Délmagyarország, 2007. október (97. évfolyam, 229-254. szám)

2007-10-17 / 243. szám

6 •MEGYEI TÜKÖR* CSÜTÖRTÖK, 2007. OKTÓBER 18. Ismerkedés - Ötvenes pesti idegenveze­tő vagyok, a szegedi villa­moson szemeztem egy nő­vel, de befutottunk a nagy­állomás elé, és leszálltam anélkül, hogy bemutatkoz­tam volna. A vonaton olvas­tam az újságban, hogy önök utánajárnak a problémáink­nak, hát gondoltam, segít­hetne összehozni egy randit - adta elő különös kívánsá­• gát a minap egy csörögös te­lefonálónk. Kérése mellé azonban sem a nevét, sem a telefonszámát nem merte elárulni, amiről szíve hölgye felismerhetné. Ezért meg­kérdeztem, mégis mit vár tőlem. Azt felelte, maflának érzi magát, és mindezt olyannak akarta elmonda­ni, akit szintén nem ismer, de az újságban látja az ar­cát, a nevét és a telefonszá­mát. DOMBAI TÜNDE Színházi est a kiállító­házban MUNKATÁRSUNKTÓL Magyar drámák - szegedi szín­padokon címmel a város színhá­zi krónikásával, Sándor fános Já­szai-díjas, Érdemes Művész ren­dezővel Marton Árpád és Kovács Ágnes beszélget a Varga Mátyás Alapítvány szervezésében csü­törtökön 17 órakor Szegeden, a Varga Mátyás Kiállítóházban (Bécsi krt. 1 l/A). A színházi est­nek több apropója is akad: 2008-ban lesz 125 éve, hogy be­mutatták Az ember tragédiáját. Madách Imre remekműve a bu­dapesti Nemzeti Színházban ke­rült színre először Paulay Ede rendezésében. 1884-ben már a frissen avatott szegedi színház­ban is műsorra tűzték. Ugyan­csak jövőre lesz 75 éves az első szabadtéri Tragédia-produkció. 1933-ban Évát és Ádámot Tőkés Anna és Lehotay Árpád alakítot­ta. legendás előadások azóta is születtek Szegeden, de milyen a helyzete az utóbbi évtizedekben a magyar dráma játszásnak a köz­ismerten operás városban? Erre a kérdésre is keresik a választ. Először járt Szegeden Rafael Valle spanyol nagykövet, de nem először beszélgettek Hispánia nyelvén egy diplomatával a szegedi Tömörkény gimnázium két tannyelvű spanyol tagozatos diákjai. Tfegnap Csongrád megyével és Szegeddel ismerkedett Spanyol­ország magyarországi nagykövete. - Madridban jártunk a spanyol állam meghívására, de ott más országbeli diákokkal is megis­merkedtünk - lelkesedik Zalányi Áron. A szegedi Tömörkény Ist­ván Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tizedikese és osztálytársa, Prém Alexandra szívesen mesél élményeiről azon a dallamos nyelven, mellyel má­sodik esztendeje ismerkedik. Történetüket elégedett mosoly­lyal hallgatja Spanyolország ma­gyarországi nagykövete, Rafael Valle és kísérete. - Spanyol ösztöndíjként 600 eurót nyertem, amit majd uta­zásra költök - veszi át a szót Mol­nár Luca. Ő ésHovanyecz Lilla is jó lehetőségként említi az esetle­ges spanyolországi egyetemi ta­nulmányokat. Blaskó Brigi azt hangsúlyozza: a külföldi munka­vállaláshoz ad muníciót a felső­fokú nyelvvizsgával zárható kép­zés. Bár Huszka Brigitta még nem járt spanyol nyelvterületen, de úgy véli, e nyelv megtanulása kitágítja számára a világot. Gyenge Anna egyszerűen csak szeret beszélni - spanyolul is, ezért érdekli a cserediákos és testvériskolai program. A Hispániát ösztöndíjasként már tavaly kóstolgató Lincoln Telma, Balázs Réka és Nagy Ve­ronika kérdezni se szégyell. Ok a tanulás mellett végezhető nyá­ri munkára, a spanyolországi turizmusra is kíváncsiak. Vála­szában Marta Cerezales, a spa­nyol nagykövetség oktatási atta­séja szinte anyai jó tanáccsal szolgál: „Olyan területen tanulj tovább, amiben jó vagy és amit szeretsz! így lehetsz majd elége­dett felnőtt." Egyébként pedig azt hangsúlyozza, minden to­vábbi lépésben segít a nagykö­vetség, mint eddig is. Ennek iga­zolásául a szegedi két tannyel­vűsök spanyol tanárai közül Guba Eszter, illetve a lektor, /o­sé Francisco Gonzales megmu­tatja a gazdag kézikönyv gyűjte­ményt. - Magyarországon és nem csak PROTOKOLL Csongrád megyével úgy ismer­kedett tegnap Spanyolország magyarországi nagykövete, Ra­fael Valle, hogy találkozott Ma­gyar Annával, a megyei közgyű­lés elnökével, majd a Kereske­delmi és Iparkamra itteni képvi­selőivel. Hispánia Szegeddel kapcsolatos kérdéseire Solymos László alpolgármester válaszolt. A spanyol diplomata tegnapi Ti­sza-parti látogatása a tudo­mányegyetem hispanisztikai tanszékén zárult. Budapesten képviselem hazámat - jelenti ki mosolyogva Rafael Valle mintegy indokolva szegedi kiruccanását. - Magas szintű a szegedi fiatalok spanyoltudása, s megnyerő a hozzáállása, aminek hátterében bizonyára a kiváló ta­nár-diák viszony áll. Három éve indult a két tan­nyelvű spanyol középiskolai kép­zés Szegeden. Az akkori spanyol nagykövet kezdeményezte Sze­ged önkormányzatánál, hogy ­más hazai nagyvárosokhoz ha­sonlóan - itt is tegyék lehetővé a spanyol nyelv tanulásának e ki­emelt, öt tanéves formáját - hall­juk Kühn fánostól. A Tömör­kény gimnázium igazgatója sze­rint e képzés eredményességéről mindent elárul, hogy diákjaik az első lehetséges alkalommal meg­nyerték azt a színjátszó teljesít­ményt is értékelő versenyt, amelynek jutalmaként Magyar­országot képviselhetik a spanyol két tannyelvű középiskolák nemzetközi seregszemléjén. ÚISZÁSZI ILONA A spanyol nagykövet szegedi gimnazistákkal Hispánia magyarországi hódítása Rafael Valle spanyol nagykövet (jobbról a második) és kísérete a szegedi Tömörkény gimnázium diákjaival spanyolul csevegett Fotó: Frank Yvette A szegedi nő Ghánában találkozott a volt amerikai elnökkel Fodor Gabriella közös fényképe Bili Clintonnal Fodor Gabriella a volt amerikai elnökkel Afrikában DM/DV-ilhisztráció Aki október első hétvégjén Bili Clinton volt amerikai elnökkel szeretett volna találkozni Budapesten, annak 250 ezer forintot kellett fizetnie. Előadásáért ugyanis 50 millió forintot kért. A sze­gedi származású Fodor Gabriellának egy szerencsés véletlen folytán a Clin­tonnal való fényképezkedés egy fillér­jébe sem került. Kétszázötvenezer forintot kértek a beug­róért Bili Clinton volt amerikai elnök budapesti előadására az egyik szállodá­ban, október első hétvégéjén. A hazai elit színe-java vett részt a találkozón és az azt követő vacsorán. Világszerte be­vett gyakorlat, hogy exelnökök és. -kor­mányfők tetemes gázsiért - Clintoné most csaknem 50 millió forintra rúgott - előadásokat tartanak világpolitikai kérdésekről, az ilyen eseményeken divat a közös fényképezkedés is. A szegedi Fodor Gabriellának nem kellett fizetnie azért, hogy az Egyesült Államok 42. elnökével közös fotója le-' gyen. Öt évvel ezelőtt a szegedi hölgy vállalkozó párjával Ghánában, egy Acc­ra nevű városban élt. Az immáron Új-Zélandon letelepedett és egy négy­éves gyermeket is nevelő asszony az in­terneten elmesélte lapunknak, hogy az accrai Labadi Royal Beach Hotel parkjá­ban, annak úszómedencéjében stran­doltak. Egy napon arra lettek figyelme­sek, hogy biztonsági emberek lepték el a sétányokat, majd kiderült, Clinton szállt meg két napra a hotelben. Fodor Gabi gondolt egy bátrat és merészet, fényképezőgépével megközelítette Clin­ton feltételezett bungalóját. „Nem sok esélyt adtam magamnak, de nem akar­tam kihagyni a lehetőséget" - írta. Ami­kór az elnököt meglátta a teraszon, in­tett neki a gépével, és Clinton visszain­tegetett: jelezte, hogy jöhet. Rögtön test­őrök állták az útját, ám Clinton szavára hátrébb húzódtak. A lapunkhoz került felvételt az a bodyguard készítette, aki az elnöki lakosztályban tartózkodott. Fodor Gabi néhány mondatot beszélt is az elnökkel: bemutatkozáskor közöl­te, hogy magyar, mire Clinton azt vála­szolta: volt már Budapesten, nagyon szép város. Megkérdezte, hogy Gabi mit csinál Ghánában. A Tömörkényben érettségizett szegedi lány - ma már anyuka - szerint sármos, mosolygós úri­ember benyomását keltette a politikus, aki nem játszotta meg magát. Később is látta a parkban sétálni farmerban és pó­lóban, kezet fogott, beszélgetett a turis­tákkal, a hotel alkalmazottaival. Milyen az élet Új-Zélandon? Gabi el­mondta: párja fogtechnikus, saját vállal­kozása van. Ő most nem dolgozik, hi­szen kisfia nemrégiben kezdte az ovit. Szeretnek ott élni, mert kisebb a stressz, működnek a törvények, az ország gyor­san fejlődik és kedvesek az emberek. Szülei persze nagyon hiányoznak. EK. FELESÉGÉNEK KAMPÁNY0L Mg Bili Clinton évente kevés magyaror­szágihoz hasonló meghívást fogad el. A budapesti borsos fellépti díjjal pedig felesége választási kampányát támogatta. Hillary Clinton most azért küzd, hogy megnyerje a de­mokrata előválasztást, majd 2008-ban beköltözhessen a Fehér Házba. De már nem First Ladyként, hanem az USA első női elnökeként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom