Délmagyarország, 2006. február (96. évfolyam, 27-50. szám)

2006-02-01 / 27. szám

SZERDA, 2006. FEBRUÁRI., 96/27. ALAPÍTVA 1910-BEN Annától Szent Istvánig A közlekedők két nagy építkezésre számíthatnak az idén Szegeden: az Anna-kúti csomópontban és a Szent István téren. 5. OLDAL EGY FIDESZ, KET ELNÖK Ketten is állítják magukról Mátélyon, hogy ők a Fidesz helyi elnökei. Egyikük Lázár Jánost, másikuk Balogh Jánosnét támogatja. 5. OLDAL, JEGYZET A 3. OLDALON Lejárt a határidő: az universitas jelenlegi vezetője egyedül pályázott Szabó Gábor maradhat az egyetem rektora A szegedi egyetem mostani vezetője jó eséllyel indul a hónap végi rektorválasztáson. Ugyanis egyedül Szabó Gábor (képünkön) pályázott a tegnapi határidőig az Oktatási Minisztérium­ban, s információink szerint a rektort megvá­lasztó egyetemi tanács tagjainak többsége tá­mogatja őt. Míg három évvel ezelőtt heten, előtte pedig négyen indultak a Szegedi Tudományegyetem rektorvá­lasztásán, addig idén csupán egyetlen jelentkező akadt. A határidő tegnapi lejártáig Szabó Gábor professzor, az universitas jelenlegi vezetője adott be pályázatot az Oktatási Minisztériumba. Mint mondta, folytatni kívánja eddigi munkáját, hogy megvalósíthassa elképzeléseit.. Korábban további négy személy neve is felmerült aspiránsként. Bene­dek György orvoskari dékánnak „esze ágában sincs" pályázni, mert úgy véli, a mostani rektor bír­ja az egyetemi tanácstagok többségének támogatá­sát. Felmerült még Dux Lászlónak, a biokémiai in­tézet és Mikó Tivadarnak, a patológiai intézet veze­tőjének neve is, de mindketten azt mondták, nem indulnak a posztért. Galambos Gábor, a tanárkép­ző főiskolai kar főigazgatója - aki korábban rektor­jelöltként már ringbe szállt - sem pályázott idén. Az egyetem tanácsa február 27-én dönt arról, hogy július elsejétől ki irányítsa az egyetemet. írásunk a 3. oldalon A püspök mellett más szegedieket is festettek a dóm szekkóiia Gyulay Endre az apostolok között ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) Borigazságtalanság A legújabb tervek szerint az eladatlan bor után is járukékot kell majd fizetni a termelőnek. 6. OLDAL Egy éve végezték ki a horgosi Szalma családot Szabadon a gyilkosok Betti és Dávid fejfáján egy-egy macit is elhelyeztek osztálytár­saik Fotó: Frank Yvette Egy évvel a horgosi Szalma csa­lád hat tagjának meggyilkolása után már csak elvétve beszélnek a helyiek a szörnyű bűncselek­ményről. Hétfőn viszont em­lékmisét tartottak a faluban. A gyilkosokat még mindig nem találta meg a rendőrség. Éppen egy évvel ezelőtt fedezték fel a rendőrök a Horgoson meg­gyilkolt Szalma család tagjainak holttestét. A 40 éves Szalma Nán­dort és 34 éves feleségét, Nellit, valamint a 13 éves Dávidot és a 9 éves Bettit, illetve a 69 éves Szal­ma Józsefet és a 63 éves Szalma Jolánt eddig ismeretlen tettesek ölték meg. Szerb lapinformációk szerint már vannak gyanúsítot­tak, de hivatalos helyen ezt nem erősítették meg. A közösen nyo­mozó szerb és magyar rendőrök ezen a héten ismét találkoznak. A Szegedtől húsz kilométerre lévő falu lakói már túltették ma­gukat a tragédián. Amikor hét­főn ott jártunk, éppen misét tar­tottak az áldozatok emlékére. A Szalmáék házába időközben be­költözött rokon, Ilona mécsese­ket gyújtott a lakásban. Riportunk a 7. oldalon Már 46 ezer szelvénnyel játszanak előfizetőink Egyre közelebb a Chevrolet-hoz A 3,2 millió forint értélcü, metál­bordó Chevrolet Lacetti érkezé­sét sorozatos nyerési lehetőségek jelzik. A négyfordulós autós nye­reményjátékunk tegnapi máso­dik sorsolásán már több mint 46 ezer előfizetői nevezés állt ver­senyben. A decemberben indult Szálljon be Ön is! játékunk mos­tani állomásán 20 darab ötezer forintos Mol üzemanyagkártya talált gazdára. S máris megyünk tovább, a február 25-i autósorso­lásig már csak egyszer állunk meg, február 21-én, amikor 50 darab ötezer forintos ajándékcso­magot sorsolunk ki. Vigye haza ön a 3,2 millió fo­rint értékű, metálbordó Chevro­let Lacettit!> Bővebben a 6. oldalon Jézus tizenkét tanítvá­nyának egyikeként Gyu­lay Endre püspököt is fel­fedezhetjük a szegedi dóm szentélyének falára festett szekkón, az Utol­só vacsorát ábrázoló jele­netben. Az azóta elhunyt Patay László festőművész az évszázados hagyomá­nyokat követve, több olyan élő szegedi arcmá­sát is megörökítette, aki támogatta munkáját. A szegedi dómot 1930-ban úgy szentelték fel, hogy nem készült el az összes tervezett fest­mény. A szabadon ha­gyott falfelületeket 1980 és 2000 között töltötték ki. Ezen dolgozott 2002-ben bekövetkezett haláláig Patay László fes­tőművész is. O örökítet­te meg a szentély Utolsó vacsora című szekkóján Gyulay Endre megyés püspököt és Ábrahám István kanonokot, aki 1984 és 2001 között a székesegyház plébánosa volt. A jelenetet Dusha Béla Az árvízi fogadalom temploma című albumá­ban „fedeztük fel". Gyulay Endre a szek­kókkal kapcsolatban el­mondta, Patay László so­sem „fejből" festett, ha­nem ismerősöket, ado­mányozókat, egyházi sze­mélyiségeket ábrázolt. Azt, hogy kik válnak ké­pei szereplőivé, a művész nem beszélte meg a püs­pökkel. Ábrahám István kanonok is megerősítette: nem kellett modellt ülni­ük az alkotásokhoz. Az egyébként az 1300-as évek óta szokás a festé­szetben, hogy egyházi, vagy tehetős polgári meg­rendelők arcmásai felbuk­kannak a festményeken. Részletek a 3. oldalon Az Utolsó vacsora egyik részlete a dóm szekkóján - jobbra fent Gyulay Endre Részlet Dusha Béla fotóalbumából Az elhagyott tanyán csak egykutya élte túl az éhezést Allatkínzási per Először büntettek meg állatkín­zásért a megyében egy férfit azért, mert székkutasi tanyáján magára hagyta és éheztette két kutyáját, amelyek közül az egyik elpusztult. Az első fokú ítélet hetvenezer forintos pénzbírság. A szomszédban lakó idős néni hívta fel az állatvédők figyelmét még 2004 novemberében arra, hogy a tanyán lesoványodott, magára hagyott kutya szenved. Amikor az állatvédők kimentek az üresen álló tanyára, egy kiszu­perált Trabant alatt találták meg a nagy testű állatot, már a bordái is kilátszottak. Egy másik kutya élettelen tetemét a szemétdomb mellett fedezték fel, a nyakán drótkötéllel. Az állatvédők felje­lentést tettek, a napokban pedig ítélet is született: a vásárhelyi bí­róság hetvenezer forintra büntet­te meg az állatkínzót, az ítélet nem jogerős. A Sanyi névre ke­resztelt, életben maradt kutya a menhelyen várja, hogy valaki örökbe fogadja. További információk a 4. oldalon „ www.delmagyar.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom