Pest Megyei Hirlap, 1961. szeptember (5. évfolyam, 206-231. szám)

1961-09-23 / 225. szám

Megyei ifjúsági kötöttfogású birkózóbajnokság, a Béke Kupa sakk CSB döntője, SZTK—Vecsés, Nagykáta—Abony labdarúgó-mérkőzés HÉTVÉGI SPORTMŰSOR A labdarúgó NB II-ben a Ceglédi Vasutas túljutott há­rom nehéz mérkőzésén, ame­lyen öt pontot vesztett. Bár vasárnapi ellenfelük, a Bp. Spartacus a 11. helyen áll, mégsem mehetnek biztosra a hazaiak. Az NB III Északközép cso­portjában a Pilisi Bányász és a Szentendrei Honvéd ott­honában esélyesként lép pá- lyára, hisz mindkét együt­tes legutóbb idegenben nyert. A Törekvés és a Pilisi Bá­nyász egyaránt hat ponttal áll, a Törekvés jobb gól­aránnyal a vörösváriak előtt. A Honvéd otthonába a se­reghajtó Olimposz látogat. Sokkal nehezebbnek látszik az éllovas Csepel Autó hely­zete, amelyik a harmadik he­lyezett Izzóval mérkőzik — idegenben. Az Északi cso­portban az eddig gyengél­kedő Váci Vasas ismét ne­héz ellenfelet kap, a máso­dik helyen álló Nagybátonyt. A Pest megyeieknek teljes crŐVedobással keli küzdeniük, hogy elkerüljenek a veszélyes zónából. Kartal Mátyásföl­dön vendégszerepei, az Ika­rus ellenében, s már az egy pont megszerzése is sikeres fegyvertény lenne. A megyebajnokság érde­kessége, hogy az otthon ját­szók előkelőbb helyen álló ellenfeleket fogadnak. így az SZTK Vecsést és ez az ösz- szecsapás látszik a forduló legérdekesebb mérkőzésének. A területi bajnokság Déli csoportjában rangadó lesz Abonyban. •k Míg a múlt vasárnap terü­leti bajnokságon szerepeltek kötöttfogású ifjúsági birkó­zóink, most Pest megye egyéni bajnokságáért vetél­kednek Dunakeszin. Négy helyen bonyolítják le a felnőtt III. osztályú kötött­fogású bajnokság területi küz­delmeit: Győrött, Kaposvá­rott, Gyöngyösön és Oros­házán. * A sakk sportágban is zaj­lanak az események. Múlt héten kezdődött el a megyei Béke Kupa CSB döntője, az első három forduló. Ennek eredményei a következők. ■ I. forduló: Aszód—Pécel 1:7, Pilisi Bányász—Szentendrei Éjítők 5:3, Váci Vasas— Nógrádverőce 4.5:3.5. II. for­duló: Pécel—Nógrádverőce 0.5:7.5, Szentendre—Vác 2:6, Aszód—Pilisi Bányász 0:8. III. forduló: Pilisi Bányász— Pécel 5.5:2.5, \ ác—Aszód 8:8, Nógrádverőce — Szentendre 4:4. A kézilabda NB II hetedik fordulójában ismét két küz­delmes mérkőzés kerül sor­ra. A Váci Fonó otthoná­ban fogadja az ősszel kitű­nően szereplő Kaposvári Hon­védőt, míg Csömör a tavaly még NB I-es Győri Fonó vendége lesz. A Fonó szem­pontjából igen fontos a két pont megszerzése, mert újabb vereség esetén a kisebb zó­nába zuhanhat vissza, Csö­mört jelenlegi formájában. múlt heti kitűnő játéka alap­ján képesnek tartjuk arra, hogy Győrött is meglepetést okozzon. A megyei férfibajnokság legérdekesebb mérkőzése a V 'ci Spartacus—Tököl össze­csapás. A Spartacus múlt vasárnap balszerencsés vere­séget szenvedett Dunakeszin, s így már nyugodtan játsz­hat a jobb helyezésért. Tö­köl vasárnapi nagy győzel­me után ismét meglepetésre készül. Szombat ATLÉTIKA. Az országos ifjú­sági és a női ötpróba-bajnokság első napja (Megyeri út, 14). SAKK. A megyei csillagszerzö és az I. osztályra minősítő ver­seny függő napja (XI.. Karinthy Frigyes u. 3.. 14.30). Vasárnap ASZTALITENISZ. Megyei fér­fi csapatbajnokság. Pilisi Bá­nyász—Váci Kötött (Pilisvörös- vár, 10), Dunaharaszti—Nagykő­rösi Kinizsi (Dunaharaszti. 10), Zsámbék—Monor (Zsámbék, 10), Gödöllői ASC—Sződliget (Gödöl­lő. 10), Erdőkertes—Abony (Er­dőkertes, 10), Diósd—Dunakeszi Kinizsi (Diósd, 10), Dunaharasz­ti—Nagykőrösi Postás (Dunaha­raszti, 14). ATLÉTIKA. Az országos ifjú­sági és női ötpróba-bajnokság második napja (Megyeri út 10). A váci járás bajnoksága. BIRKÓZÁS. Pest megye 1961. évi ifjúsági egyéni kötöttfogású bajnoksága (Dunakeszi Járműja­vító, 10). Területi m. osztályú kötöttfo­gású bajnokságok. gyeplabda. NB I. Rózsa Fe­renc SK—Ceglédi Vasutas (Népli­get, 10. Liszka, Sas). KÉZIT.ABDA. NB II. férfi. Vá­ci Fonó—Kaposvári Honvéd (Vác, Rádl u.. 10. Búzás), Győri Fonó- Csömör (Győr, 10, Hurth). NB U. női. váci Forte—Pápai Vasas (Vác, Rádi u., 14, Radics). Megyei férfibajnokság. Váci Spartacus—Tököl (Vác. Juhász Gy. u., 9, Fazekas), Váci Kötött- Ráckevei Gimnázium (Vác, Sál­lá! u, 10.15. Dévényi), Budaka­lász—Abony (Budakalász, 9.30, Eisen), vecsés—Dunakeszi Vas­utas (Vecsés. 9, Katona), Ceg­lédi Honvéd—Ceglédi Építők (Ceg­léd. 10.30. Rátkai), Nógrádverő­ce—Zebegény (Nógrádverőce, 10, Zsák). Megyei női bajnokság. Vecsés— Váci Kötött (Vecsés, 10.15. Koz- lovszki), Budakalász—Penc (Bu­dakalász, 11. Eisen), Váci Forte H.—váci Finompamutfonó (Vác, Rádi u.. 9. Balogh). Éremmérkőzések: üllő—Héviz­györk (Üllő. 10, Tóth), Péceli MÁV—Bag (Pécel, 10, Rusznyák). LABDARÜGAS. NB II. Keleti csoport: Ceglédi Vasutas—Bp. Spartacus (Cegléd. 15.30. Fülep). NB ni. Északközép csoport: Pi­lisi Bányász—Törekvés (Pilisvö- rösvár. 15, Varga n. J., Ripp. Kő­halmi), Szentendrei Honvéd— Olimposz (Szentendre, 15.30, Tyu- kodi, Abrahám, Felszner), Izzó— Csepel Autó (Tábor utca. 10.30, Hegyi G.). Északi csoport: Váci Vasas—Nagybátony (Vác 15.30, Bánki. Kaiser. Horányi), Ikarus— Kart all MEDOSZ (Mátyásföld, 15.30. Bolyos). Megyei bajnokság. Pilisi KSK— Váci vasutas (Pilis. 16, Dombai, Fercsik. Nagy P.), Ceglédbercel— RÉSZLETES MŰSOR Szige'tújfalu (Ceglédbercel, 16, Simák, Nyerges, Tóth J. B.), Gö­döllői Vasas—Üllő (Gödöllő, 16, Miklós. Varga E., Üveges), DMTK—Monor (Dunaharaszti, 16, Halász, Szórádi, Tóth J.), CVSE n.—Ceglédi Építők (Cegléd, 13.30, Müller. Tabányi, Törőcsik). Bag— Pécel (Bag, 16, Abrahám, Koz­ma, Kabatek), Fóti SE—Albertir- sa (Fót, 16. Badacsonyi. Kirschner, Ibgnatkó), SZTK—Vecsés (Szi- getszentmiklós. 16, Császár. Ur- bán, Gábor). Megyei ifjúsági bajnokság. A mérkőzések a fenti párosításban, a fent közölt időpontnál másfél órával korábban kezdődnek, az első partjelző bíráskodása mel­lett. Területi bajnokság. Északi cso­port: isaszeg—Kiskunlacháza (Isa- szeg, 16. Mucsi, Herceg), Felső- göd—Szentendrei Építők (Felső- göd, 16, Zsóka, Vasas), Váci Va­sas II.—Túra (Vác, 13.30, Horányi, Vedner), Tököl—Dunabogdány (Tököl. 15, Kelemen, Berta), Du­nakeszi Kinizsi—Szigethalom (Du­nakeszi, 16, Pusztaszeri, Fazekas), Aszód—Kistarcsa (Aszód. 16, Ná- belek. Madarász), Érdi Traktor— Veresegyház (Érd, 16, Garam- szegi, Galda). Déli csoport: Maglód—Üj hár­tyán (Maglód, 16. Schuk, Csiz­madia), Gyömrő—Érdi Építők (Gyömrő, 16, Józsa, Radácsi), Abony—Nagykáta (Abony, 16, Gombás, Balogh), Farmos—Duna­keszi Vasutas (Farmos, 16, ?)» Buda öds—Törökbálint (Budaörs, 16. Vincze, pintér), ócsa—Ecser (Ócsa, 16. Püspöki. Susán). Területi ifjúsági bajnokság. A mérkőzések a fenti párosításban, a fent közölt időpontnál másfél órával korábban kezdődnek, a felnőttmérkőzés partjelzőjének bíráskodása mellett. Bp. I. osztály. Középcsoport: Bp. Helyiipar—Gödöllői ASC (Nép­liget. Petőfi-pálya. ?). ÖKÖLVÍVÁS. NB n. Északi csoport: Szentendrei Honvéd­Debreceni VSC (Szentendre, 10.30. Böszörményi, Gulyás Gy.). Kö­zépcsoport: Várpalotai Bányász— Nagykőrösi Kinizsi (Várpalota. 10.30. Mesteri, Pusztai). RÖPLABDA. Megyei férfibaj­nokság. Nagykőrösi Kinizsi—Du­nakeszi Spartacus (Nagykőrös, 10), Ceglédi Honvéd—Budaörs (Cegléd. 10), Maglód—Gödöllői Vasas (Maglód, 10), Gödöllői ASC—Gödöllői Pedagógus (Gö­döllő. 10) Érdi Traktor—Tápió- györgye (Érd, 10). SAKK. A megyei Kupa CSB döntőjének befejező fordulói (XV., Horváth Mihály utca 5., 9). TEKE. NB i. férfi. Bp. Sparta­cus—Ceglédi Építők (Rejtő út., 10, Molnár, Török). M. Kovács továbbra is vezet a csillagszerző sakkversenyen A megyei csillagszerzö sakkverseny kilencedik for­dulójában csak négy játszma fejeződött be, a többit elha­lasztották. Tóth—dr. Dózsa 1:0, Ványai—Dobos V,:1/,» M. Kovács—Sziván 1:0, Pottor- nyai—Vörös Vj.'Vi. A csü­törtöki csonka forduló nem hozott lényeges változást a táblázaton, M. Kovács to­vábbra is vezet. Az I. osztályra minősítő versenyen a hatodik fordulót bonyolították le: Szoltsányi- Iuqosí 0:1, Szmetana—Fodor 1:0, Papp—Gáborházi 0:1, Horváth—Bayer 0:1, Berze— Wetzel 1:0, Hoschek—Schu­bert 1:0. f A viadal állása: 1. Bayer 4,5 (egy függő), 2. Hoschek 4,5, 3. Gáborházi 4 (egy függő), 4. Berze 3 (egy elma­radt), 5. Szmetana 2,5 (két függő). ____________ Veress Istvánná Európa-bajnokságot nyert Pénteken a Mexikói úti Be­loiannisz lőtéren megkezdőd­tek a 4. női és ifjúsági sport­lövő Európa-bajnokság há­romnapos küzdelmei. Kisöbű sportpuska 60 lövé- ses fekvő testhelyzetű verse­nye. 1961. évi egyéni Európá­ba jnok: Veress Istvánná (Ma­gyarország) 594 kör (soroza­tai: 98, 99, 98, 99, 100, 100), 2. Jelena Donszkaja (Szovjet­unió) 592 kör. Csapat Európa-bajnok: Szov­jetunió 1759 kör, 2. Magyar- ország (Veressné 594, Kis- györgyné 587, Hadadi Éva 577), 3. NDK 1758 kör (a ma­gyar csapatnak kettővel több tízese volt). ÖKÖLVÍVÓ NB II A H. osztályú ökölvívó CSB tavaszi fordulója során felmerült óvások nagy száma, valamint a Nagykőrösi Kinizsi—Szegedi Dó­zsa találkozó újbóli kiírása mi­att, csak most tisztázódott végle­gesen a tavaszi sorrend. így néz ki tehát a végeredmény a vasárnap kezdődő őszi idény előtt: l. Északi Szentendr. H. csoport: 7 6 — 1 79:61 12 2. Beloiannisz 7 5 — 2 84:52 10 3. Özd 7 4 2 1 78:62 10 4. Diósgyőri K. 7 3 — 4 69:69 6 5. Petőfibánya 7 3 — 4 69:71 6 6. Dorog 7 2 2 3 €8:70 6 7. Debr. VSC 7 1 1 5 53:83 3 8. Salgótarján 7 1 1 5 52:84 3 1. Középcsoport: FTC 7 6 — 1 93:47 12 2. Várpalota 7 5 X 1 91:49 11 3. Kiskunh. MED. 7 3 3 1 82:58 9 4. Nagykőrös 7 3 1 3 69:71 7 5. Kun Béla HSE 7 2 2 3 59:81 6 6. B.-csabai Ép. 7 2 1 4 65:75 5 7. Szóin. MÁV 7 1 2 4 59:81 4 8. Szeg. Dózsa 7 2 5 42:96 2 Besztercebányán új műanyag­sánc épül, amelyet nyáron is használhatnak siugró-versenyek rendezésére. Az üj sportlétesít­mény, amelyet nagyrészt társa­dalmi munkával építenek, még ebben a hónapban elkészül. U3 CIPÓT VETT ANYUKÁJA Gyermek magasszárú iskolacipő gumitalppal 31/34. 35/38 76.50 Ft 96.50 Ft Eladó ingatlanok Cegléd területén. Cegléd: 1 szoba, konyha, vil­lainy van, kb. 852 n.-öl telekkel. Ara 20 000 Ft. 1 szoba, 2 veranda, speiz, villany van, 400 n.-Öl telekkel, gyü­mölcsfákkal. Ára 35 ezer forint. Szoba, kb. 240 n.-öl szőlő, gyümölcsfáikkal. Ara 32 000 Ft. Érdeklődni lehet: PIK, Cegléd, Körösi u. 3. Eladó ingatlanok Vác területén: Vác: 1 szoba, konyha, speiz, kamra, kút, villany van. 432 n.-öl telekkel. Ara 85 000 Ft. 2 szoba, konyha, speiz, csukott veranda, 227 n.-öl telekkel. Ara 110 ezer forint. 1 szoba, konyha, speiz, Ara 45 000 Ft. 1 szoba, konyha, speiz, 46 n.-öl telekkel. Ara 45 000 Ft. 180 n.-öl bekerített te­lek, gyümölcsfákkal. A ra 18 000 Ft. 170 n.-öl kerített telek. Ára 18 000 Ft. Érdeklődni lehet: PTK, Vác. Szérhenvi u. 9. Kismaroson, vasútál­lomás mellett, szoba, konyha, verandás ház, azonnal beköltözhe­tően eladó. Érdeklő­dés: Nemesi Vilmos, Bp. XII., Németvölgyi út 40. u Személyoldalkocsis DKW, üzembiztos, el­adó. Szentendre, Kos­suth L. utca 36. sz. Danuvia Csepel mo­torkerékpár jó állapot­ban eladó. Nagykőrös, Kossuth L. u. 22. Eladó VH., Adám László u. 4. sz. beköl­tözhető ház, Nagykő­rös. Érdeklődni du. 8- tól. Saxonett 68 kem-es motorkerékpár (hátsó­kerék tartozékával) lfiOO forintért eladó, ló állapotban. Szolnoki u. 43. Nagykőrös. Eladó boroshordó, für­dőkályha és fürdőkád, használt deszka, sza­rufa, Eszterházi kocsi. Nagykőrös, Lajos u. 1. szám alatt. Eladó használt fa­anyag. Nagykőrös. VI., Helmeczi u. 3. sz. » Jó állapotban levő 350 kom-es IZS motorke- réknár kedvező áron eladó. __ Beszámítok e setleg kisebb motor- keréknárt. Cím: Tör­tei. Abrahám Mihály, Körösi u. 9. APRÓ­HIRDETÉS FELVEVŐ­HELYEK A PEST MEGYEI HÍRLAP RÉSZÉRE Vác: Jóka) utca t. (Szövőgyárral szemben.) Cégié«: Ceglédi Nyomdában. Nagykörű«: Hunyadi u. 84 és a postahivatalban. Szentendre: postahivatalban. Monor: Monor és Vidéke szerkesztőségében (Kossuth b. a. I) és a benzinkútnál. Azonnal beköltözhető egyszobás, mellékhe­lyiségekkel, 325 n.-öl telek, 70 000-ért. Simon István, Erd, IV. kér. Fehérvári u. 37. Búcsú — két elsőséggel Huszonöt éve, 1936. szep­tember 9-én kezdte el ver­senyzői pályafutását Bacsa István, a Váci Vasas atlétája. Szombat—vasárnap a Pest megyei atlétikai bajnokságon lépett utoljára pályára, bú­csúzóul két első helyet szer­zett: súlylökésben és diszkosz­vetésben. A 42 éves versenyző a kö­zelmúltban készített leltárt és eszerint a huszonöt év alatt mintegy 340 érmet „gyűjtött’“. 1941-ben az országos bajnok­ságon indult és akkor dekat- lonban második lett. Az utób­bi tíz évben csak dobószámok­ban vetélkedett. Tavaly a Pest megyei bajnokságon a súlylökés, diszkoszvetés és ka­lapácsvetés elsőségét hódí­totta el és összesen 16 megye­bajnoki címet mondhat ma­gáénak. Bacsa István az Építésügyi Minisztériumban osztályveze­tőhelyettes, jó munkájáért 1961 első felében kiváló dol­gozó címet kapott. Bacsa István, bár befejez­te negyedszázados versenyzői pályafutását, nem lett hűt­len a sporthoz. A közelmúlt­ban szerzett segédoktatói mi­nősítést és edzőként szeret­né tanítani, oktatni a fiatalo­kat, beavatni az atlétika rej­telmeibe. — Szeretném, ha Vác, a me­gyei atlétika egyik felleg­vára lenna — mondotta. — Be akarok kapcsolódni a me­gyei szövetség munkájába is amellett, hogy a BTST-nél is társadalmi munkát végzek. Elhatározását már hétfőn tett követte. Ott tevékenyke­dett a hétfői szövetségi na­pon ... —reitter— Aszód—gödöllői járási összevont labdarúgó-bajnokság Csömör—Nagytarcsa 1:0, Aszó­di Honvéd—Galgahéviz 6:1, Mo­gyoród—Dány 1:2, Gödöllői ASC II.—Túra II. 1:2, Zsámbok—Ke­repes 3:0, Hévizgyőrk—Domony 4:2. 1. Hévizgyőrk 2. Zsámbok 3. Domony 4. Túra II. 5. Aszódi H. 6. Mogyoród 7. Dány 8. Csömör 9. Nagytarcsa 10. Göd. ASC H. 11. kerepes 12. Galgahéviz 3 3--11:4 6 2 2---9:1 4 3 2—1 11:3 4 3 2 — 1 4:7 4 3 1 — 2 6:1 2 3 1 — 2 4*JJ 2 1 1--2:1 2 8 1 — 2 2:9 2 2 1 — 1 0:1 2 1 -1 1:2 — 2 ------------2 2:8 — 2----------2 1:9 — Az Aszódi Honvéd az első két mérkőzésen nem jelent meg. és a két-két pontot az ellenfelek ja­vára írták. A labdarúgó NB I-bcn ma kerül sorra az Üjpesti Dó­zsa—Ferencváros rangadó, A találkozó 15.30-kor kezdődik a Népstadionban Gere játék- vezetése mellett. Érdekesség, hogy a lila-fehérek Pest me­gyében, Gödön készülődtek az erőpróbára. PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei bizottsága és a megyei tanács lapja Felelős szerkesztő Bácskai László Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Csollány Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, vm.. Blaha Lujza tér 3 Egész nap hívható központi telefon: S43—100, 142—220 A felelős szerkesztő telefonja: 131—248 — Gépirószoba (hívható 20 óráig): 140—447 — Belpolitikai és sportrovat: 140—449 — Művelődési rovat: 140—448 Előállítja Szikra Lapnyomda Budapest Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dij i hónapra 11 forint A hétvége kiemelkedő atlétikai eseményének ígérkezik n Drez­dában vasárnap sorrakerülő Har- big-emlékverseny, amelynek me­zőnyében ott lesznek a magyarok is. a hagyományos nemzetközi viadalon a magyar színeket Kor­da István, Kovács Lajos, Kiss György, Kontsek Jolán és Weil Ádámné képviseli. Október 9. és 15. között Torinó­ban kerül sor az év egyik leg­nagyobb vízilabda-eseményére: az olasz, a szovjet, a jugoszláv és a magyar válogatott kétfordulós nemzetközi tornájára. Egy hét alatt minden csapat kétszer ta­lálkozik ellenfeleivel. ami nem­csak sok izgalmat, hanem a já­tékosok számára nagy megterhe­lést is jelent. / & PEST MEGYEI RUHÁZATI VÁLLALAT BOLTJAIBAN Női szövetruha 250—380 Ft Ffl. sportöltöny 480—663 Ft Ffi. felöltő 690- 1250 Ft Nylon harisnya 62 Ft Gyapjú pulóver 280 Ft Női cipő bt. lapos sarok 210 Ft Női divat pömsz cipő 160—300 Ft Gyermek iskolacipő bőrtalpú Tréningruha Kesztyű, sál, kötöttáru nagy választékban l

Next

/
Oldalképek
Tartalom