Délmagyarország, 2006. február (96. évfolyam, 27-50. szám)

2006-02-27 / 49. szám

8 •MEGYEI TÜKÖR« Mindenük odaveszett a szegvári Csányiéknak Átmeneti otthonra lelt a család Szentesen Zaklatottan telt a hét vége a szegvári Csányi Józsefnek és családjának, mi­után csütörtökön este mindenük el­égett a tanyájukban eddig ismeretlen ok miatt keletkezett tűztől. A férj az éjszakát már egy lakókocsiban töltötte, hogy őrizze a megélhetésüket biztosító állatokat, míg a feleség és a hét gyer­mek a szentesi átmeneti otthonban lelt menedéket. A bajban derül ki, hogy kire lehet számí­tani - mondja a szegvári Csdnyiné Süli Márta, aki a férjével, Csányi Józseffel hét gyermeket nevel. A gazdálkodással fog­lalkozó házaspárnak ugyanis leégett a tanyája csütörtökön. A tűzoltók még vizsgálják, hogy mitől gyulladhatott ki a lakóépület. Varga Tibor parancsnokhe­lyettestől kapott információnk szerint több millióra becsülhető a kár. A családnak mindene odaveszett. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a tűz keletkezésekor senki sem tartóz­kodott otthon, s a megélhetésüket nyújtó száz birka és aprójószág a tanyá­tól kicsit távolabbi helyen volt. Oda nem terjedt tovább a tűz. A férj azóta sem mozdult el a jószágok mellől, mert a gazdátlan állatoknak könnyen nyoma veszhetne. Először az autóban fagyos­kodva töltötte az éjszakát, ám az egyik ismerőse szerzett neki egy lakókocsit, s a hét végén már abban éjszakázott. A feleség szerint nagyon elkeseredett a párja, de ő biztatgatja: történt, ami tör­tént, a gyermekeik miatt tovább kell lépniük. A szegvári polgármester, Szenczi Sándorné elmondta: még pénteken ad­tak 200 ezer forint gyorssegélyt a sze­rencsétlenül járt családnak, és az eset hallatán ő rögtön felvette a kapcsolatot városi kollégájával, Szirbik Imrével. A gyors intézkedés eredményeként a hét végét már Szentesen, a gyermekek át­meneti otthonában töltötte az édes­anya a két fiúval és az öt kislánnyal. A legfiatalabb hat hónapos, a legnagyobb pedig hetedikes a szentesi gimnázium­ban. Azt mondja Márti, hogy megkap­ták a legnagyobb szobát, tudnak fürde­ni, az étkezésükről is gondoskodnak az átmeneti otthonban. Később még főz­het is ott, mert a hűtőládájuk az apósá­éknál van Szentesen, így az élelem nem égett el. A gyerekek egyébként nagyon zaklatottak, még éjfél körül sem tudtak elaludni. Az egyik kislány azért sírdo­gált, hogy menni kell iskolába, és nin­csen füzete. Márti vasárnap délelőtt elment az áruházba, hogy legalább tisztálkodó­szereket vegyen, és a legszükségesebb dolgokat is beszerezze. Ruhájuk csak annyi maradt, amit Szentesre hozott korábban kimosni. Az apósánál van a mosógépük is, és mindig ott szokott mosni az anyuka, mert a tanyán nem volt víz meg villany sem. A szegvári­aktól már kaptak némi ruhaneműt, és a szentesi Ollai Istvánné független képviselő is ad abból a készletből, amelyet a helybeli családoktól gyűjt évek óta. A két település polgármestere min­denesetre keresi a megoldást a Csányi család problémájára. Azt mondja az édesanya: az a jó, hogy amikor a tanya égett, nem voltak ott a gyerekek. - Nem nyalogathatjuk a sebeinket - teszi hozzá -, tovább kell lépnünk valahogy. BALÁZSI IRÉN Csányiné Süli Márta és a gyerekek hálásak a gondoskodásért Fotó: Vidovics Ferenc Honda Wéhli 6725 Szeged, Textilgyári út 3. Tel.: (62) 540 150 Fax: (62) 540 242 info@hondawehli.hu www.hondawehli.hu Az Angliában elhunyt hegesztő családjáért összefogott Mindszent Szobácsiéknak gyűjtenek el a jelentős összeget Szobácsi Ferencnének. Borsiné egyébként levelet írt a közszolgáltató cégeknek kérve, hogy a maguk módján segítsék a családot. A városban szemétszál­lítást végző A. S. A. Hódmezővá­sárhely Köztisztasági Kft. posta­fordultával küldte az értesítést, hogy teljes egészében elengedi a család idei szemétdíját. A vásárhelyi Védőháló Egyesü­let már összegyűjtötte, s hama­rosan eljuttatja Szobácsiéknak azokat a játékokat, amelyeket a férfi négyesztendős kislányának, Áginak szántak - tudtuk meg Ko­vács Margittól, az egyesület veze­tőjétől. Az özvegy szeretné hazahozat­ni férje földi maradványait, ez azonban nagyon sokba kerül. - A Londontól Ferihegyig tartó útért 1300 fontot, azaz körülbe­lül félmillió forintot kell fizetni ­mondta. Ráadásul koporsós te­metést szeretnének, s a helyi te­mető magas talajvize miatt úgy­nevezett padmalyt kell építtetni, azaz ki kell betonozni a nyughe­lyet temetés előtt - ennek is je­lentős a költsége. B. K. A. AZ ÖZVEGY KERÉSE A mindszenti templomban szeret­né felravatalozni férjét Szobácsi Ferenc özvegye. Gyulay Endre me­gyés püspöktől megtudtuk: temp­lomban csak lelkipásztorokat ra­vataloznak fel, ám őket is csak le­zárt koporsóban és a tisztiorvosi szolgálat engedélyével. Annak azonban nincs akadálya, s ez be­vett gyakorlat, hogy az urnában elhelyezett hamvakat az oltár mel­lől indítsák utolsó útjára. A me­gyés püspök elmondta azt is, hoz­zá még nem jutott el az özvegy ké­rése. HONDA The Power of Dreams C02-kibocsátás (g/km): 132-136 Vegyes fogyasztás (1/100 km): 5.6-5.6 www.honda.hu Egymillió forintnál is többet gyűjtöttek össze mindszenti magánszemélyek az angliai au­tóbalesetben elhunyt, helybeli Szobácsi Ferenc özvegyének és kislányának. Mindszenten mindenkit megrá­zott, hogy a kisvárosban közis­mert Szobácsi Ferenc február 14-én reggel életét vesztette egy angliai autóbalesetben. Mint ar­ról írtunk, a hegesztő szakmun­kás egy évre szerződött a sziget­országba annak reményében, hogy családja előbbre jut ezáltal. Halálhíre felkavarta a helybe­lieket - tudtuk meg Borsi Imré­nétól, aki másokkal együtt gyűj­tést kezdeményezett a férfi csa­ládjának. Az özvegynek és az ár­ván maradt kislánynak többen is gyűjtenek egyszerre, s eddig vala­mivel több mint egymillió forint jött össze. - Volt, aki csak két-háromszáz forintot adott, de a cél mellé áll­tak a vállalkozók és a helyi cégek is. Zsótér István polgármester saját fizetéséből 50 ezer forinttal járult hozzá az árván maradt csa­lád megsegítéséhez - tette hozzá Borsi Imréné. Mint megtudtuk tőle, szerdán délután ülnek össze a gyűjtésben részt vevők, hogy megbeszéljék, miként juttassák Szobácsi Ferencné családjáért megmozdult a város Fotó: Tésik Attila He nem fér az erszényedbe, rakd be a Citybe!" A Honda City rendelkezik mindennel, ami a határtalan komforthoz elengedhetetlen. Utasterét a maximális térkínálat és kényelem érdekében terveztük. Csomagtere hihetetlenül tágas, alaphelyzetben 500 literes. A Honda City osztályában egyedülálló megoldások közé tartozik az üléskombinációk által meghatározott belső tér. Ha széles, lapos térre van szüksége, hajtsa le az üléseket. Hajtsa le, hajtsa fel, bővítsen, szállítson! Élvezze a Honda City kényelmét, akár családjával, akár egyedül, ahol csak kívánja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom