Délmagyarország, 2003. február (93. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-20 / 43. szám

I www.eukk.hu EU-vonal: 181* Megválaszoljuk kérdéseit­hoqy Magyarország EU-csatlakozása ne legyen kérdés. A szigorúbb környezet- és fogyasztóvédelmi, valamint élelmiszerbiztonsági szabályozásnak köszönhetően minden csatlakozó országban javult az életminőség; a történelmi ellentétek jórészt megszűntek, a qyenqébb gazdaságok sokkal gyorsabb fejlődési pályára álltak, és hatékonyabbá vált a szervezett bűnözés elleni fellépés. * VU«M*M h mobWUtOí J«KM 4 twIlOWl Mk Wim dl|J»4l KMMW. 14 -SPORT" CSÜTÖRTÖK, 2003. FEBRUÁR 20. Új névadó szponzor a focisuli 1992-es korosztályánál Közösség, összetartó csapat A Tisza Volán Focisulin belül több tehetséges korosztály is működik. Ezek közé tartoznak az 1992-ben született gyerekek. A Tisza Volán Focisulinak remek híre van az országban. A szegedi egyesületről neves utánpótlás szakemberek is elismerően szól­nak. Ebbe a kategóriába tartozik az 1992-ben született gyerekek al­kotta csapat. A tréner, Hűvös Gá­bor fiatalon volt kénytelen abba­hagyni a magasabb szintű játékot, a robbanékony és jól fejelő futbal­lista egy súlyos térdsérülés miatt fejezte be idö elótt ígéretes pálya­futását. A kedvenc sportágától azért nem tudott elszakadni. Két éve kezdett el foglalkozni a gyere­kekkel a focisulin belül. A szülók és tanítványok gyorsan megsze­rették: fanatizmusát, a foci iránti alázatát a fiatalok is gyorsan átvet­ték. A trénernek szerencséje is van, hiszen a csapata összetartó közösséget alkot, jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. A gár­dára nem jellemző a széthúzás, mindenki a cél érdekében dolgo­zik: a srácokból minél jobb futbal­lista váljon. Mi sem bizonyítja azt, hogy jó közösséget alkot a korosz­tály: a közelmúltban egy bállal ün­nepelték meg az előző sikeres sze­zont. Ezen az összejövetelen be­szélgettünk Hűvös Gáborral. - Közel negyven gyerek jár rend­szeresen az edzésekre, két csoport­ban foglalkozunk velük. Heti há­rom tréning szerepel a program­ban, amelyen a fő feladat a techni­kai képzés. Szombaton délelőttön­ként Brunczvik Dániel a három ka­pussal gyakorol külön, illetve, ha főiskolai tanulmányai engedik, ak­kor Lócri Péter is rendszeresen se­gít az edzések levezetésében. A szü­lők is óriási segítséget nyújtanak, azonban közülük ki kell emelnem Bánóczky Sándor munkáját, aki sokat tesz azért, hogy nyugodt hát­térrel tevékenykedjünk. Szép sike­reket értünk el az elmúlt esztendő­ben, Békéscsabán egy nemzetközi tornán sikerült úgy nyernünk, hogy Vojvodinát, a Debrecent és Goldballt is magunk mögé utasí­tottuk. Az idei év is jól indult, Kis­kunmajsán sikerült megszerezni az első helyet, a döntőben a BVSC ellen 5-2-re nyertünk. Bízom ben­ne, hogy továbbra is ilyen szorgal­masak lesznek a gyerekek és né­hány év múlva szegedi színekben sok örömet szereznek a szurkolók­nak. Hiszek abban, hogy egyszer újra jó lesz a megyeszékhely focija, ismét sokari járnak majd meccsek­re, visszaköltözik a minőségi játék. A mostani bálon sokat beszélget­tünk a szülőkkel erről a témáról. Örömteli hírt közölt velünk Halkó Pál, a Tisza Volán Focisuli szakosz­tályvezetője, hiszen sikerült szpon­zori megállapodást kötni a Szu­per-ELSZO Kft.-vei, amely a továb­biakban a '92-es korosztály fő tá­mogatója lesz. SÜLI RÓBERT Újabb halasztás LABDARUGAS MUNKATÁRSUNKTÓL Nem javul az idő, nem emelke­dik tartósan a hőmérséklet, így érthető, hogy a Csongrád Megyei Labdarúgó-szövetség újabb hét­tel tolta el a megyei osztályokban a tavaszi bajnoki rajtot. Nem­csak a szokatlan időjárás, hanem a csapatok kérése is közrejátszott abban, hogy a március 1-2-re ki­írt forduló után a március 8-9-i játéknapot is elhalasztották. A 16. fordulót május l-jén, a 17. kört pedig április 19-én és 20-án tartják. Az utóbbi hét végére be­iktatott Magyar Kupa-selejtező ­a megyében az első - helyett a 17. bajnoki játéknap párosítása számít, azaz a forduló mérkőzé­sei egyben kupameccsek is. A CSLSZ főtitkára, Kormá­nyos Gábor a versenybizottság elnökeként kérvényt juttatott el az amatőr ligához, amelyben azt javasolta, hogy az NBII mindhá­rom csoportjában a március 1-2-re tervezett fordulót halász­szák el, és március 26-án, 15 órától rendezzék meg. Ugyanezt kérte az NB III-mal kapcsolatban is, amelynél a március 8-án és 9-én tartandó játéknap tolódna május l-jén 17 órára. Az NB-s bajnokságokra vonatkozó javas­latokat ma bírálják el. Jeges pálya, hat gól MUNKATÁRSUNKTÓL SZ0LN0K-FC SZEGED 6-0 (2-0) FC Szeged: Dobó - Gelbmann, Mórocz, Krausz - Kulacsik, Csúri, Babos, Bány, Puskás - Bali. Kurucsai. Cserék a szü­netben: Dobó helyett Halász, Krausz h. Kiss, Puskás h. Fábián, Kurucsai h. Rácz, Kulacsik h. Bank. Edző: Szalai István. Gólszerzők: Antal (2, egyet 1 l-esből), Németh (2), Kotula, Romanek. A két csapat már játszott egy­mással előkészületi mérkőzést, akkor a „testvérharc" 1-1-es döntetlent hozott. A második partinak Törökszentmiklós adott otthont, mivel a megye­székhelyen nem találtak játékra alkalmas pályát. A szentmiklósit sem lehetett - még nagy adag jó­indulattal sem - tökéletesnek nevezni, a hótól ugyan letakarí­tották, de rendkívül csúszós, sí­kos volt. Az irreális körülmé­nyekhez az NB I/B-s gárda alkal­mazkodott jobban, emiatt arat­hatott nagykülönbségű győzel­met NB Il-es ellenfelével szem­ben. Az FC Szeged illetékesei, veze­tői már annak is örültek, hogy egyáltalán játszhattak, éles hely­zetben gyakorolhattak a keret tagjai; hiszen az eddig tervezett tíz edzőmeccsből hét az ítéletidő miatt elmaradt. Az árvíz sem okozhat kárt közel tíz méterig Megújul a vízitelep Márciustól megújult vízitelep várja a Démász-Szegedi VE ver­senyzőit. A létesítmény felké­szült a várható, hóolvadással já­ró árvízre is. Akik rendszeresen járnak a Fel­ső Tisza parti vízitelepen, illetve annak közvetlen környékén, azok már korábban felfedezhet­ték az új hangárt. A 2000-ben született, a szegedi önkormány­zat, valamint a két klub, a Víz­ügy SE és a Vízisport Egyesület közötti megállapodás alapján először az evezősök otthonát tették széppé, otthonossá, egyúttal tágassá. A tiszai part­szakasz tereprendezése, a stégek és az eszközmosó rendbetétele azt jelentette, hogy az első fázis­ban elkészült az egykori Úttörő Vízitelep helyén a minden igényt kielégítő hajótároló. Ezt a létesítményt még a szabadidő­sportosok és a szegedi Dózsa ál­talános iskola diákjai is hasz­nálhatják. A második szakasz építése ta­valy novemberben kezdődött. Ma a vízitelep felé sétálók, vagy biciklizők betonkeverők hangját, kopácsolást hallhatnak. A főépü­let teljesen megújul, amit már je­lez, hogy a felső szinten, amely­nek a jelentős része korábban használaton kívül volt, már igénybe vehető a klubterem. Ezen az emeleti szakaszon irodá­kat, szobákat alakítanak ki, vala­mint az építkezések végeztével rokkantkocsival is megközelít­hető lesz a felső rész. Lent a tan­medencét máshonnan közelíthe­tik majd meg, ezenkívül tága­sabb öltözők várják a klub ver­senyzőit, és közel négyszeresére, nyolcvan-kilencven négyzetmé­terről 350-re növekszik a kondi­zásra szánt terület. - Március elejére, azaz a várha­tó vízre szállásra elkészül és mű­ködőképes lesz a létesítmény ­mondta Petrovics Kálmán, a Dé­mász-Szegedi VE igazgatója, amikor körbejártuk a Felső Tisza parti épületeket. Az olvadás komoly gondokat okozhat a vízitelepen. Erre azon­ban, a két esztendővel ezelőtti eseményekből tanulva, már fel­készültek az egyesületnél. - Kilenc és fél méteres vízma­gasságig különösebb probléma nem történhet. Ha mégis maga­sabb lesz az ár, akkor is meg tud­juk védeni apró lépésekkel az ott­honunkat - tette hozzá végül Petrovics. MÁDI JÓZSEF A vízitelep alsó szintje jelentősen átalakul. Fotó: Schmidt Andrea Eddig minden ország nyerta csdt|ak°z^ssai?

Next

/
Oldalképek
Tartalom