Szeged, 1922. december (3. évfolyam, 214-237. szám)

1922-12-29 / 235. szám

SZBOED A szinház heti műsora: Égi is fttdi szerelem, dráma. A. 13. Szombat 7 órakor: Hoffmann meséi. B. 14. — 10 éiakor: Van-e babája? bohózat. Vasárnap délután: Kék szakáll S-ik felesége. - Este f, fé) • «a II órakor: fifi, operett Hétfő délután: Hamburgi menyasszony, operett. — Este: Petőfi, énekes színjáték. * Hoffmann mesél. Offenboch mesteri al­kotása a negyedik opera, amely a szezonban színre került Gyors egymásutánban egyszer­kétszer még szinte hozzák, azután a Bajazzók, a Troubodour, a Bohémélet mellé felteszik a színházi könyvtár polcára, hogy jövőre újra várja az ujabb felelevenítését. Ez a mi szép színházunknál a játékrendi politika, ahelyett, bogy időközönként a felelevenített operákat a műsorba illesztenék és egy kis változatosságot idéznének elö az opera repertoi ban. Érzék kellene ehhez és a helyes, beosztásos színház­vezetés tudománya. Az évről-évre szinre ke­rülő opera mai reprizére teljesen megtelt a nézőtér és az uj közönség a régivel együtt él­vezte a fenséges drámai muzsikát, Offenbach mesternek egyetlen drámai alkotását Az elő­adás főbb vonásaiban, leszámítva a nöi kórus kegyetlen hamisságát, kielégítően jó volt. Ti­hanyi Zol án Hoffmannja énekben és játékban egyaránt fejlödöen színesedik, erősödik és már­már teljesen födi a szerepet Nogy Katinka Olympiája bájosan poétikus. Csupa kellem a mozdulata és az éneke is tiszta és üdén hangzó. Mint Guilieita már kevésbé helytálló, mert a kurtizán alakjához nem rendelkezik a kívánatos színekkel és temperamentummal. Coppelius— Cappertutto—Miracel hármas a'akjában Halmos Gyula szintén tényezője az elöadasnak, amely­nek drámai színét és karakterét művészettel adta meg Antónia alakiában Gödri Kató. A fiatal és igen tehetséges énekesnő, aki valójá­ban az, a hangula'keltés kiválóságával ábrá­zolta az alakot és csengő hanggal, amiből az érzés melegsége árad, szólaltatta meg Antónia édes-bus áriáit. Nagy sikere volt és sikerben veit része Tihanyi és Nagy Katinkán kivül Thuray Emmának, aki teljes dispozicióban éne­kelte Miklós szerepét és eredményesen segítette az együttes teljesítményét. A zenekart Mally Károly biztos kézzel vezényelte. * Rózsa Lajos hslálbirr. A magyar énekes művészetet súlyosan érintő szomorú hir terjedt el ma a fővárosban. A gyászos hir Newyorkból érkezett és arról szól, hogy Rózsa Lajo:, az Operaháznak éveken keresztül volt büszkesége, aki két év óta a Metropoli ánban aratta diadal­mas s kereit, hirtelen meghalt. A fekele hir megerősítésre szorul és a magyar énekművé­szet előnyére szolgálna, ha — ami kívánatos — nem bizonyulna valónak, mert Rózsa Lajos most jutott el művészetének delelőjéhez. Felelős szerkesztő: LOV1K KAROLY. Kiadó : .Szeged" lapkiadévállalat r.-t Nyomja : Délmagyarorszajj-nyomda, Szeged. Szövetek, barchetek, •"S^S kendők, mosóáruk, mélyen leszállított árakban, különböző maradékok félárban beszerezhetők l-Iolm! IA-yC£»f divatáruházában S83 ndimi JU^SCl Tifza Lajos-körut 30. szám. Szeged, 1922 december 29. Legszebb ajándék a könyv. Minden könyvkereskedésben kaphatóki Móra Ferenc: Dióbél királyfi. Gyermekregény. Ára kötve 180 K. fűzve 140 K Móra Ferencné: Mit főzzünk ? Szegedi szakács­könyv. Ara 400 K. Cserzy- dr. Szalay: Ugar imádás. Népdráma. Ára SOK. Tömörkény István: Célszerű szegény emberek. Novellás kötet. Ára 200 K. Schreiner Ferenc: A horgászat kézikönyve. Ára SOK. Jerzy Zulawski—dr. Tonelli: Ezüstös mezükön. Hold­regény. Ára 280 K. Myriam Harry—Pogány Elza: Jeruzsálem leánya. Ara 280 K­Okos Naptar Magya- Gazdák Számára. Ara 90 K Országos Iparos Naptár. — — — Ara 160 K. Valamennyi a a/egedi Dél m agy arorsiág Hírlap- éa Nj omdavállalat kiadványa. APRÓHIRDETÉSEK •111 • k SI legmagasabb áron vesz. Úgyszintén férfi éa női ruhanemttt Révész, Hági udvtrban. rta löt, fér?E rnemüt Friedmanné, Attila-utca 2, Mihályi ffiszerkezeskedéa mellett. m Polgár-u. 31 Telefon 12 83. 733 tisörendü IlkMk, ru­mok, Ipáiinkák éa borok kaphatók Löwingetnél.Pol­gár-utca 20. m 40 koronáért is (eladhot egy hirdetést ebben n rovatban. — bármily mennyi­ségben, férfiruhát, fehér­neműt a legmagasabb ár­ban veszek. Weissenberg, Attila-utca 8. gM S'alongarnttura kifogás­talan szép, nagy tükörrel, szőnyeggel darabonként is eladó Tavasz utca la aei Vasiak: ftfcá'ntmOr, felsőruhát és bútort a leg­magasabb árt>r. Hívásra házhoz megyek. Fischhof Sándor, Mikszáth Kálmán­utca 22. szám. MI Baiorozott szobit ké­rése': lehetőleg külön be­járó •tol, o Belváros kör­nyékén. Ajánlatok „Meg­fizetem' eligére a kiadó­hivatalba kéretnek. 504 Bőrkabátok készen és méret utáu. Bőr­árugyár Mikszáth Kál­mán-utca 25. szám. 540 Mindenkinél legmagasabb áron veszek rezet, nikkelt, ólmot, horgany­Mik Jtaf „ARÁNY BIKA" étterme Tisza Lejoa-kOrul 90, Korona-utca tarok. 250 Kitűnő konyha. | V Elsőrendű fajborok. Külön termek. m * Abonoma rendszer. Limpasraf őkaf, selyem zsebkendőt, zsebtárcát, nyakkendőt művészi kivi­telben batikol és készit Ligeti né. Kígyó-u 7. 501 S mOejyatam építészi kultásának első évfolya­méhoz szükséges összes jegyzetek, rajzeszközök, körzők jutányos áron el­adók. — Tudakozódni a SZEGED szerkesztőségé­ben lehet. 505 nütsöü mindenféle tollat, bőrt és gyapjút legmagasabb árban 1 vásárol Rosnsr Ödön éa Társa Petőfi Sándor-sugárut 12. Telefonhivó 14-47. eio iiii nőikelap divatterme Somogyi utca 22. pz. Modelikalapok állandóan raktáron Átalakítások jutányosán elvállaltatnak. '.41 ÜJÉVI ajándékul olcsó zsebórák ékszerek és egyéb alkalmi vé'elek OEUTSCH IMRÉNEL 93 Kalapok, fehémemQek, nyakkendők Szende Hthálll uridivatüziqt, Kelemen-u 12. Leszállított árak SUjSffi SárcipS női 2500, magas 2600 korona. Sárcipő fé(fi M00, magas 3800 korona. ^36 Hócipő, egyes számnk olcsó árban.) .TURUL* CIPŐ fSraktárábnn Szeged. Női és férfi felöltők, télikabátok, férfi- és fiuruhák, szőrmekabátok, elegáns bőrkabátok és finom szövetek nagy választékban kaphatók Balázs Jenőnél, Széchenyi-tér 2. sz. Telefon: 14-96. » Angol uri szabóság. Gyapjufoaal minden színben I Goblain képek . Előrajzolás, hímzés a legszebb minták alapján, gyorsan és legjutányosabban! Müller Erzsi, Takaréktár-utca 1 szám 554 hulladékot, tollat, üvegeket, feüO » alsóruházat. Bolc logaaazony­sugárut 40. .z., a Nagykörúttal .zemben. 52! írj. ZSCNBCKI. Magas áron veszek brilli énst, aranyat, ezüslöl és mindenféle ékszereket. 858 SzéCRÍ Izsó IlsztkereskedO a háztartási cikkek elő­nyös beszerzési helye1 Kárász-utca 14. 2U Telefon: 678. Férfi- és gyermekruhák, felöltők és télikabátok „Orbis" Műszaki rt. Fióktelepe Korzó Mozi-ház. 5 Telefon 7-54. Szeged. KólCaey-0.12. Telefon 7 54. Raktarra érkeztek : vashordók 200 liter űrtartalommal és pékipari berendezések. Tekintse meg és kérjen díjtalan árajánlatot.. Állandó raktár mindennemű műszaki cikkekben. Szivattyúk, gőz-, gáz- és vizszerelvények, tűzoltó fecskendők m és felszerelések állandó gyári lerakats. legolcsóbbak 91 Földes Zoltán ruhaáruházában, Kállay Albert-(Hid)-utca szám. Férfi és női divatszövetek, szabókellékek és szőrme­áruk a legolcsóbban beszerezhetők: < Szegedi Cipésziparosok Termelő Szövetkezete szeged, C »ongTidi-£u árut 9 szám. n AIQA szükségletét mielőtt beszerzi |J vagy megrendeli, ne mu­lassza el a négy éve fenn­álló jóhirnevü kézi erőre berendezett cipőgyárunk üzletében az árak iránt érdeklődni W Nagy pén/:megt&kari?as W X Olcsó és csincs cipők. X Tárca cégnél. Vár-utca 7. M. kir. I OTÖd jegyintézít mellett 353 Sertés fej-lábat, tepertőt, olcsó husnemüeket minden nap áru! PICK szalámigyára a Felső Tiszaparton. « lkai aso. i képv át © ác r I A legjobb ne\u miivé«zek l-itunő festményeiből összeállított kolekcíó. T Rendkívül kedvező alkalmi vásárlás. "831 Freimann Miksa, Takaréktár-utca 8. ií^S^i JS Történelmi tarjvu könyveket veszek magas áron. A könyvek címének megielölésével kérem i leveleket „Livius" leligére a kindóba. job Cserépkályhák minden színben és méretben beszerezhetők 53 LANDESBERG cementárugvárában, Szeged.

Next

/
Oldalképek
Tartalom