Délmagyarország, 1998. április (88. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve Szeged: mankóval bicegő milliók (5. oldal) \ ^ Szeged: mankóval bicegő ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN DELMAGYAI SZERDA, 1998. APR. 1., 88/77. W^FMI ARA: 38 FT Micsoda JÁU/'JU­széria! A SEAT Cordoba minden változatában széria­felszereltség a szervokormány. • 17 választható szín, • 0%-os kezelési költséggel, akár 60 hónapos részletre is megvásárolhatja. 1998-ban is tartsa szemét a SEAT-on, ^ j&ftp^ty kezét pedig egy Cordoba kormányon! Érdemes. Rapcsák feje A vásárhelyi polgármester politikai ellen felei „árnyékra vetődtek". (7. oldal) Magyar lecke Az Európai Unióban a miénk is hivatalos nyelv " lehet? (2. oldal) • Mire jó egy kártya? Csaló férfi a vonal végén • Budapest (MTI) Manipulált, úgynevezett végtelenített kártyával tele­fonáló férfit vett őrizetbe a rendőrség az elmúlt hét vé­gén Budapesten, a XIII. ke­rületben, amikor a Visegrádi és a Katona József utca sar­kán megpróbálta felhasznál­ni a kártyákat - tájékoztatta az MTI-t kedden a BRFK gazdaságvédelmi osztályá­nak helyettes vezetője. Vidra Imre alezredes el­mondta: a huszonéves T. N.-t egy másik akcióra indu­ló rendőrök fogták el. Az keltette fel a figyelmüket, hogy a férfi sűrűn váltogatja a kártyákat a készüléknél. Ellenőrzésekor kiderült, hogy 13 darab manipulált kártya volt nála. A férfi la­kásán tartott házkutatás nem vezetett eredményre. Az alezredes elmondta: a Ma­távnak évente több százmil­lió forintos kárt okoz az ilyenfajta illegális telefoná­lás. A rendőrség szakértői még vizsgálják, hogy a szó­ban forgó kártyákat milyen módon „bolondították meg". Egy ilyen kártya egyébként a feketepiacon 10-20 ezer forintot ér. T. N. - aki sza­badlábon védekezik - ellen számítógépes csalás bűntet­tének alapos gyanúja miatt indult eljárás. Kamatkörkép: csodák nélkül Aranyigazság, hogy évek óta nem a hozamok, hanem a bankok között válogat az ügyfél, ha megtakarításait biztonságban akatja tudni. A pénzpiaci verseny ugyanis csak nehezen akar nálunk lábra kapni. A kisebb-na­gyobb pénzintézetek kínála­ta között alig néhány tized­százalék a különbség. így azután leginkább a név dönt. Ráadásul nincs is olyan bank, amelyik az utóbbi idő­ben ne faragott volna le ala­posan kamataiból. Miközben - az egész pénzpiacot befolyásoló mu­tató - a jegybanki alapkamat éppen 20 százalék, addig a legtöbb kereskedelmi bank 16-17 százalék közötti éves hozamot garantál ügyfelei­nek... (Bővebben az 1%-ban.) Lassú versenyfutás az ügyfél pénzéért? (Fotó: Nagy László) • Kínzás után Fejbe lőtte magát • Budapest (MTI) Életveszélyes sérülések­kel szállítottak egy férfit kórházba kedden, aki fegy­verrel fejbe lőtte magát a fő­város VI. kerületében, Szi­nyei Merse utcai lakásában ­erősítette meg az MTI infor­mációját a Budapesti Ren­dőr-főkapitányság sajtó­ügyletese. A férfi még vasárnap is­meretséget kötött egy hölggyel, felvitte őt a lakásá­ba, majd az azt követő há­rom nap során többször megverte, sőt több alkalom­mal bezárta a szekrénybe. A férfi kedden délután búcsú­levelet írt, majd fejbe lőtte magát. munkaidejét a nap járásához igazítják: napkeltétől nap­nyugtáig dolgoznak. Nyáridő­ben tizennégy-tizenhat órán át is hozzák-viszik az utasokat. Télen csak a jégzajlás idejére állnak le. Egyszerre hárman vannak szolgálatban, s két műszakban váltják egymást. Zimmer László csak odaköszön, nem vesz részt a beszélgetésben, éppen egy farácsot szögel: amit csak lehet, maguk végez­nek el, mindannyiuknak meg­van a hajóvezetői vizsgájuk is. A városi közgyűlés pénz­hétfőn elfo­gadta a tápai komp támogatá­sáról szóló előterjesztést. Az árindex alapján végzett szá­mítás szerint 11 millió 16 ezer forinttal segíthették volna a rév működését, de az idei költségvetésben csak 10 mil­lió 850 ezer forint állt rendel­kezésre erre a célra. A kom­pot működtető Banga és Tár­sa Kereskedelmi és Szolgálta­tó Bt. elfogadta a támogatás összegét. A pénzügyi bizottság jóvá­hagyta az idei viteldíjakat is. Eszerint: a gyalogosok és ke­rékpárosok változatlanul 50 forintot fizetnek, a motorke­rékpárosok és lovaskocsisok 100 forintért kelhetnek át (mint tavaly). A személyautók (egy fővel), a vontatók, pót­kocsik, kisteherautók (3,5 ton­na alatt) díja 250 forint. A 3,5 tonnánál nehezebb tehergép­kocsikért 450 forintot kér a révész. Ny. P. Vágó Attila lapáton! Napkeltétől alkonyatig jár a tápai komp. (Fotó: Gyenes Kálmán) A vártnál kevesebb támogatást kapott a tá­pai kompot működtető társaság: a városi költ­ségvetésből 11 millió fo­rint helyett csupán 10,85 milliós dotációra futotta. Az átkelésért 50 forinttal kell többet fizet­ni, de a gyalog, kerék­párral, motorral és lovas kocsival érkezők a tava­lyi díjszabás szerint utazhatnak a tápai kompon. A két hölgy - talán anya és leánya - rövid, ám sikkes ug­rással szökkent át a tápai komp acéllapja alól partra fu­tó Tisza vizén: még kacagtak is egy kicsit a dolgon. Utánuk legördült még a hajóról két mezőgazdasági vontató (az egyik szemes terménnyel megrakott pótkocsival zök­kent a szárazföldre), s két sze­mélyautó vezetője is búcsút intett az ismerős révésznek. Hamar kiderült, hogy a komp üzemeltetője éppen in­tézkedik valahol, ezért vele nem beszélhetünk - ám Ma­gyar Gyula készséggel elme­sélte, hogy egy átlagos napon ötven-hatvan gyalogos és ke­rékpáros, valamint ugyan­ennyi motoros és autós kel át a túlsó partra. Sokan a tápai rét szántóföldjeire igyekez­nek, s a termelőszövetkezet járművei is állandó forgalmat jelentenek. De akad, aki távo­labbra igyekszik: Makóra, Marosleiére. Úgy hatvan kilo­méternyi utat takaríthat meg az, aki a rét en megy át, s nem kerül az algyői híd felé. , A viteldíjakat muszáj volt emelni, hiszen az üzemanyag is drágult. A tarifa egysége­sen, 50 forinttal emelkedett. De nem mindenkinek... Aki gyalog, biciklivel, motorral, vagy lovas kocsival jön, ugyanannyit fizet, mint ta­valy. Reggel fél héttől este hétig, félóránként jár a tápai komp. Ha sokan várnak rá, gyakrab­ban is fordul. A révészek • Munkatársunktól Hetek óta számítani lehe­tett arra, hogy az NB l-es Videoton labdarúgócsapatá­nak edzőjét, Vágó Attilát le­váltják. A fő indok a gárda eredménytelen szereplése volt, mert a patinás vidéki egyesület a tavaszi hat for­duló alatt két döntetlent és négy vereséget produkált, s ezzel az osztályozós helyre csúszott vissza a tabellán. A székesfehérvári elnökség, maratoni ülésen végül arról döntött, hogy a szegedi mes­ter helyét a sokszoros válo­gatott, a Videotonhoz ezer szállal kötődő Csongrádi Fe­renc foglalja el. (Az edzőváltásról lapunk 15. oldalán olvashatnak.) Ennyire azért nem örült a felmondólevélnek Vágó mester. (Fotó: Gyenes Kálmán)

Next

/
Oldalképek
Tartalom