Délmagyarország, 2000. július (90. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-03 / 153. szám

6 FESZTIVÁLNYÁR HÉTFŐ, 2000. JÚL. 3. Táncfesztivál Győrben o ui M «/» U o o Zene, humor és mese fogadta látogatókat Családi hétvége a Ligetben Míg a szülök beszélgettek, a gyerekek érdeklődve figyelték Árgyélus királyfi kalandjait. (Fotó: Schmidt Andrea) vendéglátás Éttermek és halászcsárdák - Alabárdos étierem (Oskola u. 13., 420-914); Bounty Pub (Stefánia 4., 423-233); Botond étterem (Széchenyi tér 13., 420-435); Szeged étterem (Széchenyi tér 19., 555-400), John Bull Pub (Oroszlán u. 6., 484-217); Royal étterem (Köl­csey u. 1-3., 475-275); Roose­velt téri halászcsárda (Roose­velt tér 12-14., 424-111); Öreg Kdrössy halászkert vendéglő (Felső Tisza-part 1., 495-481); Potyka Csárda (Csap u. 71-73., 426-681.); Kiskőrössy halászcsárda (Felső Tisza-part 336., 495-480); Fehértói ha­lászcsárda (Budapesti út 161. km után, 461-044); „Csepp a tengerben" halászcsárda (Sza­mos u. 4., 478-520); Aranylab­da étterem (Budai Nagy Antal u. 27., 495-400); Blues kert pub és étterem (Fő fasor 14., 432-183); Gödör étterem (Ti­sza Lajos krt. 103., 420-130); Mix szerb étterem (Makai út 218., 405-170); HB Bajor sörö­ző és étterem (Deák Ferenc u. 4., 420-934); Aranykorona ét­terem (Victor Hugó u. 6., 425­704); Vendéglő a régi hídhoz (Oskola u. 4., 420-910); Fa­Villa vendéglő (Külterület 47/B., 474-156); Anno étterem (l-es főút. Tanya 53-57., 20/ 268-751); Doppel Adler Oszt­rák-Magvar étterem (Sóhordó u. 18., 426-436) Kastély étte­rem (Algyői út 142., 480-637). Cukrászdák - Stefánia cukrászda (Stefánia 9., 426­782), Károhi cukrászda (Károlyi u. 4„ 426-175), Z. Nagy cukrászda (Dugonics tér 2., 420-110, illetve József A. sgt. 24., 324-510); Palánk fagylaltozó (Oskola u. 1., 420­732). Szállodák, panziók - For­rás Hotel (Szent-Györgyi A. u. 16-24., 430-822); Royal Hotel (Kölcsey u. 1-3., 475­275); Alfa Hotel (Csemegi u. 4., 424-400); Tisza Hotel (Wesselényi u. 8., 478-278); Mátrix Hotel (Zárda u. 8., 426-866); Petró Hotel (Kál­lay A. u. 6-10, 431-428); Napfény Szálloda (Dorozsmai u. 2., 421-800); Família pan­zió (Szentháromság u. 71., 441-802); Kastély panzió (Al­győi út 142., 480-637); Kata panzió (Bolyai u. 15., 311­258); Marika panzió (Nyíl u. 45., 443-861); Mátyás panzió (Dobó u. 47., 445-164). £Ö ELEKTROHÁZ Szeged, Párizsi krt.8-12. Szeged, Rókusi krt. 44. http://www.elektrohaz.hu NÁLUNK HITELE VAN! Telefon: 62/424-705 Cjmp j Zenével, humorral és mesével fogadták a hétvégén az újszegedi Ligetbe látogató csalá­dokat. A negyedszer megrendezett fesztivá­lon a gyerekek és felnőttek kellemes kör­nyezetben tölthettek el egy-egy délutánt. A színpadon a legkiseb­beket mesejátékkal, a nagyobbakat koncer­tekkel szórakoztatták. Idén negyedik alkalom­mal rendezték meg a hétvé­gén a Liget fesztivál bulit az újszegedi szabadtéri színpa­don. A rendezvény szer­vezője, Kancsár József szí­nész reméli, hogy ez a hely Idén először közösen rendezi az augusztus 1 6-i Dóm téri dixie­gálát a két népszerű szegedi csapat, a Molnár Dixie­land Band és a Storyville Jazz Band. Visszatér a tavaly már sikert aratott két vendégegyüttes is, a Hot Jazz Band és a Ben­kó Dixieland Band. A gáláról dr. Molnár Gyu­lát, az immár 36 éve működő szegedi zenekar névadóját kérdeztük. - Úgy tűnik, lassan ha­gyományos részévé válik a szabadtéri programjá­nak az évről évre meg­rendezett dixie-koncert is... - A nyolcvanas évek vé­gén, amikor még több kiegé­szítő rendezvény futott nagy sikerrel az újszegedi szabad­téri színpadon, akkor beszél­gettünk először arról Nikolé­nyi Istvánnal, hogy egy na­gyobb szabású dixie-show a Dóm téren is megállna. Vé­gül két évvel ezelőtt Háló Pali és a Storyville Jazz Band szervezte meg az első nagy dixie-gálát, ahol mi is örömmel felléptünk volna, csak épp akkor vendégszere­peltünk Szeged amerikai testvérvárosában, Toledóban. így is örültünk, hogy sikere volt, mert bebizonyosodott, a nagyszínpadon is életképes ez a múfaj. Tavaly bennün­ket bfztak meg a gála meg­egy hagyományteremtő fesztivál bölcsője lesz, amely magában foglalja a gyermekszínházat, a zenei programokat és a koncerte­ket. - Annak ellenére, hogy az újszegedi szabadtéri szín­pad az utóbbi időben veszí­tett fényéből és elhanyagol­ták, szeretnénk egy kulturá­lis, szórakoztató központtá varázsolni legalább néhány n'apra minden évben — mondja a szervező, aki úgy véli, a családok szívesen el­töltenek egy-egy délutánt a Liget nyújtotta kellemes környezetben. S valóban, amíg a kicsik Vattacukorral vagy pattogatott kukoricá­val a kezükben kergetőztek, addig a felnőttek a fák ár­szervezésével, a magyar él­vonal mellé két neves francia vendégművészt sikerült megnyernünk. Majdnem telt házzal ment a gála, ami na­gyon fontos, hiszen egyik legfőbb szempont, hogy ne legyen ráfizetéses. Idén az volt Korognai Károly igaz­gató úr kérése, hogy a két népszerű szegedi együttes nyékában beszélgettek vagy éppen falatoztak. Az idei háromnapos fesztivál során a zenét és a humort összekapcsolva fel­lépett a L'art Pour L'art együttes. Az abszurd humor hazai élcsapata külön erre az alkalomra összeállított műsort mutatott be a közön­ségnek. A színpadi program egy része kimondottan a gyerekeknek szólt. A kicsik nagy tetszéssel fogadták Az Árgyélus királyfi című me­sejátékot, amelyet békés­csabai Jókai Színház tagjai adlak elő. Az utóbbi elő­adásra szóló belépője­gyekből származó bevételt a rákos megbetegedésben szenvedő gyerekeket segítő közösen szervezze meg a gá­lát. Ennek nem volt semmi akadálya, így augusztusban egy izgalmas közös koncert­re számíthat a közönség, amelyre a Storyville Jazz Band és mi is neves vendé­geket nyertünk meg. A Mol­nár Dixieland Band 36 éve játszik Szegeden, idehaza és külföldön, egy kicsit a mun­„A dél-alföldi hematológiai és onkológiai gyermekbete­gekért reménysugár alapít­vány" javára ajánlják fel a szervezők. Szintén a gyermekek szórakoztatására mutatták be amatőr szegedi színészek a Piroska és a farkas című mesejátékot. A fesztivál szervezői minden évben fel­lépési lehetőséget teremte­nek induló zenekaroknak. Idén az Eleven Hold nevet viselő együttes (r motívu­mokkal átszőtt rockzenéjét hallhatta a közönség. A bu­lit a fiatalok körében ked­velt, és Szegeden szívesen fellépő Pa-Dö-Dö tegnap esti koncertje zárta. H. Sz. kánk elismeréseként is érté­keljük, hogy lehetőségünk adódik bebizonyítani: a nép­táncgálához és a többi egyes­tés rendezvényhez hasonlóan egy jó hangulatú, színvona­las dixie-gálára is van igény, és megtelik a nézőtér. - Ebben a műfajban is fontos a sztárok, a nagy egyéniségek jelenléte. A Szegedi Kortárs Ba­lett is fellép azon a győri táncfesztiválon, amely a napokban kezdődött. A fesztiválhoz kapcsolódó­an megtartották a Tánc a fotóművészetben nem­zetközi fotópályázat és kiállítás dijkiosztóját, amelyen lapunk munka­társa, Frank Ivett máso­dik díjat kapott. A Győri Nemzeti Szín­házban rangos társulatok produkcióival megkezdődött a II. magyar táncfesztivál. Az előadássorozat közönsé­ge a Győri Balett Purim avagy a sorsvetés című tánc­játéka, az Állami Népi Egy­üttes Naplegenda című előadása, Szakály György A meztelen rózsa című produk­ciója valamint a Madách Színház Tánckarának gá­laműsora után a hét végén Bozsik Yvette, valamint La­dányi Andrea és társulatát láthatta. A sorozatban tegnap este a Magyar Nemzeti Balett művészei a Don Quiote Idén mire számíthat a kö­zönség? - Egyelőre a költségveté­sünk csak azt teszi lehetővé, hogy egy-egy nevesebb kül­földi szólistát meghívjunk, de reméljük, a szponzorok előbb-utóbb fantáziát látnak majd a rendezvényben, így a támogatásukkal lehetővé vá­lik világhírű együttesek fel­előadást mutatták be, ma es­te pedig a Győri Nemzeti Színházban a Budapest Táncegyüttes Csárdás! - A Kelet tangója című előadásá­val, a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban pe­dig a Közép-Európai Tánc­színház Szarvashajnal című balettjével lép fel 19, illetve 21.30 órakor. A további program: július 4-én a Győri Nemzeti Színházban a BM Duna Művészegyüttese (Szuzai mennyegző) és a Budapest Táncszínház (met­szetek), a BBMMK-ban pe­dig az Artus (chinvat) lép fel. Július 5-én a Győri Nemzeti Színházban a Pécsi Balett (Pas de quatre/Frat­res) és a Szegedi Kortárs Ba­lett (Mennyegző, A csodála­tos mandarin), a BBMMK­ban pedig a Csokonai Szín­ház Balettegyüttese (Leltár) látható. Július 6-án, a fesztivál zá­rásaként a Honvéd Táncszín­ház előadása után a Magyar Táncszövetség nívódíjait ad­ják át. S. P. S. kérése is, például Chris Bar­berékra vagy Mr. Ackerby Bilk együttesére gondoltunk. Az idei gálára olyan népszerű előadókat sikerült vendég­szólistának megnyernünk, akikkel már játszottunk együtt például a Salgótarjáni Fesztiválon. A Carling Fa­mily nevű fantasztikus svéd együttes - amely valóban egy családból alakult - két tagja érkezik'Szegedre, apa és lá­nya, akik a legfőbb motorjai a csapatnak. Hans Carling nagyszerű trombitás, az armstrongi hagyományok folytatója, óriási tapasztalatá­nak köszönhetően bármilyen együttesbe rögtön be tud il­leszkedni. A lánya pedig egy huszonéves, csinos svéd szőkeség, aki fantasztikusan harsonázik, sőt olykor trom­bitál és énekel is. Ők nem­csak velünk, hanem a többi fellépő zenekarral is játsza­nak. Biztos vagyok benne, hogy nagy meglepetést fog­nak okozni. A Storyville Jazz Band vendégét, a dél-afrikai származású frenetikus éne­kesnőt, Audrey Motaungot talán már nem is kell bemu­tatni Szegeden. - Mit lehet még tudni a gálaestről? - Hasonlóan a tavalyihoz, Toronykőy Attila rendezi, aki egyszerű, de ötletes és látványos színpadképet talált ki. Idén is arra törekszünk, hogy minél tökéletesebb akusztikus viszonyokat te­remtsünk. A rendezvényre a Deák Ferenc utcai és a Ká­rász utcai jegyirodákban már kaphatók a jegyek. Hollési Zsolt A Győri Balett előadása: Purim avagy a sorsvetés. (Fotó: Frank Ivett) Molnár Gyula a Dóm téri gáláról Dixie-show a szabadtérin Dr. Molnár Gyula, az egyik házigazda zenekar, a Molnár Dixieland Band vezetője. (Fotó: Miskolczi Róbert)

Next

/
Oldalképek
Tartalom