Délmagyarország, 1992. szeptember (82. évfolyam, 205-230. szám)

1992-09-02 / 206. szám

ARORSZAG SZERDA, 1992. SZEPT. 2., 82. EVF. 206. SZÁM ARA: 10,10 FT Erőpróba az algyői templomnál FOTÓ: SCHMIDT ANDRF.A Algyő, szeptember 1., kedd reggel. A plébánia nemrég fes­tett, fölújított fala, az előtte viruló sövény Tóth Sándor se­gédpiébános keze munkáját dicséri, mint annyi minden más a templomban és környé­kén. Szemben, a templom ke­rítésén transzparensek: „Ma­radjon Tóth Atva!", „Becsüle­tes munkáért ez az elisme­rés?", „Emberséges bánásmó­dot vártunk volna a Püspök Úr részéről!", „Nem engedjük a papunkat!", „Elégedettek va­gyunk az Atyánkkal!" Bent a templomkertben pedig a hívek, jó százan. Énekelnek, körbefogva az épületet. Tün­tetnek Algyőn. lírásunk a 3. oldalon.) Bodó Antal derűlátó Bodó Antal, a Szeged SC elnöke nem tartozik az aggó­dó típusú emberek sorába, a klub megannyi gondja elle­nére sem esik kétségbe, mi több derűlátó. A klub, a lab­darúgó-szakosztály ügyes­bajos dolgai, pénzügyi hely­zetük kapcsán kértük meg az elnököt, tárja fel a bajok okait, mondja el, hogyan, mi­lyennek látja saját helyzetét. A vele készült interjú a 4. oldalon olvasható. Ön nvertf9 EB-arany ^ MM-J • • A szegedi Ocskó Attila Ön nyert, kedves olvasóm? Önt értesítette már valamely cég - én ugyan meg nem nevezem, dehogy fogok a bíróságra futkosni, még egy megnyerhetőJielyreigazítási per reményében sem! -, szóval tudatták már Önnel, hogy grátisz kap egy írókészlettel kombinált, napelemes zsebszámológépet is, ha megrendel ezt, vagy azt, s az első húszezer egyikeként fút be a kérése? Kapott már borítékot, melynek felbontása után azonnal reszketni kezdett a keze? ígérték Önnek, hogy már csak ilyen és ilyen szelvényeket kell kitöltenie, s biztos nyerője lesz egy álomautónak? Kecsegtették már a „fájdalom nélküli" fogyókúrával, ráa­dásul - elégedetlensége esetén - a módszer árának, hiánytalan visszatérítésével? Nem folytatom, de megnyugtathatok mindenkit: akit még nem is lelt meg a szerencséje, előbb-utóbb megtalálják egy­mást. Nem vagyok ugyan matematikus, de ebben a tízmilliós országban - igaz is: itt most nem a 15 millió számít? ­annak azért van valószínűsége, hogy az Ön személyét sorsolja ki épp egy számítógép. No, ez az! Hogy honnan kerül be a nevünk, címünk, személyi számunk bármely kereskedelmi vállalat, rí., bt., kft. (nem kívánt törlendő!) sorsológépébe? Hogy a csudába lehetséges részeltetnünk a kegyben, miszerint ha mi is úgy akarjuk, csekély fárad­sággal, némi készpénz befizetése után már egészen biztosan nyerők leszünk? Egészen hétfőig csak foglalkoztatott, dohogtatott magam­ban a dolog - persze, mert a zsebszámológépet csak nem sikerült eddig megkapnom - , de tegnapelőtt több helyről is ösztönzés ért: ezt már ne hagyjam szó nélkül. Szülőtársam az iskolából, barátnőm a „dolgozómból", s az ő több isme­rősük is névreszólóan értesíttetett: megfogták az isten lábát. Egyikük a hírre gyorsan eladta a régi kocsiját, hisz úgyis nyert egy vadiújat. Még jó, hogy föl nem ment érte Pestre ­hiába fáradt volna ugyanis. A hétfői Esti Egyenlegből meg­tudhatta: sorry, a küldemény amolyan minta volt csak, ám a félreértést eloszlató szócskát véletlenül lehagyták a levélről. Ennyi - ahogy mondani szokták. No de miért ennyi? Pálfv Katalin A szegedi Ocskó Attila serdülő súlyemelő tegnap súlycsoportjában Európa­bajnoki aranyérmet nyert. Vezérigazgató kerestetik? - Új igazgatóságot választottak Kabaré a Vidia Rt. közgyűlésén Megemelték a családi pótlékot Az Országgyűlés kedden módo­sította a családi pótlékról szóló törvényt: ennek értelmében szep­tember elsejei hatállyal gyerme­kenként átlagosan havi 300 fo­rinttal megemelkedik a családi pótlék összege. Az egygyermekes családok ezentúl 2600: az egygyer­mekes egyedülállók és a kétgyer­mekes családok 3100; a kétgyer­mekes egyedülállók, valamint a három és többgyermekes családok 3600; a három és többgyerekes egyedülállók pedig 3800 forint családi pótlékot kapnak gyerme­kenként. A tartósan beteg, illetve testi és szellemi fogyatékos gyermekek után havi 4950 forint jár. A Kossuth Lajos sugárúti pinceklubban még patakzott az emberekről a víz, amikor oda­kint már hűvösebb szelek fúj­tak, de azért kitartottak a rész­vényesek. Pontosabban nem mindenki: maradt a legna­gyobb, az ÁVÜ, s szinte az utolsó másodpercekig vártak a kisrészvényesek, a 800 dolgo­zó képviselői (összesen 18 millió forint .tulajdonosai"). A nagyobbak közül - érzékelve a teljes tehetetlenséget - töb­bek (az ÁB Novinvest, az OTP Csongrád Megyei Igazgató­sága) kivonultak a teremből. A kicsik azonban alulmaradtak az Állami Vagyonügynökség képviselőjével. Molnár István­nal szemben. A tömeg kabarét emlegetett, s nyilván nem véletlenül. A Tegnap, kedden délelőtt tíztói délután fél hatig tartott a Vidia Kereskedőház Rt. rendkívüli közgyűlése. külső szemlélő számára sem volt teljesen világos, hogy amikor már úgy tűnt, pont kerül a Vidia-botrányok végé­re, még mindig produkál újakat az élet. A pont az lett volna, hogy - mint ahogy az követ­kezik az ÁVÜ igazgató taná­csának június 24-i döntéséből - Molnár Sándor szegedi ma­gánvállalkozó megvásárolja a Vidia Kereskedőház Rt. állami tulajdonú részvénycsomagját, 47,4 százalékos részesedést és 64,7 százalékos szavazati arányt biztosítva magának. Ez­zel aztán lezárul a régóta hú­zódó privatizációs folyamat, s új élet kezdődhet a cégnél. Közbejött azonban, hogy a Vidia Rt. (az alaptőke 858 mil­lió forint) június 12-én kötele­ző csődöt jelentett, mert tarto­zásait nem tudta rendezni. Az óra július 2-án, a cégközlöny­ben való megjelenés napján kezdett el ketyegni, majd a 90 napon belül augusztus 26-ra tűzték ki a c&űdegyeztetn tár­gyalást. Előtte, 25-én tartották volna meg a rendkívüli köz­gyűlést, azzal a napirenddel, hogy a hitelezők elé milyen kibontakozási programot tár­janak. A közgyűlés azonban határozatképtelen maradt, mivel az ÁVÜ képviselője azon nem jelent meg. (Folytatás a 3. oldalon.) Szombattól újra keresheti a részleteket, hogy egészben nyerhessen! Az Opel-Rupesky Szalon és a DÉLMAGYARORSZÁG izgalmas nyereményjátéka. (Opel-Rupesky Szeged, Fonógyári út 2-6. T.: 24-800) ót* jLtifr­Avartüzek napja — 9 milliós kárral A tűzoltóság ügyelete tegnap kora délután egy óra alatt 11 avartűzhöz kapott ri­asztást. Ezek egyikét ábrázolja képünk - immár oltás közben, Sándorfalva határában. A tűz­oltóság feltételezése szerint a tűzesetek nagy részét a meleg miatt lelógó és egymáshoz érő elektromos vezetékekből lehul­lott szikrák okozták. Az délutá­ni vihar után megváltozott a kép: ekkorra fakidőlésekről érkeztek bejelentések: a Fő fasorból, a sándorfalvi útról és a kiskundorozsmai Sziksós­fürdő bejáratától. A nap legnagyobb tűzesete 15 órakor történt Pitvaros községben, ahol 8x20 darab hat méteres lucernakazal, egy siló és egy szeméttároló égett le. A tüzet eloltották; a kár 9 millió .300 ezer forint. FOTÓ: BÍRÓ ENDRE Avartűz Sándorfalva határában I I KÖWÍRÍÖC OPTIKA Ingyenes szemvizsgálat augusztus 24-től minden kisiskolás, középiskolás és egyetemista diák szemüvegvásárlása esetén A KONTRAX OPTIKA SZEMVIZSGÁLÓ SZALONJAIBAN. ililliill mMíir Cím: Szeged, Kölcsey u. 4. Tel: (62) 22-177 Időpontegyeztetés telefonon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom