423 találat (0,223 másodperc)

Találatok

1. 1957-12-01 / 183. szám
[...] gépesítésében Alumíniumiparunkat a legújabb típusú Ikarus autóbusz és a vízi­busz modellje [...] kell tenni azt is hogy 180 200 kilós súlyt is elérnek [...]
2. 1957-12-05 / 186. szám
[...] a termelési társulások létreho­zásában Jelenleg 180 termelési tár sulás működik a [...] emelkedőt is jól bírja Az IKARUS Gyár és a Cse­pel Autógyár [...]
3. 1958-02-01 / 27. szám
[...] Szentendrei Honvéd Bihari út 11 Ikarus Kistaresa Kistarcsa 14 30 ÖKÖLVÍVÁS [...] u 16 Eladunk 1 darab 180 cm szer 40 cm méretű [...]
4. 1958-07-27 / 176. szám
[...] kezdték a munkát s estig 180 mázsát csépeltek el Ma bizonyára [...] más államok útjain városaiban Az IKARUS autóbuszok például futnak a Német [...] járműveket bocsátanak ki Megjelent az IKARUS 630 as és az IKARUS 31 L tí­pusú autóbusz Jövőre [...] hogy a legsikerültebb típust az IKARUS 31 L t a lipcsei [...]
5. 1958-09-28 / 229. szám
[...] autóbuszai vagy a zaj­talanul suhanó Ikarus trolik és a már vidéken [...] szerzett öttonnás te­herautót és az Ikarus 60 vá­rosi autóbuszt Ugyanebből a [...] a jelenlegi 200 grammról 170 180 gramm­ra csökken Az égéstér új­szerű [...] már nálunk is jól ismert Ika­rus 31 típusból alakítják ki Elkészült [...]
6. 1959-06-10 / 134. szám
[...] héten vágnak sertést olyan 150 180 kilósat Ez bizony bearanyoz­za a [...] forgalomban oly hamar népszerűvé vált Ikarus 68 típusú autóbu­szok farmotorjait is [...] három óra között a Managuától 180 kilométerre északra levő Cerro de [...]
7. 1959-07-08 / 158. szám
[...] át az eseményre Ócsárol az Ikarus busz há­romszor fordult Nagyikátáról mintegy [...] há­romszobás 190 n öl telekkel 180 000 Ft két szoba konyhás [...]
8. 1959-07-10 / 160. szám
[...] ma­gyar mezőgazdaságban betol­juk mind a 180 KISZ tagot brigádba tömöríteni hiszen [...] A nagyméretű ed­zett üvegek az IKARUS 55 ös és a 620 [...] devizaköltség­gel Az idén egyelőre az IKA­RUS 620 as autóbuszokhoz jö­vőre pedig az IKARUS 55 ös autóbuszokhoz készül majd [...]
9. 1959-07-16 / 165. szám
[...] felszerelt autóbuszalvázak is amelyekre az IKARUS gyár készíti a karosszériát Amikor [...] átadó üzemben min­den dolgozónak megmagyaráz­ták 180 darab kocsival kell többet teljesíteni [...]
10. 1959-07-16 / 165. szám
[...] há­romszobás 190 n öl telekkel 180 000 Ft két szoba konyhás [...] Nagyká ta osztályosára A farmotoros Ika­rus külön busz szállította oda és [...]
11. 1959-07-22 / 170. szám
[...] is tökéletesítették rövidesen vízrebocsátják a 180 személyes nyitott hátsó fedélzetű vízibuszt [...] az autó­ra Átkerültem a mai Ikarus gyár elődjébe az Uri testvé [...]
12. 1959-07-28 / 175. szám
[...] Nagy Gábor tűnt ki Vecsés Ikarus 3 3 1 1 Vecsés [...] össz­komfortos 718 n ól gyümölcsössel 180 000 Ft 1 szobás 400 [...]
13. 1959-07-29 / 176. szám
[...] Molnár a kapus már az Ikarus színei­ben rúgja a labdát Jó [...] há­romszobás 190 n öl teletekéi 180 000 Ft két szoba konyhás [...] össz­komfortos 718 n öl gyümölcsössel 180 000 Ft 1 szobás 400 [...]
14. 1959-08-18 / 193. szám
[...] Tápiósüly Tápiószele kö­zelében fekvő csaknem 180 holdas akácerdő fiatalabb fáiról a [...] Hozzájárultunk Budapest köz­lekedésének megjavításához az Ikarus részére gyártott autóbusz motorokkal Modrovits [...]
15. 1959-09-02 / 205. szám
[...] játszanak Szeptember 16 án az Ikarus ellen Mátyásföldön 23 án pedig [...] mel­léképületek 720 n öl telek 180 000 Ft 3 szoba konyha [...]
16. 1959-09-10 / 212. szám
[...] szeptember 16 án Mátyásföl­dön az Ikarus ellen játszot­ta volna első edzőmérkőzését [...] mel­léképületek 720 n öl telek 180 000 Ft 3 szoba konyha [...]
17. 1959-11-03 / 258. szám
[...] mel­léképületek 720 n öl telek 180 000 Ft 3 szoba konyha [...] dön 14 15 órakor az Ikarus ellen lép pályára Az együt­tes [...]
18. 1959-11-17 / 270. szám
[...] karosszériástól Csepel motorok gördítik az Ikarus ízléses és gyors autó­buszait A [...] árammérőt Ez a fogyasz­tásmérő mindössze 180 deka s a régebbi típushoz [...]
19. 1959-11-19 / 272. szám
[...] éléskamra 600 n öl gyümölcsös 180 ezer Ft 3 szoba konyha [...] az egyéves átigazolási időt az Ikarustól jött S he már az [...]
20. 1960-03-24 / 71. szám
[...] válogatott szerdán délután Mátyásföldön az IKARUS csapatával ját­szott edzőmérkőzést és 8 [...] konyha éléskamra előszoba kamra mellékhelyisé­gek 180 n öl telek Azonnal beköltözhető [...]
21. 1960-04-02 / 79. szám
[...] fejlődé se í Ez a 180 oldal egy darab a felszabadult [...] az VDK ban pedig az Ikarus nitóbuszok a dömperek a szerszámgépek [...]
22. 1960-04-30 / 101. szám
[...] a régiek fenntartására 1960 ban 180 millió forintot költünk Az idén [...] illetve a meglevők fenntartá­sára kormányzatunk 180 mil­lió forintot költ ebből az [...] 80 pedagógus a ceglédi járásból Ikarus busz szal utaztak Nyugat Magyar [...]
23. 1960-05-06 / 106. szám
[...] A római tartózkodás alatt ltét Ikarus autóbusz áll maid a ma­gyar [...] szoba konyhás csa­ládi ház eladó 180 négyszögöl gyümöl­csösben Soroksár Mil­lenniumi telep [...]
24. 1960-06-05 / 132. szám
[...] Gondolatát nem fejezhette be Az Ikarus alig zökkenve megállt kicsapódott az [...] a szerző­déseket s ez évre 180 vagonnal Együttműködésben egyezett meg a [...]
25. 1960-06-17 / 142. szám
[...] három tsz sorrendjüknek megfelelőért 173 180 illet­ve 177 pontot szerzett Az [...] a műhelyben az új típusú Ikarus autóbuszokhoz Varga Sándor fémnyomó készíti [...]
26. 1961-02-26 / 49. szám
[...] ködben az előtte haladó bejáratos Ikarus autóbuszt mintegy 40 kilométeres sebességgel [...] helyreállitását Az Országos Műemléki Fel­ügyelőség 180 ezer forintot fordít a csaknem [...]
27. 1961-03-18 / 66. szám
[...] volt elég Megtörtént például az Ikarus gyárban hogy új le­pedőket vettek [...] 50 a nyári szezonban 160 180 munkást foglalkoztató üzem a Kertimag [...] megy a szezonra amikor 150 180 főre emel­kedik a munkáslétszám a [...]
28. 1961-06-18 / 142. szám
[...] 160 ezer hold vetőszántás és 180 ezer hold őszi vetés hárul [...] a csillagos ég alatt robogó Ikaruson Akik az elejében ültek már [...]
29. 1961-08-04 / 182. szám
[...] Baglyasaljai Bá­nyász Vasas Kábel Gázművek Ikarus Kazár Bányász Váci SE Salgótarjáni [...] Tűzhely Sashalom Vác S Ko­hász Ikarus Kazár Kábel Gáz­művek GD Hajó [...] Ha­jó Kazár Kábel s Kohász Ika­rus Dinamó Baglyasalja IV forduló szeptember [...] ez év vé­gére előreláthatólag újabb 180 at adnak át rendeltetésé­nek A [...]
30. 1961-08-16 / 192. szám
[...] csapágy elkészítési ideje Hat éve 180 százalékos önköltséggel dolgoztak ez a [...] pályaudvar Szép és modern farmotoros IKARUS szállítja innen az utasokat a [...]
31. 1961-09-23 / 225. szám
[...] zónából Kartal Mátyásföl­dön vendégszerepei az Ika­rus ellenében s már az egy [...] 15 30 Bánki Kaiser Horányi Ikarus Kart all MEDOSZ Mátyásföld 15 [...] telekkel Ara 45 000 Ft 180 n öl bekerített te­lek gyümölcsfákkal [...]
32. 1961-11-04 / 261. szám
[...] lottósorsolását péntek délelőtt a mátyásföldi Ikarus művelődési házban tartották Ezúttal a [...] 3 156 724 rádió 3 180 122 vásárlási utalvány 3 185 [...] 738 662 televízió 6 740 180 vásár­lási utalvány 6 776 364 [...]
33. 1961-12-13 / 293. szám
[...] mutatni A kopás mérésére egy Ika­rus 31 es autóbusz átalakítá­sával mozgólaboratóriumot [...] eljárást ha­sonló szabálysértések miatt Kauremszkit 180 forint pénz büntetésre Ítélték VÁCON [...]
34. 1961-12-19 / 298. szám
[...] labda­rúgók chilei harmadik mér­kőzésére a 180 ezer lakosú Concepcion városában került [...] 3 32 21 21 3 Ikarus 15 8 5 2 28 [...]
35. 1962-01-20 / 16. szám
[...] ellen­felem Kicsit gondolkodott az­tán az Ikarus beli Pecsenyiczkyt em­lítette A karos­széria [...] a 200 205 szakításban a 180 lökésben a 240 kg os [...]
36. 1962-02-18 / 41. szám
[...] lesatési In­tézet kidolgozta egy hathen­geres 180 lóerős továbbá egy négyhengeres 120 [...] s így 1963 tól a 180 ló­erős motorokból 250 da­rabot gyárt [...] 4700 at gyár­tunk így az Ikarus dolgo­zói a hosszúlejáratú szerző désben [...]
37. 1962-04-21 / 93. szám
[...] munkás­járatok számát Legutóbb pél­dául húsz Ikarus 66 os far­motorost és 47 [...] főműhelyében ké­szítették egy felújításra vá­ró Ikarus 60 as és egy MÁ [...] Indonéziába az idén száz nyolcvan Ikarus autóbusz ér kezik Húszat már [...] elkészítés sorrendjében száll tengerre A 180 autóbusz legfontosabb ré­sze motorja alváza [...]
38. 1962-05-08 / 105. szám
[...] és Kemény labdáját hárí­ 4 Ikarus 24 12 7 5 43 [...] 3 Kazár Dinamó 0 0 Ikarus Nagybátony 4 3 Eladó ingatlanok [...] n öl telek­kel Beköltözhető Ára 180 000 Ft 2 szoba konyha [...]
39. 1962-05-16 / 112. szám
[...] teciinikumosok látogatása városunkban Nagy piros Ikarus autó busz állt meg hétfőn [...] szabású versenyüket vívták A mint­egy 180 főből álló mezőny eredményeit tekintve [...]
40. 1962-05-24 / 119. szám
[...] MTI foto Marosi László felv Ikarus álma nem válhat valóra Gyorsabbnál [...] megterem­tése az állatgondozás meg­szervezése Decemberre 180 fejőstehén a közösben Mégis mit [...]
41. 1962-06-12 / 135. szám
[...] Fe tőfibányára a Dinamó az Ikarus­hoz látogat s Kazár ellenfele pe­dig [...] fürdőszo­ba angol WC Beköl­tözhető Ara 180 000 Ft Érdeklődni lehet PIK [...] 2 Nagybátony 3 Baglyasalja 4 Ikarus 5 Sashalom 6 Chinoln 7 [...] Északi csoport további ered­ményei Kábelgyár Ikarus 0 1 Dinamó Chlnoin 2 [...]
42. 1962-07-03 / 153. szám
[...] veze­tőinek egyhetes bentlaká­sos továbbképző tanfolya­ma 180 hallgatóval AUTÓBUSZBAN REPÜLŐ­GÉPEN IS HASZNÁLHATÓ [...] tudja látni az utasokat Az Ikarus gyár export autóbu­szaihoz már több [...]
43. 1962-07-20 / 168. szám
[...] hozza a 9 értékből álló Ikarustól az űrrakétáig elnevezésű bé­lyegsorozatot Az [...] A 30 filléres bélyegen az Ikarus a 40 filléresen vitor­lázógép a [...] az idén ugyanezen idő alatt 180 000 volt a látogatók száma [...] a közköltsé­re növekszik Megjelent az Ikarustól az űrrakétáig elnevezésű bélyegsorozat Ősszel [...]
44. 1962-08-23 / 196. szám
[...] forgalmat ezen a járaton öt Ikarus 60 as busszal bonyolít­ja le [...] kapnak Gyorsan kiszámítottuk hogy csalá­donként 180 forinttal kell hoz­zájárulnunk a költségekhez [...]
45. 1962-09-04 / 206. szám
[...] egyébként Ro­mánia válogatottja lett 1 Ikarus 3 2 Nagybátony 4 3 [...] Chinoin Kisterenye 0 0 Statisztika Ikarus 0 3 Petőfibá nya Tehertaxi [...] zárt veranda és melléképületekből álló 180 öles jó ál­lapotban levő családi [...]
46. 1962-09-06 / 208. szám
[...] főmérnö­ke és Hirmann Antal az Ikarus főmérnöke A látogatás célja annak [...] V Roosevelt tér 5 Telefon 180 201 381 106 A kiállításon [...]
47. 1962-09-25 / 224. szám
[...] 3 15 6 U 3 Ikarus 6 5 1 11 3 [...] 2 Dinamó Cliinoin 1 1 Ikarus Hajógyár 2 0 Tehertaxi Statiszti­ka [...] ékh ely isé gekből álló 180 öles jókarban levő ház be­költözhetően [...]
48. 1963-03-29 / 74. szám
[...] na­gyobb vonóerejét munkatelje­sítményét a 120 180 lóerős úi vállalta teljesítette Hétszázmilliós [...] előzete­seként részben azért hogy az Ikarus és a Vörös Csillag Traktorgyár [...]
49. 1963-04-20 / 91. szám
[...] a 344 es tehergépko­csikat Az Ikarus új 556 os és 557 [...] új nagy teljesítményű 120 és 180 lóerős motort gyár­tunk négyféle kivitelben [...]
50. 1963-04-20 / 91. szám
[...] a 344 es tehergépko­csikat Az Ikarus új 556 os és 557 [...] új nagy teljesítményű 120 és 180 lóerős motort gyár­tunk négyféle kivitelben [...]
51. 1963-05-28 / 122. szám
[...] 3 Baglvasalja 4 Tehertaxi 5 Ikarus 6 Kisterenye 7 Váci Vasas [...] vapálf alva 6 1 Kisterenye Ikarus 2 1 Tehertaxi A ufótaxi [...] Zimmer Egy darab 85 x 180 as mahagóni íróasztal magánosnak esetleg [...]
52. 1963-05-29 / 123. szám
[...] sze­relnek össze A legnagyobb teljesítmé­nyű 180 lóerős hathen­geres Az Ikarus autóbuszok s a nagy Csepel [...]
53. 1963-06-04 / 128. szám
[...] 4 45 25 33 6 Ikarus 25 14 5 6 47 [...] Baglyasalja Chinoin 1 1 Autótaxi Ikarus 4 2 Délkeleti csoport Mezőhegyesi [...] el­adó Egy darab 85 x 180 as Mahagónia íróasztal magánosnak esetleg [...]
54. 1963-09-10 / 211. szám
[...] Gyöm fő Bajcsy Zsilinszky u 180 csalás miatt a szabálysértési hatóság [...] kon yi sötétség fogadta az Ika­rus utasait Gödöllőn vthareső Bagón szintén [...]
55. 1963-11-26 / 276. szám
[...] üvegve randás mellékhelyisé­ges családi ház 180 négyszögöl udvarral azonnali beköltözéssel lakáscsere [...] Nagv Jenő An­gyal Váci Vasas Ikarus 2 o 0 XT Vác [...] a labda míg negyedszerre az Ikarus hálójába jutott Ezt kőve­tően Jakab [...] 5 27 24 18 5 Ikarus 15 7 3 5 28 [...]
56. 1963-12-17 / 294. szám
[...] 1 j molo rok az Ikarusnál les tés jövő esztendőre 4 [...] a kereskedelmi igényeknek megfelelően Az Ikarusnak átadott 52 padló alatti 6 hengeres 180 lóerős Diesel eleget tesz a [...]
57. 1963-12-19 / 296. szám
[...] i konyhás lakásban szorongtak Az Ikarus Gyárban rövidesen elkészül az új [...] személyes autóbuszokból öt és a 180 as igazi csuklós autóbuszokból 10 [...]
58. 1963-12-29 / 303. szám
[...] aki 130 forintos biztosítási kötvényét 180 forintra nem egészíti ki Ugyanis [...] kábelgyárnak a sörgyárnak és az Ikarusnak Persze nyilvánvalóvá lett hogy a [...]
59. 1964-03-25 / 71. szám
[...] monori ápolónő Jól vizsgázott az IKARUS 180 as A napokban újfajta élénk színű IKARUS 180 as buszra lett figyelmes a [...]
60. 1964-03-29 / 75. szám
[...] 18 20 óra kö zött 180 187 V ennék a Csepel [...] 0 NB IQ Északi csoport Ikarus Váci Vasa 1 0 0 [...] részében nagy nyo­más nehezedett az Ikarus kapujá­ra de hiába a váci [...]
61. 1964-05-18 / 115. szám
[...] 1 16 S 16 2 Ikarus 10 6 3 1 16 [...] Hajógyár Salgótarjáni Kohász 3 2 Ikarus Statisztika 4 2 Rákoscsa­bái TK [...] kétszobás csa­ládiház beköltözhetően eladó Ugyanott 180 n öl telek külgn is [...]
62. 1964-05-19 / 116. szám
[...] 16 tonna Az őri ásókat 180 lóerős motorral és szervokor­mánnyal látják [...] liter folyadékot szállít­hat A legújabb IKARUS A Csepel óriáscsalád első példánya [...] bemutatkozik a Csepel Autógyárban született 180 lóerős nyersolaj motor Az NDK [...]
63. 1964-06-23 / 145. szám
[...] Kút villany van Beköltöz­hető Ara 180 ezer forint Gyömrő szoba konyha [...] szezont Északi csoport Kartali MEDOSZ Ikarus 1 1 1 0 Kartal [...] 24 11 23 2 r Ikarus 15 9 4 2 29 [...]
64. 1964-09-08 / 210. szám
[...] em 212 Munkaügyi o Távbeszélő 180 079 Eladó szoba konyha előszobás [...] eddigi legjobb magyar eredményt 1 Ikarus 19 11 5 3 34 [...] Ha­jógyár 3 0 Tűzoltó Dózsa Ikarus 1 Délkeleti csoport Törökszentmiklós Nagykőrösi [...]
65. 1964-09-18 / 219. szám
[...] előtt szeptember 30 án az Ikarus ellen játsszák az utolsó edzőmérkőzést [...] 350 n öl telek­kel Ára 180 000 Ft 170 n öl [...]
66. 1964-09-29 / 228. szám
[...] atléta közül Fiataki Váci Va­sas 180 centiméterrel hatodik lett A győztes [...] I Jó Gyikó Oláh 1 Ikarus 22 14 5 3 45 [...] Sashalom Gyöngyös 1 0 Hajó­gyár Ikarus 0 2 BEAC Tűzoltó Boroshordó [...]
67. 1964-11-06 / 261. szám
[...] és Csepel mo torral felszerelt Ikarus autóbuszok Jelentős tétellel szerepelnek a [...] 4 6 hengeres 120 és 180 ló­erős álló és fekvő motorok­ból [...]
68. 1965-05-19 / 116. szám
[...] SZMTE X 2 8 Pápa Ikarus 1 X 2 9 ZTE [...] szoba konyha felszerelt fürdőszoba bojlerrel 180 n öl te­lek Beköltözhető Ara [...]
69. 1965-08-18 / 194. szám
[...] a Ganz MÁVAG és az Ikarus patronálja Mind­két vállalat elküldte már [...] 316 n öl telek­kel Ara 180 000 Ft Szigethalom 2 szoba [...]
70. 1965-08-26 / 200. szám
[...] IVlagyar autóbusz Prágában A magyar Ikarus cég kép­viselői kedden bemutatták Prágában a városi közleke­désre készült Ikarus 180 as autóbuszt A 180 utas befo­gadására alkalmas 16 5 [...]
71. 1965-09-29 / 229. szám
[...] Vas és Fémművekből ki az Ikarus ból de más üzemből is [...] a géppel Bezzeg József az Ikarus gyár dolgozója A motoros üzemből [...] ilyen háromszo­bás lakás önköltsége körül­belül 180 ezerre rúg Ezekre 113 500 [...]
72. 1966-06-25 / 149. szám
[...] 150 a Soroksárpéteri majori tábor­ban 180 Szentmártonkátán pe­dig 200 diák kezd [...] a Teherautó Javító Vállalat az Ikarus 603 as autóbusz alvázából és [...] nyitnak az önkéntes ifjúsági építőtáborok IKARUS 603 CSEPEL 705 Autóbusz és [...]
73. 1966-08-26 / 201. szám
[...] Vasas Kisalag 12 1 Dunakeszi Ikarus 2 1 AZ UTRECHTI EB [...] épületanyag Ára 16 000 Ft 180 n öl kerített te­lek Ára [...]
74. 1966-09-30 / 231. szám
[...] 16 9 2 5 218 180 29 4 Göd ITSK 17 [...] játék nélkül került a Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár felvesz lakatos [...] dasági Osztályon Érettségizett fiatalok Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár felvesz gimnáziumot [...]
75. 1966-10-26 / 253. szám
[...] BOGOTA Középe Tisztul a határ Ikarusok Leningrádban Az Izvesztyija jelentése sze­rint [...] végzik próbaútjukat Leningrádban A csuklós Ikarus 180 asról van szó amely egyszerre [...] kétszáz embert szál­líthat valamint az Ikarus 556 osról amelynek befogadó­képessége 120 [...]
76. 1967-05-03 / 102. szám
[...] mindkettőt Eszakközép csoport Gödöllői Vasas Ikarus 2 1 0 1 Gödöllő [...] 7 175 763 Ut 7 180 635 r 7 187 258 [...]
77. 1967-05-31 / 126. szám
[...] 4 11 10 12 7 Ikarus 11 4 3 4 13 [...] alati lehet Gumikerekű kéziko­csi keret 180 cm magas datolyapál­ma kaktuszok Pan­ni [...]
78. 1967-06-10 / 135. szám
[...] termés fogadására ké­szülnek fel 170 180 vagon gabonával többet tudnak majd [...] harmincötén fértek bele Később egy Ikarus 31 est kaptunk Ez már [...]
79. 1967-08-08 / 185. szám
[...] érdért K Sör­gyár Jászberényi Vasas Ika­rus Bp Postás Testvériség Mizserfai Bányász [...] Bag Volán SC Gödöllő Testvériség Ikarus Mizserfa in forduló augusztus 27 [...] et is jól tippelte össznyereménye 180 567 forint 12 es 271 [...] Jászberény Gödöllő Bp Pos­tás Testvériség íkarus Volán SC K Sörgyár Pásztó [...]
80. 1967-09-23 / 225. szám
[...] Radó NB III Északközépcsoport Bag Ikarus 15 30 Horváth I Hor­váth [...] Sparta­cus versenyzője is aki magas­ugrásban 180 centimétert ért el A nagykőrösi [...]
81. 1967-10-03 / 233. szám
[...] Hasznosi Truzsi Karácson­di Kovács Mudri Ikarus Gödöllői Vasas 2 1 0 [...] telekkel Kút villany van Ara 180 000 Ft Szada 3 szoba [...]
82. 1967-10-04 / 234. szám
[...] 7 40 26 26 5 Ikarus 23 10 4 9 35 [...] mun kásszállást biztosítunk Szentendrén belterü­leten 180 négyszögöles beépíthető házhely eladó Érdeklődni [...]
83. 1967-10-31 / 257. szám
[...] Karácsondi ill Pintér Göncz Kassai Ikarus Aszód 5 1 1 0 [...] 1 165 499 ut 1 180 729 hg 1 185 985 [...] 488 571 but 4 531 180 but 4 536 278 Zg [...]
84. 1967-12-02 / 285. szám
[...] NB ni Északközép csoport Martfű Ikarus Gödöllői Vasas Bp Pos­tás ÉRDÉRT [...] a Eladó tizenkétzár nyelves pénzesláda 180 x 220 cm vasajtó 180 x 270 cm vaskapu Budapest [...]
85. 1967-12-14 / 295. szám
[...] 100 n öl telekkel Ara 180 000 Ft Ráckeve 2 szoba [...] Berla is eltávozik valószínű­leg az Ikarus játékosa lesz A távozók névsorában [...]
86. 1967-12-15 / 296. szám
[...] középiskolában A váci gépipari technikum 180 első osztályosának 10 15 százaléka [...] összesen 400 mo­torszerelő 300 villanyszerelő 180 fiú 20 leány mechani­kai műszerész [...] Dunakeszi Járműjavító 150 járműszerkezeti lakatos Ikarus 100 fő A megyében működő [...]
87. 1968-01-12 / 9. szám
[...] döntőbizottság előtt érvé­nyesítheti AUTOBUSZ VEGÁLLOMAS IKARUS Új szolgáltatás a dolgozóknak háztól [...] Saját gyártmányú autóbu­szaiból néhányat az Ikarus a jövőben személyszállításra ál­lít be [...] nem re­mélhet elegendő utánpótlást Az Ikarus néhány napja a gyártól messzebb [...] 2 konyha 2 speiz pince 180 n öi telekkel Ára 80 [...]
88. 1968-01-16 / 12. szám
[...] A Pestvidéki Gépgyár s az Ika­rus székesfehérvári gyáregy­sége után végül is [...] 514 5 142 734 5 180 273 5 245 861 5 [...] 509 7 161 757 7 180 412 7 231 304 127 [...] 3 303 517 3 342 180 3 346 435 A nyertes [...]
89. 1968-02-14 / 37. szám
[...] már ömlik a víz Órán­ként 180 köbméternyi mossa el majd a [...] kidolgozás híján torz domborművek ke­letkeznek Ikarus halála Ki­emelkednek a száraz nonfi­guratív [...]
90. 1968-04-17 / 89. szám
[...] az 5 0 arányban dia­dalmaskodó Ikarus előtt A há­rom kilencpontos között [...] fél­kész ház nagymére­tű magasan kiemel­ve 180 négyszögöles telekkel Esetleg Bu­dapest környékére [...]
91. 1968-06-13 / 137. szám
[...] Nagymaros 11 2 1 8 180 231 5 1 Ikarus 13 10 1 2 36 [...] több érdekes változást mutat Az Ikarus martfűi veresége miatt csak két [...]
92. 1968-06-19 / 142. szám
[...] 1 Székelyhídi József Nagykőrösi Kinizsi 180 6 pont 2 Kara László [...] arányú vereségét szenvedte el az Ikarus otthonában A koráb­bi maximumot a [...] NB III Eszakközép csoport 1 Ikarus 14 11 1 2 40 [...]
93. 1968-07-30 / 177. szám
[...] fekete vi­rágot jelent MEGSZELÍDÍTIK AZ IKARUST Közlekedési eszközzé varázsolják A valamivel több mint egy kilométer átmé­rőjű Ikarus kis­bolygó június 14 én megközelí­tette [...] széles kráter amely egy az Ikarusnál kisebb aszteroid becsa­pódásának helyén keletkezett [...] 1 170 733 Ut 1 180 384 ut 1 201 723 [...]
94. 1968-09-25 / 225. szám
[...] NB III Északközép csoport 1 Ikarus 21 15 2 4 59 [...] betonút mel­lett Lenin út elején 180 négyszögöles ház­helytelek 40 000 ért [...]
95. 1968-10-22 / 248. szám
[...] termeltek szőlőt Jelenleg ugyan mindössze 180 hold sző­lővel rendelkezünk de azt [...] ér­kezett TIZENNYOLC 200 szemé­lyes magyar IKARUS busz szal bővült a szovjet [...]
96. 1968-10-29 / 254. szám
[...] 5 Japán 191 6 NSZK 180 7 Ausztrália 139 8 Lengyelország [...] képviselői felvonulnak a nemzeti zászlókkal Ikarus vereség Aszódon HÁROM GÓLZÁPOR Traktoros [...] ján az éllovas rff TMtiro Ikarus kikapott s igy előnye hú [...] Fekete Ván­dori Eszakközép csoport Aszód Ikarus 1 0 1 0 A [...]
97. 1968-11-19 / 271. szám
[...] rendel­kezésére Jelentősek a beruhá­zások az Ikarus gyárban is ahol az idén [...] Köztár­saság ahová eddig mintegy tízezer Ikarus autóbuszt ex­portálunk Az NDK 1975 [...] ezer autó­buszt állítunk elő az Ikarus a maga nemében a világ [...] hullámok felső szintje elérheti a 180 centimétert A Budapesti telephelyre ségédgépkocsivezetőket [...]
98. 1968-11-27 / 278. szám
[...] 56 17 Eszakközép csoport 1 Ikarus 30 21 4 5 81 [...] 100 00 12 5 80 180 q melegen ala­kított I acél [...]
99. 1968-12-20 / 298. szám
[...] rosszabb gólaránnyal És következett az Ikarus elleni mérkőzés Tény hogy Pián [...] SE és a focis VIZÉP Ikarus rangadóra A hangulatot tovább fokozta [...] keringtek a futballmérkőzés előtt Szinte 180 fokos ellentétben volt egymással a [...]
100. 1969-04-22 / 90. szám
[...] 3 11 11 5 11 Ikarus 6 2 1 3 8 [...] 42 12 23 11 Bef 180 51 Tréfa mester Klan Gólyavár [...]