Délmagyarország, 2000. augusztus (90. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-01 / 178. szám

Aláírásgyűjtés, sztrájkfelhívás az (3. oldal) ALAPÍTVA: 1910-BEN t/A ft/J KEDD, 2000. Aug. 1., 90/178. ÁRA: 44 FT (ELŐFIZETVE: 38 FT) Heroint fogtak a röszkei vámosok Tegnap közel ötven­nyolcmillió forint érték­ben foglaltak le heroint a röszkei vámosok. A jugo­szláv csempész több mint tíz kilogramm kábítószert próbált átjuttatni a hatá­ron. A húsz csomagot egy Audi 80 típusú személy­gépkocsi üzemanyagtar­tálya felett kialakított rej­tekhelyen találták meg. Június 26-án volt a drogel­lenes küzdelem világnapja. Örömre azonban nincs túl sok okunk, ugyanis tavaly meg­nőtt Magyarországon a kábí­tószerrel kapcsolatos bűncse­lekmények száma, s várhatóan az idén tovább nő majd ez a szám. A szakemberek szerint a marihuána mellett a szinteti­kus drogok (amfetaminszár­mazékok) a legelterjedtebbek hazánkban. A fű többsége „sa­ját termés", de ismét megje­lent a holland és délszláv im­port. Az amfetaminok fő­leg Nyugat-Európából érkez­nek. A drogpiacon a heroin az egyik legdrágább kábítószer, ezért is nevezik a felső tízezer drogjának. A hatása azonnal érkezik, mivel a szer a vér­áramba kerülve rögtön eljut az agyba. A heroin a fehértói sö­tétbarnáig terjedő por formá­tól kezdve a kátrányszerű anyagig különböző alakban jelenhet meg. Nagyon hamar függőséget alakít ki, s ugyan­Kapucsere Dorozsmán Hétfőtől új forgalmi rend van a nagybani piacnál. Hogyan válik be? Arra visszatérünk. (4. oldal) Peresített Dégáz-számlák Negyedévente szeretne számlát adni a Dégáz a bírósági ítélet után. (5. oldal) Vízipóló: trénerváltás Új edzővel kezdi meg a felkészülést az OB l-re a szegedi vízilabdacsapat. (7. oldal) Ötvennyolcmillió forint értékben foglaltak le heroint Röszkén vámosok. (Fotó: Miskolczi Róbert) azon hatás eléréséhez egyre nagyobb adagokra van szük­sége a fogyasztónak. Egy adag heroin ma hat-hétezer forintba kerül a feketepiacon. Az utcán kapható heroint többnyire glükózzal vagy hintőporral keverik. így aztán nem lehet tudni, mekkora dó­zis kerül be a szervezetbe. A túladagolás nagyon veszélyes lehet: kómát, sót halált is okozhat. Pontos fogyasztási adatokat szerezni úgyszólván lehetetlen, abban azonban egyetértenek a szakemberek, hogy a kilencvenes évek köz­epe óta jóval többen fogyaszt­ják a szert, mint korábban. A heroin A kategóriás drog, amelynek birtoklása, beszer­zése, árusítása és fogyasztása súlyos bűncselekménynek számít. A heroint különböző mó­don csempészik a világon. A közelmúltban például egy ko­lumbiai drogfutár nyolcvan, heroinnal töltött óvszert nyelt le. Szerencsétlenségére az egyik gumi szétdurrant a gyomrában, és a csempész szívbénulásban halt meg. Tegnap reggel egy jugo­szláv állampolgárságú férfi gördült be Audi 80-as sze­mélygépkocsijával a röszkei határátkelőre. A vámvizsgálat során a jármű üzemanyagtar­tálya felett kialakított rejtek­helyről húsz darab csomagban 10,7 kiló heroin került elő, amelynek értéke közel 58 mil­lió forint. A jugoszláv férfi el­len kábítószerrel való vissza­élés és csempészet miatt indí­tottak eljárást. Szabó C. Szilárd Holnapi számunkban Kisvárosaink Munkatársunktól Az ország nyugat-dunántúli kisvárosai lényegesen fejlettebbek, urbani/.áltahbak, mint a dél-alföldi ré­gió többségében agrárjellegű települései, amelyek még csak a városiasodás kezdetét élik. Ez utóbbiak alig rendelkeznek középfokú ellátást biztosító intéz­ményekkel, városi funkciókkal, így nem gyakorolnak vonzást a környező településekre. A távoli kisvárosok fejlettségi mutatóit összehasonlítva csak egyféle meg­állapítást tehetünk: Magyarország alaposan kettésza­kadt. Megyénkben Mindszent, Kistelek és Móraha­lom szerepelt a vizsgálatban. (Elemzésünket holnapi gazdasági mellékletünkben, az Egy százalékban olvashatják.) Budapest (MTI) A száraz időjárás ellenére az idén is mintegy 3 ezer tonna éti csigát gyűjtöttek be Magyarországon - nyilat­kozta Pacs István, az Éti csi­ga Terméktanács elnöke. Elmondta, hogy ma az or­szágban több százezren gyűjtenek éti csigát, amelyet a felvásárlók kilogrammon­ként 80-100 forintért vesz­Csigakvóta nek át. A felvásárlás kizáró­lag szigorúan ellenőrzött te­lephelyeken zajlik, ahonnan az állatok 40 százaléka az országban működő négy fel­dolgozóüzem valamelyikébe kerül. Pacs István beszámolt ar­ról, hogy az évente begyűjtött csigamennyiség 60 százaléka élő állapotban Görög-, Török-, illetve Olaszországba kerül, ame­lyet aztán feldolgozott álla­potban francia piacokon ér­tékesítenek. — Tavaly összesen másfél milliárd forint értékben ex­portált Magyarország éti csi­gát, amely az idén is telje­sülni fog - hangsúlyozta az elnök. Kamionnal ütközött a Hyundai Útzár az 5-ösön Munkatársunktól A pesti (az E 75-ös) úton, a Postakocsi csárdánál, dél­után öt óra körül fékezett a Balástyától Szeged felé ha­ladó kocsisor. Ám az autók mögött haladó kamion későn vette észre, hogy az előtte lévő kis teherautó las­sít, féklámpája piroslik. A török kamionos, hogy az üt­közést elkerülje, jobbra rán­totta a kormányt. Az orszá­gutak vándora a teherautó­nak a bal hátsó sarkát érin­tette, majd áttért a másik sávba. Az ott szabályosan közlekedő autók közül egy az útpadkára szaladt, hogy elkerülje a találkozást a hir­telen fölbukkanó monstum­mal, de a mögötte haladó, német rendszámú Hyundai már nem volt ilyen szeren­csés: a kamion alá gyűrő­dött. Az utasok és a négy sé­rült jármű mentése körülbe­lül másfél óra munkájába került a mentőknek, a tűzol­tóknak és a rendőröknek. A mentés időszakában, szaka­szosan lezárták az úttestet, a forgalom akadozott, a járművek csak egy sávon haladhattak. A török kamion söfőr fi­gyelmetlenségéből származó balesetben szerencsére könnyebb sérülést szenved­tek a német kocsi utasai, el­lenben az anyagi kár körül­belül 1 millió 700 ezer fo­rint. Figyelmetlen kerékpáros Baleset Deszken Munkatársunktól Deszken, a tüdőgondozó­hoz közeli utcák egyikéből, a stop tábla ellenére a for­galmas Alkotmány körútra hajtott tegnap déltájt egy 33 éves férfi. A Szeged felől Makó irányába tartó Ifa te­herautó vezetője későn vet­te észre a váratlanul elé ka­nyarodó biciklist, s már nem tudta elkerülni a bal­esetet. A figyelmetlen ke­rékpárost súlyos, életvesz­élyes sérülésekkel szállítot­ták kórházba. Megújult a Medikémia Nagylaknál próbált szökni Elfogták a brutális támadát Budapest (MTI) A nagylaki határátkelőhe­lyen a határőrség elfogta és átadta a rendőrségnek azt a román állampolgárt, aki ala­posan gyanúsítható azzal, hogy július közepén a fővá­ros XVIII. kerületében meg­támadott és bántalmazott egy várandós asszonyt, majd 300 ezer forintot rabolt el tőle - közölte a BRFK sajtó­szolgálata. A rablás július 12-én tör­tént a Németh József utca egyik családi házában. A BRFK rablási osztályá­nak munkatársai a nyomozás során megállapították, hogy az egyik támadó korábban a ház építkezésén dolgozott. A tulajdonos emlékezett arra, hogy a román állam­polgárságú férfi egészség­ügyi szolgáltatást vett igény­be Magyarországon, és a rendőröknek ezen a nyomon elindulva sikerült felderíteni a tettest, megállapítani útle­vélszámát és személyi adata­it. A brutális rablót a rend­őrség őrizetbe vette, Buda­pestre szállította, és tolmács jelenlétében megkezdődött kihallgatása. Munkatársunktál Az idény eleji megbeszé­léssel és egy laza tréninggel a Medikémia extraligás férfi röplabdacsapata megkezdte a felkészülést az október 1-én rajtoló 2000/200l-es szezon­ra. A kispadot, a kecskeméti korszakot (Karagics Mátyás és Nagy Péter) „visszafoglal­ta" a Nyári Sándor, Nusser Elemér aranyduó. Az elvárá­sok is az 1995-ös és 1996-os esztendők sikereit idézik: újra a bajnoki arany a cél! Az opti­mizmus nem „kincstári", a ta­valy ezüstöt és bronzot nyerő Szeged jelentősen megerősö­dött: Mészáros Péter, Bunford Béla és Tamás Zoltán csatla­kozott a pillanatnyilag tizenöt (!) főt számláló kerethez. A sportág barátai először az au­gusztus 18-ától 20-áig rende­zendő Fesztivál-kupán láthat­ják az újjáalakult Medikémiát. (Beszámolónk a 7. oldalon.) A Medikémia Szeged új szerzeményei és a régi-új mesterek (balról): Bunford Béla, Tamás Zoltán, Nusser Elemér, Nyári Sándor és Mészáros Péter. (Fotó: Gyenes Kálmán) A Mol nem tárgyal Budapest (MTI) A Mol Rt. nem tárgyal új koncesszió megszerzéséről Jemenben - mondta az olajtársaság illetékese an­nak a híresztelésnek kap­csán, miszerint a Mol új te­rületeket szeretne szerezni Jemenben. Az olajtársaság csak technikai jellegű kér­désekről tárgyalt a már meglévő kutatási területei­vel kapcsolatban. Az új területekről szóló tárgyalás azért okozott vol­na meglepetést, mert a Mol jelenlegi vezetése a társas­ág új üzleti koncepciójának bejelentésekor ennek a te­vékenységnek a leépítését hozta nyilvánosságra. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom