Délmagyarország, 1977. január (67. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-23 / 19. szám

0 Vasárnap, 1977. január 23. Mi, hol, mikor ? hétvége bZBGED! NEMZETI SZÍNHÁZ Ma ctótutain 3 araikor: Mágnás Miska, re Bérletszünut. Ma este 7 órakor: Mesél a bé­csi erdő. - Bérlet szünet. Hetién: nincs előadás. 1677. JANUÁR 23., VASÁRNAP - NÉVNAP: ZELMA A Nap kel 7 ara 21 perckor, és nyugszik 16 óra 32 perckor A Hold kel 8 óra 57 perckor, e» nyugszik 21 óra 18 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállasa Szegednél szombaton plusz 332 cm (apadó). HETVENÖT ÉVE balt meg Bakay Nándor (I833rel802) közgazdasági szakíró, kő­télgyaros, a Szegedi Kenderfonógyór alapítója, 1878-tól egy cikluson át országgyűlési képviselő. Értékesek Kossuth Lajos­nak az emigrációból hozza írott levelei, melyeket a Somo­gyi-könyvtár őriz. 1877. JANUÁR 34., HÉTFŐ - NÉVNAP: TIMOT A Nap kel 7 óra 21 perckor, éa nyugszik 18 ora 33 perckor. A Hóid kel 9 óra 24 perckor, es nyugszik 22 óra 21 perakor MOZIK Szabadság: ma es héttőn tél •t, háromnegyed 6 ós 8 orakor: Egy lány Chicagóban (színes amerikai, 14 éven felülieknek). Fáklya: matiné ma délelőtt fel 11 óaaikor: Hangverseny Bangla­desiért (színes amerikai), ma fél 3 orakor: Vége a vakációnak (színes m. b. lengyel), hétfőn fel 3 órakor: Jskolaimozi V. osz­tályosaknak. Ma és hétfőn há­romnegyed S ea 7 órakor: Fehér csuklya (színes m. b. szovjet). Varos Csillag: ma délelőtt ló makor: Égy lány Chicagóban (színes amerikai, 14 even felüli­eknek). negyed 4, fél S és három­negyed 8 orakor: Kard (magyar). Hétfőn: délelőtt 10 és délután negyed 4 és fél 6 órakor: Kard (magyar), háromnegyed 3 óra­kor: Szerelmek és előítéletek ím. b. csehszlovák). November 7., Újszeged: ma S • a 7, hétfőn 7 urakor: Gyilkosság másodkézből (m. b, szovjet). Postás Mozi: A szerelme* Blume (amerikai, 8 orakor). Dugonics Mozi (Kossuth Lajos sgt. 53.): matiné délelőtt 10 óra­kar: Ballagó idő. 5 és 7 órakor: A kék katona (színes amerikai, íelmeit helyárral). BÁBSZÍNHÁZ Ma délelőtt fél 10 órakar Tol­di-bérletben, II árakor Ludas Matyi-bérletben: Tündér Ibrinkó. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3. sz. (13/57-es) est* 8 arától reggel 7 óráig. Csak sür­yós esetben. BALESETT ES SEBÉSZETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket Siegeden a H. se. Se­bészeti Klinika (Pécsi u. 4.) ve­ri fel, sebészeti ügyeletet az L ,z. Sebészeti Klinika (Pécsi u. ( ) tart. — Hétfőn a balesetet szenvedett szemelveket Szegeden a Kórház (Tolbuhin sgt. 57.) ve­szi fal, sebészeti Ugyeletet ls a Kórház, tart. ÁLLATORVOSI ÜGYELET Január 29-tg, szombat 13 órától hétfő reggel 6 óráig, hétköznap este 8 órától reggel 6 óráig első­segély é» nehéz ellés esetére ügyeletes: L és m. kerület, Gyálarét Klskundorozsma területén: dr. Palotás Gyula állatorvos. Laká­sa: Szeged. Partizán u. 7. Tele­fon: 12-894. n. kerület. Algyő. Tápé terü­letén: dr Kralcsovtcs László ál­latorvos Lakása: Szeced-Petófl­tclep. Göndör sor 23/B. Telefon: nincs. BELGRÁD 2. 14.55: Tenisz: Jugoszlávia­Nagy-Britannia 1*.B0: Jugoszláv okolvívo­mérkőzós 19.05: Orjvcr és Merima — színházi közvetítés i 20.00: Zened kirakat 21.00: Huszonnégy óra 21.30: Rajzfilm 31.35: Peter Xbbetson ­amerikai fUm HETFO BUDAPEST L Adásszünet 2MB: Dckumentumműsocoil* és. dokumentunviátekok szemléje (ism.) 32.03: Míivészlemezok BELGRÁD 1, 17.10: Magyar nyelvű tcverurpló 17.45: Bábjáték la. 00: Gyermekeknek 18.15: Tv-folyóirat 18.45: Ifjúsági adás 30.00: A férfi, akinek teknős­bfkája volt — tévédrama • 91.00: Kiválasztott pillanat 31.05: Találkozások ÍL50: Dokumentumfilm BELGRÁD 2. 10.00: Népi muzsika 20.35: Sport karikaturabau 20.30: Belpolitika 24.00: Huszonnégy ára 21,10: Égy lepes - jugósedáv fürri * rádió* •tévé* VASAHNAP BUDAPEST I, n.08: Tévétorna (1«n.) 9.15: Iskolaiévé: Francia nyelvtanfolyam 0.30: Mindenki iskolája' .10.35: Bozrt 10.45: Aprók tánoa — S. 11.10: Operabarátok magazinja (ism.) 13.58: Játsszunk mátématlkátI — 3. 14.20: Rembrandt — 4. 15.00: Nemzetközi női és öregfluk-teremtorna 16.45: Műsorainkat ajánljuk! 17.10: Az MTV Szubudegyeteine • 18,(15: vutrlkédőmüscr 18.40: Esti mese 18.50: TevőtojTO 10.00: Af Hét 2U.0Q; Hírük 30.05: Otthon, édes otthon — m. b. belga ilim 24.30: Sporthírek 31.40: Mozart: Figaro házasságn p. vígopera felújítása 32.30: Hírek • BELGRÁD L 2.(5: Téveittagazjn. utgük' Gyermekeknek 10.11: A legnépszerűbb énekesek parádéja 11.30: Földművelőknek 12.15: A tudás - Vágyon 1.3.50: A nézők ós a tévé ',4.90: Sandákat! l8,lfr: Vasárnap dtUuláu 38.05: Macija 21.25: Ember határuk UáüjÚ' 21-55: Sportszemle ^350: Het íevénap VASAHNAP KOSSUTH 8.10: Kellemes vasárnapot! T.33: Faluról mindenkinek 8.10: öt kontinens hét napja 8.28: Melis György operett­dalokat enekét 8.56; Kulturális Magazin 10.03: A „Xemtuki Oroszlán" ­Oscar Luts regénye 11.06: Kapcsoljuk a Zene­akadémia, nagytermét Közben: t" Kb. 11.56: Eötvös József versei Kb. 13.00: Tiszta, szívvé! Kb. 13.10: Jé ebédhez szól a nóta 13.50: Kozmosz 14.10; Orozz Julaa es Palló trnfa értákél 14.39: Pillantás a szocialista világba 15.13: Kodály-müvek 15.28: Zongoramuzsika 16.08: Az Állami Népi Együttes felvételedből 17.10: Remekírók - remekművek 18.05: Boccaccio - részi. 18.50: Arturo Toscanán! vezényli az NBC szimfonikus zenekart 19.40: Az öreg - Wittiam Faulkner kisregénye 20.43: Uj operalemezelnktoöi 23.45: Bm-tük-korusok 0.10: Lattn-am erikai dalok es láncok PETŐFI 7.00: A református egyház félóraja 7.30: Gergely Ferenc francia szerzők müveiből orgonál 8.05: Mit haliunk? 8.33: A Nyitnikak postája 9.00: Szívesen hallgattuk • 10.38: Szivárvány 12.33: Népdalok 12.58: KrhvoUn aa líiflikanduí mesejáték 14.00: Táskarádió 15.00: Jelen Időben 15.33: Néoszerü filmdalok 15.50: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő 16.00: A vasarnap sportja 10.35: P&blo Casals gordonikázüc 17.01): ötórai tea 18.00; Égy ti uku mentumműsoa* visszhangja 10.40: Sztravinszkij: Fúvós­szlmfóniák 18.38: Kritikusok fóruma 19.48: siágermúzeum 20.42: Művelődési ház a bánya mtjllett 21.02: Daloló, muzsikáló tájak 21.42: örökzöld dzsessznvélódiák 23.33: Kellemes pihenést 3. MŰSOR 7.50: Pontos Időjelzés 8.08: Zenekari muzsika , 10.01): UJ felied Újság 10.35: Vera Soukupová énekéi 10.58; Csak fiataloknak! 13.10: Brahma múvejból 13.27: Kis magyar néprajz 13.33: Mahler: 41. szimfónia 15.08: Világszínház 18.28: Régi hangszerek világa 18.(1; Waaner zenedrámai hói 14-35: A kőszegi pjilda 13.03: Hangrerseriy Közbep:' „ 13,34: Világluu (3,31; Bemutatjuk uj négzeftei íelvételeiiikgf i*4tj; ilanfiieiveteieik í alsótokon. HETFO KOSSUTH a.25: Hilda Zadek és Paul Schöffler énekel 0.00: Csorba Győző vwsei 0.10: A hét zenemüve 9.10: Kilenc öles kazal... (ism.) 10.05: Iskolarádió 10.30: Zenekari muzsika 11.21: Gazdátlan hangszerek 11.36: A Pickwick Klub - 18. 13.35: Tánczenei kakiéi 13.30: Válaszolunk hallgatóinknak 13.38: Népdalosokor 14 00: Ezeregy délután 14.30: Beethoven: Esz-dúr zongoraötös 15.10: Edes anyanyelvünk 144*1 Életutam 16.45: Bemutatjuk a pomázi délszláv nemzetiségi együttest 16.05: Szocialista brigádok akadémiája 18.35: Slágerek zenét, jatekokhói 17.07: Kincsek a nemz et muzeumábnn — L 17.22: Bemutatjuk üj félvételeinitoet 18.09: Üj sanzonf el vételeinkből 18.16; A Rádiószínház bemutatója 10.51: UJ lemezeinkből 20.31: NépzenekedvelQkriefc 21.05: Fjodar Saljapiin énekel 21.30: Egy hajdani megyeszékhely 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Kórusmuzsika 32.50: Meditáció - a munkahelyi előmenetelről 23.00: Magyar előadóművészek 0,10: Verbunkos muzsika PETŐFI 0.05: A Stúdió II játszik 9.33: Dubarry - résel. 10.00: A zene hullámhosszán 12.00: Magyar iüvószéne 12.33: Márta — résel. . 13.25: Kis magyar néprajz 13.33: Mózart kis zongora­darabjaiból 14.00: Kettőtől ötig... 1.7.00: Az Ifjúsági Rádió órája I8.110: Titkon innen — titkom lú) 18.33: Töltsön egy órát kedvenceivel 18,13: Kozák Gábor József népi zenekara játszik 2040: A régi névnapokról 20.33: Senki többet? Harmadszori 31.50: Wolf Péter szerzőmén yeihől 22.33: Derűre is derű 23.00: Róbert Stcúcz operettjeiből 3. MŰSOR 14.05: Román művrázak opera* felvételeiből 14.53: Üj Bach-lemezelnkből 16.43: Magyar szerzők művedből 16.03: A Pécsi Filharmonikus zenekar hangversenye 17.20: Láttuk, hallotttik (Ism.) 17.36: Huszonöt perc beat 13.00: A világgazdaság hírei 18.06: Zsebrádiószínház 18.39: Schumann kunwsra­aenéjéból 1*18: Iskolára dió 19.33: A végzet hatalma - részi. 20.29: Századunk mestiermüveiből •21,31: Uj lemezeinkből 23.30: A het zenemüve Az olvasók leveleiből jttje az itt„élőknek, de, addig közlekedő buszodra, tubb nem panaszkodtak, amíg a járat "kimaradt, s na a jne­járdán közlekedhettek gyalu- netrendsaerlnti járat ezt kö postaláda gosan. Csakhogy már negye­dik éve ott éktelenkedik a 10. számú ház előtt egy ká­tyú, gyakran telve bokáig érő vízzel, s ezt kikerülendő kénytelenek a süppedő-sáros kocsiutat választani. Gyere­kek, idősek, babakocsit toló szülők. A tanács előtt nem Ivetően megindult, az autó­busz zsúfolásig megtelt. Az utasok egy resze ilyenkor lemaradt. 1877. január 18­án az ígéret valóra vált, mert a vállalat részere köz­pontilag kiutalt új kocsik­ból, talán elsőnek, Algyöre juttátott két új Ikarus 280 Itípusú csuk'lós autóbuszt, Postaládánkban sen helyt adunk rendsiere­panav/,ok­ismeretlen az itt lakók ké­rése, négy éve elhangzik mely fűtve van. Most mer a minden tanácstagi beszámo- munkából fáradtan hazatérő lón. Legutóbb novemberben algyői dolgozók az autóbu­kaptak ígéretet az út megja- szon pihennek és nem jpér­vítására. gelődve jönnek haza." Most 1977 van, s január A röszkei I. számú papt vaslatoknak is, bízva abban, vége felé járunk. Megértjük köziotthonos óvoda vezetője; hogy az Illetékesek — meg- olvasóinkat, ha türelmük ha- Kurucsai Jánosnó ti kisgyer­mekek köszönetét tolmácsol­ja, amiért kgt vállplat aján­dékaival örömet okozott ne nak, észrevételeknek és ja­értve az Üzeneteket - integ- tarideJe is WW-7T­kednek. És válaszolnak akkor Van, ahol idáig se volt jár­is ha cselekves liclvelt vala- hstó út> ott természetesen az is, ha cselekves helyett vala- a ^ hogy mihamarabb le­ml oknál fogva „csak" ma- Byen. Ahol viszont már ezre­gyarázattal tudnak szolgálni, ket fektettek bele, s mint Elvégre feltételezhetjük, meglevőt, kipipálhatnák, ott k'ik. Ismeretlenül fordult se­gítségért az óvónő a Hungá­ria Szálloda és Vendéglátó­ipari vállalat szegedi Igaz­gatóságához, valamint a munkájukat szeretik. é,«k - VáU hírnevüket féltik — annyira, György műszaki felügyelő le- lalat vezetőségéhez. Sok-solú hogy ha a lakosság közül vele is. Klárafalván a Pe- díszfa, cserje érkezett az óvo­bárki bírálatot vagy kérdést tőfj utca lakói szeptember- da címére és olyan eszközök, cimez nekik, nem hagyjak Rj^ amely* a kerekek okUta­annyiban. Sajnos, elegge nácsJloZj hogy tiltsák ki az sat. nevelését szolgálják, gyakran előfordul, hogy a le- utcából a makói Lenin Tsz Csak egy apró tüske: Saomu vélben felvetett ügy csak a gépeit, mert tönkreteszik a feladó és a szerkesztőség szá- kocsiutat. Rajzot is mellé­„ „ .. , . keltek a megoldáshoz, esze­mara „dgy , akire igazán rint egy utcát nem érint6dű. tartozna, elengedi a füle mel- íőúton is ki lehetne jutni a lett. Egyik olvasónk, 8z. P, 43-as fő közlekedési útra. Je­szóvá is teszi, hogy október­ben, a Postaládában megje­lent levelére nem kapott vá­laszt. Igaz ugyan, hogy a Csanádi utca kifogásolt út­burkolatát megjavították, az ABC felőli sáros részt azon­ban nem töltötték fel. Tud­juk, nem vigasz, de szívesen vennénk, ha legalább ennyi történne minden megjelent vagy elküldött levél nyomán. A válaszadás kötelezettsége viszont közéleti demokráci­ánk egyik alapvető eleme. az utcában bathelynél közelebb nem akadt adakozó kertészet? J. fl-né december 23-án a belvárosi temetőből igyéke­kezett a villamosmegállóhoz, személyautóval nem lehet amikor észrevette, hogy egy közlekedni — sok család nem nehéz járású idős asszony fe tudja használni a gépkocsi- hér bottal, a temető felétari Hideg lakások Gyakran fordul elő a téli hónapokban, hogy fáznak a Károlyi utca 4. számú ház lakói. A különböző helyisé­ját —, helyenként térdig ér a víz. Azért fordultak még ősszel a tanácshoz, hogy jó időben — társadalmi mun­kában — rendbe hozzák az utat. A tiltó tábla elhelyezé­sét is vállalták a lakók, a tanács azonban nem engedé­lyezte. S a nehéz gépek azóta is „szántják" lakóházak ejőtt á kocsiutat. fia vúlohan lenne más ért is a téesz traktorai számára, Elément és átkísérte az út­testen. Látva ezt az elinduló villamos vezetőnője lassított, s megvárta segítőkész utasát. Ezért mond köszönetet Nagy Jánosné villamosvezetőnek olvasónk­A babakocsi kereke .-t á*. Egy babakocsikerek vára­.... , „ , kőzik' gazdájára a szerkesz­tem ertjük, rmert zárkózik el tőségben. Január 14-en. def a tanács a garázsban veszteg- körül találta Bíró Jáno+ lő kocsik után adót fizető — <Ní>Sy Jenő u. 1) a 3-as vil­és községfejlesztesi hozzaja- OU rulast is ado — lakok kérése vasónk tanuja volt, amin S elől. Hiszen a hivatalnak ez egy nagymama a villamoson gekben kulönbozo a hőmer- csak egy >igen...jebe kerüine. kereste az elveszett kerekei, séklet — írja Holik István. még a nagykörúti megálló­—, a 8. emeleti lakásokban ... , , . b®n- Nevét, címét nem tud­azonban mindenhol alacsony. VlíOg HeiyeZZ Hiába ellenőrzik a falakat, . _ , Ezen a héten csokorra való köszönetet is át tud nyújtani a Postaláda az illetékesek­nek. Az első „szál" a Volán hiába jelennek meg olykor fűtők és szerelők, hideg van. A padló szintje fölött talán ja. ezért bennünket kért meg, értesítsük a háromkerekű ko­csi tulajdonosait: megvan a negyedik is. Át lehet venni a szerkesztőségben. 16 fok sincs. S ezért a „szol­Vállalatot illeti. Az algyőiek nevében a szakigazgatási ki­rendeltség megbízott vezető­je, Barna Mihályné és Radics Györgyné népfronttitkár kül­dött levelet a szerkesztőség­Tizenöt aláírással érkezett be. Többek között ezt írják: gáltatásért" havi 157 forintot fizet olvasónk és a többi lakó. Úttalan utakon Üzenetek K. J. rokkantnyugdíjas: n főbérlő és albérlő közötti né­zeteltérést jelentheti a vá­rosi tanács vb igazgatási osz­tályán, de fordulhat a bíró­ság panaszirodájához is. T. E. (Francia u. 8.): Ha levél a Fürj utcából. Hogy „Az utóbbi időben nagyon munkáltatójával szóbeli szer­sáros a kocsiút, ez is gond- sok panasz volt az Algyőről Szeged a hazai lapokban PINTÉR Anna: BesíámoíWi a sxujjedeu 1976. március 5-fl-án tartott tudományos ülésről. Ma­gyar Pszichológiai Szemle, 1876. 6. szánt. [Tudományos Kanieren­eía „A veszélyeztetett gyermek" címmel.) AMÉ 1977/3 sárhelyi autójavítók találkozója a Szegedi Nemzeti Színéáa mü­vésífllvel.] Szegeden, atz Északi városrész­ben épül a tízezredik házgyári lakás. Építők Lápja, január 2. [Fényképnél.! BANK Gábor: Szocialista tel­hm söBrisr&WtW'A tcrmelésirányttás korszaru- BANK Gábor: Szociali sitiósének kísérlete az NKFÜ sze- gádvgzetók tanáiúkozáaa- A ME­üz^mogvsegénál. Olajbányász, 1977. január, alíüldi Kutató es Feltórű TÖRÖK Károlyné: Szegedi ál­talános iskolai tainulók megfi­gyelései a környezetben. Búvár, január. [Környezetvédelmi szak­kör a Zrínyi Dona általános Is­kolában.) (ISIK OS Mihály: Paprikasze­zon. Élelmezési Dolgozó, január. [A Szegedi, PaprjkaíéklolgQzp v állatainál. 1 Kiss isjvan-QSZ Arpád-TQR­NYl Lajos: Haböbütéses fiirás I kis ' sxettile .ían. is. [A szegedi Fegyveres Erők Klubjának nyugdíjas klub­iárul.1 ••..., I.eanyazálloda. Szolnok me­gyei Néplap, jan. 16. [Fölépült a szegedi textilművek új leányszál­lóia.l Emléktábla Szegeden qttoyay üzemi kísérlete Algyön. Kőolaj és Földgáz, ianuáí­VESZPRÉMI László: A városi, falusi és tanyai tanulók életmód­jának. megterhelésének vizsgála­ta. Pedagógiai Szemle, január. [Fölmérés Szegeden és a szegedi járásban.) RAPAI Andor: A szegedi tv­, + túdiúböfl- ázuídalisia Muve-zc­: (ért, január. [Fényképpel,! I JACiílNgN Uudólf, Baráti ta­latkusas. Szocialista ;uüv észctéi Szegeden átadták az új allimi­piumóntödét. — Lesz elegendő megrendelés. ÖNTÖ, jan. 7. [Fényképekkel.] Taatácskrizás Szegeden. - Mű­anyagok az iparban. Magyar Hírlap, Magyar 'Nemzet. Jan. )J. Uj csarnok a Szegedi Gyufa­gyárban- Esti Hírlap, jagt. |3. Népszabadság, jan. 13'. BATVAI Jenő: Száz esztendó­vpj ezelőtt. 1877. január 15-én született Ottovay István építész­mérnök, Szeged városképének egyik legjelentősebb alakitója. Élet éa Tudomány, Jan. 14. Kertderpcmyvábó! — modepn bútorszövet. Esti Hírlap, jan. 14. Szövőipari január. ÍSzegedi és> hói IA Kendcrfopu éa Vállalat terméke.)] Api'U Antal 1 zutt'sítg illésen. >Iágii)F Mirtap, álssyjt' Nemzet, Népszava, Jan. la. U .]VAft] Hpru íoiszió: A sze­szgaefR Páf"!]­Ncpszahadság, a- gedi nyugd: Néphadsereg, tábláját.) PERNEKI Mihály: Forráskuta­tás. — Karja tetovált, láttáim. — Shvoy Kálmán títkoa naplói. — Taitüaág a kulisszák mögött. Magyarország, Jan. 16. [Szegedi vonatkozásokkai.] Szegeden épül. — Bútorlift is lesz a toronyházban- Esti Hír­lap, Jan. 17. [Az Újszeged! Bér­kert otc# sarikán épülp házról.) Palotás József birkpzóverser|y Szegeden. — A nyolcadszor ren­dezett sporteseménynek 81 rész­vevője volt. Magyar Vasutas, jan. 19. Szeged. — Vizsgázik a crossbar telefonközpont Magyar Hírlap, N'épszttvu, Jan­Tervezés' komputerrel. — Fjlm ü zugadi hazái árról- Magyar Hírlap, járt, 29, Cs. P.: 125 éve született Csonka János. Magygr Nemzet, jak- 31. lozegeden, 1853. január 22-cn.J ződést kötött, akkor jogában áll a próbaidőre járq bérét követelni. Ha a vállalat ké­rését elutasítaná, forduljon panasszal a munkaügyi dpn­töbírósághoz. Azoknak az idős olvasó­inknak üzenjük. akik a nyugdíjasok garzonháza fe­lől érdeklődtek levélben, ke­ressék fel a városi tanács vb egészségügyi osztályának sáo­ciálpolitikai csoportját. Ott felvilágosítást részletesebb kapnak Összeállította: Chikán Ágnes Kertészek klubja A Balatonfüreden étő Blintegy ötyen kertészmérnök és technikus tapasztalatainak kicserélésére és továbbképzé­sükre az Agrártudományi Egyesület keretében kertész­klubot húztak létre. A klub programjában a szőlő- én U-Vümülestcrmeles, valanu,.i t boFáSáut- Ukui„iis Iverdc-v.i »erex>einek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom