Délmagyarország, 2009. július (99. évfolyam, 152-178. szám)

2009-07-13 / 162. szám

8 Friss. Olcsó. Jó i f|< 111-» k m ítti f i^pl yw^ttl* fi *gy*ri .termék! fMagy.fi Ltermékl pMigyari ltermékl hl» T • 1 ifjt. I jp 7 »j wdk Taste it! Hamburger jellegű melegszendvicskrém • 290 g • 755 Ft/kg 89ft i r L 0 i TM y/ij j^ríitiítíttfx Schogetten nyári ízek csokoládé* • cocos, joghurt-mangó, joghurt-lime • 100 g • 1690 Ft/kg vsijogmufí „ í f" WBSmIiw [ffSTRTTJlRT^H '•FTTriaHl Prőüoi KTmOlaí VaMlff? Extra • dl v -••/ a bt'LVIIfl r í 1 Méz-mandula toalettpapír* > 3 rétegű > 24 tekercs r 24x15 mr 54 Ft/tekercs • 4 Ft/m h^^hhivr sslivymmj IIIMMEEBT JTHTT^U VMAGYARI •K. termék! HL i«RT»/ jti\ k^afjf/ijm |*K FI TI Dalmi kutya-macska állateledel r vitaminokkal és nyomelemekkel • hűtés nélkül tárolható pmigyari ctermék Érvényes: 2009. július 13-15. között, a készlet erejéig, minden Penny Markét üzletben, az ország 173 pontján. *A csillaggal jelölt árucikkek nem állandó termékei kínálatunknak, ezért előfordulhat, hogy az akció kezdete után rövid időn belül elfogynak. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Az árak forintban, áfával együtt értendők. Kiszolgálás csak a háztartásokban szokásos mennyiségben. Szíves megértésüket köszönjük! Penny Markét • Diplomaosztók hétvégéje Külön kezelik a csatornapénzt SZEGED. A Szegedi Tudomány­egyetem Állam- és Jogtudomá­nyi, valamint Bölcsészettudo­mányi Kara is tartott a hét végén diplomaosztó ünnepséget. A Szegedi Nemzeti Színházban a munkaügyi és társadalombizto­sítási igazgatási, a nemzetközi tanulmányok és a politológia alapszakok 160 hallgatója, illet­ve a munkaügyi kapcsolatok, társadalombiztosítási főiskolai szak 155 végzőse vehette át dip­lomáját. A BTK-n idén 1254 sike­res záróvizsgát tett hallgatóból 1067 kapott oklevelet a tanul­mányi és információs központ­ban. A diákok több mint 40 egyetemi, BA-, illetve szakirá­nyú továbbképzésben szerez­hettek felsőfokú végzettséget. A RoBa Millennium Kft.-vel kap­csolatban álló alapítványoknál, de nem Svájcban vár az a pénz, amelyből több mint 20 telepü­lés építene szennyvízcsatornát Magyarországon. A cég arról tá­jékoztatott, hogy egyéb munká­iktól elkülönítve kezeük az ön­kormányzatokkal kötött megál­lapodások pénzügyeit. CSONGRÁD MEGYE, BUDAPEST BAKOS ANDRÁS Csongrád megyében Kistelek és négy község, országosan közel negyven település áll szerződéses kapcsolatban a RoBa Millennium Kft.-vel. A budapesti cég csatornázásra szánt forrást közvetít az ön­kormányzatoknak, ha sikerrel jár, több milliárd forint jut el olyan településekhez, ame­lyek máshogyan nem kapná­nak ilyen forrást - az ügylet azonban a vártnál jobban el­húzódik. Lapunk július 4-ei számá­ban megszólaltattuk a kft. egyik ügyfelének képviselőjét. Fodor Béla Péter azt mondta, a RoBa Millennium Kft. tőlük 100 ezer eurónyi kölcsönt vett fel, ők dolgoztak is a cégnek, vissza azonban még semmit sem kaptak. Fodor úgy tudja, a kft. más cégektől is vett fel pénzt, amit Svájcban megfor­gatott, és most több mint 200 millió euró vár arra, hogy be­hozzák. De nem tudják, mert az ügyek intézésében szintén részt vevő Tizenkét Tölgy Ala­„Csongrád megyében Kistelek és négy község áll szerződéses kapcsolatban a RoBa Millennium Kft.-vel." pítvány kuratóriumának tag­jai egymás iránt is bizalmatla­nok. A hallottakat elmondtuk telefonon Krupa Marionnak, a RoBa Millennium Kft. igazga­tójának, aki mindezt légből kapott információnak nevez­te, de azt is mondta, inkább személyesen tájékoztat az esetről és hátteréről, amely más megvilágításba helyezi a történteket. Kérése ellenére még a személyes találkozó előtt megjelentettük a cikket, beleírva az ő véleményét is. Csütörtökön, a kft. buda­pesti irodájában Krupa Mari­ann és Zakor Mária ügyvéd megmutatta azt az iratot, amely szerint Fodor Béla Pé­ter cégével valóban van üzle­ti kapcsolatuk. De a kft. több­féle tevékenységet is végez, a csatornázásra szánt forrás előteremtése és ez a munka két külön szálon fut. A kétfé­le üzletből származó pénzt külön kezelik, és szó sincs ar­ról, hogy az önkormányza­toktól gyűjtött összegeket for­gatták volna, és hogy svájci bankban állna az így megsza­porodott pénz. Az igaz, hogy külön számlán van, és várja, hogy az adminisztráció lebo­nyolítása, a támogatási szer­ződések megkötése után el­jusson rendeltetési helyére, az önkormányzatokhoz. Ar­ról, hogy mikor, és hol tart ez az ügyintézés, későbbre ígért tájékoztatást a kft.: azután, ha az újság ily módon közli, hogy a fent említett két ügy­letnek nincs köze egymás­hoz. IDÉN SE Ml NYERJÜK MEG A SZŐREGI CSATÁT Lovas díszszemle az újszegedi oldalon Az idei huszártalálkozón a Bel­városi híd lezárása miatt csak koszorúzni jönnek át a szegedi oldalra, a díszszemlét a Szé­chenyi tér helyett a ligetben tartják. SZEGED-SZŐREG MÁRTON GERGELY Július utolsó hétvégéjén ismét eldördülnek az ágyúk, roham­ra indul a lovasság és a gya­logság - emléket állítanak a szőregi csatának. - A hídlezárás miatt az idén új helyszínt kellett talál­nunk a szombati bemutató­nak - magyarázta Vass Lász­ló, az 1848-49-es Szabadság­harc Szegedi III. Honvédzász­lóalj Hagyományőrző Egyesü­let elnöke. - Július 31-én, pén­teken a programok változatla­nok maradnak. Augusztus el­sején csak a gyalogos csapa­tok vonulnak fel koszorúzni az Aradi vértanúk terén, a díszszemlét és a kitüntetések kiosztását a Széchenyi tér he­lyett a ligetben rendezzük meg. Vasárnap a szőregi csa­tát az eddigi helyszíntől mint­egy kétszáz méterre, a sport­pálya melletti réten vívjuk meg. A rendezvényre Bonyhád, Dabas és Kecskemét mellett Tápióbicske is küld katoná­kat, de jönnek hagyomány­tisztelő egyenruhások Német­országból is. Az osztrákok sze­replése viszont egy másik megemlékezés miatt veszély­be került. - Az 1809-es napóleoni hadjárat 200. évfordulója egy­beesik a szőregi csata újraját­szásának időpontjával, ezért valószínűleg idén Ausztria nélkül zajlik le az ütközet ­mondta Vass László: Eső verte Cigányszerelem A premierhez hasonlóan pénteken este sem volt szerencséje a közön­ségnek a Dóm téren: az eső miatt egyórányi csúszással tudták csak el­kezdeni a Cigányszerelem előadását. Rendben lement az első felvonás, de abban a pillanatban, amikor Silló István karmester leintette a szim­fonikusokat, újra eleredt az eső. A nézők abban reménykedtek, a szü­net épp egybeeshet a kényszerpihenővel, ám a meteorológiai állomás­tól azt az előrejelzést kapták a rendezők: ha rövid időre el is áll, hama­rosan újra rákezdi az eső. Ezért úgy döntöttek: nem folytatják az elő­adást. A szabályok szerint, ha az első felvonás lement, megtartottnak kell tekinteni az előadást. Ennek ellenére szombaton délelőtt úgy dön­tött a szabadtéri: a péntek estére szóló jegyekkel a nézőtér mögött fel­állított kivetítőn meg lehet tekinteni a szombati előadást. Akikhez elju­tott a hir, azok közül több százan visszatértek, és éltek a kárpótlással, megnézték az operettet. Lehár darabja jövő nyáron valószínűleg vissza­tér a Dóm térre. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Next

/
Oldalképek
Tartalom