Délmagyarország, 2000. augusztus (90. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-30 / 203. szám

/ 1 ( - c Pályázati pénzekből lakóotthonok (3. oldal) ' \— ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAGYARORSZAQ SZERDA, 2000. AUG. 30., 90/203. ff^jft ÁRA: 44 FT (ELŐFIZETVE: 38 FT) Polgárpukkasztás a „zöld zónában"? Körforgalom az Oroszlán utcánál Ma -djákMgy: 250 AZ EGESZ DISZKÓ LÉGKONDICIONÁLT! Az augusztus 30-tól érvényes szegedi TESC0 akciós újság hátoldalán megjelent kuponos akció kuponjainak beváltási határideje tévesen szerepeli A helyes határidők: augusztus 30-tól szeptember 5-ig, és szeptember 6-12-ig. A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük! TESCO Szeged, Rókusi krt. 42-64. I£SCO Csütörtöki lapunkban Hajtás - biztonságosan Munkatársunktól A biztonságos közlekedés jegyében rendeznek immár hetedik alkalommal autókiállitást Újszegeden, az Eko­parkban a hét végén. Lapunk holnapi mellékletében mi is a biztonságos autózással kapcsolatos tudnivalókat jár­juk körül. Munkatársaink több próbaúton is részt vettek az elmúlt időben: többek között bemutatjuk a legújabb dízeltechnikával készült autót. Megnéztük, mitől és mi­ért olyan népszerűek az egyterű négykerekűek, de taná­csokat adunk arra nézve is, milyen típusú gyerekülések­ben szállíthatjuk legbiztonságosabban az apróságokat. (7-9. oldal) Luxus lesz a tej? Áruházi pillanatkép. A tej élet, erö és egyre többeknek elérhetetlen. (Fotó: Miskolczi Róbert) Munkatársunktól A legtöbb feldolgozó már bejelentette, szeptembertől 5­6 százalékkal kívánják emelni a tejtermékek árát: a friss tej nagyobb mértékben, az egyéb áruké kevésbé nőne a tervek szerint. A tejüzemek a költsé­gek növekedésére hivatkoz­nak, amikor fel szeretnék sró­folni az árakat. Csak az üzem­anyag költsége mintegy negy­ven forinttal emelkedett az idén, s ez minden liter tejben 1 forint 30 filléres többletki­adásként jelentkezik. Az is igaz, hogy öt év alatt több mint duplájára emelkedett már a tejtermékek ára, miközben a tehéntartási kedv Csongrád megyében tovább csökkent. Túltermelésről változatlanul nem beszélhetünk, csak rela­tív szegénységről - állítják a szakemberek. Evek óta csök­ken ugyanis a hazai fogyasz­tás. Ma már mindössze 220 li­ter tejet iszunk meg fejenként egy év alatt, mert a termék ára az elmúlt időben alaposan fel­emelkedett. (Tejpiaci helyzetképünket gazdasági mellékeltünkben, az Egy százalékban olvashatják.) A gyalogosoké, igazi sétálóutcává lett az Oroszlán utca (?) (Fotó: Miskolczi Róbert) Az önkormányzati kép­viselő javaslata alapján szombattól megváltozott a forgalmi rend az Oroszlán utca 4. számú ház körüli utcákban. E zöld zónás belvárosi terü­leten élők azonban polgárpuk­kasztónak és értelmetlennek minősítik az újítást. Hiába a díszburkolat, hiába a behajtani tilos tábla: a Deák Ferenc utca felől újabb és újabb autók közelítettek az Oroszlán utca 4. és a közeli „angolos klub" irányába. Ezért, a közle­kedési szabályok nyilvánvaló és folyamatos megszegése, a sétálóutcának autós fölvonulási területté változtatása miatt évek óta bosszankodtak a környék lakói és az arrafelé bandukoló szegediek. Félő volt, hogy a Deák Ferenc utcából az Orosz­lán utca felé masírozó csodako­csik valamelyike balesetet okoz. A közterület-felügyelők és a rendőrök ellenőrzéssoroza­tai sem változtattak a helyzeten: e területen a közlekedés - táb­lákkal is jelzett - szabályait rendszeresen megszegték. A polgárok kérése alapján kezdeményezte Török Csaba önkormányzati képviselő: vál­tozzon úgy a forgalmi rend. hogy a sétálóutcát ténylegesen is a gyalogosok uralhassák. A szegedi polgármesteri hivatal stratégiai irodája szakemberei­nek javaslatát határozattá emel­te a közgyűlés városüzemelteté­si bizottsága. E testület elnöke. Makrai László úgy véli: helyes, hogy immár kétirányú az Oroszlán, a Nádor és a Bajza utca; illetve hogy az autók elől oszlopokkal is lezárták a Somo­gyi utcának a Victor Hugó és az Oroszlán utca közötti szakaszát. Az itteni házakban lakó autótu­lajdonosok, illetve a környező üzletek kérhetnek és kaphatnak behajtási engedélyt a városháza városüzemeltetési irodáján. A környék lakói közül töb­ben nehezményezik, hogy tőlük nem kérdezte meg senki, egye­tértenek-e az újítással. Az Oroszlán utca 4-ben élő Aszta­lik András úgy fogalmazott, hogy „az autósokat zsákutcába terelték, forgolódásra kénysze­rítették, fölöslegesen növelték az Oskola utca forgalmát". Szomszédja, Hajnalik Gábor úgy véli. hogy hiába a behajtási engedély, ha házuk körül nincs elegendő parkolóhely. A két autós szerint egyébként is bi­zarr látvány egy oszlopokkal körbebetonozott „sétáló utca". Ú. I. Sipos 1 5 ezres világcsúcsa Munkatársunktól Az Alsó-Tisza-vidéki Kör­nyezetvédelmi Felügyelőségtől kapott tájékoztató szerint teg­nap délelőtt a Mol Rt. képvi­selője jelezte, hogy - szokásos felderítő, ellenőrző repülésük közben - nagy kiterjedésű olajfoltot észleltek a Tiszán. Az Atiköfe szakemberei hajó­val azonnal kimentek az algyői híd és a Kócsag vizité­Olajfolt a Tiszán lep közötti folyószakaszhoz, hogy mintát vegyenek a szennyezett vízből. Bár a labo­ratóriumi vizsgálatok pontos eredménye lapzártakor még nem volt meg, annyit sikerült megtudnunk, hogy a jelentős területen, mintegy ezer méter hosszan, foltokban úszó gáz­olajfolt nem jelent veszélyt a Tisza vízminőségére, illet­ve élővilágára. A 10, illetve 20 mg/literes koncentráció ugyanis a megengedett határ­érték alatt van. Ennek ellenére vizsgálat indult annak érdeké­ben is, hogy kiderítsék: melyik hajóról vagy uszályról kerül­hetett a gázolajtartalmú fenék­víz a folyóba. Munkatársunktól Sipos István ultramarato­nista február 14-én indult út­nak, hogy 264 nap alatt, 3120 települést érintve és 20 ezer 500 kilométert teljesítve megdöntse a pihenőnap nél­küli futás világrekordját. A szegedi atléta már majdnem 200 napja rója az ország út­jait a „Fialla kör 2000" nevű vállalkozás keretein belül, s az elmúlt vasárnap ismét je­les eseményt jegyezhettek fel a krónikások. Sipos 10 nappal és 18 órával megjaví­totta a 15 ezer kilométeres világcsúcsot, az új rekord pontosan 195 nap 7 óra 20 perc 20 másodperc. S egyre közelebb van a november 3-i szegedi cél. (Sipos Istvánnal készült interjúnk a 11. oldalon.) A napi átlagban teljesített 77 kilométer után jólesik a hűsítő sör. A háttérben az egyik kísérő, Erdélyi Ervin. (DM-fotó) Baromfiárak Munkatársunktól A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri­um összegzést készített a ba­romfi- és kisállattenyésztés megyei tapasztalatairól. A brojler-csirkékért a fel­vásárlók továbbra is 160-190 forintot fizetnek kilogram­monként. A csirkéért június­ban 170-190 forintot fizettek a felvásárlók, míg a szabad­piacon az ár 220-280 forint volt kilogrammonként ugyan­ebben a hónapban. Júliusban azonban a magánvágóhidak esetenként már csökkenő árat, 230-260 forintot is fi­zettek a vágóállatokért. A to­jás ára mindenütt emelkedett júliusban, 17-20 forint kö­zötti áron lehetett beszerez­ni. Júniusban a tojás ára me­gyénként 11-17 forint között volt darabonként. Átjárhatóbb lesz a Rókusi körút A Rókusi körút csúcsforgalomban szinte járhatatlan. (Fotó: Miskolczi Róbert) Munkatársunktól Az önkormányzat 95 mil­lió forintot különített el a Rókusi körút felújításának első szakaszára. Ebből a pénzből újul meg az elörege­dett, szinte járhatatlan útbur­kolat a Bálint Sándor utca és a Csongrádi sugárút között. Ugyanezen a szakaszon még ősszel újabb két, jelzőlám­pás csomópontot is kialakí­tanak. így a továbbiakban könnyebben lehet majd a Vértói útról és a Tópart utcá­ból a körútra fordulni, ami elsősorban a trolik közleke­dését egyszerűsíti, melyek csúcsforgalomban akár több percig is vesztegelhettek, míg rákanyarodhattak a főút­ra. A Margaréta utca torko­latában átkelő gyalogosokat is lámpa óvja majd. A felújí­tás későbbi szakaszaiban a Makkosházi körúton is újabb lámpákat állítanak hadrend­be, és elkészülnek a régóta hiányolt buszöblök is, ame­lyek nélkül a négysávos út forgalma gyakran akadozik. (Részletek az 5. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom