[...] akkor beszél­gettünk először arról Nikolé­nyi Istvánnal hogy egy na­gyobb szabású dixie [...] volt Korognai Károly igaz­gató úr kérése hogy a két népszerű szegedi [...] ad­ják át S P S kérése is például Chris Bar­berékra vagy [...]
96. 1942-07-10 / 154. szám
[...] A SzUE nak ez a kérése annál inkább jogos mert ere­detileg [...] a II osztályban A SzUE kérése értesülésünk szerint az egész vonalon [...] 10 04 Felelőt üzemvezető Ablaka István
97. 1974-01-03 / 1. szám
[...] bővítik fordítanak kórházak Budapesten az István kórház bölcsődék a járóbeteg ellá­tás [...] még tönkremen­ne háza Reméljük hogy ké­rése végre teljesül s nem lesz [...] hogy jszaka is hazajuthasson Gyuris István lakóbizottsá­gi tag Tarján 103 B [...] 3 ig Nem tudjuk hogy ké­rése feljesithető e ám a mi [...]
98. 1987-12-04 / 286. szám
[...] visszatért a gyesről munka­helyére egyetlen kérése volt adjanak neki társadal­mi megbízatást [...] hanem maga jelentkezik ér­te A kérése teljesíttetett s a vállalati Vöröskereszt [...] előleg 10 500 Ft Darányi István Lódzi küldöttség látogatása A Hazafias [...] pedig a megyei tanácsoál Petrik István a megyei tanács elnökének ál­talános [...]
99. 1976-04-18 / 93. szám
[...] közönség Komlóssy Erzsébettel szerepei­ben Börcsök Istvánt Gort­va Irént Farkas Évát Vámossy [...] gyermekét egye­dül neveli az a kérése hogy személyi jövedelme ne csök­kenjen [...] a sütőüzemben Igaz panaszosunk első kérése óta több új dolgozót vettek [...]
100. 1982-09-17 / 218. szám
[...] t és nézőit A RENDŐRSÉG KÉRÉSE 1982 május 19 én 12 [...] segédmotor­kerékpár ütközött A makói rendőrkapitányság kérése hogy aki a balesetet s [...] Bizottságanaa napilapja Főszerkesztő F Nagy István Főszerkesztő helyettes Sz Slmoo István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó [...]