Pest Megyei Hírlap, 1967. december (11. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-02 / 285. szám

I a 1967. DECEMBER 8.. SZOMBAT „Sport, kultúra és béke“- a mexikói olimpia jelszava Csepel után — Az új Játékcsarnokban megkez­dődött a kézilabda Magyar Nép­köztársasági Kupa mérkőzéssoro­zata, amelyen a hét legjobb fő­városi férfiegyüttes mellett Csö­mör is részt vesz. Az újonc NB I-es Pest megyeiek vereséggel rajtoltak. Csepel—Csömör 22:18 (10:11) Csömör: Mezőbukta — Littkei, Bagyánszki I, Sülé, Bátovszki, Ba- gyánszki II, Kolinka F. Csere: He- lembai, Nagy, Németh. Keszthelyi játékvezetése mellett, 2:Q-ás csömöri vezetés után, szo­ros küzdelmet, váltakozó vezetést hozott az első félidő. Szünet után A Szovjetunióban járt Ped­ro Ramirez Velasquez, a me­xikói nyári olimpiai játékok szervező bizottságának elnöke, december 1-én, elutazása előtt sajtóértekezletet tartott. Elmondotta, hogy a leggran- diózusabb nyári olimpia meg­rendezésére készülnek, 2000- rel várnak több sportolót — 8000-et — mint amennyi leg­utóbb Tokióban összegyűlt. Örömmel üdvözölte a gre­ŰJpest e!fen? fölénybe került a Pest megyei gárda, ezt kétgólos előnye mellett több érvénytelen gól is jelezte. A csapaton azonban kiütközött az edzéshiány, a hajrát Csepel job­ban bírta, s ez döntött. A Pest megyei csapat átlövői formán kí­vül játszottak, ez is hozzájárult a vereséghez. Mezőbukta, Helem- bai, Sülé és Bátovszki tűnt ki. Kolipka József csömöri kézi­labdázó 20 éves korában, csütörtö­kön tragikus körülmények között elhúnyt. Temetése időpontjától függ, hogy sorra kerül-e ma délután 4 órakor a Játék''sarnok- ban a Csömör—Újpesti 1 • zsa ta­lálkozó. noble-i polgármesternek — aki egyben a téli olimpiai já­tékok szervező bizottságának elnöke /— azt a javaslatát, hogy az olimpiák idejére a háború konfliktusban levő or­szágok szüntessék meg a har­cot. Ramirez véleménye szerint a 21. nyári olimpia egész La- tin-Amerika ügye, a lehető legjobban, legszebben kíván­ják megrendezni a világ spor­tolóinak nagy találkozóját. Ebben a kérdésben Dél-Ame- rika egységes és aibban is, hogy a sportvetélkedőn kívül valamennyi ország a kulturá­lis programban is részt vesz. Azt szeretnénk — hangsúlyoz­ta —, ha a mexikói nyári olimpiai játékok jelszava ez lenne: „Sport, kultúra és bé­ke”. Kijelentette, hogy az ameri­kai néger sportolóknak az a szándéka, hogy bojkottálni akarják a mexikói nyári olimpiát, amerikai belső prob­léma és elsősorban az Egye­sült Államok olimpiai bizott­ságának, valamint a néger sportolóknak az ügye. Kifejez­te azt az óhaját, hogy a világ legjobb sportolói mind össze­gyűlnek majd a mexikói fő­városban. Veszprémi második felvonás A hét végén a röplabda osztá­lyozó második felvonása követke­zik. A megyénket képviselő Szentendrei Spartacus a veszpré­mi csoportban szereppel. Az első forduló után a második helyen áll egy vereséggel a Pest megyei férficsapat. Szentendre csak a Soproni MAFC-tól kapott ki, s minden bizonnyal a két csapat egymás elleni mérkőzésén dől el az NB II-be jutást jelentő cso­portelsőség sorsa. A dunakeszi lányok bravúrja Asztalilen isz-h ír a dó Vecsés is Északközépen A Pest megyeiek csoportbeosztása Elkészült a labdarúgó NB II és NB III 1968. évi csoportbeosztása. Cegléd továbbra is a Keleti cso­portban szerepel, míg az újonc NB III-as Vecsést az Északközép csoportba osztották és így itt a lö-os mezőnyben négy Pest me­gyei csapat található. NB II í Keleti csoport: Debreceni VSC, Szegedi VSE, Budai Spartacus, A FŐVÁROSI VILLAMOSVASÚT felvételre keres: kocsivezetőt, kalauzt, fékezőt-csatolót, váltóőrt, kőművest, lakatost, lemezlakatost, ácsot, bádogost, tetőfedőt, villanyszerelőt, esztergályost, fényezőt, maróst, betanított munkást, segéd­munkást (férfi, nő), takarítónőt, felépítményest (páiyamunkást), váltótisztítót, kábeles segéd­munkást, címfestőt. FELVÉTEL: Budapest VII., Akácfa u. 15. Jászberényi Lehel, Ceglédi Vas­utas, KISTEXT, Szolnoki MÁV, Kecskéméi TE, Pénzügyőr, MGM Debrecen, Gyula, Kelenföldi Gold­berger, Békéscsaba, Debreceni Elektromos, Szegedi Dózsa, Gáz­művek. A csoport újonca az NB I B-ből kiesett Debreceni VSC, va­lamint a most feljutott Debreceni Elektromos, Szegedi Dózsa és Gázművek. NB ni. Északközép csoport: Martfű, Ikarus, Gödöllői Vasas, Bp. Pos­tás, ÉRDÉRT, Balassagyarmati Dózsa, Zagyvapálfalvi Bányagép­gyár, Aszódi Vasas, Zagyvapálfal­vi Építők, Mizserfa, Bagi TSZ SK, K. Sörgyár, Rákoskeresztúr, Ve- csési VIZÉP, Sashalom, Karancs- lapujtő. Dunítmenti csoport: Sárisáp, Váci SE, Traktorgyár, K. Lombik, XV. kér. Vasas, Nyergesújfalu. K. Húsos, UFC, K. Tűzálló, M. Kábel, Pilisi Bányász, Tokod, Z. Danú- via, TFSE, Vasas Dinamó, Bánya­gépgyár. Északközépen az NB II-ből ki­esett Martfű, valamint a most fel­jutott Rákoskeresztúr, Vecsés, Sashalom és Karancslapújtő az újonc. Pásztó, amelyik 1967-ben it1 szerepelt, az Északi csoportba ke­rült. Dunamentén a 2—13. helyen változatlan a mezőny. Itt játszik majd a volt NB Il-es Sárisáp, ezenkívül a három kieső helyébe léDett TFSE, Dinamó és a Bánya- gépgyár. Meglepetés a visszavágón A járási labdarúgó-válogatottak tornájának döntőjén az első mér­kőzést Örkényben 2:0-ra nyerte a váci járás a dabasiak ellen. A visszavágón Kisnémedin meglepe­tésre a dabasiak 3:2-re győztek. Ennek ellenére összesített gólará­nyával Vác lett az első. AZONNAL FELVESZÜNK mozaiklap- és betonelemgyárfó munkára FÉRFI ÉS NŐI SEGÉDMUNKÁSOKAT A gyártás csarnokokban történik. A teljesítménybér — a norma teljesítése esetén A MOZAIKLAPGYÁRTÁSNÁL 1300 forinttól 1800 forintig A BETONELEMGYÁRTÁSNÁL 1400 forinttól 2300 forintig A gyár lehetővé teszi a szakmunkássá képzést. Begyakorlás után magasabb kereset is elérhető. FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: gyakorlott kőműves, ács, autószerelő, esztergályos, marós, lakatos, láng-ívhegesztő szakmunkásokat, vizsgázott és segédfűtőket. Időbérük a gyakorlatban eltöltött évek számától függően 6 forinttól 10,50 forintig. Munkásszállást és napi egyszeri meleg étkezést térítés ellenében biztosítunk. 1968. januárjától minden második héten szabad szombat. Jelentkezés a gyár munkaügyi csoportjánál. ÉVM BETONELEMGYARTÓ VÁLLALAT BUDAPESTI BETONARUGYARA XXI. (Csepel), Rákóczi Ferenc u. 289. Az asztalitenisz női NB II utolsó fordulójában a Dunakeszi Kinizsi 13:7-re nyert a Veszprémi Ve­gyész ellen. Vetélytársa, a Szom- oathelyi Cipőgyár 11:9 arányban alulmaradt Zalaegerszegen, s így Dunakeszi kétpontos előnnyel, 3G ponttal lett csoportelső. A nagy siker egyben azt jelenti, hogy a Pest megyei együttes az NB I-be jutott. A MOATSZ elnöksége pontot tett a Ceglédi Vasutas—Gödöllői Vasas N3 Il-es férfimérkőzés vé­gére. Megváltoztatva a versenybi­zottság döntését, a pályán, illetve az asztalnál elért eredménnyel 12:8 arányban a ceglédiek javára igazolta a találkozót. A Váci Kötött férficsapata az utolsó fordulóban 10:l0-es döntet­lenre végzett a Szegedi EAC ellen. A csapatküzdelmek befejeztével egyéni versenyek kerülnek sorra. Ma és vasárnap Budapesten a Azonnal felveszünk asztalosokat, segédmunkásokat kőművesek mellé (16 évet betöltött fiúkat is), kőműves, tetőfedő, bádogos, parkettás, festő, vízszerelő, villanyszerelő szakmunkásokat, kubikosokat, betanított (gyakorlott) munkásokat, rakodókat, dömpervezetőket, fiatalkorú (15—16 éves) kislányt küldöncnek. Vidékieknek munkás- szállást biztosítunk. Jelentkezni lehet: Bp. IX., Viola u. 45. sz. alatt a PROSPERITÁS KTSZ munkaügyi osztályán. Hernád utcai iskola tornatermé­ben rendezik a III. és a II. osz­tályú országos bajnokságot. Jövő hét végén Egerben lesz a vidéki serdülők Tizek bajnoksága, amelyre Pest megyéből az abonyl Diószegi Évát, valamint a fiúk mezőnyébe a dunakeszi Jeszensz- kit hívták meg. KÉKESI MEZE A labdarúgó NB 111 Észak­közép csoportjában a bagi Kékesi vívta ki a gólkirály címet, huszonkilencszer vette be az ellenfél hálóját, s csa­pata 47 góljának a felét ö szerezte. A veszélyes csatárt nagyon őrizték a védők. Ami­kor más megoldás nem volt, mezénél fogva próbálták visz- szatartni, s emiatt az őszi idényben négy mezt szaggat­tak le róla az ellenfelek — mondotta Némedi Sándor bagi intéző. PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: SUHA ANDOR Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: Budapest, Vin., Somogyi Béla u. 6. II. em. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Egész nap hívható központi telefon: 343—100, 142—320 Gépíró szoba 10 őrárúi 18 óráig 140—449 18 órától 21 óráig 140—447 Titkárság: 131—248. Egyéb számok: 141—462, 141—258 Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest. Index: 25 064 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzle­teiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp. V., József nádor tér l. sz.). Előfizetési díj 1 hónapra 12 forint. Rádió, televízió, háztartási gép szakszerű javítása GÉPJAVÍTÓ ÉS FAIPARI KTSZ NAGYKŐRÖS, Szolnoki út 1. Telefon: 111 Ne feledje el kifizetni, vagy ha nincs otthon adja át a házfelügyelőnek. IRQDAGÍPTECHNIKA VÁLLALAT Központ: Budapest V., Bécsi u. 8. Telefon: 182—980 • Értesítjük t. ügyfeleinket, hogy nagykőrösi üzemegységünk ÚJ CÍME: NAGYKŐRÖS, Örkényi út 44-46. Irodagépeiket új üzemegységünkben is készséggel, kifogástalanul megjavítjuk. Megrßelent az 1968. évi KINCSES KALENDÁRIUM IRODALOM — TUDOMÁNY — SPORT 260 OLDALON Hajóút a világ tetején — öt földrész a világpoli­tika áramlataiban— mini lexikon — orvosi útrava- ló a gépkocsik és a mo­torok vezetőinek — a korszerű táplálkozás kö­vetelményei — a múmiá­tól a fagyasztott emberig — kincses divatbemutató — gazdag humorrovat — tánciskola 1968: ho­gyan kell járni a modern táncokat — a táncdal­fesztivál díjnyertes slá­gereinek teljes szövege — az országos vásárok pontos jegyzéke. Mindezt megtalálja az 1968. évi Kincsesben VEGYE MEG, MIELŐTT ELFOGY! APRÓHIRDETÉSEK Fogsorjavítás megvár­ható. Lenin krt. 51. szám alatt és posta­fordultával. Budapesti és Pest me­gyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat felvételre keres: vil­lanyszerelő szakmun­kást, lakatos szak­munkást és lakatos segédmunkást. Jelent­kezés: Bp. IX., Sorok­sári út 16. Tmk üzem vezetőjénél. Telefon: 135—380/80. Papíripari Vállalat cellulózgyártó, papírgyártó, kézilemezgyártó üzemeibe térüzemi anyagmozgatáshoz jó kereseti lehetőséggel csökkentett munkaidővel férfi segédmunkásokat felvesz! Munkaidő átlagban heti 42 óra (folyamatos munkarend) minden hat munkában eltöltött nap után 2 szabadnap. Kőműves, szak- és segédmunkásokat is felveszünk, kereset megegyezés szerint. Női munkaerőket három műszakos munkavégzésre jó kereseti lehetőséggel alkalmazunk. JELENTKEZÉS: Csepel, Bp. XXI., Duna u. 42. Telefon: 279—620/124 mell. Budafok, Bp., XXII., Gyár u. 15. Telefon: 269—824. Patkányirtás idomított vadászgörényetkkel, kutyákkal, lyukgázo­sítással, gyorsan ölő méreggel. Közületek- nek. Magánosoknak. Kiskunsági Mezőgaz­dasági Szövetkezetek, Budapest XX. kerü­let Előd u. 48. Fucskár István üzemegységve- zető. Telefon: 478—632. Takarmány sárgarépa eladó. Cegléd, Körösi út 5. szám alatt. Rövid határidővel javítjuk az összes rendszerű ÍRÓ- és SZÁMOLÓ­IRODAGÉPEKET GARANCIÁVAL Telefon v. levél hívásra azonnal jelentkezünk. özv. Szabó Károlyné műszerész kisiparos Tel.: 362—202. Cím: Bp. I., Dezső u. 4/a. Eladó tizenkétzár- nyelves pénzesláda, 180x220 cm vasajtó, 180x270 cm vaskapu. Budapest I., Attila 12. Budapest közelében kisebb házat vennék. „Ármegjelöléssel 235660” jeligére a Fel- szabadulás téri hirde­tőbe. 9 helyiségből álló ház­rész azonnal beköltöz­hetően eladó. Állomás­tól 5 percre. Gödöllő, Iszagi út 21. szám. Virágkertésznek for­galmas helyen kerte­met kiadom. Vecsés, Vöröshadsereg u. 134. SÜRGŐSEN FELVESZÜNK asztalost, maróst, gép- és csőszerelő lakatosokat, villanyszerelőket, hűtőgép­és kompresszor­kezelőket, valamint nőket 5 napos, 3 műszakos kiszerelési munkára. Jelentkezés: KŐBÁNYÁI GYÓGYSZERARU­GYAR, Budapest X., Gyömrői u. 19—21. Telefon: 477—330/193. Beköltözhető egy szo­ba konyhás házrész, sezlon és dívány eladó. Nagykőrös, Losonc ut­ca 36. szám alatt. A MÁV Hídépítési Fő­nökség, Budapest XIV.. Mexikói u. 71. felvételre keres ács, lakatos, kőműves szakmunkásokat, se­gédmunkásokat, taka­rítónőket budapesti és vidéki munkahe­lyeire, bérezés telje­sítmény szerint, kü­lönélni pótlékot, munkásszállást, MÁV utazási kedvezményt családtagoknak is biz­tosítunk. Jelentkezés: személyesen, vagy le­vél útján. _____________ B udapesti kiemelt munkára kőművese­ket, segédmunkásokat, víz- gázszerelőket, vil­lanyszerelőket, festő két, asztalosokat, ácso­kat, tetőfedőket, köny- nyűgépkezelőket ke­resünk felvételre. Kő­művesek és férfi se­gédmunkások részére szállást, étkezést, kü­lönélést biztosítunk. Jelentkezés: „Április 4.” Ktsz. Bp., VIII.» Auróra u. 23. •------------1-------------­T öbb éves mezőgazda- sági gyakorlattal ren­delkező műhelyveze­tőt keresünk. Techni­kumi, vagy felsőfokú technikumi végzettség­gel. Jelentkezni le­vélben, vagy szemé­lyesen : Petőfi Mg. Termelőszövetkezet Zsámbok. Szövőipari tanulókat 1968, február 1-re szerződtetünk. Felvé­telre jelentkezhetnek a 15 évet betöltött 8 általános iskolát vég­zettek közül azok, akik az állandó buda­pesti lakást biztosíta­ni tudják. A tanuló­idő 1 év. Jelentkezés levélben: Hazai Pa­mutszövőgyár Bpest IV. kér. Baross u. 99. Az ÉM. Betonelem- gyártó Vállalat Szent­endrei Betonárugyára — váci telepére — azonnali belépésre fel­vesz férfi segédmun­kásokat betonelem- gyártási munkakörbe. Munkásszállás és üze­mi étkezés van. Felvé­tel személyes jelent­kezés esetén. Vác, Kis- rét dűlő 1. szám alatt. (A Forte gyár és a vá­ci kisállomás mellett.) Eladó Nagykőrös, Sar­kantyú u. 16/b. számú fél ház.

Next

/
Oldalképek
Tartalom