Délmagyarország, 2002. március (92. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-01 / 51. szám

MA: CSALÁDI KÖR, HÉTVÉGE > DÉLMAGYARORSZÁG ItRVtOWJvS PÉNTEK, 2002. MÁRCIUS 1., 92/51. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 68 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT) Clayderman Szegedre készül Jótékonysági koncerten lép fel a Szegedi Nemzeti Színházban már­cius 30-án este a világ legnépsze­rűbb zongoristája, Richárd Clay­derman. Mint a rendezvény szervezőjétől, Újhelyi István szocialista önkor­mányzati képviselőtől megtudtuk, a klasszikus alapokra épülő popu­láris zenét játszó francia muzsi­kus csak erre az alkalomra jön Ma­gyarországra, s a koncerten kívül más programokon is részt vesz Szegeden. A pártsemleges jótékonysági hangverseny konkrét célját Újhe­lyi István egyelőre nem árulta el, a részletekről hétfőn sajtótájékoz­tatón ad tájékoztatást. Clayder­man fellépéséről tévéfelvételt készít az egyik országos csatorna is, az est műsorvezetője Gyulay István sportriporter, a Nemzetközi Atlé­tikai Szövetség főtitkára lesz. A belépőjegyeket március 11-én kez­dik árulni a színház Kelemen ut­cai jegyirodájában. Clayderman 1953-ban Párizsban született, ha­téves korában nagyapja régi pia­nínóján kezdett zongorázni. Sohasem akart klasszikus zenét játszó muzsikus lenni, első nagy si­kerét a Ballade Pour Adeline című lemezével aratta, amely 22 millió példányban fogyott el. Legutóbb az a lemeze keltett feltűnést, amit 101 cigányprímással készített, s amelyen több magyar vonatkozá­sú darab is szerepel. Koncertjeire világszerte megtel­nek a sportcsarnokok, ezért is szá­mít különleges eseménynek, hogy Szegeden tiszteletdíj nélkül vállalt fellépést. H. ZS. TÉMÁINKBÓL A POSTÁK ÁLLJÁK A FELVÉTELIZŐK ROHAMÁT Az egyetemekre, főiskolákra készülő középiskolások közül sokan az utolsó pillanatra hagyták a felvételi jelentkezési lapok benyújtását. A kérelmeket legkésőbb még ma feladhatják a fiatalok. A posta időben felkészült a diákok rohamára. 3. oldal HIDEGEN HAGYOTT HÁZASPÁR Egész télen fagyoskodott a szatymazi Ágoston házaspár, mert az alig több mint egy éve beszerelt fűtésrendszer nem bizonyult hatékonynak, ám rengeteget fogyaszt. A szerelő tagadja, hogy hibázott volna. 4. oldal BIKA JÁNOS SÖRÖZŐ LESZ BELŐLE? Magyar nyelvű feliratokat is elvár a meglévő, főleg angol kiírások mellé az üzletektől és a vendéglátó helyektől az a jogszabály, amely február közepén lépett életbe. A legtöbb shop és pub 2003. január 1-jéig valószínűleg új cégtáblát készíttet. 5. oldal Zöldövezeti városrész épül a Zalka-laktanya helyén Kaszárnyából lakópark Lakópark épül Szegeden, az egy­kori Zalka Máté laktanya he­lyén. A régi kaszárnyát 2001 nya­rán vásárolta meg a Zöldöveze­ti Lakópark Kft., amelynek egyik résztulajdonosa Bába István ügy­véd. A 13 hektáros területen 240 társasházi lakást, s 74 családi házat építenek. Végleg takarodót fújnak a szegedi Szabadkai úti, volt Zalka Máté laktanya épületeinek: bontják az egykori hálókörleteket, szolgálati épületeket, őrbódékat. A kaszár­nya helyén társasházi lakásokat és családi házakat épít a Zöldöve­zeti Lakópark Kft., amely tavaly nyáron vásárolta meg a laktanya 13 hektáros területét. Bába István ügyvéd, a kft. rész­tulajdonosa tájékoztatta lapunkat a lakópark építésének terveiről. El­mondta, hogy a fölszámolt rókusi temető helyén kiépülő lakópark ­amelynek létesítésében Bába Ist­vánnak ugyancsak része volt - nem kerülhetett valódi zöldövezetbe, mert házak közti növények csak évek múltán fejlődnek ki igazán. A laktanya területén azonban igen sok szép fa áll. Az egészséges nö­vényeket mind megtartják, s mint­egy „hozzájuk igazítják" a társas­házak, családi házak elhelyezését. A terveket a Település Magas­és Mélyépítő Tervező Bt. munka­társai készítették, Takács Máté ve­zető tervező irányításával. Az el­képzelések szerint a Szabadkai út felőli oldalon társasházak, a vas­úti töltés közelében sorházak áll­nak majd. Többféle társasházi ott­hon épül, a garzontól a 3-5 szobás Fotó: Miskolczi Róbert ját forrás és banki hitel formájában áll a Zöldövezeti Lakópark Kft. rendelkezésére (a pontos adatok üzleti titkoknak minősülnek). Az építés a részletes rendezési terv jó­váhagyása után indulhat. Bába Ist­ván reményét fejezte ki, hogy az önkormányzat segíti a fiataloknak lakáslehetőséget biztosító beruhá­zás mielőbbi megindítását. NY. P. lakásig. A társasházak mögött, egé­szen a vadasparkra néző telekha­tárig, családi házak építésére al­kalmas, egyenként mintegy 700 négyzetméteres telkeket jelölnek ki. Ezekre amerikai technológiával készült, faszerkezetes hajlékokat építhetnek a tulajdonosok. Csupán az épülettípus kötött — a házak nagyságát, a helyiségek elrendezé­sét ki-ki igényei szerint alakíthat­ja ki. Összesen 240 társasházi la­kás és 74 családi ház épül. A zöl­dövezeti lakásokat és házakat első­sorban fiatal, s lehetőleg többgyer­mekes családoknak szánják. Az ingatlanok várható áráról Bá­ba István úgy nyilatkozott, hogy „a Szegeden elérhető legalacsonyabb négyzetméterenkénti áron" igye­keznek majd kínálni a lakásokat és telkeket. A beruházás fedezete sa­A laktanya egykori életére a magányos őrtorony emlékeztet. A nehezebb járműért többet kell fizetni Még ezen a héten kézhez kapja minden regisztrált szegedi gép­jármű-tulajdonos a súlyadócsek­keket, amelyeknek a befizetési határideje március tizenötödike. A hivatal idén 317 millió forintos bevételre számít. Gaál Zoltán, az önkormányzat adóirodájának vezetőhelyettese megnyugtat minden szegedi autó­tulajdonost, hogy akik regisztrál­ták gépjárműveiket a hivatalban, egy héten belül kézhez kapják a súlyadó-befizetési csekkeket a he­lyi adók értesítőivel együtt. - Úgy véljük, időben juttatjuk el a csekkeket, hiszen a befizetés határideje a korábbi évek gyakor­latának megfelelően idén is már­cius tizenötödike. Tavaly 41 ezer határozatot pos­táztunk ki a súlyadó mértékének megváltozása miatt. A gépkocsi­tulajdonosoknak a járműveik összsúlyának minden 100 kilo­grammja után idén is 1000 fo­rintnyi adót kell befizetniük. Ez egy évre szól, a kiszámított adót azonban két részletben kell meg­téríteni, a második félév fizetési határideje: szeptember tizenötö­dike - mondta Gaál Zoltán. Az irodavezető-helyettes el­mondta, hogy a személygépko­csik ön- és a tehergépkocsik össz­súlyának mázsájáért a törvény ál­tal lehetséges maximumot kéri a szegedi önkormányzat. Más tele­püléseken előfordul, hogy ennél kevesebb súlyadót szabnak ki. A befizetett súlyadók egy része az önkormányzatnál marad, ez az idei költségvetésben mintegy 317 millió forintra tervezett bevétel felét jelenti. - Az adózási kedv évről évre romlik, igaz ez a súlyadó bevallá­sára és befizetésére is. A tulajdo­nosok többsége ugyan becsülete­sen bevallja a járműve után fize­tendő adót, egyre többen vannak azonban, akik késéssel vallják be, illetve be sem jelentik a tulajdo­nukban lévő gépkocsikat. Ezeket a hiányosságokat a rend­szeres ellenőrzések során derít­jük fel, hiszen használt autók vá­sárlása esetén a korábban illetékes település önkormányzata bejelen­ti a változást, így folyamatosan számon tarthatjuk a be nem jelen­tett járműveket - nyilatkozta az irodavezető-helyettes. Aki nem jelenti be adókötele­zettségét, mulasztási bírságra szá­míthat, ami a be nem fizetett adó nagyságától függően általában egy­kétezer forint. A befizetéssel ké­ső autó-tulajdonosnak késedelmi pótlékot kell fizetnie, ami szintén a kiesett adóbevétel nagyságától függő összeg. Nehéz tehergépjár­művek esetében előfordulhat akár több százezer forintos hátralék is, tudtuk meg Gaál Zoltántól. ILLYÉS SZABOLCS Szeged volt polgármestere leugrott a mozgó vonatról és eltörte a lábát A baloldali politikus ballépése Szalay István: Úgy gondoltam, elcsípem a szegedi vonatot. Véletle­nül a nyíregyházira ültem fel. Fotó: Miskolczi Róbert Egy szerencsétlen balesetben eltört a combcsontja Szalay István­nak. Az egykori szegedi polgármester akkor törte össze magát, amikor leugrott a nyíregyházi vonatról. Ezt követően a szocialis­ta országgyűlési képviselő három órát utazott, majd saját lábán ment be a kórházba, ahol megműtötték. Szalayt előreláthatóan hétfőn engedik haza. - Látják, gyógyulófélben vagyok, most még két mankóval járok, de azt mondták, holnaptól eggyel kell sétálnom - fogadott bennünket Szalay István a Il-es kórház trau­matológiai osztályán. Az előző szegedi polgármester egy szerencsétlen baleset folytán került kórházba. Elmesélte, hogy Budapesten volt az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának ülésén, ahol a médiatörvényről tár­gyaltak. (Szalay István a bizottság­nak tagja - a szerk.). - A megbeszélés háromnegyed 12-kor ért véget, s úgy gondoltam, elcsípem a szegedi vonatot, amely 12 óra 5 perckor indult a Nyuga­tiból - emlékezett vissza a történ­tekre az expolgármester. A hangosbemondón közölték, a vonat azonnal indul a 1 l-es vá­gányról. Szalay a nagy sietségben még hallotta, hogy felsorolják az ál­lomások nevét, köztük Ceglédét is, és felpattant a vonatra, amely komótosan elindult. „Amikor meg­tudtam, hogy a nyíregyházi vonat­ra szálltam, azonnal leugrottam, kezemben a 15 kilós táskával, és elvágódtam". A matematikus bőszen magya­rázta, milyen erők hatottak rá, amikor lezúgott a vonatról. Jólle­het Szalay igencsak megütötte magát, nem érzett nagy fájdal­mat. Felszállt a 12-es vágányról indu­ló szegedi vonatra, s hazatelefonált a feleségének, hogy várja az állomáson. Bementek a kórház­ba, ahol azonnal megröntgenez­ték. Kiderült, hogy a combnyak alatt hosszában eltört a combcsontja. A volt polgármesternek azt mond­ták az orvosok: vagy megműtik, s akkor tíz nap elteltével újra jár­hat, vagy három hónapig fekszik mozdulatlanul. Szalay az előbbit választotta, s a balesetet követő napon Nyirády László és Dóró Gé­za professzor megoperálta. Az egyórás műtét során három csavar­ral egy fémet rögzítettek a csont­hoz. Szalay István másnap már járó­kerettel közlekedett a folyosón, tegnap pedig a könyökmankót is kipróbálta. Folytatás az 5. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalom