Délmagyarország, 2004. december (94. évfolyam, 280-305. szám)

2004-12-22 / 298. szám

8 • H I R D E T E S * SZERDA, 2004. DECEMBER 22. A szegedi vak házaspár mindent maga intéz az ünnep előtt A Hegedűs család fényes karácsonya A Hegedűs család nem kér se­gítséget senkitől a karácsonyi készülődéshez. A szegedi vak házaspár mindent maga intéz ­az ajándékvásárlástól kezdve, a fa díszítésén át, az ünnepi me­nü elkészítéséig. Látó gyerme­keik - a maholnap ötéves Fanni és a kétéves András - már na­gyon várják a Jézuskát. Hegedűs Istvdn koraszülöttként az inkubátorban vakult meg, fe­leségének, Mészáros Krisztiná­nak pedig veleszületett kétoldali glaukőmája volt, amely miatt szeme világát veszítette. István és Krisztina láthatatlan illeszke­dése azonban erősebb a látható­nál. Kibékültek sorsukkal, s nem gondolják, hogy külön világban élnének itt, közöttünk azért, inert vakok. Anvamikor gyerme­keket vállaltak, kérték a geneti­kus véleményét, mert azt nem szerették volna, ha a kicsik is ugyanazt élik meg, mint ők. Fan­ni lányuk januárban lesz ötéves, András fiuk második születés­napját a napokban ünnepelték. A tejfelszőke angyal A Hegedűs család tavaly má­jusban költözött az Építő utcából a Körtöltés utcába egy tágasabb lakásba. Krisztina telefonon mondja el, hogyan találjuk meg a legkönnyebben otthonukat. Instrukciói szerint a Tavasz utca felől érdemes közelítenünk, mert a Makkoserdő sort lezárták a gépkocsiforgalom előtt, ami ne­kik jó, mert korábban hosz­szú-hosszú percekig nem tudtak átkelni az úttesten. Krisztina fel­hívja a figyelmünket arra, hogy egy mályvaszínű ház tetőterében laknak. Szerinte ezt egyszerűen megtaláljuk, mert mellette egy sárga ház áll. - Azért instruáltam a színek szerint, mert én tízéves koromig láttam egy kicsit, sokat rajzolgat­tam, szerettem és ma is fontos­nak tartom a színeket - mondja lakásuk amerikai típusú konyhá­jában Krisztina. A gyermekek először körbeugrálnak bennün­ket, majd a tejfelszőke angyal, díszíti majd fel szenteste. A le­ányzó - így szólíttatja magát az ötéves tündér - háromévesen se­gített először e műveletben az édesapjának. A belátható karácsonyfa Igaz, akkor még arra ment ki a játék, hogy mennyi szaloncukrot lehet elcsenni a dobozból - tud­juk meg Istvántól, aki elmondja, hogy tavaly már komoly munkát végeztek, mert nagyon érdekelte Fannit a fadíszítés. Krisztina és István elárulja, mindig olyan fát szoktak venni, ami számukra is belátható - így és ezt a kifejezést használva mutatják, hogy szá­mukra a másfél méteres lucfenyő a legideálisabb méret. Szenteste a klasszikus karácsonyi dalok szólnak a lakásban, de népdalo­kat is szoktak énekelni. Szent karácsony éjjeléig azonban mag bőven akad munka - mondja Krisztina -, hiszen fel kell takarí­tani a lakást. Az ajándékokat már megvásárolták a gyerme­keknek és egymásnak. Fannival a világ végére A takarításba egyébként István is besegít, hiszen december 18-a óta szabadságon van. A házigaz­da a Szegedi Fonalfeldolgozó Rt.-nél dolgozik programozó ma­tematikusként. Krisztina elme­séli, hogy már jártak a gyerme­kekkel István munkahelyén. - A Szefónál nagyon rendesek, családias a hangulat, befogadták István, s ezt olyan jó látni ­mondja elérzékenyülve Kriszti­na, aki elmeséli, hogy Andrissal még nehezen közlekedik a város­ban, viszont Fannival már a világ végére is el tudna menni, mert olyan jól tájékozódik. Megtudjuk még, hogy jószerével ő van ott­hon a gyermekekkel, hiszen „a papi" sokat dolgozik. A magyar szakos tanárnő szól a volt mun­kahelyéről, meg a kicsike gyes­ről, de két mondat után saját magát állítja le, mondván: nem akar panaszkodni, mert kárpó­tolta őket az élet két gyönyörű gyermekkel. SZABÓ C. SZILÁRD A Hegedűsek szűk családi körben ünneplik a szentestét. Az anya, Kriszta Fannival és Andrással Fotó: Gyenes Kálmán Andriska elbújik a dívány mögé. No nem azért, mert fél, hanem játszani, bújócskázni akar ve­lünk. A nővére követi. Fanni kuncogva néz ki és mondja az ágy mögül: látlak. Hegedűsék szűk családi kör­ben ünneplik a karácsonyt, amit nagyon vár már Fanni, aki baba­kocsit kért a Jézuskától. A kis­lánynak már ez a sokadik kérése, hiszen mindennapra akad vala­milyen kívánság, így hol játék mobiltelefont, hol babafürdető kiskádat, hol pedig babát szeret­ne kapni az angyalkától. Az ünnepi menü alapanyagát a házaspár saját maga szerzi be. A halászlevet és a baconszalonná­ba csavart tengeri halat Krisztina készíti el. - Még csak az kellene - fakad ki a mindig rendkívül csinos Krisztina -, hogy beleszóljanak abba, mit és hogyan főzzek. Ne­kem ne mondja meg senki, hogy jobbra vagy balra kavarjam a le­vest. Ha valamit nem tudok, ak­kor megkérdezem, vagy István választ talál a kérdésemre az in­terneten. A karácsonyfát István és Fanni A Szegedi Vadasparkban most már télen is megtekinthetik a jópofa állatokat Szurikáta- és óriásteknősház Egyházi könyvkiadók ünnepi kínálata Szentek vonzalmai, bibliaregiszter Ugyancsak az ünnep előtt adta ki az Agapé a Keresztény gondol­kodók a XX. században című kö­tetet, amely írók, költők, filozó­fusok, tudósok, teológusok élet­rajzi gyűjteménye, s idén is meg­jelent a Katolikus kincses kalen­dárium. A Szent Gellért kiadó Somo­gyi utcai boltjában az elsőáldo­zóknak szánt imakönyvet, a felnőtteknek készült Rózsafü­zérek könyvét, valamint a Bib­lia ó- és újszövetségi könyvei­nek jelölésére szolgáló regisz­tert (a lapokra ragasztható és kihajtható kis füleket] ajánlot­ta Juhász Mária boltvezető. Árulnak regiszterezett szent­írást is, s aki beviszi saját bibli­áját, az üzletben szívesen ellát­ják a gyors keresést segítő la­pocskákkal. A kecskeméti székhellyel mű­ködő Korda Kiadó szegedi könyv- és kegytárgykereskedé­sének kiadványai közül (a bolt a püspöki palota Zrínyi utcai oldalán található) Krajcsik Gabriella az Élet-naptár máso­dik kötetét emelte ki: a könyv az ünnepek, hagyományok, kultúrák köréből ad ismeretter­jesztő válogatást, rövid olvasni­valót kínálva az esztendő min­den napjára. A 2005-ös Katoli­kus zsebnaptár ugyancsak a Korda Kiadó év végi kínálatába tartozik. NY. R Karácsony előtt az egyházi könyvkiadók is ünnepi kíná­lattal várják a boltjaikba beté­rőket. Az Agapé, a Szent Gel­lért és a Korda Kiadó boltjai­ban egymást is szerető szen­tekről, keresztény gondolko­dókról szóló könyveket, élet­naptárt és a bibliai helyek megtalálásában segítő regisz­tert is találtunk. Úgy tűnik, a pici állatok jól érzik magukat az új otthonukban Fotó: Miskolczi Róbert Átadták a szurikáta- és óriásteknősházat növényevő teknősök - hívja föl a figyel- ahogyan a mediterraneumban élő görög a Szegcdi Vadasparkban. Most már télen met Kókai Károly, a Szegedi Vadasparkért és mór teknősök is képviseltetik magu­is megtekinthetők a szurikáták, ezek a Alapítvány kuratóriumának elnöke. Való- kat. A 7 milliós beruházás összegének Dél-Afrika félsivatagos területein élő ro- ban óriás - szintén afrikai - sarkantyús nagyobb fele az szja 1 százalékaiból gyűlt varevő kisemlősök, illetve a szárazföldi, teknős éppúgy van a teknősök közt, mint össze. A karácsonyi ajándékot keres­gélő könyvkedvelők az egyházi kiadók szegedi boltjainak ün­nepi kínálatából is válogathat­nak. Bár a ferences kolostorban működő Agapé nyomda és könyvesbolt kicsit kívül esik a Belvárosban nézelődők figyel­mének körén, érdemes a Má­tyás téri kis üzletben is körül­nézni. Balogh Eva, az Agapé munkatársa érdeklődésünkre elsőként a Szentek vonzalmai című könyvet említette. A kö­tet azokról a szent életű párok­ról szól, akik a Mindenható mellett egymást is szívből - és természetesen a fogadalmuk­nak megfelelő határokon belül - szerették. Franco, Zeffirelli közismert filmjéből sokan is­merhetik Assisi Szent Ferenc és a szerzetesekhez szegődő Szent Klára kapcsolatát, de a könyvben olvashatunk még ­többek között - Avilai Szent Te­réz és Grácián atya történetéről is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom