Délmagyarország, 2005. február (95. évfolyam, 26-49. szám)

2005-02-25 / 47. szám

10 DÉLMADÁR 2005. február 25., péntek Misemoslék A falusi templomba betéved egy parasztbácsi. Leül, és elkezd nézelődni. Amikor elérkezik a mise ideje, a pap megkérdi tőle: - Csak egyedül van itt, azért megtartsam a misét? Erre a bácsi: - Én nem vagyok nagyon okos, de ha kimegyek az ólba, és csak az egyik disznó jön a vályúhoz, azért megetetem azt az egyet is! A pap erre megtartja a misét, egészen belelkesedik, cifrázza kedvére. Két óra múlva megszólal az öreg paraszt: - Hát atyám, én nem vagyok egy okos ember, de azt tudom, hogy ha csak egy disznó jön a vályúhoz, azért nem adom neki az összes moslékot. A csend monostora Mária Katalin nővér belépett a csend monostorába. A főpap közölte vele: - Nővér, ez a csend mo­nostora. Itt maradhatsz, ameddig csak akarsz, de nem beszélhetsz addig, ameddig azt nem mondom, hogy be­szélj. Mária Katalin öt éve élt már a monostorban, amikor a fő­pap így szólt: - Mária Katalin nővér, öt éve vagy itt. Most szólhatsz két szót. Mire Mária Katalin: - Ke­mény ágy. - Sajnálattal hallom - mond­ta a főpap. - De kerítünk ne­ked egy jobb ágyat. Újabb öt év után Mária Ka­talint hívatta a főpap. - Újabb két szót szólhatsz, Mária Katalin. - Hideg étel - mondta Mária Katalin, és a főpap megnyug­tatta, hogy az étel jobb lesz a jövőben. Mária Katalin tizenötödik évfordulója közeledett a mo­nostorban. Eljött a nap, és a főpap megint az irodájába hí­vatta Mária Katalint. - Két szót szólhatsz ma ­mondta a főpap. - Most kilépek - mondta Mária Katalin. - Ez a legjobb, amit tehetsz ­felelte a főpap. - Mióta itt vagy, csak az állandó nyavalygáso­dat hallani. A magyar nemzeti tizenegy Kapus: Lékó Péter (ritkán mattolják). Hátvédek: Lagzi Lajcsi (nehéz mellette elmenni), Máté Krisztina (nála „Nincs kegyelem!"), Vágó István (sok embert késztetett már megállásra), Friderikusz Sándor (min­denhol ott van). Középpályások: Grespik Lász­ló (ha a labdát is olyan szor­gosan adja be, mint a bírói keresleteket...), Kiszel Tünde (az Activityben számtalanszor megcsodálhat­tuk a ,,Passz"-szát), Stohl András (kedvére szá­guldozhat), Csatárok: Simek Kitty (a gyil­kos lövések nagymestere), Erdei Zsolt (egy az egyben bárkit megver), Dévényi Tibor (pontos lab­dák + bármit kér tőle Lothar Mattháus, Tibi bácsi elintézi!). Akciós képtelenségek Ahogy a költő mondja: ,Az vagy nekem, mint testnek a ropi.. Praktikus. Otthonosságát annak köszönheti, hogy faház, ahol viszont a tűzveszélytől sem kell tartani, hiszen fémből van Ez itt a szex helye Idős házaspár, 50. házassági évforduló, veranda, naplemente, hintaszék, ahogy kell. Egyszer csak feláll a mama, s egy jókora balegyenest mér az öreg arcára. - Ezt miért kaptam? - ámuldozik az ember. - Azért, mert belegondoltam, hogy miattad az elmúlt ötven évben egy jó szexünk sem volt. Az öreg feltápászkodik, visszaül a székbe. Nem telik el azon­ban öt perc, felpattan, s hátba rúgja az asszonyt. - Ezt miért kaptam? - kérdi az asszony. - Azért, mert tudod, mi a jó szex. Kőkorszaki technika Mi ez???!!! Kezelési sorrend A parancsnok szemlét tart a gyengélkedőben. - Betegsége? - Jelentem, aranyerem van. - Kezelés, amit kap? - Ecsetelés. - Kérése? - Nincs. Elhalad vagy tíz baka előtt, a sor végén áll egy nyeszlett ba­ka. Ezt is megkérdezi. - Betegsége? - Jelentem, mandulagyulla­dás. - Kezelés, amit kap? - Ecsetelés. - Kérése? - Ha lehet, akkor nálam kezdjék. Hurrá, utazunk! Három katona bemegy az állo­másra. Tíz perc van a vonat in­dulásáig. Bemennek a peronra, és elkezdenek iszogatni. Addig iszogatnak, amíg le nem késik a vonatot. A következő vonat 2 óra múlva indul. Csak tíz má­sodperccel a vonat indulása előtt kapnak észbe és ketten felszállnak, a harmadik lekési a vonatot, de éktelen röhögésbe kezd. Megkérdezi a vasutas: - Mit röhög, maga félkegyel­mű!? Lekéste a vonatot! - Az lehet! De a másik kettő csak engem akart kikísérni! Belami panelértékelője És magának, Belami úr, semmilyen véleménye nem alakult ki? - kérdezte, enyhén álmosan, halk szóval és borvirágos orral Snájdig Pepi a Zsibbadt brigádvezetőnek örök emléket állító lakótelepi kiskocsmában. Mivel a Zsibiben kivételes csend honolt, ahogy az már lenni szokott, igencsak közel járva a hónap és a pénz végéhez, e megjegyzés is ágyúdörgésként hasogatta a füleket Többen fel is kapták fejüket, no meg sörüket, s afelől ér­deklődtek, vajh miféle véleményt is kellene Be­laminak kialakítani, februárnak szürke-borús nap­ján. - Az ország sorsa, meg az elmúlt esztendő eredményei. Hát azokat miért nem veszi számba, ha már olyan jó a beszélőkéje. Hiszen mostanság értékelt itt kormányfő, ellenzék, baiközép, jobb­közép, centrum, skála, hogy aztán cáfoljon, ki­fogást keressen, megmagyarázzon, átütemezzen, aláhúzzon, és minderre még hangsúlyt is fek­tessen. Én például innen tudtam meg a múlt hétfőn, hogy jól élek, majd szerdán, hogy rosszul. Gondoltam, Belami úr majdcsak megmagyarázza, hogy boldog legyek a saját bőrömben, vagy keressek másik bőrt magamnak? - Na, majd éppen Belami találja meg erre a választ - legyintett Smúz apu. És mielőtt még a külváros nyugalmazott szépfiúja jól pofon vághatta volna, a vén Smúz kifejtette: egy Belami félének halovány lila gőze se lehet arról, hogyan él meg a 43 ezerforintos nyugdíjból egy panellakó ebben az országban, ha egyszerre rohan rá gázszámlás, villanyszámlás, közös költség papírjait lobogtató, nagyon közös képviselő, meg még a fűtésért is fizetnie kell, mielőtt megvenné magának a havi gyógyszeradagját - Éppen maga panaszkodik? - rikkantott ekkor Plüss Eta, s hosszas mondókába kezdett arról, hogy egy ifjú párnak, mint amilyennek az ő gyermeke, meg annak ritka szépségű és fogú hitvese is számít, ezerszer több baja lehet az élettel. Mert hogy nekik otthont kell teremteni egy olyan országban, ahol tízmillió alatt még agyon­használt panelt se lehet kapni, miközben kettőjük fizetése nettóban a százhúszezret is alig éri el. - Miért nem tanult jobban a maga drágalátos fia, hogy elvégezhessen egy egyetemet? Akkor most jó zsíros állások között válogathatna - jegyezte meg Link Egon. Na, lett is e szófordulatra akkora röhögés a Zsibiben, hogy Béla légy azt hitte, valaki száz eurósokkal kínozza az ivócimborákat. - Egyetemet? Hát akkor most aztán bolyong­hatna az munkaügyi központok környékén, mert hogy sok minden jut mifelénk egy egyetemistának, ropogós hótól a híd aljáig, csak éppen munkahely nem. Vagy maga nem is hallott arról, hogy ebből a megyéből a frissen végzett diplomások úgy sza­ladnak Budapest, meg a Dunántúl felé, mintha ostorral hajtanák őket Mert hol is találna ma­gának állást a Tisza vidékén, mondjuk egy tanár, egy jogász? - kérdezte Minek Dönci. - Pedig kár rohanniuk, mert hogy minimálbérért akár még tébét, meg adót is csalhatnának egy-két kisvállalkozó segítségével, aki feketén azért csak belenyomkodna a zsebükbe még húsz darab ezrest, hadd érezzék: ha nem is Tahidra, de egy szoláriumbérietre mégiscsak összegyűjthetik a pénzt - kontrázott Link Egon. Aki meg sem merte kérdezni panelértékelés ügyében Zsugabubust arról, hogyan érzi magát, mert úgyis azt a választ kapta volna, mint húsz éve mindig: Hát hogy? Magyarországon. - Én meg azt mondom, akkor is jobb nekünk itt, a panelban, mint a parasztembernek a faluban, mert hogy mégsem kell tüntetni járni - kereste meg a sok rossz között a halovány reménysugarat nyújtó kisebbet Cink Enikő. - Naná, hogy nem, hiszen mikor lenne nekünk pénzünk tüntetésre alkalmas traktort venni? ­vágott vissza Snájdig, s akkora könnyet eresztett abból a szép bazedovos szeméből, hogy két felmosórongyért is egyszerre rohant Józsi csa­pos. Ám Belami csak hallgatott. Majd szép lassan felállt a székéből, s így szólt. - Nem a panellal van a baj, nem is az országgal, de még csak nem is az értékeléssel. Hanem velünk. Mert sok kínunk között csak nem akarjuk észrevenni, hogy kőbányai savanyú helyett még­iscsak márkásabb sört vedelünk, nem Trabantra várunk öt évet, hanem használt Opelt kritizálunk, robbanós Videoton tévé helyett kép a képben tévére gyűjtünk, kínai dorkó helyett dizájnolt sportcipőben vágtat a gyerekünk, és ki tudja, hány millió mobiltelefonon sírjuk el egymásnak pa­naszainkat, amikor kicibáljuk a dévédét a szu­permarketból - mondta Belami, s eltávozott. Mint hírlik, „Rongyos gazdagság" című szakdolgozatát vitte volna a Magyar Tudományos Akadémiára, csak éppen vonatjegyre nem volt pénze. bátyi zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom